Jaronwoj Blog Warszawa Polska


Zburzyć pamiątkę komunizmu Pałac Kultury i Nauki symbol komunizmu jak Mur Berliński
7 lutego, 2012, 10:25 am
Filed under: Film, Historia, media, polityka | Tagi: , , , , ,

  

Z historii współczesnej PRL

Rosjanie uznali, że dla symbolu-dominanty Warszawy odpowiednia będzie wysokość120 m, ale ulegli namowom pełnomocnika ds. budowy pałacu i zarazem naczelnego architekta Warszawy Józefa Sigalina – ostatecznie przyjęto, że pałac będzie miał187 m(z iglicą230 m).Budowa gmachu trwała od 2 maja 1952 do 22 lipca1955, apracowało przy niej ok. 3500 robotników radzieckich

Upadek PKiN

Upadek PKiN

Wypowiedź blogera Wojciecha Stefana Jaroń „Kejow” na temat Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie

Link do YouTube http://www.youtube.com/watch?v=pwHWqoDyfes

 

PKiN wciąż budzi żywe emocje wśród mieszkańców Warszawy, chociaż ma swoich licznych zwolenników, szczególnie wśród młodszego pokolenia warszawiaków. Przeciwnicy dalszej obecności tej budowli w stolicy uważają budynek za symbol radzieckiej dominacji nad Polską, wskazując iż rozpoczęto jego budowę w latach najgłębszego stalinizmu, gdy Polska była całkowicie podporządkowana ZSRR. Pojawiały się koncepcje zasłonięcia go biurowcami, utworzenia w nim Muzeum Komunizmu „Socland” (koncepcja Czesława Bieleckiego, Andrzeja Wajdy i Jacka Fedorowicza), a nawet zburzenia „kosmicznej osi przebijającej serce stolicy”.

* Czesław Bielecki jest architektem i blogerem

Postanowienie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z 2 lutego 2007 skrytykowało także zrzeszające historyków i pracowników naukowych UJ stowarzyszenie Inicjatywa Małopolska im. Króla Władysława Łokietka. Jej członkowie nazwali dzień wpisania PKiN do rejestru zabytków „czarnym dniem polskiej kultury”, stwierdzając jednocześnie, iż: „Decyzja ta oznacza, że PKiN zostanie na stałe objęty prawną klauzulą nienaruszalności. Pomnik architektury kolonialnej ZSRR w centrum stolicy Polski będzie już na zawsze świadczył o tym, że diaboliczny plan Stalina i Mołotowa, aby poprzez symbolikę architektoniczną Pałacu zsowietyzować mentalność Polaków urodzonych pod radziecką okupacją powiódł się”

Inicjatywa Małopolska im. Króla Władysława Łokietka jeszcze 19 stycznia 2007 wystosowała do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego memoriał: „Sprzeciw wobec planowanego wpisania Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie na listę zabytków” w którym przedstawiła swój krytyczny stosunek do pomysłu uznania PKiN za obiekt zabytkowy.

Wpisanie Pałacu na listę zabytków odebrane zostało pozytywnie przez część środowisk historyków sztuki, m.in. przez Juliusza Wendlandta z Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków i prof. Irenę Huml z Instytutu Sztuki PAN. Decyzję o wpisaniu Pałacu na listę zabytków poparł również szef Społecznej Rady Ochrony Dziedzictwa Kulturowego przy prezydencie Warszawy, profesor Andrzej Tomaszewski: „To wybitny przykład architektury socrealizmu. Nawet w dawnym Związku Radzieckim trudno znaleźć obiekty równie wysokiej klasy. We wnętrzach znajdziemy dzieła polskich artystów: malarstwo ścienne, meble projektowane m.in. przez Jana Bogusławskiego, ceramiczne żyrandole i szklane kinkiety z polskich hut”.

Zwolennikiem PKiN jako zabytku jest także architekt Stefan Kuryłowicz: Pałac Kultury i Nauki spełnia warunki, żeby znaleźć się w rejestrze zabytków. Czy tego chcemy, czy nie jest przestrzenną ikoną Warszawy, obecną na pocztówkach, zdjęciach, filmach i w programach telewizyjnych. Przykre jest dla mnie tylko to, że nie udało nam się stworzyć nic konkurencyjnego. Główną zaletą Pałacu jest jego skala, bo takich obiektów nie ma na świecie wiele. Nie do powtórzenia są także detale jego wykończenia. To symbol starej epoki i powinien być pod ochroną, nawet jeśli kojarzy się z Sowietami.

