Jaronwoj Blog Warszawa Polska


Bezpieczeństwo ruchu drogowego w Polsce – wypadki
25 października, 2009, 8:00 am
Filed under: podróże, Ubezpieczenia, Uncategorized | Tagi: ,

Bezpieczeństwo ruchu drogowego w Polsce – wypadki

 

Dane o wypadkach drogowych , motoryzacji i zaludnieniu w Polsce

 Uwaga:

* – liczba kolizji zgłoszonych Policji; ocenia sie wspólnie z towarzystwami i firmami ubezpieczeniowymi, że rzeczywista liczba kolizji przekracza 1,0 mln rocznie

** – dane szacowane

(źródło:Ministerstwo Transportu) 

W 2008 roku na polskich drogach było bezpieczniej. W porównaniu do 2007r. odnotowano mniej wypadków, zabitych, rannych. Mniej odnotowano  również kolizji. Niestety nie zmniejszyła się liczba kierowców będących pod wpływem alkoholu.

W ubiegłym roku miało miejsce 49 054wypadków drogowych, w których5 437osób zginęło, a62 097zostało rannych. Policji zgłoszono381 520kolizji drogowych.W porównaniu do roku 2007 nastąpił:
 
–        spadek wypadków o 482, tj. o – 1%,
–        spadek liczby zabitych o 146 osób, tj. o – 2,6%,
–        spadek liczby rannych o 1 127 osób, tj. o – 1,8%,
–        spadek zgłoszonych kolizji o 5 414,tj. o – 1,4%.
 
Do największej liczby wypadków drogowych doszło w październiku (9,5% wszystkich wypadków), natomiast najmniej zdarzeń miało miejsce w lutym(6,4% wszystkich wypadków).
 
Analiza wypadków drogowych w poszczególnych dniach tygodnia wskazuje, że najczęściej do wypadków dochodziło w piątki. W 2008 roku w tym dniudoszło do 7 991wypadków, w których zginęło 878osób, a 10 004doznało obrażeń ciała. Najwięcej osób – 902zginęło w wypadkach które wydarzyły się w niedziele.
 
Przedział czasowy, w którym najczęściej dochodziło do wypadków w 2008 roku to godziny 16.00 – 18.00, czyli w okresie popołudniowego szczytu komunikacyjnego.W tym czasie miało miejsce 7 416wypadków (tj. 15,1 % ogólnej liczby).Najmniej wypadków odnotowano w godzinach nocnych, między północą, a godziną 5.00.
 
W 2008 roku, na polskich drogach najczęściej dochodziło do zderzenia pojazdów w ruchu. Odnotowano  22 689zdarzeń tego typu, co stanowi 46,2% ogólnej ich liczby. Pociągnęły one za sobą najwięcej ofiar śmiertelnych – 2 076(38,2% ogółu zabitych). Rannych w zderzeniach pojazdów w ruchu zostało 32 576 osób(52,5 % ogólnej liczby).
 
Zdecydowaną większość wypadków w minionym roku spowodowali kierujący pojazdami. Byli oni sprawcami 38 318wypadków (78,1% ogółu), w których zginęło 3 659osób (67%), a 51 346osób zostało rannych (83%).
 
Główne przyczyny wypadków spowodowanych przez kierujących pojazdami pozostają od wielu lat niezmienne. Są to:
  • niedostosowanie prędkości do warunków ruchu –  11 840 wypadków, 1 638 zabitych, 17 169 rannych
  • nie ustąpienie pierwszeństwa przejazdu –  9 533W,  524Z,  13 205R
  • nieprawidłowe zachowanie wobec pieszych  – 5 398W, 344Z,  5 350
  • nieprawidłowe wyprzedzanie –  2 605W, 363Z, 3 776R

http://www.policja.pl/portal/pol/8/37920/Podsumowanie_2008_roku.html

Zdjęcia Kejowa z wypadku bez ofiar i rannych na trasie Warszawa – Lublin przed Lublinem

 

Wypadek drogowy pod Lublinem

Wypadek drogowy pod Lublinem

Wypadek akcja usuwania pojazdu Stirlitz

Wypadek akcja usuwania pojazdu Stirlitz

Wypadek usuwanie pojazdu z rowu

Wypadek usuwanie pojazdu z rowu

Popularyzacja bezpieczeństwa ruchu drogowego i prawidłwych praktyk w ruchu drogowym to zwykła i codzienna zasada rozsądku i odpowiedzialności

 

KejowPolska węglem stoi

  Polska produkuje najwięcej węgla kamiennego w Unii – 57% całego unijnego wydobycia. Następni węglowi potentaci – Niemcy i Wielka Brytania, to jedynie 19% i 13% całej produkcji europejskiej. I chociaż wydobycie w Polsce spada (w 2005 roku o 2%), to jednak spada nieporównywalnie wolniej niż w W. Brytanii – 18% czy Niemczech – 4%.Niestety  mamy złą strukturę importu nośników surowców energetycznych  tej niewielkiej części źródeł energii, które importujemy (czyli ropy naftowej i gazu ziemnego , gdzie dominują dostawy z Rosji), ale sytuację generalnie mamy luksusową w porównaniu z Europą. Dlaczego więc tak wiele mówi się u nas o bezpieczeństwie energetycznym , chociaż Tusk zmienił spojrzenie na sprawy bezpieczeństwa energetycznego.W kontekście stosunków z Rosją, jednak statystyki zdają się mówić co innego:

Polska jest jednym z najmniej uzależnionych energetycznie krajów w Unii Europejskiej a planowana dywersyfikacja po donajmie cztero krotne zwiększenie jej poziomu.

