Jaronwoj Blog Warszawa Polska


Falstart z elektronicznym e-mytem dla ciężarówek czyli jak zarobić1 ml zł dziennie kary

Falstart z elektronicznym e-mytem dla ciężarówek czyli jakzarobić1 ml zł dziennie kary

  • Od 1 lipca 2011 r. opłata elektroniczna ma być pobierana na ok. 579 km autostrad, ok. 554 km dróg ekspresowych i ok. 432 km dróg krajowych, łącznie 1565 km dróg zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.
transport.nfo.pl GNU

 
transport.nfo.pl GNU

Winiety dla samochodów ciężarowych przeszły do historii. Od wczoraj na sieci ponad 1600 km autostrad, dróg ekspresowych i wybranych dróg krajowych miał je zastąpić nowy elektroniczny system poboru opłat viaTOLL. W ten sposób na przejazdach ciężarówek zarabiają już m.in. w Niemczech, Czechach czy Austrii. Za budowę i obsługę całego systemu do 2018 r. austriacka firma Kapsch dostanie blisko 4 mld zł. Na płatnych odcinkach dróg miała postawić bramownice z urządzeniami rejestrującymi przejeżdżające pojazdy wyposażone w przenośne urządzenia pokładowe (tzw. viaBOX). System, według szacunków Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, ma przynieść państwu w ciągu kilku lat ponad 20 mld zł. Tylko do końca br. do państwowej kasy powinno wpłynąć ponad 400 mln zł.

Tyle że w pierwszym dniu poboru elektronicznego myta ciężarówki jeździły po Polsce za darmo, a kierowcom, zwłaszcza z zagranicy operator systemu zafundował nerwy i korki. Bo system zwyczajnie nie został na czas przygotowany. Po pierwsze, firma Kapsch nie zdążyła postawić wszystkich bramownic, które zapewniłyby szczelność poboru e-myta. Po drugie, niewydolny okazał się także cały system informatyczny. – Na pewno miała na to wpływ liczba rejestracji pojazdów. W ciągu ostatniego tygodnia było .

Nie możemy zrozumieć, po co tyle dokumentów potrzeba do rejestracji. Na Słowacji, w Austrii wszystko załatwia się w pół godziny – mówił Giennadij Dawidowicz z Białorusi. Kierowcy wyliczali, że muszą podać m.in. nazwisko i imię właściciela samochodu, dane kontaktowe, przedstawić kopię dokumentu potwierdzającego klasę emisji EURO, pełnomocnictwo do podpisania umowy, jeśli samochód nie należy do niego, i kopię umowy leasingowej. – Każdy z dokumentów trzeba zeskanować i wprowadzić do systemu. Wielu z kierowców nie mówi ani po polsku, ani po angielsku, mamy problemy, żeby im wytłumaczyć, że brakuje im jakiegoś dokumentu, i muszą faksować po nie do firmy. W Rumunii nie mają kodów pocztowych, a system tego wymaga, i pojawiają się problemy. Obsługa jednego klienta trwa nawet godzinę – mówiła Alina Zalewska, pracownik firmy CFS, obsługującej w Barwinku system viaTOLL. – Na dodatek system komputerowy ma wady, pojawia się program testowy i trzeba całą procedurę powtarzać – dodała.

W nocy kierowcy czekający w kolejce zaczęli się szarpać i wyzywać. W piątek zorganizowali zapisy do społecznej kolejki i w ten sposób pilnowali kolejności. Kierowcy zaciskali zęby i czekali godzinami

GW/WNP.pl

Jak budować etaty w budżecie.

Firma Kapsch planując budowę systemu polskiego e-myta viaToll, wskazywała, że do jego pełnej kontroli potrzeba stworzyć dodatkowo 500 etatów dla Inspektorów Transportu Drogowego, którzy zajmowaliby się tylko kontrolą poboru opłat drogowych. Na przykład w Niemczech do kontroli e-myta zatrudniono ponad 1,7 tys. inspektorów, a w Czechach około 300. Ponieważ umowa na stworzenie systemu poboru e-myta była podpisywana na etapie kiedy kończyły się prace nad ustawą budżetową, to nie uwzględniono w niej środków na powołanie nowych etatów do kontroli w Inspekcji Transportu Drogowego.

