Jaronwoj Blog Warszawa Polska


Rządowa oszczędność 1% energetycznej efektywności,biały certyfikaty
31 Maj, 2009, 5:36 am
Filed under: ekologia, emisja, emisja CO2, polityka | Tagi: ,

Rządowa oszczędność 1% energetycznej efektywności, biały certyfikat

Ministerstwo Gospodarki planuje aby  urzędy i instytucje zobowiązane zostaną do zaoszczędzenia w ciągu roku nie mniej niż 1 procenta średniego zużycia energii.

Przedsiębiorstwa sprzedające energię elektryczną, ciepło lub paliwa gazowe będą miały obowiązek pozyskania i przedstawienia do umorzenia prezesowi URE określonej ilości świadectw efektywności energetycznej lub uiszczenia opłaty zastępczej. Wielkość tego obowiązku zostanie określona w drodze rozporządzenia. Świadectwa efektywności energetycznej będzie można uzyskać tylko za przedsięwzięcia, które charakteryzują się najwyższą efektywnością ekonomiczną
***
Projekt ustawy o efektywności energetycznej implementuje do polskiego prawa dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady z 5 kwietnia 2006 r. w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych. Stanowi także realizację, przyjętego przez Radę Europejską 9 marca 2007 r., celu określanego jako 20-procentowe obniżenie zużycia energii w UE do 2020 r. w stosunku do przewidywanego zużycia.
 
Źródło: Ministerstwo Gospodarki
 
 
BIAŁE CERTYFIKATY – OSZCZĘDZANIE ENERGII
 
Objęcie białymi certyfikatami wszystkich końcowych użytkowników oszczędzających energię.  Ustawa będzie wdrożeniem postanowień dyrektywy 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych. Główne cele ustawy to osiągnięcie oszczędności zużycia energii na poziomie co najmniej 9% do końca 2016 r. oraz realizacja założonego na szczycie Unii Europejskiej w marcu 2007 r., 20 % celu obniżenia zużycia energii w UE do 2020 r.Według projektu ustawy mechanizm powstawania białych certyfikatów opierać się będzie na audycie i deklaracji inwestora poziomu oszczędności. Wyniki będą weryfikowane z deklaracją po realizacji projektu. Prawo do emisji białych certyfikatów uzyskuje się w wyniku rozstrzygnięcia przetargu na planowane inwestycje oszczędzające energię. Zdaniem autorów projektu ustawy, tylko bodziec w postaci zachęty finansowej do podjęcia działań jest skuteczny. Obecnie inwestorzy pomimo świadomości korzyści nie podejmują działań, gdyż zyski uzyskują w pewnej perspektywie, a nie natychmiast. Mechanizm ma działać następująco: inwestorzy przygotowują inwestycje i przystępują do przetargu, a po wygranej sprzedają certyfikaty firmom obrotu, które umarzają certyfikaty w URE. Towarowa Giełda Energetyczna prowadzi przetargi, rejestr i obrót giełdowy świadectw. Biuro Obsługi Systemu Białych Certyfikatów prowadzi benchmarking, monitoring i promocję systemu. Jeśli sprzedawcy zabraknie certyfikatów do umorzenia, to będzie musiał płacić tzw. opłatę zastępczą.
System ma być wdrożony  w 2009 r.  i do 2020 r. będzie kosztował ok. 20 mld zł. Te środki  mają trafić od odbiorców energii do firm, których projekty inwestycyjne uzyskają prawo do emisji certyfikatów.
* * *
Wartość jednostkowa białego certyfikatu została ustalona na poziomie 1 tony oleju ekwiwalentnego (1 toe to tona ropy naftowej o wartości opałowej równej 10.000 kcal/kg). Wg autorów projektu ustawy, wartość rynkowa białego certyfikatu może oscylować w granicach  800 – 2500 zł.
 

Rynek Instalacyjny

 
PRAWA I HANDEL – BIAŁYMI  CERTYFIKATAMI
 
Prawo do emisji białych certyfikatów uzyskuje się w wyniku rozstrzygnięcia przetargu na inwestycje oszczędzające energię, o którym mowa w Ustawie Prawo Energetyczne Art. 16a ust 8. WYGRANIE PRZETARGU OZNACZA AUTOMATYCZNĄ EMISJĘ UZYSKANYCH BIAŁYCH CERTYFIKATÓW.
 
 
Białe certyfikaty energetyczne, czyli oko Wielkiego Brata
 
Propozycją, która daje gwarancję osiągnięcia celu i niesie ze sobą korzyści dla całego rynku, jest wprowadzenie inteligentnego systemu pomiarowo-rozliczeniowego (smart metering), co przewiduje art. 13 dyrektywy. System ten jest już wdrażany w innych państwach, na przykład w Kanadzie. Inteligentne pomiary dają możliwość nawet 10-proc. oszczędności energii.

Inteligentne pomiary pozwalają dystrybutorom na zmniejszenie strat sieciowych, ale dają też korzyści odbiorcom końcowym. Zdalny odczyt oznacza odejście od cyklicznych odczytów liczników. Istniejące rozwiązanie oznacza de facto kredytowanie firm energetycznych i jest często kontestowanez powodu błędów w prognozach. Smart metering oznacza możliwość łatwiejszej i szybszej zmiany sprzedawcy, dostosowania taryf do indywidualnych potrzeb klienta, a co najważniejsze: wpływa na obniżenie cen dostaw energii i promuje energooszczędność.

