Jaronwoj Blog Warszawa Polska


Pracujące kobiety-kieszonkowe dla męża- nowy model rodziny

  Algierski system kieszonkowego dla męża

Naima jest mężatką, ma dwoje dzieci. Jej miesięczna pensja, podobnie jak męża, wynosi około 100 tys. dinarów – dobre 1000 euro – ale ona dostaje jeszcze napiwki. – Przynoszę do domu więcej pieniędzy niż mąż. Co rano daję mu 200 dinarów na papierosy i obiad – mówi, śmiejąc się. Świat na opak w Algierii. Algieria to młody kraj. Prawie połowa mieszkańców ma mniej niż 25 lat. Wśród młodych mężczyzn grasuje bezrobocie, ich rówieśniczki natomiast często gorliwiej zdobywają wiedzę, są bardziej elastyczne i lepiej wykorzystują swoje szanse. Biorą to, co dostają.

Artykuł Amira El Ahl  De Spiegel

 Statystycznie o zatrudnieniu  kobiet i mężczyzn w Polsce

Dane prezentowane w niniejszym opracowaniu zostały zaczerpnięte z reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), z rejestrów bezrobotnych prowadzonych w urzędach pracy oraz z badania zatrudnienia i wynagrodzeń według zawodów.

W latach 1995-1998 obserwowano systematyczny wzrost liczby pracujących kobiet. Natomiast w roku 1999 liczba ta uległa znacznemu obniżeniu i w następnym roku utrzymywała się na zbliżonym poziomie, zaś od 2001 r. ulegała stopniowemu spadkowi.

WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA WEDŁUG PŁCI W LATACH 1994-2003
Lata Mężczyźni Kobiety
w %
1994 58,8 44,0
1995 58,5 43,7
1996 59,4 43,8
1997 59,8 44,0
1998 58,9 43,9
1999 55,9 40,7
2000 55,2 40,3
2001 52,5 39,0
2002 50,7 38,1
2003 50,9 38,2

Do pomiaru wykorzystania zasobów pracy stosuje się wskaźnik zatrudnienia, który obrazuje udział pracujących w liczbie ludności w wieku 15 lat i więcej.

STOPA BEZROBOCIA WEDŁUG PŁCI
W LATACH 1994 – 2003 na podstawie BAEL

Lata

Mężczyźni

Kobiety

w %

1994

12,3

15,7

1995

12,1

14,4

1996

9,9

13,4

1997

8,7

12,0

1998

9,3

12,2

1999

13,0

18,1

2000

14,2

18,1

2001

17,3

20,0

2002

19,0

20,6

2003

18,4

20,3

Stopa bezrobocia kobiet jest wyższa niż stopa bezrobocia mężczyzn. Trudniej znaleźć pracę zwłaszcza kobietom powracającym na rynek pracy po dłuższej przerwie oraz poszukującym pierwszej pracy.

Dane wg. GUS :

Praca kobiet podstawowe założenia encykliki „Laborem exercens” według Jana Pawła II w rozwijącej  ideę pierwszeństwa osoby ludzkiej wobec rzeczy i pracy

Papież opowiada się za dowartościowaniem zadań macierzyńskich, trudu, jaki jest z nimi związany, troski, miłości i uczucia, których dzieci nieodzownie potrzebują, aby mogły się rozwijać jako osoby odpowiedzialne, moralnie i religijnie dojrzałe oraz psychicznie zrównoważone. Należy zdaniem Papieża tak zorganizować życie społeczne, aby nie ograniczając wolności matki, nie dyskryminując jej psychologicznie lub praktycznie, nie pogarszając jej sytuacji w zestawieniu z innymi kobietami, umożliwić jej oddanie się trosce o wychowanie dzieci odpowiednio do zróżnicowanych potrzeb ich wieku. Zaniedbanie tych obowiązków spowodowane koniecznością podjęcia pracy zarobkowej poza domem jest niewłaściwe z punktu widzenia dobra społeczeństwa i rodziny, skoro uniemożliwia lub utrudnia wypełnienie pierwszorzędnych celów posłannictwa macierzyńskiego. Papież przyznaje, że w wielu społeczeństwach kobiety pracują niemal we wszystkich dziedzinach życia. Powinny one jednak mieć możliwość podjęcia zatrudnienia, przy niepomniejszaniu poszanowania dla ich aspiracji rodzinnych jak też i dla ich szczególnego wkładu, jaki wraz z mężczyznami wnoszą do społeczeństwa. Prawdziwy awans społeczny kobiet wymaga takiej struktury pracy, aby kobieta nie musiała za to płacić rezygnacją ze swojej specyficznej odrębności ze szkodą dla rodziny, w której jako matka posiada rolę niezastąpioną.