Pracuj w Logistyce.pl

Sygnały wydawane przez viaBOX i ich znaczenie

W trakcie rejestracji dla każdego użytkownika zostanie utworzone konto użytkownika, do którego zostaną przypisane jego pojazdy. Będzie to konto typu pre-paid, co oznacza, że konieczna jest wpłata przed skorzystaniem z Systemu viaTOLL. Każde naliczenie opłaty będzie zmniejszało stan konta (saldo).

Gdy pozostały na koncie kredyt jest równy zero (0 zł), podczas przejazdu pod bramownicą urządzenie viaBOX wyda czterokrotny sygnał dźwiękowy, informując kierowcę o zaistniałej sytuacji. Przed zablokowaniem viaBOX-a kierowca zostanie poinformowany, że saldo na rachunku zbliża się do minimalnego progu: w czasie przejazdu pod bramownicą, viaBOX wyda dwukrotny, krótki sygnał dźwiękowy, a po wciśnięciu przycisku na pudełku – dioda zapali się dwukrotnie. Dodatkowo wysłane zostaną automatyczne komunikaty ostrzegawcze za pośrednictwem kanałów komunikacji, wybranych podczas zakładania konta, a więc na przykład za pośrednictwem telefonu komórkowego, telefonu stacjonarnego, poczty e-mail itd. W takim wypadku należy jak najszybciej doładować konto, aby uniknąć zablokowania viaBOX-a. Minimalne saldo określone przez użytkownika przy zakładaniu konta nie może być niższe od wskazanego przez operatora systemu.

W przypadku pojazdów, które podlegają opłacie tylko wtedy, gdy ciągną przyczepę oraz pojazdów, które ciągnąc przyczepę podlegają innej stawce opłat (gdy dopuszczalna masa całkowita zestawu przekracza 12 ton) przytrzymanie przycisku przez ponad 2 sekundy umożliwi przejście urządzenia w tryb „pojazd z przyczepą”, co zostanie potwierdzone pojedynczym sygnałem świetlnym diody „2”. Kolejne przytrzymanie przycisku spowoduje, że viaBOX wróci do trybu „pojazd bez przyczepy”, a przełączenie zostanie potwierdzone pojedynczym sygnałem świetlnym diody „X”.  

Należy pamiętać, że prowadzący pojazd o zerowym saldzie na koncie użytkownika będzie traktowany, jako osoba łamiąca obowiązek uiszczania opłat za przejazd i będzie podlegać karze.

viaToll

Podsumowanie

 Według informacji GDDKiA pierwsza rozbudowa systemu możliwa będzie w styczniu 2012 r., gdy do systemu opłaty elektronicznej będzie można włączyć ok. 150 km autostrad i dróg ekspresowych. Druga rozbudowa systemu planowana jest na początek 2013 r. Wtedy opłatami elektronicznymi będzie można objąć kolejne 970 km autostrad i dróg ekspresowych oraz wybrane drogi krajowe. Trzecia rozbudowa – to ewentualnie styczeń 2014 r. Wtedy opłaty byłyby pobierane na dalszych 200 km dróg ekspresowych. Założono, że w 2014 r. system opłaty elektronicznej obejmie ok. 2880 km autostrad, dróg ekspresowych oraz wybranych dróg krajowych.

 

Szerokiej drogi kierowcom, Generalne Dyrekcji z tytułu kar za  każdydzień wpływu kary 1 mln zł , kierowcom rzetelnych dostawcówusług i życzliwych inspektów ITD.

życzy kierowca do 3,5 t kat. „B”

 

KejowFajerwerki polskiej Prezydencji 01.07.2011 Warszawa
2 lipca, 2011, 7:59 am
Filed under: Historia, Kultura, polityka | Tagi: , ,

Widok od strony ul. Widok/Marszałkowska przy DT CENTRUM , Pałac Kultury spowity w dymach.

Fajerwerki polskiej Prezydencji - kolor czerwony

Fajerwerki polskiej Prezydencji - kolor czerwony

Fajerwerki białe na tle Pałacu Kultury w Warszawie 01.07.2011

Fajerwerki białe na tle Pałacu Kultury w Warszawie 01.07.2011

Dwa fajerwerki na ciemny tle

Dwa fajerwerki na ciemny tle

Było pięknie,  majestatycznie i drogo,

Jak dodał, miasto prawdopodobnie pokryje połowę kosztów imprezy inauguracyjnej. Reszta pieniędzy ma pochodzić z budżetu przyjętego w ub.r. przez rząd programu przygotowań, obsługi i sprawowania prezydencji; na jego sfinansowanie przeznaczono w sumie 430 mln zł.

Gazeta Wyborcza

Kejow