Jaronwoj Blog Warszawa Polska


Zburzyć pamiątkę komunizmu Pałac Kultury i Nauki symbol komunizmu jak Mur Berliński
7 lutego, 2012, 10:25 am
Filed under: Film, Historia, media, polityka | Tagi: , , , , ,

  

Z historii współczesnej PRL

Rosjanie uznali, że dla symbolu-dominanty Warszawy odpowiednia będzie wysokość120 m, ale ulegli namowom pełnomocnika ds. budowy pałacu i zarazem naczelnego architekta Warszawy Józefa Sigalina – ostatecznie przyjęto, że pałac będzie miał187 m(z iglicą230 m).Budowa gmachu trwała od 2 maja 1952 do 22 lipca1955, apracowało przy niej ok. 3500 robotników radzieckich

Upadek PKiN

Upadek PKiN

Wypowiedź blogera Wojciecha Stefana Jaroń „Kejow” na temat Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie

Link do YouTube http://www.youtube.com/watch?v=pwHWqoDyfes

 

PKiN wciąż budzi żywe emocje wśród mieszkańców Warszawy, chociaż ma swoich licznych zwolenników, szczególnie wśród młodszego pokolenia warszawiaków. Przeciwnicy dalszej obecności tej budowli w stolicy uważają budynek za symbol radzieckiej dominacji nad Polską, wskazując iż rozpoczęto jego budowę w latach najgłębszego stalinizmu, gdy Polska była całkowicie podporządkowana ZSRR. Pojawiały się koncepcje zasłonięcia go biurowcami, utworzenia w nim Muzeum Komunizmu „Socland” (koncepcja Czesława Bieleckiego, Andrzeja Wajdy i Jacka Fedorowicza), a nawet zburzenia „kosmicznej osi przebijającej serce stolicy”.

* Czesław Bielecki jest architektem i blogerem

Postanowienie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z 2 lutego 2007 skrytykowało także zrzeszające historyków i pracowników naukowych UJ stowarzyszenie Inicjatywa Małopolska im. Króla Władysława Łokietka. Jej członkowie nazwali dzień wpisania PKiN do rejestru zabytków „czarnym dniem polskiej kultury”, stwierdzając jednocześnie, iż: „Decyzja ta oznacza, że PKiN zostanie na stałe objęty prawną klauzulą nienaruszalności. Pomnik architektury kolonialnej ZSRR w centrum stolicy Polski będzie już na zawsze świadczył o tym, że diaboliczny plan Stalina i Mołotowa, aby poprzez symbolikę architektoniczną Pałacu zsowietyzować mentalność Polaków urodzonych pod radziecką okupacją powiódł się”

Inicjatywa Małopolska im. Króla Władysława Łokietka jeszcze 19 stycznia 2007 wystosowała do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego memoriał: „Sprzeciw wobec planowanego wpisania Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie na listę zabytków” w którym przedstawiła swój krytyczny stosunek do pomysłu uznania PKiN za obiekt zabytkowy.

Wpisanie Pałacu na listę zabytków odebrane zostało pozytywnie przez część środowisk historyków sztuki, m.in. przez Juliusza Wendlandta z Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków i prof. Irenę Huml z Instytutu Sztuki PAN. Decyzję o wpisaniu Pałacu na listę zabytków poparł również szef Społecznej Rady Ochrony Dziedzictwa Kulturowego przy prezydencie Warszawy, profesor Andrzej Tomaszewski: „To wybitny przykład architektury socrealizmu. Nawet w dawnym Związku Radzieckim trudno znaleźć obiekty równie wysokiej klasy. We wnętrzach znajdziemy dzieła polskich artystów: malarstwo ścienne, meble projektowane m.in. przez Jana Bogusławskiego, ceramiczne żyrandole i szklane kinkiety z polskich hut”.

Zwolennikiem PKiN jako zabytku jest także architekt Stefan Kuryłowicz: Pałac Kultury i Nauki spełnia warunki, żeby znaleźć się w rejestrze zabytków. Czy tego chcemy, czy nie jest przestrzenną ikoną Warszawy, obecną na pocztówkach, zdjęciach, filmach i w programach telewizyjnych. Przykre jest dla mnie tylko to, że nie udało nam się stworzyć nic konkurencyjnego. Główną zaletą Pałacu jest jego skala, bo takich obiektów nie ma na świecie wiele. Nie do powtórzenia są także detale jego wykończenia. To symbol starej epoki i powinien być pod ochroną, nawet jeśli kojarzy się z Sowietami.

