Jaronwoj Blog Warszawa Polska


Jak z fusów wróźyć cenę gazu na zimę czy to tylko Gazprom

Jak z fusów wróźyć cenę gazu na zimę czy to tylko Gazprom

Ceny gazu FOREX 2011   wg.rynku future traiding GNU internet

 
Ceny gazu FOREX 2011 wg.rynku future traiding GNU internet
Notka jest reakcją na…

Eksperci: trudno ocenić, ile zapłacimy za gaz pod koniec roku

PAP, 07.05.2011 16:35

Epoka taniego gazu dobiega końca – zapowiedział premier Rosji Władimir Putin, otwierając w Moskwie szczyt, na którym najwięksi producenci gazu na świecie utworzyli organizację wzorowaną na kartelu naftowym OPEC.

Otwierasię nowe pojęcie Forum Państw Eksporterów Gazu, które działa od siedmiu lat jako luźne stowarzyszenie, w organizację wzorowaną na OPEC – klubie państw, największych eksporterów ropy naftowej na świecie. .

GW Kublik 2008   trochę  historyczne ale

Ceny historyczne rynku gazowego w USA  z charakterystycznym spadkiem w 2009/2010 z powodu gazu łupkowego na rynku USA

Henry Hub Gulf Coast Natural Gas Spot Price (Dollars/Mil. BTUs)
 
 
Henry Hub Gulf Coast Natural Gas Spot Price (Dollars/Mil. BTUs)

 

 

Analiza geopolityczna sytuacji i nuwarunkowań rosyjskich w obszarze cen gazu i ropy

Rynek poprzez obawy o potencjalne przerwy w dostawach surowców poddawany jest presji, która wpływa na wzrost wartości surowca. Utrzymywanie tej presji jest więc w żywotnym interesie Moskwy, która może wykorzystywać do tego szeroką gamę zabiegów polityczno ekonomicznych. Jednym z najważniejszych instrumentów, które w swoim arsenale posiada Kreml, jest prawo weta w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Dzięki tej możliwości Rosjanie mając na względzie swoje partykularne cele, od lat starają się na różne sposoby blokować inicjatywy państw zachodnich na forum NZ. Dotyczy to głownie polityki względem Iranu, który posiada jedne z największych rezerw ropy i gazu na świecie, jednak przez izolację międzynarodową i przez to braku odpowiednich technologii, nie jest w stanie rozwinąć odpowiednich mocy wydobywczych. Jest to jak najbardziej zgodne z interesami Rosyjskim ponieważ Iran nie jest w stanie konkurować z rosyjskim gazem m.in. na rynkach europejskich Co więcej, brak konsensusu międzynarodowego co do odpowiedzi na irański program nuklearny podtrzymuje w regionie stan permanentnej niepewności, który przekłada się na ceny ropy naftowej. Rosjanie mają więc wymierne korzyści z sytuacji politycznej i gospodarczej w Iranie, do której jawnie się przyczyniają sprzedając Persom broń oraz technologie nuklearne.

Podobne działania obserwowaliśmy w przypadku Libii. Rosja niechętnie wstrzymała się od prawa weta w sprawie interwencji państw zachodnich mając na uwadze gwałtowny skok cen ropy oraz stan kontraktów gospodarczych z reżimem Muammara Kaddafiego. Szybki upadek władz w Trypolisie spowodowałby spadek cen surowca oraz postawiłby pod znakiem zapytania rosyjskie kontrakty m.in. energetyczne i militarne zawarte z Kaddafim. Podobnie jak w przypadku Iranu, Rosjanie mają wymierne korzyści ekonomiczne z utrzymywania status quo.

Artykuł ukazał się w nr 11/2011 „Biuletynu Opinie” Fundacji Aleksandra Kwaśniewskiego Amicus Europae

http://www.geopolityka.org/index.php/analizy/813-krotki-zarys-rosyjskiej-polityki-ekonomicznej-ropy-naftowej-i-gazu-ziemnego

Podsumowanie

Minister MG  Waldemar Pawlak spokojnym tonem zapowiedział że przewidywalny jest wzrost cen o 8%nośników energii w tym gazu. Co to może spowodowaćlawinowy wzrost cen na runku krajowym.

Zakładając 30% udział w dostawach gazu krajowego  i nie szalejącym popycie wg. alaiz EI(A i future FOREX spodzieważ się podwyżki ale nie na $500 USD.

Co robić w strategii bezpieczeństwa energetycznego – brak rzetelnego szacunku oby nie została nadzieja w opatrzności bożej.

KejowMały wykład- analiza ropy naftowej, marżach i cenach paliw Cz.I
5 Maj, 2011, 6:29 am
Filed under: Paliwa, Rafineria, ropa, Ropa naftowa | Tagi: , , , , , ,

Mały wykład- analiza ropy naftowej, marżach i cenach paliw Cz.I

Oil GNU

 
Oil GNU
Notka jest reakcją na…

Marża rafineryjna PKN Orlen spadła w kwietniu do 0,20 dol. na baryłce

PAP, 04.05.2011 20:02

ropa naftowa wykres WTI / URAL / BRENT

ropa naftowa wykres WTI / URAL / BRENT

Co naprawdę oznacza pojęcie w komunikacie PKN ORLEN

Dyferencjał Ural/Brent (czyli różnica w cenie między zasiarczoną ropą rosyjską i „słodką” ropą Brent).

