Jaronwoj Blog Warszawa Polska


Rozmawiałem z jedną z ofiar gwałciciela – dla kobiety horror
1 marca, 2011, 7:30 pm
Filed under: legislacja, rodzina | Tagi: , , , ,

Rozmawiałem z jedną z ofiar gwałciciela – dla kobiety horror

3 lata więzienia dla byłego policjanta za wykorzystywanie seksualne

W ramach dzialności społecznej w Lublinie od dwóch lat rozmawiałem z pokrzywdzoną młodą kobietą z branży paliwowej która podczas zatrzymania w areszcie policyjnym w Lublinie spotkały tego typu nieprzyjemne sprawy. Pomagałem je w uzyskaniu miejsca w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Nie wdają się w szczegóły to horror być w samym podkoszulku cała noc z i w …..

Szczególnie niski wymiar kary dla funkcjonariusz publicznego dziwi w tej sprawie budzi moje złe odczucia. Uniewinnienie od zarzutu tzw. molestowania 5 innych kobiet  to sztuczka prawna.

Nawet Palikot interweniował w tej sprawie

Palikot z wibratorem i pistoletem

Interweniował wtedy Janusz Palikot, wtedy jeszcze polityk PO, dziś lider Ruchu Poparcia. Najpierw zorganizował słynną już konferencję prasową. Trzymając w jednej ręce silikonowego penisa, a w drugiej pistolet, pytał, czy to są w Polsce symbole Prawa i Sprawiedliwości (partia rządziła krajem) i symbole policji w Lublinie. Nie pamiętasz Palikota z penisem? Przypomnij sobie

Wystąpił na tle ekranu telewizora, na którym mężczyzna brutalnie gwałcił na biurku kobietę. Obok posła ustawiono dwa manekiny kobiet z zaklejonymi ustami, którym na szyjach powieszono plansze: „Jeśli powiecie o tym komukolwiek, to was rozp…!”, „Rozwalę ci łeb!”. Poseł długo wymieniał grzechy lubelskich funkcjonariuszy: picie alkoholu w komendzie miejskiej i ucieczki siedmiu podpadniętych policjantów na zwolnienia lekarskie, samobójstwa funkcjonariuszy, zgwałcenie studentki w policyjnym areszcie, molestowanie 15-letniej dziewczyny przez funkcjonariusza z patrolu, który miał strzec bezpieczeństwa przed lubelskimi szkołami. Po kilku miesiącach od konferencji w Lublinie zawisło kilkadziesiąt tablic reklamowych, na których Palikot omaga się ustąpienia ze stanowisk komendantów: miejskiego i wojewódzkiego. Na czerwonych plakatach napisano „Komendanci muszą odejść” oraz „Gwałt w izbie zatrzymań”.

Sąd mało wrażliwy dla kobiet

Proces miał ruszyć we wrześniu 2008 roku. Pierwszą rozprawę zaplanowano w małej sali na pierwszym piętrze budynku lubelskiego sądu rejonowego przy Krakowskim Przedmieściu. Aby się do niej dostać, pokrzywdzone kobiety musiałyby minąć najpierw swojego niedawnego prześladowcę, który czekał przed wejściem do budynku. Potem czekała ich jeszcze przeprawa z tłumem dziennikarzy z prasy, radia i ogólnopolskich telewizji. Na końcu kobiety musiałyby gnieździć się w ciasnej sali rozpraw, przepychając się pośród kamer i mikrofonów. Ostatecznie proces się wtedy nie rozpoczął, bo nie stawiły się wszystkie pokrzywdzone.

Postępowanie sądu ostro skrytykowała na naszych łamach Helsińska Fundacja Praw Człowieka, zarzucając sądowi brak „zwykłej wrażliwości, wyczucia i rozsądku”. W efekcie kolejną rozprawę wyznaczono w dużej sali, sąsiadującej z sekretariatem wydziału karnego, tak by pokrzywdzone kobiety mogły czekać na przesłuchanie z dała od tłumu.

