Jaronwoj Blog Warszawa Polska


Shale gas (gaz łupkowy) amerykańska technologia vs. Gazprom

Shale gas (gaz łupkowy) amerykańska technologia vs. Gazprom

Kliknij i odsłuchaj 29.03.10 11:33 przez Radio Wnet radio Wywiad Wnet

 rozmawia z Krzysztofem Skowrońskim i Wojciechem Cejrowskim o gazie łupkowym
 
Największe koncerny światowe już w maju zaczynają poszukiwania gazu w łupkach.
Jeżeli sprawdzą się przewidywania geologów, Polska ma zapas gazu na 200 lat.
Polski gaz ziemny z łupków – wielkie koncerny naftowe wkraczają do akcjiNadzieje na nowe zasoby gazu ziemnego przyciągają do Polski największych inwestorów przemysłu naftowego. Rodzi się jeden z najbardziej atrakcyjnych rynków gazowych na świecie

W Państwowym Instytucie Geologicznym w Warszawie spotkali się wczoraj, 30 marca, managerowie największych światowych koncernów naftowych z naukowcami i przedstawicielami administracji państwowej. Obecni byli specjaliści z ExxonMobil, Lane – ConocoPhilips, Chevron, Marathon, BNK Petroleum, Talisman, EurEnergy, jak również z polskich firm – Orlen i PGNiG. Przybyli eksperci z firm geofizycznych i wiertniczych, obsługujących poszukiwania gazowe – Schlumberger, Halliburton, Poszukiwania Nafty i Gazu Kraków, Geofizyka Toruń. Administację państwową reprezentowali dyrektorzy departamentów w Ministerstwie Środowiska, Ministerstwie Gospodarki i Wyższym Urzędzie Górniczym. Rolę gospodarzy pełnili specjaliści z Państwowego Instytutu Geologicznego, który w Polsce wykonuje zadania państwowej służby geologicznej.

Spotkanie „Polish Shale Gas Day” miało charakter roboczy. Udział wzięło ponad sto osób. Oprócz kwestii czysto technicznych poruszano zagadnienia wyboru strategii poszukiwawczych na najbliższe lata. Dyskutowano na temat barier, które mogą utrudniać prace poszukiwawcze. Firmy naftowe przedstawiły swoje oczekiwania wobec administracji publicznej.

 

http://www.pgi.gov.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=2412&Itemid=2

KOMENTARZE

Komentując wydarzenie, dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego Jerzy Nawrocki powiedział:

– Spotkanie w Państwowym Instytucie Geologicznym dowodzi, że kończy się faza wstępnego rozpoznania, a rozpoczyna faza aktywnych, wysokonakładowych prac poszukiwawczych. Przykładem jest pierwsze wiercenie realizowane przez Lane – ConocoPhillips w okolicach Lęborka, które rozpocznie się w maju br.  Kolejne firmy wkrótce rozpoczynają prace sejsmiczne i wiertnicze. Mamy więc gwarancję, że za kilka lat dowiemy się czy posiadamy złoża gazu ziemnego w łupkach, a jeśli tak, to jak bogate.

Główny organizator spotkania, Paweł Poprawa z Państwowego Instytutu Geologicznego dodał:

Dziś w Warszawie spotkaliśmy ludzi, którzy tworzyli amerykańską „rewolucję gazową” ostatnich 20 lat. Dzięki nim Stany Zjednoczone odzyskały niezależność energetyczną i przekształciły się w eksportera gazu ziemnego. Ci sami ludzie są teraz w Polsce. Reprezentują przemysł dysponujący zarówno zasobami finansowymi, jak i technologiami. Będą próbowali przenieść amerykański sukces na grunt polski. Czy zmienią nasz kraj w eksportera gazu? Trzeba będzie poczekać kilka lat, w czasie których będą prowadzone intensywne prace poszukiwawcze. Wezmą w nich udział zarówno wielkie zagraniczne koncerny naftowe jak i polskie firmy wiertnicze, geofizyczne i instytuty naukowo–badawcze. Polska, dzięki korzystnej budowie geologicznej i sprzyjającym warunkom dla inwestycji, stała się już zdecydowanie najbardziej atrakcyjnym rynkiem poszukiwania gazu łupkowego w Europie, zarazem jednym z najważniejszym tego typu rynków na świecie.

http://nowa-energia.com.pl/index.php/2010/03/31/polski-gaz-ziemny-z-lupkow-%e2%80%93-wielkie-koncerny-wkraczaja-do-akcji/

KOMENTARZE ZAGRANICZNE

Rosja i Gazprom musza się martwić pomimo , iż Europa nie ma tak duzych złoż ja USA , ale poważnie może obniżyć zapotrzebowanie na rosyjski gaz.

Paolo Scaroni prezes wloskiego ENI powiedział że gaz lupkowy z Afryki może zapewnić dodatkowy gaz na europejski rynek. Jego wypowiedż na poczatku marca na CERAweek w Houston spowodował nerwowość w Moskwie.

W technologii pozyskania gazu łupkowego przewagą ERuropy nad USA są liczne zasoby wody , i stanowią przewagę. Są obawy o ekologiczny problem skażenia wód podziemnych.

PODSUMOWANIE

Popyt i podaż to najważniejsze regulacje na rynkach dóbr energetycznych. USA gdy uzyskały relatywnie tani gaz z lupków dramatycznie zmiejszyły odbiory gazu skroplonego LNG. Cena w Europie na rynku spotowy  bardzo szybko spadła. Polska szansa na tani gaz istnieje.

KejowSukces eksperymetu zderzenia hadronów 7TeV w CERN
31 marca, 2010, 7:27 am
Filed under: nowe technologie | Tagi: , , , , , ,

Sukces eksperymetu zderzenia hadronów 7TeV w CERN

Udany efekt zderzenia hadronów 7 TeV w CERN

 
W wielkim zderzaczu hadronów dokonano pierwszych zderzeń protonów przy rekordowej szybkości energii w 7 teraelektronowolt. Pracownicy Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych [CERN] powitali to osiągnięcie oklaskami. Powiodła się dopiero trzecia próba. Dwie poprzednie, dokonane dzis rano, zakończyły się niepowodzeniem z powodu problemów z magnesami i systemami kriogenicznymi, które „zgubiły” snopy protonów.
 
http://polish.ruvr.ru/main.php?lng=pol&q=11350&cid=99&p=30.03.2010
 
 
Steve Mayers dyrektor ds. akceleratorów i technologii przekazał właśnie oficjalny komunikat: „Trzecia próba przeprowadzenia kolizji cząsteczek zakończyła się sukcesem, wymagało to dokładności, precyzji i ogromnej cierpliwości, ale dzięki temu udało się dokonać milowego kroku w historii fizyki i astrofizyki. ” Na podstawie danych zbieranych przez różnorodne czujniki, przez najbliższe kilka dni pracy akceleratora, naukowcy będą mogli dokonać szczegółowej analizy kolizji i obserwowanej materii.

O tym jakie znaczenie dla współczesnej nauki ma to zdarzenie Steve Myers tłumaczył na wczorajszej konferencji prasowej. Wiązki protonów rozpędzone do energii 3,5 TeV (Teraelektronowoltów) krążą już rutynowo w obie strony w akceleratorze LHC (Large Hadron Collider – ang. Wielki Zderzacz Hadronów). Dotychczas nie było jednak prób wystrzelenia wiązek jednocześnie w obu kierunkach, żeby mogły się zderzyć. Potrzebna była żmudna kalibracja akceleratora, bo wiązki są cieńsze od ludzkiego włosa i bardzo trudno kierować nimi tak precyzyjnie w akceleratorze o obwodzie 27 km, żeby trafiły na siebie i aby doszło do zderzeń protonów znajdujących się w wiązkach.

„To trochę tak, jakbyśmy wystrzelili dwie igły z przeciwległych brzegów Atlantyku i kierowali je tak, żeby zderzyły się w połowie drogi” – tłumaczy Myers.

 
http://nauka.wp.pl/title,Nastapily-kolizje-Poczatek-nowej-ery-w-fizyce,wid,12122752,wiadomosc.html
 
 
A oto jak od samego rana przebiegały próby kolizji cząsteczek:!

10:00 -W chwili obecnej trwają przygotowania i ostateczna optymalizacja urządzeń kontrolnych. Są one wielkie, ale niezwykle czułe. Reagują na drgania Ziemi, nawet przejeżdżający pociąg TGV, wywołuje pewne zaburzenia. Pierwsza próba zderzenia przewidziana jest około godziny 11:00!

 
10:50 – akcelerator jest już gotowy, uruchamiane zostają pierwsze wolne wiązki próbne. Pierwsza kolizja nastąpi za około 30 minut.

11:00 – ze względu na to, że dwukrotnie utracono wiązkę, zanim osiągnęła końcową energię, pierwsza próba zderzenia nastąpi po wyeliminowaniu wszelkich zakłóceń, za około 1- 1,5 godziny.

