Jaronwoj Blog Warszawa Polska


Relacja z konferencji PiS w Centrum Pasowy SDP w Warszawie przemawia Jarosław Kaczyński
26 lutego, 2011, 2:04 pm
Filed under: Historia, polityka | Tagi: , , , ,
Odmowa uznania i akceptowania opozycji oraz naciski na media są zjawiskami, które uderzają w fundament demokracji – oświadczył Jarosław Kaczyński podczas zorganizowanej przez PiS konferencji . Spotkanie na temat kryzysu demokracji w Polsce odbywa się pod hasłem „Nic o nas bez nas. Wolności obywatelskie i naprawa Rzeczypospolitej”.
 
 
 
 
 

Konferencja PiS 26.02.2011 Warszawa

Konferencja PiS 26.02.2011 Warszawa

Wicemarszałek Senatu Zbigniew Romaszewski wygłosi mowę o ograniczeniach demokracji w polskim parlamencie.

KejowRozmowa z J.E. Ambasadorem Azerbejdżanu w Polsce na Uniwersytecie Warszawskim

Po zakończeniu wykładu i prezentacji filmu o historii oraz  wojnie  Azerbajdzanu przeprowadziłem  wywiad z Jego Ekselencją Hasan Aziz ogly Hasanov, Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym Republiki Azerbejdżanu w Polsce

J.E. Hasan Aziz ogly Hasanov, Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Republiki Azerbejdżanu w Polsce i red. Wojciech Stefan Jaroń - wywiad

J.E. Hasan Aziz ogly Hasanov, Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Republiki Azerbejdżanu w Polsce i red. Wojciech Stefan Jaroń - wywiad

Studentki z Azerbajdzanu na wykładzie na UW     23.02.2011

Studentki z Azerbajdzanu na wykładzie na UW 23.02.2011

 

WykładAmbasadora Azerbajdzanu o historii z prawej red, Witold Michałowski autor ksiązki o prezydencie Alijewie

Wykład Ambasadora Azerbajdzanu o historii z prawej red. Witold Michałowski autor ksiązki o prezydencie Alijewie

Moje publikacje o Azerbajdzanie i Genocydzie Chodżały
Kejow
 Ps. Wywiad z relacja video z konferencji będzie opublikowana w terminie póżniejszym


Nord Stream polskie rozdanie, bloger Hambura

Nord Stream polskie rozdanie, bloger Hambura

 …

Szczecin/Konferencja nt. kontrowersji wokół Nord Stream (opis)

Jarosław Kaczyński powiedział, że przez budowę gazociągu zostało naruszone prawo Polski do prawidłowego rozwoju. Chodzi o kwestię rozbudowy portów Szczecin-Świnoujście. Zdaniem polskiej strony, położenie gazociągu w poprzek toru podejściowego do portu może zagrozić jego rozwojowi, a wpłynąć korzystnie na rozwój na przykład portu w Rostocku. Zdaniem przedstawicieli Nord Streamu, nie ma takiego zagrożenia i jeżeli porty w Szczecinie i Świnoujściu planują się rozbudowywać, to będzie możliwość zagłębienia rury. Oczekiwane jest wystąpienie przedstawiciela Nord Stream, ale również adwokata Stefana Hambury. W jego wystąpieniu bowiem, według nieoficjalnych informacji, mają pojawić się nowe inforrmacje, czy inwestycja jest zgodna z prawem. Spotkanie odbywa się w formie tzw. wysłuchania publicznego, podczas którego po części oficjalnej uczestnicy będą mogli zadawać pytania.

 

   

FORSAL

 

Polska i Niemcy powinny zawrzeć umowę międzynarodową, która by regulowała zasady funkcjonowania gazociągu Nord Stream – powiedział we wtorek w Szczecinie na konferencji poświęconej gazociągowi, znawca prawa międzynarodowego mec. Stefan Hambura.

putBan(34);
Hambura uważa, że Polska i Niemcy powinny wcześniej ustalić i prawnie usankcjonować zasady dotyczące Nord Stream, tak by w przyszłości „nie ucierpiały nasze stosunki dobrosąsiedzkie”.

