Jaronwoj Blog Warszawa Polska


Handel emisjami CO2 mit i szkodnictwo gospodarcze dla Polski
29 marca, 2009, 11:17 am
Filed under: emisja, emisja CO2, Polityka energetyczna | Tagi:

 Szczegółowy monitoring parametrów klimatycznych prowadzony jest niewiele ponad 200 lat, dotyczy tylko części kontynentów, które stanowią zaledwie 28% globu. Cześć starszych stacji pomiarowych założonych niegdyś na obrzeżach miast, wskutek postępującej urbanizacji,znalazło sie dziś w ich obrębie. Wpływa to, miedzy innymi, na wzrost mierzonych wartości temperatury. Badania ogromnych przestworzy oceanów zostały zapoczątkowane ledwie przed 40 laty. Tak krótkie okresy pomiarowe nie dają pewnych podstaw to tworzenia w pełni wiarygodnych modeli zmian termicznych na powierzchni Ziemi, a ich poprawność jest trudna doweryfikacji. Dlatego należy bezwzględnie zachować daleko idącą powściągliwość w przypisywaniu człowiekowi wyłącznej, czy choćby tylko dominującej, odpowiedzialności za zwiększonaemisje gazów cieplarnianych, gdyż prawdziwość takiego twierdzenia nie została udowodniona.

 
….Opinia polskich naukowców nt. CO2
 
Podejmowanie radykalnych i ogromnie kosztownych działań gospodarczych
zmierzających do ograniczenia emisji jedynie wybranych gazów cieplarnianych, w sytuacji braku wielostronnej analizy zachodzących zmian klimatu, może doprowadzić do zupełnie innych skutków niż oczekiwane
 
 
Amerykanie udowadniają szkodliwość handlu emisjami dla gospodarki USA
 
The Economic Analysis of the Western Climate Initiative’s Regional Cap-and-Trade Program
Autorzy : David G. Tuerck, PhD , Michael Head, MSEP , Paul Bachman, MSIE , Alfonso Sanchez-Penalver, MSF THE BEACON HILL INSTITUTE AT SUFFOLK UNIVERSITY marzec 2009r.
 
Idzie zimno na całym globie – mit CO2 o ociepleniu obalony przez fakty
 
Tegoroczna polska zima była lekka. Średnia temperatura stycznia mierzona na Ofkęciu była o 4.8oC wyższa od długoterminowej wynoszącej -1.1oC (informacja od prof. H. Lorenc z IMGW). Dzięki temu mniej zapłaciliśmy za gaz i węgiel, ale w skali całego globu nie było tak różowo. Cztery główne systemy monitorowania temperatury Ziemi (angielski Hadley-CRUT i amerykańskie GISS, UAH i RSfS) stwierdziły, że nad lądami i morzem oraz w dolnej troposferze styczeń 2008 r. był wyjątkowo zimny, według GISS aż o 0,75oC chłodniejszy niż rok temu. Również stratosfera była chłodniejsza o 0,5oC.
US National Climatic Data Center (NCDC) ocenia, że nad samymi lądami temperatura globu, po raz pierwszy od 26 lat, była w styczniu niższa od średniej dla tego miesiąca w XX wieku. Była to największa zmiana temperatury w ciągu roku zaobserwowana kiedykolwiek. NCDC ogłosiło także, że w styczniu 2008 r. powierzchnia pokrywy śnieżnej na Półkuli Północnej była największa od 42 lat i przekraczała średnią z lat 1967-2008 o 64 proc., a na terenie Eurazji niemal o 100 proc.
Wedle amerykańskich pomiarów satelitarnych w Arktyce zasięg lodu morskiego był w styczniu największy od czterech lat i przyrósł o około 2 mln km kw. Natomiast obserwacje duńskie wskazują, że między Kanadą i Grenlandią zasięg lodów jest obecnie największy od 15 lat a jego grubość wzrosła o około 20 cm. W Antarktyce styczniowy lód morski stale wzrastał od około roku 1980, osiągając obecnie największy zasięg od lat trzydziestu  (Center, 2008) (czytaj także: http://epw.senate.gov/public/index.cfm?FuseAction=Minority.Blogs&ContentRecord)
 
