Jaronwoj Blog Warszawa Polska


Falstart z elektronicznym e-mytem dla ciężarówek czyli jak zarobić1 ml zł dziennie kary

Falstart z elektronicznym e-mytem dla ciężarówek czyli jakzarobić1 ml zł dziennie kary

  • Od 1 lipca 2011 r. opłata elektroniczna ma być pobierana na ok. 579 km autostrad, ok. 554 km dróg ekspresowych i ok. 432 km dróg krajowych, łącznie 1565 km dróg zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.
transport.nfo.pl GNU

 
transport.nfo.pl GNU

Winiety dla samochodów ciężarowych przeszły do historii. Od wczoraj na sieci ponad 1600 km autostrad, dróg ekspresowych i wybranych dróg krajowych miał je zastąpić nowy elektroniczny system poboru opłat viaTOLL. W ten sposób na przejazdach ciężarówek zarabiają już m.in. w Niemczech, Czechach czy Austrii. Za budowę i obsługę całego systemu do 2018 r. austriacka firma Kapsch dostanie blisko 4 mld zł. Na płatnych odcinkach dróg miała postawić bramownice z urządzeniami rejestrującymi przejeżdżające pojazdy wyposażone w przenośne urządzenia pokładowe (tzw. viaBOX). System, według szacunków Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, ma przynieść państwu w ciągu kilku lat ponad 20 mld zł. Tylko do końca br. do państwowej kasy powinno wpłynąć ponad 400 mln zł.

Tyle że w pierwszym dniu poboru elektronicznego myta ciężarówki jeździły po Polsce za darmo, a kierowcom, zwłaszcza z zagranicy operator systemu zafundował nerwy i korki. Bo system zwyczajnie nie został na czas przygotowany. Po pierwsze, firma Kapsch nie zdążyła postawić wszystkich bramownic, które zapewniłyby szczelność poboru e-myta. Po drugie, niewydolny okazał się także cały system informatyczny. – Na pewno miała na to wpływ liczba rejestracji pojazdów. W ciągu ostatniego tygodnia było .

Nie możemy zrozumieć, po co tyle dokumentów potrzeba do rejestracji. Na Słowacji, w Austrii wszystko załatwia się w pół godziny – mówił Giennadij Dawidowicz z Białorusi. Kierowcy wyliczali, że muszą podać m.in. nazwisko i imię właściciela samochodu, dane kontaktowe, przedstawić kopię dokumentu potwierdzającego klasę emisji EURO, pełnomocnictwo do podpisania umowy, jeśli samochód nie należy do niego, i kopię umowy leasingowej. – Każdy z dokumentów trzeba zeskanować i wprowadzić do systemu. Wielu z kierowców nie mówi ani po polsku, ani po angielsku, mamy problemy, żeby im wytłumaczyć, że brakuje im jakiegoś dokumentu, i muszą faksować po nie do firmy. W Rumunii nie mają kodów pocztowych, a system tego wymaga, i pojawiają się problemy. Obsługa jednego klienta trwa nawet godzinę – mówiła Alina Zalewska, pracownik firmy CFS, obsługującej w Barwinku system viaTOLL. – Na dodatek system komputerowy ma wady, pojawia się program testowy i trzeba całą procedurę powtarzać – dodała.

W nocy kierowcy czekający w kolejce zaczęli się szarpać i wyzywać. W piątek zorganizowali zapisy do społecznej kolejki i w ten sposób pilnowali kolejności. Kierowcy zaciskali zęby i czekali godzinami

GW/WNP.pl

Jak budować etaty w budżecie.

Firma Kapsch planując budowę systemu polskiego e-myta viaToll, wskazywała, że do jego pełnej kontroli potrzeba stworzyć dodatkowo 500 etatów dla Inspektorów Transportu Drogowego, którzy zajmowaliby się tylko kontrolą poboru opłat drogowych. Na przykład w Niemczech do kontroli e-myta zatrudniono ponad 1,7 tys. inspektorów, a w Czechach około 300. Ponieważ umowa na stworzenie systemu poboru e-myta była podpisywana na etapie kiedy kończyły się prace nad ustawą budżetową, to nie uwzględniono w niej środków na powołanie nowych etatów do kontroli w Inspekcji Transportu Drogowego.

