Jaronwoj Blog Warszawa Polska


Niepolityczny Prezes PKN Orlen
25 marca, 2008, 8:27 am
Filed under: Paliwa, Polityka energetyczna, Ropa naftowa, Uncategorized | Tagi: , ,
Konkurs na prezesa PKN Orlen i członków jego zarządu ogłosiła rada nadzorcza koncernu.
To pierwsza po prawie dziesięciu latach sytuacja, w której zarząd spółki może być dobrany nie według kryteriów politycznych.

 

 WYMAGANIA DLA PREZESA

— co najmniej siedmioletni staż pracy na stanowiskach zarządczych w spółkach prawa handlowego; preferowane będą doświadczenia w międzynarodowych grupach kapitałowych;

— przynajmniej pięć lat doświadczeń kierowania dużymi zespołami menedżerskimi; — doskonałe zdolności organizatorskie, komunikacyjne oraz umiejętność pracy w złożonych zespołach menedżerskich;

 — wiedza o zakresie działalności oraz o sektorze, w którym działa PKN. W przypadku kandydatów na prezesa PKN Orlen rada nadzorcza będzie dodatkowo wymagać m.in. przedstawienia autorskiej koncepcji rozwoju spółki.

POLITYCZNI PREZESI

Andrzej Modrzejewski – AWS ,

Zbigniew Wróbel – związany z SLD ,

Jacek Walczykowski – człowiek Kulczyka ,

Igor Chalupec – związany z rzadem Marka Belki,

 Piotr Kownacki – znajomy Prezydenta Kaczyńskiego

Żródło :Gazeta Wyborcza Płock

OCENA WŁASNA

Deklaracja Rady Nadzorczej PKN Orlen transparentna po raz pierwszy w tak ważnej sprawie. Zwykle NAFTA POLSKA z ramienia Skarbu Państwa była głowny motorem zmian kadrowych z klucza politycznego zwykle aktualnej władzy. Czy jest prawdą powód odejścia obecnego Prezesa: „Prezes Orlenu musiał odejść bo nie dawał na Radio Maryja” Zapowiadając objecie funkcji prezesa Kownackiego ówczesny minister skarbu Wojciech Jasiński powiedział, że Kownacki będzie miał za zadanie wzmocnienie pozycji koncernu, a tym samym – bezpieczeństwa energetycznego Polski. Jego zalety to „kompetencja, wiarygodność i zaufanie”.

Jakie cele dla nowego prezesa PKN ORLEN?

b24afe8c77ee3ce6c1042857462e0667KRAUZE i PETROLINVEST skutecznym graczem na polskim rynku paliw LPG
18 marca, 2008, 10:14 am
Filed under: gaz, LPG, Paliwa | Tagi: , , , , ,

eda_mala-dzici.jpg


  Alians  z brytyjsko-rosyjską spółką TBS Enterprises spółka z grupy Ryszarda Krauzego ma podpisać kontrakt na dostawy gazu płynnego (LPG) z Rosji. Kontrakt opiewa na co najmniej 450 tys. ton gazu i będzie trwał minimum 3 lata. Ma przynieść duże pieniądze. W ciągu trzech lat przychody ze sprzedaży LPG powinny dać dodatkowo około 900 mln zł – informuje Zenon Grablewski, wiceprezes zarządu Petrolinvestu.Polska i Europa

Petrolinvest w 2007 r. sprowadził do Polski 110 tys. ton LPG. W 2008 r. nasz import może wzrosnąć o blisko 60 tys. ton. Od przyszłego roku będzie można mówić o wzroście rzędu 150 tys. ton rocznie

Link http://www.pb.pl/Default2.aspx?ArticleID=fe261e64-a240-493b-ab7b-373135552da0&open=sec

Interesująca opcja terminala – list intencyjny

Dzierżawą terminala morskiego LPG w Porcie Gdynia, który to terminal zostanie przez Spółkę PETROLINVEST S.A. udostępniony TPG GAZ S.A. za wynagrodzeniem pokrywającym ponoszone koszty.