MGazeta

Mamzwyczaj nie komentowania wyroków jak przeczytam uzasadnienie to bedzie coś więcej.

KejowNowe prawo , gazowe, energetyczne, odnawialnych żródeł energii

Nowe prawo , gazowe, energetyczne, odnawialnych żródeł energii

Nowelizacji ci u nas dostatek

Obecnie obowiązujące Prawo energetyczne było nowelizowane prawie 30 razy, więc stało się mało czytelne, nawet dla prawników w nim się specjalizujących. Nowa ustawa miała w jednoznaczny i prosty sposób regulować funkcjonowanie trzech podsektorów: elektroenergetyki, ciepła i gazu.

Departament Energetyki Ministerstwa Gospodarki przygotował ponad 20-stronicowe założenia do nowej ustawy, które omawiane były z URE, PSE Operator oraz branżowymi towarzystwami

Jak czytamy w założeniach, nowa ustawa powinna tworzyć warunki do zrównoważonego rozwoju kraju, przy zachowaniu wymagań ochrony środowiska, poprzez rozwój konkurencji na rynkach paliw i energii, nadzór państwa nad gospodarką energetyczną i przeciwdziałanie szkodliwym gospodarczo oddziaływaniom konkurencji i negatywnym skutkom naturalnych monopoli.
 

Nowe zadania prezesa URE

Według projektodawców, wzmocniona powinna być niezależność i kompetencje prezesa URE w stosunku do przedsiębiorstw energetycznych podlegających regulacji, zwłaszcza w zakresie tworzenia warunków dla rozwoju rynku paliw gazowych i energii poprzez przeciwdziałanie szkodliwym gospodarczo oddziaływaniom konkurencji i negatywnym skutkom naturalnych monopoli.

Zgodnie z dyrektywami rynkowymi (2003/54/WE i 2003/55/WE), podstawowym celem funkcjonowania prezesa URE powinno być zastępowanie mechanizmów rynkowych w obszarach działalności gospodarczej, w których te mechanizmy nie mogą właściwie działać.
 

OZE ODNAWIALNE ŻRÓDŁA ENERGII

Natomiast konieczność opracowania ustawy o odnawialnych źródłach energii wynika z obowiązku implementacji postanowień dyrektywy 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych do polskiego porządku prawnego – informuje MG.

Ustawa o odnawialnych źródłach energii ma doprowadzić do przyspieszenia optymalnego i racjonalnego wykorzystania odnawialnych źródeł energii, tak aby możliwe było osiągnięcie 15 proc. udziału energii ze źródeł odnawialnych w bilansie energii finalnej brutto do 2020 r. Oprócz celu głównego Polska powinna także wypełnić nałożony przez dyrektywę 2009/28/WE obowiązek osiągnięcia celów pośrednich, kształtujących się w poszczególnych latach na poziomie: 8,76 proc. do 2012 r., 9,54 proc. do 2014 r., 10,71 proc. do 2016 r. oraz 12,27 proc. do 2018 r.
 

POPRAWIANIE PO LECHU KACZYŃSKIM

Prezydent Lech Kaczyński podpisał ustawę z 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Ustawa została już opublikowana w Dzienniku Ustaw.
Ustawa wprowadza istotne zmiany, wynikające zarówno z implementacji unijnej dyrektywy 2005/89/WE dotyczącej działań na rzecz zagwarantowania bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej i inwestycji infrastrukturalnych, jak i służące wdrożeniu konkurencji na rynku energii elektrycznej w Polsce.
 
 
Ministerstwo Gospodarki

Dla każdego z 6 priorytetów „Polityki energetycznej Polski do 2030 r.” MG zaplanowało działania wykonawcze i harmonogram ich wdrażania przyklłady.