Dane makro – miesięczne:2011
Styczeń,
Luty
Marzec
Kwiecień
Cena ropy Brent – średnia
,96,50,
103,80 ,
,114,50,
123,50
Cena ropy URAL – średnia,
93,90,
101,30,
111,00,
119,60
Dyferencjał URAL/Brent,
2,60,
2,50,
3,50,
3,90,
Modelowa marża rafineryjna PKN ORLEN (Grupa
1,70,
1,30,
1,30,
0,20,
Modelowa marża petrochemiczna PKN ORLEN (Grupa
726,00
757,00
772,00
765,00
PLN / USD średni,
2,92, ,
2,88
2,87,
2,75,
PLN / EUR średni,
3,89,
3,93,
4,02,
3,97,
 

1) Spread Ural Rdam vs fwd Brent Dtd = Med Strip – Ural Rdam (Ural CIF Rotterdam).

2) Modelowa marża rafineryjna PKN ORLEN = przychody ze sprzedaży produktów (93,5% Produkty = 36% Benzyna + 43% Diesel + 14,5% Ciężki olej opałowy) –  koszty (100% wsadu: ropa i pozostałe surowce). Całość wsadu przeliczona wg notowań ropy Brent. Notowania rynkowe spot.

3) Modelowa marża petrochemiczna PKN ORLEN = przychody ze sprzedaży produktów (98% Produkty = 44% HDPE + 7% LDPE + 35% PP Homo + 12% PP Copo) – koszty (100% wsadu = 75% nafty + 25% LS VGO). Notowania rynkowe kontrakt.

4) Kursy średnie wg danych Narodowego Banku Polskiego.

Jak analizować ceny ropy naftowej – czyli spred traiding

http://www.min-pan.krakow.pl/Wydawnictwa/PE132/kowalik-herczakowska.pdf

Mały wykład jak odczytywać dane z rynku notowań ropy naftowej ( Cz.I)

KejowEuroposeł Szymański , CO2, energetyka i gaz a, zagrożenie dla UE i Polski

Europoseł Szymański , CO2, energetyka a, zagrożenie dla UE

Niemniej, sprzeciwiamy się inicjatywie narzucenia przez Unię wspólnej polityki energetycznej, która dyktowałaby krajom członkowskim proporcje produkcji energii pochodzącej z paliwa atomowego, paliw kopalnych i źródeł odnawialnych. Popieramy jednak wspólną, zewnętrzną politykę bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej. Wspieramy unijną politykę klimatyczną, jednak zdajemy sobie jednocześnie sprawę z dodatkowych kosztów ograniczających konkurencyjność przemysłu europejskiego, które ta polityka za sobą pociąga.Europejskie uzależnienie od surowców energetycznych pochodzących z krajów niestabilnych lub potencjalnie wrogich będzie rosło w najbliższych latach. Obojętne przyglądanie się penetracji europejskiego rynku przez Gazprom, bez zastosowania jakichkolwiek form kontroli lub przeciwdziałania, nie pomaga Europie w uzyskaniu niezależności energetycznej i dywersyfikacji źródeł energii. —Projekt Komisji Europejskiej zakłada przyjęcie gazu ziemnego, jako paliwa referencyjnego dla wyznaczania wskaźników emisyjności. Powoduje to, że w tym samym procesie produkcyjnym, w którym wykorzystywany jest gaz ziemny oraz inne bardziej emisyjne paliwa, producenci wykorzystujący gaz znajdą się w uprzywilejowanej sytuacji w stosunku do producentów wykorzystujących np. węgiel.

„Komisja swoją decyzją doprowadzi do dyskryminacji części przedsiębiorstw oraz pozbawi konkurencyjności wiele sektorów polskiego przemysłu. Dominacja polityki klimatycznej nad energetyczną w Unii Europejskiej uderza w polską energetykę i górnictwo węglowe. Polityka klimatyczna Unii jest dziś największym zagrożeniem dla polskiego przemysłu i bezpieczeństwa energetycznego Polski.” – mówi Konrad Szymański, który zasiada w Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii PE.

Zastosowanie zasady „jeden produkt – jeden benchmark” nie jest podyktowane wymogami prawa europejskiego i przy uwzględnieniu różnic w specyfice procesów produkcyjnych w różnych sektorach może prowadzić do naruszenia fundamentalnej zasady prawa wspólnotowego: zasady równości i zakazu dyskryminacji.

Zastosowanie zbyt rygorystycznych benchmarków spowoduje, iż instalacjom będzie przypadało mniej uprawnień niż byłoby to konieczne dla osiągnięcia zakładanych celów emisyjnych. Dlatego też obecny projekt Komisji narusza unijną zasadę proporcjonalności.

http://www.konradszymanski.pl/wiadomosci.php?id=10174KRYTYKA

Komisja Ochrony Środowiska PE debatowała w czwartek nad zasadami przydziału bezpłatnych emisji CO2. – Projekt KE ma charakter dyskryminacyjny, narusza konkurencję na wspólnym rynku, jest nieproporcjonalny, nieskuteczny i dlatego powinniśmy go odrzucić – powiedział podczas swojego wystąpienia na forum komisji Konrad Szymański z PiS.
– Projekt decyzji Komisji Europejskiej w sprawie zasad przyznawania bezpłatnych uprawnień do emisji CO2 opiera się na wskaźnikach dotyczących spalania gazu, mimo, że w Europie przedsiębiorcy opierają się na różnych źródłach energii. Uważam ten projekt za błędny i dlatego proponuję jego odrzucenie – powiedział polityk PiS

WNP.PL

Podsumowanie

Gra na korzyśćRosji z gazem jako paliwemreferencyjny orazimport elektryczzności z krajów poza ETS.

