Jaronwoj Blog Warszawa Polska


Orlen i Lotos przegrały w sądzie – wyrok za benzynę U-95 – kara a tu zmowa obnizkowa cen paliw

Orlen i Lotos przegrały w sądzie – wyrok za benzynę U-95 – kara a tu zmowa obnizkowa cen paliw

Urząd antymonopolowy wszczął postępowanie w sprawie polityki cenowej Orlenu nie po raz pierwszy zmowy , obniżki na wniosek TuskaPKN Orlen i Grupa Lotos zawarły niedozwolone porozumienie polegające na wspólnym zakończeniu produkcji i sprzedaży benzyny uniwersalnej U-95. Decyzję UOKiK potwierdził Sąd Apelacyjny.

Wyrok sądu dotyczy decyzji UOKiK z grudnia 2007 roku. Ustalono wówczas, że dwie największe spółki paliwowe w Polsce wspólnie ustaliły zakończenie produkcji i sprzedaży benzyny uniwersalnej U-95

Wyrok sądu dotyczy decyzji UOKiK z grudnia 2007 roku. Ustalono wówczas, że dwie największe spółki paliwowe w Polsce wspólnie ustaliły zakończenie produkcji i sprzedaży benzyny uniwersalnej U-95, przeznaczonej do samochodów wyposażonych w silniki starszej generacji. Z inicjatywą porozumienia wystąpił PKN Orlen, który przygotowując plan zakończenia sprzedaży tego paliwa za niezbędne uznał przeprowadzenie go wspólnie z Grupą Lotos.

Urząd w swoim rozstrzygnięciu nie kwestionował wycofania paliwa z obrotu, a jedynie wspólne uzgodnienie pomiędzy konkurentami. UOKiK uznał, że celem zawartego porozumienia było niedopuszczenie do sytuacji, w której jeden z przedsiębiorców wycofa się z produkcji i sprzedaży U-95, a drugi zdominuje sektor. Działając w ten sposób spółki ustaliły sposób zachowania i wyeliminowały wszelkąco do poczynań konkurenta. Za praktyki naruszające konkurencję na przedsiębiorców zostały nałożone kary pieniężne: 4,5 mln zł na PKN Orlen oraz milion złotych na Grupę Lotos.

Paliwa

Zgodnie z prawem przedsiębiorca, wobec którego została wydana decyzja przez Prezesa UOKiK, może się odwołać do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Od wyroku SOKiK przysługuje możliwość złożenia apelacji w Sądzie Apelacyjnym.

Spółki skorzystały z przysługującego im prawa i odwołały się od decyzji. Sądy kolejnych instancji podzielały jednak argumentację Urzędu. 11 lutego 2011 roku Sąd Apelacyjny potwierdził, że doszło do niedozwolonego porozumienia. Utrzymane zostały również sankcje finansowe nałożone na PKN Orlen oraz Grupę Lotos.

Finał

Kara 4,5 mln zł na PKN Orlen oraz milion złotych na Grupę Lotos.

Kejow

Ps. Nowy kamyczek antymonopolowy Tuska

Nakazy cenowe idą od góry władzy.

Państwowe koncerny obniżając ceny paliw uszczęśliwiły kierowców. Przy okazji nadepnęły na odcisk mniejszym konkurentom. Urząd antymonopolowy wszczął postępowanie w sprawie polityki cenowej Orlenu.

Joanna Puskar z PKN Orlen, ostatnie miesiące pokazały, że po przekroczeniu 5 zł za litr paliwa jego konsumpcja wyraźnie spadła. „PKN Orlen konsekwentnie stara się prowadzić politykę cenową, która pobudza popyt na paliwa. Strategia ta przynosi oczekiwane przez koncern rezultaty.Paliwo lotnicze na Okęciu najdroższe w UE-kłótnie
30 stycznia, 2011, 9:03 pm
Filed under: Paliwa, Stacja paliw | Tagi: , , ,

Paliwo lotnicze na Okęciu najdroższe w UE-kłótnie

Na dostawach i próbach dostaw paliw lotniczych przejechało się parę firm i sam PLL LOT. Ostra walka konkurencyjna.

Państwowe firmy PPL i Petrolot się kłócą, warszawskiemu lotnisku grozi paraliż.

