Jaronwoj Blog Warszawa Polska


Konferencja naukowa z humorem w stylu amerykańskim
27 września, 2010, 6:50 am
Filed under: ekologia, emisja CO2, rodzina | Tagi: ,

Konferencja naukowa z humorem w stylu amerykańskim

Zaimponował mnie prof. dr hab. Jan Szyszko na konferencji dotyczącej bezpieczeństwa ekologicznego i energetycznego.

Będąc na kilku powaznych konferencjach i wystawach  w  Kanadzie i Europie Zachodniej  zawsze były nie zawodne ceremonie otwarcia, gdzie na początku opowiadano historie upstrzone idiomami , powodujące gromki smiech i owacje. Ten wykładowca opowadiadał o pakiecie klimatycznym jako o walce z polskim zasobami energetycznymi bardzo interesującą w stylu amerykańskim.

 Na początek humor w wersji video.

Przypowieśc z grzybami pouczająca.

KejowPrzywrócić pamięć o Ravensbrück u Rzecznika Praw Obywatelskich

W dniu 23 kwietnia 2010 roku w siedzibie Rzecznika Praw Obywatelskich odbyło się spotkanie upamiętniające 65 rocznicę wyzwolenia obozu w Ravensbrück- Salon 24.pl dostał zaproszenie na oficjalnym blogu RPO..

W obchodach wzieli udział:

Dr. Wanda Półtawska , Z-ca RPO Stanisław Trociuk 23.04.2010

Dr. Wanda Półtawska , Z-ca RPO Stanisław Trociuk 23.04.2010

Panie z Klubu Kobiet Ravensbrück, przewodniczący Zarządu Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie oraz wolontariusze i przedstawicielki Fundacji na Rzecz Kobiet „Ja Kobieta”. Zaproszenie otrzymał Salon24.pl z uwago na szczególny charakter lekcji patryjotyzmu udzielonej przez Żywych Świadków Historii.

http://www.kobieta50plus.pl/news/1,32947,odzyskac-z-niepamieci

B.wieżniarki z KL Ravensbruck Niemcy u Rzecznika Praw Obywatelskich

B.wieżniarki z KL Ravensbruck Niemcy u Rzecznika Praw Obywatelskich

Konferencja jest dziełem zbiorowym, efektem współpracy istniejącego od 1946 r. Klubu Byłych Więźniarek Obozu Koncentracyjnego Ravensbrück, Fundacji „Polsko-Niemieckie Pojednanie”, Fundacji „Ja Kobieta” zajmującej się problemami starszych kobiet, mającego podobny cel portalu społecznościowego www.kobieta50plus.pl.

Alicja Gawlikowska Przew. Klubu Kobiet Ravensbruck

Alicja Gawlikowska Przew. Klubu Kobiet Ravensbruck

Obie wspomniane fundacje realizują też projekt „Odzyskać z niepamięci – Solidarność pokoleń czyli spotkania z kobietami, które przeżyły obóz w Ravensbrück”, a jednym z celów jest znalezienie odpowiedzi na pytania: Jak starsi (w tym kobiety) postrzegają stosunek młodych do ich traumatycznych przeżyć? Co jest dla nich ważne w kontaktach z młodszym pokoleniem? Jak wesprzeć porozumienie starszych z młodymi?

Elisabeth Haag Niemcy skrzypaczka 23.04.2010

Elisabeth Haag Niemcy skrzypaczka 23.04.2010

W ramach projektu ukaże się wkrótce książka ze wspomnieniami więźniarek i przedmową dr. Janusza Kochanowskiego. Z-ca Rzecznika Praw Obywatelskich Stanisław Trociuk szeroko omówił udział tragicznie zmarłego RPO dr. Janusza Kochanowskiego.