 
Prezes URE  zwany dalej Wielkim Bratem
 
CIRE/OGRZEWNICTWO
 
FAKTY I POZYCJA POLSKI W UE
 
W rozliczeniu będzie kontrolowana zarówno energia końcowa, jak i pierwotna, prawdopodobnie trzeba będzie przy tych oszczędnościach wykazać osiągniętą redukcję emisji CO2. Tymczasem polska rzeczywistość jest niewesoła. Ilość emisji CO2 dla Polski w przeliczeniu na 1 tys. produktu krajowego brutto wynosi 1200 (kg/1000 euro PKB), gdy w UE 27 mniej niż 500 kg/1000 euro PKB, a UE 15- 300 kg/1000 euro PKB, czyli 4 razy mniej niż w Polsce! Takie dane wysłaliśmy jednak do Eurostatu, więc UE twierdzi, że mamy rezerwy. Zużycie energii pierwotnej na wytworzenie produktu krajowego brutto też mamy bardzo wysokie – nasza gospodarka charakteryzuje się przecież bardzo dużą intensywnością energetyczną. Bilans moglibyśmy poprawiać w sektorze budownictwa. Według najnowszych norm UE, nowo konstruowane budynki powinny zużywać 90-120 kW/h/1 m2, u nas zużywają 150, o ile w ogóle przestrzega się tych przepisów. Inne kraje o podobnym do naszego klimacie mówią 50 kW/h/ 1 m2! A więc trzy razy mniej!
KONKLUZJA
Istnieje ryzyko, że ustawa o efektywności energetycznej jest szykowana dla nieprzygotowanego intelektualnie społeczeństwa, które nie zrozumie jej celów i nie będzie potrafiło w praktyce zrealizować wielu zapisów tej ustawy – ocenia prof. Tadeusz Skoczkowski, prezes Krajowej Agencji Poszanowania Energii.
 
ETYKIETY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ – GRAFIKA wg. UE
 

 

Link Edukacyjny KAPE http://www.senternovem.nl/mmfiles/2_AWeglarz_Zalozenia_Ustawy_o_EE_tcm24-274444.pdf
 
Założenia Ustawy o Efektywności Energetycznej
dr inż. Arkadiusz Węglarz Koordynator projektów w KAPE S.A.


LNG w Japonii przykład dla polskiego terminalu LNG Świnoujścia
26 Maj, 2009, 7:21 pm
Filed under: Paliwa

LNG w Japonii przykład dla polskiego terminalu LNG Świnoujścia

 Japońskie doświadczenie z LNG z Sachalina &  Wenezueli

 
W dniu 6 kwietnia br., do portu Sodegaura w Chibie zawinął tankowiec z pierwszą dostawą 67 tys. ton LNG z zarządzanej przez Gazprom nowej platformy wydobywczej na Sachalinie (projekt Sachalin 2). Głównymi odbiorcami dostaw będą dwie japońskie firmy energetyczne: Tokyo Gas Co. oraz Tokyo Electric Power Co. Aż 60% LNG z nowej platformy wydobywczej przeznaczone jest na eksport do Japonii, natomiast reszta trafiać ma do St. Zjednoczonych i Korei Południowej. Szacuje się, iż dostawy LNG z Sachalinu będą stanowiły 7% japońskiego importu gazu ziemnego.
 
Japonia, zwiększając dostawy LNG od Gazpromu, ma nadzieję uniezależnić się w pewnym stopniu od dostaw z Bliskiego Wschodu. Niewątpliwą zaletą dostaw z Sachalinu jest stosunkowo niewielka odległość, dzięki której czas dostawy wynosi jedyne 3 dni w porównaniu z ponad tygodniowym okresem czasu, jaki potrzebny jest na sprowadzenie dostaw z Bliskiego Wschodu. Zainteresowanie Japonii kupnem gazu od rosyjskiego potentata jest ponadto zbieżne z polityką Moskwy, której zależy na wzroście dostaw do krajów z regionu azjatyckiego.
 
Ze względu na liczne korzyści, jakie wynikają z importu rosyjskiego gazu ziemnego, japońscy przedsiębiorcy nie wykluczają możliwości zwiększenia w najbliższym czasie dostaw gazu z posiadającego duży potencjał wydobywczy Sachalinu.
 
Na podstawie:
The Japan Times, Początek dostaw LNG z Sachalinu,15 kwietnia 2009 r. tłumaczenie WYDZIAŁ EKONOMICZNY AMBASADY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ    W JAPONII
 
Wspólna eksploatacja Japonii i Wenezueli złóż ropy naftowej oraz LNG
 
Podczas spotkania premiera Taro Aso z prezydentem Wenezueli, Hugo Chavezem, politycy wspólnie zadeklarowali gotowość zacieśnienia współpracy w sektorze energetycznym. W ramach poszerzenia dotychczasowej współpracy planuje się utworzenie specjalnej grupy badawczej, której zadaniem będzie analiza możliwości efektywnej eksploatacji jednych z najbogatszych na świecie złóż ropy naftowej oraz LNG znajdujących się wzdłuż rzeki Orinoko.
 
Premier Aso wyraził nadzieję na pomocną postawę miejscowego środowiska biznesowego w kontaktach z przedstawicielami japońskich firm, którzy mają pracować przy wspólnej eksploatacji złóż. Japoński premier zasugerował także, iż rząd Wenezueli powinien podjąć starania w celu lepszej koordynacji współpracy pomiędzy firmami sektora prywatnego i publicznego, która ulepszyłaby stan środowiska biznesowego w Wenezueli. Prezydent Wenezueli zapewnił premiera Aso o tym, iż dokona wszelkich starań aby ułatwić japońskim firmom sprawne funkcjonowanie oraz podkreślił ważną rolę jaką japońska współpraca odgrywa dla przyszłości sektora energetycznego w Wenezueli.
 
Na podstawie:
The Japan Times, Aso i Chavez uzgadniają wspólną eksploatację złóż ropy naftowej i LNG,7 kwietnia 2009 r. tłumaczenie WYDZIAŁ EKONOMICZNY AMBASADY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ    W JAPONII
 
Jest protest w sprawie gazoportu 
 
Gazoport ma powstać na prawobrzeżu Świnoujścia. Obok portu handlowego. (fot. Sławomir Ryfczyński)
 
News photo
 
Liquid asset: A tanker carrying liquefied natural gas from Russia’s Sakhalin-2 project arrives at a receiving terminal operated by Tokyo Gas Co. and Tokyo Electric Power Co., in Sodegaura, Chiba Prefecture, on Monday.KYODO PHOTO
 

 PROTEST W ŚWINOUJŚCIU

 
Gazoport w naszej klasie. Przeciwnicy budowy terminalu LNG w Świnoujściu stworzyli profil na naszej-klasie. Do wczoraj wpisało się tam niecałe 600 osób.
O innym proteście internautów „Kurier” napisał wczoraj jako pierwszy.
 