Wikipedia

Pałac Kultury i Nauki  jest dziełem sowieckiego architekta Lwa Rudniewa, to jednak widać w jego konstrukcji wpływy architektury amerykańskiej, których źródłem była wizyta Rudniewa w Chicago.

 

Radosław Sikorski powiedział:

 

Polskim Murem Berlińskim powinno być zburzenie PKiN. To jest bardzo nieekologiczny budynek – mówi dzień po berlińskich obchodach 20. rocznicy obalenia Muru Radosław Sikorski.  Jaki Sikorski ma pomysł? W Radiu ZET powiedział, że PKiN powinno się zrównać z ziemią po to by warszawiacy mieli park w centrum miasta.

 

Zburzyć PKiN tak jak Sobór Aleksandra Newskiego

 

Sobór św. Aleksandra Newskiego to prawosławna katedra, która znajdowała się na
warszawskim placu Saskim (obecnie plac Piłsudskiego), wybudowana przez
rosyjskie władze w okresie zaborów. Budynek został zaprojektowany przez
rosyjskiego architekta Leona Benoisa, powstawał w okresie między 1894, a 1912
rokiem. Po ukończeniu, dzwonnica mierząca 70 m wysokości była najwyższym
budynkiem stolicy W niepodległej Polsce sobór w 1918 roku został zwrócony Cerkwi Prawosławnej. Ale już po trzech miesiącach warszawski magistrat podjął uchwałę o likwidacji większości prawosławnych kościołów w mieście. Objęła ona także świątynię na Placu Saskim, którą polscy historycy sztuki nawet uznali za mało wartościową artystycznie i do tego zajmującą za dużo miejsca w warunkach jego „niedostatku w Warszawie”.

 

Źródła pomijają  rolę twórcy radzieckiego Kazimierza Malewicza który od 1920 zajmował się w teorii i w praktyce architekturą idealną; stworzył w latach 20, liczne modele architektoniczne, tzw. architektony w stylu supremacji jego dzieckiem jest PKIN Socrealistyczna architektura Pałacu z dnia na dzień stała się anachroniczna dla ideologii której już nie ma.

 

Proszę o dyskusję i ocenę nawet krytyczna pomysłu autora

 Fotoreportaż Kejowa Dworek Prezydentów w Ciechocinku

 Dworek Prezydenta RP w Ciechocinku zbudowany został w I połowie lat 30-tych XX wieku.

Tablica pamiątkowa

Tablica pamiątkowa

Inspiracją do jego budowy był letni pobyt w uzdrowisku Prezydenta II Rzeczypospolitej Ignacego Mościckiego.

Widok z frontu od ulicy - Dworek Prezydentów w Ciechocinku

 Prezydent II Rzeczypospolitej Ignacy Mościcki uczestniczył on wówczas w otwarciu kąpieliska termalno-solankowego w Parku Zdrowia.

Portret Prezydenta RP Mościkiego

Portret Prezydenta RP Mościckiego

 Miejscowe władze, na czele z Państwowym Zakładem Zdrojowym – licząc na dalsze wizyty dostojnego gościa – postanowiły wznieść w bezpośrednim sąsiedztwie parku sosnowego, u zbiegu dzisiejszych ulic Leśnej i Wojska Polskiego, niewielki dworek.

Historia dworku Prezydentów RP w Ciechocinku

Historia dworku Prezydentów RP w Ciechocinku

Prezydenci odwiedzili uzdrowisko. Ignacy Mościcki w 1932 r., a Aleksander Kwaśniewski dokładnie 70. lat później – w 2002 r. Wizyty te wiązały się dla miasta z ważnymi wydarzeniami.Był upalny dzień, 4 czerwca 1932 r. W Ciechocinku oczekiwano niezwykłego gościa. Miasteczko już od dłuższego czasu przygotowywało się do tej wizyty. Oto, na otwarcie nowo zbudowanego kąpieliska, miał przyjechać Prezydent RP prof. Ignacy Mościcki. Udekorowane gmachy i dworki przybrały odświętny wygląd. Na tężniach powiewały chorągwie w narodowych barwach. Zaproszeni goście zasiedli na krzesłach ustawionych na placu obok kąpieliska. Fotel Prezydenta był jeszcze pusty.
Punktualnie o godz. 15.30 umówionym sygnałem z tężni dano znać, że nadjeżdża Prezydent. Gdy samochód gościa minął tunel, orkiestra zagrała hymn narodowy. Wszyscy stanęli na baczność, pochylono sztandary. Po powitaniach zaczęły się oficjalne przemówienia. Rozpoczął je dyrektor departamentu zdrowia. Podkreślił, jakim zaszczytem jest wybór Ciechocinka na miejsce dłuższego pobytu Prezydenta i jak ważne jest szukanie zdrowia i odpoczynku we własnej ojczyźnie, bogato obdarowanej przez przyrodę

W 1934 roku jedną noc spędził w nim Marszałek Józef Piłsudski. Po zakończeniu wojny dworek na powrót znalazł się w gestii Kancelarii Prezydenta, a następnie – Kancelarii Rady Państwa. W 1956 roku przekazany został uzdrowisku, które przeznaczyło go na siedzibę dla Ośrodka Badawczo-Naukowego Kliniki Laryngologicznej Akademii Medycznej w Warszawie. Wykorzystywany był jednak sporadycznie.