Kolejna osłona sporu Przedsiębiorstwa Państwowe Porty Lotnicze

 

(PPL), zarządcy warszawskiego lotniska

 

Okęcie, z PLL LOT. Tym razem PPL uderzyły w państwowy Petrolot, spółkę należącą w 49 proc. do narodowego przewoźnika i w 51 proc. do Orlenu. Petrolot od lat ma monopol na sprzedaż paliw lotniczych na Okęciu. Zarząd lotniska chce go przełamać i wpuścić inną państwową firmę – Lotos Tank, który należy do pochodzącego z Pomorza głównego rywala Orlenu. 

Do zaognienia sporu PPL z LOT doszło, gdy Porty wypowiedziały Petrolotowi dzierżawę bocznicy, którą na lotnisko wjeżdżają cysterny z paliwem

 

. Petrolot ostrzega, że spowoduje to wstrzymanie ruchu lotniczego w Warszawie od 1 maja, kiedy wypowiedziana umowa przestanie obowiązywać.
– Poinformowaliśmy ministra infrastruktury o dużym ryzyku, że od 1 maja nie będziemy mogli dowieźć paliwa, a w efekcie przestaniemy zaopatrywać port Chopina – mówi Ireneusz Wesołowski, prezes Petrolot.
Oznaczałoby to, że paliwa nie dostanie kilkadziesiąt linii lotniczych, a nawet samoloty

 

polskich VIP-ów: prezydenta i premiera. 

PULS BIZNESU

Monopol wyłaczności PETROLOTU

Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze właśnie wypowiedziało umowę należącemu do Orlenu i LOT-u Petrolotowi – ustalił „Dziennik Gazeta Prawna”. Według dziennika, nowym dostawcą będzie Lotos.
Chodzi o wypowiedzenie warunków, szczególnie tych dotyczących wyłączności Petrolotu w korzystaniu z bocznicy kolejowej, czyli torów prowadzących do zbiorników bazy paliwowej. Jak czytamy w dzienniku nowe warunki umowy mają obowiązywać od maja 2011 r. Tym samym zniknie ostatnia przeszkoda, bo na lotnisko wszedł nowy dostawca. Już wiadomo, że ma nim być Lotos.

 

WNP/DGP
 
PPL chcą wpuścić na lotnisko firmę gdańskiego Lotosu – Lotos Tank, aby przełamać monopol koncernu z Płocka. Może mieć to jednak skutki uboczne. Także w postaci ogromnych strat finansowych Petrolotu, z racji niesprzedanego paliwa i wysokich odszkodowań liniom lotniczym, z którymi wiążą ją obowiązujące do końca tego roku kontrakty. Porty uspokajają

WSPOMNIENIA Z HISTORII PALIW NA OKĘCIU

Przyczyną porażki firmy z płocka POLLEX była tylko chęc sprzdawania paliw lotniczych na Okęciu.

Motyw medialnyz żoną  Józefa Oleksego w Radzie Nadzorczej POLLEX był zagrywką polityczną.

O nadroższym paliwie w PLL LOT pisałem uprzednio.

http://jaron.salon24.pl/60890,paliwo-lotnicze-najdrozsze-w-pll-lot

WTOPA PLL LOT na umowach hendingowych na paliwo

DODATKOWE WYJASNIENIA

W opinii wiceministra, należałoby się zastanowić, czy umowy hedgingowe na kursy walut powinny być zawierane. „Skutki tych umów w przypadku LOT są dotkliwe i one mogą się przeciągnąć nawet na 2010 r.(…). Gdyby cena paliwa wzrastała, to automatycznie wynik LOT-u będzie lepszy” – podkreślił.

Poseł Marek Suski (PiS) dopytywał wiceministra, dlaczego LOT zawarł umowę na dwa lata.

– Jeśli ktoś się zna na hedgingu, to wie, że się nie zawiera umów na 2 lata, tylko zawiera się umowę na 3 miesiące czy pół roku. Szczególnie kiedy było wiadome, że to jest „górka cenowa” (dla baryłki ropy naftowej – PAP). Zawarcie umowy na dwa lata za taką cenę, jest po prostu kardynalnym błędem – argumentował Suski.