Temperatura globalna spadała w ciągu całego 2007 r. Chiny przeżyły najmroźniejszą zimę od 100 lat. W Bagdadzie śnieg pojawił się po raz pierwszy w historii. W Północnej Ameryce od 50 lat nie widziano tak wielkich opadów śnieżnych – rekordy zimna zanotowano w stanie Minnesota, w Teksasie, Arkansas, na Florydzie. W Australii ubiegły czerwiec był najzimniejszy w historii. W Buenos Aires śnieg pojawił się pierwszy raz od 89 lat, w Peru setki ludzi zmarło wskutek zimna a rząd ogłosił stan wyjątkowy na terytorium ponad połowy kraju. W Chile, gdzie zimno w 2007 r. było największe od pół wieku, straty w rolnictwie oceniono na 200 mln dolarów. Rekordy chłodu zanotowano na Nowej Zelandii. W Arabii Saudyjskiej po raz pierwszy od 30 lat temperatura spadła do -2oC w stolicy, w górach do -6oC a samochody grzęzły w śniegu. Na Syberii mróz sięgał ponad -60oC. W Afganistanie wskutek mroźnej i śnieżnej zimy zmarło ponad 1500 osób i zginęło 300 tys. sztuk bydła. W Tybecie niska temperatura zabiła pół miliona zwierząt domowych a 3 mln osób głoduje (Sunday Telegraph, 9 marca, 2008 i inne media). W Szwecji tegoroczna Wielkanoc była najmroźniejsza od 100 lat – w Laponii temperatura spadła do -41oC.
 
 
Liczby przekonują co do bilansu emisji CO2 do atmosfery i efektu cieplarnianego
 
EMISJA (mld ton węgla rocznie)
Naturalna:
oceany – 106
lądy i wulkany – 69
Ludzki:
przemysł i rolnictwo – 7,6
samochody – 0,57
oddychanie ludzi – 0,65
EFEKT CIEPLARNIANY (%)
H2O – ~98
CO2 naturalny + ludzki + inne gazy – 2
CO2 ludzki – 0,25
 
Komisja Europejska kontroluje administracyjne emisje do powietrza i pyłu zawieszonego PM10
 
Komisja Europejska wysłała pisemne ostrzeżenia do dziesięciu państw członkowskich, które nie osiągnęły jeszcze zgodności z obowiązującymi od dnia 1 stycznia 2005 r. normami dotyczącymi dopuszczalnych wartości stężenia pyłu PM10. Państwa członkowskie, które otrzymały ostrzeżenie to: Cypr, Estonia, Hiszpania, Niemcy, Polska, Portugalia, Słowenia, Szwecja, Włochy i Zjednoczone Królestwo. Przekroczenie dopuszczalnych wartości, o którym mowa w ostrzeżeniach, dotyczy 83 milionów ludzi w 132 różnych strefach, w których dokonuje się oceny jakości powietrza.
 
 
Naukowcy: cena emisji CO2 zdecyduje o tempie i kierunkach rozwoju energetyki
2007-11-08
 
 Do 2030 roku podstawowym nośnikiem energii w Polsce pozostanie węgiel, a poszczególne rodzaje energetyki będą rozwijać się w miarę równomiernie; o tempie i kierunkach ich rozwoju zdecyduje głównie wysokość opłat za emisję dwutlenku węgla – oceniają naukowcy, którzy opracowali foresight (prognozę) energetyczny dla Polski na najbliższe 25 lat. Foresight to narzędzie badawcze, polegające na aktywnym prognozowaniu przyszłości. Od klasycznych prognoz różni się tym, że próbuje wpłynąć na bieg wydarzeń. „Foresight nie przewiduje przyszłości, ale tworzy wizję” – podkreśla prof. Krystyna Czaplicka z Głównego Instytutu Górnictwa (GIG) w Katowicach, która kierowała projektem. 