Gazodestrukt, gazosyf, gazowa bomba – tak protestujący nazywają terminal LNG, który ma powstać w świnoujskiej dzielnicy Warszów.
Nie chcą oni, żeby ta część miasta rozwijała się w kierunku przemysłowym.
 
Chcą „zielonego kurortu”, a nie „przemysłowego zagłębia”. Uważają, że jeszcze raz należy  przeanalizować okoliczności i argumenty, na podstawie których podjęto decyzję o lokalizacji tej inwestycji w Świnoujściu.
 
– Działamy pod dużą presją. Skontaktuję się z panem po powrocie z wyjazdu – taką odpowiedź dostał nasz dziennikarz od osoby, która założyła stronę internetową, gdzie pod petycją do premiera Donalda Tuska podpisują się różni mieszkańcy.

 
Profil „terminal stop” powstał także na naszej-klasie. Podobnie jak na stronie internetowej z petycją, także tam widnieje logo z przekreślonym szkieletem ryby i gazowcem. Do znajomych dołączyli przede wszystkim mieszkańcy Świnoujścia, ale jest i kilka osób spoza miasta.
 
Wcześniej nikt żadnych protestów do nas nie kierował – mówi Robert Karelus, rzecznik prezydenta Świnoujścia.
 
– Dziwi nas, że głosy sprzeciwu pojawiły się dopiero dwa lata po podjęciu decyzji o lokalizacji. Było tyle spotkań, na których wyjaśniano wszelkie kwestie związane z budową terminalu LNG. Uważamy, że ta strona internetowa jest związana z dość spontanicznym ruchem społecznym.

Link  http://www.eswinoujscie.pl/aktualnoci/1585-rzecznik-prezydenta-winoujcia-dziwny-protest.html

 

Bedzie II Japonia  w PolsceNarodowy Cel Wskaźnikowy – alkohol
25 Maj, 2009, 10:12 am
Filed under: biopaliwa, emisja CO2, Energia odnawialna, Paliwa | Tagi:

Narodowy Cel Wskaźnikowy – alkohol

W ramach Narodowych Celów Wskaźnikowych w zakresie biokomponentów w Polsce, Czechach i na Litwie kontraktowane przez koncern ilości bioetanolu będą większe niż w latach ubiegłych.

Szacowane potrzeby PKN na poszczególnych rynkach na okres październik 2009 – wrzesień 2010 wyniosą: w Polsce bioetanol nieskażony (około 170 mln litrów, do 280 mln litrów w przypadku wejścia w życie zmiany rozporządzenia ministra gospodarki w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych pozwalającego na stosowanie zwiększonych ilości bioetanolu), w Czechach bioetanol skażony (około 25 mln litrów), na Litwie bioetanol skażony/nieskażony (około 24 mln litrów do 34 mln litrów w przypadku wejścia w życie normy E10 EN 228).

Biokomponent będzie przeznaczony do produkcji dodatku w postaci eteru etylo-tert-butylowego (ETBE) oraz jako bezpośredni komponent do benzyn.

Bioetanol (BE) w postaci alkoholu etylowego bezwodnego, uzyskiwanego głównie w wyniku procesu fermentacji buraków cukrowych, ziemniaków, kukurydzy, żyta i pszenicy, lub w postaci syntetycznej, tj. ETBE (eter etylo-tert-butylowy, 47% EtOH), dodawany do benzyn funkcjonuje jako BE5, BE10, BE85, ETBE15.

HISTORIA ETANOLU JAKO PALIWA

W 1872 gdy Otto opracował pierwszy silnik spalinowy, nie znano jeszcze ropy naftowej i technologii jej rafinacji. Dlatego paliwem dla jego silnika był właśnie 90-95% spirytus. Silnik forda T przewidziany był do pracy na benzynie, spirytusie lub ich mieszance. Okazuje się, że alkohol jest bardzo dobrym paliwem do silników benzynowych a nawet silników diesla.

W dzisiejszych czasach zastosowanie alkoholu etylowego (etanolu) jako paliwa silnikowego jest bardzo mało popularne, głównie ze względu na relatywnie niskie ceny ropy naftowej i jej pochodnych. Wynikają one między innymi z tego, że do wytworzenia litra spirytusu konieczne jest zużycie od 8400 do 11200 kJ energii. Wartość opałowa czystego alkoholu etylowego to tylko 60% wartości opałowej benzyny. To kolejny powód, dla którego alkohol nie jest popularnym paliwem silnikowym.

KTO JEST NOWY GRACZEM NA RYNKU W POLSCE

Nowy gracz Bioagra (dawniej Biopaliwa) za kilka tygodni uruchomi produkcję bioetanolu w Goświnowicach, w rejonie Nysy. Bioagra będzie wytwarzała 140 mln litrów bioetanolu .

ULGI W PODATKACH DLA BIOPALIW

Z tytułu ulg w podatku akcyzowym za stosowanie biokomponentów, branża paliwowa otrzymała w 2008 roku 879,5 mln zł, to jest 3,6 razy więcej niż w 2007 roku. Według niej, pieniądze polskich podatników, zamiast wspierać polskich rolników, trafiały do wytwórców biokomponentów zagranicznych, od których koncerny paliwowe importowały biokomponenty.

