Jaronwoj Blog Warszawa Polska


Przepisy ADR- przewóz materiałów niebezpiecznych cysternami drogowymi
17 kwietnia, 2011, 8:16 am
Filed under: ekologia, LPG, Paliwa, ropa, Transport | Tagi: , , , ,

Przepisy ADR- przewóz materiałów niebezpiecznych cysternami

Cysterna do przewozu paliw ciekłych BP ABC.pl GNU

 
Cysterna do przewozu paliw ciekłych BP ABC.pl GNU

Co jest czym przewóż materiałow niebezpiecznych wg. ADR?

W rozumieniu przepisów ADR do przewozu cystern oraz niektórych towarów niebezpiecznych wymagane jest stosowanie pojazdu, który został zbudowany zgodnie z odnośnymi przepisami. W celu rozróżnienia poszczególnych pojazdów wprowadzono następujące określenia:

– Pojazd EX/II lub pojazd EX/III oznacza pojazd przeznaczony do przewozu materiałów i przedmiotów wybuchowych (klasy 1.);
– Pojazd FL to pojazd przeznaczony do przewozu materiałów ciekłych o temperaturze zapłonu nie wyższej niż 60ºC w cysternach;
– Pojazd OX to oznacza pojazd przeznaczony do przewozu nadtlenku wodoru;
– Pojazd AT oznacza będzie to pojazd, inny niż pojazd EX/III, FL lub OX, przeznaczony do przewozu towarów niebezpiecznych w cysternach stałych lub w cysternach.

Pojazdy EX/II, EX/III, FL, OX, AT i MEMU powinny być poddawane corocznym badaniom technicznym w kraju ich rejestracji, w celu potwierdzenia zgodności z odpowiednimi wymaganiami oraz z ogólnymi przepisami bezpieczeństwa (dotyczącymi układów hamulcowych, oświetlenia itp.) obowiązującymi w kraju ich rejestracji. Zgodność pojazdu z wymaganiami powinna być potwierdzona przez przedłużenie ważności świadectwa. Podczas badań stwierdza się między innymi, czy pojazd spełnia aktualne wymagania w zakresie konstrukcji oraz spełnia aktualne zalecenia w zakresie wyposażenia.

Nowa wersja przepisów ADR z 2011 r. wprowadziła przepis przejściowy (1.6.5.13) pozwalający na powolne dostosowanie praktyki do wymagań legislacyjnych. Zgodnie z nim przyczepy zarejestrowane po raz pierwszy (lub dopuszczone do ruchu, jeżeli rejestracja nie jest wymagana) przed 1 lipca 1995 r., wyposażone w układ przeciwpoślizgowy zgodny z Regulaminem EKG Nr 13 wraz ze zmianami serii 06, lecz niezgodny z wymaganiami dla układu przeciwpoślizgowego kategorii A, nadal mogą być używane.

WNP.PL

Podstawy prawne tekst

UMOWA EUROPEJSKA

 MIĘDZYNARODOWEGO PRZEWOZU DROGOWEGO

http://www.pcb.pl/pdfs/adr.pdf

Plik:Tablica ADR.svg

Tablica ostrzegawcza ADR. Do oznakowania pojazdów przewożących benzynę (węglowodory ciekłe o temperaturze zapłonu niższej niż 21 °C). 

Klasa 3 – materiały ciekłe zapalne
(np. paliwa silnikowe, farby, rozpuszczalniki, etanol, niektóre pestycydy)
Nalepka ostrzegawcza dla klasy 3

 

Nalepka „materiał szkodliwy dla środowiska”

ADR 2009 wprowadził nowe oznaczenie. Informuje ono o zagrożeniu dla środowiska. (ryba i drzewo). Oznaczenie takie jest wymagane dla sztuk przesyłki oraz pojazdów.
 

Oznaczenie ADR

Olej napędowy (30-1202),

Benzyna (33-1203),

Nafta (30-1223).