Zasadność okresleń

 Skutki polityczne i ekonomiczne, bez kontroli demokratycznej, ma ona charakter dyskryminacyjny, narusza knkurencję na wspólnym rynku, jest nieproporcjonalna,

KejowRurociąg Odessa-Brody do Polski – koniec PRZYJAŹNI a Janukowycz zachęca do przedłużenia

Rurociąg Odessa-Brody do Polski – koniec PRZYJAŹNI a Janukowycz zachęca do przedłużenia

Na zmianę kierunku tłoczenia doszło dzięki Białorusi, która dąży do dywersyfikacji źródeł dostaw paliw. W październiku władze w Mińsku podpisały umowę z Wenezuelą, zgodnie z którą kupią od niej do 2013 roku 30 mln ton rocznie.

Czy ten zwrot Ukrainy do Polski zawdzięczamy Hugo Chavezowi i Prezydentowi Łukaszenko

Widać po zabiegach Rosjan na przykładzie odcięcia Możejek i budowie obejścia rurociągu Przyjaźń poprzez BTS , że jest uzasadniona konieczność dokonia decyzji ostecznej w sprawie alterntywnego rurociągu do Płocka i Gdańska.

Projekt BTS-2 jest realizowany w rekordowym tempie (pomysł pojawił sięw styczniu 2007 roku, budowa rozpoczęła się w czerwcu 2009). Planuje się skrócenie o pół roku (z III kwartału 2012 roku do końca 2011) przewidywanego terminu ukończenia trasy o długości 1170 km i docelowej przepustowości50 mln ton rocznie wraz z portem przeładunkowym. Nowej inwestycji, ani tym bardziej pośpiechu w jej realizacji, nie tłumaczy sytuacja na rynku ropy (stagnacja wydobycia w Rosji, nadwyżka przepustowości istniejących rosyjskich ropociągów). Nie jest pewne, że projekt będzie rzeczywiście szybciej realizowany.Transnieft’ – koncern realizujący projekt – potwierdził, że otrzymał polecenie opracowania planu przyspieszenia, ale stwierdził, że wymaga to czasu. Uzasadniając decyzję szybszej realizacji projektu, Iwanow (który nie ma żadnych formalnych kompetencji w tej kwestii) wskazał na jej motywy polityczne:„nieprzewidywalną politykę Białorusi i Ukrainy”.

Biuletyn OSW nr. 25(100) ).

Mapa trasy odcinka BTS-II

Pisałem o tym w 2010r.

http://jaron.salon24.pl/115553,koniec-przyjazni-rurociag-bts-2-przyspiesza

Dlatego Rosjanie nie ustają w wysiłkach, aby wyeliminować Polskę z tranzytu ropy

BTS-2 uderzyprzede wszystkim w PERN, który operuje polską częścią ropociągu Przyjaźń i wkrótce może zostać z pustą rurą.
– Ciekawą alternatywą byłoby dobudowanie do Przyjaźni dodatkowego odcinka na terenie Niemiec, do naftoportu w Wil­helmshaven. Taki rurociąg można wykorzystywać wówczas dwukierunkowo: zarówno do wysyłania rosyjskiej ropy na Morze Północne, jak i sprowadzania surowca ze świata – mówi Andrzej Sikora.

W ten sposób PERN, właś­ciciel polskiego odcinka ropociągu Przyjaźń, stałby się prawdziwym operatorem handlowym,

 Historia sięga jeszcze czasów radzieckich, roku 1990 i początku politycznej kariery Władimira Putina. Kiedy jego koledzy w biurze mera Leningradu obwieszali swoje gabinety Leninem i Ki­rowem, on zamówił portret Piotra Wiel­kiego. Wizerunek cara wędrował później za Putinem z miejsca na miejsce, aż na Kreml. Bo to właśnie tego energicznego, skutecznego, a jednocześnie bezwzględnego władcę uczynił swoim guru.
Jego wzorem chce jeszcze szerzej otworzyć rosyjskie okno na świat, znajdujące się w Zatoce Fińskiej, jedynym miejscu, gdzie Rosja ma dostęp do Bałtyku. Rodzinny Petersburg otacza kolejnymi rurociągami, portami i terminalami. Wszystko po to, by móc swobodniej handlować i uzyskiwać lepsze ceny za największe bogactwo kraju, czyli surowce. Teraz przyszedł czas na ropę.

FORBES 

Rurociągi w Europie

Rurociągi w Europie

KejowNadzieja noworoczna na ropę z Kazachstanu Petrolinvestu via Rosja?
1 stycznia, 2011, 11:13 am
Filed under: Geopolityka, Paliwa, Polityka energetyczna, ropa, Ropa naftowa, rurociągi | Tagi: , ,

Nadzieja noworoczna na ropę z Kazachstanu Petrolinvestu via Rosja?

Miłe początki Petrolinvestu i PGNiG  w Kazachstanie w 2009

Umowa ramowa Petrolinvestu i PGNiG daje tej drugiej spółce duże wpływy w działalności firmy w Kazachstanie i w samej spółce. Petrolinvest zapewni m.in. PGNiG powołanie wskazanej osoby do swojej rady nadzorczej, a spółki PGNiG będą preferowanymi wykonawcami dla spółek Petrolinvestu. Firmy mają się też informować o planowanych przedsięwzięciach poszukiwawczo-wydobywczych w byłych krajach Wspólnoty Niepodległych Państw. Kłopot w tym, że PGNiG w tym rejonie nie posiada żadnych koncesji na poszukiwanie i wydobycie, a Petrolinvest po wycofaniu się z Rosji skoncentrował się na Kazachstanie. Analitycy na razie spokojnie podchodzą do współpracy PGNiG z Petrolinvestem. – Znamy tylko ogólne intencje współpracy. Wydaje się, że z punktu PGNiG to wydarzenie raczej neutralne, które porządkuje relacje z jednym z klientów i wyjaśnia kwestie zaległych zobowiązań spółki Petrolinvestu.