12:00 – Udało się wyeliminować wszelkie zakłócenia. Protony zostają ponownie wzbudzane, gdy utrzymają właściwą intensywność i prędkość zostanie przeprowadzona kolizja. Szacunkowo zacznie się to o 12:45.

12:40 – Uzyskano prędkość 3,5Tev dla wiązek. Następuje ostateczne przygotowanie do zderzenia. Trzymamy kciuki!

13:05 – Gooool! Nastąpiły kolizje! To początek nowej ery w fizyce!

13:45 – Detektor „Atlas” ujawnił pierwsze zdjęcia. Na podstawie gromadzonych podczas pracy akceleratora obrazów i danych naukowcy będą prowadzili szczegółową analizę kolizji cząsteczek. 

 

 

 

Popularyzacja wiedzy o nauce a zwłaszcza fizyce to przyjemność, sukces CERN jest bezsporny.

KejowCCS-magazynowanie CO2 pod ziemią-finansowanie

Jak skutecznie wdrożyć CCS w Polsce?

Ramy finansowe czyli koszty składowe   implementacji CCS jako transformacja polskiego sektora energetycznego.

tof Blusz Moderator DemosEuropa

tof Blusz Moderator DemosEuropa

Pilotażowe wdrożenia , potencjał krajowy oraz koszty wdrożenia CCS i rozwój technologii. Konferencja  Demos Europa  Centrum Strategii Europejskiej Hotel Polonia Warszawa 30 marca 2010r.

JAK NIEMCY i USA  WPROWADZILI LEGISLACJE CCS

Niemcy produkują 50% energii elektrycznej z węgla, dlatego z ich punktu widzenia ważne jest, aby stopniowe zmniejszenie wykorzys­tania tego paliwa kopalnego odbywało się w sposób możliwie naj-bardziej łagodny. W Niemczech udało się – jako jednemu z pierwszych państw członkowskich Unii Europejskiej – przygotować projekt ustawy mający na celu implementację przepisów Dyrektywy CCS.

Niemiecka ustawa o transporcie i długotrwałym przechowywaniu dwutlenku węgla (Gesetz zur Regelung von Abscheidung, Transport und dauerhafter Speicherung von Kohlendioxid) została przedłożona Radzie Ministrów 1 kwietnia 2009 roku. Ustawa ma zastosowanie do transportu i długotrwałego składowania dwutlenku węgla, włącznie z badaniem oraz opieką późniejszą nad wszystkimi instalacjami i urządzeniami służącymi do zatłaczania, przechowania oraz nadzo­rowania. Do instalacji wydzielających dwutlenek węgla stosuje się federalną ustawę o ochronie immisji.

Legislacja Stanów Zjednoczonych ma charakter odmienny od pozostałych analizowanych w tej publikacji. Celem ustawy ws. szyb­kiego wdrożenia wychwytywania i składowania dwutlenku węgla (Carbon Capture and Storage Early Deployment Act), uchwalonej przez Senat i Izbę Reprezentantów 24 marca 2009 roku, jest przyspieszenie wprowadzenia na skalę komercyjną technologii wychwytywania i składowania CO2 emitowanego głównie z instalacji wykorzystujących do produkcji energii paliwa kopalne.

Ustawa nie przedstawia konkretnych rozwiązań prawnych, nato­miast zakłada, że najpóźniej w marcu 2010 roku zostanie przed­stawiony Kongresowi raport zawierający zunifikowaną strategię uwzględniającą kluczowe prawne, regulacyjne i inne bariery wy-chwytywania i składowania węgla na komercyjną skalę. Nie później niż w marcu 2011 roku przyjęta zostanie regulacja określająca sys­tem przyznawania pozwoleń na emisje CO2 w celu wsparcia rozwoju technologii CCS w produkcji energii i działalności przemysłowej. Dodatkowo, ustawa amerykańska przewiduje, że w ciągu dwóch lat od jej uchwalenia wprowadzone zostaną regulacje mające na celu ochronę zdrowia ludzkiego i środowiska poprzez minimalizo-wanie ryzyka przedostania się do atmosfery składowanego dwu-tlenku węgla. Aby zapewnić maksimum transparentności, regu­lacje uwzględnią proces uzyskiwania akceptacji dla właściwego składowiska, a także monitorowania, zachowywania rejestrów, raportów dotyczących emisji, wtłaczania i ewentualnych wycieków. Ustalona również zostanie metoda zatwierdzania i wystawiania pozwoleń na składowanie.

DYREKTYWE EUROPEJSKIE

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/31/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie geologicznego składowania dwutlenku węgla oraz zmieniająca dyrektywę Rady 85/337/EWG, Euratom, dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/60/WE, 2001/80/WE, 2004/35/WE, 2006/12/WE, 2008/1/WE i rozporządzenie (WE) nr 1013/2006.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/1/WE z dnia 15 stycznia 2008 r. dotycząca zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli.

Dyrektywa Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/35/WE z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie odpowiedzialności za środowiska w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/87/WE z dnia  13 października 2003r. ustanawiająca system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie.

POLSKA USTAWA „CCS” – zakres kompetencyjny

Minister Środowiska powinien przekazać część swoich kompe­tencji dotyczących kwestii technicznych Głównemu Geologowi Kra­ju. Kompetencje dotyczące opłat przekazane powinny być Urzędowi Regulacji Energetyki, z wyłączeniem kompetencji prawodawczych i wydawania nakazów.

Minister Gospodarki powinien wyznaczać kierunki dotyczące działalności oraz sposobu prowadzenia działalności związanej z przesyłem CO2.

Wydaje się, że wy tym celu należałoby utworzyć spółkę, która pod kierunkiem Ministra Gospodarki wybudowałaby i udostępniała (za opłatą) sieć rurociągów do transportu dwutlenku węgla.

Na potrzeby kontroli nad instalacjami wychwytu i zatłaczania oraz nadzoru nad składowiskiem i opieki późniejszej, jak również w celu budowy infrastruktury oraz zapewnienia kontroli i bezpieczeństwa przesyłu CO2 utworzona powinna zostać spółka Skarbu Państwa – Krajowy Administrator Wychwytywania, Transportu i Składowania Dwutlenku Węgla (KA WTS).

Elżbieta Wroblewska Departament Energetyki Ministerstwo Gospodarki

Elżbieta Wroblewska Departament Energetyki Ministerstwo Gospodarki

POLSKIE PROGRAMY FLAGOWE CCS

• projekt budowy bloku 858 MW w PGE Elektrowni Bełchatów S.A.

z wychwytywaniem i składowaniem CO2,

• projekt obiektu poligeneracyjnego (produkcja energii elektrycznej, ciepła oraz

produktów chemicznych: metanolu i/lub wodoru) w Kędzierzynie z wychwytywaniem

i magazynowaniem CO2, wspólnie dla Południowego Koncernu Energetycznego S.A.

oraz Zakładów Azotowych Kędzierzyn S.A.

Profesor Krzysztof Żmijewski Uniwersytet Warszawski

Profesor Krzysztof Żmijewski Uniwersytet Warszawski

Projekt w PGE Elektrowni Bełchatów S.A. znalazł się na wąskiej liście

dofinansowania kwotą 180 mln euro w ramach Europejskiego Planu Naprawy Gospodarczej

(ang. EEPR).

KOSZTY TECHNOLOGII CCS

Analiza trzech typów bloków węglowych przystosowanych do separacji CO2, będące jak się wydaje najbliższe zastosowania w formie pełnoskalowych instalacji demonstracyjnych:

  • układ post-combustion oparty o absorpcję chemiczną CO2 ze spalin w roztworze MEA (PF-MEA),
  • układ oxy-combustion – spalania węgla w tlenie (PF-OXY),
  • układ IGCC – zgazowania węgla oraz wykorzystania gazu w siłowni gazowo-parowej.

 

Prowadzenie wychwytu CO2 z analizowanych bloków węglowych wiąże się ze spadkiem sprawności netto generacji elektryczności (w odniesieniu do nowoczesnego nadkrytycznego bloku węglowego bez wychwytu CO2 o sprawności 44.3%) o 8.3 (IGCC), 10.2 (PF-OXY) i 12.2 (PF-MEA) punktów procentowych, tj. do poziomu 32 – 36%.

Ceny, ceny , ceny!!!

