Jaronwoj Blog Warszawa Polska


Orlen i Lotos przegrały w sądzie – wyrok za benzynę U-95 – kara a tu zmowa obnizkowa cen paliw

Orlen i Lotos przegrały w sądzie – wyrok za benzynę U-95 – kara a tu zmowa obnizkowa cen paliw

Urząd antymonopolowy wszczął postępowanie w sprawie polityki cenowej Orlenu nie po raz pierwszy zmowy , obniżki na wniosek TuskaPKN Orlen i Grupa Lotos zawarły niedozwolone porozumienie polegające na wspólnym zakończeniu produkcji i sprzedaży benzyny uniwersalnej U-95. Decyzję UOKiK potwierdził Sąd Apelacyjny.

Wyrok sądu dotyczy decyzji UOKiK z grudnia 2007 roku. Ustalono wówczas, że dwie największe spółki paliwowe w Polsce wspólnie ustaliły zakończenie produkcji i sprzedaży benzyny uniwersalnej U-95

Wyrok sądu dotyczy decyzji UOKiK z grudnia 2007 roku. Ustalono wówczas, że dwie największe spółki paliwowe w Polsce wspólnie ustaliły zakończenie produkcji i sprzedaży benzyny uniwersalnej U-95, przeznaczonej do samochodów wyposażonych w silniki starszej generacji. Z inicjatywą porozumienia wystąpił PKN Orlen, który przygotowując plan zakończenia sprzedaży tego paliwa za niezbędne uznał przeprowadzenie go wspólnie z Grupą Lotos.

Urząd w swoim rozstrzygnięciu nie kwestionował wycofania paliwa z obrotu, a jedynie wspólne uzgodnienie pomiędzy konkurentami. UOKiK uznał, że celem zawartego porozumienia było niedopuszczenie do sytuacji, w której jeden z przedsiębiorców wycofa się z produkcji i sprzedaży U-95, a drugi zdominuje sektor. Działając w ten sposób spółki ustaliły sposób zachowania i wyeliminowały wszelkąco do poczynań konkurenta. Za praktyki naruszające konkurencję na przedsiębiorców zostały nałożone kary pieniężne: 4,5 mln zł na PKN Orlen oraz milion złotych na Grupę Lotos.

Paliwa

Zgodnie z prawem przedsiębiorca, wobec którego została wydana decyzja przez Prezesa UOKiK, może się odwołać do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Od wyroku SOKiK przysługuje możliwość złożenia apelacji w Sądzie Apelacyjnym.

Spółki skorzystały z przysługującego im prawa i odwołały się od decyzji. Sądy kolejnych instancji podzielały jednak argumentację Urzędu. 11 lutego 2011 roku Sąd Apelacyjny potwierdził, że doszło do niedozwolonego porozumienia. Utrzymane zostały również sankcje finansowe nałożone na PKN Orlen oraz Grupę Lotos.

Finał

Kara 4,5 mln zł na PKN Orlen oraz milion złotych na Grupę Lotos.

Kejow

Ps. Nowy kamyczek antymonopolowy Tuska

Nakazy cenowe idą od góry władzy.

Państwowe koncerny obniżając ceny paliw uszczęśliwiły kierowców. Przy okazji nadepnęły na odcisk mniejszym konkurentom. Urząd antymonopolowy wszczął postępowanie w sprawie polityki cenowej Orlenu.

Joanna Puskar z PKN Orlen, ostatnie miesiące pokazały, że po przekroczeniu 5 zł za litr paliwa jego konsumpcja wyraźnie spadła. „PKN Orlen konsekwentnie stara się prowadzić politykę cenową, która pobudza popyt na paliwa. Strategia ta przynosi oczekiwane przez koncern rezultaty.II Międzynarodowy Kongres Energii Odnawialnej GREEN POWER

II Międzynarodowy Kongres Energii Odnawialnej GREEN POWER

. Według szacunków Polskiej Izby Gospodarczej Energii Odnawialnej, współorganizatorów II Międzynarodowego Kongresu Green Power, wskaźnik realizacji naszych zobowiązań w 2009 roku wyglądał następująco:

 
 •  47% energii zostało wyprodukowane przez współspalanie biomasy
 • 30% z energetyki wodnej
 • 13% z elektrowni wiatrowych
 • 6,3% to elektrownie wyłącznie na biomasę
 • 3,7% elektrownie na biogaz

 

„Chociaż wydaje się, że powyższe wyniki są zadawalające, warto podkreślić, że podane wartości to tylko 5,5% całkowitej produkcji energii, w stosunku, do 7,5%, które nakładają na nas wymogi wynikające z naszej akcesji do UE.Należy także pamiętać, że w 2010 roku wymogiem jest uzyskanie wspomnianego 7,5% poziomu.

Zacytuję kilka wypowiedzi ekspertów z materiałów prasowych

Jaką polską specjalność wykreowaliśmy za te wielkie środki?Odpowiedź jest niestety bardzo smutna. One zostały zawrócone do wielkich elektrowni węglowych, na pokrycie niepotrzebnych kosztów i sfinansowanie niezasłużonych zysków. Do elektrowni, w których realizuje się współspalanie (biomasy z węglem). Ta technologia z całą pewnością nie służy ochronie środowiska. Ta technologia, kreowana przez rządowe regulacje, niszczy środowisko.

Energetyka OZE/URE na razie nie rozwija się, bo rząd jest skoncentrowany z jednej strony na ratowaniu budżetu sprytnym sposobem polegającym na drenowaniu energetyki WEK (wielkoskalowa energetyka korporacyjna) z pieniędzy za pomocą kupowania firm państwowych (ENERGA) przez firmy państwowe (PGE) za zawyżoną cenę, a z drugiej strony na robieniu dobrze energetyce WEK. To robienie dobrze energetyce WEK oznacza jej ochronę, jeszcze przez kilka lat, za pomocą derogacji, czyli oznacza koncentrowanie się rządu na zabiegach w Brukseli o uzyskanie jak największej ilości darmowych uprawnień do emisji CO2 dla energetyki węglowej.

Komentarz Profesora Jana Popczyka, Politechnika Śląska

Czy regulacje prawne w Polsce, dają rynkowi OZE odpowiednią przestrzeń do rozwoju?

. Udawanie wdrażania niezbędnych przepisów – o ile ma miejsce
– odbywa się zbyt wolno i w sposób urągający standardom cywilizowanego świata. Ze wszystkimi regulacjami jesteśmy spóźnieni, tak jakby nikomu nie zależało na wypełnieniu wymogów dyrektyw, które przecież mają w przyszłości przełożyć się na czystsze środowisko i większe bezpieczeństwo energetyczne.

Konsekwencje braku odpowiednich regulacji, to nie tylko potencjalne kary dla państwa, czyli dla podatników, ale przede wszystkim opóźnienie w realizacji inwestycji. To nie rząd a inwestorzy wykładają pieniądze, podejmują ryzyko gospodarcze i liczą na to, że uzyskają odpowiednią stopę zwrotu. W naszych realiach wygląda to tak, że nie dość, że sam proces przygotowania do inwestycji traw 3-5 lat, to samo funkcjonowanie przy braku stabilnego systemu prawnego rodzi tak duże ryzyko, że ogromna ilość środków, które mogłyby być zainwestowana w energetykę opartą o odnawialne źródła energii, omijają ten sektor szerokim łukiem. Podstawowe zadania w zakresie regulacji prawnych to zapewnienie stabilnego i długofalowego, przynajmniej 15-letniego okresu funkcjonowania systemu wsparcia dla energetyki odnawialnej.

Komentarz Andrzeja Dejneki, Dyrektora Generalnego, Polskiej Izby Gospodarczej Energii

Bardzo ciekawe w II dniu konferencji panele   dyskusyjne dot. energetyki wiatrowej, geotermii oraz finansów.

KejowWspółczesne dylematy bezpieczeństwa energetycznego – teoria

Współczesne dylematy bezpieczeństwa energetycznego – teoria

Konferencje w dniu 24.09.2010  prowadził  Rektor Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie gen. dr Jacek Pomiankiewicz. Była to jedna z niewielu doskonale przygotowanych konferencji naukowych z obszernymi materiałami i strzeszczeniami artykułow , komunikatów

tarcza_v1.jpg

Bezpieczeństwo energetyczne i ekologiczne
Tezy: Pojęcie bezpieczeństwa energetycznego. Aktualne nośniki energii. Kierunki zaopatrywania i problemy dywersyfikacji, dostaw mediów energetycznych. Energia alternatywna (geotermia, energia wodna, biomasa, energia wiatru, energia słoneczna). Pojęcie bezpieczeństwa ekologiczne. Związek pomiędzy jakością i ilością zużycia paliw energetycznych a stanem środowiska naturalnego. Krajowe i międzynarodowe problemy ekologiczne.
 

