Jaronwoj Blog Warszawa Polska


Fotoreportaż Kejowa Dworek Prezydentów w Ciechocinku

 Dworek Prezydenta RP w Ciechocinku zbudowany został w I połowie lat 30-tych XX wieku.

Tablica pamiątkowa

Tablica pamiątkowa

Inspiracją do jego budowy był letni pobyt w uzdrowisku Prezydenta II Rzeczypospolitej Ignacego Mościckiego.

Widok z frontu od ulicy - Dworek Prezydentów w Ciechocinku

 Prezydent II Rzeczypospolitej Ignacy Mościcki uczestniczył on wówczas w otwarciu kąpieliska termalno-solankowego w Parku Zdrowia.

Portret Prezydenta RP Mościkiego

Portret Prezydenta RP Mościckiego

 Miejscowe władze, na czele z Państwowym Zakładem Zdrojowym – licząc na dalsze wizyty dostojnego gościa – postanowiły wznieść w bezpośrednim sąsiedztwie parku sosnowego, u zbiegu dzisiejszych ulic Leśnej i Wojska Polskiego, niewielki dworek.

Historia dworku Prezydentów RP w Ciechocinku

Historia dworku Prezydentów RP w Ciechocinku

Prezydenci odwiedzili uzdrowisko. Ignacy Mościcki w 1932 r., a Aleksander Kwaśniewski dokładnie 70. lat później – w 2002 r. Wizyty te wiązały się dla miasta z ważnymi wydarzeniami.Był upalny dzień, 4 czerwca 1932 r. W Ciechocinku oczekiwano niezwykłego gościa. Miasteczko już od dłuższego czasu przygotowywało się do tej wizyty. Oto, na otwarcie nowo zbudowanego kąpieliska, miał przyjechać Prezydent RP prof. Ignacy Mościcki. Udekorowane gmachy i dworki przybrały odświętny wygląd. Na tężniach powiewały chorągwie w narodowych barwach. Zaproszeni goście zasiedli na krzesłach ustawionych na placu obok kąpieliska. Fotel Prezydenta był jeszcze pusty.
Punktualnie o godz. 15.30 umówionym sygnałem z tężni dano znać, że nadjeżdża Prezydent. Gdy samochód gościa minął tunel, orkiestra zagrała hymn narodowy. Wszyscy stanęli na baczność, pochylono sztandary. Po powitaniach zaczęły się oficjalne przemówienia. Rozpoczął je dyrektor departamentu zdrowia. Podkreślił, jakim zaszczytem jest wybór Ciechocinka na miejsce dłuższego pobytu Prezydenta i jak ważne jest szukanie zdrowia i odpoczynku we własnej ojczyźnie, bogato obdarowanej przez przyrodę

W 1934 roku jedną noc spędził w nim Marszałek Józef Piłsudski. Po zakończeniu wojny dworek na powrót znalazł się w gestii Kancelarii Prezydenta, a następnie – Kancelarii Rady Państwa. W 1956 roku przekazany został uzdrowisku, które przeznaczyło go na siedzibę dla Ośrodka Badawczo-Naukowego Kliniki Laryngologicznej Akademii Medycznej w Warszawie. Wykorzystywany był jednak sporadycznie.

Widok od strony parku

Widok od strony parku

 W 1967 roku dworek został przejęty przez Wojewódzką Radę Narodową w Bydgoszczy, a po zmianie podziału administracyjnego kraju w 1975 – przez Wojewódzką Radę Narodową we Włocławku. Pełnił funkcję domu gościnnego. Na początku lat 80-tych przekazany został władzom miasta Ciechocinka i zamieniony na przedszkole. W 2001 roku przedszkole przeniosło się do nowego budynku.

Przewodniczka turystyczna opowiada o historii w bibliotece dworku

Przewodniczka turystyczna opowiada o historii w bibliotece dworku

W 2001 roku przedszkole przeniosło się do nowego budynku. W tym samym roku Rada Miasta Ciechocinka zwróciła się do Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego z propozycją przywrócenia dworkowi historycznej roli. Staraniem Kancelarii Prezydenta RP w 2002 roku rozpoczęto gruntowne prace remontowe. Odrestaurowany Dworek Prezydenta RP został otwarty 2 maja 2003 roku.

Bloger Kejow dokonuje wpisu w Księdze Pamiatkowej

Bloger Kejow dokonuje wpisu w Księdze Pamiatkowej

W domku nocowali w czasie wizyt Maria Kaczyńska małżonka Prezydenta Kaczyńskiego oraz wice Premier Andrzej Lepper.

 

Kejow jako kuracjusz w CiechocinkuMsza za Prezydenta RP Rynek Kraków 18.04.2010

W świątyni Mariackiej  zasiadło około 700 gości, w tym delegacje zagraniczne. Dla pozostałych władze Krakowa przygotowały na Rynku Głównym przed kościołem ok. 5 tys. miejsc siedzących. Mszy św. żałobnej za Lecha i Marię Kaczyńskich w Bazylice Mariackiej przewodniczy metropolita krakowski kard. Stanisław Dziwisz.

Krakowski rynek 18.04.2010

Krakowski rynek 18.04.2010

Kraków modliwa za Prezydenta RP 18.04.2010

Kraków modliwa za Prezydenta RP 18.04.2010Telebeam na Kościele Mariackim 18.04.2010

Kraków telebeam Rynek 18.04.2010

Kraków telebeam Rynek 18.04.2010

Góral w zadumie Rynek Kraków 18.04.2010

Góral w zadumie Rynek Kraków 18.04.2010

Telebeam na Kościele Mariackim 18.04.2010

Telebeam na Kościele Mariackim 18.04.2010

 

Ps. Podziekowania za wspópracę anonimowemu fotografowi

KejowFotoreportaż VII dzień żałoby – Wyprowadzenie z Pałacu Prezydenta RP

Relacja własna wyprowadzenia zwłok pary prezycenckiej Mariii i Lecha Kaczyńskich tragicznie zmarłych w dniu 10 kwietnia 2010r w kastarofie lotniczej

Wyprowadzenie trumien pary prezydenckiej z Pałacu Prezydenta RPŻołnierze służby czynnej po ustawieniu trumny Marii Kaczyńskiej na lawecie

 

Trumny na lawetach armat przed Pałacem Prezydenta RP 17.04.2010

Trumny na lawetach armat przed Pałacem Prezydenta RP 17.04.2010

Ordery Lecha Kaczyńskiego Prezydenta RP

Ordery Lecha Kaczyńskiego Prezydenta RP

Orkiestra Wojskowa i Kompania Honorowa na dziedzińcu Pałacu Prezydenta

Orkiestra Wojskowa i Kompania Honorowa na dziedzińcu Pałacu Prezydenta

Rodzina pary przezydenckiej przed lawetą 17.04.2010 Belweder

Rodzina pary przezydenckiej przed lawetą 17.04.2010 Belweder

Najbliżsi Marii i Lecha Kaczyńskiego 17.04.2010

 

Córka Lecha Kaczyńskiego Marta , Brat Jarosław Kaczyński

Córka Lecha Kaczyńskiego Marta , Brat Jarosław Kaczyński

Truma Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego na lawecie

Obraz olejny w Pałacu Prezydenta przedstawiający Pałac i okolice

Obraz olejny w Pałacu Prezydenta przedstawiający Pałac i okolice

Zdjęcia wykonał

Wojciech Stefan Jaroń

Kejow