Link FORSAL

Rosja nadal główny korytarzem transportowym

Rosja nadal będzie głównym partnerem Kazachstanu w dziedzinie eksportu ropy, zatem Astana będzie ostrożna w podejmowaniu decyzji postrzeganych przez Kreml jako godzące w jego interesy (np. uczestnictwo w projekcie Odessa–Brody–Płock). Dopiero w końcu przyszłej dekady, wraz z uruchomieniem wydobycia ze złoża Kaszagan i planowanym dużym eksportem ropy przez Morze Kaspijskie, możliwe będzie zmniejszenie zależności Kazachstanu od Rosji i rozwój eksportu przez Kaukaz.
 

Mapa. Szlaki eksportu ropy z Kazachstanu
 
 
 
Charakterystyka szlaków eksportu ropy z Kazachstanu
 
Tengiz–Noworosyjsk (zwany także KTK lub CPC od nazwy konsorcjum) – podstawowy i najważniejszy szlak przesyłu kazaskiej ropy. Jego obecna przepustowość wynosi 28 mln ton, jednak dzięki dodawaniu substancji ułatwiających przesył ropy można nim przetransportować nawet 34,5 mln ton (tyle wyniósł przesył w roku 2009). Planuje się zwiększenie przepustowości tego szlaku do 67 lub 76 mln ton, przy wykorzystaniu substancji poślizgowych. Jest to najbardziej ekonomiczny szlak eksportu ropy z Kazachstanu.
 
Atyrau–Samara – jedyny ropociąg, z którego kazaska ropa trafia do rosyjskiego systemu ropociągów, zarządzanego przez Transnieft’. Poprzez Atyrau–Samara kazaska ropa dociera m.in. do Gdańska, na Ukrainę oraz południową nitką ropociągu Drużba do Czech, Słowacji czy Węgier. Przepustowość ropociągu wynosi 17,5 mln ton i została w pełni wykorzystana w 2009 roku. Planowane jest zwiększenie przepustowości do 25 mln ton.
 
Kazachstan–Chiny – całość ropociągu została ukończona w 2010 roku. Szlak pozwala na eksport ropy znad Morza Kaspijskiego oraz środkowego Kazachstanu do Chin. Obecnie przepustowość szlaku jest zwiększana i ma osiągnąć 20 mln ton w 2011 roku (wobec 10 mln ton w 2009). W 2009 roku szlakiem przesłano ok. 6 mln ton ropy, w 2010 – ok. 10 mln ton.
 
Szlak przez Morze Kaspijskie z portu Aktau – pozwala na przesył do 12 mln ton ropy rocznie. Surowiec dostarczany jest tankowcami do Baku, Machaczkały lub irańskiego portu Neka (w 2010 roku dostawy zostały zawieszone m.in. ze względu na sankcje ONZ, łącznie wyniosły ok. 9,5 mln ton).
Planowany Kazasko-Kaspijski System Transportu zakłada rozbudowę istniejącego szlaku (m.in. budowę terminalu w miejscowości Kuryk oraz budowę ropociągu Eskene–Kuryk). Jego przepustowość ma wynieść od 25 do 56 mln ton ropy rocznie. System przeznaczony jest dla ropy ze złoża Kaszagan.
 
Linia kolejowa do Iranu – obecnie w trakcie budowy, ma zostać ukończona w końcu 2011 roku. Teoretycznie możliwości przesyłu ropy tą trasą oceniane są na 15 mln ton rocznie.
 
Oprócz wymienionych tras, Kazachstan eksportuje ropę koleją (ok. 4 mln ton w 2009 roku) oraz marginalnym ropociągiem do Orska (ok. 2 mln ton w 2009 roku).
 

OSW

Francuski partner Peorolinvest

Petrolinvest podpisał umowę z francuskim koncernem Total, jednym z czterech największych koncernów naftowych na świecie. Total zainwestuje 70 mln dolarów w prace na koncesji OTG w północno-zachodnim Kazachstanie należącej do Petrolinvestu.

Total obejmie prawo do 50 proc. koncesji OTG. Prace geologiczno-wiertnicze będą miedzy innymi obejmować wykonanie głębokiego odwiertu w latach 2010-2011. Zasoby ropy naftowej na kazachskiej koncesji Petrolinvestu szacuje się na 2 mld baryłek.

– Partnerstwo z tak doświadczonym koncernem międzynarodowym jak Total, potwierdza ogromny potencjał koncesji OTG– komentuje Paweł Gricuk, prezes zarządu Petrolinvest SA. – Total wnosi do naszej współpracy nie tylko dodatkowe fundusze na inwestycje ale także ogromne doświadczenie nabyte podczas realizacji projektów poszukiwawczo-wydobywczych na całym świecie oraz w Kazachstanie, gdzie TOTAL jest jednym z największych inwestorów.

Po opublikowaniu przez Petrolinvest komunikatu o umowie z Totalem, kurs spółki należącej do Ryszarda Krauze wzrósł na warszawskiej giełdzie o ponad 20 proc.

Petrolinvest wznowił poszukiwania ropy

Spółka zależna Petrolinvestu, OilTechnoGroup, wznowiła prace wiertnicze na odwiercie Shyrak 1 na koncesji w Kazachstanie – poinformował Petrolinvest w komunikacie prasowym. Zarząd spółki prowadzi rozmowy z potencjalnymi partnerami w sprawie zawarcia umowy typu farm-out, określającej zasady współpracy przy poszukiwaniu i eksploatacji węglowodorów na strukturze Shyrak. Informacja z 06.12.2010.

INTERIA

Z ostrożnym optymizmem  z Nowym Rokiem 2011r.