Wystąpili ważni prelegenci i nośne tematy 

1. Prof. inż Zbigniew Wrzesiński z Politechniki Warszawskiej ze wspólnym opracowaniem referatu  z red. inż Witoldem Michałowskim dotyczącym polityki gazowej i bezpieczeństwa energetycznego w RP pt. Bezpieczeństwo energetyczne Polski e wietle umowy gazowej z Rosją

2. Wystąpil prof. dr hab. Jan Szyszko z referatem Pakiet klimatyczno – energetyczny walka ze zmianami klimatu czy polskim zasobami energetycznymi?

3. prof. dr hab. inż Ryszard Kozłowski  temat pt. Nowe technologie szansą bezpieczeństwa energetycznego i ekologicznego Polski i jej rozwoju gospodarczego. Zobrazowany doskonałym pokazdem audiowizualnym.

Po wysłuchaniu szumu informacyjnego nt. umowy gazowej z Rosją i innych medialnych wypowiedzi nt. bezpieczeństwa energetycznego konferecja była ucztą konesera.

W dalszych postach zaprezentuje cześci wykładów z nagranimi i wypowiedziami

Kejow19 września, 2010, 9:11 am
Filed under: BIOGAZOWNIE, biopaliwa, Doradztwo, ekologia, nowe technologie | Tagi: ,

Paliwo ze śmieci recepta rosyjska i szkocka paliwo z whisky

Aktualne dość wysokie ceny nośników energii wymuszają państwa do coraz aktywniejszego prowadzenia podobnych badań, mówi przewodniczący Związku Przemysłowców Gazowniczych i Naftowych Giennadij Szmal.

 „Podwyższenie cen ropy naftowej i nawet aktualna cena w wysokości 70-80 dolarów za baryłkę dość skutecznie stymulują rozwój alternatywnych źródeł energii, a mianowicie biopaliwo. Chociaż nie jestem zwolennikiem wykorzystywania zboża, kukurydzy bądź innej żywności w celu uzyskania paliwa, gdyż w dobie obecnej na świecie jest zbyt dużo głodujących ludzi, i najpierw trzeba ich nakarmić. Można jednak wykorzystywać roślinne i drewniane odpady. Takie technologie istnieją także w Rosji”.

W odróżnieniu od Stanów Zjednoczonych i Europy, gdzie produkowany jest bioetanol ze zbóż, cukru i ziaren oleistych, Rosja postawiła na produkcję biopaliwa tak zwanej „drugiej generacji”. Jest to biobutanol, produkowany z surowców nieżywnościowych – trociny, torfu, słomy i odpadów obróbki drewna. Takie podejście nie tylko sprzyja wykorzystywaniu produkcji rolnej zgodnie z przeznaczeniem, ale także pomaga w rozwiązaniu problemu utylizacji nieprzerobionych odpadów.

Pionierem w tej dziedzinie jest rosyjska spółka „Korporacja Biotachnologie”. Sama produkcja biopaliwa z masy nieżywnościowej została już uruchomiona, podstawowe zadanie na dziś polega na uczynieniu go rentownym, mówi zastępca dyrektora generalnego „Korporacji Biotechnologie” Konstantin Diespierow:

 „Pod względem technologicznym uzyskanie ciekłego biopaliwa z odpadów nieżywnościowych jest złożonym zadaniem. I w ogóle jest to dopiero pierwszy krok. Natomiast drugi wiąże się z obniżeniem kosztów tego procesu, aby był on celowy pod względem gospodarczym. Jest to trudne zadanie, do którego nie ma na razie żadnego rozwiązania.

Paliwo samochodowe, wyprodukowane z trociny bądź odpadów żywnościowych nie jest już utopią. Kto wie, być może za kilka lat stanie się ono dla nas zwyczajnym zjawiskiem, jakim jest dzisiejsza benzyna.

RUSSIA VOICE

W Japonii

W Japonii opracowano technologię przerabiania na paliwo  odpadów i resztek żywnościowych z gospodarstw domowych i restauracji. W tokijskiej siedzibie Nippon Steel Engineering – inicjatora projektu – poinformowano, że koszty budowy takiego zakładu wyniosą około 20 mln dolarów. Umożliwi on uzyskiwanie codziennie z 10 ton odpadów kuchennych do 500 litrów etanolu. Obliczono , że koszty inwestycji zwrócą się w ciągu dziesięciu lat eksploatacji zakładu.

Rzeczpospolita Dział Nauka

Polski wynalzca paliwa ze śmieci

Wynalazłem technologię ekologiczną i ekonomiczną, która pozwala zamienić odpady z tworzyw sztucznych na składniki służące do produkcji paliwa wysokiej jakości. Mam nadzieję, że rozwiąże ona problem recyklingu i zapotrzebowania na energię w skali ogólnoświatowej. Coraz więcej krajów interesuje się „T Technology” – powiedział Wirtualnej Polsce wynalazca Zbigniew Tokarz, który jako pierwszy Polak w historii otrzymał Złoty Medal w IV edycji EEP Awards – nagrodę przyznawaną dla najbardziej innowacyjnej technologii w dziedzinie ochrony środowiska. „T Technology” zdobyła najlepsze noty pośród jury ekspertów z 16 krajów Unii Europejskiej. Wynalazca odebrał nagrodę podczas targów Pollutec 2006 w Lyonie.  Udało mi się wyprzedzić technologicznie i innowacyjnie międzynarodowe koncerny i rządowe instytuty badawcze z wielu krajów. Gospodarka odpadami to poważny problem, jeśli uświadomimy sobie skalę zjawiska, np. w Polsce rocznie produkuje się ok. półtora miliarda ton odpadów z tworzyw sztucznych. Jak wiadomo, wszystkie tworzywa powstają z ropy naftowej. W moim urządzeniu nie zachodzi nic innego jak odwrócenie tego procesu. Wyjątkowość technologii polega na tym, że dzięki niej można – w sposób całkowicie ekologiczny – przetwarzać odpady wprost z wysypisk – zanieczyszczone, nieprzygotowane i nie poddane sortowaniu. Oznacza to, że do recyklingu nie musimy dodatkowo dopłacać. A co otrzymujemy? Składniki służące do powtórnej produkcji zarówno nowych opakowań, paliw silnikowych (w rafinerii można je rozdzielić na benzynę, olej napędowy oraz resztki w postaci oleju średniego i ciężkiego) oraz oleju opałowego do systemów grzewczych. „T Technology” nadaje się do przetwarzania nawet skomplikowanych chemicznie tworzyw sztucznych – np. zderzaków, opon, części telewizorów.

WP.PL

Film poglądowy o technologii na YouTube

Paliwo z odpadów pryzmowanych

Pryzmy kompostu są rezerwuarem gigantycznej ilości energii. Dotychczas, ze względu na brak wydajnych technologii, brakowało jednak kompleksowych rozwiązańz zakresu  zagospodarowania tych zasobów. Naukowcy z przedsiębiorstwa TMO Renewablesprzekonują jednak, że sytuację tę można zmienić dzięki wykorzystaniu opracowanego przez nich szczepu bakterii przetwarzających odpady organiczne na etanol. Mógłby on być mieszany ze standardową benzyną i stosowany jako paliwo do samochodów.

Mikroorganizmy opracowane przez Anglików umożliwiają produkcję alkoholu w sposób znacznie tańszy i wydajniejszyw porównaniu do stosowanej obecnie fermentacji opartej o zastosowanie drożdży. Jak tłumaczy Paul Milner, pracownik TMO Renewables, konwencjonalna produkcja etanolu jest droga oraz energo- i czasochłonna, ponieważ słód jęczmienny lub inny materiał poddawany fermentacji musi być podgrzany do postaci papki (…) Następnie zostaje znacznie schłodzony do niższej temperatury, by zaszła fermentacja z udziałem drożdży, a później jest ponownie ogrzewany podczas destylowania etanolu. Nasz proces jest znacznie bardziej wydajny energetycznie.

Stworzenie technologii było niezwykle żmudnym zajęciem. Wszystko zaczęło się od zidentyfikowania interesujących bakterii w ich naturalnym środowisku oraz ich długotrwałej selekcji. Szczególnie interesujące były te zdolne do przeżycia w wysokiej temperaturzei odżywiania się możliwie wieloma rodzajami pokarmu roślinnego. Ostatecznie wybór padł na mikroorganizmy z rodziny Geobacillus, które w naturalnych warunkach przetwarzają materię organiczna zawartą w kompoście na kwas mlekowy. Dzięki „podrasowaniu” metabolizmu bakterii badaczom udało się opracować szczep zdolny do wytwarzania alkoholu etylowego.

Nasz nowy mikroorganizm, nazwany TM242, może wydajnie przetwarzaćdługołańcuchowe cukryzawarte w biomasie drzewnej na etanol. Ta ciepłolubna bakteria pracuje w wysokich temperaturach rzędu 60-70 stopni Celsjusza i bardzo szybko trawi szeroki zakres produktów, tłumaczy Milner.