Mecenas dodał, że deklaracje szefów rządów obu krajów, iż są one skłonne do współpracy, to za mało

Problem należy rozwiązać, a nie uspokajać się deklaracjami. Powinna być zawarta umowa między rządami, w której znajdą się zapisy, które można by w przyszłości przedstawić przed sądami w razie wątpliwości” – powiedział.

Hambura dodał, że znając prawo niemieckie i tamtejsze realia, wie, iż „nic tak dobrze nie robi jak zebranie wszystkich ustaleń w jednym konkretnym dokumencie”. Rządy się zmieniają, a dokument pozostaje, a w kwestii gazociągu jest dla obu krajów konieczny” – podkreślił.(PAP)

 

 
pap.

PODSUMOWANIE

 
Nareszcie powiedziano kilka słow prawdy.
 
Kejow


Europoseł Szymański , CO2, energetyka i gaz a, zagrożenie dla UE i Polski

Europoseł Szymański , CO2, energetyka a, zagrożenie dla UE

Niemniej, sprzeciwiamy się inicjatywie narzucenia przez Unię wspólnej polityki energetycznej, która dyktowałaby krajom członkowskim proporcje produkcji energii pochodzącej z paliwa atomowego, paliw kopalnych i źródeł odnawialnych. Popieramy jednak wspólną, zewnętrzną politykę bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej. Wspieramy unijną politykę klimatyczną, jednak zdajemy sobie jednocześnie sprawę z dodatkowych kosztów ograniczających konkurencyjność przemysłu europejskiego, które ta polityka za sobą pociąga.Europejskie uzależnienie od surowców energetycznych pochodzących z krajów niestabilnych lub potencjalnie wrogich będzie rosło w najbliższych latach. Obojętne przyglądanie się penetracji europejskiego rynku przez Gazprom, bez zastosowania jakichkolwiek form kontroli lub przeciwdziałania, nie pomaga Europie w uzyskaniu niezależności energetycznej i dywersyfikacji źródeł energii. —Projekt Komisji Europejskiej zakłada przyjęcie gazu ziemnego, jako paliwa referencyjnego dla wyznaczania wskaźników emisyjności. Powoduje to, że w tym samym procesie produkcyjnym, w którym wykorzystywany jest gaz ziemny oraz inne bardziej emisyjne paliwa, producenci wykorzystujący gaz znajdą się w uprzywilejowanej sytuacji w stosunku do producentów wykorzystujących np. węgiel.

„Komisja swoją decyzją doprowadzi do dyskryminacji części przedsiębiorstw oraz pozbawi konkurencyjności wiele sektorów polskiego przemysłu. Dominacja polityki klimatycznej nad energetyczną w Unii Europejskiej uderza w polską energetykę i górnictwo węglowe. Polityka klimatyczna Unii jest dziś największym zagrożeniem dla polskiego przemysłu i bezpieczeństwa energetycznego Polski.” – mówi Konrad Szymański, który zasiada w Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii PE.

Zastosowanie zasady „jeden produkt – jeden benchmark” nie jest podyktowane wymogami prawa europejskiego i przy uwzględnieniu różnic w specyfice procesów produkcyjnych w różnych sektorach może prowadzić do naruszenia fundamentalnej zasady prawa wspólnotowego: zasady równości i zakazu dyskryminacji.

Zastosowanie zbyt rygorystycznych benchmarków spowoduje, iż instalacjom będzie przypadało mniej uprawnień niż byłoby to konieczne dla osiągnięcia zakładanych celów emisyjnych. Dlatego też obecny projekt Komisji narusza unijną zasadę proporcjonalności.