„Oczekujemy, że ulgi, które otrzymują koncerny paliwowe z naszych podatków, będą wspierały rozwój biopaliw oparty przede wszystkim o surowce wyprodukowane przez polskie rolnictwo”

Ustawa z 11 maja 2007 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 99, poz. 666) przenosi niektóre stawki podatku akcyzowego na biopaliwa z rozporządzeń do ustawy akcyzowej. Zmienione w ten sposób przepisy ustawy o podatku akcyzowym będą stosowane dopiero od dnia ogłoszenia pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności pomocy publicznej z tytułu stosowania obniżonych stawek i zwolnień od podatku akcyzowego dla biokomponentów i biopaliw ze wspólnym rynkiem.

Dotyczy to benzyn silnikowych objętych kodem CN 2710 11 45 lub 2710 11 49; olejów napędowych objętych kodem CN 2710 19 41; wyrobów powstałych ze zmieszania tych benzyn silnikowych i olejów napędowych z biokomponentami oraz biokomponentów stanowiących samoistne paliwa przeznaczonych do napędu silników spalinowych, bez względu na kod CN.

Zmiana ta spowodowała, że Ministerstwo Finansów opracowało projekty dwóch rozporządzeń. Pierwszy uchyla z rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego przepisy dotyczące zwolnienia od akcyzy dla: benzyny silnikowej nieetylizowanej i oleju napędowego z udziałem biokomponentów, biokomponentów stanowiących samoistne paliwo.

Resort finansów podkreśla, że zmiana jest konieczna, bowiem stosowany dotychczas system zwolnień od akcyzy z tytułu dodawania biokomponentów do paliw silnikowych zostanie zastąpiony przez określony w ustawie o podatku akcyzowym system obniżenia stawek akcyzy o iloczyn kwoty obniżenia stawki i ilości litrów biokomponentów dodawanych do benzyn silnikowych i olejów napędowych.

Drugi projekt rozporządzenia zakłada usunięcie z załączników nr 1 i 2 do rozporządzenia w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego, przepisów dotyczących obniżonych stawek podatku akcyzowego dla benzyn silnikowych i olejów opałowych, również z zawartością biokomponentów.

Ministerstwo Finansów/Gazeta Prawna

OBOWIĄZKOWY BLENDING PALIW WEDŁUG UE

Punktem spornym był przede wszystkim próg obowiązkowego blendingu biopaliw, który Komisja Europejska zaproponowała na 10% od 2020 roku.

Parlament Europejski zasugerował jego zmniejszenie do 6%. Część krajów członkowskich uważała nawet taki pułap za zbyt wysoki. Kontrowersje budziły także limity oszczędności emisji gazów cieplarnianych. Początkowo miało to być 35%, w późniejszych wersjach zaś już 50%. Tak wysoki próg eliminowałby większość biopaliw produkowanych w UE z surowców spożywczych. Uzgodniona przez KE i zatwierdzona 17 grudnia 2008 roku przez Parlament Europejski wersja jest określana mianem 3×20, gdyż zakłada, że: 1) od 2020 roku 20% energii w UE ma pochodzić z odnawialnych źródeł; 2) emisja gazów cieplarnianych ma zostać zredukowana o 20% (w stosunku do poziomów z 1990 roku); 3) zużycie energii z odnawialnych źródeł ma wzrosnąć do 20% w 2020 roku.

W uzgodnionej propozycji pozostawiono 10% próg blendingu dla biopaliw od 2020 roku. Nie znalazły się nim jednak zapisy określające udział paliw drugiej generacji oraz energii elektrycznej. We wcześniejszym projekcie zużycie odnawialnej energii, generowanej przez elektryczne pociągi i samochody oraz pochodzącej z biopaliw z niespożywczych surowców, miało stanowić 4/10 zakładanego celu.
Rolnicy.comGraficzne wrózby kryzysu i stanu gospodarki światowej
24 Maj, 2009, 5:23 pm
Filed under: Paliwa
Najwieksze banki świata
Najwieksze banki świata

 

Komentarz do obrzkowej wersji kryzysu światowego

1. Jak się nie załamać skoro rząd mówie że kryzys już jest pokonany

2. Dlaczego Chiny mają tak potężne banki?

3. Czy kraje z grupy G7 tak nisko upadły z produkcja przemysłowąRosyjska ekspansja gazowa w UE z problemami bezpieczeństwa i partnerstwa i utraty zysku

Problemy Gazpromu ze sprzedażą gazu w Europie

15 maja Międzynarodowa Agencja Energetyki (IEA) opublikowała staty­stykę popytu na gaz w UE w I kwartale br. W porównaniu z nią kwar­talne wyniki sprzedaży Gazpromu ujawnione na przełomie kwietnia i maja są bardzo złe. Główną tego przyczyną jest zbyt mała elastycz­ność polityki cenowej monopolisty. W efekcie rosyjski gaz jest obec­nie najdroższy w Europie. Kryzys wprawdzie osłabił pozycje Gazpromu w UE, ale pozostaje on największym dostawcą gazu do UE.
Według IEA, spożycie gazu w Unii Europejskiej spadło w I kwartale o 2–3%, a import błękitnego paliwa – o ok. 12% w stosunku do wyników I kwarta­łu 2008 roku. W tym samym czasie dostawy Gazpromu do Europy spadły o 39% (w tym dla Niemiec i Włoch o 50%), zaś jego udział w imporcie gazu na rynek europejski (wraz z tureckim) zmniejszył się z ok. 30% do 18% (choć koncern zachował pierwsze miejsce wśród dostawców). Jedną z przy­czyn tak znacznego spadku sprzedaży są wysokie ceny surowca Gazpromu w Europie (obecnie 390– 400 USD/1000 m3). Jak podaje rosyjski dziennikWiedomosti, gaz NorskHydro kosztuje 360–370 USD, Shella – 333 USD (obydwie kompanie zmieniały ceny wraz ze spadkiem popytu, a ich sprzedaż albo rosła (StatoilHydro – o 5%), albo się nie zmieniała (Shell). Na znaczny spadek sprzedaży Gazpromu w I kwartale złożyły się: przeszło dwutygodnio­wa przerwa w dostawach gazu spowodowana rosyjsko-ukraińskim konfliktem w styczniu br. oraz możliwość okresowego ograniczania odbioru gazu nawet w ramach kontraktów z formułąbierz lub płać.Najtańszy jest w Europie gaz dostarczany przez BP: 196,4 USD (koncern brytyjski ma w większości dostawy spotowe, w których cena jest bardziej elastyczna niż w kontraktach długoterminowych). W związku z tym kontrahenci Gazpromu ograniczają za­kupy surowca w oczekiwaniu na większy spadek cen w drugiej połowie roku (ceny gazu zmieniają się wraz z cenami ropy z opóźnieniem 6–9 miesięcy). Mimo problemów ze sprzedażą koncern nie planuje zmiany sposobów działa­nia w Europie.
Źródło : Biuletyn Analityczny numer 19(94) , 20.05.2009 Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia
 