Widok od strony parku

Widok od strony parku

 W 1967 roku dworek został przejęty przez Wojewódzką Radę Narodową w Bydgoszczy, a po zmianie podziału administracyjnego kraju w 1975 – przez Wojewódzką Radę Narodową we Włocławku. Pełnił funkcję domu gościnnego. Na początku lat 80-tych przekazany został władzom miasta Ciechocinka i zamieniony na przedszkole. W 2001 roku przedszkole przeniosło się do nowego budynku.

Przewodniczka turystyczna opowiada o historii w bibliotece dworku

Przewodniczka turystyczna opowiada o historii w bibliotece dworku

W 2001 roku przedszkole przeniosło się do nowego budynku. W tym samym roku Rada Miasta Ciechocinka zwróciła się do Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego z propozycją przywrócenia dworkowi historycznej roli. Staraniem Kancelarii Prezydenta RP w 2002 roku rozpoczęto gruntowne prace remontowe. Odrestaurowany Dworek Prezydenta RP został otwarty 2 maja 2003 roku.

Bloger Kejow dokonuje wpisu w Księdze Pamiatkowej

Bloger Kejow dokonuje wpisu w Księdze Pamiatkowej

W domku nocowali w czasie wizyt Maria Kaczyńska małżonka Prezydenta Kaczyńskiego oraz wice Premier Andrzej Lepper.

 

Kejow jako kuracjusz w CiechocinkuNajciekawsze zdjęcia roku 2010 z archiwów agencji AP i Reuters
17 czerwca, 2011, 8:29 pm
Filed under: Kultura, media, Turystyka | Tagi:

Najciekawsze zdjecia roku 2010 z archiwow agencji AP i Reuters

 

Prezentacja Power Point

KejowMiss Polski AWF 2011 Warszawa Cześć I
17 kwietnia, 2011, 4:30 pm
Filed under: Historia, Kultura, media, Moda Fashion, Sport, Turystyka | Tagi: , ,

KejowPiękno, sport ,nauka – MISS POLSKI AWF 2011
14 kwietnia, 2011, 3:07 pm
Filed under: media, Moda Fashion, Sport | Tagi: , ,

Piękno, sport ,nauka – MISS POLSKI AWF 2011

Kandydatki Miss Polski AWFKandydatka nr 1               Kandydatka nr 2                                Kandydatka nr 3


Kandydatka nr 4                        Kandydatka nr 5                 Kandydatka nr 6

Kandydatka nr 7                                Kandydatka nr 8                Kandydatka nr 9

Kandydatka nr 10                             Kandydatka nr 11              Kandydatka nr 12

Kandydatka nr 13               Kandydatka nr 14              Kandydatka nr 15

Kandydatka nr 16                                               Kandydatka nr 17              Kandydatka nr 18

Nauka wychowania fizycznego to wstęp na boisko i uprawianie sportu. Promocja piękna przyszłych magistrów AWF ( wychowania fizycznego) jest ważna dla harmonijnego rozwoju sportu. Będzie transmisja na zywo dla internatów  http://www.livestream.com/misspolskiawf2011 od. 18.30

START godz. 19.00 AWF Warszawa Marymoncka 34

Więcej danych na stronie Warszawskiego AWF http://missawf.pl/

Występujący również jako patron medialny

Kejow

 
KejowKonferencja prasowa TOP CANAL REAKTYWACJA dzisiaj w SDP w Warszawie godzina 11.00

Konferencja prasowa TOP CANAL REAKTYWACJA dzisiaj w SDP w Warszawie godzina 11.00

avatar użytkownika kejow

Mam przyjemośc poinformować o reaktywacji Telewizji TOP CANAL . Konferencja prasowa odbędzie się o godz. 11.00 w Stowarzyszeni…

Mam przyjemośc poinformować o reaktywacji Telewizji TOP CANAL .