http://www.konradszymanski.pl/wiadomosci.php?id=10174KRYTYKA

Komisja Ochrony Środowiska PE debatowała w czwartek nad zasadami przydziału bezpłatnych emisji CO2. – Projekt KE ma charakter dyskryminacyjny, narusza konkurencję na wspólnym rynku, jest nieproporcjonalny, nieskuteczny i dlatego powinniśmy go odrzucić – powiedział podczas swojego wystąpienia na forum komisji Konrad Szymański z PiS.
– Projekt decyzji Komisji Europejskiej w sprawie zasad przyznawania bezpłatnych uprawnień do emisji CO2 opiera się na wskaźnikach dotyczących spalania gazu, mimo, że w Europie przedsiębiorcy opierają się na różnych źródłach energii. Uważam ten projekt za błędny i dlatego proponuję jego odrzucenie – powiedział polityk PiS

WNP.PL

Podsumowanie

Gra na korzyśćRosji z gazem jako paliwemreferencyjny orazimport elektryczzności z krajów poza ETS.

Zasadność okresleń

 Skutki polityczne i ekonomiczne, bez kontroli demokratycznej, ma ona charakter dyskryminacyjny, narusza knkurencję na wspólnym rynku, jest nieproporcjonalna,

KejowRuch prometejski-fenomen europejski. Konferencja w Warszawie IH PAN i IPN
17 lutego, 2011, 9:25 pm
Filed under: Film, Historia, polityka | Tagi: , , , ,

Ruch prometejski-fenomen europejski. Konferencja IH PAN i IPN

Idea prometejska – to jedna z ważniejszych tradycji w dziejach polskiej myśli politycznej XX w. Warto ją przypomnieć teraz, gdy aktualna stała się potrzeba solidarności – Polski i Unii Europejskiej – z narodami, które upominają się o niepodległość na Wschodzie. „Niepodległość Polski nie da się pomyśleć bez niepodległości Litwy, Łotwy, Estonii, Finlandii, Ukrainy i Białorusi. Niepodległość Polski jest bowiem jednym z przejawów tego głębokiego procesu, który odbywa się dziś w Europie – wyzwalania się narodów z niewoli politycznej. Jeśli Polska zostanie osamotniona, jeśli inne państwa powstałe na gruzach Rosji nie zdołają się utrzymać, smutna czeka ją przyszłość” – tak pisał Tadeusz Hołówko, jeden z prometejczyków, w 1920 r.

Innym wybitnym Polakiem, którego wychował ruch prometejski, był Jerzy Giedroyc, zmarły przed ośmiu laty redaktor „Kultury”. Był świadkiem narodzin ruchu prometejskiego i redagował w 1930 r. pierwszy numer pisma ruchu „Wschód” (jego redakcję przekazał potem Włodzimierzowi Bączkowskiemu). Z tej tradycji wywodziła się późniejsza wizja Giedroycia „U+L+B” – czyli sojuszu Polski z narodami ukraińskim, litewskim i białoruskim.

Za wolność, nie tylko naszą

Rozkład imperium rosyjskiego po bolszewickiej rewolucji 1917 r. pociągnął utworzenie niepodległych państw. Najpierw, już w listopadzie 1917 r., Finlandii, a wkrótce Litwy, Łotwy i Estonii. Niestety nie powiodła się koncepcja stworzenia państwa ukraińskiego: sojusz polsko-ukraiński, zawarty w 1920 r. przez Piłsudskiego i Petlurę, stwarzał takie nadzieje, ale niepowodzenie wyprawy kijowskiej, wynik wojny polsko-sowieckiej i kompromisowy pokój w Rydze z 1921 r. pogrzebały sprawę ukraińską.

Zmiany dokonywały się też na Kaukazie: w maju 1918 r. niepodległość ogłosiła Republika Północnego Kaukazu, a zaraz potem Gruzja, Azerbejdżan i Armenia. Ale nie przetrwały: zostały siłą wcielone do ZSRR w 1921 r. Nie oznaczało to wszakże, że ich elity porzuciły myśl o niepodległości. Przeciwnie: kultywowano ją na emigracji, rozproszonej po Europie (w latach 1918-20 do niepodległości aspirowały też Turkiestan, Tatarzy krymscy, Tatarzy idel-uralscy oraz Kozacy dońscy i Kozacy kubańscy).