Wikipedia

Pałac Kultury i Nauki  jest dziełem sowieckiego architekta Lwa Rudniewa, to jednak widać w jego konstrukcji wpływy architektury amerykańskiej, których źródłem była wizyta Rudniewa w Chicago.

 

Radosław Sikorski powiedział:

 

Polskim Murem Berlińskim powinno być zburzenie PKiN. To jest bardzo nieekologiczny budynek – mówi dzień po berlińskich obchodach 20. rocznicy obalenia Muru Radosław Sikorski.  Jaki Sikorski ma pomysł? W Radiu ZET powiedział, że PKiN powinno się zrównać z ziemią po to by warszawiacy mieli park w centrum miasta.

 

Zburzyć PKiN tak jak Sobór Aleksandra Newskiego

 

Sobór św. Aleksandra Newskiego to prawosławna katedra, która znajdowała się na
warszawskim placu Saskim (obecnie plac Piłsudskiego), wybudowana przez
rosyjskie władze w okresie zaborów. Budynek został zaprojektowany przez
rosyjskiego architekta Leona Benoisa, powstawał w okresie między 1894, a 1912
rokiem. Po ukończeniu, dzwonnica mierząca 70 m wysokości była najwyższym
budynkiem stolicy W niepodległej Polsce sobór w 1918 roku został zwrócony Cerkwi Prawosławnej. Ale już po trzech miesiącach warszawski magistrat podjął uchwałę o likwidacji większości prawosławnych kościołów w mieście. Objęła ona także świątynię na Placu Saskim, którą polscy historycy sztuki nawet uznali za mało wartościową artystycznie i do tego zajmującą za dużo miejsca w warunkach jego „niedostatku w Warszawie”.

 

Źródła pomijają  rolę twórcy radzieckiego Kazimierza Malewicza który od 1920 zajmował się w teorii i w praktyce architekturą idealną; stworzył w latach 20, liczne modele architektoniczne, tzw. architektony w stylu supremacji jego dzieckiem jest PKIN Socrealistyczna architektura Pałacu z dnia na dzień stała się anachroniczna dla ideologii której już nie ma.

 

Proszę o dyskusję i ocenę nawet krytyczna pomysłu autora

 Anna Kalata prezentuje nową książkę autobiograficzną

Anna Kalata b. minister pracy , płacy i spraw socjalnych w rządzie Kazimierza Marcinkiewicza i Jarosława Kaczyńskiego , celebrytka, aktorka indyjskiego Bollywood, uczestniczka Tańca z Gwiazdami.

Anna Kalata na wieczorze autorskim

Anna Kalata na wieczorze autorskim

Ksiązka nowość jako synteza biograficzna, podróżnicza, kucharska i life style pod znamiennym tytułem  „prawdziwe zmiany mój eliksir młodości” wydawcy Anna Kaluta i Wydawnictwo  Penelopa z Warszawy ISBN978-83-62908-17-2 str.229

 

Jest to książka pełna wątków autobiograficznych, zainspirowana fizyczną i duchową  przemianą. O podróży do Indii, jodze, diecie oraz medycynie indyjskiej, czyli ajurwedzie oraz niezwykle starannie dobranymi zdjęciami oraz cytatami „Zasłyszane w Indii” .

Autorka Anna Kalata podpisuje swoją książkę

Autorka Anna Kalata podpisuje swoją książkę

Sympatyczne spotkanie z autorką , recenzja jej ksiązki i opowieść o jej fascynacji Indiami bezpośrednio po jej przybyciu z Indii.

KejowRuch prometejski-fenomen europejski. Konferencja w Warszawie IH PAN i IPN
17 lutego, 2011, 9:25 pm
Filed under: Film, Historia, polityka | Tagi: , , , ,

Ruch prometejski-fenomen europejski. Konferencja IH PAN i IPN

Idea prometejska – to jedna z ważniejszych tradycji w dziejach polskiej myśli politycznej XX w. Warto ją przypomnieć teraz, gdy aktualna stała się potrzeba solidarności – Polski i Unii Europejskiej – z narodami, które upominają się o niepodległość na Wschodzie. „Niepodległość Polski nie da się pomyśleć bez niepodległości Litwy, Łotwy, Estonii, Finlandii, Ukrainy i Białorusi. Niepodległość Polski jest bowiem jednym z przejawów tego głębokiego procesu, który odbywa się dziś w Europie – wyzwalania się narodów z niewoli politycznej. Jeśli Polska zostanie osamotniona, jeśli inne państwa powstałe na gruzach Rosji nie zdołają się utrzymać, smutna czeka ją przyszłość” – tak pisał Tadeusz Hołówko, jeden z prometejczyków, w 1920 r.