Nad „scenariuszami rozwoju technologicznego kompleksu paliwowo- energetycznego dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju” przez ponad dwa lata pracowało około 100 naukowców. Wart 3,1 mln zł projekt – pierwszy taki w Polsce – zamówił resort gospodarki; w połowie sfinansowano go z unijnych środków, pozostałą część dały placówki badawczo-rozwojowe, głównie GIG.
Kilkusetstronnicowe opracowanie nakreśla dwa scenariusze rozwoju sektora paliwowo-energetycznego: referencyjny i alternatywny. Ten drugi jest droższy i trudniejszy do realizacji, ale bardziej zaawansowany technologicznie. Zasadniczą różnicą jest szybsze wdrażanie nowoczesnych technologii w scenariuszu alternatywnym. O tym, który scenariusz będzie bliższy prawdy, mają zdecydować względy ekologiczne, związane przede wszystkim z emisją do atmosfery szkodliwego dwutlenku węgla oraz składowaniem i wykorzystaniem odpadów.

 
 
Czy amerykanie maja rację że gospodarka i handel emisjami w formie administracyjnej przynosi szkodę gospodarce?.


Upadek biopaliw w Polsce
23 marca, 2009, 3:45 pm
Filed under: emisja CO2, Energia odnawialna, Paliwa, Polityka energetyczna, Uncategorized | Tagi:

Biopaliwowe plany Skotanu ( Karkosika) zakończyły się fiaskiem . Przypomnijmy, że trzy lata temu spółka pozyskała z rynku około 63 mln zł. Pieniądze miały być przeznaczone głównie na uruchomienie produkcji estrów oraz na budowę efektywnej ogólnopolskiej sieci sprzedaży biopaliw. Podjęte działania okazały się kosztowne, a realizację planów pokrzyżowało niewejście w życie zapowiadanych przepisów oraz ulg, które miały promować ten segment produkcji paliw. Rynek biopaliw, na którym spółka miała w 2008 r. zająć istotną pozycję, praktycznie nie powstał, a jego dalszy rozwój stał się dużą niewiadomą. Szef Skotanu nie odpowiada wprost, co mogłoby nastąpić w najbliższych miesiącach po ewentualnych zmianach strategii.

WNP

Producentów biopaliw droga przez mękę

Lotos zabiega o zmniejszenie narzuconego koncernom na ten rok minimum 4,6 proc. zawartości biokomponentów w ogólnej ilości sprzedawanych paliw (tzw. narodowy cel wskaźnikowy — NCW, ustalany przez rząd co trzy lata). Ministerstwo Gospodarki mówi obniżce: nie. . Firmy musiałyby rozpocząć dystrybucję biopaliw z zawartością 85 proc. bioetanolu czy 100 proc. estrów, a to oznacza budowę odrębnych dystrybutorów, zbiorników itp. Spośród 3,6 tys. działających w kraju stacji trzeba by przystosować co najmniej 30 proc. Na każdą trzeba wydać 1-2 mln zł. Alternatywą do obniżki NCW — zdaniem firm paliwowych — mogłoby być po prostu dodanie większej ilości biokomponentów do paliw sprzedawanych ze zwykłych, nieoznakowanych specjalnie dystrybutorów. Tyle że jako zwykłe paliwa można sprzedawać diesel lub benzynę z maksymalną domieszką 5 proc. biododatków. Dlatego firmy zaproponowały, by ten próg podnieść do 7-10 proc. dla oleju napędowego z dodatkiem estrów rzepakowych i do 10 proc. dla benzyn z dodatkiem bioetanolu. Wówczas koncerny nie musiałyby inwestować w specjalne dystrybutory. Puls Biznesu Unijny odwrót od biopaliw W marcu 2007 r. szefowie rządów UE uzgodnili, że do 2020 roku aż 10 proc. wszystkich paliw zużywanych w sektorze transportowym ma być właśnie „bio”. Teraz jednak ten cel może zostać niezrealizowany, z błogosławieństwem Komisji Europejskiej. – Ekologiczne i socjalne problemy wywoływane przez biopaliwa są większe, niż przypuszczaliśmy – powiedział wczoraj unijny komisarz ds. środowiska Stavros Dimas w wywiadzie dla telewizji BBC. – Lepiej jest nie dotrzymać naszego zobowiązania, niż skrzywdzić ludzi i środowisko. Niekorzystne efekty produkcji biopaliw znane są od dawna, ale dopiero teraz – gdy na całym świecie drożeje żywność – stały się bardzo widoczne. Aby wyprodukować etanol wystarczający do jednorazowego napełnienia zbiornika paliwa dużego samochodu osobowego, trzeba zużyć tyle kukurydzy, ile wystarcza do… całorocznego wyżywienia człowieka. GW