Poparcia szukano w Polsce. Choć tu w gruzach legła wizja Piłsudskiego (przebudowania Europy Środkowo-Wschodniej), geopolityka nakazywała wykorzystywać problemy narodowościowe ZSRR. Tak powstał ruch prometejski. Nazwa, nawiązująca do starożytnego mitu o Prometeuszu, odwoływała się do hasła „za wolność waszą i naszą”. Jej pomysłodawcą (jak się sądzi) był płk Tadeusz Schaetzel, oficer wywiadu (II Oddziału Sztabu Generalnego), a następnie urzędnik MSZ. Senator Stanisław Siedlecki wspominał, że „fascynująca nazwa przylgnęła bezapelacyjnie do idei wyzwolenia w rozumieniu i interpretacji polskiej”. A sama idea prometejska rodziła się na początku lat 20. XX w. także wśród emigracyjnych elit narodów podbitych przez ZSRR; jej istotą była koncepcja współpracy tychże narodów z Polską.
 

Autor tekstu

prof. Marek Kornat

Onet.pl

Kejow

Za zgodą reż. Jerzego Lubacha i TV TOP CANALRenegocjacja z UE pakietu energetycznego i klimatycznegoRenegocjacja z UE pakietu energetycznego i klimatycznego ALERT POLSKA

Renegocjacja z UE pakietu energetycznego i klimatycznego

Szef klubu PiS Mariusz Błaszczak mówił, że ceny energii od początku rządów PO i PSL wzrosły o przeszło 30 procent. Dodał, że wprowadzenie pakietu klimatyczno-energetycznego w obecnym kształcie negatywnie odbiłoby się na stanie polskiej gospodarki.

„Firmy związane z działalnością chemiczną przeniosą produkcję z Polski do innych państw, w których energia elektryczna jest tańsza. To oznacza likwidację kolejnych miejsc pracy” – mówił Błaszczak.

Wiceprezes PiS Beata Szydło zauważyła, że polska gospodarka jest oparta o energię pochodzącą z węgla i trudno będzie to zmienić w najbliższym czasie. „Do 2013 roku nie uda się nam zmodernizować polskiej energetyki węglowej. Trudno też wyobrazić sobie, że powstanie energetyka atomowa” – zaznaczyła.

Błaszczak powiedział, że sprawa renegocjacji pakietu klimatycznego powinna być jednym z priorytetów polskiej prezydencji obok wyrównania dopłat dla polskich rolników w UE

PAP/WNP.pl

GŁOS EKSPERTÓW

Według prezesa Instytutu na rzecz Ekorozwoju Andrzeja Kassenberga, UE nie realizuje w całościowy sposób polityki klimatycznej. – Z jednej strony Unia ma pakiet energetyczno-klimatyczny, próbuje być liderem ochrony klimatu na świecie z warunkowo postawionym celem 30-proc. redukcji CO2 do 2020 r. Z drugiej strony, jeśli spojrzymy na wydawanie pieniędzy z budżetu unijnego – zwłaszcza funduszy dla takich krajów jak Polska – to można stwierdzić, że polityka klimatyczna UE nie istnieje – powiedział.

Zauważył, że kwoty przeznaczane na odnawialne źródła energii, czy efektywność energetyczną są znikome w porównaniu z tymi, które przeznacza się na tradycyjne projekty. – To takie dwie bajki. W jednej opowiadamy, jak byłoby świetnie realizować politykę klimatyczną, oszczędzać energię, a w drugiej zgadzamy się, by rządy wydawały pieniądze w sposób antyklimatyczny – mówił Kassenberg.

Przy różnicy zdań w kwestiach ochrony klimatu między krajamiUE, na razie raczej nie dojdzie do zgody na redukcję emisji dwutlenku węgla o 30 proc. do 2020 r. Ten proces się jednak nie zatrzyma – uważa ekspert – a „wcześniej, czy później polityka unijna będzie rugowała węgiel z gospodarki”.

Według niego inwestycje wspomagane z Funduszu Spójności utrwalały do tej pory gospodarkę opartą na tradycyjnym modelu, nie są natomiast wykorzystywane jako instrument, który ma ułatwiać budowę gospodarki niskowęglowej. Wiele zależy od tego, jak uda się ustawić priorytety w kolejnym unijnym budżecie na lata 2014-20.

