Jaronwoj Blog Warszawa Polska


Zbigniew Brzeziński przewiduje ruchy gazowe Rosji
14 października, 2009, 4:26 pm
Filed under: gaz, Gazprom, Polityka energetyczna, REosja, rurociągi | Tagi:

„New York Times” pisze we wtorek w obszernym artykule na pierwszej stronie o ryzyku politycznego wykorzystywania przez Rosję planowanych gazociągów North Stream i South Stream, którymi gaz ma popłynąć do Europy Zachodniej z pominięciem krajów Europy Wschodniej.

Powołuje się też na profesora Zbigniewa Brzezińskiego, który nazwał oba gazociągi wielką rosyjską inicjatywą „na rzecz odseparowania Europy Środkowej od Europy Zachodniej w zakresie zależności od rosyjskiej energii”. Brzeziński, były doradca prezydenta Jimmy’ego Cartera ds. bezpieczeństwa narodowego, uważa, że możliwość odcięcia dostaw gazu „w zależności od kaprysu” czyni bardziej prawdopodobną możliwość, iż Rosja będzie czasowo pozbawiać błękitnego paliwa Europę Wschodnią.

NYT/PAP/WNP

============ Komentarz =========

Nie trzeba krakać , ale Rosjanie po woli dążądo swojego. Rosyjska metoda podporządkowania ekonomicznego Europy Wschodnie w tym Polski , na pulapkę ekonomiczno – energtyczną w ” stylu Reagana” jest nieodległa

KejowRosja wobec zmian klimatycznych a protokół z Kioto
25 czerwca, 2009, 8:07 pm
Filed under: ekologia, Polityka energetyczna, REosja | Tagi: , ,

Rosja wobec zmian klimatycznych a protokół z Kioto

18-ego  czerwca Dmitrij Miedwiediew odniósł się do rosyjskiej polityki w kwestii zmian klimatycznych. Zapowiedział gotowość Rosji do reduk­cji emisji gazów cieplarnianych do roku 2020 o 10–15%. Taka dekla­racja w praktyce oznacza wzrost emisji w porównaniu z bieżącą sytu­acją (punktem odniesienia, w stosunku do którego redukcje są liczone, jest rok 1990). Moskwa nie uważa zmian klimatycznych za prioryteto­wy problem i traktuje udział w międzynarodowej współpracy w walce z globalnym ociepleniem jako narzędzie do osiągnięcia innych celów w polityce zagranicznej.

 
Można oczekiwać, iż w trwających negocjacjach nad nowym porozumieniem, które po 2012 roku zastąpi protokół z Kioto, Moskwa będzie domagała się ulgowego traktowania. Z rosyjskiego punktu widzenia globalne ocieplenie ma również pozytywne strony (np. ułatwi dostęp do surowców naturalnych na północny Rosji)
 
Ośrodek Studiów Wschodnich   NUMER 2 3 ( 9 8 ) , 2 4 . 0 6 . 2 0 0 9
 
Europarlament namawia Rosję
 
Dziewięcioosobowa delegacja posłów z komisji tymczasowej w sprawie Zmian Klimatu prowadziła w Moskwie od 27 do 29 października rozmowy z rosyjskimi deputowanymi, członkami rządu i rosyjskich organizacji pozarządowych. Delegacja miała określić postawy rosyjskich władz wobec ewentualnego następcy protokołu z Kioto. „Chcielibyśmy, aby Rosja ponownie odegrała aktywną rolę, by została liderem w negocjacjach”, mówił słoweński poseł do Parlamentu Europejskiego Romana Jordan Cizelj z grupy EPP-ED.
 
Vittorio Prodi, szef delegacji i wice-przewodniczący komisji klimatycznej powiedział, iż w interesie Rosji leży „kontynuowanie dostaw paliw kopalnych, najlepiej z jak najwyższą marżą. Z drugiej strony ograniczenie globalnego ocieplenia jest również w jej interesie.”
PARLAMENT EUROPEJSKI
 
Z perspektywy Rosji
 
Protokółz Kioto zobowiązuje kraje, które go podpisały, do redukcji emisji gazów cieplarnianych w latach 2008.2012 r. o 5,2% w stosunku do poziomu z roku 1990. Oznacza to,że podpisując Protokół, Rosja prawdopodobnie nie ma nic do stracenia, a może wiele zyskać. W obecnej sytuacji bowiem, po latach zaburzeńw gospodarce, poziom emisji gazów cieplarnianych do atmosfery w Rosji jest znacznie niższy niżw roku 1990, za czasów Związku Radzieckiego. Tym sposobem Rosjanie mogliby odsprzedawaćnadwyżki redukcji zanieczyszczeńinnym krajom, które w swoich limitach zmieścićsięnie mogą. Kanada, Japonia i kilka państw członkowskich Unii Europejskiej jużteraz wykazujązainteresowanie zakupem dodatkowych kwot,żeby móc, bezłamania postanowieńpaktu, przekraczaćswoje własne limity.
Rosja słynie z ogromnie nieudolnego zużycia energii, znacznie wyższego niżw większości innych krajówświata. Istniejąwięc przesłanki,że wraz z szybkim rozwojem kraju, zwiększy sięrównieżpoziom wydajności energetycznej, a co za tym idzie, wzrośnie przychód ze sprzedaży nadwyżek redukcji zanieczyszczeń. Wydawałoby sięwięc,że podpisanie Protokołu z Kioto nie niesie ze sobą żadnych minusów, a same plusy.
Rzeczywistośćnie jest jednak ażtak .zielona.. Z drugiej strony, to, co na krótkąmetęwydaje siędochodowe, w dłuższej perspektywie może przynieśćznaczne straty. Rosja jest jednym z największych eksporterów ropy naftowej spoza rejonu Zatoki Perskiej. Podpisanie protokołu i w konsekwencji zmniejszenie zależności wielu gospodarek świata od energii uzyskiwanej z paliw kopalnych może w efekcie oznaczaćdla niej utratęogromnego rynku zbytu. Dla gospodarki Rosji i jej wzrostu konsekwencje takiego biegu spraw mogłyby okazaćsiędruzgocące. Według niektórych, przy obecnym wzroście gospodarczym na poziomie 5-5,5% istnieje realna możliwość,że zapasy kwot wkrótce uległyby wyczerpaniu i jużw roku 2010 sama Rosja musiałaby wydawaćfortunęna zakup limitów. Do tego, w wielu kręgach w kraju istnieje przekonanie,że ocieplenie klimatu Rosji miałoby bardzo dobry wpływ na jej rolnictwo oraz pomogłoby zmniejszyćzużycie energii.
Maciej Urbanek CIRE
 