Alkohol skażony (denaturat) 30-1095 

 Krótkie wprowadzenie do tematu który spotykamy codziennie na drogach.

KejowCENY PALIW EUROPA i KRAJ -przed wyjazdem na święta

Raport źródłowy AA za marzec 2010r. link

http://www.theaa.com/onlinenews/allaboutcars/fuel/2010/march2010.pdf

ANALIZA

Ceny paliw w odniesieniu do jednego litra za marzec 2010

Euro Zone Price Comparisons – Porównanie cen paliw w strefie EURO
 
CountryKrak UnleadedBenzyna bezołowiowaEuro Cent per litre DieselOlej napędowyEuro Cent per litre
Austria 114.3 103.8
Belgium 146.5 115.7
Finland 141.1 110.9
Germany 142.1 119.8
Greece 139.4 118.4
Netherlands 156.3 118.9
Italy 136.1 126.8
Luxembourg 116.6 96.9
Spain 116.0 104.0
France 138.4 123.0
Portugal 133.6 106.4
Slovenia 117.3 109.1

 

 

International Price Comparisons – Międzynarodowe porównanie cena
 
  Local Currency per litreLokalna waluta cana za litr Euro Cent per litre
CountryKraj CurrencyWaluta UnleadedBenzynabezołowiowa DieselOlej napędowy Unleaded Benzynabezołowiowa Diesel Olej napędowy
Sweden Swedish Krona 13.13 12.16 135.1 125.1
Estonia Kroons 17.25 17.20 110.2 109.9
Latvia Lats 0.747 0.727 105.2 102.4
Lithuania Litas 4.07 3.43 117.8 99.3
Slovakia Koroan 1.199 1.010 119.9 101.0
Switzerland Swiss Franc 1.69 1.73 117.0 119.7
GB Sterling 1.165 1.172 130.0 130.3
USA* US Dollars 0.74 0.77 0.55 0.57
Northern Ireland Pound Sterling 1.165 1.176 130.0 130.8
Norway Norwegian Krone 12.30 11.30 153.8 141.3
Poland Zloty 4.45 4.07 114.8 105.0
Hungary Forint 324.0 300.0 123.4 114.3
Czech Republic Czech Koruna 31.20 29.50 122.9 116.2
Denmark Danish Krone 11.09 9.49 149.0 127.5

 

 
* Paliwa w  USA  sprzedawane jest w JM. US gallons. 1 US gallon = 3.8 litra.

 

PROGNOZA KRAJOWA wg. e-petrol W jakich cenach będziemy tankować?

Rosnące ceny paliw, szczególnie benzyny, mogą niepokoić kierowców planujących wyjazdy w okresie Wielkanocy i tuż przed nią, bowiem w najbliższych dniach można spodziewać się zmian cen na stacjach tankowania. W ostatnich dniach marca za litr benzyny 95 kierowcy mogą spodziewać się cen z przedziału 4,49-4,70 zł. Tankujący olej napędowy również mogą na stacjach paliw zastać nieco wyższe ceny, niż obecnie. Diesel może na przełomie marca i kwietnia kosztować, wg prognoz e-petrol.pl, 4,09-4,23 zł/l. Jak zwykle powodów do niepokoju nie mają kierowcy samochodów z instalacją gazową. Za litr LPG powinni płacić tyle co obecnie lub nawet minimalnie mniej.

http://www.e-petrol.pl/index.php/uslugi/notowania/komentarz.html

Data Tydzień Region DETAL
min
DETAL
max
2010-03-23 12 Białystok 2,12 2,29
2010-03-23 12 Bydgoszcz 2,19 2,36
2010-03-23 12 Gdańsk 2,11 2,38
2010-03-23 12 Katowice 2,13 2,32
2010-03-23 12 Kielce 2,08 2,15
2010-03-23 12 Kraków 2,10 2,41
2010-03-23 12 Łódź 2,15 2,34
2010-03-23 12 Lublin 2,05 2,42
2010-03-23 12 Olsztyn 2,13 2,34
2010-03-23 12 Opole 2,19 2,29
2010-03-23 12 Poznań 2,10 2,32
2010-03-23 12 Rzeszów 2,07 2,32
2010-03-23 12 Szczecin 2,08 2,39
2010-03-23 12 Warszawa 2,15 2,29
2010-03-23 12 Wrocław 2,18 2,39
2010-03-23 12 Zielona Góra 2,15 2,29