Innym wybitnym Polakiem, którego wychował ruch prometejski, był Jerzy Giedroyc, zmarły przed ośmiu laty redaktor „Kultury”. Był świadkiem narodzin ruchu prometejskiego i redagował w 1930 r. pierwszy numer pisma ruchu „Wschód” (jego redakcję przekazał potem Włodzimierzowi Bączkowskiemu). Z tej tradycji wywodziła się późniejsza wizja Giedroycia „U+L+B” – czyli sojuszu Polski z narodami ukraińskim, litewskim i białoruskim.

Za wolność, nie tylko naszą

Rozkład imperium rosyjskiego po bolszewickiej rewolucji 1917 r. pociągnął utworzenie niepodległych państw. Najpierw, już w listopadzie 1917 r., Finlandii, a wkrótce Litwy, Łotwy i Estonii. Niestety nie powiodła się koncepcja stworzenia państwa ukraińskiego: sojusz polsko-ukraiński, zawarty w 1920 r. przez Piłsudskiego i Petlurę, stwarzał takie nadzieje, ale niepowodzenie wyprawy kijowskiej, wynik wojny polsko-sowieckiej i kompromisowy pokój w Rydze z 1921 r. pogrzebały sprawę ukraińską.

Zmiany dokonywały się też na Kaukazie: w maju 1918 r. niepodległość ogłosiła Republika Północnego Kaukazu, a zaraz potem Gruzja, Azerbejdżan i Armenia. Ale nie przetrwały: zostały siłą wcielone do ZSRR w 1921 r. Nie oznaczało to wszakże, że ich elity porzuciły myśl o niepodległości. Przeciwnie: kultywowano ją na emigracji, rozproszonej po Europie (w latach 1918-20 do niepodległości aspirowały też Turkiestan, Tatarzy krymscy, Tatarzy idel-uralscy oraz Kozacy dońscy i Kozacy kubańscy).

Poparcia szukano w Polsce. Choć tu w gruzach legła wizja Piłsudskiego (przebudowania Europy Środkowo-Wschodniej), geopolityka nakazywała wykorzystywać problemy narodowościowe ZSRR. Tak powstał ruch prometejski. Nazwa, nawiązująca do starożytnego mitu o Prometeuszu, odwoływała się do hasła „za wolność waszą i naszą”. Jej pomysłodawcą (jak się sądzi) był płk Tadeusz Schaetzel, oficer wywiadu (II Oddziału Sztabu Generalnego), a następnie urzędnik MSZ. Senator Stanisław Siedlecki wspominał, że „fascynująca nazwa przylgnęła bezapelacyjnie do idei wyzwolenia w rozumieniu i interpretacji polskiej”. A sama idea prometejska rodziła się na początku lat 20. XX w. także wśród emigracyjnych elit narodów podbitych przez ZSRR; jej istotą była koncepcja współpracy tychże narodów z Polską.
 

Autor tekstu

prof. Marek Kornat

Onet.pl

Kejow

Za zgodą reż. Jerzego Lubacha i TV TOP CANALTOP CANAL PIRACKA FREGATA – Andrzej Tadeusz Kijowski

Po czerwcu ’89 roku wszystko chciało być niezależne. I było wolne  – w szczególności wolne od pieniędzy. A gdy się gotówka pojawiała tam i swoboda natychmiast była mniejsza. Niezależny chciał być NIW ( Niezależny Instytut Wydawniczy) wydający „Nowy Świat” – dziennik Piotra Wierzbickiego i  NTP – czyli Niezależna Telewizja Polska – projekt przywieziony z Francji przez Mirosława Chojeckiego – twórcę pierwszego podziemnego wydawnictwa jakim była NOW-a czyli Niezależna Oficyna Wydawnicza.