Pracuj w Logistyce.pl

Sygnały wydawane przez viaBOX i ich znaczenie

W trakcie rejestracji dla każdego użytkownika zostanie utworzone konto użytkownika, do którego zostaną przypisane jego pojazdy. Będzie to konto typu pre-paid, co oznacza, że konieczna jest wpłata przed skorzystaniem z Systemu viaTOLL. Każde naliczenie opłaty będzie zmniejszało stan konta (saldo).

Gdy pozostały na koncie kredyt jest równy zero (0 zł), podczas przejazdu pod bramownicą urządzenie viaBOX wyda czterokrotny sygnał dźwiękowy, informując kierowcę o zaistniałej sytuacji. Przed zablokowaniem viaBOX-a kierowca zostanie poinformowany, że saldo na rachunku zbliża się do minimalnego progu: w czasie przejazdu pod bramownicą, viaBOX wyda dwukrotny, krótki sygnał dźwiękowy, a po wciśnięciu przycisku na pudełku – dioda zapali się dwukrotnie. Dodatkowo wysłane zostaną automatyczne komunikaty ostrzegawcze za pośrednictwem kanałów komunikacji, wybranych podczas zakładania konta, a więc na przykład za pośrednictwem telefonu komórkowego, telefonu stacjonarnego, poczty e-mail itd. W takim wypadku należy jak najszybciej doładować konto, aby uniknąć zablokowania viaBOX-a. Minimalne saldo określone przez użytkownika przy zakładaniu konta nie może być niższe od wskazanego przez operatora systemu.

W przypadku pojazdów, które podlegają opłacie tylko wtedy, gdy ciągną przyczepę oraz pojazdów, które ciągnąc przyczepę podlegają innej stawce opłat (gdy dopuszczalna masa całkowita zestawu przekracza 12 ton) przytrzymanie przycisku przez ponad 2 sekundy umożliwi przejście urządzenia w tryb „pojazd z przyczepą”, co zostanie potwierdzone pojedynczym sygnałem świetlnym diody „2”. Kolejne przytrzymanie przycisku spowoduje, że viaBOX wróci do trybu „pojazd bez przyczepy”, a przełączenie zostanie potwierdzone pojedynczym sygnałem świetlnym diody „X”.  

Należy pamiętać, że prowadzący pojazd o zerowym saldzie na koncie użytkownika będzie traktowany, jako osoba łamiąca obowiązek uiszczania opłat za przejazd i będzie podlegać karze.

viaToll

Podsumowanie

 Według informacji GDDKiA pierwsza rozbudowa systemu możliwa będzie w styczniu 2012 r., gdy do systemu opłaty elektronicznej będzie można włączyć ok. 150 km autostrad i dróg ekspresowych. Druga rozbudowa systemu planowana jest na początek 2013 r. Wtedy opłatami elektronicznymi będzie można objąć kolejne 970 km autostrad i dróg ekspresowych oraz wybrane drogi krajowe. Trzecia rozbudowa – to ewentualnie styczeń 2014 r. Wtedy opłaty byłyby pobierane na dalszych 200 km dróg ekspresowych. Założono, że w 2014 r. system opłaty elektronicznej obejmie ok. 2880 km autostrad, dróg ekspresowych oraz wybranych dróg krajowych.

 

Szerokiej drogi kierowcom, Generalne Dyrekcji z tytułu kar za  każdydzień wpływu kary 1 mln zł , kierowcom rzetelnych dostawcówusług i życzliwych inspektów ITD.

życzy kierowca do 3,5 t kat. „B”

 

KejowJasność w Gdańsku – Prima Aprilis czyli nowe prawo Janosika
19 marca, 2011, 9:35 am
Filed under: autostrady, polityka | Tagi: , , , , , ,

Jasność w Gdańsku – Prima Aprilis czyli nowe prawo Janosika

Gdańsk zapłaci za oświetlenia miejskiej części Obwodnicy Trójmiasta

(PAP) – Od 1 kwietnia Gdańsk będzie płacił za oświetlenie gdańskiej części Obwodnicy Trójmiasta. Koszty oświetlenia i bieżącego utrzymania urządzeń oświetleniowych wyniosą do końca roku 240 tys. zł.