 

 KejowBezpieczeństwo Stacji LPG – polityka bezpieczeństwa
5 lutego, 2010, 2:05 pm
Filed under: LPG | Tagi: , , , , , , ,

Bezpieczeństwo Stacji LPG – polityka bezpieczeństwa

Jak podaje Gazeta Wyborcza płonie zbiornik z gazem w Kątach Wrocławskich. Pożar wybuchł na stacji benzynowej. Zbiornik ma ponad 6 tysięcy litrów gazu, który wypływa przy nieszczelnym zaworze.

TYPOWA AKCJA PRZYKŁAD Z SOSNOWCA   http://www.youtube.com/stacjepaliw#p/f/4/QL96G4oR3Nk

WYBUCH GAZU NA STACJI W RADOMIU

http://www.youtube.com/stacjepaliw#p/f/3/Na3yHFvycQw

PODSTAWY PRAWNE OCHRONY P.POŻ STACJI PALIW

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. z 2005 r. nr 243 poz. 2063 z późn. zm.).

  • Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t. j. Dz. U. z 2002 r. nr 147 poz. 1229 z późn. zm.).
  • Art. 4..1. Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t. j. Dz. U. z 2002 r. nr 147 poz. 1229 z późn. zm.).

Odległość odmierzacza paliw płynnych (zwanego potocznie „dystrybutorem”), przyłącza spustowego, króćca pomiarowego i przewodu oddechowego stacji paliw płynnych powinna wynosić co najmniej: 1) o 1 metr więcej, niż wynosi zasięg strefy zagrożenia wybuchem – od pawilonu stacji paliw płynnych przeznaczonego do równoczesnego przebywania w nim nie więcej niż 50 osób bez prowadzenia usług hotelarskich, 2) 10 m – od budynków o konstrukcji niepalnej, , 3) 20 m – od innych budynków, 4) 20 m – od granicy lasu, 5) 5 m – od granicy sąsiadującej niezabudowanej działki, 6) jak przewidziana w przepisach dotyczących wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie budowli i budynków, drzew lub krzewów, elementów ochrony akustycznej, wykonywania robót ziemnych, w sąsiedztwie linii kolejowych oraz sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych   Stacje tankowania pojazdów samochodowych oraz zbiorniki gazu płynnego powinny być usytuowane w odległości nie mniejszej niż: 1) 10 m – od budynku stacji paliw płynnych, 2) 10 m – od miejsc postojowych dla pojazdów samochodowych oraz od granicy działki lub krawędzi jezdni, jeżeli przepisy o drogach publicznych nie stanowią inaczej, 3) 30 m – od budynków mieszkalnych jednorodzinnych, 4) 60 m – od obiektów użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych wielorodzinnych i zamieszkania zbiorowego, 5) 20 m – od innych budynków , 6) 20 m – od granicy lasu, 7) 6 m – od zbiorników naziemnych innych paliw płynnych, 8) 10 m – od rzutu skrajnego przewodu sieci elektroenergetycznej i skrajnej szyny linii tramwajowej – o napięciu do 1 kV, 9) 1,5-krotnej wysokości zawieszenia najwyższego nieuziemionego przewodu na słupie napowietrznej linii elektroenergetycznej o napięciu powyżej 1 kV od słupa tej linii, 10) jak przewidziana w przepisach dotyczących wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie budowli i budynków, drzew lub krzewów, elementów ochrony akustycznej, wykonywania robót ziemnych, w sąsiedztwie linii kolejowych oraz sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych. Odległości, o których mowa w punktach od 1) do 5), mogą być zmniejszone o połowę w przypadku: 1) zastosowania ściany oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej co najmniej REI 120, zasłaniającej zbiornik od strony obiektu, z wyjątkiem odległości określonych w punktach 3) i 4), 2) gdy masa składowanego gazu płynnego nie przekracza 440 kg i butle są składowane w kontenerach o konstrukcji ażurowej, 3) stosowania zbiorników podziemnych.