Link http://www.petrolinvest.pl/pl/aktualnosci/informacja-poufna-zawarcie-listu-intencyjnego-z-t.b.s.-enterpr.html

Analiza

Analizując rozszerzenie  pola biznesowego  przez Spółkę PETROLINVEST S.A dostrzegam zapełniania w rynku krajowym nisz produktowych np. LPG.Terminale kolejowe na ścianie wschodniej oparte na imporcie z krajów WNP borykały się poprzednio z różnymi przeciwnościami , opcja terminala morskiego jest bardziej efektywna.

Przeciwności

Najpopularniejsze w Polsce alternatywne paliwo do napędu pojazdów traci na opłacalności. Wszystko przez rosnące ceny gazu propan – butan, znanego jako LPG i utrzymujących się na w miarę stabilnym poziomie cen benzyny.

Zgodność prognoz z działaniem PETROLINVEST

Prognozy przedstawione przez prelegenta Mr De Greve podczas Nicejskiego kongresu, i ich uzasadnienie nie budzą wątpliwości co do poprawności postawionych tez, że rynek LPG ze sprzedaży w 2001 roku na poziomie 31 mln ton może osiągnąć 63 mln ton w roku 2030.

Największy przyrost jest przewidywany w sektorze autogazu, gdzie w roku 2001 sprzedaż wyniosła 4,9 mln ton, a w 2030 ma osiągnąć 25 mln ton !!! – to prawie 5-cio krotny wzrost na przestrzeni 30 lat – czy to możliwe ??
Biorąc pod uwagę, argumenty, którymi zostały poparte te prognozy, wydaje się to całkiem realne. Uzasadniano podawane przewidywania tym, że:
– cały świat musi stawić czoło problemowi globalnego ocieplenia i ograniczyć do minimum emisje dwutlenku węgla
– LPG posiada walory ekologiczne w odniesieniu do innych paliw ropopochodnych
– polityka energetyczna EU wymaga coraz większej dywersyfikacji nośników energii – w tym także stosowanych do transportu samochodowego
– kolejne kraje Europy uwalniają rynki energetyczne – energia elektryczna oraz gaz ziemny przestaną być dotowane przez poszczególne państwa i osiągną cenę wolnorynkową, a to oznacza wzrost ich cen
– nowe rynki zbytu dla LPG w Europie (wykorzystanie do zasilania klimatyzatorów – jak w Japonii; do zasilania agregatów stacjonarnych, itp.)

http://www.autocentrum.pl/go/338__Wzrost_europejskiego_rynku_LPG_o_100%25_do_2030_roku_!!!__14__0__5__787992187.htmlDywersyfikacja i bezpieczeństwo energetyczne w rękach speca od POLMOSu
  Wicepremier Waldemar Pawlak likwiduje departament ministerstwa gospodarki zajmujący się dywersyfikacją dostaw ropy i gazu. Wiceminister Eugeniusz Postolski, któremu podlega departament, potwierdza tę wersję i przyznaje, że departament ds. dywersyfikacji zostanie zlikwidowany. Powód? – Dubluje on kompetencje departamentu ropy i gazuDepartament dywersyfikacji dostaw nośników energii w Ministerstwie Gospodarki to zapowiedź, że dywersyfikacja źródeł energii będzie polegała na rozwoju biopaliw i gazyfikacji węgla, reklamowanej przez ministra gospodarki Waldemara Pawlaka?

Stary Departament ma już nowego dyrektora. Został nim Andrzej Chwas, dotąd pracujący w Ministerstwie Skarbu m.in. jako specjalista od Polmosów a, pracownicy Wipiera i Naimskiego [PiS] lwia część sama zrezygnowała z pracy, bo obecne kierownictwo resortu MG nie dawało im nic do robienia.

OPINIA

Czekam na dalszy rozwój wypadków kwestia bezpieczeństwa energetycznego i dywersyfikacji jest  ważna dla Polski, pozostawienie samopas bez nadzoru , może obfitować w nieprzewidywalne ryzyka.