Ceny elektryczności z analizowanych bloków węglowych są znacznie wyższe od cen występujących na rynku elektryczności obecnie (ok. 180 PLN/MWh w roku 2009 – ok. 202 PLN/MWh po znormalizowaniu na rok 2015 przyjmowany jako pierwszy rok eksploatacji analizowanych układów demonstracyjnych). Prognozowane w myśl wyników niniejszego studium wzrosty cen elektryczności, po przyjęciu ceny zakupu uprawnień emisyjnych na poziomie 40 Euro/Mg wynoszą odpowiednio: 86% dla nowoczesnego bloku węglowego bez usuwania CO2; 94% dla bloku PF-MEA; 71% dla bloku PF-OXY oraz 62% dla bloku IGCC. Należy przy tym zaznaczyć, że cena elektryczności z nowoczesnego bloku węglowego bez usuwania CO2 przy braku konieczności zakupu uprawnień emisyjnych wynosi 246 zł/MWh i jest wyższa o około 21% od obecnie funkcjonujących cen na rynku energii (po normalizacji na rok 2015).

Dane z raport przygotowano na zlecenie Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan przy wsparciu funduszu brytyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych (Foreign & Commonwealth Office) – Strategic Programme Fund Low Carbon High Growth  – promującego gospodarkę niskoemisyjną

 

http://www.pkpplewiatan.pl/upload/File/2009_12/2009-12-07_Lewiatan_Raport%20CCS_STRESZCZENIE.doc

ALTERNATYWA CCS  PODZIEMENE ZGAZOWANIE WĘGLA

Ekonomia i ekologia

Polskie projekty mają szanse podbić Europę, ponieważ dysponuje ona wielkimi zasobami węgla brunatnego (zalegającego pod powierzchnią ziemi od 100 do 300 m) oraz węgla kamiennego na dużych głębokościach (poniżej kilometra). Ich udostępnienie dla potrzeb klasycznych technologii wydobywczych staje się coraz mniej opłacalne. A nikt nie chce marnować surowców energetycznych. Trzeba szukać efektywnego ekonomicznie i ekologicznie sposobu ich wykorzystania. Naukowcy twierdzą, że bezpośrednie zgazowanie pokładów węglowych do gazu energetycznego (zasilającego turbiny), gazu syntezowego (dostarczających mieszaninę wodoru i tlenku węgla do syntez chemicznych) lub do substytutu gazu ziemnego (metanu) może stanowić atrakcyjną alternatywę dla dotychczasowego górnictwa.

Marzena Gurgul PGE Bałchatów - Adam Czyżewski PKN Orlen

Marzena Gurgul PGE Bałchatów - Adam Czyżewski PKN Orlen

PODSUMOWANIE Z KONFERENCJI

10% koszty przechwycenia i składowania CO2 w technologii CCS w kosztach energii elektrycznej

30% wzrost cen detalicznych końcowych odbiorców za prąd wytwarzany z technologią CCS

Były sugestie dla zastosowania innej technologii porównywalnej  poprzez dominującą  specyfikę polskiego górnictwa węglowego w energetyce  .

– podziemne zgazowanie węgla poprzez upłynnianie.

Wystąpienie Pani Wróblewskiej z Departamentu Energetyki Ministerstwa Gospodarki było przyjęte z zadowoleniem przez uczestników konferencji i w dyskusji panelowej z wypowiedziami ad vocem  prof. Żmijewskiego z Uniwersytetu Warszawskiego oraz prof. Zbigniewa Wrzesińskiego z Politechniki Warszawskiej .

Wysoki poziom profesjonalny konferencji merytoryczny zakres to przyjemność uczestniczenia w tego typu imprezach.

Kejow

PS. Mam nagrania video z interesujących referatów   zwłaszcza głównego ekonomisty PKN Orlen . W przypadku zainteresowania  opublikuje w wersji video.Atak na fotoreportera Al Dzaziry po pikiecie budowy meczetu na warszawskiej Ochocie
29 marca, 2010, 9:00 pm
Filed under: polityka | Tagi: , , ,

Atak na fotoreportera Al Dzaziry po pikiecie budowy meczetu

Po pikiecieprzeciw budowie meczetu w Warszawie  bojowki Stowarzyszenia „Europy Przyszlosci” zaatakowaly fotoreportera Al Dzaziry

 

Autor: Hakim al Bolandi

Fotoreporter Al Dzaziry zagrozony smiercia za udzial w warszawskiej pikiecie przeciw budowie meczetu.

W dniu 27.marca br w Warszawie miala miejsce pikieta przeciwko budowie meczetu w okolicach Dworca Zachodniego. Organizatorem bylo Stowarzyszenie Europa Przyszlosci. W tym samym czasie odbyla sie kontrpikieta na rzecz wolnosci religijnej i slowa, ktorej organizatorem byla Demokracja Pracownicza i Inicjatywa Stop Wojnie.

Po stronie Stowarzyszenia „Europa Przyszlosci” udzial w pikiecie wzielo ok. 200 osob. Przeciwnikow bylo ok. 50. Muzulmanow na pikiecie bylo 3.

Podczas pikiety doszlo do incydentu z udzialem polskiego muzulmanina fotoreportera, ktory zostal poturbowany przez przeciwnikow budowy meczetu. Fotoreporter podawal sie za freelancera, pracujacego na rzecz arabskich i muzulmanskich mediow w tym dla Al. Jazeera-y. Po pikiecie zostal przeszukany i wylegitymowany przez policjantow.

Sprawa rozeszlaby sie po kosciach, gdyby nie incydent, ktory mial miejsce bezposrednio po pikiecie.

Bojowkarze organizatorow pikiety sledzili i w koncu zaatakowali fotoreportera chcac mu zabrac plecak i aparat. Jeden z napastnikow, wysoki mezczyzna, krotkoostrzyzony w bluzie z bialym kapturem, ktory wczesniej byl widziany w towarzystwie organizatorow piekiety i ich aktywnych uczestnikowzagrozil smiercia, jesli fotoreporter nie odda aparatu.

Zanim doszlo do incydentu fotoreporter wraz ze swiadkiem oraz dziennikarzem z Gazety Wyborczej dostrzegli, iz jest obserwowany przez osoby, ktore go pozniej napadly.

Fotoreporter probowal zgubic kilka razy swoich oprawcow, ale ostatecznie na przystanku MZK przy Dworcu Zachodnim w kierunkudo Centrum doszlo do incydentu. Nikt z przechodniow nie zareagowal.

Taksowkarz, ktory przypadkowo znalazl sie w okolicy i udzielil schronienia zaatakowanemu muzulmaninowi nie zdecydowal sie jednak na jazde ze sniadym pasazerem. Czekal rzekomo na innego klienta, ktory sie nie pojawil… Widzial jednak jak 2 ostrzyzonych na krotko mezczyzn w kapturachprzebiegaloza fotoreoportem przez ulice nad przejsciem podziemnym. Byl rowniez swiadkiem jak probowali wejsc do tej samej taksowki i krzyczeli – „Ten czlowiek jest niebezpieczny (sic!).”

Wzywany dwa razy patrol policji nie dojechal na miejsce wiec zawiozl poszkodowanego na posterunek policji na Opaczewskiej. Wzial 10 zl.  

Policja po zeznaniach poszkodowanego zakwalifikowala zdarzenie z napadem na fotoreportera jako usillowanie rozboju. Czyn ten jest zagrozony kara pozbawienia wolnosci do lat 12. Historie o napadzie opisala Gazeta Wyborcza w swoim dodatku stoleczecznym z dn. 29 marca.

W obronie atakujacych

Celem ataku na fotoreportera bylo jego zastraszenie i przejecie aparatu ze zdjeciami z pikiety. W plecaku znajdowal sie sprzet fotograficzny i komunikacyjny na ok. 7500 zl. Jakie moglyby byc mozliwe motywy sprawcow: strach przed umieszczeniem zdjec na portalach terrorystycznych? rasizm?chec wzbogacenia sie?

Przyjmijmy pierwszy motyw. Pojawia sie od razu pare pytan: Czy fotoreporterzy sa atakowani na innych pikietach w Polsce? Jesli tak – to kim sa organizatorzy? Czy zaatakowano fotoreporterow po po stronie pikietujacych? Czy muzulmanie w Polsce dopuscili sie kiedykolwiek ataku na wolne media i dziennikarzy? Czy uzyli przemocy w stosunku do innych? Czy problemy swiata muzulmanskiego i Europy zostana rozwiazane przez umieszczenie zdjec uczestnikow pikiety na jakims portalu? Czy kiedykolwiek umieszczono jakiekolwiek zdjecia organizatorow pikiety czy czlonkow Stowarzyszenia Europa Przyszlosci na tzw portalach terrorystycznych? Sugerowanie, iz terrorysci z Afganistanu czy Iraqu…tylko czekaja na takie wiesci z Polski i ze swoich satelitarnie podlaczonych laptopow sponsorowanych a jakze..przez Arabie Saudyjska… wysla rozkazy atakow na biednych poszkodowanych, zaszczutych uczestnikow pikiety…strasznie bojacych sie terrorystow…sa absurdem. Zarty na bok. Strach ma wielkie oczy i moze prowadzic do absurdalnych sytuacji, jednak moga byc w tych sytuacjach poszkodowani i ginac w niej konkretni ludzie jesli sie odpowiedno nakreci ta spirale. Stowarzyszenie Europa Przyszlosci – zamiast budowac przyszlosc i pokoj niszczy i nakrece spirale nienawisci i strachu w Polsce wobec mniejszosci, ktora istnieje tu od 600 lat. A nienawisc i strach prowadza do przemocy…i eksterminacji.