BEZPIECZEŃSTWO PRACY NA STACJI  LPG

Środki prawne w ujawnionych przypadkach za 2005 O skali ujawnionych nieprawidłowości świadczyć może ilość środków prawnych zastosowanych przez inspektorów PIP w 2005 r.: • 8 103 decyzji nakazowych, w tym: – 59 decyzji wstrzymania prac, – 149 decyzji skierowania 327 pracowników do innych prac, – 2 461 wniosków zawartych w wystąpieniach, • 288 mandatów karnych na kwotę 145 120 zł • 6 wniosków o ukaranie do sądu, • 29 środków oddziaływania wychowawczego • 10 upomnień. Ponadto stwierdzając występowanie w kontrolowanej jednostce nieprawidłowości, inspektorzy pracy skierowali ponad 135 pism, w tym m.in. do właściwych: • Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego – 58 pism dotyczących stacji autogazu eksploatowanych bez decyzji na użytkowanie, 7 • Urzędów Dozoru Technicznego – 35 pism dotyczących użytkowania urządzeń poddozorowych, na eksploatację których wymagane są decyzje UDT, • Powiatowych Komend Państwowej Straży Pożarnej – 27 pism dotyczących stanu sprzętu ppoż. oraz ilości magazynowanych butli.

Link http://rop.sejm.gov.pl/1_0ld/opracowania/pdf/autogaz.pdf

PRZEPISY UE (ATEX) a stan prawny w Polsce

. Od 30 lat w Unii Europejskiej podejmowane są działania zmierzające do poprawy warunków pracy w miejscach szczególnie niebezpiecznych (również zagrożonych wybuchem). Unormowania prawne w zakresie ochrony życia i zdrowia pracowników zatrudnionych w miejscach zagrożonych wybuchem określa dyrektywa 99/92/EC (dyrektywa Atex 137) z 16 grudnia 1999 roku w sprawie minimalnych wymagań mających na celu poprawę stanu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników potencjalnie narażonych na ryzyko spowodowane atmosferami wybuchowymi.

Zgodnie z jej postanowieniami od właściciela zakładu wymaga się, aby:

– zagwarantował bezpieczeństwo podczas normalnej pracy w zakładzie;

– zapobiegał tworzeniu się stężeń wybuchowych w zakładzie;

– zapobiegał powstawaniu efektywnych źródeł zapłonu zdolnych zainicjować wybuch;

– w najgorszym wypadku zredukował szkodliwe efekty wybuchu do poziomu, w którym gwarantowane jest zachowanie zdrowia i bezpieczeństwa pracowników.

Wdrażanie w Polsce postanowień dyrektywy odbywa się w myśl harmonizacji przepisów krajów stowarzyszonych w Unii Europejskiej. Na polskim gruncie wymagania dotyczące stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie reguluje Kodeks pracy