Polska The Times
Koszty pakietu dla Polski

Podczas szczytu Unii Europejskiej 11-12 grudnia 2008 r. uchwalono pakiet energetyczno-klimatyczny. 

Pakiet zawiera postanowienia wykonawcze do unijnej polityki energetycznej  spopularyzowanej pod hasłem 3×20% , tj. redukcja emisji CO2 o 20%, uzyskanie 20% udziału Odnawialnych Źródeł Energii w zużyciu energii, 20% poprawa efektywności energetycznej.

Podstawowe postanowienia pakietu dotyczące polskiej gospodarki

  •  Stopniowe likwidowanie od 2013 roku systemu bezpłatnych kwot emisji CO2 dla elektrowni, począwszy od poziomu 30%Wprowadzenie od 2020 pełnej odpłatności za emisje
  • nowo budowane elektrownie nie otrzymują bezpłatnych kwot emisji. Takie rozwiązanie pogarsza opłacalność inwestycji w energetyce, zważywszy na potrzeby inwestycyjne polskiej energetyki to postanowienie uniemożliwia ich sfinansowanie.

Polska energetyka jest oparta na węglu, dlatego skutki finansowe pakietu są znacznie wyższe niż w pozostałych krajach Unii. Koszty finansowe pakietu dla Polski (za opracowaniem firmy Energsys Sp. z o.o) to:

  • wzrost średnich kosztów wzrost kosztów wytwarzania energii wyniesie 65-80%w latach 2015 – 2020 i będzie 2-3 wyższy od średniego wzrostu kosztów w EU
  • w liczbach bezwzględnych wzrost rocznych kosztów wytwarzania energii wyniesie ok. 8-12 mld zł rocznie ( ze względu na koszty zakupu praw emisji)
  • wzrost cen energii spowoduje wzrost udziału kosztów energii w budżetach domowych z 11% w roku 2005 do ok. 14,1 – 14,4% w latach 2020 – 2030

·        Wydatki roczne za kwoty emisji CO2 po roku 2020, czyli po wprowadzeniu pełnego aukcjoningu w wysokości 34 mld zł

Powyższe koszty są pozycjami twardymi, policzalnymi z dużą dokładnością. Szacowany jest także ubytek PKB w wysokości 7,5%, czyli ca 150 mld zł do 2020 roku. Z drugiej strony, Polska może uzyskać wsparcie finansowe inwestycji w sektorze elektroenergetycznym o wartości  60 mld zł w latach 2013-2020 (tzw. mechanizm solidarnościowy).

 

Kontrowersje polityczne wokół pakietu

W związku z negatywnymi kosztami finansowymi pakietu dla gospodarki powstała dyskusja dotycząca odpowiedzialności politycznej za jego kształt. Tak jak niemal wszystkie spory w ostatnich latach zdefiniowana była przez żelazną regułę Tusk-Kaczyński. Premier Donald Tusk jeszcze w październiku 2008 argumentował, że uniemożliwia prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu udział w szczycie Unii po to, aby naprawić jego błędy, który wg Donalda Tuska miał zgodzić się w 2007r na niekorzystny kształt postanowień pakietu. Aby osiągnąć swój cel, kancelaria premiera odmówiła udostępnienia samolotu ówczesnej głowie państwa.

Stanowisko obozu rządowego zostało przejęte przez część prasy, przy czym co charakterystyczne, czasem mylono Lecha i Jarosława Kaczyńskich. Przykładowo, Witold Gadomski 22 listopada 2009 twierdzi : „rząd PO musiał odkręcać wcześniejsze uzgodnienia, zaakceptowane bez sprzeciwu przez Jarosława Kaczyńskiego”. 