Rośnie liczba dróg krajowych i lokalnych, także na skutek działań samorządów wojewódzkich, powiatowych i gmin. Drogi te muszą być oświetlone i kwestia ta „nie jest dowolną decyzją samorządu, gminy, jest ona uregulowana” – mówił Stępień, odpowiadając w czwartek na pytania posłów PO.

Przypomniał, że problem oświetlenia dróg został ujęty w trzech ustawach: w Prawie energetycznym, ustawie o samorządzie gminnym oraz o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z 2003 r.

Zadanie to zostało przekazane do gmin wraz z właściwymi środkami, a więc było ono skojarzone ze wzrostem udziału gmin zarówno w dochodach z podatku dochodowego od osób prawnych – o 1,71 proc., jak i z podatku od osób fizycznych – o 2,28 proc. (…) Decydując się w 2003 r. na takie rozwiązanie, jednocześnie przyporządkowano środki (…) które w roku 2010 wynosiły 10 mld zł” – powiedział Stępień.

Jak podkreślił, decyzja, o tym, kto ponosi koszty oświetlenia, a nie budowy, została rozstrzygnięta bardzo precyzyjnie w ustawie. „Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad nie ma podstawy ustawowej, formalnej, a także nie posiada środków na ten cel. Moglibyśmy mówić o jakichś środkach w budżecie, gdyby one na taką działalność były zapewnione, ale tylko wyłącznie po zmianie ustawy, która w sposób jednoznaczny i precyzyjny nie pozwala GDDKiA na finansowanie tego typu wydatków” – zaznaczył.

INFOR/Samorząd

Foto Wikipedia

Olsztyn prostestuje przeciwko opłatom

Gminy nadal walczą z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad o to, kto ma płacić za oświetlenie dróg krajowych, leżących na ich terenie. Olsztyński oddział dyrekcji potwierdził, że w województwie warmińsko-mazurskim z tego powodu wyłączeń nie będzie. Po opłaceniu rachunków przez GDDKiA sprawy takie będą trafiać do sądu. Pierwsza taką sprawę przegrała gmina Dobre Miasto. W kolejce są dwie następne – gmina Płoskinia i gmina wiejska Elbląg. Gminy tłumaczą się brakiem funduszy na ten cel i zaskoczeniem nowym obowiązkiem. Od początku roku dyrektorzy lokalnych oddziałów Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wypowiadają umowy dostawcom prądu. Twierdzą, że taki obowiązek spoczywa na samorządach już od 14 lat. Dopiero teraz jednak o tym się przypomina, gdyż w związku z budową nowych dróg i obwodnic koszty oświetlenia znacznie wzrosły.

Polskie Radio Olsztyn

Podsumowanie

Nowa forma obciązania opłatami w stylu Janosikowego.

KejowKiełbaśna Górka, CB-Radio, misiaki, telewizja

Niedziela godz. 17 -18 powrót z ostaniej  niedzieli wakacji letnich 2010 w CB-Radioo komenatrzach ” Za Łomiankami 400 metrów za „Kiełbaśną Górka” stoją misiaki z telewizornią” . Za chwil parę helikopter  filmujący z znowu komunikat  ” misiaki z powierza filmują

Kamera z parasolką Wóyciskiego - Pułkowa Warszawa 29.08.2010

Kamera z parasolką Wóyciskiego - Pułkowa Warszawa 29.08.2010

Wozy reporterskie POLSAT i TVN Wóyciskiego Pułkowa 29.08.2010

Wozy reporterskie POLSAT i TVN Wóyciskiego Pułkowa 29.08.2010

Ale misiaków nie widać

Ale misiaków nie widać

Ale brak Policji pomimo zapowiedzi z kanału 19 CB-RADIO zaskoczył mni.