Nord Stream ma problemy finansowe
 
15 maja w czasie spotkania premiera Włoch Silvia Berlusconiego z pre­mierem Rosji Władimirem Putinem w Soczi nie doszło do porozumienia w sprawie podwyższenia włoskich gwarancji kredytowych na realizację projektu gazociągu Nord Stream (NS). Włoska agencja eksportowo–kredytowa SACE w zamian za gwarancje rządowe dla NS domaga się dodatkowych zabezpieczeń w postaci wpływów eksportowych Gazpro­mu, na co koncern się nie godzi. Sytuacja ta dowodzi, że sprawa finan­sowania projektu NS wciąż nie jest rozwiązana.
Pierwotnie zakładano, że 30% środków na realizację projektu NS (2,2 mld euro) mają wnieść udziałowcy w sumach proporcjonalnych do ich udziałów; 35% (2,7 mld euro) miały stanowić kredyty zaciągnięte przez operatora bez gwarancji ze strony akcjonariuszy, a 35% – kredyty gwarantowane przez agencje ds. kredytowania eksportowego. Agencje włoska (Italian Export Credit Agency – SACE) i niemiecka (Hermes) już udzieliły gwarancji na 2 mld euro. Z gwarancji agencji niemieckiej na sumę 1 mld euro zrezygnował sam Gaz­prom w roku 2007; została ona zamrożona. Obecnie Gazprom zwrócił się do SACE o zwiększenie gwarancji z 1 do 1,7 mld euro na koszty podwodnej czę­ści NS i 440 mln euro na część lądową. Zwiększenie sumy kredytu jest zwią­zane ze wzrostem ryzyka (tym bardziej że SACE ma problemy z odzyskaniem sumy gwarancyjnej na gazociąg Blue Stream łączący Rosję z Turcją). O pro­blemach z finansowaniem projektu świadczy także brak oficjalnej informacji o innych porozumieniach kredytowych koncernu (w lutym br. konsorcjum NS skierowało wnioski kredytowe do trzydziestu banków). Problemy finansowe mogą być powodem opóźnienia budowy gazociągu Nord Stream.
Źródło : Biuletyn Analityczny numer 19(94) , 20.05.2009 Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia
 
Czy są potrzebne nowe ramy prawne współpracy Rosja – UE
Strategiczny charakter partnerstwa Rosji z Unią Europejską nie wywołuje żadnych wątpliwości i pozwala na stawianie czoła najbardziej skomplikowanym zagrożeniom oraz na rozstrzyganie jak najbardziej poważnych problemów. Prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew oświadczył to podczas końcowej konferencji prasowej w Chabarowsku, gdzie zakończyły się obrady szczytu Rosja – Unia Europejska.
Zdaniem Moskwy, porozumienia, obowiązujące obecnie, tych zagadnień nie rozstrzygają. Na przykład, Ukraina: jest ona sygnatariuszką zarówno Karty Energetycznej, jak też układu do Karty Energetycznej, lecz nie przeszkodziło to jej wcale w zimie w złamaniu powziętych zobowiązań. Europa, trzeba powiedzieć, nader zaniepokojona z powodu przyszłości dostaw energii, gotowa jest do rozpatrywania propozycji Moskwy i do udzielenia zgody na wypracowanej nowej Karty Energetycznej — oświadczył podczas konferencji prasowej przewodniczący Eurokomisji Jose Manuel Barroso.
Russia Voice
 
Straty Gazpromu
Gazprom ogłosił że zysk netto w czwartym kwartale 2008 r. spadł do 84 procent do poziomu  € 811 milionów, a jego dług został netto 30 mld € na koniec roku, co czyni GAZPROM  największym dłużnikiem Rosji. Spadek popytu i gwałtowny cen gazu,  spowodował Gazprom stracił około 1,5 miliardów € w pierwszych dwóch tygodni stycznia, kiedy to wstrzymano eksport gazu przez Ukrainę ze względu na ceny sporu.
Czy Polska zyska na spadku cen światowych a PGNiG ponownie zmieni taryfę dla odbiorców indywidualnych bez nacisku regulatora URE?


Biznes z gorzałą w OSP a, Dzień Strażaka w Pułtusku
23 Maj, 2009, 5:48 pm
Filed under: Paliwa

Nie ulega wątpliwości, że wykonywanie przez OSP zadań statutowych i funkcji określonych w ustawie z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (dalej: ustawa o ochronie p.poż.) nie jest wyrazem prowadzenia działalności gospodarczej – w rozumieniu art. 2 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem o celach niezarobkowych, co oznacza, że statutowym celem stowarzyszenia nie może być prowadzenie działalności skierowanej na osiąganie zysku (art. 2 ust. 1 ustawy z 7 kwietnia 1989 r.

– Prawo o stowarzyszeniach; dalej: Prawo o stowarzyszeniach).

Może ono prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach (art. 34 Prawa o stowarzyszeniach). Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia wolno przeznaczać jedynie do realizacji celów statutowych. Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – „Prawo o stowarzyszeniach”, dlatego OSP jako stowarzyszenie może być beneficjentem dofinansowania UE. W szczególności będą to projekty związane z inwestycjami w sprzęt oraz szkoleniami.