Instytut Sobieskiego

PODSUMOWANIE

Sygnały z różnych stron agend rządowycch , organizacji pozarządowych , ekspertów i ekologów potwierdzają ,iż Polska jest w pułace legislacyjnej w prawodawstwie  UE ,w klinczu elektroenergetyki węglowej oraz pod lobbyzmen elektrowni gazowych 

Spostrzeżenie przez PiS zagrożenia  z ograniczeniami emisji CO2 powodujące stopniową eliminację polskiego górnictwa węglowego jest ważne.

KejowKonferencja Towarzystwa Nauczycieli Szkół Polskich „SZKOŁA PO POLSKU”
W pierwszej ogólnopolskiej konferencji Towarzystwo Nauczycieli Szkół Polskich w Sali Kolumnowej  Sejmu przy ul. Wiejskiej w Warszawie  uczestniczyli nauczyciele szkolni i akademiccy, będący członkami towarzystwa lub jego sympatykami, a także przedstawiciele innych organizacji, w tym Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Lecha Kaczyńskiego, sekcji oświaty oraz sekcji nauki NSZZ „Solidarność” oraz Towarzystwa im. Stanisława ze Skarbimierza.

Towarzystwo Nauczycieli Szkół Polskich powstało w październiku 2009 r. Za cel stawia sobie przywrócenie prestiżu i godności zawodu nauczycielskiego. Na czele zarządu głównego organizacji stoi dyrektorka jednej z krakowskich szkół podstawowych Barbara Nowak. Wśród członków zarządu są m.in. posłanka PiS Marzena Machałek, wiceminister edukacji w rządzie Jarosława Kaczyńskiego Andrzej Waśko i zdobywca tytułu „Nauczyciel Roku 2005 r.” Jacek Świerkocki.
GW

Organizator Konferencji Barbara Nowak

Organizator Konferencji Barbara Nowak

Prezydium Konferencji Sala Kolumnowa Sejm RP 12.02.2011

Prezydium Konferencji Sala Kolumnowa Sejm RP 12.02.2011

Uczestnicy konferencji Towarzystwa Nauczycieli Szkół Polskich

Uczestnicy konferencji Towarzystwa Nauczycieli Szkół Polskich

Przemawia Profesor Ryszard Antoni Legutko

Przemawia Profesor Ryszard Antoni Legutko

SESJA PLENARNA

• prof. dr hab. Ryszard Legutko – Przyszła polityka oświatowa państwa: założenia i możliwości
• prof. dr hab. Andrzej Nowak – Program nauczania a wychowanie patriotyczne i obywatelskie
• Barbara Nowak – Integracja środowisk nauczycielskich i status nauczyciela
• Sławomir Adamiec – Edukacja najmłodszych – szkoła i samorząd
• Jan Owczarek – Problemy szkolnictwa ponadpodstawowego i matur
• prof. dr hab. Kazimierz Korab – Szkoła i uniwersytet
• dr hab. Andrzej Waśko – Projekty deklaracji i uchwał I Ogólnopolskiej Konferencji TNSP

Na sali obrad spotkałem kilku blogerów .

KejowWybór lokalizacji na elektrownię jądrową w Polsce-Atomowa spółka PGE rusza z przetargami

Wybór lokalizacji na elektrownię jądrową w Polsce

Większość mieszkańców gmin Gniewino i Krokowa (Pomorskie) popiera budowę elektrowni jądrowej w Żarnowcu – poinformowali wójtowie obu gmin. Ich zdaniem potrzebne są jednak jeszcze konsultacje społeczne w tej sprawie.

Pełnomocnik rządu ds. energetyki jądrowej i wiceminister gospodarki Hanna Trojanowska poinformowała we wtorek, że w rankingu 28 propozycji lokalizacji elektrowni jądrowej w Polsce pierwsze miejsce zajął Żarnowiec, drugie – Warta-Klempicz, a trzecie – Kopań.