 
PODSUMOWANIE
 
Czas pokaże, kto uzyskał więcej podczas tego targowania z Rosją czy WTO , czy sygnatariusze protokółu z Kioto


Wizyta Radka Sikorskiego w Moskwie sprawa „resetowania”
4 Maj, 2009, 7:47 pm
Filed under: polityka, Polityka energetyczna, REosja

W przyszłym tygodniu złoży wizytę w Moskwie minister spraw zagranicznych Polski Radosław Sikorski. W jaki sposób da się scharakteryzować aktualny etap stosunków rosyjsko-polskich?

Minister spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej Radosław Sikorski złoży w Moskwie roboczą wizytę 5 i 6 maja na zaproszenie ministra spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej Siergieja Ławrowa. Zaplanowane są negocjacje ministrów spraw zagranicznych obu krajów, a także zwołanie pod ich przewodnictwem posiedzenia międzyresortowego komitetu do spraw strategii współpracy rosyjsko-polskiej. W dniach 10 i 11 marca 2009 roku w Warszawie odbyło się drugie posiedzenie rosyjsko-polskiej komisji międzyrządowej do spraw współpracy gospodarczej, w czerwcu 2008 w Warszawie oraz w październiku w Moskwie odbyły się posiedzenia Grupy do spraw problemów złożonych wynikających z historii stosunków rosyjsko-polskich.

Kolejne spotkanie zespołu ma obradować w Krakowie w maju 2009 roku. W spotkaniach przewodniczącego rządu Federacji Rosyjskiej Władimira Putina z Donaldem Tuskiem „w kuluarach” międzynarodowego forum ekonomicznego w Davos 29 stycznia 2009 roku, dokonano „resetowania” podstawowych mechanizmów współdziałania dwustronnego. RIA Nowosti/Głos Rosji

 

Skandal szpiegowski przed wizyta w Moskwie po cichu

Stosunki Rosji i Polski wytrzymały test na trwałość, któremu w końcu zeszłego roku zostały poddane w wyniku kolejnego skandalu szpiegowskiego – pisze dziennik „Kommiersant”. Sprawa wydalenia dwóch dyplomatów rosyjskich z Polski i dwóch polskich z Rosji wychodzi na tydzień przed wizytą Radosława Sikorskiego w Moskwie. Polskie MSZ nie komentuje sprawy. Rosyjska gazeta wyjaśnia, że poprzedniego dnia wyszło na jaw, iż na prośbę strony polskiej z ambasady Federacji Rosyjskiej w Warszawie pod koniec 2008 roku odesłano do kraju dwóch pracowników ataszatu wojskowego. W odpowiedzi – relacjonuje „Kommiersant” – Rosję, na zasadzie wzajemności, opuścili dwaj pracownicy ataszatu wojskowego Polski w Moskwie. „Eksperci szczególnie akcentują, że wzajemne wydalenie dyplomatów wojskowych odbyło się po cichu, bez podawania tego do wiadomości publicznej i bez uznawania kogokolwiek za persona non grata” – wskazuje dziennik. Wirtualna Polska

CELE WIZYTY

Sikorski na pewno będzie też rozmawiał z Ławrowem o kwestii instalacji w naszym kraju elementów tarczy antyrakietowej – czemu konsekwentnie sprzeciwia się strona rosyjska. Rząd polski stara się przekonać polityków rosyjskich, że instalacja tarczy nie zagrozi bezpieczeństwu Rosji. Ławrow apelował kilkakrotnie, aby Stany Zjednoczone wzięły pod uwagę zastrzeżenia Moskwy – gdy będą rozważać budowę w Europie Środkowej tarczy antyrakietowej. Podkreślał, że Moskwa postrzegałaby taki system jako zagrożenie dla „strategicznych interesów Federacji Rosyjskiej”. Ostatnio Sikorski – który w Toruniu wziął udział w Debacie Kopernikańskiej – mówił o możliwym wejściu Rosji do Paktu Północnoatlantyckiego. Powiedział m.in.: „Chcemy, by Sojusz przygotował się na kolejne wyzwania: terroryzm, problem ekologii, czy przyjęcie nowych członków, m.in. Rosji. Potrzebujemy Rosji do rozwiązywania europejskich i globalnych problemów. Dlatego za słuszne uważam przyjęcie jej do NATO”. Szef polskiego MSZ zapewniał, że Polsce zależy na jak najlepszych stosunkach z Rosją. „Podobnie jak USA, my też chcemy dobrych stosunków z Rosją.

Polska ma wymianę handlową z Rosją, Rosja jest ważnym dostawcą energii” – oświadczył minister. Resetowanie „ekonomiczne” nowa sfera dyplomacji IV RP od dnia 5 maja 2009 ?