Badacze szacują, że każdego roku w Wielkiej Brytanii powstaje około siedmiu milionów ton odpadówpochodzenia roślinnego. Obecnie materiał ten jest w znacznej większości marnowany, lecz jego przetworzenie na alkohol mogłoby zaspokoić aż 10% krajowego zapotrzebowania na paliwa płynne. Do wykorzystania przemysłowego nadaje się m.in. słoma, papier, drewno czy wiele rodzajów odpadów.

Firma TMO Renewables otrzymała ostatnio odbiór techniczny swojego zakładu produkcji bioetanolu. Będzie to pierwsza tego typu placówka w Zjednoczonym Królestwie działająca na tak szeroką skalę i jedna z pierwszych na świecie.

KOPALNIA WIEDZY

Śmieci są niegroźnym dla środowiska naturalnego paliwem dającym ciepło

Ilość spalanych śmieci

żródło: DGP

British Airways na paliwie ze śmieci

śmieci w paliwo lotnicze. Wraz z amerykańską spółką Solena chcą za cztery lata przerabiać 500 000 ton śmieci w 16 milionów galonów paliwa lotniczego rocznie. Ta ilość ma zapewnić obsługę wszystkich lotów BA z londyńskiego City Airport.

Oprócz redukcji emisji dwutlenku węgla przy spalaniu paliwa, spadnie także ilość metanu produkowanego przez standardowe wysypiska śmieci. Ponadto zakłady dostarczą 20 megawatów energii rocznie, jako produkt uboczny procesu recyklingu.

Pierwszymi liniami lotniczymi, które wykorzystały biopaliwo na komercyjnej trasie, były linie Virgin w 2008 roku. Paliwo, które ma produkować dla British Airways Solena jest jednak zupełnie inne. Firma chce wyeliminować konieczność mieszania ekologicznego paliwa ze standardowym paliwem lotniczym, tak jak robiono do tej pory. – Mamy nadzieję, że nowe rozwiązanie pozwoli nam do roku 2050 o połowę zredukować emisję dwutlenku węgla – mówi Willie Walsh, prezes BA.
 

Indepedient//WPROST

Artykuły

Gaz ze śmietnika CIRE

http://www.cire.pl/pliki/2/gazsmietniskowy.pdf

Kiedy zatankujemy paliwo z whisky?

Naukowcy z Edinburgh Napier University opracowali technologię pozwalającą uzyskać wysokoenergetyczne paliwo z produktów ubocznych powstających przy produkcji whisky.

Trwające dwa lata badania nad nowym biopaliwem zakończyły się powodzeniem. Powstające w procesie produkcji whisky odpady, można wykorzystać jako surowiec do produkcji paliwa. Dokładnie chodzi o butanol, czyli alkohol zawierający cztery atomy węgla w cząsteczce. W porównaniu do zwykłego alkoholu (etanolu) jest on o 25% bardziej energetyczny oraz nie wymaga specjalnego przystosowania silnika.

 

Profesor Martin Tangney – kierownik projektu, twierdzi, że teoretycznie butanol może być stosowany bezpośrednio jako paliwo, jednak bardziej prawdopodobne, że zostanie on wykorzystany jako domieszka do benzyny i oleju napędowego. Pozwoli to zmniejszyć zużycie ropy do 10%.

TwojaEuropa.pl

Przyczyny niewielkiego wykorzystania paliwa alternatywnego ze śmieci 

Z wyprodukowanego z odpadów wytworzonych paliw w Polsce upatruje się także w braku wyraźnych prawnych ograniczeń sprowadzania do Polski paliw alternatywnych z innych krajów, w szczególności z Niemiec. Odpady przeznaczone jako paliwo alternatywne o kodzie 19 12 10 stanowią odpad nieujęty na żadnej z list odpadów (zielonej, bursztynowej) stanowiącej załącznik do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1013/2006 w sprawie przemieszczania odpadów, w związku z powyższym ich transgraniczne przemieszczanie objęte jest procedurą uprzedniego pisemnego zgłoszenia i zgody, określoną w Tytule II powyższego rozporządzenia.

 FORSAL

Recepta na sukces

Prezes Zarządu, Krzysztof Sarna pomysł wziął się od tego, że strzępiarka zaczęła wyrzucać bardzo duże ilości odpadów niemetalicznych, a trzeba było coś z nimi zrobić w sposób „cywilizowany”. – „Wpadł nam do głowy pomysł, żeby ten odpad przerabiać na paliwa alternatywne, jak również poszerzyć przyjmowanie gospodarki komunalnej, co przedłuży żywotność wysypisk śmieci”.

Przy wsparciu środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 zbudowano kompletną instalację do wytwarzania paliw. Ekologiczny opał powstaje z gumy, tworzyw sztucznych, tekstylii i papieru. Odpady spalane są w piecu cementowym w temperaturze 2000 stopni Celsjusza. Szkodliwe dioksyny ulegają neutralizacji przez co proces niszczenia jest bezpieczny dla środowiska. – „Na przykład węgiel kosztuje 350 złotych za tonę. Ten odpad kosztuje 60 złotych za tonę. Można więc produkować energie tańszą, nie zaśmiecając i zatruwając środowiska, w którym żyjemy”. – wyjaśnia prezes Sarna.

Skład chemiczny paliw alternatywnych jest badany w laboratorium zakładowym Wtór-Steelu, wyposażonym w najnowocześniejszą aparaturę do badań fizykochemicznych. Na razie głównymi odbiorcami spółki jak zdradził nam Z-ca Dyrektora ds Produkcyjnych, Handlowych i Administracyjnych, Krzysztof Brzozowski są zakłady produkujące cement, ale coraz częściej sięgają po nie firmy z przemysłu energetycznego.

– „Póki co raczkujemy w tej materii. Dopiero zaczęliśmy, ale jak zapewniał nas prezes Wielgosz z Elektrowni Stalowa Wola, jest szansa, że będą od nas brać 100 tysięcy ton tego właśnie odpadu. Na pewno będziemy uruchamiali drugą zmianę na paliwach alternatywnych. Jest więc szansa, że zatrudnienie wzrośnie.” – stwierdził prezes Krzysztof Sarna. Jak się dowiedzieliśmy całkowita wartość projektu opiewa na ponad 7,5 miliona złotych.

 

Stalówka.net

PODSUMOWANIE

Nauka dała informacje , a wdrożenia nastepują szkoda że w Polsce jest tak mało przetwarzanych odpadów na paliwo. Podatek akcyzowy nadal wysoki o tych paliw

KejowBiogazownie rolnicze nowe technologie

Biogazownie rolnicze technologie fermentacyjne
Nowa biogazownia rolnicza w Koczale została wyposażona w dwa silniki gazowe o łącznej mocy 2,1 MWe. Energia elektryczna produkowana jest tutaj z odchodów zwierzęcych (gnojowicy) oraz z kiszonki z kukurydzy w ilości odpowiadającej średniemu zapotrzebowaniu energetycznemu dla około 5000 gospodarstw domowych.

Spółka Poldanor planuje w najbliższych trzech latach budowę kolejnych dziewięciu biogazowni. Inwestycje te realizowane będą w województwie pomorskim i zachodniopomorskim. Łączna moc wszystkich istniejących i zaplanowanych instalacji biogazowych firmy wyniesie docelowo ok. 13 MWe.

„Poldanor jest znakomitym przykładem łączenia polskich i duńskich doświadczeń w biznesie. Firmy duńskie zawsze przywiązywały dużą wagę nie tylko do ochrony środowiska, ale też do kwestii zarządzania zasobami ludzkimi oraz do społecznej odpowiedzialności biznesu. Takie właśnie założenia realizuje firma Poldanor od 15 lat działalności w Polsce” – powiedział Ambasador Królestwa Danii w Polsce, Hans Michel Kofoed-Hansen.

Podstawowe dane techniczne biogazowni w Koczale:
• wsad gnojowizny: 56 tys. ton/rok
• wsad kiszonki kukurydzianej: 25 tys. ton/rok
• wsad gliceryny: 10 tys. ton/rok
• łączna pojemność komór fermentacyjnych: 9 300m3
• dwa moduły prądowo-cieplne o mocy elektrycznej 2126 kW
• kocioł gazowy o mocy cieplnej 1900 kW
• roczna produkcja biogazowni:
– biogaz ok. 7 mln 800 tys. m3
– energia elektryczna ok. 18 mln kWh/rok
– energia cieplna ok. 19,5 mln kWh/rok

Biogazownia rolnicza POLDANOR SA w Nacławiu służy do produkcji biogazu i wytwarzania energii elektrycznej oraz cieplnej. Surowcem energetycznym są odchody zwierzęce (gnojowica) wymieszane z komponentami uzupełniającymi – kiszonką kukurydzianą, gliceryną oraz odpadami produkcji roślinnej. Rodzaj i ilość stosowanych substratów są codziennie kontrolowane, co pozwala uzyskać największą wydajność instalacji i zapewnia pełny rozkład podczas fermentacji. Produkcja biogazu oparta jest na fermentacji mezofilnej, czyli takiej, która przeprowadzana jest w temperaturze 30-37 stopni, trwającej ok. 20 dni w zamkniętych komorach fermentacyjnych, z których ujmowany jest biogaz. Mimo konieczności podgrzewania komory fermentacyjnej, fermentacja mezofilna posiada dodatni bilans energii. Powstały w procesie fermentacji biogaz daje w efekcie energię elektryczną i cieplną. Wyprodukowana energia elektryczna jest częściowo (5-10%) wykorzystywana na potrzeby technologiczne biogazowni i pobliskiej fermy trzody chlewnej (10-15%). Pozostała część (75-85%) jest sprzedawana do sieci. Uzyskiwana energia cieplna służy do procesów technologicznych biogazowni oraz będzie zużywana przez odbiorców zewnętrznych.