Jeżeli elektrownia miałaby powstać w miejscu przerwanej w 1990 roku budowy elektrowni w Żarnowcu, to położona byłaby na granicy dwóch gmin: w Gniewinie i w Krokowej. Na północy województwa, nad jeziorem Żarnowieckim już w latach 1982-90 budowano elektrownię jądrową. Na skutek protestów ekologów i lokalnej społeczności, nasilonych zwłaszcza po awarii reaktora w Czarnobylu, przerwano budowę; nie było też pieniędzy  na kontynuowanie inwestycji.Wójt gminy Gniewino Zbigniew Walczak powiedział we wtorek PAP, że powstanie elektrowni byłoby szansą dla regionu i mieszkańców, a także dla nauki.

IPAP/NTERIA

Przedmiotowe procedury przetargowe uruchomione zostały przez PGE EJ 1 Sp. z o.o. zgodnie z przyjętym harmonogramem realizacji inwestycji – budowy dwóch pierwszych elektrowni jądrowych w Polsce o łącznej mocy około 6000 MW, po około 3000 MW każda.
Ogłoszenia o zamówieniach zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 5 lutego 2011 r.

Przedmiot pierwszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego obejmuje świadczenie przez Doradcę Technicznego czyli Inżyniera Kontraktu (ang. Owner’s Engineer) usługo doradztwa technicznego w procesie inwestycyjnym. Szacunkowa wartość zamówienia wynosi 1 250 000 000 PLN (w ciągu 10 lat).
W ramach tego zamówienia wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia kompleksowych usług w następujących obszarach:
– Przygotowania i realizacja inwestycji, zapewnienie odpowiedniej kadry, wiedzy i systemów zarządczych.
– Uzyskiwanie wszelkich uprawnień i pozwoleń niezbędnych dla realizacji inwestycji.
– Opracowanie i wdrożenie programów zapewnienia bezpieczeństwa i jakości.
– Wybór i kontraktacja dostawcy technologii.
– Nadzór nad dostawcami i realizowanymi przez nich pracami.
– Przygotowanie planów niezbędnych do testów, odbiorów, rozruchu i przekazania elektrowni jądrowej do użytkowania.
– Zarządzanie budową niezbędnej infrastruktury związanej z wybraną lokalizacją elektrowni jądrowej.
– Zarządzanie procesem inwestycyjnym.

INFORMACJA PRASOWA

DONALD TUSK POWIEDZIAŁ

Premier Donald Tusk ogłosił po posiedzeniu rządu, że do 30 czerwca 2011 roku we współpracy z parlamentem przyjęte zostaną wszystkie przepisy prawne potrzebne do realizacji inwestycji jądrowych w Polsce. Następnie, mówił premier, do grudnia 2013 roku potrwa ustalanie lokalizacji elektrowni jądrowej.

Polskie Radio

Działając zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227 ze zm.), Ministerstwo Gospodarki rozpocznie od 30 grudnia 2010 r. proces udziału społeczeństwa w sporządzaniu Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko projektu Programu Polskiej Energetyki Jądrowej – poinformował resort gospodarki.

Prognoza Oddziaływania na Środowisko projektu Programu Polskiej Energetyki Jądrowej zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej MG. Na potrzeby konsultacji zostanie uruchomiony adres e-mail, na który będzie można przesyłać uwagi i wnioski na jej temat.

WNP.pl

O czym pisałem poprzednio

http://www.jaron.salon24.pl/262578,promieniujaca-wiadomosc-swiateczna-o-konsultacji-energii-jadrowe

http://www.jaron.salon24.pl/237702,wybor-reaktora-dla-elektrowni-jadrowej

Oczekuję nanastępne oświadczenia i deklaracji ze strony PGE i MG

KejowGazociąg do Izraela zamknięto prewencyjnie – sytuacja ogólna i bezpieczeństwo energetyczne

Gazociąg do Izraela zamknięto prewencyjnie – sytuacja ogólna i bezpieczeństwo energetyczne

Do wybuchu, który strona egipska określa jako zamach „terrorystyczny”, doszło w pobliżu egipskiego miasta El Arish, które leży 10 km od Strefy Gazy.

Gazociąg był już w przeszłości celem ataku plemion beduińskich zamieszkujących północną część Półwyspu Synaju. W lipcu ubiegłego roku Beduini usiłowali go wysadzić w ramach protestu przeciw egipskiemu rządowi.