Nie ma oczywiście jednorodnych wskaźników, które określałyby, kiedy zależność staje się alarmująca. Kraj może bezpiecznie importować 100% swojej konsumpcji, jeśli udział największych dostawców jest umiarkowany, ilość konsumentów, którzy mogą się przełączyć na inne źródła wystarczająco duża, czy też położenie lub infrastruktura pozwala na import z wielu źródeł.

źródło: opracowanie firmy Statoil: „Maintaining Europe’s security of gas supply. Statoil’s view” oraz A.Szczesniak

CZY GÓRNICTWO W POLSCE JEST ZAGROŻONE KONKURENCJĄ NA RYNKU ENERGII

Porównawczo źródła energii światowej są znacząco zróżnicowane i podlegają dynamicznym zmianom , pośrednio na rynku polskim .:

  • niepodzielne 1 miejsce  ropa naftowa, ale jej użycie podlega dość dużej redukcji od 30 lat: zmniejszyła swój udział w źródłach energii o 1/4 – z 48% do 37% na rzecz paliw silnikowych
  • drugi  nośnik węgiel, który zachowuje dość stabilny udział w źródłach energii, a ostatnio przeżywa nawet renesans, głownie za sprawą Chin.
  • trzecia pozycja gaz ziemny to najdynamiczniej rozwijający się nośnik: zwiększył on swój udział o 1/4 – z 18% do 24%.
  • Ostro wzrastała, ale tylko w latach 70-tych i 80-tych energia nuklearna. Dziś jej rozwój jest zablokowany obawami obrońców środowiska ( ostatnie działania z Igalinem i przychylny klimat w UE to szansa dla Polski) .
  • energia odnawialna hydro utrzymuje swój udział, choć w dalszym ciągu jest źródło marginalne.

POLITYKA I STRATEGIA PAŃSTWA NA LATA 2007 – 2015

Ponieważ jestem z sektora paliwowego (naftowego) pomimo to  , uważam ze rola górnictwa w bezpieczeństwie energetycznym kraju jest istotna i ważna co dodatkowo powinno spójne z celami Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007 – 2015

Dla osiągnięcia określonego celu strategicznego i celów cząstkowych realizacja wszystkich koniecznych działań powinna uwzględniać poniższe wytyczne:

1. Poszukiwanie nowych możliwości wykorzystania węgla oraz nowych odbiorców;
2. Dostosowywanie zdolności produkcyjnych górnictwa do możliwości sprzedaży węgla kamiennego na rynku.
3. Utrzymywanie kosztów produkcji węgla w kopalniach na poziomie konkurencyjnym w stosunku do cen węgla i utrzymywanie tym samym przez spółki węglowe ekonomicznej efektywności;
4. Utrzymywanie zadowalającego poziomu płynności finansowej oraz zdolności kredytowej przez spółki węglowe;
5. Zapewnienie stabilnych i bezpiecznych ekonomicznie miejsc pracy w kopalniach węgla kamiennego oraz racjonalne gospodarowanie zasobami pracy;
6. Prowadzenie przez zarządy spółek węglowych efektywnej polityki zarządzania pozaprodukcyjnymi rzeczowymi aktywami trwałymi i długoterminowymi aktywami finansowymi;
7. Podjęcie przez spółki węglowe działań związanych ze zwiększeniem przychodów poprzez racjonalne gospodarowanie produktami ubocznymi i odpadami (np. metan, skała płonna, woda, złom);
8. Podjęcie przez spółki węglowe działań zmierzających do maksymalnego ograniczenia kosztów powstających między producentem a ostatecznym odbiorcą węgla (kosztów usług związanych z dystrybucją i transportem węgla);

Więcej o tym programie na linku
http://www.mg.gov.pl/NR/rdonlyres/AEC65050-68F8-4D40-AE4F-0B013B84517A/36259/StrategiaprzyjtaprzezRM.doc

Wykorzystano publikacje źródłowe ; PAP , Gigawat energia , SzczesniakHello WorldPress! Witaj na nowym blogu Wojciecha Stefana Jaroń

Witam po raz pierwszy w blogu Word Press

Welcome first time on my home page  Word Press blog

Autor bloga

Wojciech Stefan Jaroń

Warszawa