W skład biogazowni rolniczej w Nacławiu wchodzą następujące obiekty:

plac na komponenty z dozownikiem o łącznej powierzchni 288 m2
zbiornik na komponenty nr 1 o pojemności 32 m3
zbiornik na komponenty nr 2 o pojemności 32 m3
zbiornik wstępny o pojemności 1000 m3
zbiornik fermentacyjny o pojemności 1250 m3
zbiornik pofermentacyjny o pojemności 2000 m3
budynek techniczny
wiata techniczna ze zbiornikiem mieszania
moduł kogeneracyjny o mocy 625kWe i 680 kWt
kocioł grzewczy o mocy 690 kW
chłodnica awaryjna
dwukomorowy zbiornik na gnojowicę przefermentowaną 2 x 10 000 m3
Roczny wsad do biogazowni rolniczej w Nacławiu wynosi:

wsad gnojowicy ok. 20 000 ton
wsad kiszonki kukurydzianej ok. 13 800 ton
wsad gliceryny ok. 4700 ton (opcja)
Roczna produkcja biogazowni rolniczej w Nacławiu:

biogaz ok. 2300 000 m3
energia elektryczna ok. 5300 000 kWh
energia cieplna ok. 5900 000 kWh
Schemat działania

ANALIZA EKONOMICZNA BUDOWY I EKSPLOATACJI
BIOGAZOWNI ROLNICZYCH W POLSCE

Katarzyna Kosewska, Jan R. Kami

ńskiKatedra Maszyn Rolniczych i Le

śnych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

http://www.biogazownierolnicze.pl/biogazownierolnicze,article,0,77,88,analiza-oplacalnosci.html

Instalacje OZE wytwarzające energię elektryczną –
dane na dzień 30.09.2009

Rodzaj źródła Moc zainstalowana
[w MW] Liczba instalacji
Elektrownie na biomasę 246,490 14
Elektrownie na biogaz 69,104 120
Elektrownie wiatrowe 666,332 282
Elektrownie wodne 944,130 724
Łącznie 2505,546 1140
(Źródło: URE)

Bariery prawne

brak jednoznacznej definicji biogazowni rolniczej

czy biogazownia rolnicza to obszar, na którym znajduje się instalacja, sama instalacja, jakie elementy instalacji przynależą do biogazowni?
(Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki z dnia 7 października 1997r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie)

produkcja biogazu rolniczego nie jest objęta Polską Klasyfikacją Działalności
(Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności)
wytwarzanie biogazu z odchodów zwierzęcych i odpadów produkcji rolnej nie figuruje w spisie działalności tzw. „Działów specjalnych produkcji rolnej”

proces i przebieg fermentacji może być zaliczany jako produkcja przemysłowa – kwalifikacja gnojowicy pofermentacyjnej do odpadów przemysłowych, ze wszystkimi tego konsekwencjami
brak możliwości uzyskania świadectw pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnych źródłach energii oraz świadectw pochodzenia z kogeneracji za tę samą ilość energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnych źródłach energii, będących jednocześnie jednostkami kogeneracji
(komunikat Prezesa URE z dn. 31 maja 2007r.)
nieuwzględnienie w niektórych aktach prawnych mniejszych jednostek wytwarzających energię elektryczną < 1 Mwel
niezaliczenie instalacji biogazowych do inwestycji celu publicznego
(Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami)
sprawy bezpieczeństwa pożarowego i zabezpieczenia przed wybuchem są nieadekwatne do aktualnych rozwiązań i rozproszone po kilku aktach prawych:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (rozporządzenie dotyczy tylko budynków, nie dotyczy budowli; niejasno sformułowane zapisy dot. usytuowania instalacji biogazowej wobec budynków)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów i terenów
Norma PN – EN 1127-1 z 2001, Atmosfery wybuchowe. Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem (podstawowe pojęcia i metodologia)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska
Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopad 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych warunków związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko
sprzedaż energii i świadectw pochodzenia przez rolników, jako inwestorów i operatorów biogazowni, jest praktycznie niemożliwa

rolnik jako jednostka nie prowadząca działalności gospodarczej nie otrzyma koncesji na produkcję energii elektrycznej, a co za tym idzie, nie otrzyma świadectw pochodzenia za wyprodukowaną energię
brak odpadów o kodach 19 06 05 (ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych) oraz 19 06 06 (przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych) na liście rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami
(Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami )
http://www.biogazownierolnicze.pl/biogazownierolnicze,menu,0,15.html

Założenia programu rzowoju biogazowni w Polsce Ministerstwo Rolnictwa

Link http://www.biogazownierolnicze.pl/foto/dokumenty/019.pdf

KejowLuka w przepisach o finansowaniu biopaliw

Luka w przepisach o finansowaniu biopaliw

 Decyzja Komisji Europejskiej z września 2009 roku  na obniżone stawki akcyzy, lecz autorzy projektu nie biorą pod uwagę zapowiedzi Ministerstwa Finansów, że nie wystąpi o ich przedłużenie poza kwiecień 2011 roku.

Problem w tym, że na wydłużenie programu wsparcia biopaliw nie zgadza się Unia Europejska. Koniecznym warunkiem zatwierdzenia rozwiązań wspierających rynek biopaliw i biokomponentów było bowiem zobowiązanie polskiego rządu, iż nie będą one obowiązywały dłużej niż do 30 kwietnia 2011 r. Komisja Europejska poinformowała o tym w trybie roboczym Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który koordynuje konsultacje z KE.
Okres obowiązywania notyfikowanego programu mógłby zostać przedłużony jedynie w sytuacji, gdy dane dotyczące m.in. cen paliw i biopaliw, wskazałyby, że udzielane wsparcie jest w całości przenoszone na konsumentów w formie obniżenia cen, lub że udzielana pomoc jest zgodna z postanowieniami Wytycznych Wspólnotowych w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska.  

WNP.pl

SPADŁA PRODUKCJA BIOPALIW W I KW 2010

Według URE w I kwartale roku miejsce na polskim rynku znalazło nieco ponad 84 tys. ton biokomponentów. W analogicznym okresie ubiegłego roku wielkość ta wyniosła aż 111 tys. ton. Szczególnie widoczny jest spadek sprzedaży estrów, które stanowią największy segment rynku biokomponentów. W pierwszym kwartale ubiegłego roku sprzedano ich 73,8 tys. ton a w tym roku tylko 56,8 tys. ton. Warto też zauważyć, że wzrosła – choć nieznacznie – sprzedaż bioetanolu, z 13,9 do 16 tys. ton. Pozostałą część sprzedaży biokomponentów stanowiły oleje roślinne – 11,5 tys. ton w I kwartale tego roku.

Pomimo kiepskich warunków pogodowych URE odnotowało jednak wzrost krajowej produkcji biokomponentów. Wyniosła ona 127,7 tys. ton podczas, gdy rok temu było to 125,5 tys. ton. Wzrost ten zawdzięczamy głównie produkcji bioetanolu, która w I kwartale ubiegłego roku wyniosła 25,5 tys. ton by w tym roku zwiększyć się do 49,4 tys. ton. Wzrost ten wziął się jednak nie z większego zapotrzebowania krajowego rynku, ale z postępującego wzrostu eksportu polskiego bioetanolu. Poza granicami nabywców znalazło 16,6 tys. ton. Warto podkreślić przy tym, że rok temu URE w ogóle nie odnotowało eksportu tego surowca a w IV kwartale 2009 wyniósł on 14,8 tys. ton.
WNP.pl

DRAKOŃSKIE KARY

Paliwowe koncerny dopłacą w tym roku do biopaliw 700 mln zł. Wolą je sprzedawać ze stratą niż płacić wysokie kary. Eksperci szacują, że B100 może być jeszcze tańsze. W tym roku biopaliwa muszą stanowić co najmniej 5,75 proc. w ogólnej liczbie paliw wprowadzonych na rynek – czytamy w Rzeczpospolitej.

Za każdy litr biokomponentu, którego brakuje do zrealizowania obowiązku, koncerny musiałyby zapłacić ok. 17 zł kary. Jak informuje Rzeczpospolita to największa kara w całej Unii, dlatego koncernom będzie się opłacało sprzedawać B100 za każdą cenę.