Egipt zaczął przesyłać gaz do Izraela w lutym 2008 r. w ramach kontraktu na dostawę 17 mld m sześć surowca rocznie przez 15 lat. Gaz z Egiptu zabezpiecza w 40 procentach potrzeby Izraela. Kair dostarcza gaz także do innych krajów regionu m.in. do Jordanii.

Do sobotniego wybuchu w pobliżu gazociągu doszło prawie dwa tygodnie po tym, jak w Egipcie rozpoczęły się masowe protesty przeciw rządom prezydenta Hosniego Mubaraka.

PAP/WNP.pl

Co traci Egipt na kontrakcie gazowymz Izraelem

Cztery izraelskie firmy podpisały 20-letnie kontrakty o wartości do 10 miliardów dolarów (7,4 mld euro) na  import egipskiego gazu.

Izrael wstrzymał import gazu z Egiptu „ze względów bezpieczeństwa,” urząd premiera Benjamina Netanjahu powiedział w oświadczeniu.

„Ale nie będzie trudności w dostawie elektryczność ludności Izraela, ponieważ istnieje system alternatywnych dostaw energii,” oświadczenie powiedział Benjamina Netanjahu .

Rzecznik  Uzi  Landau  Ministra Infrastruktury  Izraela w poniedziałek wezwał szefów izraelskich firm, które eksplorują  złoża gazu Tamar – w związku z planowanym rozpoczęciem produkcji w 2013 r. – i zawezwał  ich do kontynuowania oraz szybki rozwój prac nad wydobyciem gazu,

http://news.yahoo.com/s/afp/20110205/wl_afp/egyptpoliticsunrestgasisrael

Rezerwy gazowe Izraela

By Ghassan Karam

. YA LIBNAN

PYTANIA DAVIDA ICKE

Militarna okupacja Gazy ma na celu przeniesienie kontroli nad złożami gazu do Izraela w pogwałceniu prawa międzynarodowego.

Czego możemy się spodziewać w następstwie inwazji?

Natychmiastowa konfiskata palestyńskich złóż gazu i jednostronna deklaracja izraelskiej kontroli nad obszarami morskimi Gazy?

Jeśli doszłoby to do skutku, gazowe złoża Gazy zostałyby włączone do izraelskich przybrzeżnych instalacji, które sąsiadują z tymi należącymi do Strefy Gazy?.

Obrazek

http://davidicke.pl/forum/izrael-kradnie-z-o-a-gazu-warte-4-mld-dolarow-t5035.html

Sytuacja jest napięta dla życia mieszkańców Izraela i Palestyny oraz Jordanii potrzebna jest dostarczana  rurociągami woda pitna, gaz – rozwój wypadków może byćnieoczekiwany.

KejowIncydent poważny w skutkach – pretekst dla Izraela i Egiptu

Incydent poważny w skutkach – pretekst dla Izraela i Egiptu

Wybuch i pożar powstał wczoraj rano w pobliżu egipskiego miasta El Arish.

Mieszkańcy usłyszeli wybuch i zobaczyli płomienie.

Interesujący komentarz nt. niepokoju Izraela w WSJ

http://online.wsj.com/article/SB10001424052748704376104576122451899309100.html

Egipt i Izrael posiadają podpisaną 20 – letnią umowę. jest w Tel Awiwuezamieszaniei zaniepokojenie

04.02.2011

Mapa: Zobacz gazociągów w Egipcie, Izraelu i Jordanii 

 

 
 

 Gazociągi w Egipcie, Izraelu i Jordanii

Pierwszy komentarz

Grupa wywiadowcza  SITE, która monitoruje Al Kaidę i inne islamskie  ugrupowania  Na stronach  stron internetowych, ujawniła iż, było kilka grup  nakłaniając islamskich bojowników do ataku na gazociąg do Izraela, z  Egiptu, z którym ma traktat pokojowy.

Avi Issacharoff i Reuters

http://www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/report-saboteurs-blow-up-egypt-israel-gas-pipeline-in-northern-sinai-1.341368

Kejow