KejowFotozagadka Wielkopolska hasło „Alga”
17 grudnia, 2009, 10:27 pm
Filed under: autostrady, Stacja paliw | Tagi: , ,
Szkoła dzieci pędzące do busu szkolnego - pierwszy śnieg

Szkoła dzieci pędzące do busu szkolnego - pierwszy śnieg

W czasie moich peregrynacji po kraju ojczystym zawitałem do Wielkopolski kraju mlekiem i miodem płynącym , znanym z gospodarności.

Oznakowanie dróg w mieście - istona podpowiedź

Oznakowanie dróg w mieście - istona podpowiedź

Strategiczne obiekty przemysłowe - ukryta kamera

Strategiczne obiekty przemysłowe - ukryta kamera

Potężni krajowi monopoliści branży paliwowej inwestują w tej miejscowości strategicznej dla transportu tranzytowego bez opłat autostradowych a’ 11,00 PLN za gate  (bramka)
Nowa inwestycja w czasach kryzysu paliwowego

Nowa inwestycja w czasach kryzysu paliwowego

 Czym jest AdBlue w emisji spalin w transporcie samochodowym
14 grudnia, 2009, 7:51 pm
Filed under: autostrady, ekologia, emisja | Tagi: , , , ,

Czym jest AdBlue w emisji spalin w transporcie samochodowym

Co to jest AdBlue
AdBlue – nazwa handlowa; należący do VDA zarejestrowany znak towarowy – AdBlue jest to farmaceutycznej czystości 32,5% roztwór mocznika, bez dodatków obcych i zdemineralizowanej wody. Reduktor wynaleziony specjalnie dla zastosowania w branży motoryzacyjnej w celu dopalenia w katalizatorze SCR szkodliwych dla środowiska tlenków azotu i cząsteczek stałych. Wyprodukowany zgodnie z normami DIN 70 070. AdBlue nie jest substancją zaliczaną do niebezpiecznych ani groźnych dla środowiska. Nie jest palny ani wybuchowy, ani szkodliwy dla zdrowia. Wadą jest jego łatwość zanieczyszczenia, co doprowadza do niezdatności do użytku. AdBlue jest także korozyjny, łatwo krystalizuje się i od -11°C zamarza. Dlatego też do jego dystrybucji konieczne są specjalne zbiorniki, pompy, węże, pistolety. Zużycie AdBlue waha się ok. 4-5% na litr oleju napędowego. Zbiorniki na AdBlue są wielkości od 8 do 95 litrów w zależności od modelu pojazdu. Na pełnym zbiorniku AdBlue samochód przejedzie powyżej 6.000 km. AdBlue jest nietoksyczny, bezwonny, bezbarwny, bezpieczny dla otoczenia i przyjazny dla środowiska. Wysoka jakość roztworu wymagana jest nie tylko na etapie produkcji, ale także podczas transportu i przechowywania.
Link:  http://pl.wikipedia.org/wiki/AdBlue
 
AdBlue to nietoksyczny roztwór mocznika, stosowany do chemicznej redukcji tlenku azotu (NOx) w samochodach ciężarowych.   AdBlue jest sklasyfikowany jako produkt o minimalnym ryzyku podczas transportu. AdBlue spełnia wymagania normy  DIN V 70070  oraz regulacji ISO  i CEFIC co gwarantuje bezpieczne i bezawaryjne funkcjonowanie systemm SCR w Państwa pojazdach.
 
 
Co to jest Euro IV i Euro V?
Euro IV i Euro V to normy ustanowione przez Unię Europejską dla pojazdów powyżej 3,5 tony umożliwiające kontrolę emitowanych przez nie spalin, w szczególności tlenku azotu (Nox), cząsteczek stałych (PM), węglowodoru (HC) oraz tlenku węgla (CO). Euro IV będzie wdrażane od października 2005 do października 2006, Euro V od października 2008 do października 2009. Limity emisji tlenku azotu dla Euro IV to 3,5g/kwh oraz 2,0 g/kwh dla Euro V. Przeciętne zużycie AdBlue to około 4% ilości zużytego paliwa w przypadku normy Euro IV i 6% w przypadku normy Euro V. W przybliżeniu do przejechania 100 km autostrady potrzebne będzie 1,7 litra AdBlue.
Normy

Na poniższym wykresie widać, jak znaczne zmniejszenie emisji tlenków azotu i cząsteczek jest konieczne, aby zostały spełnione wymagania norm Euro 4 i Euro 5.