Wydawało się wiec rzeczą oczywistą, że dopełnieniem Gazety Wyborczej stworzonej przez Adama Michnika na bazie podziemnego „Tygodnika Mazowsze” – będzie Chojeckiego NTP zakorzeniona w opozycyjnej tradycji i emigracyjnej praktyce paryskiego „Kontaktu” telewizja. A jednak – telewizja to inne medium. Tu bez dużych pieniędzy się nie da. Może nawet bez zależności.

 Niektórzy to rozumieli – jak na przykład także przybyły z Francji twórca polskiej sekcji  France International która nadawała dla Polaków w latach 1982-1989 z Paryża –  Andrzej Woyciechowski czyli Pierre Vodnik. Wojciechowski nie związał się ani z Michnikiem ani z Chojeckim. Stworzy Radio Zet a jego jego Radiowe rozmowy zagościły w nieoczekiwanie, bez żadnej wstępnej reklamy we wrześniu 1992 roku wprowadzonym do eteru pirackim TOP CANALE.

Była to warszawska stacja lokalna. Dowodził tą instytucją niejaki Jacek Żelazik. Wiadomo jednak, że w tle tej antrepryzy kryła się dużo poważniejsza postać: funkcjonariusza SB i byłego rzecznika prasowego generała Kiszczaka, jednego z głównych konstruktorów Okrągłego Stołu –  Wojciecha Garstki.

Tacy  ludzie mają słuch na swoje czasy i … nos mutamur in illis.  Dziś warto poważnie się zastanowić, dokąd to wszystko zmierzało i nadal zmierza. I przez co prowadzi. A droga wiedzie rzecz jasna przez pieniądze, o których Komar z Chojeckim, że o sobie nie wspomnę, nazbyt poważnie nie myśleli. Mniej może więc od innych zdumiała mnie informacja o tym, że ludzie Żelezika utworzyli stację, ale dopiero dziś rozumiem, że nie było w tym żadnego szatańskiego spisku. Ot, proste wykorzystanie finansowej okazję. Dla nas korsarstwo było cnotą. To była wolność wyboru, ale rzetelność finansowa. Ludzie służb wewnętrznych możliwość jego uprawiania wykorzystali z całą dosłownością. Do głowy nie przychodziło Komarowi czy Chojeckiemu, a tym bardziej Włochom, by naruszać czyjekolwiek prawa autorskie. Mieliśmy zresztą swoje niemałe zapasy. Mirek dysponował ogromnym archiwum filmów zrobionych przez Kontakt w Paryżu. Komar porozumiał się z Filmoteką i  Zespołami Filmowymi,  zdobywając prawo do emisji polskich filmów przez żadną stację wówczas nie wyświetlanych.

Dla Garstki i Żelezika  piracić to znaczy dorobić się szybko i bez podatku. Zapewne to się im  udało. Top Canal wszedł bowiem pierwszy w Warszawie na częstotliwość odbieraną przy pomocy szerokopasmowej anteny i równolegle z emisją pirackich kaset wideo uruchomił dystrybucję anten wraz ze specjalnym wzmacniaczem. Na samym handlu tym sprzętem można było dobrze zarobić.

Co jednak ciekawe, i chyba dowodzi,  jak głębokie i różnorodne łączyły ludzi w owych czasach powiązania, pozyskał jak już wspomniałem na wstępie do swego programu Top Canal –  nie kogo innego, lecz profitenta pierwszej radiowej koncesji nadanej przez Drawicza  dla Radia Zet, Andrzeja Woyciechowskiego. Tak,  Pierre Vodnik, pod którym to pseudonimem Woyciechowski pisywał dla „Le Monde” i „Liberation”, współpracownik francuskiej agencji prasowej AFP i  RFI francuskiego radia polskojęzycznego, Radia Wolna Europa i polskiej sekcji BBC  nie zawahał się udzielić poparcia ludziom pierwszego adiutanta Człowieka Honoru, którym to tytułem Adam Michnik obdarzy generała Kiszczaka…

Gdy więc piracki statek Nowej Telewizji Warszawa ruszał, w porcie z młodziutką Justyną Pohanke ( wówaczas dziennikarką radia Zet a potem  gwiazdeczką telewizji  TVN) i grupą zdolnej młodzieży, na pokładzie – grasowała już inna fregata. Castingi tu i tam były podobne. I losy pierwszych piratów przeróżne, gdy przyszło rozproszyć się po oceanach. My – czyli Nowa Telewizja Warszawa pierwsze cumy oddaliśmy 11 listopada 1992 by… zamilknąć po kilku minutach. Nadajnik umieszczony na legalnie wynajętym przez włoską spółkę kawałku iglicy Pałacu Kultury w kilka minut po rozpoczęciu przez Magdę Donimirską dziennika został zablokowany. Potem ruszyliśmy. Nowa Telewizja Warszawa i TOP CANAŁ konkurowały w Warszawie półtora roku. W sierpniu 1994 roku obydwie stacje zakneblowano.

