Jaronwoj Blog Warszawa Polska


Brak właściwego poziomu inwestycji początkiem klęski potentata gazowego GAZPROMu
  Gazprom deklarował  w wypowiedzi wiceprezesa Walerego Gołubiewa, że przeznaczy na inwestycje w tym roku 882 mld rubli (33,8 mld USD), o 16 proc. więcej niż rok wcześniej, ta deklaracja spowodował natychmiastowe .Analitycy JPMorgan Chase wątpią w piątkowym raporcie, czy Gazprom jest w stanie zrealizować tak wielkie inwestycje w efektywny sposób , a wartość rynkowa spada.

Wykres

Analiza zamierzeń inwestycyjnych GAZPROMU

W produkcji z super giganta GAZPROMU w Zachodniej Syberii ostatecznie podejmuje poważne kroki w celu ustanowienia nowego rdzenia bazy produkcyjnej na Półwyspie Jamał, 26 pól, gdzie zostały odkryte rezerwy 10,4 bilionów metrów sześciennych.  Rozwój tych dziedzin jest ogromny projekt wymagający znacznych nowej infrastruktury.  Koszt prognozowany inwestycji   w regionie z 160 miliardów dolarów.  Gazprom będzie polegać na wynikach ceny  z gazu, aby utrzymać wzrost gospodarczy w ogólnej produkcji nawet w kluczowych dziedzinach istniejących spadku wydobycia.

Z imponujących liczb na najbliższe lata jest liczba niepokojącą tendencje do Gazprom:

– Wyjściowo  Gazprom w trzech dziedzinach w Zachodniej Syberii spada w tempie około 25-30 mld metrów sześciennych (BCM) rocznie. 

–  Ogólny poziom produkcji są również stagnacji.

– W 2007 roku firma 548 bcm produkowane z gazu ziemnego, w dół 1,3% w 2006 r. ogółem.

Kierunek eksportu GAZPROMU kraje UE

  •  Rosyjski popyt krajowy z prognozą ma wzrosnąć o 50 bcm rocznie do roku 2015.
  •  W popyt UE gazu ziemnego z braku własnej produkcji  , a UE  są ustawione na przywóz i wzrasta o około 100 bcm rocznie. 
  •  Rosja będzie miała silną zachętę do zwiększenia wywozu do państw członkowskich UE i stara się rozwijać swój udział w rynku z 26% w 2007 r. do co najmniej 33% w roku 2020.

Prospekt emisyjny GAZPROMU

W prospekcie emisyjnym obligacji GAZPROMU opublikowanym pod koniec marca, firma stwierdziła, że spodziewa się, że do inwestycji kapitałowych wzrosły o prawie 40% w roku 2009 w porównaniu z obecnym roku, w łącznej wysokości 65 mld dolarów w 2009-10.  Jednocześnie w planowanym  poziomie  inwestycji finansowych (w tym fuzji i przejęć wydatków) jest znaczący spadek w porównaniu z ostatnimi latami.

Sprzedaż akcji GAZPROMU

Dubbed „pierścień ogrodzenia,” ograniczenia uniemożliwiły cudzoziemcom do kupowania akcji w obrocie giełdowym. Jedynym sposobem mogą legalnie nabywać akcje Gazprom został przez kupowania amerykańskich akcji depozytowych American Depositary Shares  (ADS) w obrocie w Londyn, który stanowił zaledwie 3,5% kapitału Gazprom.  Wynikające z tego niedostatku akcji rozumie się ADSs były droższe niż na miejscu akcji w obrocie, jednocześnie obrotu na premię w wysokości prawie 100%.  Brak głównych amerykańskich gieldowych  również pomogły w celu powstrzymania amerykańskich inwestorów do nabywania akcji GAZPROMU.

KONKLUZJA

Czy kraje kapitalistyczne są w stanie zablokować inwestycję rosyjskiego GAZPROMU w sektorze gazowym.??.

Czy inwestycje półwyspu Jamał, Sachalin i Wyspy Shtokman dziedzinie nowego wydobycia , a i poważne budowy rurociągów, w tym Nord Stream South Stream i projektów, oraz proponowanych do rurociągu Chin. W krajowych ramach szeroko zakrojonych projektów gazyfikacji i magazynowania gazu w  Rosji mogą być storpedowane przez kapitał zachodni??.