II. Bezpieczeństwo energetyczne

MG kontynuuje działania mające zagwarantować stabilne dostawy paliw i energii oraz optymalne wykorzystanie krajowych surowców energetycznych.

W celu dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego i ropy naftowejMG stworzyło instrumenty likwidujące bariery dla inwestycji infrastrukturalnychw elektroenergetyce, gazownictwie i sektorze paliw płynnych. Ministerstwo Gospodarki przygotowało założenia do projektu ustawy o korytarzach przesyłowych.Inwestycje infrastrukturalne wspierano także z funduszy UE, w tym w ramach PO IiŚ

W sektorze węgla kamiennego MG dokonało zmian organizacyjnych i strukturalnych,m. in. na bazie Jastrzębskiej Spółki Węglowej powstała Grupa Węglowo-Koksowa. Z kolei Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. połączyła się z Bytomską Spółką Restrukturyzacji Kopalń Sp. z o.o.

Warto także podkreślić, że MG chce zwiększyć wykorzystanie metanu z kopalń węgla kamiennego. Przepisy znowelizowanego Prawa energetycznego obejmują go systemem wsparcia dla energii elektrycznej wytwarzanej w kogeneracji.

W marcu 2010 r. weszła w życie przygotowana przez MG nowelizacja ustawy – Prawo energetyczne. Umożliwiło to wdrożenie do polskiego prawa dyrektywy 2005/89/WE dotyczącej bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej i inwestycji infrastrukturalnych. Nowe przepisy przewidują m.in. przeniesienie nadzoru właścicielskiego nad operatorem systemu przesyłowego energii elektrycznej do właściwości Ministra Gospodarki.

IV. Wprowadzenie energetyki jądrowej

Ważnym elementem były działania związane z wprowadzeniem energetyki jądrowej w Polsce. Rząd powołał Pełnomocnika ds. Energetyki Jądrowej. Jego zadaniem jest opracowanie i wdrożenie Programu polskiej energetyki jądrowej określającego m.in. liczbę, wielkość i możliwe lokalizacje siłowni. Ponadto w Ministerstwie Gospodarki utworzono Departament Energetyki Jądrowej.

V. Rozwój wykorzystania OZE

W resorcie rozpoczęto prace nad projektem ustawy o odnawialnych źródłach energii. Eksperci z Departamentu Energetyki MG przygotowali projekt „Krajowego planu działań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych” oraz „Kierunki rozwoju biogazowi rolniczych w Polsce”. Realizacja zadań w tym zakresie będzie kluczowa dla wdrożenia dyrektywy w sprawie promocji energii ze źródeł odnawialnych.

VI. Ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko

MG  dofinansuje projekty związane z ochroną środowiska.Będzie to możliwe dzięki środkom uzyskanym ze zbycia w latach 2009 – 2012 jednostek przyznanej emisji CO2. Stanie się tak dzięki utworzeniu Krajowego systemu zielonych inwestycji.

Ponadto resort zabiega na forum unijnym o umieszczenie 2 polskich instalacji CCS na liście projektów demonstracyjnych Komisji Europejskiej.

PODSUMOWANIE

Długie przygotowanie , liczne konferencje, należy się zadowolić tym rozwiazaniem prawnym. Potrzeba dostosowania się do przepisów UE jest nakazem , ale jej brak to kolejne hanowanie sektora paliwowo – energetycznego. Zbyt mało mówie się o ustawie gazowej – dlaczego?

KEJOW

 
ŻRÓDŁA

http://energetyka.wnp.pl/mg-przygotowuje-nowe-prawo-energetyczne-oraz-prawo-gazowe-i-ustawe-o-oze,112777_1_0_0.html

http://www.bankier.pl/wiadomosc/Trwaja-spory-o-nowe-Prawo-energetyczne-1583123.html

http://energetyka.wnp.pl/lech-kaczynski-podpisal-nowelizacje-prawa-energetycznego,101916_1_0_0.html

http://www.mg.gov.pl/node/10402