Andrzej Tadeusz Kijowski

Szkic oparty na fragmencie „Co nam Zdrady” – VI rozdziału książki A.T. Kijowskiego  „A Teraz Konkretnie” będącej II tomem Opis Obyczajów w 15-leciu Międzysojuszniczym lat 1989 2004. Wydawnictwo AnTraKt. Warszawa 2010Fotozagadka lotnicza nr.3 – rejs z Dodą Rabczewską
5 lipca, 2010, 8:51 pm
Filed under: Film, Uncategorized | Tagi: , ,

Udałem się w jenodniową delegację skuszony ofertą narodowego przewożnika z Warszawy do …….   .

W drodze powrotnej na pokładzie była piosenkarka Dorota Rabczewska „DODA” wyglądała dobrze ale fotki nie robiłem.

ZAGADKA nr.1  (co to za obiekt) przed tajemiczym lotniskiem

Zagadka nr. 2 obiekt i rzeka w zbliżeniu ( przed zagadkowym lotniskiem)

Fragment tajemniczego lotniska foto nr.3

Zagdak nr. 4 Jaki typ samolotu którym leciałem

Zagadka nr.5 które sam nie moge rozwikłać skrzyżowanie pod Warszawą

Pozdrawiam

KejowWojciech Chmiel – malarz, rzeźbiarz,konserwator,dzieł sztuki
10 stycznia, 2010, 5:03 pm
Filed under: Film | Tagi: , , ,

Wojciech Chmiel – malarz, rzeźbiarz,konserwator,dzieł sztuki

Dzieło nagrobne o twarzy Bjork z 1992 r. na grobie Barbary Bobrowskiej na cmentarzu Powązkowskim w Warszawiedzieła Wojciecha Chmiela i Doroty Mulickiej-Rudzińskiej.

Nagrobek

Nagrobek

Recenzja http://www.sowa.website.pl/powazki/Nagrobki/kw19Bobrowscy.html

Ostatnie sezony nagrodziły polskich badaczy odkryciem najbardziej spektakularnym, tak jak w Faras – malowidłami ściennymi wysokiej klasy. Podobnie jak tam namalowane na tynku techniką al secco, zdobią zachowane ściany kompleksu budowli przylegających do Klasztoru Świętej Trójcy.

Chrystus i apostołowie: Piotr, Jan, Filip, Tomasz, Juda Tadeusz; malowidło z XII wieku
Fot. Wojciech Chmiel

Wojciech Chmiel sam o sobie przed kamerą

28.09.2008 10:00
Magiczna ikona i niepokorny artysta

Spoiwo, którego używał Wojciech Chmiel (fot.)

Podczas wykopalisk w Sudanie, w Banganarti, została znaleziona ikona. Była ledwie czytelna. Polski mistrz rekonstrukcji postanowił ją odtworzyć. Mówił, że kiedy zakończył dzieło, ogarnęło go wielkie wzruszenie – pisze Ola Budzińska.

Banganarti to miejscowość w Nubii – w Sudanie. Znajduje się pomiędzy 3 a 4 kataraktą na Nilu. To właśnie tam podczas wykopalisk została odnaleziona ikona anastasis, czyli zstąpienie Chrystusa do otchłani, która tak bardzo zafascynowała rekonstruktora Wojciecha Chmiela.

Podjął się on odtworzenia tego malowidła w skali 1:1. Wyjechał do Sudanu i w ciągu dwóch miesięcy postępował tak, jak artysta tworzący dzieło w X wieku, nazywany przez Wojciecha Chmiela – „Mistrzem”.

Prace zaczął od skompletowania barwników. Zgromadził: glinkę kaolinową, wapno, ugier, sadzę kuchenną i lapis lazulit, czyli naturalną ultramarynę. Za pomocą tłuczka zrobił pigmenty.