Portal Spozywczy

 Stracą kierowcy, gdyż ceny paliw mogą wzrosnąć – informuje „Parkiet”.

Biopaliwa uderzą po kieszeni

Wynika to z założeń zmian do ustawy o biopaliwach, które przedstawiło Ministerstwo Gospodarki. Znoszą one ulgi na paliwa konwencjonalne, które zawierają tylko niewielki dodatek biokomponentów. Zwolnienia w akcyzie mają przysługiwać dopiero za dodawanie ponad 7 proc. estrów do oleju napędowego i ponad 5 proc. etanolu do benzyn. Od tego progu stacje benzynowe maja obowiązek informowania kierowców, że jest to biopaliwo.

Polecam moje poprzednie posty

http://jaron.salon24.pl/114456,drakonskie-kary-za-biopaliwa-wsk-ncw-dla-koncernow

http://jaron.salon24.pl/174507,narodowy-cel-wskaznikowy-biopaliwa-czyli-import

POLITYKA UE

Certyfikacja biokomponentów w paliwach podniesie ceny na stacjach

KejowParadygmat ekologii przemysłowej i energetycznej

Paradygmat  ekologii przemysłowej i energetycznej

 

Dotychczasowe podejście, polegające na formułowaniu najpierw skali zaspokojenia potrzeb społecznych i gospodarczych, a następnie na podejmowaniu prób poprawy efektywności wykorzystania zasobów naturalnych  oraz minimalizacji oddziaływania na środowisko, jest nie do zaakceptowania. W obliczu kryzysu gospodarczego priorytetem powinno być inwestowanie w te nowe technologie mające największe możliwości tworzenia miejsc pracy; podkreśla, że doprowadzi to do tworzenia rynków, wygeneruje nowe źródła dochodów i przyczyni się do rozwoju gospodarki i konkurencyjności UE; podkreśla ponadto, że zwiększy to bezpieczeństwo dostaw energii UE i zmniejszy jej zależność energetyczną od ograniczonej liczby źródeł energii, dostawców i szlaków transportowych co może zapewnić Noe Prawo Energetyczne.

Podstawowym problemem polskiej energetyki jest jej niska wydajność (produktywność), na co nakłada się niska efektywność wykorzystania (użytkowania) energii oraz przestarzały park maszynowy spora cześć bloków energetycznych ma ponad 40 lat.

 

Wyzwanie globalnym jest przeszkoda ze względu na ponad 90-procentowy udział węgla w wytwarzaniu energii elektrycznej, sektor energetyczny charakteryzuje się wysoką emisyjnością, wynoszącą około 950 kg CO2/MWh.

Potencjał energetyki odnawialnej jest znaczący, przy dzisiejszym poziomie techniki szacuje się go na 46-procentowy udział w energii pierwotnej.

Mając na uwadze, że pilnie potrzebna zmiana paradygmatu energetycznego wymaga podziału ryzyka, tak aby odpowiednie podmioty, publiczne i prywatne, ponosiły wspólną odpowiedzialność, co oznacza potrzebę większego publicznego wsparcia finansowego, ale także podjęcia przez przemysł, banki i prywatnych inwestorów większej odpowiedzialności za wspólne ponoszenie ryzyka technologicznego i rynkowego.

 

PYTANIA

 

Zmiana paradygmatu energetycznego, przejście do epoki postwęglowej oznaczać będzie radykalną zmianę wszystkich sfer życia i wymiarów globalizacji.

 • Czy Stany Zjednoczone zdołają utrzymać pozycję hegemoniczną?
 • Czy Unia Europejska odnajdzie po kopenhaskiej traumie pewność siebie i sposób na rozwój?
 • Czy też, jak pokazuje coraz więcej zapowiedzi, hegemonia zacznie przesuwać się w stronę Chin?

 

POLSCY EKSPERCI

Andrzej Kasenberg z Instytutu na Rzecz Ekorozwoju, powiedział, że nad alternatywnymi scenariuszami pracowało 80 osób. Dla wszystkich założeniem było spojrzenie na problem w „sposób zintegrowany”, czyli łączący aspekty społeczne, ekonomiczne i ekologiczne

Prezes IRE przypomniał, że jeżeli świat będzie nadal rozwijał się w podobny sposób, jak dotychczas, emitując zanieczyszczenia, to na ich wchłonięcie potrzeba będzie w 2050 roku dwóch globów. Z jego prezentacji wynikało też, że aż do 2030 roku nie jest uzasadniona opcja uwzględniająca rozwój w Polsce energetyki jądrowej.

Prezentujących opracowanie, Krzysztof Żmijewski z Instytutu im. Kwiatkowskiego omawiając sześć scenariuszy uwzględniających w różnych proporcjach udział odmiennych rodzajów energii (tzw. miks energetyczny) powiedział, że w dwóch z nich hurtowe ceny energii w 2020 roku będą wyraźnie niższe. Np. w wariancie z udziałem energetyki jądrowej wyniosą 310-380 zł/MWh, a w wariancie wiatrowo-gazowym będą nieco droższe.

Przyjęcie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 roku niesie za sobą szereg zmian w obszarze energetyki odnawialnej. Państwa członkowskie mają obowiązek zaimplementowania Dyrektywy do własnego porządku prawnego najpóźniej do grudnia 2010 roku. Dyrektywa ta określa wspólne ramy dla państw członkowskich w zakresie promowania stosowania energii z OZE, jak również wyznacza obowiązkowe krajowe cele dotyczące udziału energii z OZE w zużyciu finalnym brutto energii ogółem. Polska docelowo ma osiągnąć udział energii odnawialnej w końcowym zużyciu brutto energii na poziomie 15% w 2020 roku. Udział dla Polski kształtuje się poniżej wytyczonego średniego celu dla całej Unii Europejskiej, niemniej oznacza to dla Polski konieczność jego podwojenia w stosunku do 2005 roku. Dyrektywa określa również ścieżkę dojścia do osiągnięcia wyznaczonego indywidualnego celu poprzez wytyczenie minimalnego orientacyjnego kursu udziału energii z OZE w całkowitym finalnym zużyciu energii brutto w latach 2011 – 2018. Dla Polski udział ten wynosi 8,8% w latach 2011, 2012, 9,5% w latach 2013 – 2014, rośnie do 10,7% w latach 2015, 2016, mając osiągnąć poziom 12,3% w latach 2017-2018. Obecnie istniejące krajowe przepisy prawne w obszarze OZE wprowadzają systemy wsparcia w obszarze wzrostu zużycia tylko energii elektrycznej z OZE w finalnym zużyciu energii elektrycznej ogółem poprzez m.in. wprowadzenie systemu „zielonych” certyfikatów, zwrotu zapłaconej akcyzy od zielonej energii elektrycznej, zapewnienie odbioru wyprodukowanej energii elektrycznej z zielonych źródeł.

Obecnie trwają prace w resorcie gospodarki nad nowelizacją Ustawy Prawo Energetyczne i opracowaniem Ustawy o odnawialnych źródłach energii. Te akty, jak i akty wykonawcze do nich powinny zaimplementować do polskiego porządku prawnego postanowienia Dyrektywy 2009/28/WE. Jest teraz zatem dobry czas na działania zainteresowanych uczestników rynku na ewentualne próby wywierania wpływu na organy władz publicznych w procesie zmian obowiązujących regulacji prawnych z obszaru OZE.

Krystyna Tomaszewska PricewaterhouseCoopers

 

NOWE PRAWO ENERGETYCZNE

 

Według Ministerstwa Gospodarki, nowe Prawo energetyczne pozwoli ograniczyć działania spekulacyjne przy rezerwowaniu mocy przyłączeniowej farm wiatrowych. Ustawa wprowadza obowiązek wnoszenia zaliczki na poczet opłaty za przyłączenie do sieci oraz udokumentowania możliwości budowy źródła energii. Inwestor ubiegający się o przyłączenie siłowni wiatrowej do sieci elektroenergetycznej o napięciu wyższym niż 1 kV będzie wnosić zaliczkę w wysokości 30 zł za każdy kilowat mocy przyłączeniowej. Rozwiązanie to pomoże to wyeliminować przypadki, w których firmy rezerwowały moce nie rozpoczynając realizacji inwestycji, blokując tym samym innym dostęp do sieci.

Ustawa zawiera również zapisy wspierające wytwarzanie biogazu rolniczego. Nowe przepisy umożliwią podłączanie biogazowni do niskociśnieniowych systemów przesyłowych. Pozwoli to na dostarczenie biogazu do odbiorców na terenach wiejskich, zwłaszcza tam, gdzie nie ma możliwości dostarczania gazu ziemnego.

Dokumenty

 1. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie inwestowania w rozwój technologii niskoemisyjnych (plan EPSTE)
 2. Raport. Potencjał efektywności energetycznej i redukcji emisji w wybranych grupach użytkowania energii. Droga naprzód do realizacji pakietu klimatyczno- energetycznego. Polski Klub Ekologiczny, Okręg Górnośląski, Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii, INFORSE, European Climate Foundation. Katowice 2009.