 

Biznes okazjonalny  OSP na alkoholu

 

„Na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w czasie i w miejscach organizowanych imprez odbywających się na wolnym powietrzu  jednostkom ochotniczych straży pożarnych mogą być wydawane jednorazowe zezwolenia, do których nie stosuje się przepisów art. 18″ustawy z 12 września 1996 r..

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. 2007 r. Nr 70 poz. 473 2007-07-14 Dz.U.2007.115.793 art. 2 2007-10-10 Dz.U.2007.176.1238 art. 3).

 

Obchody Mazowieckiego  Święta Strażaka w Pułtusku 23 maja 2009r.

 

godz. 13.00 – Msza Św. w Bazylice

godz. 14.00 – wręczenie sztandaru KP PSP Pułtusk oraz odznaczeń i awansów (Rynek)

 

  • złożenie meldunku przez Dowódcę Uroczystości,
  • przegląd pododdziałów,
  • podniesienie flagi państwowej,
  • powitanie gości i okolicznościowe przemówienie Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP,
  • nadanie sztandaru Komendzie Powiatowej PSP w Pułtusku,
  • wręczenie odznaczeń i awansów,
  • wystąpienia okolicznościowe
  • defilada pododdziałów.

 

Serwis fotograficzny z PułtuskaPKN Orlen giełda straty i co dalej
20 Maj, 2009, 8:39 pm
Filed under: Bezpieczeństwo energetyczne, Paliwa, polityka, Ropa naftowa

PKN Orlen giełda straty i co dalej 

 Agencja ratingowa Moody’s Investors Service obniżyła ocenę kredytową („rating”) PKN ORLEN z poziomu Baa3 do poziomu Ba1/”negative outlook”. Obniżenie ratingu jest wynikiem zakończenia przeglądu oceny kredytowej dla spółki, rozpoczętego przez Agencję 20 stycznia 2009 roku. Agencja uzasadnia zmianę ratingu dla Spółki pogorszeniem się wyników operacyjnych oraz przepływów pieniężnych Grupy PKN ORLEN w ciągu ostatnich 6 do 9 miesięcy, spowodowane osłabieniem czynników makroekonomicznych, co wpłynęło z kolei na pogorszenie się wskaźników zadłużenia Spółki. Agencja zauważyła korzystny wpływ z redukcji kapitału pracującego Spółki na operacyjne przepływy pieniężne w czwartym kwartale 2008 roku oraz w pierwszym kwartale 2009 roku.

WNP/PAP

Wypowiedź Orlenu Na początku maja Jędrzejczyk w wywiadzie opublikowanym w „Orlen Ekspresie”, wewnętrznej gazecie spółki, podkreślił, iż priorytety finansowe PKN Orlen na 2009 r. to m.in. zmniejszenie zadłużenia oraz poprawa zysków generowanych przez spółkę. Zaznaczył przy tym, iż jest to tzw. warunek współczynnika netto do generowanych zysków zapisany w umowach kredytowych płockiego koncernu w wysokości maksimum 3,5 który musi być dotrzymany na koniec tego roku. „W ramach porozumień z bankami, PKN Orlen zobowiązał się do nie przekraczania budżetowanego w roku 2009 poziomu wydatków inwestycyjnych oraz do nie rekomendowania akcjonariuszom spółki wypłaty dywidendy do czasu wykazania poziomu zadłużenia spółki dopuszczalnego przez umowy kredytowe. Działanie to jest zgodne z obowiązującą w spółce polityką dywidend” – podał wówczas płocki koncern. Jako wynagrodzenie dla banków za podpisane porozumienia, PKN Orlen zgodził się na poniesienie jednorazowej opłaty (waiver fee) oraz na podwyższenie marż kredytowych z dniem wejścia w życie porozumień, które nie przekraczają poziomu 3 proc. WNP/PAP

PKN Orlen ma zakontraktowane wydatki inwestycyjne w tym roku na 1,7 mld zł. W całym 2009 roku wydatki inwestycyjne będą mniejsze niż 3 mld zł – poinformował Dariusz Grębosz, dyrektor biura relacji inwestorskich spółki.

 CYTAT z blogu Andrzeja Szcześniaka wygłoszony przez b.szefa PKN Orlen

Źródłem obecnej klęski strategicznej Orlenu było m.inn. dokonanie zakupu tej rafinerii na Litwie za cenę zawyżona o ca 1 mld USD jak i również szkodliwe gospodarczo i prawnie dla spółki PKN podpisanie z rządem Litwy i amerykańska grupa Jukos International BV źle skonstruowanych umów inwestycyjnych , bez wprowadzenia powszechnie stosowanego mechanizmu ” price adjustements ” Proszę wiec nie mieć oporów dokonania również analizy tez mojego materiału, obecnego dotychczas na stronach internetu. Pozdrawiam serdecznie

Jacek Strzelecki b. CFO PKN Orlen SA za lata 2002-2004Pilotażowe projekty biogazowni

Pilotażowe projekty biogazowni

 

Pilotażowy projekt biogazowni  w byłych cukrowniach w Wożuczynie i Łapach Krajowa Spółka Cukrowa chce zrealizować wspólnie z firmą PGE Energia Odnawialna, należącą do grupy Polskiej Grupy Energetycznej.
Szacunkowy koszt inwestycji w Wożuczynie to ponad 110 mln zł, a w Łapach niemal 162 mln zł. W obu cukrowniach mają powstać kompleksy energetyczno-paliwowe, w których obok biogazowni funkcjonować mają instalacje do produkcji biopaliw. Kompleksy mają mieć po 5-10 MW mocy elektrycznej, nie licząc biopaliw.
Ok. 30-40 proc. kosztów przedsięwzięcia powinny stanowić środki pomocowe, głównie dotacje z Unii Europejskiej.

Piotr Apanowicz WNP\

 

Liczne korzyści – Moda czy Sukces?