DANE FIZYKO-CHEMICZNE GAZU LPG

LPG (ang. Liquified Petroleum Gas) – gaz skroplony (ciecz), paliwo będące mieszaniną propanu i butanu (w różnych proporcjach). Uzyskiwany jako produkt uboczny przy rafinacji ropy naftowej. Stosowany głównie jako: paliwo do kotłów centralnego ogrzewania i kuchni gazowych oraz do napędu silników pojazdów. LPG jest gazem bezbarwnym i bezzapachowym, dlatego ze względów bezpieczeństwa jest nawaniany substancją o ostrym i nieprzyjemnym zapachu. Jest łatwo palny. Dolna granica wybuchowości wynosi 2,1% – bardzo łatwo tworzy z powietrzem mieszaniny wybuchowe. W fazie gazowej jest cięższy od powietrza i przez długi czas może zalegać w zagłębieniach terenu lub w źle przewietrzanych pomieszczeniach. Po rozprężeniu objętość gazu – w stosunku do stanu skroplonego – wzrasta 260 razy. Zbiorniki, w których transportuje się LPG, napełnia się zwykle do ok. 85% objętości, aby uniknąć rozerwania przez rozszerzającą się przy zmianie temperatury ciecz.

PODSUMOWANIE

Brak danych o przyczynie powstania pożaru uniemożliwia ocenę zdarzenia na gorąco. Scenariusze zastosowania procedur gasnicznych i ewakuacyjnych zostasowano zgodnie z typowymi warunkami dla tej nadzwyczajneh sytuacji. Według mojej oceny i relacji TV stacja jest zbudowana prawidłowo.

Czy krajowy monopolista właściciel stacji PKN Orlen podejmie wnioski z tej akcji .

KejowRaport energetyki dla oceny rządu od 2005 łagodny dla PiS

Raport energetyki dla oceny rządu od 2005 łagodny dla PiS

Konfrontacja dwóch dokumentów o stanie gospodarki energetycznej ;

  • raport BBN o gazie ziemnym ( krytyka rządu Pawlaka i Tuska)
  • Ocenę realizacji polityki energetycznej od 2005 roku odnoszącą się do Polityki energetycznej Polski do 2025 roku przyjętej przez Radę Ministrów w dniu 4 stycznia 2005 roku.

http://www.mg.gov.pl/NR/rdonlyres/5474D2C2-2306-42B0-B15A-7D3E4E61D1D8/57909/OcenapoprzedniejpolitykienergetycznejwerKRM2310200.pdf

Obóz prezydencki na odmienne zadanie w cześci polityki energetycznej do roku 2030.dot. gazu

Dokument głowny

Rada Ministrów przyjęła 10 listopada br. Politykę energetyczną Polski do 2030 r.Przygotowany w Ministerstwie Gospodarki dokument zawiera długoterminową strategię rozwoju sektora energetycznego, prognozę zapotrzebowania na paliwa i energię oraz program działań wykonawczych do 2012 r.

http://www.mg.gov.pl/NR/rdonlyres/5474D2C2-2306-42B0-B15A-7D3E4E61D1D8/57908/PolitykaenergetycznanaKRM23102009.pdf

Jest  to zbyt złożone zagadnienie polityki energetycznej  aby omówić całokształt w jednym poście

 kolrjnych postach omówię zmiany i zakres zmian.

KejowOrlen Gaz kupuje LPG z Zachodu – dywersyfikacja
23 lipca, 2009, 7:45 am
Filed under: LPG, Polityka energetyczna | Tagi: , , , ,

Orlen Gaz kupuje LPG z Zachodu – dywersyfikacja

Na Terminalu Morskim LPG ORLEN GAZ w Szczecinie zakończył się przeładunek pierwszego gazowca – Lady Martine.
Lady Martine to jedenastoletni statek zbudowany w japońskiej stoczni KANREI SHIPBUILDING CO. LTD. Ma 96 metrów długości, 15 m. szerokości i zanurzenie – ok. 5,5 m. Pływa pod banderą singapurską. Jest typowym zbiornikowcem LPG przystosowanym do transportu gazów płynnych, m.in. propanu, butanu, propylenu.
ORLEN ZAINWESTOWAŁ W GAZ LPG