Samochody ciężarowe i inne ciężkie pojazdy transportowe, w których zastosowano technologię SCR, są w stanie sprostać wymaganiom dotyczącym emisji spalin zawartym w normie Euro 4 obowiązującym od 2006 r., a nawet – w ulepszonej wersji – regulacjom kolejnego etapu, czyli normie Euro 5, która jest od 2009 r.

 

Technologia SCR (Selektywnej Redukcji Katalitycznej) znacznie ogranicza emisję tlenków azotu (NOx) i cząstek stałych, dzięki czemu pojazdy wyposażone w system SCR spełniają nowe normy Euro 4 (2006) oraz Euro 5 (2009).

SCR Graphic

Normy emisji spalin Euro 3/4/5

(g/kWh)               EURO3 /EURO 4  /EURO 5

Tlenek azotu 5.00 3.50 2.00
Tlenek węgla 2.10 1.50 1.50
Węglowodory 0.66 0.46 0.46
Cząstki stałe 0.10 0.02 0.02
 
Link Shell    http://www.shell.com/home/Framework?siteId=pl-pl&FC2=&FC3=/pl-pl/tailored/euroshell/euroshell_trucks_and_coaches/crt/shell_fuels/adblue.html
 
 
 
 
Niniejszy post ma charakter popularyzacji wiedzy i nauki  o paliwach i sposobach ochrony środowiska w eksploatacji pojazdów z silnikiem Diesla .


Transport drogowy TIR upada -przyczyny , monopoliści
9 października, 2009, 8:26 am
Filed under: autostrady, Doradztwo, legislacja, Transport, Uncategorized | Tagi: , ,

Transport drogowy TIR upada -przyczyny , monopoliści

Do końca czerwca ubyło 2023 firm transportu samochodowego.

Z odczuć ich właścicieli wynika, że jest tragicznie. Mówią, że godzą się na przewozy za stawki 75 eurocentów za kilometr, desperaci – nawet za 50 eurocentów. Tak silna jest presja na pozyskanie jakiegokolwiek zlecenia, skoro trzeba spłacać raty zaciągniętych kredytów i umów leasingowych.

– Obniżanie stawek to wyniszczający proces, który może przynieść dotkliwe skutki także w okresie lepszej koniunktury – ocenia Jan Buczek, prezes Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce.

WNP/Piotr Stefaniak

GRA O STAWKI PRZEWOZOWE

Przewoźnicy wskazują, że wzrost stawki opłat za przewozy kombinowane na rozkład jazdy 2009/2010 spowoduje spadek przewozów kontenerowych i zaniechanie działań w zakresie stworzenia oferty dla przewozów TIR-ów koleją. W polskich realiach UTK jako nominalny regulator rynku transportu kolejowego tak naprawdę jest nadzorcą przestrzegania praw i reguł rynkowych ustanawianych przez Sejm i Ministra Infrastruktury. UTK w wielu wypadkach nie może, ale w innych także i nie chce, pełnić roli aktywnego regulatora rynku, jak może i chce to robić ORR – brytyjski regulator rynku, będący aktywnym graczem wpływającym na ustalanie reguł rynkowych.

Monopol kolei w przewozach konternerów tzw. intermodalnych

Mamy zatem takie efekty jak obecnie ponad trzykrotny wzrost stawki opłatdla pociągów intermodalnych oraz fakt, że pomimo znaczącego wzrostu dotacji nie przekłada się to na spadek wysokości stawek lecz ich wzrost, nieadekwatny do oferowanej jakości usługi w zakresie podstawowego parametru tj. prędkości. Tak więc zasada stworzenia przeciwwagi dla monopolistycznych zachowań naturalnego monopolisty w postaci regulatora i nadzorcy w polskim wykonaniu nie za dobrze nam się udała. Jednak zawsze trzeba mieć nadzieję.