KejowGdański NAFTOPORT straci- Rosja stopuje tranzyt ropy
18 listopada, 2010, 9:37 pm
Filed under: Paliwa, Polityka energetyczna, ropa, Ropa naftowa, rurociągi | Tagi: , , ,

Gdański NAFTOPORT straci- Rosja stopuje tranzyt ropy

10 listopada Michaił Arustamow, wiceszef Transniefti, rosyjskiego monopolisty ropociągowego, powiedział w wywiadzie dla miesięcznika Truboprowodnyj Transport Niefti, że Rosja zrezygnuje z tranzytu ropy ropociągiem Brody–Odessa i poprzez gdański Naftoport. Rosyjska decyzja była oczekiwana i wynika z konsekwentnie realizowanej w ostatnich latach polityki Moskwy odchodzenia od zależności w eksporcie ropy od państw tranzytowych (Białoruś, Ukraina, Polska).

Po wstrzymaniu tranzytu przez ropociąg Brody–Odessa i Naftoport jedyną trasą eksportu rosyjskiej ropy niekontrolowaną w pełni przez Rosję pozostanie ropociąg Drużba. Jednak po uruchomieniu BTS-2 Moskwa będzie miała możliwość zrezygnowania z przesyłu jego północną nitką (przez Białoruś i Polskę do Niemiec).

OSW/ Tydzień na Wschodzie

NAFTOPORT SYTUACJA – ODMOWA TRANZYTU ROPY Z WENEZUELI DO BIAŁORUSI

Interesująca mogłaby się okazać oferta, jaką złożyli Polsce Białorusini. Mińsk stara się o wykorzystanie Naftoportu do przeładunku ropy, którą importuje z Wenezueli. Gdański port miałby pracę bo chodzi aż o 30 mln ton ropy rocznie, ale – jak ustalił „Dziennik” polska strona nie jest jednak zainteresowana współpracą z Mińskiem, ponieważ Naftoport to nasz wentyl bezpieczeństwa i musi mieć wolne moce przeładunkowe na wypadek wstrzymania dostaw Przyjaźnią.

W tej sytuacji Mińsk postawił na współpracę z Ukrainą. Białorusini o tranzycie rozmawiają także z Litwinami i Łotyszami. Ropę importowaliby przez porty w Butyndze, Kłajpedzie i Ventspils.
 

E-petrol.pl

Trójmiejski optymizm z maja 2010

http://biznes.trojmiasto.pl/Zwiekszy-sie-tranzyt-ropy-przez-Naftoport-n39204.html

Gdański naftoport wysyła w świat coraz więcej rosyjskiej ropy

żródło: DGP

PODSUMOWANIE

Rosja po raz kolejny  pokazał swój monopolistyczny pazur. Polska traci , szansa na tranzyt Odessa Brody Gdańsk znikoma.

Trzeba pochwalić Edwarda Gierka który nakazał i zbudował Naftoport i nitkę z Gdańska do Płocka – największy sukces dywersyfikacji.

KejowPetrobaltic LOTOS – Ministerstwo Środowiska stop dla koncesji

Petrobaltic LOTOS – Ministerstwo Środowiska stop dla koncesji

Lotos nie rezygnuje z walki o bałtyckie koncesje to przyszłość złóż na ich obszarze jest praktycznie przesądzona. Prezes koncernu Paweł Olechnowicz kilkakrotnie podkreślał, że potencjał bałtyckiej ropy jest mniejszy niż się spodziewano i Lotos zweryfikuje swoje plany wobec tego obszaru. Prawdopodobnie kontynuowane będzie wydobycie z już zagospodarowanych złóż B3 i B8 (złoże ropno-gazowe). Nie należy jednak spodziewać się rozpoczęcia eksploatacji nowych złóż, w tym uznawanego wcześniej za najbardziej perspektywiczne B23, którego łączne zasoby szacowano nawet na 15 mln m sześc. ropy.

Ministerstwo Środowiska przesłało pismo, w którym zarzuca spółce niewywiązanie się z obowiązków koncesyjnych. Chodzi dokładnie o brak wykonania pięciu otworów wiertniczych oraz 200 km kwadratowych prac sejsmicznych 3D. „W świetle powyższego nie widzę podstaw i uzasadnienia do przedłużenia okresu obowiązywania przedmiotowych koncesji” – pisze w odpowiedzi z 20 sierpnia dyrektor Departamentu Geologii i Koncesji Geologicznych Ministerstwa Środowiska.
 

WNP.pl

INNE SZANSE LOTOSU – ZŁOŻE YME

Yme

Złoże Yme znajduje się na M. Północnym w odległości 110 km od brzegu. W przeszłości było eksploatowane przez koncern StatoilHydro. W 2008 r. LOTOS E&P Norge (spółka zależna LOTOS Petrobalticu) kupiła 20%udziałów w złożu. Zasoby wydobywalne ropy naftowej dla przejętych przez spółką udziałów szacuje się na ok. 1,8 mln ton. W IV kw. br. planowane jest ponowne uruchomienie produkcji na złożu. W 2011 r. LOTOS Norge planuje pozyskać z Yme 400 tys. t ropy naftowej. Obecnymi współwłaścicielami koncesji na złożu Yme oprócz LOTOS Norge są firmy Winterschall , AEDC oraz Talisman.