Terminal Morski LPG ORLEN GAZ w Szczecinie to trzeci tego typu obiekt w Polsce, drugi pod względem wielkości magazynowych i najnowocześniejszy pod względem możliwości przeładunkowych. Powstał w portowo-przemysłowej, prawobrzeżnej części Szczecina – na terenie byłej Bazy Magazynowej PKN ORLEN przy ul. Gdańskiej 34. Zajmuje 5 hektarów, ma nabrzeże o długości 274 metrów, a głębokość wody przy jego nabrzeżu wynosi 8 metrów. Kosztował ponad 50 mln zł.
Został zbudowany z myślą o operacjach związanych z przyjęciem, magazynowaniem i ekspedycją gazu płynnego. Oznacza to rozładunek LPG ze statku, magazynowanie gazu w trzech zbiornikach o łącznej pojemności 4500 m3 oraz rozładunek i załadunek na lądowe środki transportu.
Terminal jest przystosowany do rozładunku tankowców o wyporności ok. 6 tys. DWT. Ma trzy w pełni zautomatyzowane stanowiska do przeładunku autocystern i dwa dla cystern kolejowych, a także: 10 miejsc postojowych dla autocystern oraz tory odstawcze dla 30 cystern kolejowych. 
 

Link OrlenGaz

Jest to wzorcowy  przykład dywersyfikacji dostaw produktów energetycznych.Samoobsługowe tankowanie gazem LPG w Polsce
1 lipca, 2009, 7:20 am
Filed under: LPG, Stacja paliw | Tagi: , ,

Samoobsługowe tankowanie gazem LPG w Polsce

Obowiązujące przepisy zabraniają tankowania LPG osobom nieposiadającym przeszkolenia oraz specjalnej odzieży ochronnej. Ich zmiana przyniosłaby operatorom stacji obniżenie kosztów związanych z zatrudnieniem i szkoleniem personelu obsługującego dystrybutory z gazem.

Według Grzegorza Jarzyńskiego z Grupy Elpigaz, zajmującej się instalacjami LPG, w efekcie ceny autogazu na stacjach z samoobsługą mogłyby spaść nawet o kilkanaście groszy na litrze.

Źródło www.forsal.pl

STAN PRAWNY DOTYCHCZASOWY

Uprawnienia pracowników stacji autogazu

Od pracowników stacji autogazu wymagane jest (oprócz szkolenia BHP), uzyskanie odpowiednich uprawnień w zakresie napełniania samochodów gazem płynnym. Uprawnienia takie nadawane są przez Transportowy Dozór Techniczny, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych. (Dz. U. z dnia 31 lipca 2001 r Nr 79, poz. 849)

W Polsce działa ok. 6,7 tys. stacji LPG. Pod tym względem jesteśmy światowym liderem.

W USA samoobsługowe tankowanie pojazdów  LPG jest znane od kilkunastu lat.Ceny paliw na wakacje w UE – prognoza
8 czerwca, 2009, 8:24 am
Filed under: LPG, Paliwa | Tagi:

Ceny paliw na wakacje w UE  – prognoza

 Tylko w Grecji i Bułgarii można kupić benzynę taniej niż w Polsce (średnio o 7–14 gr/l). We wszystkich tych krajach więcej zapłacimy natomiast za olej napędowy i autogaz.  Najdroższe z tej listy krajów są Włochy, gdzie na litr benzyny średnio trzeba wydać o 1,31 zł więcej niż w kraju. Diesel i LPG droższe są tam odpowiednio o 55 gr/l i 87 gr/l.

Jadąc autem na wakacje, np. do Grecji, musimy być przygotowani, że ceny na stacjach w krajach, przez które będziemy przejeżdżać (Słowacja, Węgry, Rumunia, Bułgaria), będą wyższe niż w Polsce nawet o 54 gr/l w przypadku benzyny i 1,18 gr – ON. Na tej trasie podróży najdroższa jest Słowacja, gdzie litr benzyny kosztuje 4,83 zł, a diesla – 4,77 zł. Na droższe tankowanie w tym kraju muszą być przygotowani także ci, którzy wybierają się do Bułgarii, Chorwacji czy na Węgry.