Z-ca Rzecznika Praw Obywatelskich Stanisław Trociuk czyta przedmowe J.Kochanowskiego

Z-ca Rzecznika Praw Obywatelskich Stanisław Trociuk czyta przedmowe J.Kochanowskiego

Wspomniano o pomocy niemieckiej charytatywnej fundacji Oskara Kolbe , na tegoroczne obchody wyzwolenia pojechało tylko 8 byłych Winiarek do Ravensbruck.Istotną rolę odegrała Polsko Niemiecka Fundacja POJEDNANIE wypłacające odszkodowania i udzielająca pomocy więźniarkom z Ravensbruck

Przewodniczacy Fundacji Pol-Niemieckiej POJEDNANIE Dariusz Pawłoś

Przewodniczacy Fundacji Pol-Niemieckiej POJEDNANIE Dariusz Pawłoś

Kustosz Muzeum ZAMEK w Lublinie Wystawy Ravesbruck

Kustosz Muzeum ZAMEK w Lublinie Wystawy Ravesbruck

PODSUMOWANIE

jest potrzeba upowszechniania przemilczanej historii i martylogii kobiet w Ravenbruck poddawanych pseudomedycznym eksperymentom . Z uwagi na skład wieżniarek przeważającej cześci polska inteligencja i ruch Poslski Podziemnej – władze PRL zapomiały i przemilczały historię i tragedię wieżniarek z Ravensbruck.

Mam do tego osobiste odniesienie.

Proszę o publikację wspomnień b. wieżnów obozów hitlerowski i łagrów rosyjskich aby młode pokolenie nie zapomniało. To było przesłaniem zmarłego RPO dr. Janusza Kochanowskiego

PS.  Moja matka Zofia , Babcia Aleksandra oraz jedyna obecnie żyjąca we Wrocławiu  ciocia Bronisława  nr. 56750 były po wypędzeniu z Powstania Warszawskiego więźniami Ravensbruck od dnia 13,08,1944 a następnie wywiezione do niewolniczej pracy do KL Dachau w niemieckim Koncernie Zbrojeniowy AGFA Gevert.Warszawski egzamin w stylu Karate OYAMA
13 czerwca, 2009, 7:10 pm
Filed under: rodzina, Uncategorized | Tagi: ,

W sali gimanstycznej w Warszawie przy ul. Esperato odbył sie w  dniu 13 czerwca egzamin dla juniorów  uprawiajacych karate OYAMA w kategoriach

  • Niebieskie pasy
  • Pomarczowe pasy
  • Żółte pasy
  • Zielone pasy
Egzamin karate OYAMA Warszawa

Egzamin karate OYAMA Warszawa

Rozgrzewka karate OYAMA

Rozgrzewka karate OYAMA

 

Egzamin z udziałem sensei Bakoń czarny pas

Pompki karate OYAMA pod okiem sensei

Pompki karate OYAMA pod okiem sensei

 

Styl OYAMA

jest rozwijany pod kątem sztuki i samoobrony oraz w kontaktowej formule sportowej (knockdown i semi-knockdown – bez atakowania głowy rękami oraz full contact – t.j. z atakiem rąk w rękawicach na głowę ). Shigeru Oyama odrzucił doktrynę walki wzięta z Goyu-ryu i Kyokushin, wprowadzając szybkie przemieszczanie się, wyprzedzanie ataku przeciwnika i zejścia z linii ciosu wraz z równoczesnym kontratakiem. Takiej filozofii walki podporządkował cały system szkolenia. Zmienił niektóre bloki, uderzenia oraz formy, rozwinął pracę nóg i położył duży nacisk na rotacyjną pracę ciała.Radość dziadka – wnuczka Małgosia
9 marca, 2009, 8:23 am
Filed under: rodzina, Uncategorized | Tagi: ,
Wnuczka Malgosia w domu

Wnuczka Malgosia w domu

Wnuczka

WnuczkaSukces na wystawie domowej kotki NITKI
23 lutego, 2009, 5:39 pm
Filed under: rodzina | Tagi: ,
Kotka NITKA z pucharem

Kotka NITKA z pucharem

 