 

Specjaliści dostrzegają też w rozwoju biogazowni wiele korzyści zarówno w skali kraju, jak i poszczególnych gmin. Już rok temu Waldemar Pawlak, wicepremier i minister gospodarki, zapowiedział, że podejmie działania, które zaowocują powstaniem do 2020 r. przynajmniej jednej biogazowni rolniczej w każdej gminie. Oznaczałoby to budowę około 2,5 tys. takich instalacji. Ich łączna moc ma wynieść od 2 tys. do 3 tys. MW. Dziś za energię elektryczną z biogazowni można uzyskać około 150 zł za MWh. Do tego dochodzą jeszcze wpływy ze sprzedaży zielonych certyfikatów (potwierdzają, że energię wytworzono z odnawialnych źródeł). Ich cena rynkowa wynosi około 250 zł.

Zdaniem ekspertów, dzięki biogazowniom mogą powstać moce wytwórcze o charakterze rozproszonym, zwiększające bezpieczeństwo energetyczne kraju. Powstaną nowe miejsca pracy. Produkcja energii i ciepła w takich instalacjach pozytywnie wpłynie na środowisko, gdyż jako paliwo wykorzystywane będą odpady rolne i spożywcze. Nastąpi także redukcja emisji CO2. W Europie korzyści związane z budową biogazowni dostrzegli m.in. Niemcy, którzy wybudowali ich już blisko 4 tys.

Zaawansowane plany  do budowy biogazowni, są spółki z grupy BBI Zeneris NFI, DGA, Kopeksu i Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. O strategicznych planach wobec tego segmentu, chociaż jeszcze nie do końca sprecyzowanych mówi CEZ i ENEA

Żródłowy link PARKIET

Dyskusję na tym tematem zapoczatkowałem  postem

http://jaron.salon24.pl/104877,biogazownie-inwestycja-gazpromu-i-gudzowatego-w-polsce

Według ocen Instytutu Energetyki Odnawialnej w kraju jest rozwijanych ok. 200 projektów biogazowych. Do tej pory w Polsce uruchomiono tylko kilka biogazowni rolniczych, z czego cztery należą do duńskiego koncernu rolnego Poldanor. Firma zamierza w najbliższych trzech latach zostać właścicielem 15 takich obiektów. – Zainwestujemy w przedsięwzięcie 70 mln zł, staramy się o pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – mówi Grzegorz Brodziak, prezes Poldanoru.

Firma ocenia czas zwrotu inwestycji na sześć – dziesięć lat. Ale po nowelizacji prawa energetycznego, która ma nastąpić w tym roku, dochodowość przedsięwzięć wzrośnie. Nowe przepisy mają umożliwić łączenie dwóch certyfikatów za produkcję energii w odnawialnych źródłach i w elektrociepłowniach gazowych. Dochód biogazowni z 1 MWh wyniesie wtedy ok. 550 zł (ponad dwa razy więcej niż w przypadku elektrowni węglowych).

RZECZPOSPOLITABiogazownie inwestycją Gazpromu i Gudzowatego w Polsce

Biogazownie inwestycją Gazpromu i Gudzowatego w Polsce

GasTrading, firma specjalizująca się w handlu gazem, rozpoczął inwestycje w biogazownie. Zgodnie zdecydowali o tym trzej akcjonariusze przedsiębiorstwa: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, Gazprom Export i Bartimpex Aleksandra Gudzowatego. Na inwestycje w 11 biogazowni GasTrading zamierza przeznaczyć 50 mln euro .

CZY TO SIĘ OPŁACA – PRODUKCJA BIOGAZU

Prawo energetyczne biogaz tłoczony do sieci byłby traktowany jako zielona energia i nagradzany za to certyfikatami, które można sprzedawać na rynku. Na sprzedaży energii i certyfikatach biogazownia miałaby zarabiać ok. 550 zł za MWh, tymczasem przychód elektrowni węglowej wynosi w tym przypadku ok. 200 zł.

Rzeczpospolita

Gas Trading, który ma 4 proc. akcji w EuRoPol Gazie eksploatującym gazociąg jamalski, otwiera nową kartę. Firma, której udziałowcami są Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG, 43,41 proc.), Bartimpex Aleksandra Gudzowatego (36,17 proc.), rosyjski Gazprom Export (15,88), Węglokoks i niemiecki Wintershall, chce inwestować w biogazownie w Polsce. Ma zgodę rady nadzorczej. Powołała nawet spółkę Biogaz Trading Dunaj .

[R]EWOLUCJA ENERGETYCZNA POLSKI

Dokument opracowany Greenpace Posla i IEO BREC

Link  http://www.ieo.pl/downloads/raporty/greenpeace/Raport_Greenpeace.pdf

Teza GRZEGORZA WISNIEWSKIEGO

Dane za 2005 r. (rok bazowy do liczenia wg nowej dyrektywy celu OZE na 2020 r.) wskazywały, że w postaci ciepła zużyliśmy wtedy ok. 1400 PJ (po doliczeniu zużycia ciepła w przemyśle, gdzie trudno o szerokie wykorzystania OZE i tak pozostaje 800 PJ), czyli 57% całkowitego zużycia energii finalnej. Czyli teoretycznie (pomijając niektóre aspekty dyrektywy związane ze sztucznym wymuszaniem rozwoju biopaliw i zakładając podobną jak obecnie strukturę rynków końcowych: ciepła, energii elektrycznej i paliw transportowych), aby wypełnić 15% cel dla Polski w 2020 r., wystarczyłoby aby w zużyciu ciepła (pomijając chłód), jego zielony składnik stawił ok. 26% i sprawa wdrożenia dyrektywy byłaby załatwiona.

W przypadku energii i paliw OZE, relacje cenowe tych trzech nośników energii przemawiają jeszcze bardziej na korzyść (tu zielonego) ciepła, gdyż wszystkie rynki są wspierana dotacjami, na wszystkie docelowo podobnie będą działać koszty nabycia uprawnień do emisji CO2, ale zielona energia elektryczna i biopaliwa są wspierane poprzez kary za niewypełnienie obowiązków i zachęty eksploatacyjne w postaci cielonych certyfikatów i ulg podatku akcyzowym.