 Ok. 200 osób protestowało przy placu budowy meczetu na Ochocie. Boją się, że będzie rozsadnikiem ekstremizmu. – To nie meczet, a wieża mogła mieć 25 m.- odpowiada Liga Muzułmańska.

Specjalnie na demonstrację przyjechał ze Szwecji popularny szczególnie w latach 70. i 80. muzyk Jerzy Grunwald (przed wyjazdem z Polski na stałe grał m.in. w zespołach Niebiesko-Czarni i No To Co). – Tolerancja jest słowem nadużywanym przez Europę – tłumaczył Fronda TV. – Jeżeli nie chce pan, jako obywatel płacący podatki, żeby na przykład ktoś panu pod oknem wył do księżyca, to jest pan kojarzony od razu z rasistą.

– Szwecji już nie ma – mówił natomiast do kamery TVP – Za pięć lat będzie Islamic Republic of Sweden.

Tatarzy – tak, nowa emigracja – nie

Inicjatorem manifestacji było Stowarzyszenie Europa Przyszłości – do tej pory szerzej nieznane, prócz organizacji wystawy „Pierwszy Holocaust XX wieku” na temat rzezi Ormian w Turcji w czasie I wojny światowej. Plakaty, jakie rozwiesiło w całej Warszawie to kalka tych, którymi do głosowania w referendum za zakazem stawiania minaretów w Szwajcarii zachęcała tamtejsza konserwatywno-liberalna Partia Ludowa. Z tego samego pomysłu – wyrastających na fladze kraju minaretów i ubranej w muzułmański strój kobiety – skorzystał w tym roku także francuski nacjonalistyczny Front Narodowy podczas wyborów samorządowych. – Z tymi ugrupowaniami nic nas nie łączy, prócz wspólnego sprzeciwu wobec islamizacji Europy – powiedział portalowi Fronda.pl szef stowarzyszenia, Jan Wójcik

http://fronda.pl/news/czytaj/meczet_w_warszawie_starcie_pierwsze

Kilkadziesiąt osób protestowało w Warszawie przeciw budowie meczetu nieopodal Ronda Zesłańców Syberyjskich. Wznosili hasła: „Tolerancja nie naiwność”, „Ślepa tolerancja zabija rozsądek”.

Na budowę wyrazili zgodę warszawscy radni, poproszeni przez Ligę Muzułmańską RP./for. Tomasz Gzell

Na budowę wyrazili zgodę warszawscy radni, poproszeni przez Ligę Muzułmańską RP./                                    for. Tomasz Gzell /PAP

Protest przy rondzie zesłańców Syberyjskich zorganizowało Stowarzyszenie Europa Przyszłości. Jego prezes Jan Wójcik powiedział, że organizatorzy domagają się od społeczności muzułmańskiej podpisania Karty, w której wyrzeka się ona m.in. stosowania przemocy i użycia siły w imię z powodu poczucia krzywdy.

 http://fakty.interia.pl/news/warszawa-protest-przeciwko-budowie-meczetu,1457674,3

PODSUMOWANIE

Są znacznie  rozbieżne wersje PAP swoje, FRONDA swoje , Gazeta Wyborcza nagina fakty, Stowarzyszenie Europa Przyszłości chodzące anioły.

Czy odradza się skrajny nacjonalizm w Polsce i bojówki faszystowskie.

Brak odpowiedzi, fakty do interpretacji.

KejowSkładowanie odpadów promieniotwórczych w Polsce

Składowanie odpadów promieniotwórczych w Polsce

Problem unieszkodliwiania odpadów promieniotwórczych powstał w 1958 roku, z chwilą uruchomienia w Instytucie Fizyki Jądrowej w Świerku pierwszego badawczego reaktora atomowego Ewa. Rozwiązaniem problemu była budowa krajowego składowiska tych odpadów w Różanie i jego otwarcie w 1961 roku. Mieści się ono na terenie dawnego fortu, wybudowanego przez armię rosyjską w latach 1905-1908, który zajmuje ponad 3 ha. KSPO w Różanie jest ujęte w klasyfikacji Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej jako składowisko powierzchniowe. Według założeń, gromadzi się w nim tzw. krótkożyciowe odpady nisko- i średnioaktywne oraz okresowo – odpady długożyciowe (o okresie rozpadu liczone w tysiącach lat).
Ministerstwo Gospodarki analizuje potencjalne jego lokalizacje, jednak „na tym etapie nie można wskazywać żadnego miejsca” – wyjaśnia wiceminister. Wiadomo jedynie, że w tym roku wybrana zostanie firma, która oceni możliwości lokalizacji w kraju składowiska nisko- i średnioaktywnych odpadów promieniotwórczych, w tym wskazane przez MG. Firma ta wytypuje trzy miejsca, spośród których do końca 2012 roku resort wybierze jedno.

http://energetyka.wnp.pl/bedzie-drugie-skladowisko-nisko-i-srednioaktywnych-odpadow-promieniotworczych,105722_1_0_0.html

NOWE PRAWO ATOMOWE

Na mocy porozumienia Pełnomocnik Rządu ds. Polskiej Energetyki Jądrowej oraz PAA będą współpracować przy nowelizacji ustawy Prawo atomowe. Nowe przepisy będą regulować kwestie bezpieczeństwa jądrowego, ochrony radiologicznej, ochrony fizycznej i zabezpieczeń materiałów jądrowych. Ich opracowanie umożliwi realizację Programu Polskiej Energetyki Jądrowej. Zgodnie z ustaleniami, prezes PAA podejmie działania, które pozwolą wdrożyć do Prawa atomowego Dyrektywę Rady 2009/71/Euratom, ustanawiającą wspólnotowe ramy bezpieczeństwa jądrowego.

http://www.mg.gov.pl/Wiadomosci/Strona+glowna/MG+i+PAA+przygotuja+nowe+Prawo+atomowe.htm

TRANSPORT RADIOAKTYWNYCH

Znakowanie środków transportu i przesyłek zawierających materiały promieniotwórcze.
Pojazdy przewożące materiały promieniotwórcze powinny być oznakowane nalepką ostrzegawczą z charakterystyczną czarną „koniczynką”.Umieszczona na nalepce cyfra jest międzynarodowym oznaczeniem materiałów promieniotwórczych przyjętym przez ONZ.

Na pojeździe powinien znajdować się również znak ostrzegawczy w postaci pomarańczowej tablicy. Podczas transportu niektórych materiałów promieniotwórczych na tablicy tej są umieszczane liczby określające numer rozpoznawczy materiału i numer rozpoznawczy zagrożenia wg klasyfikacji ONZ.

Transport materiałów promieniotwórczych.
Materiały promieniotwórcze transportowane są: samolotami, koleją, samochodami, statkami. Większość transportowanych przesyłek zawiera bardzo małe ilości substancji promieniotwórczych. Zawsze jednak należy brać pod uwagę możliwość narażenia ludzi na zetknięcie się z nimi. Aby ryzyko tego narażenia maksymalnie zmniejszyć Rada Społeczno-Ekonomiczna ONZ upoważniła Międzynarodową Agencję Energii Atomowej (MAEA) do przygotowania, a także zarekomendowania przepisów i standardów dotyczących bezpiecznego transportowania materiałów promieniotwórczych.
Materiały promieniotwórcze przewożone są w różnych opakowaniach, gwarantujących integralność przesyłki w czasie transportu i określoną w przepisach osłonność przed promieniowaniem. Typ opakowania w jakim przewozi się materiał promieniotwórczy zależy od rodzaju materiału, jego objętości, ilości, postaci fizycznej i aktywności. Dlatego też poszczególne typy opakowań muszą być inaczej skonstruowane i muszą posiadać inne parametry wytrzymałościowe.

Opakowania typu B-

charakteryzują się podwyższoną wytrzymałością mechaniczną i termiczną, gdyż muszą zapewnić szczelność i osłonność ładunku nawet w razie poważnych wypadków transportowych. Używane są do przewozu najbardziej radioaktywnych materiałów / wypalone paliwo jądrowe, źródła promieniotwórcze o bardzo dużej aktywności / Opakowania typu B podawane są szczególnie surowym testom mechanicznym, termicznym i zanurzeniowym. Poza tym muszą być autoryzowane przez właściwe organa dozoru jądrowego i ochrony radiologicznej danego kraju.