Wybierając Włochy jako kraj docelowy podróży, będziemy musieli przejechać przez Czechy i Austrię. Za benzynę najmniej zapłacimy u naszych bezpośrednich sąsiadów – około 4,39 zł/l. ON tańszy jest w Austrii – litr kosztuje 4,18 zł/l.

http://www.forsal.pl
 

 

Kraj benzyna ołowiowa benzyna bezołowiowa diesel gaz płynny (LPG) waluta
  cena okt. cena okt .      
Austria A 1,02
1,15
95
98
0,95 0,73 EUR
Belgia X 1,28
1,30
95
98
0,98 0,56 EUR
Białoruś 2220
2530
92
95
2020 1250 BRB
Bośnia i Hercegowina 2,35 98 1,51
1,65
95
98
1,69 1,05 BAM
Bułgaria X 1,83
2,00
95
98
1,74 1,07 BGN
Chorwacja 7,02
7,22
95
98
6,56 3,35 HRK
Czarnogóra 0,99
1,00
95
98
0,98 0,60 EUR
Czechy 26,30
28,50
95
98
25,80 14,80 CSK
Dania 9,55
9,89
95
98
8,18 10,40 DKK
Estonia X 12,80
13,30
95
98
13,50 8,75 EEK
Finlandia C 1,25
1,28
95
98
0,95 EUR
Francja X 1,19
1,22
95
98
1,07 0,71  EUR
Grecja 1,20 98 0,93
1,12
95
98
0,94 0,55 EUR
Hiszpania 0,96
1,07
95
98
0,88 1,04 EUR
Holandia 1,49 98 1,36
1,41
95
98
1,00 0,63   EUR
Irlandia X 1,06 97 0,99 EUR
Islandia X 145,40 95  155,20 ISK
Litwa 3,42
3,56
95
98
3,04 1,53 LTL
Luksemburg 0,91
0,93 
95
98
0,88 0,57 EUR
Łotwa X 0,66
0,69
95
98
0,62 0,37 LVL
Macedonia X 54,50
56,00
95
98
44,50 31,00 MKD
Mołdowa 8,99 95 10,80 MDL
Niemcy 1,22
1,31
95
98
1,02 0,57 EUR
Norwegia X 10,30
11,65
95
98
10,40 7,30 NOK
Portugalia X 1,16
1,30
95
98
0,98 0,60 EUR
Rosja 17,12 80 20,31
21,26
92
95
19,21 14,60 RUB
Rumunia 3,52
4,10 
95
98
3,45 1,80 RON
Serbia 88,50 95 77,90 50,00 RSD
Słowacja X 1,05 95 1,05 0,39 EUR
Słowenia X 1,01
1,03
95
98
0,99 0,62 EUR
Szwajcaria 1,45
1,50
95
98
1,53 1,18 CHF
Szwecja X 12,09
12,49
95
98
11,49 5,71   SEK
Turcja 3,05 96 2,90
2,97
95
97 
2,33 1,74   TRY
Ukraina 5,90
6,50
95
98  
5,35 3,75 UAH
Węgry X 267,00 95 257,00 160,00 HUF
Wielka Brytania 0,96
1,02
95
98  
1,03 0,57 GBP
Włochy X 1,20
1,29
95
98  
1,13 0,67   EUR

Aktualne kursy: waluty.onet.pl

x – wycofana

A – preparat do benzyny bezołowiowej
 

B – niedostępny dla samochodów prywatnych

C – benzyna 99+ z dodatkiem do sam. bez katalizatora

Link http://abc.onet.pl/3620,kontent.html

 

 

