Jaronwoj Blog Warszawa Polska


19 września, 2010, 9:11 am
Filed under: BIOGAZOWNIE, biopaliwa, Doradztwo, ekologia, nowe technologie | Tagi: ,

Paliwo ze śmieci recepta rosyjska i szkocka paliwo z whisky

Aktualne dość wysokie ceny nośników energii wymuszają państwa do coraz aktywniejszego prowadzenia podobnych badań, mówi przewodniczący Związku Przemysłowców Gazowniczych i Naftowych Giennadij Szmal.

 „Podwyższenie cen ropy naftowej i nawet aktualna cena w wysokości 70-80 dolarów za baryłkę dość skutecznie stymulują rozwój alternatywnych źródeł energii, a mianowicie biopaliwo. Chociaż nie jestem zwolennikiem wykorzystywania zboża, kukurydzy bądź innej żywności w celu uzyskania paliwa, gdyż w dobie obecnej na świecie jest zbyt dużo głodujących ludzi, i najpierw trzeba ich nakarmić. Można jednak wykorzystywać roślinne i drewniane odpady. Takie technologie istnieją także w Rosji”.

W odróżnieniu od Stanów Zjednoczonych i Europy, gdzie produkowany jest bioetanol ze zbóż, cukru i ziaren oleistych, Rosja postawiła na produkcję biopaliwa tak zwanej „drugiej generacji”. Jest to biobutanol, produkowany z surowców nieżywnościowych – trociny, torfu, słomy i odpadów obróbki drewna. Takie podejście nie tylko sprzyja wykorzystywaniu produkcji rolnej zgodnie z przeznaczeniem, ale także pomaga w rozwiązaniu problemu utylizacji nieprzerobionych odpadów.

Pionierem w tej dziedzinie jest rosyjska spółka „Korporacja Biotachnologie”. Sama produkcja biopaliwa z masy nieżywnościowej została już uruchomiona, podstawowe zadanie na dziś polega na uczynieniu go rentownym, mówi zastępca dyrektora generalnego „Korporacji Biotechnologie” Konstantin Diespierow:

 „Pod względem technologicznym uzyskanie ciekłego biopaliwa z odpadów nieżywnościowych jest złożonym zadaniem. I w ogóle jest to dopiero pierwszy krok. Natomiast drugi wiąże się z obniżeniem kosztów tego procesu, aby był on celowy pod względem gospodarczym. Jest to trudne zadanie, do którego nie ma na razie żadnego rozwiązania.

Paliwo samochodowe, wyprodukowane z trociny bądź odpadów żywnościowych nie jest już utopią. Kto wie, być może za kilka lat stanie się ono dla nas zwyczajnym zjawiskiem, jakim jest dzisiejsza benzyna.

RUSSIA VOICE

W Japonii

W Japonii opracowano technologię przerabiania na paliwo  odpadów i resztek żywnościowych z gospodarstw domowych i restauracji. W tokijskiej siedzibie Nippon Steel Engineering – inicjatora projektu – poinformowano, że koszty budowy takiego zakładu wyniosą około 20 mln dolarów. Umożliwi on uzyskiwanie codziennie z 10 ton odpadów kuchennych do 500 litrów etanolu. Obliczono , że koszty inwestycji zwrócą się w ciągu dziesięciu lat eksploatacji zakładu.

Rzeczpospolita Dział Nauka

Polski wynalzca paliwa ze śmieci

Wynalazłem technologię ekologiczną i ekonomiczną, która pozwala zamienić odpady z tworzyw sztucznych na składniki służące do produkcji paliwa wysokiej jakości. Mam nadzieję, że rozwiąże ona problem recyklingu i zapotrzebowania na energię w skali ogólnoświatowej. Coraz więcej krajów interesuje się „T Technology” – powiedział Wirtualnej Polsce wynalazca Zbigniew Tokarz, który jako pierwszy Polak w historii otrzymał Złoty Medal w IV edycji EEP Awards – nagrodę przyznawaną dla najbardziej innowacyjnej technologii w dziedzinie ochrony środowiska. „T Technology” zdobyła najlepsze noty pośród jury ekspertów z 16 krajów Unii Europejskiej. Wynalazca odebrał nagrodę podczas targów Pollutec 2006 w Lyonie.  Udało mi się wyprzedzić technologicznie i innowacyjnie międzynarodowe koncerny i rządowe instytuty badawcze z wielu krajów. Gospodarka odpadami to poważny problem, jeśli uświadomimy sobie skalę zjawiska, np. w Polsce rocznie produkuje się ok. półtora miliarda ton odpadów z tworzyw sztucznych. Jak wiadomo, wszystkie tworzywa powstają z ropy naftowej. W moim urządzeniu nie zachodzi nic innego jak odwrócenie tego procesu. Wyjątkowość technologii polega na tym, że dzięki niej można – w sposób całkowicie ekologiczny – przetwarzać odpady wprost z wysypisk – zanieczyszczone, nieprzygotowane i nie poddane sortowaniu. Oznacza to, że do recyklingu nie musimy dodatkowo dopłacać. A co otrzymujemy? Składniki służące do powtórnej produkcji zarówno nowych opakowań, paliw silnikowych (w rafinerii można je rozdzielić na benzynę, olej napędowy oraz resztki w postaci oleju średniego i ciężkiego) oraz oleju opałowego do systemów grzewczych. „T Technology” nadaje się do przetwarzania nawet skomplikowanych chemicznie tworzyw sztucznych – np. zderzaków, opon, części telewizorów.