Zastosował muszlę małży jako paletę i zrobił pędzle z włosia z ogona wiewiórki. Po połączeniu gumy arabskiej (w X w. zwanej gumą kordobańską), sandaraku i spirytusu daktylowego otrzymał odporne na wodę spoiwo

Link http://supermozg.gazeta.pl/supermozg/1,93139,5742215,Magiczna_ikona__i_niepokorny_artysta.html

Wojtek Chmiel & Wojtek Jaroń

Spotkanie z mistrzem było dla mnie ucztą intelektualną w nieznanym formacie z kroplą czerwonego wina.

Wojciech Stefan JarońOstatnie letnie spojrzenie festiwalowe Gdynia Sopot
25 września, 2009, 2:08 pm
Filed under: Film | Tagi: , ,
Pominik festiwalowy Gdynia

Pominik festiwalowy Gdynia

Te wspomienienia i dawnych filmów i festiwali czar

34FPFF Gdynia Autoportert Kejow

Autoportret Kejowa

34 Festiwal Polskich Filmów Fabularnych 2009 witał każdego w stylu lat 30-tych a,la AL Capone

Powitanie a'la Al Capone

Powitanie a'la Al Capone

Ah te kąpiele morskie w Sopocie

34FPFF Sopot widok z mola na Grand Hotel

34FPFF Sopot widok z mola na Grand Hotel

34FPFF Sopot widok z mola TVN wszechobecny

34FPFF Sopot widok z mola TVN wszechobecny

TVN obecny ale to nie zmora morska

Z ostatnim letnim pozdrowieniem
Kejow„MOJA KREW” film reż. M.Wrona pokaz 34 FPFF Gdyn
20 września, 2009, 4:23 am
Filed under: Film | Tagi: , , ,

sklep 02MOJA KREW

IGOR – samotny, zawodowy bokser, ciągle rokujący nadzieje na sukces, odnosi ciężkie obrażenia po ostatniej walce. Nie może się pogodzić z faktem zakończenia kariery. Początkowo pogrąża się w nocnym życiu. Później dojrzewa w nim myśl, żeby zostawić po sobie „coś” – dziecko. Bezskutecznie nawiązuje kontakty z różnymi kobietami. W końcu na Stadionie X-lecia znajduje Wietnamkę – YEN HA, która zgadza się urodzić mu dziecko, w zamian za polskie obywatelstwo.

MOJA KREW 

 

 MRez Marcin Wrona Plakat

Twórcy

Reżyseria: Marcin Wrona

Scenariusz: Marcin Wrona, Grażyna Trela, Marek Pruchniewski

Zdjęcia: Paweł Flis

Scenografia: Anna Wunderlich

Dźwięk: Maria Chilarecka, Tomasz Sikora

Montaż: Jarosław Kamiński

Kostiumy: Ola Staszko

Charakteryzacja: Ewa Drobiec

Kierownictwo Produkcji: Anna Pachnicka

Producenci: Łukasz Dzięcioł, Piotr Dzięcioł

Produkcja: Opus Film, TVP

 

 

 

Występują

Eryk Lubos

Luu de Ly

Wojciech Zieliński

Krzysztof Kolberger

Stanisława Celińska

Joanna Kurowska

Monika Obara

Joanna Pokojska

Roma Gąsiorowska

Marek Piotrowski

Marcin Wrona

reżyser/scenarzysta

 

W trakcie studiów na Wydziale Radia i TV im. Krzysztofa Kieślowskiego na Uniwersytecie Śląskim wyreżyserował m.in. film absolutoryjny “Człowiek Magnes” (2001),  który zdobył wiele nagród na międzynarodowych festiwalach, m.in: Najlepszy Film Studencki na Tribeca Film Festival organizowanym przez Roberta De Niro i Martina Scorsease w Nowym Jorku (2002).

Jest również absolwentem Mistrzowskiej Szkoły Reżyserii FIlmowej Andrzeja Wajdy (2003) oraz Binger Film Institute w Amsterdamie (2005).

Wyreżyserował kilka spektakli dla teatru TV:

“Pasożyt” (współautor sztuki) – nagroda za Debiut Reżyserski na Festiwalu Dwa Teatry w Sopocie (2004).