Biopaliwa II generacji – falstart w Europie

Zdaniem Frost & Sullivan, biopaliwa pierwszej generacji są już przestarzałe, zaś biopaliwa drugiej generacji nie weszły jeszcze w fazę opłacalności. Ulepszenia procesów konwersji biopaliw drugiej generacji paliw będą niezwykle istotne w Europie, gdzie do 2020 r. ma wejść w życie wymóg 10-procentowej zawartości biokomponentu w paliwach. Biopaliwa trzeciej i czwartej generacji są dopiero w początkowej fazie badań, w związku z tym eksperci przewidują, że Europa do 2010 r. osiągnie tylko 5-procentowy wskaźnik użycia biopaliw, w porównaniu z zakładanym 5,75 proc. “Biopaliwa drugiej generacji osiągną sukces handlowy tylko wówczas, gdy cena ich produkcji będzie niższa lub równa cenie wydobycia paliw kopalnych,” podsumowuje Madhavan. “Konsorcja złożone z przedsiębiorstw paliwowych, producentów, szkół wyższych oraz spółek private equity zapewnią stabilizację procesów oraz pomogą osiągnąć opłacalność produkcji biopaliw drugiej generacji.”

eGospodarka

Diabeł tkwi w szczegółach podatkowych dot. biopaliw

Zgodnie z przepisami, jeśli dystrybutor paliw kupi biodiesel od polskiego producenta, to ten ostatni wypełnia obowiązek sprzedaży biopaliw narzucony przez rząd. Ale ten, kto wprowadza go potem na stacje benzynowe, już nie. – Zakup B100 od producenta tego paliwa w Polsce nie upoważnia nas do rozliczenia NCW – wskazuje Bogdan Janicki, dyrektor ds. strategii i rozwoju grupy Lotos. Podobny problem ma PKN Orlen. Jeśli kupi od swojej Rafinerii Trzebinia biodiesel B100, to Ministerstwo Gospodarki może nie zaliczyć mu tego na poczet realizacji obowiązku sprzedaży biopaliw. Zgodnie z interpretacją urzędników sprzedaż biopaliw zrealizuje za to Trzebinia. Orlen nie miałby natomiast tego problemu, gdyby to samo biopaliwo kupił za granicą. – Problemy wynikają z rozbieżnych stanowisk ministerstw Gospodarki i Finansów. To wszystko wymaga wyjaśnienia, bo nie sprzyja rozwojowi rynku biopaliw – podkreśla w „Rz” Robert Gmyrek, dyrektor ds. alternatywnych źródeł energii PKN Orlen. Eksperci radzą działającym w Polsce koncernom, by uważały, skąd sprowadzają biopaliwo. – Jeśli biopaliwo pochodzi spoza unijnego rynku, to nie można skorzystać z krajowych ulg akcyzowych ani zaliczyć tego na poczet wykonania obowiązku NCW – zauważa Mariusz Pych, ekspert ds. biopaliw Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku.

Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku

PYTANIE

Czy biodiesel szkodzi lobby naftowemu?Konferencja CERAWeek 2009 – bezpieczeństwo energetyczne w czasach kryzysu
Wszystkie kraje muszą borykać się z nowym wyzwaniem i przyszłością energetyczną przez czas finansowych i ekonomicznych zawirowań zwanej jako „ kryzys” .
 
Nagłe zmiany w rynku, cen, a popyt jest stworzenie pilnych wyzwań we wszystkich energetycznego, przy jednoczesnym uwglednieniu nowych technologii i polityki związanej  z nową administrację USA , w tym  podnoszenie niepewności na rok 2009 i daleko poza nią jest ważne i celowe .
 
Podsumowanie ważnej konferencji w sprawie globalnego bezpieczeństwa energetycznego CERAWeek 2009
 
Cambridge Energy Research Associates „(Cera) Konferencja  ryzyka i odbudowanie zaufania: Energia i Strategie dla zakłóconej  gospodarki, 9-13 lutego, 2009 w Houston USA.
 
Ocena głębokich konsekwencji dla strategii i inwestycji oraz badania  kluczowych zagadnień
 
Obejmowała tematykę :
 
·         Ropa naftowa
·         Gaz
·         Geopolityka
·         Węgiel
·         Odnawialne źródła energii
·         Finanse
 
Główne motto
 
Zagrożeniami którymi są nowe i podstawowe relacje  w wyniku przekształcenia i załamania rynku kredytowego i szoku dla gospodarki światowej”,
 
ODBUDOWANIE ZAUFANIA a realia ekonomiczne globalnego rynku energii
 
„Światowa gospodarka jest w środku najgłębszej recesji w ciągu ostatnich sześciu lat”, powiedziała Sara Johnson, dyrektor zarządzający Global Makroekonomia, IHS Global Insight. Po wzroście o 3,9 procent w roku 2007 i 2,4 procent w roku 2008, światowy  realny PKB jest  prognozowany o jeden procent lub więcej, w 2009 r.,
 
Dodania rezerw poprzez nabycia pól naftowych  jest to prawdopodobieństwo, że droga dla tylko dla  niektórych firm, powiedział Andy Byrne analityk . Dla firm szukających ropy , trzeba dodać zastrzega, że  w 2009 kształtuje się jako lepszy rok do wiercenia ropy naftowej na Wall Street niż to poszukiwania ropy naftowej i wydobywania jej  „, Ponadto powiedział;   Z tak niskich cen, jest tańszy wariant  dla firm z zastrzeżeniem  niż sobie kupić niż wynająć wiertnię oraz znaleźć ropę naftową.
 
Reasumując
 
·         Nie opłaca się wydobywać gazu i ropy z nowych wierceń gdy cena światowa jest bardzo niska lecz inwestować w poszukiwania
·         Wzrost gospodarczy i aktywność przemysłowa jest niska i wskaźnik rozwoju transportu – jest jednoczesnym brakiem finansowania kosztów transportu w relacjach opłacalności
·         Stojące i nie wykorzystane tankowce oraz spadek cen frachtu nie sprzyjają rozwojowi branży oraz napady pirackie na tankowce z ropą  i gazowce LNG

Ostanie zmiany w polityce energetycznej rządu RP i odejście od pewnych założeń dywersyfikacji , poziomu wydobycia gazu , kierunku importu – ma związek z tymi celemi określonymi w skali globalnej .Radość dziadka – wnuczka Małgosia
9 marca, 2009, 8:23 am
Filed under: rodzina, Uncategorized | Tagi: ,
Wnuczka Malgosia w domu

Wnuczka Malgosia w domu

Wnuczka

Wnuczka