LOTOS Petrobaltic S.A.  to spółka zależna Grupy LOTOS S.A. Firma zatrudnia 425 pracowników, z których większość pracuje na morzu. LOTOS Petrobaltic posiada jako jedyna koncesje na poszukiwanie i eksploatację złóż węglowodorów w polskiej strefie ekonomicznej Morza Bałtyckiego. Potwierdzone zasoby LOTOS Petrobaltic (M. Bałtyckie, Norweski Szelf Kontynentalny) to 6,4 mln t ropy naftowej oraz 4,5 mld m3 gazu. LOTOS Petrobaltic obecny jest na NSK poprzez spółkę LOTOS E&P Norge, która posiada w sumie 11 koncesji (9 poszukiwawczych i 2 wydobywcze). Na 3 z nich LOTOS Norge jest operatorem. LOTOS Petrobaltic posiada również 40,59% udziałów w spółce AB Geonafta, która rocznie wydobywa na Litwie ok. 100 tys. t ropy naftowej. LOTOS Petrobaltic planuje finalizację procesu przejęcia większościowego udziału w AB Geonafta. Dzięki jego realizacji LOTOS Petrobaltic zyska dodatkowe kompetencje w wydobywaniu surowców (ropy naftowej i gazu ziemnego) na lądzie, co umocni pozycję spółki m.in. w procesie pozyskiwania koncesji na poszukiwanie i wydobycie gazu łupkowego w Polsce.

Grupa LOTOS

Poprzednio informowałem o sytuacji w Petrobaltic i planach

http://jaron.salon24.pl/148679,kto-i-po-co-gra-o-petrobaltic-lotos

http://jaron.salon24.pl/114315,plany-baltyckiego-koncernu-naftowego-z-lotos

PODSUMOWANIE

Brak własnych złóż ropy dla Polski jest problemem wieloaspektowy.

– monopol wschodniego sąsiada

– dywersyfikacja dostaw ropy

Co będzie dalej z LOTOSEM po prywatyzacji?

KejowŁukaszenko przegrał walkę o cła z ropy – w Unii Celnej WNP

Łukaszenko przegrał walkę o cła z ropy – w Unii Celnej WNP

Na początku roku mimo zabiegów Białorusi Rosja podniosła cło na sprzedawaną jej ropę z 35 proc. normalnej stawki do 100 procent. Tę pełną stawkę Białoruś płaciła za ponad 15 mln ton ropy, a 6,3 mln ton otrzymywała bez cła – jako kontyngent na swoje potrzeby wewnętrzne.

Rosja wprowadziła cła, ponieważ białoruskie rafinerie kupując ropę po cenach wewnątrzrosyjskich, niższych od eksportowych, przerabiały ją i sprzedawały produkty naftowe do Europy. Cła eksportowe zasilały budżet Białorusi.

Pod koniec października rosyjski wiceminister finansów Siergiej Szatałow ogłosił, że Rosja zgadza się odstąpić od obłożenia cłem ropy dla Mińska, ale w zamian chce otrzymywać wszystkie cła, jakie Białoruś będzie pobierać przy eksporcie produktów naftowych. Wówczas Uładzimir Siemaszka ocenił ten wariant jako „skrajny i najgorszy dla Białorusi”.

Białoruś argumentowała wcześniej, że cła eksportowe na ropę nie powinny obowiązywać między krajami należącymi do Unii Celnej.

PAP/WNP

Utrata rentowności białoruskiego sektora naftowego

http://jaron.salon24.pl/165653,bialorus-niezaleznosc-sektora-naftowego-od-rosji-celem

Pisałem o tym wcześniej ale finał zaskakujący wojeniki dyplomatyczno – energetycznej.

http://jaron.salon24.pl/149112,wojenka-bialorusko-rosyjska-odslona-ii-dyplomacja

Ciekaw jestem jaki manewr zastosuje Łukaszenko ?

KejowVII Kongres NP , gaz, energia elektryczna, nafta paliwa

VII Kongres NP , gaz, energia elektryczna, nafta paliwa

SESJE TEMATYCZNE w dniu 08.10.2010 na VII Kongresie Nowego Przemysłuw Warszawie  :

Gaz a bezpieczeństwo energetyczne Polski

· Znaczenie umowy z Rosją

· Inwestycje służące zwiększeniu bezpieczeństwa dostaw gazu. Szanse na dywersyfikację

· Krajowe i zagraniczne wydobycie gazu

· Gaz łupkowy – potencjał, ekonomika, stan prac

Kongres rynku energii

· Handel energią elektryczną. Regulacje a praktyka rynkowa. Obowiązek giełdowy (Ciekawy pokaz VATTENFALL ENEGY TRAIDING)

· Stopień wykorzystania zasady TPA w ostatnich latach. Motywy, ograniczenia, obawy

· Pozycja odbiorcy na rynku energii elektrycznej. Wzrost cen energii elektrycznej

· Strategie giełd energii a idea utworzenia jednolitego rynku energii. Ile giełd potrzeba Europie?

· Transakcje giełdowe vs. umowy bilateralne na rynku energii – koszty i ryzyka

· „Origination” – nowe możliwości rozwoju biznesu a gotowość polskiego rynku

· Ścieżka cenowa w „Polityce energetycznej Polski do 2030 r.” – perspektywa inwestora, regulatora i odbiorców

PODSUMOWANIE

Niezwykle interesujące wypowiedzi, głownie fachowców, brak atmosfery politycznej.

– sprawa umowy gazowej z Rosją wg. Gaz System i PGNIg gotowi do przyjecia gazu.

– sprawa zwiększenia dostaw gazu przez interkonektory moce importu w wielkości ograniczone zapisem o konieczności posiadania rezerw obowiazkowych, wykorzystanie interkonektorów z Zachodu prawnie ograniczone.

– planowana w polityce energetycznej Tuska zwiekszona ilośc gazu dla konsupcji przemysłowej i detalicznej ograniczona zdolnościami inwestycyjnymi spółek krajowych i zbyt mała siecią dystrybucji.

– cena gazu raczej optymistycznie ( pod katem gazu krajowego, gazu łupkowego i gazu z importu LNG)

– pomysły na giełdy energii elektryczznej i gazu coraz bardziej realne i może prawdziwy rynek wyreguluje polityczne kwestie cen nośników energii.