Konferencja prasowa odbędzie się o godz. 11.00 w Stowarzyszeniu Dzienikarzy Polskich w Warszawie ul. Foksal 3/5 Sala „B”

Słowem wstępnym z własnych doświadczeń z TOP CANAL opatrzył Andrzej Tadeusz Kijowski

 http://blogmedia24.pl/node/43380

http://jaron.salon24.pl/269659,top-canal-piracka-fregata-atk-2011

Bedzie realizowa transmisja internetowa z konferencji na zywo via strona internetowa TOP CANAL o godz, 11.00 , a o godz. 12. następna konferencja  prasowa z telemostem z Berlina  dot. problemów niemieckiej firmy we Wrocławiu

www.topcanal.eu   live streaming

Kejowopublikowana w: Kultura, VIDEO noty Laureat Gloria Artis Mieczysław Święcicki recytuje liryk
20 października, 2010, 7:51 am
Filed under: media | Tagi: , , ,

Wczoraj o godz. 14.00 we wtorek uhonorowano medalami „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Przyznał je minister kultury i dziedzictwa narodowego. Podczas ceremonii w Warszawie medale, w imieniu Bogdana Zdrojewskiego, wręczył artystom podsekretarz stanu w resorcie kultury Jacek Weksler. „Gościć was to zaszczyt. To dzięki wam budowany jest w Polsce kapitał intelektualny i społeczny” – mówił do laureatów.

 

Srebrne Medale „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” otrzymali: Stanisław Brudny, Antoni Libera, Bogumił Mrówczyński, Stanisław Słodowy, Mieczysław Święcicki i Zdzisław Wardejn.

 

PAP/Salon24.pl

http://www.salon24.pl/news/61408,rewinski-wardejn-i-libera-wsrod-uhonorowanych-gloria-artis

 

Byłem na uroczystości , słuchałem wypowiedzi , wzniosłem lampkę okolicznościowego szampana w siedzibie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na cześc nagrodzonych laureautów.

 

Recytacja pięknego liryka „Dwa słowa” Kraszewskiego  w wykonaniu laureata Mieczysława Święcickiego z Krakowa lidera Piwnicy Pod Baranami.

 

KejowShow Wirtualnej Polski w Gdańsku – wywiady video
10 października, 2010, 8:48 am
Filed under: Historia, media | Tagi: , , , ,

Show Wirtualnej Polski w Gdańsku – wywiady video

 

Wirtualne wywiady na imprezie Wirtualnej Polski z 5/6.10.2010

  1. Opinie polityka o Internecie, aktywnego sportowca, posłanki do Sejmu
  2. Wywiad z redaktorem Magazynu dla kobiet ONA
  3. Wywiad z redaktorem czasopisma Prestiż
  4. Wypowiedź redaktora z telewizji Wirtualnej Polski
  5. Rozmowa z uroczą szefowa FACEBOOK Polska
  6. Wywiad z siatkarkami o Mistrzostwach Świata w Rzymie
 
Kejow
 
Relacja na YouTube
 
PS. Kto rozpozna  nazwiska rozmówców
 
http://www.youtube.com/watch?v=xdVCYsAa1l8


Geopolityczne znaczenie pomnika w Ossowie
18 sierpnia, 2010, 6:22 am
Filed under: bezprawie, Historia, media, polityka | Tagi: , ,

Geopolityczne znaczenie pomnika w Ossowie

 

W polskich mediach dyskutowany jest skandal wokół odsłonięcia w Ossowie pod Warszawą pomnika żołnierzy Armii Czerwonej, poległych w wojnie polsko-radzieckiej w 1920 roku. Wandale namalowali czerwone gwiazdy na nagrobku grobu zbiorowego uwieńczonego krzyżem prawosławnym. Nie należy, jakoby, czcić pamięci tych, którzy nieśli na swych bagnetach zbrodniczą ideologię.

Czy warto załatwiać porachunki ze zmarłymi i w jaki sposób wpływa to na nas, żyjących? Przewodniczący Europejskiego Centrum Analiz Geopolitycznych Mateusz Piskorski przedstawił swoją opinię w wywiadzie dla „Głosu Rosji”:

 „Jeździłem do Ossowa, gdzie doszło do incydentu, rozmawiałem z administracją organów terenowych. Wszyscy wyrażają przekonanie, że miała miejsce prowokacja, zorganizowana przez prawicowych radykałów z kół antyrosyjskich. Mamy dowody tego. Uczestnicy akcji protestacyjnej (15 osób) przyjechali samochodami zarejestrowanymi w zupełnie innych województwach”. Nikt z miejscowych mieszkańców nie zna tych osób. Sami mieszkańcy wioski, odwrotnie, popierali odsłonięcie pomnika, przypominającego tragiczne wydarzenia z 1920 roku oraz pojednanie między Rosjanami i Polakami”.