– Nie twierdzę, że w kwietniu, maju czy w lipcu ub.r. nikt nie zawarł żadnej umowy , ale te hedgingowe umowy, które dzisiaj skutkują takim wynikiem były zawarte w przeszłości. (…) Być może panu prezesowi Dariuszowi Nowakowi (prezesowi LOT – PAP) brakło wyobraźni w tym momencie – powiedział Gawlik. Dodał, że resort na bieżąco kontroluje płynność finansową LOT.
 

http://logistyka.wnp.pl/resort-skarbu-sprawdza-umowy-hedgingowe-lot,69129_1_0_0.html

CENY PALIW LOTNICZYCH W POLSCE

Stan an 5 stycznia 2010 roku

Stan na 1 grudnia 2010 roku

http://dlapilota.pl/wiadomosci/dlapilota/aktualizacja-ceny-paliw-lotniczych-na-polskich-lotniskach

Analiza cen powinna czytelnikom wyjaśnić zacietość walki monopolistów

KejowPetrobaltic LOTOS – Ministerstwo Środowiska stop dla koncesji

Petrobaltic LOTOS – Ministerstwo Środowiska stop dla koncesji

Lotos nie rezygnuje z walki o bałtyckie koncesje to przyszłość złóż na ich obszarze jest praktycznie przesądzona. Prezes koncernu Paweł Olechnowicz kilkakrotnie podkreślał, że potencjał bałtyckiej ropy jest mniejszy niż się spodziewano i Lotos zweryfikuje swoje plany wobec tego obszaru. Prawdopodobnie kontynuowane będzie wydobycie z już zagospodarowanych złóż B3 i B8 (złoże ropno-gazowe). Nie należy jednak spodziewać się rozpoczęcia eksploatacji nowych złóż, w tym uznawanego wcześniej za najbardziej perspektywiczne B23, którego łączne zasoby szacowano nawet na 15 mln m sześc. ropy.

Ministerstwo Środowiska przesłało pismo, w którym zarzuca spółce niewywiązanie się z obowiązków koncesyjnych. Chodzi dokładnie o brak wykonania pięciu otworów wiertniczych oraz 200 km kwadratowych prac sejsmicznych 3D. „W świetle powyższego nie widzę podstaw i uzasadnienia do przedłużenia okresu obowiązywania przedmiotowych koncesji” – pisze w odpowiedzi z 20 sierpnia dyrektor Departamentu Geologii i Koncesji Geologicznych Ministerstwa Środowiska.
 

WNP.pl

INNE SZANSE LOTOSU – ZŁOŻE YME

Yme

Złoże Yme znajduje się na M. Północnym w odległości 110 km od brzegu. W przeszłości było eksploatowane przez koncern StatoilHydro. W 2008 r. LOTOS E&P Norge (spółka zależna LOTOS Petrobalticu) kupiła 20%udziałów w złożu. Zasoby wydobywalne ropy naftowej dla przejętych przez spółką udziałów szacuje się na ok. 1,8 mln ton. W IV kw. br. planowane jest ponowne uruchomienie produkcji na złożu. W 2011 r. LOTOS Norge planuje pozyskać z Yme 400 tys. t ropy naftowej. Obecnymi współwłaścicielami koncesji na złożu Yme oprócz LOTOS Norge są firmy Winterschall , AEDC oraz Talisman.

LOTOS Petrobaltic S.A.  to spółka zależna Grupy LOTOS S.A. Firma zatrudnia 425 pracowników, z których większość pracuje na morzu. LOTOS Petrobaltic posiada jako jedyna koncesje na poszukiwanie i eksploatację złóż węglowodorów w polskiej strefie ekonomicznej Morza Bałtyckiego. Potwierdzone zasoby LOTOS Petrobaltic (M. Bałtyckie, Norweski Szelf Kontynentalny) to 6,4 mln t ropy naftowej oraz 4,5 mld m3 gazu. LOTOS Petrobaltic obecny jest na NSK poprzez spółkę LOTOS E&P Norge, która posiada w sumie 11 koncesji (9 poszukiwawczych i 2 wydobywcze). Na 3 z nich LOTOS Norge jest operatorem. LOTOS Petrobaltic posiada również 40,59% udziałów w spółce AB Geonafta, która rocznie wydobywa na Litwie ok. 100 tys. t ropy naftowej. LOTOS Petrobaltic planuje finalizację procesu przejęcia większościowego udziału w AB Geonafta. Dzięki jego realizacji LOTOS Petrobaltic zyska dodatkowe kompetencje w wydobywaniu surowców (ropy naftowej i gazu ziemnego) na lądzie, co umocni pozycję spółki m.in. w procesie pozyskiwania koncesji na poszukiwanie i wydobycie gazu łupkowego w Polsce.