Kejow

Prezentacja VATTENFALL giełd energii

Prezentacja VATTENFALL giełd energii

Panel gazowy po środku Jan Chadam Gaz System

Panel gazowy po środku Jan Chadam Gaz SystemPARTNERSTWO WSCHODNIE a, BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE

PARTNERSTWO WSCHODNIE a, BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE

 

Zainaugurowane 7 maja 2009 r. w Pradze Partnerstwo Wschodnie jest inicjatywą Unii Europejskiej skierowaną do sześciu państw Europy Wschodniej i Kaukazu Południowego: Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy. Partnerstwo Wschodnie

powstało jako komponent funkcjonującej od 2004 r. Europejskiej Polityki Sąsiedztwa (EPS).

Wrzucenie do jednego worka krajów Europy Wschodniej i krajów nieeuropejskich

obniżało rangę relacji między UE i krajami Europy Wschodniej oraz było traktowane przez niektóre kraje z tej części naszego kontynentu jako sygnał, że ich prounijne aspiracje nie

mają szansy na realizację.

INFOS BAS 2009 Szymon Ananicz

Platforma ds. bezpieczeństwa energetycznego

  • regionalne rynki elektryczności, odnawialnych źródeł energii oraz wydajności energetycznej;
  • Południowy Korytarz energetyczny;

 

Partnerstwo nie jest skierowane przeciwko Rosji, a jest dla Unii Europejskiej instrumentem optymalizacji własnej polityki wschodniej. Rosja, w dużym stopniu otrzymała w spadku po ZSRR zrównoważone, pragmatyczne stosunki z Niemcami, Włochami, Francją. Stosunkowo łatwo było więc budować stosunki z ważnymi krajami zachodnioeuropejskimi europejskimi, które Rosja uważała za równorzędnych partnerów w ekonomii i polityce. Jednocześnie niedostatecznej uwagi udzielano krajom Europy Wschodniej w tym Polsce, która również z trudem wypracowywała własną politykę wschodnią pojmując ją w dużym stopniu jako transfer standardów ekonomicznych i politycznych na wschód.

Polskie działanie dla Partnerstwa Wschodniego

Wizyta wiceministra spraw zagranicznych Mikołaja Dowgielewicza który się spotkał  się w stolicy USA z członkami Kongresu i przedstawicielami administracji USA była ciekawostką .

„Rozmawialiśmy o sprawach istotnych dla USA i Europy, jak powrót do wzrostu ekonomicznego po recesji, bezpieczeństwo energetyczne i wspólna obrona” – powiedział PAP Dowgielewicz, który w MSZ jest sekretarzem stanu ds. europejskich i polityki ekonomicznej. Jak dodał, jego rozmowy w Waszyngtonie wiązały się z zaplanowanym na przyszły tydzień w Brukseli spotkaniem tzw. Grupy Przyjaciół Partnerstwa Wschodniego. W jej skład wchodzą kraje nienależące do Unii, jak USA, Kanada, Turcja, Japonia, Australia i Norwegia.
Trzydniowa wizyta Dowgielewicza była częścią dyplomatycznej ofensywy Polski na rzecz promocji Partnerstwa Wschodniego w USA oraz polskiej prezydencji Unii Europejskiej w przyszłym roku. Łączyła się również z przygotowaniami do listopadowego szczytu UE w Lizbonie, na który przybędzie także prezydent USA Barack Obama.

PAP 2010

Nierozwiązane problemy

Tymczasem sztandarowe projekty mające wchodzić w skład Południowego Korytarza – przede wszystkim projekt gazociągu Nabucco – od kilku lat napotykają te same trudności. W dalszym ciągu, pomimo zaawansowanych negocjacji i zapowiadanych porozumień, nierozwiązane pozostają kwestie tranzytu i zagwarantowania wystarczających dostaw gazu. W związku z rosnącą konkurencją o kaspijski, w tym ostatnio także azerski gaz (którego kupnem oprócz Unii jest zainteresowana m.in. Rosja i Iran) oraz stanowiskiem części dyplomacji tureckiej (łączącej osiągnięcie kompromisu w kwestii tranzytu z przyspieszeniem rozmów akcesyjnych z UE) niewykluczone są dalsze utrudnienia w pracach nad projektem.

Nie istnieje lista projektów wchodzących w skład Korytarza, a jego szeroki zasięg geograficzny (ma umożliwić dostawy surowców przede wszystkim z regionu kaspijskiego, ale też z Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej do UE), choć zwiększa szanse na pozyskanie surowca, to jednocześnie utrudnia spójne i systematyczne realizowanie projektów. Nie ustalono priorytetów ani terminów realizacji poszczególnych planowanych połączeń infrastrukturalnych. Powoduje to, że w krótkiej perspektywie czasowej realizowane symultanicznie projekty wchodzące w skład Południowego Korytarza mogą ze sobą nawzajem konkurować o ten sam surowiec (m.in. Nabucco i ITGI zabiegające o ograniczone ilości azerskiego gazu) czy, w dobie kryzysu finansowego, o fundusze. Nieoczywista jest wreszcie formuła instytucjonalnego zaangażowania Unii w powstawanie Południowego Korytarza, a coraz aktywniejsze wspieranie przez Brukselę poszczególnych projektów – głównie politycznie (poprzez uznanie ich strategicznego dla całej Unii znaczenia, jak np. Nabucco w ramach unijnego programu TEN czy projektów transkaspijskich w ramach praskiej deklaracji), ale też w pewnej mierze finansowe (m.in. poprzez udzielenie dofinansowania Nabucco i ITGI) – rodzi wewnątrzunijne debaty i kontrowersje.