Czy ten incydent nie zakłóci stosunków rosyjsko-polskich, które po smoleńskiej tragedii znacznie się polepszyły?

 „Niestety zarówno w Polsce, jak też w Rosji istnieją marginalne siły polityczne, opowiadające przeciwko przyjaźni naszych narodów. Wiemy o nieprzyjaznych akcjach narodowych bolszewików wobec Polski, polscy politycy o skrajnie prawicowych poglądach, odwrotnie, nie akceptują niczego, co ma związek z Rosją”. Właściwie chodzi o warstwy marginesowe, które nie są nawet reprezentowane w Sejmie. Jednym słowem, jestem przekonany, że akt wandalizmu w Ossowie nie wywrze żadnego wpływu na pozytywną dynamikę stosunków rosyjsko-polskich. Przypomnę ponadto, że prezydent Polski Bronisław Komorowski poparł inicjatywę odsłonięcia pomnika 22-ch Żołnierzy Armii Czerwonej.

Fragment wywiadu w Russia Voice

Wypowiedz z 2009 r.Mateusza Piskorskiego w sprawie strategicznego sojuszu z Rosją
 
Strategiczne partnerstwo polsko-rosyjskie to pojęcie brzmiące dziś surrealistycznie. Spoglądając na mapę Europy musimy jednak zadać sobie pytanie o nasze cele i geopolityczne aspiracje. Jednym z nich powinno być radykalne wzmocnienie Warszawy w UE. A tego celu bez partnerstwa z Moskwą osiągnąć się najprawdopodobniej nie da. Argumentacja historyczno-sentymentalna nie powinna przy tym odgrywać, jak to było do tej pory, destruktywnej roli. Polityka element emocjonalny może traktować jedynie jako pomocny instrument; nie może zaś czynić go podstawą wyznaczania swych kierunków.

Tekst z raportu Puławskiego  1/2010  Stosunki Polsko Rosyjskie

Stosunki polsko-rosyjskie, z uwagi na różne priorytety w polityce zagranicznej, od początku lat dziewięćdziesiątych nie miały szans na to, aby stać się strategicznymi. Nie mniej jednak, gdy prezydentem RP był Aleksander Kwaśniewski, kontakty te cechował wysoki poziom wzajemnego zaufania. Chociaż zdarzały się różne incydenty, starano się je łagodzić bez odwoływania się do tematów historycznych, które wciąż kładą się cieniem na współczesne stosunki. Nie wyliczając ofiar, które miały miejsce po obu stronach, kwestie historyczne w Polsce niekiedy dominują nad sprawami bieżącymi i stąd, nie bez powodu, w krajach ościennych rozpamiętywanie się w historii jest uznawane za specjalność polskiej kuchni politycznej. Rosyjskie media, ilekroć komentują stosunki polsko-rosyjskie, piszą o „opętanych przez historię Polakach”. Wynika to z braku zrozumienia ze strony Rosjan, którzy albo nie znają wspólnej historii, albo nie chcą do niej wracać. Stąd też rozliczanie się z przeszłością jest obecnie poza kręgiem zainteresowań rosyjskiego społeczeństwa i polityków. Dla Kremla liczy się bowiem teraźniejszość, gdyż przeszłość nie stawia państwa rosyjskiego w najlepszym świetle. Z tego powodu trudno oczekiwać przeprosin ze strony Rosji. Ponadto kłóciłoby się to ze strategią przyjętą w Moskwie, według której Rosja jest mocarstwem światowym. Jak mówi rosyjski politolog Aleksiej Makarin dzisiejsza Rosja nie przeprasza, bo uważa to za przejaw słabości.

PODSUMOWANIE

Nieporozumieniem jest iż – państwo polskie ma obowiązek dbania o groby wszystkich poległych na jej ziemi żołnierzy, bez względu na to, czy byli najeźdźcami czy obrońcami w sposób pojmowany przez władzę. Humanistyczne podejście i typowo PR fakt realizowany przez główne siły polityczne w RP , powoduje zagrożenie dla obecnej sytuacja i podsycania elementów ulicznej pop kultury.

Kejow

KejowKampania wyborcza na wesoło Ędward Ącki – debata prezydencka
11 lipca, 2010, 7:58 pm
Filed under: media, polityka | Tagi: , ,

 Z przyjemnością prezentują materiał nakręcowym z znanym showmanem, Szymonem  Majewskim.

Specjalnie dla blogerów po emocjach wyborczych.

Realizacja własna

Kejow