Opakowania typu A-

zapewniają szczelność i osłonność ładunku, jednak charakteryzują się mniejszą wytrzymałością na uszkodzenia niż opakowania typu B. Zakłada się również, że opakowanie może zostać uszkodzone w czasie transportu, a jego zawartość wydostać się na zewnątrz. Przepisy określają maksymalną ilość substancji promieniotwórczych, które mogą być przewożone w tego typu opakowaniach. Ryzyko napromieniowania lub skażenia- nawet w przypadku uwolnienia substancji promieniotwórczej do środowiska jest niewielkie.

Opakowania przemysłowe / IP / –

służą do transportu materiałów o niskiej aktywności lub przedmiotów skażonych powierzchniowo. Zawarta w nich mała ilość substancji promieniotwórczych stanowi w sytuacjach awaryjnych niewielkie zagrożenie dla ludzi i środowiska.
 

http://www.sciaga.pl/tekst/11376-12-odpady_promieniotworcze

OPRACOWANIE STRUPCZEWSKIEGO O MATERIAŁACH RADIOAKTYWNYCH

http://www.pptn.pl/multimedia/as/Czy_mamy_bac_sie_odpadow_radioakt.pdf

  Klasyfikacja odpadów promieniotwórczych
 
Klasyfikację odpadów promieniotwórczych można przeprowadzić na bardzo wiele sposobów, a mianowicie:
  • ze względu na stan skupienia (odpady promieniotwórcze gazowe, ciekłe i stałe);
  • ze względu na aktywność właściwą (niskoaktywne, średnioaktywne i wysokoaktywne);
  • ze względu na rodzaj emitowanego promieniowania (α-, β-, γ-, neutrono-promieniotwórcze i zawierające materiały rozszczepialne);
  • ze względu  30 lat i długożyciowe £na wielkość okresu półrozpadu T1/2 (krótkożyciowe – T1/2  – T1/2 > 30 lat);
  • ze względu na grupę radioizotopów (niskoradiotoksyczne – III lub IV klasa radiotoksyczności i wysokoradiotoksyczne – I lub II klasa radiotoksyczności).
 
Kwalifikację odpadów promieniotwórczych dokonuje się zgodnie z załącznikiem nr.1 do rozporządzeniem RM z dnia 3 grudnia 2002 (poz.nr.1925), a mianowicie ze względu na aktywność dzieli się je na nisko-, średnio- i wysokoaktywne.:
 

 

Aktywność
1 izotop stężenie promieniotwórcze [kBq\kg]
Kilka izotopów
Suma stosunków stężeń
Aktywność [Bq] lub suma stosunków aktywnośći [/]
Niskoaktywne
(1-10.000>
wartości z załącznika
(1-10.000>
 
 
Ciekłe
 
< od wartości z załącznika
 
<1
> 1000 (aktywność lub suma stosunków aktyw) x wartość z załącznika dla 30 dniowych odpadów
Średnioaktywne
(10.000-10.000.000>
wartości z załącznika
(10.000-10.000.000>
 
wartości z załącznika
 
Wysokoaktywne
> 10.000.000
wartości z załącznika
> 10.000.000
wartości z załącznika
 
 
Odpady na nisko-, średnio- i wysokoaktywne można podzielić na podkategorie, a mianowicie :
 

 

Podkategorie odpadów
Przejściowe
Krótkożyciowe
Długożyciowe
Stężenie promieniotwórcze odpadów takie, że za 3 lata obiży się po poziomu niskoaktywnech.
Zawierają głównie izotopy krótkożyciowe, średnie stężenie promieniotwórcze izotopów długożyciowych£ 400 [kBq/kg] a maksymalne£ 4000 [kBq/kg].
Zawiera głównie izotopy długożyciowe; średnie stężenie promieniotwórcze izotopów długożyciowych³ 400 [kBq/kg].
 

Przekrój jednej z fos fortu Różan

Teren składowiska jest szczelnie otoczony płotem i pilnowany, a na jego terenie i w najbliższej okolicy prowadzi się stały monitoring dozymetryczny.

Kontrola radiologiczna KSOP w Różanie polega na

http://www.sior.pl/web/index.php?view=article&catid=63:warsztaty-szkoleniowe&id=269:odpady-promieniotworcze&option=com_content&Itemid=133

Bilans odpadów odebranych do unieszkodliwiania w latach 2000-2008. Z danych przytoczonych w tablicy wynika, że systematycznie maleje ilość odbieranych odpadów stałych i ciekłych. Jest to spowodowane wprowadzeniem nowych, udoskonalonych technologii produkcji izotopów, właściwą eksploatacją urządzeń techniki jądrowej, a także spadkiem zainteresowania stosowaniem izotopów promieniotwórczych.
Wyszczególnienie
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
stałe
ciekłe
stałe
ciekłe
stałe
ciekłe
stałe
ciekłe
stałe
ciekłe
stałe
ciekłe
stałe
ciekłe
stałe
ciekłe
stałe
ciekłe
Źródła odpadów promieniotwórczych
Reaktor MARIA (m3)
16,55
265,00
14,60
110,00
8,00
95,00
6,00
30,00
6,00
98,21
5,03
21,0
12,92
152,09
5,50
84,00
6,76
29,00
Reaktor EWA (m3)
4,65
1,20
OR POLATOM IEA (m3)
11,85
0,41
10,75
0,34
7,20
0,26
7,80
0,23
8,03
0,13
8,60
0,02
7,75
0,03
6,20
0,02
0,05
ZUOP
5,89
8,50
76,95
8,00
3,10
4,00
18,95
8,00
7,06
2,56
4,00
0,33
0,00
1,51
0,00
3,35
6,00
Instytucje spoza Ośrodka Świerk (medycyna, przemysł, nauka) (m3)
45,83
1,30
41,98
1,39
29,73
1,59
26,79
1,45
31,39
2,88
26,13
1,66
21,17
0,96
17,27
0,48
12,68
2,59
Ogółem
84,76
275,20
145,48
119,73
48,03
100,85
59,54
39,68
52,48
101,22
42,32
26,68
42,17
153,08
30,48
84,50
22,79
37,64
Kategorie odpadów promieniotwórczych
niskoaktywne (m3)
63,22
274,81
128,14
119,40
39,77
100,64
47,62
39,66
40,17
28,19
31,26
26,68
41,57
153,08
29,92
84,48
22,38
37,63
średnioaktywne (m3)
0,40
0,33
0,21
1,88
0,02
1,35
73,03
0,65
0,60
0,02
0,60
0,02
0,40
0,01
alfa-promieniotwórcze (m3)
3,74
1,66
5,07
2,16
0,79
1,90
2,46
0,45
0,08
czujki dymu (szt.)
24 367
20 490
10 148
9 995
12 211
14 101
19 394
16 425
25 053
źródła zamknięte (szt.)
898
875
1235
1195
619
825
1397
1508
2675
Odpady przekazane do składowania w KSOP Różan
objętość
44,87
137,16
40,72
40,99
33,03
36,30
67,95
48,88
73,41
aktywność (rozpad na 31.12 w danym roku) (TBq)
1,40
1,57
2,41
1,24
0,52
1,87
1,74
1,37
1,26
 

 

http://www.atom.edu.pl/index.php/ej-w-polsce/300-odpady-promieniotworcze-w-polsce.html

 

Pomiary od 1 maja 2006 r.- po modernizacji stacji.

Stacje* Miejscowość (lokalizacja) Zakres średnich dobowych (nGy/h) Średnia roczna (nGy/h)
PMS Białystok 53-101 70
Gdynia 93-114 99
Koszalin 62-117 77
Kraków 84-147 101
Łódź 60-86 68
Lublin 82-112 98
Olsztyn 80-111 92
 
Sanok 79-116 92
Szczecin 64-99 78
Toruń 76-102 85
Warszawa 80-100 86
Wrocław 45-109 59
Zielona Góra 66-88 73
IMiGW Gdynia 82-95 86
Gorzów 93-109 99
Legnica 94-122 109
Lesko 98-134 114
Mikołajki 65-115 91
Świnoujście 85-101 91
Warszawa 68-102 84
Włodawa 67-87 76
Zakopane 96-142 119

Źródło: Biuletyn Działalność Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki oraz ocena stanu bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w Polsce w 2007 roku

http://www.atom.edu.pl/index.php/ej-w-polsce/300-odpady-promieniotworcze-w-polsce.html

KOMENTARZ

Zmiany zapowiadane z budową elektrowni jądrowej i technik zwiazanych z nią  związane są z koniecznością dostosowania tych technologii do coraz wyższych wymagań dotyczących jakości przetwarzanych odpadów przeznaczonych do okresowego przechowywania bądź ostatecznego składowania, a także rosnącymi wymaganiami w zakresie ochrony środowiska , w Polsce ten temat jest zaniedbadny. Od czasu Czernobyla prawie się o tym nie wspomina.

KejowPrawo do debaty publicznej a, rola mediów

„Prawo do debaty publicznej. Rola mediów – rozwiązanie czy część problemu?”

