Jaronwoj Blog Warszawa Polska


Enzymy w procesie usuniecia gliceryny z biodiesla

Amerykańska firma Piedmont Biofuels LLC  podała publicznie o nowej technologii produkcji paliwa OZE w procesie enzymatycznego odśluzowania  w reakcji fosfolipidów  dlawykorzystania produktu ubocznego gliceryny wdrożone przez Biofuels Center z Północnej Karoliny, Novozymes i Chatham County Economic Development Corporation.

Odkrycie  polega na stosowaniu NOVOENZYMES który jest wykorzystywana fotolipaza C dla wolnych tłuszczów.

LINIA TECHNOLOGICZNA  BIODIESLA

Enzymatyczny proces produkcji biodiesla

Enzymatyczny proces produkcji biodiesla

STAN BADAŃ 

 Candida antarctica (Novozym 435) pochodzących z genetycznie zmodyfikowanych mikroorganizmów Aspergillus

Naukowcy Knani i in. badali wp³yw rodzaju enzymu, rozpuszczalnika, stê¿enia, czasu reakcji i innych parametrów na kondensacj1) -hydroksyheksanianu metylu. Chaudhary i in.  w wyniku transestryfikacji adypinianu diwinylowego 1,4-butanodiolem katalizowanej lipaz (Novozym-435) otrzymali poliester o ciężarze cząsteczkowym Mw= 23 000. Wykazali, że ciężar cząsteczkowy i rodzaj grup końcowych są funkcją: zawartości wody w enzymie, stosunku wagowego enzymu do substratu, stosunku molowego monomeru i diolu i temperatury reakcji. Rodney i Kobayashi [16,20] otrzymywali alifatyczne poliestry poddając homopolikondensacji monomery typu AA-BB używając lipazy (Novozym-435) jako katalizatora. Inne enzymatyczne reakcje transestryfikacji prowadzące do optycznie czynnych polimerów opisał Wallace i Morrow  Gutman i in. badali konkurencyjności oligomeryzacji i cyklizacji -hydroksyestrów w obecności lipazy

Literatura

 1. Pavel K., Ritter H., (1991), Macromol. Chem., 192, 1941-1949.
 2. Wallace J. S., Morrow C. J., (1989), J. Polym. Sci. Part A: Polym. Chem., 27, 2553-2567.
 3. Matsumura S., Ebata H., Kondo R., Toshima K., (2001), Macromol. Rapid Commun., 22, 1325-1329.
 4. Takemoto T., Uyama H., Kobayashi S., (2001), e-Polymers, 4, 1-5.
 5. Gabryel Rokicki Prace Przeglądowe Politechnika Warszawska  „Synteza polimerów z uzyciem enzymów
 6. Carmen Virto ,Patrick Adlercreutza  Lysophosphatidylcholine synthesis with Candida antarctica lipase B (Novozym 435) Enzyme and Microbiological Technology
  Volume 26, Issue 8, May 2000, Pages 630-635
 7. K. B lafi-Bak a; F. Kov csb; L. Gubiczaa; J. Hancs kb Enzymatic Biodiesel Production from Sunflower Oil by Candida antarctica Lipase in a Solvent-free System Research Institute of Chemical and Process Engineering, Egyetem u. 2., Veszpr m 8200, Hungary. Biocatalitycs Volume 20, Issue 6 2002 , pages 437 – 439
 8. Beran, E. ; Grzyb, B.  Zastosowanie lipaz jako katalizatorów w syntezie estrowych olejów bazowych Chemia i Inżynieria Ekologiczna   2001, Vol. 8, nr 10, s. 1019–1024,.
 9. Ledóchowska E., Datta I.: Enzymatyczne i chemiczne przeestryfikowanie mieszaniny oleju rzepakowego i stearyny palmowej. Tłuszcze Jadalne, 1995, 30 (4), 169–183
 10. Norma PN-EN ISO 5508 Oleje i tłuszcze ro_linne oraz zwierz_ce. Analiza estrów metylowych kwasów tłuszczowych metod chromatografii gazowej.
 11. Samukawa T, Kaieda M, Matsumoto T, Ban K, Kondo A, Shimada Y, Noda H, Fukuda H. Pretreatment of immobilized Candida antarctica lipase for biodiesel fuel production from plant oil.  Journal Bioenergy 2000;90(2):180-3.
 12. Ma F and Hanna MA, Biodiesel production: a review. Bioresource Technol 70:1–15 (1999).
 13. Haas MJ, Piazza GJ and Foglia TA, Enzymatic approaches to production of biodiesel fuels, in Lipid Biotechnology, ed by Kuo TM and Gardner HW. Marcel Dekker, New York, pp 587–598 (2002).
 14. Nelson LA, Foglia TA and Marmer WN, Lipase-catalyzed production of biodiesel. J Am Oil Chem Soc 73:1191–1195(1996).
 15. Shimada Y, Watanabe Y, Sugihara A and Tominaga Y, Enzymatic alcoholysis for biodiesel fuel production and application of the reaction to oil processing. J Mol Catal B: Enzymaticv17:133–142 (2002).
 16. Ahmad RW, Anderson WA and Moo-Young M, Ester synthesis in lipase-catalyzed reactions. Enzyme Microb Techno 23:438–450 (1998).
 17. Kose O, Tuter M and Aksoy HA, Immobilized Candida antarctica lipase-catalyzed alcoholysis of cotton seed oil in a solventfree medium. Bioresource Technol 83:125–129 (2002).
 18. Zhang Y, Dube MA, McLean DD, Kates M: Biodiesel production from waste cooking oil. 1. Process design and technological assessment. Bioresource Technol 2003, 89:1–16.
 19. Ahn E et al, 1995, „A Low-waste process for the Production of Biodiesel”, Separation Science and Technology, 30, 2021-2033.
 20. Uosukainen E, et al, 1999, „Optimization of enzymatic transesterification of rapeseed oil ester using response surface and principal component methodology” Enzyme and Microbial Technology, 25, 236-243.
 21. Ana V Lara Pizarro and Enoch Y Park, 2003, „Lipase-catalyzed production of biodiesel fuel from vegetable oils contained in waste activated bleaching earth”, Process Biochemistry, 38, 1077-1082.
 22. Hernando J et al, 2007, „Biodiesel and FAME synthesis assisted by microwaves: Homogeneous batch and flow processes” Fuel, 86, 1641-1644.