 

PODSUMOWANIE

Będzie lepiej , drożej i inaczej niż dotychczas.

KejowBiomasa spalana w kotłach – OZE Analiza

Biomasa spalana w kotłach – OZE Analiza

Główni gracze na rynku biomasy energetycznej

 
 • 2000 ha plantacji roślin energetycznych,  Dalkia Polska prowadzi od kilku lat w okolicach Poznania i Elbląga
 • W Elektrowni Jaworzno III Południowego Koncernu Energetycznego należącego do Grupy Tauron. Jednostka spalać będzie biomasę leśną (zrębki drzewne, pelety z drewna) oraz pochodzenia rolniczego (pelety m.in rzepakowe, ze słomy rzepakowej, z otrąb zbożowych, śrutę zbożową oraz z nasion i łusek słonecznika, makuchę rzepakową itp.). Szacuje się, że kocioł w Jaworznie zużywać będzie rocznie ok. 300 tys. ton biomasy.
 • PGE Zespół Elektrowni Dolna Odra także zainwestował w kocioł do spalania biomasy. Instalacja ma zastąpić przestarzałe jednostki węglowe w Elektrowni Szczecin. Rocznie spalane tam będzie około 550 tys. ton biomasy
 • Vattenfall Heat Poland ocenia, że plantacje wierzby energetycznej na powierzchni 10 tys. ha w praktyce oznaczają roczny zbiór około 200 tys. ton biomasy.
 • Spółka Biomasa Energetyczna dostarczać będzie do podmiotów z grupy EdF w Polsce, zaopatrywanych przez Energokrak, pellety ze słomy w ilości nie mniejszej niż 40 tys. ton rocznie (15 tys. ton w okresie od 1 września 2009 roku do 31 sierpnia 2010 roku). Umowa zawarta została na czas od 1 września 2009 roku do 31 sierpnia 2016 roku. Podstawą umowy są wymagania prawne dotyczące obowiązku nałożonego na producentów energii, którzy współspalają biomasę i paliwa kopalne, używania określonej ilości tzw. biomasy rolniczej.

   

BIOMASA I PRZEPISY UNIJNE
W Polsce największy potencjał, jeżeli chodzi o wykorzystanie źródeł odnawialnej energii, leży w biomasie. Zgodnie z definicją zawartą w Dyrektywie 2001/77/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 roku w sprawie wspierania produkcji a rynku wewnętrznym energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych (Dz.U.UE.L.01.283.33) biomasa oznacza podatne na rozkład biologiczny frakcje produktów, odpady i pozostałości z przemysłu rolniczego (łącznie z substancjami roślinnymi i zwierzęcymi), leśnictwa i związanych z nimi gałęzi gospodarki, jak również podatne na rozkład biologiczny frakcje odpadów przemysłowych i miejskich.
 
Wilgotność względna drewna to stosunek masy wody, zawartej w drewnie do masy drewna w stanie mokrym, wyrażony w procentach.
Biopaliwo
Wilgotność
%
Wartość energetyczna
MJ/kg
Gęstość
kg/m3
Zawartość popiołu
 % s. m.
zrębki
20-60
6-16
150-400
0,6-1,5
pelety
7-12
16,5-17,5
650-700
0,4-1,0
słoma żółta
10-20
14,3
90-165
4,0
słoma szara
10-20
15,2
90-165
3,0
drewno kawałkowe
20-30
11-22
380-640
0,6-1,5
kora
55-65
18,5-20
250-350
1-3
Właściwości biopaliw stałych
http://www.biomasa.org/index.php?d=artykul&kat=51&art=47
 
Rośliny energetyczne uprawiane w Polsce:
 • wierzba wiciowa (Salix viminalis)
 • ślazowiec pensylwański , zwany również malwą pensylwańską (Sida hermaphrodita)
 • słonecznik bulwiasty , zwany powszechnie topinamburem (Helianthus tuberosus)
 • róża wielokwiatowa (Rosa multiflora)
 • rdest sachaliński (Polygonum sachalinense)
 • trawy wieloletnie , m. in. miskant olbrzymi (Miscanthus sinensis gigantea), miskant cukrowy (Miscanthus sacchariflorus), spartina preriowa (Spartina pectinata), palczatka Gerarda (Andropogon gerardi )
 
Potencjał  biomasy w Polsce
W Polsce potencjał techniczny biopaliw szacuje się na około 684,6 PJ w skali roku, z czego najwięcej – 407,5 PJ  – przypada na biopaliwa stałe. Ich zasoby składają się z nadwyżek biomasy pozyskiwanych w:
 • rolnictwie – 195 PJ
 • leśnictwie – 101 PJ
 • sadownictwie – 57,6 PJ oraz z
 • odpadów przemysłu drzewnego – 53,9 PJ.
Północna i zachodnia Polska dysponuje dużym potencjałem biomasy stałej ze względu na nadwyżki słomy w gospodarstwach rolnych, również północne, lecz także północno-wschodnie i północno-zachodnie rejony kraju posiadają największe możliwości wykorzystania biogazu z odpadów zwierzęcych.
 
Prognoza produkcji energii elektrycznej według paliw
Wyszczególnienie
2010
2015
2020
 
TWh
Węgiel kamienny
68,2
62,9
62,7
Wębiel brunatny
44,7
51,1
40,0
Gaz ziemny
4,4
5,0
8,4
Produkty naftowe
1,9
2,5
2,8
Paliwo jądrowe
0,00
0,00
10,5
Energia odnawialna
8,0
17,0
30,1
Elektrownie wodne pompowe
1,0
1,0
1,0
Odpady
0,6
0,6
0,6
RAZEM
128,7
140,1
156,1
Udział energii z OZE (%)
6,2
12,2
19,3
Źródło: Gazeta Prawna na podstawie założeń polityki energetycznej Polski do 2030 roku
 
 
 
 
Instalacje OZE na podstawie ważnych na 31 grudnia 2009 r. koncesji
Rodzaj źródła
Sumaryczna moc zainstalowana [MW]
Liczba instalacji
Elektrownie na biogaz
70,888
125
Elektrownie na biomasę
252,490
15
Elektrownie wytwarzające energię elektryczną z promieniowania słonecznego
0,001
1
Elektrownie wiatrowe
724,657
301
Elektrownie wodne
945,210
724
Współspalanie *
38
Łącznie
1993,246
1204
* W przypadku instalacji wykorzystujących technologię współspalania w elektrowniach konwencjonalnych dokonywana jest zmiana warunków koncesji. Ze względu na różne przedziały procentowego udziału biomasy (w całkowitym strumieniu paliwa), w odniesieniu do tych instalacji, nie podano całkowitej mocy zainstalowanej
Źródło: URE
 
Świadectwa pochodzenia wydane w 2009 r. (za produkcję w 2008 r.* i 2009 r.) w rozbiciu na poszczególne technologie wytwarzania wraz z wolumenem energii
Rodzaj OZE
Okres wytwarzania 1.01.2008 – 31.12.2008
Okres wytwarzania 1.101.2009 – 31.12.2009
ilość energii
[MWh]
liczba SP
ilość energii
[MWh]
liczba SP
Elektrownie na biogaz
45207,310
104
241341,889
724
Elektrownie na biomasę
128468,237
13
426817,199
75
Elektrownie wiatrowe
105421,157
246
836215,386
1716
Elektrownie wodne
258352,821
759
1985910,289
4355
Współspalanie
786855,661
50
2899372,497
187
Łącznie
1324305,186
1172
6389657,260
7057
* Zgodnie z art. 9e ust. 4b ustawy – Prawo energetyczne wniosek należy przedłożyć w terminie 45 dni od dnia zakończenia okresu wytworzenia danej ilości energii elektrycznej objętej tym wnioskiem, co powoduje że wnioski o wydanie SP OZE mogą być składane do 14 lutego 2009 r.
Źródło: URE
 
 
Schemat ideowy procesu ubiegania się o wydanie koncesji na produkcję energii elektrycznej w obiektach energetycznych (elektrowniach, elektrociepłowniach) stanowiących źródła energii odnawialnej przedstawiono na rysunku 1
 
 
http://www.ogrzewnictwo.pl/index.php?akt_cms=1219&cms=295 
 
 
 
 
Analiza do studiowania w czasie sobotnio – niedzielnej ciszy
 
Kejow


Enzymy w procesie usuniecia gliceryny z biodiesla

Amerykańska firma Piedmont Biofuels LLC  podała publicznie o nowej technologii produkcji paliwa OZE w procesie enzymatycznego odśluzowania  w reakcji fosfolipidów  dlawykorzystania produktu ubocznego gliceryny wdrożone przez Biofuels Center z Północnej Karoliny, Novozymes i Chatham County Economic Development Corporation.

Odkrycie  polega na stosowaniu NOVOENZYMES który jest wykorzystywana fotolipaza C dla wolnych tłuszczów.