WP.PL

Film poglądowy o technologii na YouTube

Paliwo z odpadów pryzmowanych

Pryzmy kompostu są rezerwuarem gigantycznej ilości energii. Dotychczas, ze względu na brak wydajnych technologii, brakowało jednak kompleksowych rozwiązańz zakresu  zagospodarowania tych zasobów. Naukowcy z przedsiębiorstwa TMO Renewablesprzekonują jednak, że sytuację tę można zmienić dzięki wykorzystaniu opracowanego przez nich szczepu bakterii przetwarzających odpady organiczne na etanol. Mógłby on być mieszany ze standardową benzyną i stosowany jako paliwo do samochodów.

Mikroorganizmy opracowane przez Anglików umożliwiają produkcję alkoholu w sposób znacznie tańszy i wydajniejszyw porównaniu do stosowanej obecnie fermentacji opartej o zastosowanie drożdży. Jak tłumaczy Paul Milner, pracownik TMO Renewables, konwencjonalna produkcja etanolu jest droga oraz energo- i czasochłonna, ponieważ słód jęczmienny lub inny materiał poddawany fermentacji musi być podgrzany do postaci papki (…) Następnie zostaje znacznie schłodzony do niższej temperatury, by zaszła fermentacja z udziałem drożdży, a później jest ponownie ogrzewany podczas destylowania etanolu. Nasz proces jest znacznie bardziej wydajny energetycznie.

Stworzenie technologii było niezwykle żmudnym zajęciem. Wszystko zaczęło się od zidentyfikowania interesujących bakterii w ich naturalnym środowisku oraz ich długotrwałej selekcji. Szczególnie interesujące były te zdolne do przeżycia w wysokiej temperaturzei odżywiania się możliwie wieloma rodzajami pokarmu roślinnego. Ostatecznie wybór padł na mikroorganizmy z rodziny Geobacillus, które w naturalnych warunkach przetwarzają materię organiczna zawartą w kompoście na kwas mlekowy. Dzięki „podrasowaniu” metabolizmu bakterii badaczom udało się opracować szczep zdolny do wytwarzania alkoholu etylowego.

Nasz nowy mikroorganizm, nazwany TM242, może wydajnie przetwarzaćdługołańcuchowe cukryzawarte w biomasie drzewnej na etanol. Ta ciepłolubna bakteria pracuje w wysokich temperaturach rzędu 60-70 stopni Celsjusza i bardzo szybko trawi szeroki zakres produktów, tłumaczy Milner.

Badacze szacują, że każdego roku w Wielkiej Brytanii powstaje około siedmiu milionów ton odpadówpochodzenia roślinnego. Obecnie materiał ten jest w znacznej większości marnowany, lecz jego przetworzenie na alkohol mogłoby zaspokoić aż 10% krajowego zapotrzebowania na paliwa płynne. Do wykorzystania przemysłowego nadaje się m.in. słoma, papier, drewno czy wiele rodzajów odpadów.

Firma TMO Renewables otrzymała ostatnio odbiór techniczny swojego zakładu produkcji bioetanolu. Będzie to pierwsza tego typu placówka w Zjednoczonym Królestwie działająca na tak szeroką skalę i jedna z pierwszych na świecie.