Jak kotka Nitka podziwiała Puchar Publiczności prezentowany przez wnuczka Piotra

kotka-nitka-wystawaPatentowe struktury folwarków orwellowskich – zwalczanie patryjotyzmu i polskości
prawo_pen.gif
 W 2002 roku stanowisko prezesa w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej obejmowała, z nadania premiera Leszka Millera, dr.  Alicja Adamczak, mieściło się to w logice działania zwycięskiej partii. Wysokie stanowiska państwowe od zawsze obsadzało się ludźmi zaufanymi. Ci z kolei dokonują obsady dalszych stanowisk w instytucjach. połowie maja 2006 r. procedura konkursu na prezesa Urzędu Patentowego RP była już znacznie zaawansowana. Jak wspomniano wyżej, do konkursu przystąpiła jedynie mieszkanka Kielc, Alicja Adamczak. Również umykają tej szczególnej uwadze niejasne okoliczności objęcia przez Cezarego Pyla funkcji Zastępującego Dyrektora Generalnego UP RP. W momencie powoływania dr Alicji Adamczak na Prezesa UP RP, Przemysław Gosiewski był szefem klubu PiS. Czy wiceszef, Marek Kuchciński, powiadomił go o sytuacji z sądowymi historiami Urzędu Patentowego, nie wiadomo. Wiadomo za to, że z całą pewnością Kazimierz Marcinkiewicz powinien od swoich pracowników otrzymać, kierowane do niego imiennie, informacje wraz z kopią wyroku sądowego.

 

Autor Witold Filipowicz

Nieco szerzej tego samego Autora o Urzędzie Patentowym RP

Link http://unsinn.blox.pl/html/1310721,262146,21.html?68038

Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście, o dziwo, jak na tę akurat Prokuraturę, podjęła czynności sprawdzające (sygn. akt 1 Ds. 448/07/KĆ) wobec Urzędu Patentowego . Prokurator dostał też niepodważalne dowody wieloletniego łamania prawa przez samą prezes Urzędu Patentowego RP  Alicję Adamczak,  co wynikało jasno z pisma z Urzędu Służby Cywilnej. A taka sytuacja już nasuwa podejrzenia spełniania przesłanek określonych w art. 231 kodeksu karnego. Ze wspomnianego pisma – S.C.-061-25/06 – wynikało coś jeszcze. Mianowicie świadome unikanie przeprowadzania konkursów na te stanowiska. A to już oznaczało, że Prezes UP RP naruszał zarówno przepisy ustawy jak i Konstytucji.

http://nono.blox.pl/html/1310721,262146,21.html?295995

Urząd Patentowy przeciwko Janowi Pawłowi II znak towarowy Z-295 156

 

Sprawa typowo komunistycznej postawy Urzędu Patentowego  pod rządami [post – komunistów]

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży w Lublinie – na podstawie art. 143 ustawy z 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej przedstawiamy uwagi w kwestii braku możliwości udzielenia prawa ochronnego na słowny znak towarowy „Pokolenie JP 2 w odniesieniu do wszystkich towarów i usług zawartych w zgłoszeniu przedmiotowego znaku towarowego do Urzędu Patentowego w celu rejestracji. Przedmiotowy znak towarowy nie powinien być przedmiotem prawa ochronnego ze względu na sprzeczność zgłoszenia tego znaku towarowego z ustawowymi warunkami rejestracji określonych w art. 131 ust. 2 pkt 5 cytowanej ustawy.

Z powyższego wynika, że zgłoszenie znaku towarowego „Generation JP 2″ w celu uzyskania wyłączności prawnej na używanie w działalności gospodarczej symbolu religijnego, patriotycznego i społecznego godzi w uczucia osób identyfikujących się z osobą i nauczaniem Jana Pawła II i należących do zbiorowości określanej mianem Pokolenie JP 2. Fakt użycia terminu w języku angielskim „Generation” – odpowiednik polskiego słowa „Pokolenie” nie wyłącza zastosowania przepisu art. 131 ust. 2 pkt 5. To naruszenie uczuć religijnych, patriotycznych i społecznych prowadzi do wyłączenia od rejestracji znak towarowy „Generation JP 2″ (art. 131 ust. 2 pkt 5 pwp).

Zwrot „Pokolenie Jana Pawła II” pojawił się po Światowych Dniach Młodzieży w 1997 roku w Paryżu, zwracają na to uwagę autorzy różnych opracowań, np. Zbigniew Nosowski, dziennikarz, redaktor naczelny miesięcznika „Więź”, który temu pokoleniu poświęcił tekst napisany w lutym 2004 roku. Autor ten sięga nawet dalej, pisząc: „Zaczęło się to jednak w Polsce – od tłumów rozśpiewanej młodzieży otaczającej Papieża w 1979 roku. Ja też tam byłem” (choć dodaje, że wtedy nie było to dla niego oczywiste). O roku 1997 pisze też m.in. Tomasz Wiścicki w piśmie „List”, kiedy mówi o obecnych tam „setkach tysięcy młodych ludzi pełnych entuzjazmu”.