Kongres Praw Obywatelskich 2010

Debata publiczna zorganizowana w kinie Kultura dnia 27 marca 2010 przez Pracownię Badań i Innowacji Społecznych Stocznia oraz Fundacje Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach prowadzili  paneliści Igor Janke, Tomasz Sekielski, Krzysztof Skowroński, Adam Łaszyń , Kuba Wygnański . Realizacja Wojciech Stefan Jaroń Salon24.pl z pomocą TV TOP CANAL z udziałem blogerów z forum publicystów Salonu24 i w obecności na widowni posła  Bartosza Arłukowicza.

KANWA

Debata publiczna może być definiowana na wiele sposobów. Jednym z nich jest relacja władza – obywatele. Prawo do debaty oznacza zatem prawo obywateli do bycia nie tylko informowanym, ale także wysłuchiwanym przez administrację publiczną. Chodzi o realizację zasad tzw. dialogu obywatelskiego. W tej sprawie zaniedbania są w Polsce ogromne, jednak w czasie naszej sesji chcemy skupić przede wszystkim na debacie publicznej prowadzonej w mediach i przez media.

Debata rozpoczęła się przykładem z debaty TV CNN  pod nazwą CROSSFIRE  prowadzonej przez Jon Stewart, ( Jonathan Stuart Leibowitz ) komika, aktora, autora i producenta, gospodarza programu telewizyjnego The Daily Show with Jon Stewart.

RELACJA DLA SALONU 24.pl z Debaty Obywatelskiej

Realizacja Wojciech Stefan Jaroń  „Kejow”

 

PANELIŚCI

Debata kierowana przez panelistów Igora Janke, Tomasza Sekielskiego, Krzysztofa Skowrońskiego , Adama Łaszyń , Kuby Wygnańskiego  z wystąpieniami publiczności.

Krzysztof Skowroński Tomasz Sekielski

Krzysztof Skowroński Tomasz Sekielski

Igor Janke Adam Łaszyn

PUBLICZNOŚĆ

Poseł Bartosz Arłukowicz

Poseł Bartosz Arłukowicz

 

Dość liczna  żywo reagująca , chociaż jeden z fotoreporterów w pierwszym rzędzie przysnął na części wstępnej.

1, Igor Janke opisał stan debat w mediah publicznych i stacjach komercyjnych oraz debaty internetowe na blogach na przykładzie Salonu24.pl i pytania blogerki Kataryny

2. Tomasz Sekielski z TVN – omówił kulisy debat w programie TERAZ MY i uwarunkowania dla mediów komercyjnych

3. Krzysztof Skowroński ujął zagadnienie relacji i interakcji z publicznością

4. Adama Łaszyn  – omówił techniki medialne debat i wpływ polityków oraz PR

5. Kuba Wygnański omówił socjologiczne aspekty udziału społeczeństwa obywatelskie w mediach i rolę mediów jako debaty i programów misyjnych.

Konkluzja

Uznano że debaty nie poruszają 97% procent istotnych tematów politycznych , publicznych, społecznych i  obywatelskich.

KejowSeminarium gazowe w Kancelarii Prezydenta – spory

Seminarium gazowe w Kancelarii Prezydenta – spory

 

Wicepremier, szef resortu gospodarki Waldemar Pawlak przesłał w piątek list do premiera Donalda Tuska, w którym odnosi się do zastrzeżeń ministerstwa spraw zagranicznych do umowy gazowej. Wiceminister SZ Mikołaj Dowgielewicz nie skomentował listu Pawlaka.

„Zapoznamy się z pismem i będziemy w kontakcie bezpośrednio z Ministerstwem Gospodarki” – powiedział w piątek PAP Dowgielewicz.

Ponad tydzień temu w trybie zastrzeżonym, MSZ wysłało swoją opinię na temat umowy gazowej resortowi gospodarki; wiceminister spraw zagranicznych Mikołaj Dowgielewicz w rozmowie z PAP nie chciał wtedy ujawnić treści opinii, ponieważ – jak to nazwał – jest to dokument „wewnątrzrządowy”.

Z listu wicepremiera Waldemara Pawlaka do premiera Donalda Tuska, opublikowanego na stronie MG wynika, że resort spraw zagranicznych wyraził w swojej opinii wątpliwości względem zgodności gazowego porozumienia z Rosją z prawem wspólnotowym.

Tymczasem, jak wskazuje Pawlak w liście, przedstawiciel Ministerstwa Spraw Zagranicznych był członkiem zespołu negocjacyjnego, uczestniczył w większości spotkań i w razie wątpliwości co do zgodności negocjowanej umowy z prawem Unii Europejskiej, powinien na bieżąco zgłaszać ewentualne uwagi.

 
Pawlak przyznał jednocześnie, że zasada TPA odnośnie gazociągu jamalskiego nie jest obecnie realizowana; przypomina, że w czerwcu ub.r. Komisja Wspólnot Europejskich wystąpiła z zarzutami przeciwko Polsce w tej sprawie. „W trakcie negocjacji rząd RP podjął starania, aby wynegocjować postanowienia, które zapewnią dostosowanie zasad funkcjonowania gazociągu do prawa krajowego i wspólnotowego” – czytamy. Resort podaje, że dlatego na operatora gazociągu jamalskiego Urząd Regulacji Energetyki – na wniosek EuRoPol Gazu – wyznaczy Gaz-System. Jednocześnie EuRoPol Gaz nie został zwolniony z obowiązku przedkładania wniosku taryfowego do URE.
 
Porozumienie gazowe wzbudziło pytania Komisji Europejskiej w kwestii zgodności z unijnym prawem; chociaż MG wysłało na nie odpowiedź, to tydzień temu komisarz UE ds. energii Guenter Oettinger zapowiedział, że unijna grupa robocza sprawdzi zapisy porozumienia z Rosją. Jako niekorzystną dla Polski – nazwał w piątek umowę z Rosją członek zespołu ds. bezpieczeństwa energetycznego w Kancelarii Prezydenta Piotr Naimski.
 
To nie jest seminarium, to jest wypowiedź!- komentowała wzburzona wiceminister gospodarki Joanna Strzelec-Łobodzińska.Strona rządowa opuściła spotkanie w trakcie jego trwania.
 
PAP/WNP
 
MINISTERSTWO GOSPODARKI
Stanowisko MG dot. zgodności polsko-rosyjskiego porozumienia międzyrządowego z prawem wspólnotowym
 
Pełny tekst
http://www.mg.gov.pl/NR/rdonlyres/E772997B-DE15-4479-84ED-18E4E1F11C3B/60517/Stanowisko_MG_dot_zgodnosci_polsko_rosyjskigo_poro.pdf
 
 
KOMENTARZ KEJOWA W SPRAWIE SPROSTOWANIA MIN>. PAWLAKA NA SALONIE 24.pl
 
http://jaron.salon24.pl/164905,sprostowanie-mg-pawlak-vs-red-j-mielnik-polska-the-times
 
NAIMSKIEGO PUNKT WIDZENIA UMOWY GAZOWEJ
 
W swojej prezentacji Piotr Naimski wypunktował postanowienia porozumienia gazowego Polski z Rosją podsumowując „Polska-Rosja: 0:7”. Jego zdaniem w negocjacjach strona polska przegrała m.in.: wpływy w zarządzie i radzie nadzorczej spółki tranzytowej EuRoPol Gaz poprzez niekorzystne zapisy w jej statucie oraz wyeliminowanie Gas-Tradingu z akcjonariatu; zasądzone 25 mln dolarów od Gazpromu za tranzyt w 2006 roku oraz niedopłatę w kolejnych trzech latach w wysokości ok. 180 mln dol.; zaniżenie dochodów z tranzytu i rocznego zysku netto EuRoPol Gazu do 21 mln zł rocznie oraz formułę cenową.

„Utrzymując całkowitą indeksację ceny gazu do cen ropy do 2037 r. utrzymujemy wysokie ceny gazu dla Polaków” – powiedział podczas seminarium Naimski. Jego zdaniem na rynkach światowych nastąpiło przełamanie dotychczasowej formuły liczenia ceny gazu i powiązania jej z cenami ropy. Obecnie częściowo powiązuje się cenę gazu z niżej wycenianym gazem skroplonym. Ponadto nadwyżki gazu w Europie oraz rosnący w siłę gaz niekonwencjonalny w USA zmieniają sytuację rynkową na korzyść nabywców Gazpromu.

„To Waldemar Pawlak, nie Rosja uznał, że korzystne jest dla Polski utrzymanie tego stanu o 15 lat dłużej” – podkreślił Naimski. Umowa jest parafowana, ale jeszcze nie podpisana. „W interesie Polski było podpisanie w tym roku kontraktu na brakujące 2 mld m sześc. gazu rocznie do czasu uruchomienia terminalu LNG w 2014 roku” – dodał.