Nie ma sensu, aby Unia Europejska nadal domagała się, aby Rosja ratyfikowała Kartę Energetyczną, gdy jest zbyt oczywiste, że Rosja nigdy nie będzie to zrobić.  Zamiast tego, Unia Europejska powinna otworzyć renegocjacji w sprawie Karty Energetycznej.  Unia Europejska powinna kłaść nacisk na jej podstawowe wymagania, o liberalizacji rosyjskiego  (europejskiego) rynku gazowego, TPA – wolne i niedyskryminacyjny dostęp do systemów rurociągów na całym europejskim obszarze Rosji, zobowiązania do ciągłości dostaw, i wzajemnie równe warunki dla inwestycji w sektorze energetycznym sektora.  Ale też Unia Europejska musi potwierdzić rosyjskie uzasadnione żądanie, aby osiągnąć zrównoważony i wzajemnie korzystny status , że umowa może zostać ratyfikowana przez konsumentów i producentów w tym przez Gazprom.


Bezpieczeństwo energetyczne Izraela a podobieństwa zagrożeń dostaw ropy od strony Rosjan

Mapa okolic Izraela z rurociagami paliwowymi

Ruraciągi naftowe sąsiadujace z Izraelem Syrią

 

Poniżej znajduje się mapa, która  daje wizualne tego starego rurociągu brytyjczyków zbudowanego w latach’30s .  I idzie przez prawo Jordanię i kończysię w Hajfie.

http://www.nogw.com/images/h123.jpg

Turcja była jedynym beneficjentem po rurociągu Mosul-Hajfa została zamknięta 56 lat temu. Ankara udało w tedy w głównym rurociągu do Mosulu, że pozwala ona na pompowanie ogromnych ilości ropy naftowej, które dostarcza do większości krajów europejskich. Jednak w przypadku ożywienia rurociągu do Hajfy głównych przepływ oleju akcji będzie w niej znacznie zmniejszał udział Ankara i szkodzi to jej  jej interesom gospodarczym. Turcja została pracuje nad planem połączenia jej z Mosal rurociągu i gazociągu z Azji Środkowej BTC i łączących je zarówno do jej portu miasta Gihan ale to USA oraz izraelskiego planu zdewastowanego starego rurociagu tych perspektyw. 
Według szacunków, Izrael stanie się jednym z wiodących dostawców ropy naftowej w regionie po Oddanie do Hajfy rurociągu, a realizacja tych ogromnych perspektyw gospodarczych opierały się na pobyt sił USA w Irak.
PYTANIA
1) W jaki sposób wszystkie te kraje arabskie mogą znaleźć w sobie chęć do współpracy naftowej  po tym, jak udowodniono, że są one w sprzeczności ze sobą, a także  USA z Izraelem?
2) Po incydencie wstrzymania dostaw dot. wojny gruzińskiej opcja bezpiecznej  ropy  ze wschodu rurociągiem BTC stała się dla Izraela poważnym problemem bezpieczeństwa energetycznego nawet dla koncepcji rurociągu podwodnego.
3) Projekt i budowa „ruruciągu pokoju”  dla ułożenia pozytywnych relacji z krajami arabskimi daje szansę dla zapewnienia dostaw do politycznego projektu zasalania ropociągu Odessa – Brody – Gdańsk  czy wizyty Prezydenta rP w Izraelu beły do ońca bezcelowe?
KONKLUZJA
Czy umowa Izrael USA z 1975 zobowiazująca do spęlniania potrzeb energetycznych , gdzie USA wspierało Izrael w zabiegach i ograniczenia rekstrykcji ilościowych sankcjami z krajów arabskich. Co odnowiono w dalej w 1980.
Deklaracja będą krokiem brytyjczków w kierunku utworzenia państwa Izrael  kierowana na ręce żydowskiego lord Lionela Waltera Rotschilda była poczatkiem budowy innego rurociagu TAPLINE od roku 1947.
Jest szansa na reakktywację rurociagu AKKADA możliwy do połaczenia z rurociągiem Ejlatt – Aszkelon.
Innym problemem dla krajów ( Izrael , Palestyna, Liban) pragnacych „rurociagów pokoju” jest budowa rurociagu z wodą pitną wobec zwiekszajacego się deficytu.
Polecam uwadze analityczny artykuł w czasopiśmie RUROCIAGI nr. 1-2/52/2008  str.35-41autorstwa Przemysława Ozierskiego.