KOPALNIA WIEDZY

Śmieci są niegroźnym dla środowiska naturalnego paliwem dającym ciepło

Ilość spalanych śmieci

żródło: DGP

British Airways na paliwie ze śmieci

śmieci w paliwo lotnicze. Wraz z amerykańską spółką Solena chcą za cztery lata przerabiać 500 000 ton śmieci w 16 milionów galonów paliwa lotniczego rocznie. Ta ilość ma zapewnić obsługę wszystkich lotów BA z londyńskiego City Airport.

Oprócz redukcji emisji dwutlenku węgla przy spalaniu paliwa, spadnie także ilość metanu produkowanego przez standardowe wysypiska śmieci. Ponadto zakłady dostarczą 20 megawatów energii rocznie, jako produkt uboczny procesu recyklingu.

Pierwszymi liniami lotniczymi, które wykorzystały biopaliwo na komercyjnej trasie, były linie Virgin w 2008 roku. Paliwo, które ma produkować dla British Airways Solena jest jednak zupełnie inne. Firma chce wyeliminować konieczność mieszania ekologicznego paliwa ze standardowym paliwem lotniczym, tak jak robiono do tej pory. – Mamy nadzieję, że nowe rozwiązanie pozwoli nam do roku 2050 o połowę zredukować emisję dwutlenku węgla – mówi Willie Walsh, prezes BA.
 

Indepedient//WPROST

Artykuły

Gaz ze śmietnika CIRE

http://www.cire.pl/pliki/2/gazsmietniskowy.pdf

Kiedy zatankujemy paliwo z whisky?

Naukowcy z Edinburgh Napier University opracowali technologię pozwalającą uzyskać wysokoenergetyczne paliwo z produktów ubocznych powstających przy produkcji whisky.

Trwające dwa lata badania nad nowym biopaliwem zakończyły się powodzeniem. Powstające w procesie produkcji whisky odpady, można wykorzystać jako surowiec do produkcji paliwa. Dokładnie chodzi o butanol, czyli alkohol zawierający cztery atomy węgla w cząsteczce. W porównaniu do zwykłego alkoholu (etanolu) jest on o 25% bardziej energetyczny oraz nie wymaga specjalnego przystosowania silnika.

 

Profesor Martin Tangney – kierownik projektu, twierdzi, że teoretycznie butanol może być stosowany bezpośrednio jako paliwo, jednak bardziej prawdopodobne, że zostanie on wykorzystany jako domieszka do benzyny i oleju napędowego. Pozwoli to zmniejszyć zużycie ropy do 10%.

TwojaEuropa.pl

Przyczyny niewielkiego wykorzystania paliwa alternatywnego ze śmieci 

Z wyprodukowanego z odpadów wytworzonych paliw w Polsce upatruje się także w braku wyraźnych prawnych ograniczeń sprowadzania do Polski paliw alternatywnych z innych krajów, w szczególności z Niemiec. Odpady przeznaczone jako paliwo alternatywne o kodzie 19 12 10 stanowią odpad nieujęty na żadnej z list odpadów (zielonej, bursztynowej) stanowiącej załącznik do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1013/2006 w sprawie przemieszczania odpadów, w związku z powyższym ich transgraniczne przemieszczanie objęte jest procedurą uprzedniego pisemnego zgłoszenia i zgody, określoną w Tytule II powyższego rozporządzenia.

 FORSAL

Recepta na sukces

Prezes Zarządu, Krzysztof Sarna pomysł wziął się od tego, że strzępiarka zaczęła wyrzucać bardzo duże ilości odpadów niemetalicznych, a trzeba było coś z nimi zrobić w sposób „cywilizowany”. – „Wpadł nam do głowy pomysł, żeby ten odpad przerabiać na paliwa alternatywne, jak również poszerzyć przyjmowanie gospodarki komunalnej, co przedłuży żywotność wysypisk śmieci”.

Przy wsparciu środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 zbudowano kompletną instalację do wytwarzania paliw. Ekologiczny opał powstaje z gumy, tworzyw sztucznych, tekstylii i papieru. Odpady spalane są w piecu cementowym w temperaturze 2000 stopni Celsjusza. Szkodliwe dioksyny ulegają neutralizacji przez co proces niszczenia jest bezpieczny dla środowiska. – „Na przykład węgiel kosztuje 350 złotych za tonę. Ten odpad kosztuje 60 złotych za tonę. Można więc produkować energie tańszą, nie zaśmiecając i zatruwając środowiska, w którym żyjemy”. – wyjaśnia prezes Sarna.