Autorzy różnie rozszyfrowują hasło „pokolenie JP2″, jeśli chodzi o ludzi, którzy mieliby to pokolenie tworzyć.

 

Urząd Patentowy przeciwko ochronie znaku „Numer W Służbie Narodu NWSN – sposób użycia numerów porządkowych i rejestru w celu Odnowy Moralnej Rzeczypospolitej” W 115688; 

 

Stanowisko rzecznika prasowego Urzędu Patentowego

 

Sz.P. red. Wojciech Jaroń

W nawiązaniu do przeprowadzonej rozmowy telefonicznej uprzejmie informuję, że w związku ze skargą skierowaną do WSA przez p. Jerzego Dobrowolskiego na decyzję Urzędu Patentowego RP o odmowie udzielenia prawa ochronnego na przedmiot zgłoszenia  „Numer W Służbie Narodu NWSN – sposób użycia numerów porządkowych i rejestru w celu Odnowy Moralnej Rzeczypospolitej” Urząd Patentowy wniósł o oddalenie tej skargi jako bezzasadnej. 

Przedmiot w/w zgłoszenia, zdaniem Urzędu, nie mieści się w definicji wzoru użytkowego zawartej w art. 94 ust. 1 ustawy Prawo Własności Przemysłowej, gdyż nie rozwiązuje żadnego zagadnienia technicznego, a zatem nie jest rozwiązaniem o charakterze technicznym. Wzorem użytkowym podlegającym ochronie jest nowe i użyteczne rozwiązanie o charakterze technicznym dotyczące kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci. Zgłoszony projekt dotyczy rozważań odnoszących się do zagadnień określonych jako „odbudowa moralna państwa”, a więc nie jest rozwiązaniem o charakterze technicznym i nie spełnia wymagań określonych w ustawie – nie można więc udzielić na ten projekt prawa ochronnego. 

Powyższe wyjaśnienia wyczerpują stanowisko Urzędu Patentowego w tej sprawie.

Z poważaniem 

Adam Taukert

Rzecznik Prasowy

Urzędu Patentowego RP

 

Z relacji z rozprawy przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie  sygn. akt VI SA/Wa 1596/07 w dniu 26-02-2008

 

Wypowiedzi twórcy Jerzego Dobrowolskiego z Warszawy  zakończonej nieprawomocnym oddalenie skargi na decyzje Urzędu Patentowego zarejestrowałem; Niekompletne przepisy prawa patentowego w Polsce w dowolny sposób odrzucają wszystkie rozwiązania o charakterze techniczno społecznym i obrony cywilnej obywateli w RP w czasie pokoju .

Po okupacji komunistycznej zostały w mocy przepisy prawa komunistycznego, blokujące okres odnowy moralnej Państwa Polskiego. W ten sposób Odnowa Moralna, rozpoczęta przez Polskiego Św. Papieża  Jana Pawła II jest blokowana przez urzędy wyższej użyteczności publicznej RP. Trwa blokada cyfrowego rejestru Polaków gotowych poręczyć materialnie całym osobistym majątkiem swą fachowość i  bezgraniczną  chęć obrony  swego Narodu.

Oczkuję na pomoc prawną od Kościoła Polskiego i Inteligencji Polskiej, Jednomandatowych Okręgów Wyborczych, jako autentycznych autorytetów moralnych, potwierdzających, „Osobistą  Odpowiedzialność Materialną w służbie Narodu”, za słuszne rozwiązanie.

W czasie wojny, obowiązkiem nakazowym obywatela, jest poświęcić majątek i życie do obrony Państwa. W czasie pokoju obywatel nie ma jawnych autorytetów moralnych odpowiedzialnych materialnie w służbie Narodu. 