 
Przedstawiciele PGNiG-u i strony rządowej zapraszani do zabrania głosu – nie zabrali go.Stworzyłem analizę na podstawie otwartych źródeł (…) i została ona przedstawiona. Kiedy poprosiłem o pytania dotyczące tej analizy, to poprosiłem o krytykę i uwagi, które będą prowadziły do poszerzenia naszego zakresu informacji. Strona rządowa wzbrania się przed udziałem w takiej rozmowie – trudno” – skomentował wyjście strony rządowej Naimski.

Strzelec-Łobodzińska pytana przez PAP o zarzuty dotyczące formuły cenowej, odparła: „porozumienie międzyrządowe nigdy nie mówiło o poziomie cen w kontrakcie. Te uwagi dotyczyły dwóch porozumień: rządowego oraz gospodarczego między PGNiG i Gazpromem. Takiego porozumienia rządowego, które by stanowiło o cenach nie było i mam nadzieję – nie będzie

 
http://www.bankier.pl/wiadomosc/Naimski-umowa-z-Rosja-to-wyzsze-ceny-gazu-dla-Polakow-2114940.html
 
CONTRA SZUBSKI PGNiG vs. NAIMSKI KANCELARIA PREZYDENTA RP
 
Prezes Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa Michał Szubski wyraził oburzenie, że „po raz kolejny temat gazu zamiast być dyskutowany jako sprawa merytorycznie ważna dla Polski, stał się po prostu polem doraźnej walki politycznej; to jest smutne, zwłaszcza, że odbywa się w Belwederze”. Jego zdaniem formuła spotkania nie dała możliwości przedstawienia kontrargumentów. „Przedstawiono tylko jedną wersję wydarzeń i to dość obłudnie i nieprawdziwie” – ocenił. Zapowiedział, że PGNiG wyda w piątek oświadczenie, w którym odniesie się do punktów poruszanych w trakcie seminarium.

Odnosząc się do kwestii indeksacji cen, Szubski ocenił, że „powiedziano tylko kawałek prawdy”.

„Rzeczywiście Ruhrgas (zarejestrowana w Niemczech spółka gazowa E.ON Ruhrgas – PAP) ok. 10 proc. swoich zakupów postanowiło oprzeć o formuły indeksowane do SPOT-ów (krótkoterminowych kontraktów gazowych, w tym LNG – PAP)” – przyznał Szubski. „Pamiętajmy jednak, że jest to rynek bardzo płynny i niepewny, gdzie można zyskać, ale można też bardzo dużo stracić, a w swoim wystąpieniu prezes E.ON Ruhrgas podkreślił, że podstawą zaopatrzenia firmy pozostają kontrakty długoterminowe i że nie zamierza tego zmieniać” – dodał.

Jednocześnie szef PGNiG zapowiedział rozmowy z Gazpromem na temat formuły cenowej, na co kontrakt jamalski pozwala co trzy lata, a ostatnia zmiana formuły – niekorzystna dla Polski – miała miejsce w 2006 roku. „W tej chwili mamy końcówkę tury rozmów, w której powinniśmy podpisać porozumienie międzyrządowe i stosowne aneksy do kontraktu jamalskiego i wtedy, kiedy ten etap będzie zamknięty możemy otworzyć kolejną turę, czyli renegocjację ceny” – wyjaśnił. „Nie powiedziałbym, że jest 1:0 dla Rosjan, ale że mecz jeszcze ciągle trwa” – podsumował Szubski.

 
Polskie Radio
http://www.polskieradio.pl/wiadomosci/gospodarka/artykul150152,3.html
 
KOMENTARZ
Im bliżej wyborów prezydenckich atmosfera się wyraźnie podgrzewa , umowa jest rzadowa , a głównej umowy PGNiG a Gazprom nikt nie widział.
Tego jeszcze nie było że strona rzadowa opuściła salę obrad.
 
Chyba na następny seminarium gazowym dojdzie do rękoczynów??
 
Kejow


CENY PALIW EUROPA i KRAJ -przed wyjazdem na święta

Raport źródłowy AA za marzec 2010r. link

http://www.theaa.com/onlinenews/allaboutcars/fuel/2010/march2010.pdf

ANALIZA

Ceny paliw w odniesieniu do jednego litra za marzec 2010

Euro Zone Price Comparisons – Porównanie cen paliw w strefie EURO
 
CountryKrak UnleadedBenzyna bezołowiowaEuro Cent per litre DieselOlej napędowyEuro Cent per litre
Austria 114.3 103.8
Belgium 146.5 115.7
Finland 141.1 110.9
Germany 142.1 119.8
Greece 139.4 118.4
Netherlands 156.3 118.9
Italy 136.1 126.8
Luxembourg 116.6 96.9
Spain 116.0 104.0
France 138.4 123.0
Portugal 133.6 106.4
Slovenia 117.3 109.1

 

 

International Price Comparisons – Międzynarodowe porównanie cena
 
  Local Currency per litreLokalna waluta cana za litr Euro Cent per litre
CountryKraj CurrencyWaluta UnleadedBenzynabezołowiowa DieselOlej napędowy Unleaded Benzynabezołowiowa Diesel Olej napędowy
Sweden Swedish Krona 13.13 12.16 135.1 125.1
Estonia Kroons 17.25 17.20 110.2 109.9
Latvia Lats 0.747 0.727 105.2 102.4
Lithuania Litas 4.07 3.43 117.8 99.3
Slovakia Koroan 1.199 1.010 119.9 101.0
Switzerland Swiss Franc 1.69 1.73 117.0 119.7
GB Sterling 1.165 1.172 130.0 130.3
USA* US Dollars 0.74 0.77 0.55 0.57
Northern Ireland Pound Sterling 1.165 1.176 130.0 130.8
Norway Norwegian Krone 12.30 11.30 153.8 141.3
Poland Zloty 4.45 4.07 114.8 105.0
Hungary Forint 324.0 300.0 123.4 114.3
Czech Republic Czech Koruna 31.20 29.50 122.9 116.2
Denmark Danish Krone 11.09 9.49 149.0 127.5

 

 
* Paliwa w  USA  sprzedawane jest w JM. US gallons. 1 US gallon = 3.8 litra.

 

PROGNOZA KRAJOWA wg. e-petrol W jakich cenach będziemy tankować?

Rosnące ceny paliw, szczególnie benzyny, mogą niepokoić kierowców planujących wyjazdy w okresie Wielkanocy i tuż przed nią, bowiem w najbliższych dniach można spodziewać się zmian cen na stacjach tankowania. W ostatnich dniach marca za litr benzyny 95 kierowcy mogą spodziewać się cen z przedziału 4,49-4,70 zł. Tankujący olej napędowy również mogą na stacjach paliw zastać nieco wyższe ceny, niż obecnie. Diesel może na przełomie marca i kwietnia kosztować, wg prognoz e-petrol.pl, 4,09-4,23 zł/l. Jak zwykle powodów do niepokoju nie mają kierowcy samochodów z instalacją gazową. Za litr LPG powinni płacić tyle co obecnie lub nawet minimalnie mniej.

http://www.e-petrol.pl/index.php/uslugi/notowania/komentarz.html

Data Tydzień Region DETAL
min
DETAL
max
2010-03-23 12 Białystok 2,12 2,29
2010-03-23 12 Bydgoszcz 2,19 2,36
2010-03-23 12 Gdańsk 2,11 2,38
2010-03-23 12 Katowice 2,13 2,32
2010-03-23 12 Kielce 2,08 2,15
2010-03-23 12 Kraków 2,10 2,41
2010-03-23 12 Łódź 2,15 2,34
2010-03-23 12 Lublin 2,05 2,42
2010-03-23 12 Olsztyn 2,13 2,34
2010-03-23 12 Opole 2,19 2,29
2010-03-23 12 Poznań 2,10 2,32
2010-03-23 12 Rzeszów 2,07 2,32
2010-03-23 12 Szczecin 2,08 2,39
2010-03-23 12 Warszawa 2,15 2,29
2010-03-23 12 Wrocław 2,18 2,39
2010-03-23 12 Zielona Góra 2,15 2,29

 

 KejowLNG najlepsza strategia za € 54mld EURO – Chiny Australia

LNG najlepsza strategia za € 54mld EURO – Chiny Australia

Chiński koncern energetyczny China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) podpisał kontrakt z australijską BG Group na zakup gazu skroplonego. Wartość kontraktu to ponad 54 mld euro.
Na mocy umowy od przyszłego roku CNOOC będzie kupowało od Australijczyków rocznie około 3,6 mln ton gazu skroplonego. Oznacza to, że Chiny będą otrzymywały z Australii około 4,8 mld m3 surowca rocznie, przez najbliższe dwie dekady.