Skład chemiczny paliw alternatywnych jest badany w laboratorium zakładowym Wtór-Steelu, wyposażonym w najnowocześniejszą aparaturę do badań fizykochemicznych. Na razie głównymi odbiorcami spółki jak zdradził nam Z-ca Dyrektora ds Produkcyjnych, Handlowych i Administracyjnych, Krzysztof Brzozowski są zakłady produkujące cement, ale coraz częściej sięgają po nie firmy z przemysłu energetycznego.

– „Póki co raczkujemy w tej materii. Dopiero zaczęliśmy, ale jak zapewniał nas prezes Wielgosz z Elektrowni Stalowa Wola, jest szansa, że będą od nas brać 100 tysięcy ton tego właśnie odpadu. Na pewno będziemy uruchamiali drugą zmianę na paliwach alternatywnych. Jest więc szansa, że zatrudnienie wzrośnie.” – stwierdził prezes Krzysztof Sarna. Jak się dowiedzieliśmy całkowita wartość projektu opiewa na ponad 7,5 miliona złotych.

 

Stalówka.net

PODSUMOWANIE

Nauka dała informacje , a wdrożenia nastepują szkoda że w Polsce jest tak mało przetwarzanych odpadów na paliwo. Podatek akcyzowy nadal wysoki o tych paliw

KejowNowe prawo , gazowe, energetyczne, odnawialnych żródeł energii

Nowe prawo , gazowe, energetyczne, odnawialnych żródeł energii

Nowelizacji ci u nas dostatek

Obecnie obowiązujące Prawo energetyczne było nowelizowane prawie 30 razy, więc stało się mało czytelne, nawet dla prawników w nim się specjalizujących. Nowa ustawa miała w jednoznaczny i prosty sposób regulować funkcjonowanie trzech podsektorów: elektroenergetyki, ciepła i gazu.

Departament Energetyki Ministerstwa Gospodarki przygotował ponad 20-stronicowe założenia do nowej ustawy, które omawiane były z URE, PSE Operator oraz branżowymi towarzystwami

Jak czytamy w założeniach, nowa ustawa powinna tworzyć warunki do zrównoważonego rozwoju kraju, przy zachowaniu wymagań ochrony środowiska, poprzez rozwój konkurencji na rynkach paliw i energii, nadzór państwa nad gospodarką energetyczną i przeciwdziałanie szkodliwym gospodarczo oddziaływaniom konkurencji i negatywnym skutkom naturalnych monopoli.
 

Nowe zadania prezesa URE

Według projektodawców, wzmocniona powinna być niezależność i kompetencje prezesa URE w stosunku do przedsiębiorstw energetycznych podlegających regulacji, zwłaszcza w zakresie tworzenia warunków dla rozwoju rynku paliw gazowych i energii poprzez przeciwdziałanie szkodliwym gospodarczo oddziaływaniom konkurencji i negatywnym skutkom naturalnych monopoli.

Zgodnie z dyrektywami rynkowymi (2003/54/WE i 2003/55/WE), podstawowym celem funkcjonowania prezesa URE powinno być zastępowanie mechanizmów rynkowych w obszarach działalności gospodarczej, w których te mechanizmy nie mogą właściwie działać.
 

OZE ODNAWIALNE ŻRÓDŁA ENERGII

Natomiast konieczność opracowania ustawy o odnawialnych źródłach energii wynika z obowiązku implementacji postanowień dyrektywy 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych do polskiego porządku prawnego – informuje MG.

Ustawa o odnawialnych źródłach energii ma doprowadzić do przyspieszenia optymalnego i racjonalnego wykorzystania odnawialnych źródeł energii, tak aby możliwe było osiągnięcie 15 proc. udziału energii ze źródeł odnawialnych w bilansie energii finalnej brutto do 2020 r. Oprócz celu głównego Polska powinna także wypełnić nałożony przez dyrektywę 2009/28/WE obowiązek osiągnięcia celów pośrednich, kształtujących się w poszczególnych latach na poziomie: 8,76 proc. do 2012 r., 9,54 proc. do 2014 r., 10,71 proc. do 2016 r. oraz 12,27 proc. do 2018 r.
 

POPRAWIANIE PO LECHU KACZYŃSKIM

Prezydent Lech Kaczyński podpisał ustawę z 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Ustawa została już opublikowana w Dzienniku Ustaw.
Ustawa wprowadza istotne zmiany, wynikające zarówno z implementacji unijnej dyrektywy 2005/89/WE dotyczącej działań na rzecz zagwarantowania bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej i inwestycji infrastrukturalnych, jak i służące wdrożeniu konkurencji na rynku energii elektrycznej w Polsce.
 