“Skaza” Nagroda Jury na Festiwalu Sztuki Reżyserskiej „Interpretacje” w Katowicach 2006 oraz Nagroda za Reżyserię na Festiwalu „Dwa Teatry” Sopot 2006.

Ostatnio zrealizował sztukę Harolda Pintera „Kolekcja” (2006) oraz w 2008 dokudramę „Doktor Halina” (współautor scenariusza).

 

W 2004 wyreżyserował sztukę Endy Walsh’a pt. „Uwięzieni” dla Terenu Warszawa (dawniej Teatr Rozmaitości).

Podczas ceremonii wręczenia Europejskich Nagród Filmowych 2004 w Barcelonie zaprezentował swój krótki film „Telefono”, który później został tez dołączony do kolekcji DVD Pedro Almodovara.

Pracował współpracował m.in. „Przedwiośniu” S. Żeromskiego w reż. Filipa Bajona.

Wykłada reżyserię m.in. na Wydziale Radia i TV im. K. Kieślowskiego w Katowicach.

Scenariusz filmu „Moja krew” (tytuł roboczy: „Tamagotchi”), którego jest współautorem otrzymał Nagrodę Główną polskiej edycji konkursu Hartley-Merril 2007 oraz Trzecią Nagroda w Międzynarodowym Finale Konkursu Hartley-Merrill, Cannes 2007).

 

Pozdrawiam z Gdyni

Kejow„Rodzina Kowalskich” film TVP premiera na 34 FPFF w Gdyni
19 września, 2009, 5:28 pm
Filed under: Film | Tagi: , , ,

 Jesienią 1942 roku Adam i Bronisława Kowalscy z Ciepielowa ukryli swych sąsiadów m.in. Elkę Cukier i Bereka Pinechesa. 6 grudnia 1942 roku o świcie odział żandarmerii otoczył dom Kowalskich, a także domy Obuchiewiczów, Kosiorów, Skoczylasów… Próba fabularnej rekonstrukcji życia typowego polskiego miasteczka oraz stosunków polsko-żydowskich, dopełniana relacjami naocznych świadków.

Kowalscy gnanina stracenie

Kowalscy gnanina stracenie

„Historia Kowalskich” to film poświęcony Polakom, którzy oddali życie, by ratować swych sąsiadów – polskich Żydów. Polakom dotąd opinii publicznej w Polsce i na świecie praktycznie nieznanym.

tytuł filmu: Historia Kowalskich

tytuł angielski: Kowalskis’ Story

 reżyseria: Arkadiusz Gołębiewski, Maciej Pawlicki

scenariusz: Arkadiusz Gołębiewski, Maciej Pawlicki

zdjęcia: Tomasz Madejski, Adam Palenta

muzyka: Marcin Pospieszalski

scenografia: Michał Sulkiewicz

dźwięk: Radosław Ochnio

montaż: Iza Pająk, Maciej Kozłowski, Rafał Salata

 kostiumy: Małgorzata Gwiazdecka

charakteryzacja: Janusz Kaleja

kierownik produkcji: Agnieszka Majle-Pawlicka

 produkcja: Picaresque – Maciej Pawlicki

 producent: Maciej Pawlicki koproducenci: Telewizja Polska S. A., Polski Instytut Sztuki Filmowej, Narodowe Centrum Kultury

producent wykonawczy: Picaresque – Maciej Pawlicki

dystrybucja: Picaresque – Maciej Pawlicki

sprzedaż światowa: Picaresque – Maciej Pawlicki kraj i data produkcji: Picaresque – Maciej Pawlicki

obsada: Maja Barełkowska Artur Lis Jolanta Grusznic-Nowicka Wenanty Nosul Ewelina Gnysińska Maciej Rayzacher

 Film jest częścią programu TVP  O Życie za Życie

Polityka niemiecka separowania obywateli polskich pochodzenia żydowskiego od pozostałych mieszkańców II RP sprawiła, że już od września 1939 roku stworzona została sytuacja, w której zaistniała konieczność niesienia im Pomocy ze strony ludności polskiej. Wiązało się to z wydawanymi przez okupanta rozporządzeniami, które ograniczały do minimum możliwości życiowe ludności żydowskiej. Jeszcze w trakcie Kampanii Wrześniowej, w obawie przed Pomocą polską w ukrywaniu własności należącej do Żydów

Ps. Film był wruszajacy i widziałem łzy u zawodowców.