Jaronwoj Blog Warszawa Polska


Ceny paliw w Berlinie
3 lutego, 2010, 1:57 pm
Filed under: Paliwa | Tagi: , ,

Informacja wieczorna o cenach detalicznych na stacji paliw w centrum Berlina

Ceny paliwa w Berlinie 03.02.2010

Ceny paliwa w Berlinie 03.02.2010Samoobsługowe tankowanie gazem LPG w Polsce
1 lipca, 2009, 7:20 am
Filed under: LPG, Stacja paliw | Tagi: , ,

Samoobsługowe tankowanie gazem LPG w Polsce

Obowiązujące przepisy zabraniają tankowania LPG osobom nieposiadającym przeszkolenia oraz specjalnej odzieży ochronnej. Ich zmiana przyniosłaby operatorom stacji obniżenie kosztów związanych z zatrudnieniem i szkoleniem personelu obsługującego dystrybutory z gazem.

Według Grzegorza Jarzyńskiego z Grupy Elpigaz, zajmującej się instalacjami LPG, w efekcie ceny autogazu na stacjach z samoobsługą mogłyby spaść nawet o kilkanaście groszy na litrze.

Źródło www.forsal.pl

STAN PRAWNY DOTYCHCZASOWY

Uprawnienia pracowników stacji autogazu

Od pracowników stacji autogazu wymagane jest (oprócz szkolenia BHP), uzyskanie odpowiednich uprawnień w zakresie napełniania samochodów gazem płynnym. Uprawnienia takie nadawane są przez Transportowy Dozór Techniczny, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych. (Dz. U. z dnia 31 lipca 2001 r Nr 79, poz. 849)

W Polsce działa ok. 6,7 tys. stacji LPG. Pod tym względem jesteśmy światowym liderem.

W USA samoobsługowe tankowanie pojazdów  LPG jest znane od kilkunastu lat.