 
Ministerstwo Gospodarki

Dla każdego z 6 priorytetów „Polityki energetycznej Polski do 2030 r.” MG zaplanowało działania wykonawcze i harmonogram ich wdrażania przyklłady.

II. Bezpieczeństwo energetyczne

MG kontynuuje działania mające zagwarantować stabilne dostawy paliw i energii oraz optymalne wykorzystanie krajowych surowców energetycznych.

W celu dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego i ropy naftowejMG stworzyło instrumenty likwidujące bariery dla inwestycji infrastrukturalnychw elektroenergetyce, gazownictwie i sektorze paliw płynnych. Ministerstwo Gospodarki przygotowało założenia do projektu ustawy o korytarzach przesyłowych.Inwestycje infrastrukturalne wspierano także z funduszy UE, w tym w ramach PO IiŚ

W sektorze węgla kamiennego MG dokonało zmian organizacyjnych i strukturalnych,m. in. na bazie Jastrzębskiej Spółki Węglowej powstała Grupa Węglowo-Koksowa. Z kolei Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. połączyła się z Bytomską Spółką Restrukturyzacji Kopalń Sp. z o.o.

Warto także podkreślić, że MG chce zwiększyć wykorzystanie metanu z kopalń węgla kamiennego. Przepisy znowelizowanego Prawa energetycznego obejmują go systemem wsparcia dla energii elektrycznej wytwarzanej w kogeneracji.

W marcu 2010 r. weszła w życie przygotowana przez MG nowelizacja ustawy – Prawo energetyczne. Umożliwiło to wdrożenie do polskiego prawa dyrektywy 2005/89/WE dotyczącej bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej i inwestycji infrastrukturalnych. Nowe przepisy przewidują m.in. przeniesienie nadzoru właścicielskiego nad operatorem systemu przesyłowego energii elektrycznej do właściwości Ministra Gospodarki.

IV. Wprowadzenie energetyki jądrowej

Ważnym elementem były działania związane z wprowadzeniem energetyki jądrowej w Polsce. Rząd powołał Pełnomocnika ds. Energetyki Jądrowej. Jego zadaniem jest opracowanie i wdrożenie Programu polskiej energetyki jądrowej określającego m.in. liczbę, wielkość i możliwe lokalizacje siłowni. Ponadto w Ministerstwie Gospodarki utworzono Departament Energetyki Jądrowej.

V. Rozwój wykorzystania OZE

W resorcie rozpoczęto prace nad projektem ustawy o odnawialnych źródłach energii. Eksperci z Departamentu Energetyki MG przygotowali projekt „Krajowego planu działań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych” oraz „Kierunki rozwoju biogazowi rolniczych w Polsce”. Realizacja zadań w tym zakresie będzie kluczowa dla wdrożenia dyrektywy w sprawie promocji energii ze źródeł odnawialnych.

VI. Ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko

MG  dofinansuje projekty związane z ochroną środowiska.Będzie to możliwe dzięki środkom uzyskanym ze zbycia w latach 2009 – 2012 jednostek przyznanej emisji CO2. Stanie się tak dzięki utworzeniu Krajowego systemu zielonych inwestycji.

Ponadto resort zabiega na forum unijnym o umieszczenie 2 polskich instalacji CCS na liście projektów demonstracyjnych Komisji Europejskiej.

PODSUMOWANIE

Długie przygotowanie , liczne konferencje, należy się zadowolić tym rozwiazaniem prawnym. Potrzeba dostosowania się do przepisów UE jest nakazem , ale jej brak to kolejne hanowanie sektora paliwowo – energetycznego. Zbyt mało mówie się o ustawie gazowej – dlaczego?

KEJOW

 
ŻRÓDŁA

http://energetyka.wnp.pl/mg-przygotowuje-nowe-prawo-energetyczne-oraz-prawo-gazowe-i-ustawe-o-oze,112777_1_0_0.html

http://www.bankier.pl/wiadomosc/Trwaja-spory-o-nowe-Prawo-energetyczne-1583123.html

http://energetyka.wnp.pl/lech-kaczynski-podpisal-nowelizacje-prawa-energetycznego,101916_1_0_0.html

http://www.mg.gov.pl/node/10402Błędna teza końca biopaliw i źródeł głodu na świecie

 

Agencja Reuters zebrała listę państw, które ograniczają sprzedaż żywności, żeby choć trochę obniżyć ceny wewnętrzne.
Nie jest wesoło , nikt nie podał przyczyny opartej na biopaliwach.

