Jaronwoj Blog Warszawa Polska


Ping Pong J&S vs. OLPP vs. ARM w świetle kary a procedura biletowa oraz komisja śledcza
21 lutego, 2008, 9:15 pm
Filed under: Paliwa | Tagi: , , , , ,

REWELACJA  z ZAPASAMI ROPY NAFTOWEJ

Naftobazy, a poźniej Operator Logistyczny [OLPP], zawsze starali się w miarę możliwości odpowiedzieć na zapotrzebowanie swoich klientów, do których również od kilku lat należy spółka J&S Energy S.A. W praktyce przedstawiciele firm od wielu lat spotykają się systematycznie, precyzując zapotrzebowanie i możliwości realizacyjne. W przypadku spółki J&S Energy S.A. najlepiej poziom współpracy obrazuje wartość obrotów pomiędzy firmami. Faktem jest, że wielkość magazynowanych w OLPP zapasów obowiązkowych firmy J&S Energy S.A. od stycznia 2006 r. do grudnia 2007 r. wzrosła 9-krotnie.

OŚWIADCZENIE PRASOWE z 20.02.2008

Chcę również podkreślić, że kara, która została nałożona na spółkę J&S Energy S.A. dotyczy zapasów obowiązkowych składowanych w ropie naftowej czym OLPP nie zajmuje się. OLPP świadczy wyłącznie usługi składowania benzyn i oleju napędowego.

Dlatego też łączenie otrzymanej kary, czy wręcz obarczanie OLPP współodpowiedzialnością za nią jest co najmniej nadużyciem”.

Operator Logistyczny Paliw Płynnych (d. Naftobazy) zaprzecza, jakoby nałożenie kary na J&S Energy było elementem kampanii skierowanej przeciwko spółce. Taki zarzut przedstawił Grzegorz Zambrzycki, prezes J&S Energy.
Link http://www.pb.pl/Default2.aspx?ArticleID=51192c3f-340a-466d-b67e-ea1e4706c41b
Link OLPP http://www.naftobazy.pl/index.php?page_id=7&subpage_id=90&news_id=106
 J&S kontratakuje

Dołączenie informacji o wycofaniu się OLPP z usługi biletowej do prezentacji kulisów nałożenia kary na spółkę J&S Energy było konieczne żeby pokazać jak trudne warunki panowały w 2006 roku w obszarze tworzenia rezerw – zapewnia J&S Energy w przesłanym do nas oświadczeniu.

W niedawnym komunikacie przesłanym do prasy Operator Logistyczny Paliw Płynnych zarzucił spółce J&S Energy nierzetelność, w związku z informacjami na temat wycofania się OLPP z usługi biletowej magazynowania paliw w 2006 roku, przekazanej przez J&S na specjalnej konferencji prasowej.

„Niniejszym komunikatem OLPP potwierdza fakty wskazane przez zarząd J&S Energy na konferencji prasowej w dniu 18 lutego, bo prawdą jest, że 16 sierpnia 2006 roku ówczesne Naftobazy (obecnie OLPP) wstrzymały się na jakiś czas z oferowania usługi biletowej” – czytamy w oświadczeniu J&S Energy.

wg. WNP  Link http://nafta.wnp.pl/j-s-wyjasnia-ze-nie-oskarzal-olpp,43336_1_0_0.html

CZY BEDZIE KOMISJA ŚLEDCZA W SPRAWIE J&S

Mercuria Energy Group, do której należy spółka J&S Energy, wezwała do powołania sejmowej komisji śledczej, która wyjaśniłaby kulisy nałożenia na tę spółkę kary przez Agencję Rezerw Materiałowych, za niedopełnienie obowiązku gromadzenia zapasów obowiązkowych paliw.

– Cała sprawa ma znamiona skandalu, polegającego na naciskach wywieranych przez część urzędników poprzedniego rządu na spółki kontrolowane przez Skarb Państwa, by nie udostępniały nam dokumentów, które udowodniłyby Agencji Rezerw Materiałowych, że J&S Energy posiadała wymagane strategiczne rezerwy paliwa w Polsce – powiedział na konferencji prasowej David Ensor, wiceprezes Mercuria Energy Group ds. komunikacji.

Grzegorz Zambrzycki, prezes J&S Energy, wyjaśnia, że spółka przez cały rok 2006 i 2007 fizycznie posiadała w kraju zdecydowanie większe rezerwy ropy niż wynikało z obowiązku tworzenia zapasów, natomiast ze względu na obstrukcję państwowej spółki PERN i kontrolowanego przez państwo PKN Orlen nie była w stanie udowodnić tego przy pomocy odpowiednich dokumentów. Link

http://nafta.wnp.pl/j-s-energy-chce-powolania-komisji-sledczej,43055_1_0_0.html

Minister Gospodarki odmawia odroczenia terminu spełnienia ustawowego obowiązku

W konsekwencji tego, na przestrzeni od września 2006 do stycznia 2007, Spółka cztero krotne występowała do Ministra Gospodarki z wnioskiem o odroczenie terminu tworzenia zapasów obowiązkowych w związku z obiektywnymi, będącymi poza kontrolą J&S warunkami uniemożliwiającymi terminowe wykonanie tego obowiązku. Minister Gospodarki czterokrotnie odmówił Spółce możliwości takiego odroczenia argumentując, iż brak umów bilateralnych z innymi krajami UE, brak wystarczających powierzchni zbiornikowych dla utrzymywania zapasów obowiązkowych, bierna postawa OLPP (Naftobazy) oraz PERN w procesach budowy zbiorników mających zagwarantować bezpieczeństwo energetyczne Państwa, oraz stosunkowo szybkie wprowadzanie przepisów dotyczących tworzenia zapasów, były ryzykami biznesowymi nie dającymi podstawy do pozytywnego rozpatrzenia wniosku Spółki.

Dziwna reakcja ze strony PKN Orlen i PERN

Od jesieni 2006, J&S Energy prowadziło długie i trudne negocjacje z PKN Orlen w sprawie umowy magazynowej.

Orlen odmawiał składowania zapasów J&S Energy, co było pogwałceniem umowy magazynowej podpisanej w kwietniu 2007. J&S Energy jednocześnie starało się wynegocjować i zawrzeć z operatorem polskiego odcinka ropociągu „Przyjaźń’ – PERN „Przyjaźń” S.A. ? kontrakt na transport surowca. Jako, że wypełnienie przez spółkę ustawowych obowiązków dotyczących zapasów paliw i ropy naftowej zależało od podpisania obu dokumentów, jeden proces natychmiast wpływał na drugi. Skoro Orlen odmówił przyjęcia rezew surowca należących do J&S Energy, spółka zwróciła się do PERN.

Obstrukcja ze strony PERN była tak silna, że w pewnym momencie operator odmówił przyjęcia dostawy ropy, która była wcześniej z nim ustalona. PERN w końcu powtórzył odbiór dostaw, jednak przeciągał negocjacje w sprawie podpisania umowy magazynowej na składowanie surowca. Tak więc mimo, że rezerwy ropy naftowej J&S Energy były już na tereniu kraju, jednak nie istniały ?oficjalnie?. Dopiero po presji ze strony mediów, PERN przyznał się do posiadania rezerw ropy naftowej J&S Energy i w końcu podpisał stosowną umowę.

Link http://www.sprawajands.pl/index.php?j=134

Komentarz własny

Kolejna burza medialna wywołana umorzeniem kary ma też inny wymiar, czego poza branża można nie dostrzeć.

Walka o słowa to jest „zdaniem J&S Energy – niezbędne dla pokazania trudnych warunkóws panujących wówczas na rynku rezerw„.