Niemieckie stanowisko w sprawie Partnerstwa Wschodniego


Konkluzje
1. Niemcy w przyszłości nie chcą zmiany istoty relacji politycznych UE z jej wschodnimi sąsiadami – Ukrainą, Mołdawią, Białorusią, Armenią, Azerbejdżanem i Gruzją. Są za utrzymaniem status quo, w którym PW jest częścią Europejskiej Polityki Sąsiedztwa i nie wpływa ani pozytywnie na perspektywę akcesji do UE krajów partnerskich, ani negatywnie na relacje UE z Rosją. Z tego względu Niemcy będą w przyszłości raczej sprzeciwiać się zwiększeniu środków na rozwój PW, ograniczać rozwój dialogów wizowych oraz ignorować współpracę wielostronną w ramach PW.
2. RFN stoi na stanowisku, że PW powinno być instrumentem zbliżającym kraje partnerskie do UE w sferze gospodarczej. Dlatego też Niemcy wspierają pogłębienie relacji gospodarczych z krajami partnerskimi oraz programy rozwoju instytucjonalnego w ramach PW, a ponadto w ramach niemieckiego systemu współpracy rozwojowej.
3. Możliwości wspólnych polsko-niemieckich inicjatyw i projektów w ramach PW są więc ograniczone, aczkolwiek niewykluczone w obszarze wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego lub w projektach trójstronnych z udziałem Rosji. Niemcy nie będą angażować się tak intensywnie jak np. Francja w Unię dla Śródziemnomorza, aby przez to nie podnosić rangi PW.

Poseł Maciej Orzechowskii i inni z PO

 

Robert Tyszkiewicz, Tomasz Lenz oraz Maciej Orzechowski to członkowie, z ramienia Platformy Obywatelskiej, nowo powołanej podkomisji stałej do spraw Partnerstwa Wschodniego

Partnerstwo Wschodnie to pierwsza polska, autorska inicjatywa wprowadzona z sukcesem do polityki zewnętrznej Unii Europejskiej. Inicjatywa obejmuje 6 państw Europy Wschodniej: Armenię, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzję, Mołdowę i Ukrainę. Partnerstwo Wschodnie będzie służyć demokracji, wzmocnieniu stabilności i dobrobytu, dostarczając trwałych i namacalnych korzyści obywatelom uczestniczących krajów. Partnerstwo zostało stworzone, aby przyspieszyć polityczne związki i dalszą gospodarczą integrację między Unią Europejską a zainteresowanymi krajami partnerskimi. Z wydzielonych przez Unię Europejską środków na inicjatywę partnerstwa finansowane będą m.in. szereg projektów w zakresie poprawy standardów prawnych, edukacji i demokratyzacji, projekty energetyczne, jak np. mechanizmy finansowe wspierające rewitalizację ukraińskich gazociągów, a także rozwój projektu Nabucco.

Fragment dyskusji po szczycie w Pradze w 2009

Kamial Terpiał Polskie Radio .: To jeszcze może á propos autorstwa tego Partnerstwa Wschodniego, tego projektu, to ja słyszałem dzisiaj posła Prawa i Sprawiedliwości, Pawła Kowala, który mówił, że tak naprawdę ten pomysł zrodził się za czasów Anny Fotygi w MSZ–cie. Panie pośle, Paweł Zalewski.

Pawel Zalewski : No, ja rozumiem, że pan Paweł Kowal jako były wiceminister spraw zagranicznych, zastępca pani Anny Fotygi, ma lepsze informacje niż ja na ten temat, więc ja nie chciałbym z nim na ten temat polemizować. To, co ja mogę powiedzieć, to to, że na ten temat… że ta kwestia wówczas nie była omawiana. Ja pamiętam, jak w roku 2006 przed prezydencją niemiecką Niemcy wystąpili z taką propozycją współpracy w tym zakresie wobec nas. Pamiętam, że ta propozycja została z różnych powodów nieprzyjęta. Ale wydaje mi się, że dzisiaj (tutaj chciałbym nawiązać do tego, co pan poseł Dudziński) to, co jest potrzebne, to jedność w polityce zagranicznej, jedność szczególnie w polityce wschodniej…

K.T.: Ale jakoś nie możemy się jej doczekać.

P.Z.: Ja mam nadzieję, że pan prezydent dostrzeże szansę, która znajduje się właśnie w tym projekcie Partnerstwa Wschodniego. Elementem czy warunkiem sukcesu jest to, aby ten projekt przez nikogo dzisiaj – ani przez Rosję, ani przez naszych partnerów zachodnich, bo z całą pewnością nie przez nas i nie przez Ukraińców czy Białorusinów – nie był uważany jako antyrosyjski. Bo to nie o to chodzi, to jest projekt za partnerstwem z tymi krajami, pomocą tym państwom, a nie przeciwko komuś. I teraz rozumiem, że jeżeli są rozważane jakiekolwiek wątpliwości, to one właśnie mają to na uwadze, że tutaj ktoś może zacząć by reklamować ten projekt jako projekt antyrosyjski. I ja sądzę, że tutaj…

K.T.: Bo sama Rosja też tak go odbiera.

P.Z.: No więc właśnie, więc to jest pewien problem. I teraz chodzi o to, żeby wybić Rosji te argumenty, bo – powtarzam raz jeszcze – to nie jest proces przeciwko komuś czy projekt przeciwko komuś. To jest projekt za czymś.

Podsumowanie

Na dzień dzisiejszy jest aktywna inicjatywa, uzgodnień konkretnych w sprawach energetycznych brak. Rosja nie do końca otwarcie zwalcza projekt jako antyrosyjski, Niemcy  się tylko przyglądają. Bezpieczeństwo energetyczne Polski wskutek programy Partnerstwa Wschodniego nie zwiększyło się ale warto rozmawiać.

Kejow