Linki

http://www.pfb.info.pl/files/kwartalnik/2_2005/Rokicki.pdf

http://www.biodieselmagazine.com/article.jsp?article_id=3462

http://www.pttz.org/zyw/wyd/czas/2006,%202(47)%20Supl/03_Brys.pdf

http://lib3.dss.go.th/fulltext/Journal/J.of%20chemical%20technology%20and%20biotechnology/2005/no.3/2005vol.80no.3p.307-312.pdf

http://ec.europa.eu/research/energy/pdf/18_tianwei_tan_en.pdf

http://www.chimica.unipd.it/giulia.licini/pubblica/pdf_biotech/23.pdf

http://www.aidic.it/CISAP4/webpapers/14Maceiras.pdf

http://www.biotek.gov.my/nbs2010/program/oral/ind/abstract/day3/Azlina%20Harun%20USM.pdf

http://www.skylinecollege.edu/case/biol230/algae/SIM_algae.pdf

http://ejournal.vudat.msu.edu/index.php/mmg445/article/viewFile/213/285

http://archivos.labcontrol.cl/wcce8/offline/techsched/manuscripts%5Cp2rr4t.pdf

Prezentacje Power Point

 

http://www.compete-bioafrica.net/events/events2/seminar_india/ppt/5-2-Rao.pdf

www.ics.trieste.it/media/139590/df6302.pdf

http://www.enq.ufsc.br/labs/probio/disc_eng_bioq/apresentacoes/Enzimas_imobilizacao.ppt#376,39,Imobilização de Enzimas

http://wbbiotech.nic.in/wbbiotech/html/Susmita_3.ppt?action=forceDL#268,12,Slajd 12

Patenty

Patent amerykański 20080118961

Sposób wytwarzania estrów kwasów tłuszczowych mydła  wygenerowana w alkalicznym procesie rafinacji soji, słonecznika, ryżu, kukurydzy, olej kokosowowego, z ziaren palmowych, oleju rzepakowego lub bawełny, Mydło  składa się z wody, o 0.1-2.0%, pochodne tłuszczowe , w tym glicerydy, neutralizacji i podział mydeł z silnymi kwasami, po enzymatycznej estryfikacji przy użyciu enzymu lipazy, z alkanolu, na 15-do-70 ° C, a następnie mieszając mieszaninę przez trzy do pięciu dni, następnie oddzielenie ropy fazie estru z mieszaniny, neutralizujące wartość rezydualną na bazie kwasu, i destyluje się i odzyskania estry i uzyskania pozostałości zawierające sterole, w którym estry kwasów tłuszczowych produkowane w ten sposób mogą być wykorzystane jako paliwa biodiesel.