LINIA TECHNOLOGICZNA  BIODIESLA

Enzymatyczny proces produkcji biodiesla

Enzymatyczny proces produkcji biodiesla

STAN BADAŃ 

 Candida antarctica (Novozym 435) pochodzących z genetycznie zmodyfikowanych mikroorganizmów Aspergillus

Naukowcy Knani i in. badali wp³yw rodzaju enzymu, rozpuszczalnika, stê¿enia, czasu reakcji i innych parametrów na kondensacj1) -hydroksyheksanianu metylu. Chaudhary i in.  w wyniku transestryfikacji adypinianu diwinylowego 1,4-butanodiolem katalizowanej lipaz (Novozym-435) otrzymali poliester o ciężarze cząsteczkowym Mw= 23 000. Wykazali, że ciężar cząsteczkowy i rodzaj grup końcowych są funkcją: zawartości wody w enzymie, stosunku wagowego enzymu do substratu, stosunku molowego monomeru i diolu i temperatury reakcji. Rodney i Kobayashi [16,20] otrzymywali alifatyczne poliestry poddając homopolikondensacji monomery typu AA-BB używając lipazy (Novozym-435) jako katalizatora. Inne enzymatyczne reakcje transestryfikacji prowadzące do optycznie czynnych polimerów opisał Wallace i Morrow  Gutman i in. badali konkurencyjności oligomeryzacji i cyklizacji -hydroksyestrów w obecności lipazy

Literatura

 1. Pavel K., Ritter H., (1991), Macromol. Chem., 192, 1941-1949.
 2. Wallace J. S., Morrow C. J., (1989), J. Polym. Sci. Part A: Polym. Chem., 27, 2553-2567.
 3. Matsumura S., Ebata H., Kondo R., Toshima K., (2001), Macromol. Rapid Commun., 22, 1325-1329.
 4. Takemoto T., Uyama H., Kobayashi S., (2001), e-Polymers, 4, 1-5.
 5. Gabryel Rokicki Prace Przeglądowe Politechnika Warszawska  „Synteza polimerów z uzyciem enzymów
 6. Carmen Virto ,Patrick Adlercreutza  Lysophosphatidylcholine synthesis with Candida antarctica lipase B (Novozym 435) Enzyme and Microbiological Technology
  Volume 26, Issue 8, May 2000, Pages 630-635
 7. K. B lafi-Bak a; F. Kov csb; L. Gubiczaa; J. Hancs kb Enzymatic Biodiesel Production from Sunflower Oil by Candida antarctica Lipase in a Solvent-free System Research Institute of Chemical and Process Engineering, Egyetem u. 2., Veszpr m 8200, Hungary. Biocatalitycs Volume 20, Issue 6 2002 , pages 437 – 439
 8. Beran, E. ; Grzyb, B.  Zastosowanie lipaz jako katalizatorów w syntezie estrowych olejów bazowych Chemia i Inżynieria Ekologiczna   2001, Vol. 8, nr 10, s. 1019–1024,.
 9. Ledóchowska E., Datta I.: Enzymatyczne i chemiczne przeestryfikowanie mieszaniny oleju rzepakowego i stearyny palmowej. Tłuszcze Jadalne, 1995, 30 (4), 169–183
 10. Norma PN-EN ISO 5508 Oleje i tłuszcze ro_linne oraz zwierz_ce. Analiza estrów metylowych kwasów tłuszczowych metod chromatografii gazowej.
 11. Samukawa T, Kaieda M, Matsumoto T, Ban K, Kondo A, Shimada Y, Noda H, Fukuda H. Pretreatment of immobilized Candida antarctica lipase for biodiesel fuel production from plant oil.  Journal Bioenergy 2000;90(2):180-3.
 12. Ma F and Hanna MA, Biodiesel production: a review. Bioresource Technol 70:1–15 (1999).
 13. Haas MJ, Piazza GJ and Foglia TA, Enzymatic approaches to production of biodiesel fuels, in Lipid Biotechnology, ed by Kuo TM and Gardner HW. Marcel Dekker, New York, pp 587–598 (2002).
 14. Nelson LA, Foglia TA and Marmer WN, Lipase-catalyzed production of biodiesel. J Am Oil Chem Soc 73:1191–1195(1996).
 15. Shimada Y, Watanabe Y, Sugihara A and Tominaga Y, Enzymatic alcoholysis for biodiesel fuel production and application of the reaction to oil processing. J Mol Catal B: Enzymaticv17:133–142 (2002).
 16. Ahmad RW, Anderson WA and Moo-Young M, Ester synthesis in lipase-catalyzed reactions. Enzyme Microb Techno 23:438–450 (1998).
 17. Kose O, Tuter M and Aksoy HA, Immobilized Candida antarctica lipase-catalyzed alcoholysis of cotton seed oil in a solventfree medium. Bioresource Technol 83:125–129 (2002).
 18. Zhang Y, Dube MA, McLean DD, Kates M: Biodiesel production from waste cooking oil. 1. Process design and technological assessment. Bioresource Technol 2003, 89:1–16.
 19. Ahn E et al, 1995, „A Low-waste process for the Production of Biodiesel”, Separation Science and Technology, 30, 2021-2033.
 20. Uosukainen E, et al, 1999, „Optimization of enzymatic transesterification of rapeseed oil ester using response surface and principal component methodology” Enzyme and Microbial Technology, 25, 236-243.
 21. Ana V Lara Pizarro and Enoch Y Park, 2003, „Lipase-catalyzed production of biodiesel fuel from vegetable oils contained in waste activated bleaching earth”, Process Biochemistry, 38, 1077-1082.
 22. Hernando J et al, 2007, „Biodiesel and FAME synthesis assisted by microwaves: Homogeneous batch and flow processes” Fuel, 86, 1641-1644.

Linki

http://www.pfb.info.pl/files/kwartalnik/2_2005/Rokicki.pdf

http://www.biodieselmagazine.com/article.jsp?article_id=3462

http://www.pttz.org/zyw/wyd/czas/2006,%202(47)%20Supl/03_Brys.pdf

http://lib3.dss.go.th/fulltext/Journal/J.of%20chemical%20technology%20and%20biotechnology/2005/no.3/2005vol.80no.3p.307-312.pdf

http://ec.europa.eu/research/energy/pdf/18_tianwei_tan_en.pdf

http://www.chimica.unipd.it/giulia.licini/pubblica/pdf_biotech/23.pdf

http://www.aidic.it/CISAP4/webpapers/14Maceiras.pdf

http://www.biotek.gov.my/nbs2010/program/oral/ind/abstract/day3/Azlina%20Harun%20USM.pdf

http://www.skylinecollege.edu/case/biol230/algae/SIM_algae.pdf

http://ejournal.vudat.msu.edu/index.php/mmg445/article/viewFile/213/285

http://archivos.labcontrol.cl/wcce8/offline/techsched/manuscripts%5Cp2rr4t.pdf

Prezentacje Power Point

 

http://www.compete-bioafrica.net/events/events2/seminar_india/ppt/5-2-Rao.pdf

www.ics.trieste.it/media/139590/df6302.pdf

http://www.enq.ufsc.br/labs/probio/disc_eng_bioq/apresentacoes/Enzimas_imobilizacao.ppt#376,39,Imobilização de Enzimas

http://wbbiotech.nic.in/wbbiotech/html/Susmita_3.ppt?action=forceDL#268,12,Slajd 12

Patenty

Patent amerykański 20080118961

Sposób wytwarzania estrów kwasów tłuszczowych mydła  wygenerowana w alkalicznym procesie rafinacji soji, słonecznika, ryżu, kukurydzy, olej kokosowowego, z ziaren palmowych, oleju rzepakowego lub bawełny, Mydło  składa się z wody, o 0.1-2.0%, pochodne tłuszczowe , w tym glicerydy, neutralizacji i podział mydeł z silnymi kwasami, po enzymatycznej estryfikacji przy użyciu enzymu lipazy, z alkanolu, na 15-do-70 ° C, a następnie mieszając mieszaninę przez trzy do pięciu dni, następnie oddzielenie ropy fazie estru z mieszaniny, neutralizujące wartość rezydualną na bazie kwasu, i destyluje się i odzyskania estry i uzyskania pozostałości zawierające sterole, w którym estry kwasów tłuszczowych produkowane w ten sposób mogą być wykorzystane jako paliwa biodiesel.Koszty budowy elektrowni w Polsce

Koszty budowy elektrowni w Polsce

Dla polskiej energetyki coraz trudniej się przygotować prognozę finansową. Obecnie coraz więcej obszarów modelu finansowego jest nieprzewidywalnych. Modelując blok w elektrowni nie wiadomo jaki będzie koszt emisji CO2, jakie będą koszty funkcjonowania bloku, jak wyglądać będzie otoczenie prawne. To wszystko czarna skrzynka. i trzeba przyjąć bardzo dużą ilość założeń. Bloki w elektrowni będą pracowały kilkadziesiąt lat, a nikt nie wie, co się będzie działo w 2014 r.