Wywiad Rynek Kolejowy

TIR-y na tory

Udział transportu samochodowego w Polsce, zarówno zagranicznego jak i wewnętrznego, stanowi największy odsetek tej gałęzi gospodarki. Sąsiedztwo dwóch potęg gospodarczych – Rosji i Niemiec, powoduje coraz większą ilość tirów na naszych drogach. Stan polskich autostrad i statystyki wypadków są jednymi z gorszych w Europie. Aby temu zapobiegać, powstała inicjatywa społeczna „TIR-y na tory”.

1. Poprawy jakości życia tysięcy mieszkańców miejscowości, przez które przebiegają trasy tranzytowych TIR-ów, a w szczególności: zmniejszenie niekorzystnego wpływu transportu ciężarowego na zdrowie ludzi, obniżenie poziomu hałasu, zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, uratowanie przed zniszczeniem tysięcy budynków mieszkalnych i gospodarstw rolnych.

2. Zmniejszenia korków na drogach oraz ograniczenia degradacji nawierzchni dróg publicznych.

MErkURIUSZ

PODSUMOWANIE

Sytuacja w transporcie kołowy krajowym i zagranicznym TIR wyraznie sie pogarsza z przyczyn ekonomicznych i nadmiernej konkurencji wobec spadku przewozów co wiąze się z ochłodzeniem i recesja gospodarki europejskiej.

Wadliwa polityka resortu MI spowodowała

brak opłacalności przewozów tranzytowych kontenerów przez kolej pomiędzy granicami na osi wschód- zachód i w miniejszym stponiu porty morskie granice ladowe RP.
wyraźna niechęć władz do zastosowania prawa transportu kombinowanego gdzie definicja tego rodzaju transportu została sformułowana w ustawie z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz. U. 2001 nr 125 poz. 1371, Art. 4 p 13).

Dla posiadacza karetu TIR (Transport International Routier) oznaczać to będzie obowiązek przedstawienia papierowego karnetu TIR (tak jak dotychczas), ale także dodatkowy obowiązek przesłania do systemu celnego elektronicznego zgłoszenia, zawierającego wszystkie dane z karnetu. Jeśli zgłoszenie TIR nie zostanie przesłane drogą elektroniczną, karnet TIR nie będzie przyjęty przez władze celne, a kierowca będzie musiał skorzystać z usług najbliższej agencji celnej, co wiąże się z dodatkowymi kosztami i oczekiwaniem.
Po niezwykłej interpretacji prawa podatkowego że dieta kierowcy jest wynagrodzeniem , zmianach w dostosowaniu do prawa UE, liczba polskich firm drastycznie spadnie. Ministerstwo Infrastruktury i tzw. regulatorzy spokojnie siedza w ciepłych biurach na posadkach z gwarantiowaną pensją. A polski sektor transportu jest wypierany i blokowany na wszystkich kierunkach.

Kejow

Autor wspólpracuje jako działacz społeczny z Krajowym Centrum Popularyzacji Bezpieczeństwa Ruchu DrogowegoFotki rajdowe – RAYLLYCROSS SŁOMCZYN 2009
26 sierpnia, 2009, 7:15 am
Filed under: autostrady | Tagi:

Słomczyn ponownie stał się areną rozgrywki o Puchar Europy Strefy Centralnej. Tym razem do zawodów dołączyli także kierowcy z Litwy startujący w ramach własnych mistrzostw oraz pucharu Baltic Cup. Łącznie w zawodach wystartowali zawodnicy pięciu krajów.

DSC_2044

DSC_1690DSC_2161

 

NAGRODZENI RAJDOWCY

DSC_2439

DSC_2454

W dywizji 1A najszybszym polskim zawodnikiem był Michał Guranowski. Z finał B przedostał się do finału A i tutaj zdołał awansować na 4 pozycję w klasie. W dywizji 2 Czech Roman Castoral nie dał szans rywalom. Łukasz Zoll i Marcin Wicik zajęli się walką o drugą pozycję. Walka toczyła się do ostatniego okrążenia. Marcin Wicik wygrał na ostatnich metrach toru o pół długości auta. Obydwaj kierowcy dostali owację na stojąco od kibiców za wspaniałą walkę.

Informacje od rzecznika prasowego