Grupa LOTOS

Poprzednio informowałem o sytuacji w Petrobaltic i planach

http://jaron.salon24.pl/148679,kto-i-po-co-gra-o-petrobaltic-lotos

http://jaron.salon24.pl/114315,plany-baltyckiego-koncernu-naftowego-z-lotos

PODSUMOWANIE

Brak własnych złóż ropy dla Polski jest problemem wieloaspektowy.

– monopol wschodniego sąsiada

– dywersyfikacja dostaw ropy

Co będzie dalej z LOTOSEM po prywatyzacji?

KejowKoncepcja Możejek – wspólnie Orlen z Lotosem receptą na Litwę
29 kwietnia, 2010, 1:58 pm
Filed under: Paliwa, Rafineria, ropa, Ropa naftowa | Tagi: , , ,

Koncepcja Możejek – Orlen z Lotosem recepta na Litwę

 

Rózne głosy dochodzące o Możejkach na Litwie inwestycji unijnej PKN Orlen sa okazją do prezentacji różnych koncepcji biznesowych jak również otoczeniu biznesowym.

MOŻEJKI – WSPÓLPRACA LOTOSU z ORLENEM

Zdaniem Janusza Wiśniewskiego, wiceprezesa Krajowej Izby Gospodarczej a także byłego wiceprezesa Orlenu szansą na uratowanie Możejek dla Orlenu może być tylko współpraca z Lotosem. – Nie wierzę ani w pomoc rządu litewskiego, który pozbył się przy pierwszej okazji reszty akcji Możejek, ani w jakikolwiek swap na istotnych aktywach rafineryjnych w Europie – podkreśla Wiśniewski.
Jego zdaniem sprzedaż akcji Możejek będzie zawsze oznaczać ogromna stratę czyli potwierdzenie działania na szkodę spółki. – Transakcje, które są rezultatem biznesowego nieudacznictwa i politycznej zawziętości przez wiele lat będą podlegać spekulacjom medialnym, ale tak naprawdę są istotne tylko dla tych, którzy chcą uniknąć odpowiedzialności za nie – stwierdza wiceprezes KIG.

Jego zdaniem to, czy rafineria w Możejkach pracuje czy nie jest bez znaczenia dla europejskiego bilansu przerobu ropy i sprzedaży produktów naftowych. – Orlen musi poradzić sobie sam i z pewnością sobie poradzi tyle, że będzie to niezwykle kosztowne. Ratunkiem mógłby być wspólny z Lotosem program rozwoju petrochemii wykorzystujący nadmiar benzyny surowej do pirolizy w tych rafineriach. To jednak koszt kilku miliardów euro i potrzebny jest tu inwestor branżowy posiadający nowoczesne technologie – przyznaje nasz rozmówca.

http://nafta.wnp.pl/j-wisniewski-kig-wspolpraca-orlenu-i-lotosu-moglaby-pomoc-mozejkom,108441_1_0_0.html

PROBLEMY ORLENU NA LITWIE

Litewskie ministerstwo komunikacji odrzuciło żądania polskiego resortu skarbu, aby Litwa do końca września odbudowała odcinek torów kolejowych pomiędzy rafinerią w Możejkach a łotewską granicą. Miało to obniżyć koszty transportu paliw z należącej do PKN Orlen rafinerii.Wiceminister komunikacji Litwy Arunas Staras nazwał polskie żądania ultimatum. Jego zdaniem, Litwa dostrzega coraz więcej oznak, że Polska chce sprzedać rafinerię Rosjanom, mimo że polskie władze kategorycznie temu zaprzeczają. Litewskie koleje obiecują odbudować tory w ciągu 36 miesięcy.

