Jaronwoj Blog Warszawa Polska


Pole elektryczne magazynujące wodór

Applied Electric Field Can Significantly Improve Hydrogen Storage Properties

 
Grupa naukowców Virginia Commonwealth University, Peking University w Pekinie, Chińskiej Akademii Nauk w Szanghaju opracowali proces który za pomocą pola elektrycznego przechwytywania i magazynowania.
Wyzwaniem jest znalezienie materiałów które łatwo się polaryzują po przyłożeniu pola elektrycznego magazynują wodór. Korzystanie z zewnętrznego pola elektrycznego i tworzenie klastrów jonów metali
 
Pole elektryczne magazynujące wodór

Pole elektryczne magazynujące wodór

 
Już 1992 opublikowano teorię polaryzacji  Jena, B.K. Rao, profesor fizyki  oraz student, J.Niu.
 
Publikacje:
  • Virginia Commonwealth University (2010, February 3). Applied electric field can significantly improve hydrogen storage properties.
  • ScienceDaily. Retrieved February 8, 2010
 
http://www.sciencedaily.com/releases/2010/02/100202151053.htm
 

Kejow

Informacja nadeszła z USA od sympatycznego R.P z Kaliforni