Jaronwoj Blog Warszawa Polska


Czy pobyt w areszcie śledczym lub więzieniu grozi utratą życia

 

  Typowy scenariusz: prokuraturze nie udało się ustalić, w jaki sposób mogło dojśc do zgonu osadzonego, oraz gdy uznała, że brak dowodów, iż „funkcjonariusze Służby Więziennej dopuścili się jakichkolwiek nieprawidłowości „ Jak w większości przypadków władze aresztu zaś nie zajmowały się wyjaśnieniem tej sprawy. Człowiek zginął, czy był to np. nieszczęśliwy upadek, czy ktoś zadał mu śmiertelny cios – dodaje Dr Paweł Moczydłowski, socjolog, były szef Służby Więziennej, ekspert ds. więziennictwa Open Society Institute w Budapeszcie. Mówi też o patologii w polskim więziennictwie: – Funkcjonariusze Służby Więziennej uważają, że osoby, które złamały prawo, nie mogą z niego korzystać. Przy braku kontroli ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości staje się to szczególnie niebezpiecznym zjawiskiem. 

Zagrożenia w zakładach karnych i aresztach

Kolejnym zagrożeniem bezpieczeństwa jest przenikanie do więzień przedmiotów niebezpiecznych i niedozwolonych – w 2007 r. ujawniono ich 977. Brak właściwego obiegu informacji pomiędzy instytucją wnioskującą o tymczasowe aresztowanie (prokuratura, sąd), organem doprowadzającym, a administracją więzienną skutkuje „ciemną liczbą” członków zorganizowanych grup przestępczych, znajdujących się w obrębie  murów. Powoduje też trudności z właściwym ich osadzeniem w celach  i nie pozwala na podjęcie odpowiednich środków zapobiegawczych
i izolacyjnych  w stosunku do szczególnie groźnych przestępców i zabezpieczenia ich przed próbą odwetu lub zastraszenia przed składaniem zeznań lub ich odwołaniem.

 

Rozmowa z rzecznikiem prasowym Centralnego Zarządu Służby Więziennej  mjr Luiza A.Sałapa

W sprawie przypadków zgonów osadzonych w wyniku zemsty grup przestępczych rzecznik  prasowy stwierdziła, iż nie było takich przypadków.

 

Tab.1 Według statystyki za m-ce: lipiec i sierpień 2008 roku w zakresie zgonów w ZK i AŚ

Lp. Wyszczególnienie … zmarli

Lipiec 2008

Sierpień 2008

1 Tymczasowo aresztowani

2

3

2 Skazani

10

6

3 Ukarani

0

0

 

Tab. 2 Według statystyki za m-ce: lipiec i sierpień 2008 roku w zakresie rodzaju osadzonych w ZK i AŚ

Lp. Osadzeni typu zamkniętego w warunkach zapewniających wzmożoną ochronę społeczeństwa i bezpieczeństwo aresztu lub zakładu (tzw. „niebezpieczni”)

Lipiec 2008

Sierpień 2008

1 „niebezpieczni”

349

355

2 Skazani na karę dożywotniego pozbawienia wolności

254

257

 

Tab.3  Według statystyki za m-c  sierpień 2008 roku w zakresie wypadków nadzwyczajnych i zgonów  w ZK i AŚ

Lp. Osadzeni typu zamkniętego w warunkach zapewniających wzmożoną ochronę społeczeństwa i bezpieczeństwo aresztu lub zakładu (tzw. „niebezpieczni”)

Liczna wypadków Sierpień 2008

Liczba uczestników

Sierpień 2008

1 – drastyczne przejawy podkultury więziennej:Pobicie z ciężkim uszkodzeniem ciała

2

4

2 – pobicie osadzonego

56

120

3 – zgon osadzonego

9

9

 

A jednak w 2007r. było morderstwo w celi

Więzień Zakładu Karnego w podbydgoskich Potulicach (Kujawsko-Pomorskie) zginął w czwartek rano, zamordowany przez kolegę z celi – poinformowała Służba Więzienna. – Do tragedii doszło pomiędzy godz. 6 rano, czyli apelem, a godz. 7.55, czyli śniadaniem, kiedy odnaleziono w jednej z cel martwego, 49-letniego Janusza C. Mężczyźnie roztrzaskano głowę taboretem – powiedziała rzeczniczka Centralnego Zarządu Służby Więziennej mjr Luiza Sałapa. Ofiara zabójstwa odsiadywała wyrok za molestowanie seksualne nieletnich i to mogło być motywem zbrodni, gdyż w subkulturze więziennej tego typu przestępstwo należy do najbardziej hańbiących. Czwartek, 18 października 2007 (10:20) PAP

Pytanie bez odpowiedzi

Czy w przypadku ekstradycji do Polski na mocy europejskiego nakazu aresztowania (ENA) sprawcy uciekający nie tyle przed polskim wymiarem sprawiedliwości, lecz przed zemstą wspólników w kraju mają jakąkolwiek gwarancję formalną i faktyczną zapewnienia odbycia kary bez zagrożenia zdrowia i życia?

 

Wojciech Stefan Jaroń

Członek Oddziału Warszawskiego

Stowarzyszenia Penitencjarnego PATRONAT

Freelancer – Salon24.pl