Autor dr Krzysztof Walczak

Alegorycznie historycznie wg. PIS

Posłanka Anna Sobecka (niezrzeszona) nie wyobraża sobie bowiem „zdrowej moralnie” rodziny z pracującą matką. Nasuwa się pytanie, czy posłanka Sobecka, która posiada dzieci, zrezygnuje z pracy? I ile ma dzieci? Czworo, siedmioro, dziesięcioro? Niech się pochwali. Niech pozuje do zdjęć, które trafią na billboardy: „Wybrałam rodzinę. Anna Sobecka”. Widzicie to?

Cytat z wypowiedzi posłanki

Dzietność jest istotną cechą rodziny. Należy przyjąć, że rodzina i to wielodzietna jest normą, nie ekscesem. Stąd propozycje, by matki wychowujące dzieci otrzymywały pensje i nabywały prawa do emerytury…

Model kobiety  w kulturze islamu i cywilizacji zachodniej

Kobiecie muzułmańskiej Koran gwarantuje opiekę męża, jeżeli spodziewa się ona jego dziecka, nawet w przypadku gdy mąż chciał się z nią rozwieść. Europejka wraca zmęczona z pracy do domu, by wywiązać się z trudnych obowiązków matki i gospodyni. Zarobione przez siebie pieniądze przeznacza raczej nie na osobiste wydatki, lecz w większości na utrzymanie domu. Pracując kobieta najczęściej nie zarabia tyle co mężczyzna na równorzędnym stanowisku. Jako pracująca matka zbyt mało czasu poświęca swym dzieciom, zaniedbuje je i dlatego później one nie znajdą dla niej czasu. Nie należą do rzadkości sytuacje, że własne dzieci oddają rodziców do domu starców, bo są oni przeszkodą w wygodnym życiu i brak jest rodzinnych więzi. Zachodnia kobieta z punktu widzenia islamu jest fizycznie przemęczona, utraciła swoją kobiecość, wyrzekła się nawet naturalnej potrzeby posiadania rodziny i dzieci oraz opieki nad nimi. Właśnie dlatego stała się niewolnicą krzywdzących i niesprawiedliwych obyczajów. W islamie, to mąż ma zapewnić utrzymanie rodzinie, zwalniając tym samym kobietę z konieczności podejmowania pracy zarobkowej, a ona oddaje się pracom domowym i wychowaniu dzieci. Powszechny jest model rodziny wielopokoleniowej, która opiekuje się wszystkimi członkami rodziny, zwłaszcza najstarszymi. Zachodnia kobieta zdaniem muzułmanów jest godna pożałowania i tylko z nazwy jest wolna.   Cytat za Ściąga.pl

Opinia z Salonu 24.pl – blog  Castaneda

Cytat

Oczywiście mężczyzna w XXI wieku również może karmić dziecko butelką, ale jest to dla dziecka nieoptymalne, bo traci np. przeciwciała dostarczane mu w mleku matki. Zaś mleko krowie jest zoptymalizowane dla potomstwa krowy, a nie człowieka. Przy wychowaniu dzieci natomiast podstawowym pytaniem jest nie „czy da się coś zrobić” tylko jak zrobić to z największą korzyścią dla dziecka (optymalnie). W praktyce najczęściej sprawdza się robienie tego co podpowiada ludzka natura (fizys i psyche), z uwzględnieniem zdobyczy techniki.

Link http://castaneda.salon24.pl/986,index.html

Babska determinacja

Tymczasem transformacja, a także globalizacja i dostęp do Internetu przeorały świadomość polskich kobiet. To one najszybciej zrozumiały i zareagowały na największe wyzwanie nowych czasów – konieczność inwestowania w siebie, bo wykształcenie najbardziej zwiększa życiowe szanse i pozycję na rynku pracy. W latach 2004-2005 w typowym dla studiowania wieku 21-23 lat kształciło się aż 58 proc. kobiet i tylko 38 proc. mężczyzn.

Babska determinacja, by nawet będąc już matką nie wykruszyć się z rynku pracy, jest ogromna. Z badań wynika, że w okresie transformacji kobiety w wieku 25-44 lat, w przeciwieństwie do mężczyzn, w ogóle nie zmniejszyły swojej aktywności zawodowej. Z powodzeniem starają się dotrzymywać kroku mężczyznom, a nawet być od nich lepsze: w tym wieku pracuje o 0,1 proc. pań więcej niż mężczyzn.

Autor Joanna Solska POLITYKA

WŁASNA OPINIA

Brak własnej opinii , byłem ok. 6 m-cy na utrzymaniu żony , kilka lat temu.