  • Kazachstan wstrzymał eksport zbóż w ogóle;
  • Rosja wprowadza wyższe cła wywozowe na pszenicę, jęczmień;
  • Ukraina zawiesiła eksport pszenicy, pszenicy, zmniejsza eksport oleju słonecznikowego;
  • Argentyna w ogóle nie sprzedaje na razie za granicę pszenicy;
  • Egipt – rząd zabronił eksportu ryżu już od 1 kwietnia;
  • Indonezja ogranicza eksport ryżu;
  • Pakistan zapowiada dwukrotne zwiększenie importu pszenicy i nałożenie cła eksportowego na ryż;
  • Wietnam wstrzymał eksport ryżu;
  • Indie zmniejszają cła na oleje jadalne, zabroniły eksportu ryżu;
  • Kambodża dwa miesiące zakazu eksportu ryżu

Skąd kupić żywność? To będzie główne pytanie premierów rządów państw najbiedniejszych. Indie to przecież miliard ludzi i wielki rynek. Indonezja – największy konsument ryżu w regionie, eksporter żywności. Argentyna to czwarty eksporter pszenicy na świecie… Ukraina eksportuje zboża. I tak dalej – to początek listy, która będzie rosnąć.

Link http://swiatinaczej.blox.pl/html/1310721…

FAKTYCZNE PRZYCZYNY WZROSTU CEN ŻYWNOŚCI


A group of 400 experts spent three years researching the report, which was unveiled on Tuesday at Unesco in Paris.

The authors found:
– Progress in agriculture has reaped very unequal benefits and has come at a high social and environmental cost
– Food producers should try using „natural processes” like crop rotation and use of organic fertilisers
– The distance between the produce and consumer should also be reduced
http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/734872…

OCENA ODWROTNA

Biopaliwa na głód

Biopaliwa, zdaniem Lwa Fultona,  mogą stać się szansą dla Afryki. Skupienie się na wydajnych surowcach, takich jak trzcina cukrowa, olej palmowy, trawa i słoma, stwarza szansę na zaspokojenie wszystkich potrzeb paliwowych świata przy przeznaczeniu pod biopaliwa jednej czwartej ziemi rolnej i pastwisk. Nie uderzyłoby w produkcję żywności pod warunkiem intensyfikacji upraw.
Teoretycznie więc biopaliwa mogłyby w przyszłości nawet zastąpić ropę. Zwolennicy biopaliw przypominają, że już teraz pięć razy wydajniejsze od rzepaku uprawy trzciny cukrowej w Brazylii, Indiach i Tajlandii mogłyby bez trudu zastąpić 10% globalnego popytu na benzynę. Trzcinowe Południe zyskałoby wręcz przewagę nad rzepakową Północą. Nie wszystkich cieszy ta perspektywa – już teraz Unia i USA blokują import taniego etanolu z Brazylii. Za to Japonia podpisała z Brazylią wielki kontrakt, który pozwoli zastąpić biopaliwem trzy procent importowanej benzyny. Plany eksportowe Brazylii są znacznie bardziej ambitne. – Nie chcemy sprzedawać litrów, tylko rzeki etanolu – powiedział brazylijski minister rolnictwa. W tej chwili baryłka kosztuje zaledwie 25 dolarów.
Zagrożone lobby naftowe musi szykować się do nowej sytuacji. Fortum Oil buduje pod Helsinkami fabrykę biopaliwa dieslowego. Koncern Shell inwestuje w produkcję etanolu ze słomy.
Za 20 lat rynek paliw będzie zapewne mozaiką firm wydobywających resztki ropy i przetwórców biomasy. Co będziemy tankować? Według jednych trzcinę lub rzepak, według innych wodór i energię elektryczną. Już teraz 10 stolic Europy testuje autobusy na wodór. Islandia chce całkowicie przestawić gospodarkę i transport na silniki wodorowe. Jeśli te plany się sprawdzą, to biopaliwa będą tylko wstępem do nowej, naprawdę ekologicznej epoki motoryzacji.

http://www.egie.pl/konwersatorium/agroenergetyka/zapanuja-biopaliwa

OPINIA WŁASNA

Czyli punkt widzenia krajowych ekspertów paliwowych  jest oparty o krajowy obraz rynku biopaliw a nawet nie o kryteria krajów III świata.

Kluczem są koszty nawozów sztucznych i zły układ struktury wewnetzrnej ekonomiki krajów głodujących

Błedne założenia ekonomiczne i wadliwa teza od granicy 10% udziału na rynku UE.