GRZEGORZ WIŚNIEWSKI

Inwestorzy

Jest wśród nich Kopex, który do końca tego roku wybuduje dwie biogazownie, każdą o mocy 1 megawata – w okolicach Gliwic i na Opolszczyźnie. Koszt każdej to ok. 20 mln zł.  Według ocen Instytutu Energetyki Odnawialnej w kraju jest rozwijanych ok. 200 projektów biogazowych. Do tej pory w Polsce uruchomiono tylko kilka biogazowni rolniczych, z czego cztery należą do duńskiego koncernu rolnego Poldanor, który chce w najbliższych trzech latach zostać właścicielem 15 takich obiektów.
 

konkluzja

BĘDZIE CIEPLEJ, ZIELONO , EKOLOGICZNIE .Przegrana rolników o biopaliwa – krytycznie o lobby naftowym
10 Maj, 2009, 9:26 pm
Filed under: biopaliwa, ekologia, Energia odnawialna, Paliwa, Polityka energetyczna

Przegrana rolników o biopaliwa – krytycznie o lobby naftowym

W rzeczywistości walka o realne uruchomienie rynku biopaliw trwała od 2003 roku. Te pięć lat to okres zmagań z „niewidzialną” siłą przeciwników rynku biopaliw – reprezentantami branży paliw mineralnych.

Ze zdumieniem przyjęliśmy stanowisko Grupy Lotos, która zwróciła się do Ministra Gospodarki o zmniejszenie obowiązkowych wskaźników zużycia biokomponentów w 2009 r., motywując to brakiem możliwości ich realizacji, z uwagi na obowiązujące obecnie normy jakości paliw. Te same sześć lat, które wystarczyły innym podmiotom gospodarczym na działania związane z utworzeniem praktycznie od zera rynku biopaliw, nie wystarczyły Zarządowi Grupy Lotos na wdrożenie strategii opartej o wszelkie możliwości, jakie zostały przez Ministerstwo Gospodarki w ostatnich latach wypracowane, takie jak np. stosowanie paliw B100, B20, E85. Jednakże nieodpowiedzialne wypowiedzi części przedstawicieli branży paliwowej dotyczące prób obniżenia aktualnie obowiązującego minimalnego poziomu stosowania biokomponentów w paliwach, nie mają żadnego racjonalnego uzasadnienia. Są próbą odwrócenia uwagi od oczywistego faktu, że wskutek własnego niedbalstwa nie są przygotowani do spełnienia wymogów ustawowych, związanych z realizacją polityki biopaliwowej, ustalonych z kilkuletnim wyprzedzeniem. Natomiast w sposób bezpośredni prowadzą do destabilizacji krajowego rynku producentów i przetwórców surowców rolniczych. Szczególnie karygodnym jest nakłanianie Ministra Gospodarki do podejmowania działań niezgodnych z obowiązującym porządkiem prawnym, które w efekcie doprowadziłyby do złamania ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych.
LIST DO PREMIERA RP
Panie Premierze, obecnie potrzebna jest wyłącznie stabilna, klarowna polityka Pańskiego rządu w tym zakresie.
Oczekujemy, że ulgi, które otrzymują koncerny paliwowe z naszych podatków, będą wspierały rozwój biopaliw oparty przede wszystkim o surowce wyprodukowane przez polskie rolnictwo. Wydaje się to oczywiste, tym bardziej, że Skarb Państwa jest istotnym udziałowcem głównych spółek reprezentujących sektor paliw mineralnych w Polsce
Koalicja na Rzecz Biopaliw
Roman Rybacki,
Krajowa Izba Biopaliw
Mariusz Olejnik,
PSP
Tadeusz Zakrzewski

Już raz rozwodziłem się nad opłacalnością biopaliw w Polsce
 
 
Mieszanie paliw z biopaliwami
 
Zgodnie z ustawą biopaliwami są benzyny lub olej napędowy zawierające powyżej 5 proc. objętości biokomponentów. Obecnie do mieszania paliw zobligowani są tylko producenci paliw (PKN Orlen i Grupa Lotos) oraz importerzy (J&S, Slovnaft, Shell, BP i Łukoil). Stacje zaopatrują się u nich w paliwo zawierające biokomponenty. Większość kierowców nie wie nawet, że tankuje biopaliwo, gdyż ustawodawca nie nałożył na dystrybutorów obowiązku informowania o zawartości biododatków w paliwie, jeśli jego objętość jest poniżej 5 proc.
Najpopularniejszymi obecnie biopaliwami są benzyny i olej napędowy z zawartością do 5 proc. biokomponentów. Znacznie rzadziej sprzedaje się czysty bioester, czyli B100.
– Jeśli przyjrzymy się bliżej cenom estrów metylowych, stanowiących biokomponent do produkcji biopaliw lub sprzedawanych jako samoistne paliwo silnikowe, to szybko stwierdzimy, że obecnie sprzedaż tego rodzaju biopaliw jest nieopłacalna – wskazują producenci paliw.
Oznacza to, że gdyby chcieli z zyskiem sprzedawać olej napędowy z 20-proc. zawartością estrów metylowych – tzw. B20 – lub czysty ester – tzw. B100 – to ceny tych biopaliw musiałyby być droższe od kilkunastu do ponad 50 groszy na litrze od tradycyjnych paliw.
 
Generacja I biopaliw to produkty przetwarzania roślin jadalnych lub jadalnych przystosowanych, np. oleju rzepakowego. Wkrótce na rynku pojawi się II generacja biopaliw transportowych. Będą one wytwarzane z roślin niekonsumpcyjnych, z odpadów, w wyniku gazyfikacji drewna, słomy czy trawy.
Jak dotychczas biopaliwa II generacji są droższe od swoich poprzedników. Na podstawie różnych badań przewiduje się, że w już latach 2010-2012 nowe biopaliwa zaczną wypierać produkty I generacji.
 
 
I co dalej ….