Energetykę węglową oczywiście trzeba uzupełniać OZE i energetyką jądrową (ogromne możliwości niesie ze sobą również rozwój energetyki opartej na gazie ziemnym), ale w perspektywie kilkudziesięciu lat musimy produkować energię z węgla. Powinniśmy motywować wytwórców, aby korzystali z BAT (Najlepszej Dostępnej Technologii), ale musimy mieć prawo do produkcji energii z węgla, bo innego paliwa po prostu, nie mamy.

http://energetyka.wnp.pl/d-marzec-kpmg-trudno-oszacowac-oplacalnosc-inwestycji-energetycznych,106327_1_0_1.html

Koszt budowy i eksploatacji elektrowni i elektrociepłowni wykorzystujących biomasę

Biomasą nazywamy „wszelkie substancje organiczne pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, w tym przetworzone przez człowieka, które mają zastosowanie do pozyskania z nich energii”. Zasoby biomasy są obecnie źródłem 44 ± 10 EJ energii zużywanej w ciągu roku na świecie, czyli od 9 do 13 procent. Około 38 EJ przypada na tradycyjne zastosowania biomasy w krajach tzw. trzeciego świata -jest to głównie drewno przeznaczone na opał.

Dane z 5 elektrowni poddanych analizie. Ich żywotność oceniana jest od 15 lat (dla holenderskiej elektrowni na odpady komunalne) – do 40 lat (dla pozostałych elektrowni), a sprawność na poziomie od 25% do 38,3% (średnio 31,5%). Ze względu na dużą rozpiętość kosztów poniesionych na spłatę inwestycji i zakup paliwa, obserwujemy znaczną różnice w cenie pozyskiwanej energii elektrycznej. Przy 5% koszcie kapitału, spłata nakładów na inwestycje pochłania średnio 35,10 USD/MWh. Przy 10% koszcie kapitału obserwujemy znaczny wzrost nakładów na spłatę inwestycji – średnio w wysokości 51,54 USD/MWh.
Koszt eksploatacji elektrowni na biomasę, biogaz i odpady był mało zróżnicowany i wyniósł średnio 16,24 USD/MWh. Największą rozpiętość obserwujemy w cenach paliwa. W przypadku dwóch elektrowni spalających odpady komunalne otrzymywany jest dochód za spalenie odpadów, odpowiadający w przeliczeniu 109,80 i 65,30 USD/MWh. Gaz czerpany z wysypiska śmieci do zasilania jednej z elektrowni uzyskiwany jest bezpłatnie. Natomiast ceny zakupu biomasy wynoszą w przeliczeniu 13 USD/MWh w amerykańskiej elektrowni i 52,80 USD/MWh w elektrowni czeskiej. Jak wynika z wcześniejszych obliczeń, duży wpływ na koszt energii ma cena paliwa, a tym bardziej ewentualny dochód uzyskany za spalanie odpadów komunalnych. W przypadku jednej z elektrowni spalającej odpady komunalne, przy koszcie kapitału rzędu 5%, dochód za spalanie śmieci był większy niż koszt wytwarzania energii elektrycznej. W tym przypadku wytwarzanie energii elektrycznej w pewnym sensie nic nie kosztowało, a jej sprzedaż przyniosła dodatkowy zysk właścicielowi spalarni odpadów komunalnych.

http://www.ogrzewnictwo.pl/index.php?akt_cms=445&cms=295

 

http://g.gazetaprawna.pl/p/_wspolne/pliki/21000/i02_2008_119_155_002a_101_21886.jpg

Analiza wg. Gazety Prawnej

ELEKTROWNIE JĄDROWE ANALIZA PORÓWNAWCZA

Węgiel i gaz coraz droższe

Z badań MAE i AEN wynika, że w latach 1990-2005 współczynnik dyspozycyjności mocy elektrowni jądrowych wzrósł w USA z 71 proc. do 90 proc., w UE-15 z 74 proc. do 84 proc., a w Rosji w latach 1993-2004 nastąpiła poprawa tego współczynnika z 66 proc. do 78 proc. Paliwo jądrowe stało się bardziej konkurencyjne, bo ceny gazu szybko rosły. Średnie ceny detaliczne gazu w UE-15 w latach 1997-2006 wzrosły o 42 proc., a ceny dla dużych odbiorców, które w latach 1997-2000 spadły o 2 proc., w latach 2000-2006 wzrosły dwa razy.

Ekonomika energetyki jądrowej pozostawała jednak ciągle w dużym stopniu zależna od wysokich nakładów inwestycyjnych, bo koszty budowy elektrowni jądrowych są wyższe niż konwencjonalnych. Specjaliści wyliczyli, że koszt kapitałowy w kosztach produkcji energii jądrowej przy 5-proc. stopie oprocentowania kredytów sięgał 56 proc. kosztów produkcji energii jądrowej, a przy stopie 10 proc. aż 72 proc. tych kosztów. Pod tym względem elektrownie węglowe i gazowe biły jądrowe na głowę, bo w węglowych koszty kapitałowe wynosiły odpowiednio 36 proc. i 53 proc., a w gazowych – 8 proc. i 13 proc.

Tańsza energia jądrowa

Całkowite koszty produkcji energii jądrowej (przy koszcie kapitału na poziomie 5 proc.) zwykle okazywały się niższe niż koszty produkcji energii w elektrowniach gazowych i węglowych. Gdy porównano koszty produkcji energii elektrycznej w 22 elektrowniach węglowych, projektowanych w 10 krajach, z kosztami projektowanych w nich elektrowni jądrowych, w 19 elektrowniach węglowych uzyskano koszty wyższe, a w trzech niższe (Niemcy, USA, Korea Południowa). Gdy koszt kapitału podnoszono, przewaga elektrowni jądrowych malała. Podobnie było w przypadku porównywania elektrowni jądrowych i gazowych. Przy stopie 5 proc. elektrownie gazowe w 10 krajach okazywały się droższe od projektowanych w tych samych krajach jądrowych, a przy oprocentowaniu kapitału 10 proc. dwie elektrownie gazowe były tańsze od jądrowych (USA, Japonia).

http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/22579,konkurencyjnosc_elektrowni_jadrowej_zalezy_od_kosztow_kapitalu.html

Ministerstwo Gospodarki przypomina, że wstępne obliczenia przeprowadzone przez doc. Andrzeja Strupczewskiego z Instytutu Energii Atomowej Polatom w Świerku w 2009 r. – jako odpowiedź na zarzuty obu profesorów – pokazują, że koszt budowy elektrowni jądrowych w warunkach polskich wyniesie o połowę więcej w porównaniu z Flamanville-3, a więc ok. 3,6 mld euro za 1000 MWe, drugiego bloku ok. 2,4 mld euro za 1000 MWe, a następnych – odpowiednio mniej – jeśli wykorzystane będą korzyści skali (budowa serii bloków).

MG podkreśla, że bardziej szczegółowe obliczenia, po doliczeniu oprocentowania kapitału i założeniu podobnego do Flamanville-3 okresu budowy, w przypadku pierwszego polskiego bloku – określają szacowany przeciętny koszt jednostkowy budowy na ok. 4680 EUR/kWe, drugiego na ok. 3220 EUR/kWe i następnych – jeszcze mniej. Biorąc za podstawę zawarte w 2008 r. kontrakty na budowę bloków jądrowych, można założyć jednostkowy koszt budowy polskiej elektrowni jądrowej na terenie uzbrojonym w infrastrukturę na poziomie ok. 20 proc. niższym od budowy na terenie nieuzbrojonym.

W ocenie resortu gospodarki porównując koszt jednostkowy wytworzenia energii elektrycznej w elektrowni węglowej z siłownią jądrowa, można dojść do następujących wniosków. Elektrownia jądrowa 1000 MWe, dysponująca funduszem czasu pracy 8000 godzin w skali roku, produkująca 8 TWh energii elektrycznej, produkuje po następujących kosztach: koszt zużytego paliwa jądrowego ok. 40 mln euro rocznie, koszt utrzymania ruchu – ze składką na fundusze postępowania z odpadami promieniotwórczymi oraz na likwidację elektrowni ok. 16 mln euro rocznie – daje to koszt produkcji razem 56 mln euro w skali roku. Według MG porównywalna elektrownia węglowa z 2 blokami na parametrach nadkrytycznych, bez wychwytu CO2, o sprawności 43 proc. produkuje po następujących kosztach: koszt zużycia paliwa 0,38 mln t węgla na 1 TWh (w cenie średniej 55 euro za tonę) i przy emisji CO2 0,8 tony na MWh koszt wykupu uprawnień na emisję (po 39 euro za tonę) kosztuje 248 mln euro rocznie – daje to razem koszt produkcji 415 mln euro rocznie.

http://energetyka.wnp.pl/ministerstwo-gospodarki-o-koszcie-budowy-elektrowni-jadrowej,93898_1_0_1.html

 Kejow