Jaronwoj Blog Warszawa Polska


Polimerowa dioda LED – efekt Ramana – polskie odkrycie

Polimerowa dioda LED – efekt Ramana – polskie odkrycie 

 

Badania niemal 10-osobowej grupy naukowców z Pracowni Fizykochemii Materiałów i Nanotechnologii w Śremie, zaowocowały stworzeniem unikatowej na skalę światową diody LED.  O szczegółach odkrycia, będących wynikiem kilkuletnich prac badawczych, informuje „Journal of Materials Chemistry”. Naukowcy z Pracowni Fizykochemii Materiałów i Nanotechnologii w Śremie, jednostki Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, stworzyli nową polimerową diodę elektroluminescencyjną (LED), która jako pierwsza na świecie generuje światło w oparciu o nieliniowe efekty optyczne (wymuszony efekt Ramana, SRS). Nowa dioda świeci głównie światłem białym z domieszką barwnych promieni wynikających z efektu SRS, które układają się na powierzchni stożka tworząc charakterystyczne kolorowe okręgi. Zjawisko jest unikatowe, bo dotyczy nanostrukturalnego przewodzącego polimeru wzbudzanego elektrycznie.
Sam zespół, którego badania złożyły się na dokonane odkrycie jest również nietypowy: oprócz etatowych pracowników UAM, wśród współautorów występują licznie doktoranci i magistranci z grupy profesora Langera, pracujący w Ośrodku Zamiejscowym UAM w Śremie.
WNP/PAP

http://it.wnp.pl/w-polsce-powstala-unikatowa-dioda-led,104338_1_0_0.html

 

Schemat poziomów energetycznych  biorących udział w sygnał Ramana.

Efekt Ramana odpowiada w teorii perturbacji,  absorpcji i kolejnych emisji fotonów przez elektron stanie pośrednim, o wirtualny poziom energii (patrz : Diagram Feynmana jak wyżej).

Laureat Nagrody Nobla odkrywca pierwotnego efektu Chandrasekhara Venkata Raman (चन्द्रशेखर वेङ्कट रामन)

Link  http://pl.wikipedia.org/wiki/Chandrasekhara_Venkata_Raman

* * *

Prof. Jerzy Langer otrzymał 14 nagród za pracę naukową, dydaktyczną i organizacyjną. Wśród nich są m.in. Nagroda Ministra Edukacji Narodowej i 10 Nagród Rektora Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu za osiągnięcia naukowe oraz Nagroda Queen Mary and Westfield College, University of London za osiągnięcia naukowe. Przy współpracy z Boston Scool of Education (USA) był recenzentem ponad 15 popularno-naukowych książek dla młodzieży wydanych w USA. W latach 2004-2006 z nominacji European Science Foundation (ESF) został członkiem międzynarodowej komisji oceniającej projekty badawcze w 3 dotychczasowych konkursach EURYI awards, prestiżowego programu dla młodych naukowców. Jest stałym ekspertem ESF do oceny programów wspierania badań naukowych. Był także wielokrotnie ekspertem Komisji Europejskiej do oceny projektów badawczych 6FP w dziedzinie nanotechnologii i nanomateriałów. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Fellow of the Royal Society of Chemistry (RSC),GB; a także członkiem prestiżowego Sigma Xi, The Scientific Research Society, USA; European Materials Reseach Society; Euro Science; World Association of Theoretical Organic Chemists (WATOC) i International Society for Molecular Electronics and Biocomputing.