– W tej sprawie złożę o kasację Postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego do NSA powiedział

 

DEFINICJA ZNAKU TOWAROWEGO

. l. Znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa.

2. Znakiem towarowym, , może być w szczególności wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania, a także melodia lub inny sygnał dźwiękowy.

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

znakach towarowych – rozumie się przez to także znaki usługowe;

towarach – rozumie się przez to w szczególności wyroby przemysłowe, rzemieślnicze, płody rolne oraz produkty naturalne, zwłaszcza wody, minerały, surowce, a także,

 usługi;  znakach towarowych podrobionych – rozumie się przez to użyte bezprawnie znaki identyczne lub takie, które nie mogą być odróżnione w zwykłych warunkach obrotu od znaków zarejestrowanych, dla towarów objętych prawem ochronnym;

 

PODSUMOWANIE

Pozostaniemy przy tym właśnie Urzędzie Patentowym  i programie tanie państwo, wdrożonego przez reprezentantów poprzedniej ekipy [SLD] i [PIS].

Natomiast w uznaniu zasług na polu programu taniego państwa o lewicowych utrwalonych postawach , wartościa ideologii marksistowskiej dla prezes Alicji Adamczak,  poprzedni minister gospodarki, Piotr Woźniak, sprawnie zorganizował konkurs na to stanowisko aby realizowała politykę antynarodową i antykościelną , a premier Kazimierz Marcinkiewicz  stanowisko Prezesa Urzetu Patentowanego  powołał.

 

W następnym odcinku folwarku patentowego – niewolnictwo w zakresie patentów na oprogramowanie – przy bezczynności Urzedu Patentowego

Dyrektywa patentowa stała się jednym z najbardziej kontrowersyjnych aktów prawnych w Unii Europejskiej. Przygotowany przez Komisję Europejską akt prawny ma umożliwić patentowanie algorytmów, czyli elementów programów komputerowych, nawet tak banalnych jak kliknięcie myszką.

Projekt dyrektywy popierają wielkie koncerny (m.in. Microsoft, Nokia), sprzeciwiają się mu stowarzyszenia niezależnych informatyków oraz małe i średnie firmy. Także z Polski. Nasi informatycy argumentują, że patentowanie wynalazków informatycznych zabije w zarodku polską branżę programistyczną. Polskich autorów nie będzie stać ani na rejestrowanie swoich wniosków, ani na sprawdzanie, czy nie naruszają czyichś praw, nie mówiąc już o kosztach ewentualnych procesów o naruszenie obcych patentów. W USA, gdzie zastrzeganie elementów programów jest już dozwolone, wielkie koncerny złożyły ich tysiące.

Odnosząc się w szczególności do Konstytucji, chciałbym wyrazić swoją troskę co do jednego paragrafu, który mówi po prostu, że „własność intelektualna będzie chroniona” (art. II-17). Biorąc pod uwagę, że wielu ludzi uznaje patenty na oprogramowanie za własność intelektualną, wydaje się to prawie czynić jakąkolwiek dyrektywę wykluczającą patenty na oprogramowanie niekonstytucyjną. (…) Błędne mniemanie, że „każda idea” musi być czyjąś „własnością intelektualną” jest coraz bardziej propagowane, co oznacza, że taka ogólna klauzula jest skrajnie niebezpieczna”.Pracujące kobiety-kieszonkowe dla męża- nowy model rodziny

  Algierski system kieszonkowego dla męża

Naima jest mężatką, ma dwoje dzieci. Jej miesięczna pensja, podobnie jak męża, wynosi około 100 tys. dinarów – dobre 1000 euro – ale ona dostaje jeszcze napiwki. – Przynoszę do domu więcej pieniędzy niż mąż. Co rano daję mu 200 dinarów na papierosy i obiad – mówi, śmiejąc się. Świat na opak w Algierii. Algieria to młody kraj. Prawie połowa mieszkańców ma mniej niż 25 lat. Wśród młodych mężczyzn grasuje bezrobocie, ich rówieśniczki natomiast często gorliwiej zdobywają wiedzę, są bardziej elastyczne i lepiej wykorzystują swoje szanse. Biorą to, co dostają.