Miłych i ekonomicznych wakacji

Życzy zmotoryzowany

 KRAUZE i PETROLINVEST skutecznym graczem na polskim rynku paliw LPG
18 marca, 2008, 10:14 am
Filed under: gaz, LPG, Paliwa | Tagi: , , , , ,

eda_mala-dzici.jpg


  Alians  z brytyjsko-rosyjską spółką TBS Enterprises spółka z grupy Ryszarda Krauzego ma podpisać kontrakt na dostawy gazu płynnego (LPG) z Rosji. Kontrakt opiewa na co najmniej 450 tys. ton gazu i będzie trwał minimum 3 lata. Ma przynieść duże pieniądze. W ciągu trzech lat przychody ze sprzedaży LPG powinny dać dodatkowo około 900 mln zł – informuje Zenon Grablewski, wiceprezes zarządu Petrolinvestu.Polska i Europa

Petrolinvest w 2007 r. sprowadził do Polski 110 tys. ton LPG. W 2008 r. nasz import może wzrosnąć o blisko 60 tys. ton. Od przyszłego roku będzie można mówić o wzroście rzędu 150 tys. ton rocznie

Link http://www.pb.pl/Default2.aspx?ArticleID=fe261e64-a240-493b-ab7b-373135552da0&open=sec

Interesująca opcja terminala – list intencyjny

Dzierżawą terminala morskiego LPG w Porcie Gdynia, który to terminal zostanie przez Spółkę PETROLINVEST S.A. udostępniony TPG GAZ S.A. za wynagrodzeniem pokrywającym ponoszone koszty.

Link http://www.petrolinvest.pl/pl/aktualnosci/informacja-poufna-zawarcie-listu-intencyjnego-z-t.b.s.-enterpr.html

Analiza

Analizując rozszerzenie  pola biznesowego  przez Spółkę PETROLINVEST S.A dostrzegam zapełniania w rynku krajowym nisz produktowych np. LPG.Terminale kolejowe na ścianie wschodniej oparte na imporcie z krajów WNP borykały się poprzednio z różnymi przeciwnościami , opcja terminala morskiego jest bardziej efektywna.

Przeciwności

Najpopularniejsze w Polsce alternatywne paliwo do napędu pojazdów traci na opłacalności. Wszystko przez rosnące ceny gazu propan – butan, znanego jako LPG i utrzymujących się na w miarę stabilnym poziomie cen benzyny.

Zgodność prognoz z działaniem PETROLINVEST

Prognozy przedstawione przez prelegenta Mr De Greve podczas Nicejskiego kongresu, i ich uzasadnienie nie budzą wątpliwości co do poprawności postawionych tez, że rynek LPG ze sprzedaży w 2001 roku na poziomie 31 mln ton może osiągnąć 63 mln ton w roku 2030.

Największy przyrost jest przewidywany w sektorze autogazu, gdzie w roku 2001 sprzedaż wyniosła 4,9 mln ton, a w 2030 ma osiągnąć 25 mln ton !!! – to prawie 5-cio krotny wzrost na przestrzeni 30 lat – czy to możliwe ??
Biorąc pod uwagę, argumenty, którymi zostały poparte te prognozy, wydaje się to całkiem realne. Uzasadniano podawane przewidywania tym, że:
– cały świat musi stawić czoło problemowi globalnego ocieplenia i ograniczyć do minimum emisje dwutlenku węgla
– LPG posiada walory ekologiczne w odniesieniu do innych paliw ropopochodnych
– polityka energetyczna EU wymaga coraz większej dywersyfikacji nośników energii – w tym także stosowanych do transportu samochodowego
– kolejne kraje Europy uwalniają rynki energetyczne – energia elektryczna oraz gaz ziemny przestaną być dotowane przez poszczególne państwa i osiągną cenę wolnorynkową, a to oznacza wzrost ich cen
– nowe rynki zbytu dla LPG w Europie (wykorzystanie do zasilania klimatyzatorów – jak w Japonii; do zasilania agregatów stacjonarnych, itp.)

http://www.autocentrum.pl/go/338__Wzrost_europejskiego_rynku_LPG_o_100%25_do_2030_roku_!!!__14__0__5__787992187.html