Zdaniem analityków umowa oznacza, że Chiny wierzą w powrót do bardzo szybkiego tempa wzrostu PKB. Zwracja także uwagę, że kontrakt ten to sygnał o rosnącej roli Australii jako państwa eksportera surowców energetycznych.
 

WNP.pl
 

Liderzy China National Offshore Oil Corporation iBG Roup Australia

„Ta umowa jest kolejnym dowodem na istotną rolę w Australii globalnego bezpieczeństwa energetycznego w 21 wieku”, powiedział australijski Minister zasobów i energii  Martin Ferguson.

Miejsce wydobycia gazu w Australii

Opis koncepji i wyliczenia bardzo interesujące dla tego projektu.

http://gastoday.com.au/news/qclng_to_supply_cnooc/034714/

Podsumowanie

Koncepcja rozwoju eksportu gazu w regionie Azji i Pacyfiku jest dla Chin oraz Australii strategiczna z uwagi na wartośc kontraktu € 54 mld EURO i poprawę wskażników ekonomicznych dla obnizki cen energii dla gospodarki Australii.. Widzę pewne uwarunkowania dla Polski wobec wizji eksportu gazu łupkowego (shale gas). Warto obserwować ten proces jako jeden z nowatorskich w tej dziedzinie , chciąz Rosjanie na Syberii też sobie radzą.

KejowBiałoruś- niezależność sektora naftowego od Rosji celem

Białoruś- niezależność sektora naftowego od Rosji celem

Utrata rentowności w białoruskim sektorze naftowym
 
Wprowadzenie przez Rosję w styczniu br. pełnej stawki celnej na dostarczaną Białorusi ropę (z wyjątkiem bezcłowego kontyngentu na potrzeby wewnętrzne w wysokości 6,3 mln ton) spowodowało wzrost ceny jednej tony z ok. 320 USD w 2009 roku do ok. 530 USD. W znaczący sposób podwyższyło to koszt – opłacalnego jeszcze do końca 2009 roku – przerobu rosyjskiego surowca w białoruskich rafineriach i następnie eksportu produktów naftowych na rynki zachodnie. W rezultacie rentowność tego sektora w styczniu br. spadła do poziomu -22,3 proc. wobec +5,3 proc. w 2009 roku. Władze były zmuszone przyznać, iż po raz pierwszy od lat branża naftowa przyniosła straty. Według wicepremiera Uładzimira Siamaszki, w styczniu–lutym straty wyniosły 11 mln USD (jednak według ekspertów suma ta mogła być dużo wyższa, nawet powyżej 60 mln USD).

Wydaje się zatem, iż obecna białoruska taktyka nie uchroni Mińska przed koniecznością sprzedaży rafinerii rosyjskim koncernom. Problemy tego sektora będą bowiem narastać, co odbije się na finansach państwa (według wstępnych obliczeń MFW, straty Białorusi wynikające z pogorszenia warunków dostaw rosyjskiej ropy wyniosą w br. ok. 2 mld USD). Jednocześnie należy pamiętać, iż ewentualna sprzedaż rafinerii Rosjanom zredukuje dochody białoruskiego budżetu z branży naftowej jedynie do podatków i opłat, co również utrudni funkcjonowanie dotychczasowego białoruskiego modelu społeczno-ekonomicznego, opartego na krzyżowym subsydiowaniu mniej dochodowych sektorów gospodarki przez dochodowe dotychczas branże, przede wszystkim petrochemię.
Tydzień na Wschodzie OSW

http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/tydzien-na-wschodzie/2010-03-24/minsk-walczy-o-wlasny-sektor-naftowy

Taryfy białoruskie za tranzyt ropy

Dwa kraje uzgodniły również, że opłata za tłoczenie rosyjskiego surowca na białoruskim terytorium wzrośnie w 2010 roku o 11 proc., tj. do około 4,5 dolara za tonę. Białoruś groziła, że podniesie taryfę z 3,9 do 45 USD za tonę.
W ocenie dziennika „Kommiersant”, porozumienia te grzebią nadzieje Mińska, że białoruskie rafinerie zarobią w tym roku na przerobie taniej ropy z Rosji tyle samo, co w poprzednich latach. Według gazety, zmusi to Białoruś to znalezienia dla nich inwestorów.
Cytowany przez dziennik „Wiedomosti” analityk Denis Borisow wyliczył, że jeśli Rosja przyjęłaby warunki Białorusi, to kosztowałoby to rosyjski budżet 4 mld dolarów. Z kolei wariant „bez ustępstw wobec Mińska” przyniósłby budżetowi Rosji 6,1 mld USD.
TVN/PAP http://www.tvn24.pl/12692,1640460,0,1,rosja-ma-w-garsci-bialoruskie-rafinerie,wiadomosc.html

Białoruś pozywa Rosję do sądu WNP 

Białoruś złożyła pozew przeciw Rosji w Sądzie Gospodarczym WNP w sprawie stosowania przez Moskwę ceł na ropę naftową mimo istnienia unii celnej między obu krajami – podała w czwartek agencja AFN, powołując się na anonimowe źródło w resorcie sprawiedliwości.
„Ministerstwo sprawiedliwości zwróciło się do Sądu Gospodarczego Wspólnoty Niepodległych Państw, który wykonuje funkcje sądu do spraw Euroazjatyckiej Wspólnoty Gospodarczej (EwrAzEs), z pozwem w sprawie zgodności z prawem pobierania opłat celnych od produktów przemysłu petrochemicznego oraz ropy naftowej, które są dostarczane z Rosji na Białoruś” – powiedział przedstawiciel ministerstwa, cytowany przez niezależną agencję.

Znany białoruski ekonomista Jarasłau Ramanczuk uważa, że odbije się bardzo boleśnie na stosunkach handlowych między Rosją i Białorusią. „Ten sąd nie jest żadną uznaną instancją, która potrafi rozwiązywać spory międzynarodowe. Pozew jeszcze bardziej rozwścieczy Rosję i z dużą dozą pewności można prognozować, że w najbliższym czasie rosyjski rynek będzie jeszcze bardziej zamykał się przed białoruskimi towarami” – powiedział Ramanczuk Telewizji Biełsat.
 

„Na wielokrotne prośby strony białoruskiej o wytłumaczenie podstaw prawnych tych działań zrozumiałych odpowiedzi od strony rosyjskiej do tej pory nie otrzymano” – poinformowało białoruskie ministerstwo sprawiedliwości.
 
http://nafta.wnp.pl/bialorus-pozywa-rosje-w-sprawie-cel-wywozowych-ropy,105591_1_0_1.html
 
Staregia awaryjna białorusko – wenezuelska

Prezydent Białorusi powiedział, że ma nadzieję, iż uda się zwiększyć wydobycie ropy naftowej w ramach prac wenezuelsko – białoruskiej spółki typu joint venture, która eksploatuje złoża w rejonie rzeki Orinoko. Wspólne przedsięwzięcie powołano do życia w 2007 r. podczas ostatniej wizyty Łukaszenki w Wenezueli.

Na mocy innego porozumienia o współpracy, Białoruś pomaga w budowie 5 tys. domów w Wenezueli, przeznaczonych dla osób o niskich dochodach. Umowa ma gwarantować Białorusi dostawę 80 tys. baryłek ropy dziennie – powiedział prezydent Wenezueli Hugo Chavez.
Chavez określił porozumienie, jako ważny krok ku wzmocnieniu więzi łączących jego rząd z prezydentem Białorusi Aleksandrem Łukaszenką. Dodał, że umowa ta pozwoli na dywersyfikację eksportu wenezuelskiej ropy oraz ułatwi Caracas wejście na rynek europejski. http://www.money.pl/gielda/surowce/wiadomosci/artykul/wenezuela;bedzie;sprzedawac;rope;bialorusi,199,0,599495.html

 
 
Konkluzja
 
1. Problemy naftowe Białorusi z Rosją mogą sie odbić na dostawach produktów naftowych gotowych do Polski
2. Koszty tranzytu nafty i gazu mogą podnieśc cenę dla Polski.
3. Rosja celowo prowokuje sytuację nieopłacalności na Białorusi w celu przejęcia  kapitalowego bialoruskich rafinerii Mozyr i Nonowopołck w których jest obecna kapitałowo.
4. Konflikty na lini Łukaszenka – Putin zaraz po wejściu do unii celnej oraz  regionalnej organizacji gospodarczej Euroazjatyckiej Wspólnoty Gospodarczej czyli  EwrAzES – poza Rosją, Białorusią i Kazachstanem – wchodzą także Uzbekistan, Tadżykistan i Kirgistan, a Armenia ma w niej status obserwatora, była koniecznością dla Łukaszenki czy chytrym fortelem  w stylu RWPG.
5. Współpraca Łukaszenki z Hugo Chavezem  jest raczej egzotyczna – ale dostawy już były ( dywersyfikacja w ramach bloku państw obozu socjalistycznego)
 
Kejow