Artykuł Amira El Ahl  De Spiegel

 Statystycznie o zatrudnieniu  kobiet i mężczyzn w Polsce

Dane prezentowane w niniejszym opracowaniu zostały zaczerpnięte z reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), z rejestrów bezrobotnych prowadzonych w urzędach pracy oraz z badania zatrudnienia i wynagrodzeń według zawodów.

W latach 1995-1998 obserwowano systematyczny wzrost liczby pracujących kobiet. Natomiast w roku 1999 liczba ta uległa znacznemu obniżeniu i w następnym roku utrzymywała się na zbliżonym poziomie, zaś od 2001 r. ulegała stopniowemu spadkowi.

WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA WEDŁUG PŁCI W LATACH 1994-2003
Lata Mężczyźni Kobiety
w %
1994 58,8 44,0
1995 58,5 43,7
1996 59,4 43,8
1997 59,8 44,0
1998 58,9 43,9
1999 55,9 40,7
2000 55,2 40,3
2001 52,5 39,0
2002 50,7 38,1
2003 50,9 38,2

Do pomiaru wykorzystania zasobów pracy stosuje się wskaźnik zatrudnienia, który obrazuje udział pracujących w liczbie ludności w wieku 15 lat i więcej.

STOPA BEZROBOCIA WEDŁUG PŁCI
W LATACH 1994 – 2003 na podstawie BAEL

Lata

Mężczyźni

Kobiety

w %

1994

12,3

15,7

1995

12,1

14,4

1996

9,9

13,4

1997

8,7

12,0

1998

9,3

12,2

1999

13,0

18,1

2000

14,2

18,1

2001

17,3

20,0

2002

19,0

20,6

2003

18,4

20,3

Stopa bezrobocia kobiet jest wyższa niż stopa bezrobocia mężczyzn. Trudniej znaleźć pracę zwłaszcza kobietom powracającym na rynek pracy po dłuższej przerwie oraz poszukującym pierwszej pracy.

Dane wg. GUS :

Praca kobiet podstawowe założenia encykliki „Laborem exercens” według Jana Pawła II w rozwijącej  ideę pierwszeństwa osoby ludzkiej wobec rzeczy i pracy

Papież opowiada się za dowartościowaniem zadań macierzyńskich, trudu, jaki jest z nimi związany, troski, miłości i uczucia, których dzieci nieodzownie potrzebują, aby mogły się rozwijać jako osoby odpowiedzialne, moralnie i religijnie dojrzałe oraz psychicznie zrównoważone. Należy zdaniem Papieża tak zorganizować życie społeczne, aby nie ograniczając wolności matki, nie dyskryminując jej psychologicznie lub praktycznie, nie pogarszając jej sytuacji w zestawieniu z innymi kobietami, umożliwić jej oddanie się trosce o wychowanie dzieci odpowiednio do zróżnicowanych potrzeb ich wieku. Zaniedbanie tych obowiązków spowodowane koniecznością podjęcia pracy zarobkowej poza domem jest niewłaściwe z punktu widzenia dobra społeczeństwa i rodziny, skoro uniemożliwia lub utrudnia wypełnienie pierwszorzędnych celów posłannictwa macierzyńskiego. Papież przyznaje, że w wielu społeczeństwach kobiety pracują niemal we wszystkich dziedzinach życia. Powinny one jednak mieć możliwość podjęcia zatrudnienia, przy niepomniejszaniu poszanowania dla ich aspiracji rodzinnych jak też i dla ich szczególnego wkładu, jaki wraz z mężczyznami wnoszą do społeczeństwa. Prawdziwy awans społeczny kobiet wymaga takiej struktury pracy, aby kobieta nie musiała za to płacić rezygnacją ze swojej specyficznej odrębności ze szkodą dla rodziny, w której jako matka posiada rolę niezastąpioną.

Autor dr Krzysztof Walczak

Alegorycznie historycznie wg. PIS

Posłanka Anna Sobecka (niezrzeszona) nie wyobraża sobie bowiem „zdrowej moralnie” rodziny z pracującą matką. Nasuwa się pytanie, czy posłanka Sobecka, która posiada dzieci, zrezygnuje z pracy? I ile ma dzieci? Czworo, siedmioro, dziesięcioro? Niech się pochwali. Niech pozuje do zdjęć, które trafią na billboardy: „Wybrałam rodzinę. Anna Sobecka”. Widzicie to?

Cytat z wypowiedzi posłanki

Dzietność jest istotną cechą rodziny. Należy przyjąć, że rodzina i to wielodzietna jest normą, nie ekscesem. Stąd propozycje, by matki wychowujące dzieci otrzymywały pensje i nabywały prawa do emerytury…

Model kobiety  w kulturze islamu i cywilizacji zachodniej

Kobiecie muzułmańskiej Koran gwarantuje opiekę męża, jeżeli spodziewa się ona jego dziecka, nawet w przypadku gdy mąż chciał się z nią rozwieść. Europejka wraca zmęczona z pracy do domu, by wywiązać się z trudnych obowiązków matki i gospodyni. Zarobione przez siebie pieniądze przeznacza raczej nie na osobiste wydatki, lecz w większości na utrzymanie domu. Pracując kobieta najczęściej nie zarabia tyle co mężczyzna na równorzędnym stanowisku. Jako pracująca matka zbyt mało czasu poświęca swym dzieciom, zaniedbuje je i dlatego później one nie znajdą dla niej czasu. Nie należą do rzadkości sytuacje, że własne dzieci oddają rodziców do domu starców, bo są oni przeszkodą w wygodnym życiu i brak jest rodzinnych więzi. Zachodnia kobieta z punktu widzenia islamu jest fizycznie przemęczona, utraciła swoją kobiecość, wyrzekła się nawet naturalnej potrzeby posiadania rodziny i dzieci oraz opieki nad nimi. Właśnie dlatego stała się niewolnicą krzywdzących i niesprawiedliwych obyczajów. W islamie, to mąż ma zapewnić utrzymanie rodzinie, zwalniając tym samym kobietę z konieczności podejmowania pracy zarobkowej, a ona oddaje się pracom domowym i wychowaniu dzieci. Powszechny jest model rodziny wielopokoleniowej, która opiekuje się wszystkimi członkami rodziny, zwłaszcza najstarszymi. Zachodnia kobieta zdaniem muzułmanów jest godna pożałowania i tylko z nazwy jest wolna.   Cytat za Ściąga.pl

Opinia z Salonu 24.pl – blog  Castaneda

Cytat

Oczywiście mężczyzna w XXI wieku również może karmić dziecko butelką, ale jest to dla dziecka nieoptymalne, bo traci np. przeciwciała dostarczane mu w mleku matki. Zaś mleko krowie jest zoptymalizowane dla potomstwa krowy, a nie człowieka. Przy wychowaniu dzieci natomiast podstawowym pytaniem jest nie „czy da się coś zrobić” tylko jak zrobić to z największą korzyścią dla dziecka (optymalnie). W praktyce najczęściej sprawdza się robienie tego co podpowiada ludzka natura (fizys i psyche), z uwzględnieniem zdobyczy techniki.

Link http://castaneda.salon24.pl/986,index.html

Babska determinacja

Tymczasem transformacja, a także globalizacja i dostęp do Internetu przeorały świadomość polskich kobiet. To one najszybciej zrozumiały i zareagowały na największe wyzwanie nowych czasów – konieczność inwestowania w siebie, bo wykształcenie najbardziej zwiększa życiowe szanse i pozycję na rynku pracy. W latach 2004-2005 w typowym dla studiowania wieku 21-23 lat kształciło się aż 58 proc. kobiet i tylko 38 proc. mężczyzn.

Babska determinacja, by nawet będąc już matką nie wykruszyć się z rynku pracy, jest ogromna. Z badań wynika, że w okresie transformacji kobiety w wieku 25-44 lat, w przeciwieństwie do mężczyzn, w ogóle nie zmniejszyły swojej aktywności zawodowej. Z powodzeniem starają się dotrzymywać kroku mężczyznom, a nawet być od nich lepsze: w tym wieku pracuje o 0,1 proc. pań więcej niż mężczyzn.

Autor Joanna Solska POLITYKA

WŁASNA OPINIA

Brak własnej opinii , byłem ok. 6 m-cy na utrzymaniu żony , kilka lat temu.