PAP/ONET

DLACZEGO PARTNER STRATEGICZNY

Możejki nie spełniają oczekiwań ekonomicznych

PKN Orlen podał w swym stanowisku, iż „otoczenie makroekonomiczne w ciągu ostatniego półtora roku, szczególnie niski dyferencjał i marże rafineryjne, nie sprzyjają osiąganiu przez Orlen Lietuva oczekiwanych wyników finansowych”. W ocenie płockiego koncernu, dodatkowym utrudnieniem dla funkcjonowania litewskiej spółki są „wciąż nierozwiązane problemy logistyczne i brak postępu w negocjacjach, które powinny te problemy rozwiązać”.

Cel – zapewnienie rentowności

…… podstawowym celem pozostaje zapewnienie rentowności litewskim aktywom. „Wcześniejsze plany rozwoju firmy w obszarze inwestycyjno-logistycznym, w kontekście artykułowanego sprzeciwu władz Litwy wobec obecności PKN Orlen w akcjonariacie, czy operacyjnym zarządzaniu terminalem w Kłajpedzie, nie mogą być uruchomione. Dlatego rozważamy opcję pozyskania partnera strategicznego” – odpowiedziało biuro na pytanie PAP, czy PKN Orlen planuje zmiany w swej strategii w odniesieniu do Orlen Lietuva.

GAZETA PRAWNA

DYSKUSJA O MOŻEJKACH W SALONIE24.pl

Na Salonie 24.pl dyskusją była oparta o artykuł z Rzeczypospolitej . Wnioski i oceny blogera Grzegorza Rossy zasługują na uwaglednienie w dyskusji cyt.” analizę wskaźnikową i bilnasu dla Orlenu i powiem że widać było tam negatywny wpływ przejęcia Możejek przez Orlen, zarówno na rentowność całego orlenu jak i na płynność spółki itd. ”
 

http://l.s.salon24.pl/168269,elzbieta-jakubiak-o-mozejkach

SPEKULACJA CZY  REAL  ROSYJSKI

Od kilku miesięcy media na Litwie i w Polsce spekulują na temat możliwości sprzedaży rafinerii Orlen Lietuva w Możejkach, w tym partnerowi z Rosji. Spekulacje te pojawiły się także ostatnio w kontekście nieudanych dla PKN Orlen starań o przejęcie kontroli operacyjnej nad litewskim, państwowym terminalem morskim Klaipedos Nafta, głównym punktem eksportowym produktów Orlen Lietuva.

Wśród zainteresowanych rafinerią w Możejkach media wymieniały też kontrolowany przez państwo Rosnieft, jednak jego szef Siergiej Bogdanczikow oświadczył pod koniec lutego, że koncern nie prowadzi takich rozmów, choć przygląda się wszystkiemu, co pojawia się na rynku. Z kolei prezes Łukoilu Wagit Alekpierow oznajmił kilka miesięcy temu, że jego koncern nie planuje kupna zakładów w Możejkach.

Jednak na początku marca „RBK-daily” powołując się na źródło w rządzie Rosji poinformował, że premier Władimir Putin popiera wejście rosyjsko-brytyjskiego TNK-BP do należącej do polskiego PKN Orlen rafinerii w Możejkach na Litwie. Doniesieniom zaprzeczył prezes Krawiec. „Póki co do nas żaden rosyjski koncern, z żadną konkretną propozycją się nie zgłosił” – skomentował.(PAP)

Źródło:PAP

Oświadczenie PKN Orlen z  2010-04-26 

 
W związku z opublikowaniem na łamach dzisiejszego wydania rosyjskiej gazety „Wremia Nowostiej” informacji nt. rzekomo planowanej sprzedaży pakietu akcji ORLEN Lietuva rosyjskiemu koncernowi Rosnieft, PKN ORLEN oświadcza, że nie prowadzi w tym zakresie żadnych negocjacji. Informacje podane przez „Wremia Nowostiej”, dotyczące ORLEN Lietuva, są medialną spekulacją i nie mają pokrycia w faktach.Biuro Prasowe
PKN ORLEN

http://www.orlen.pl/PL/CentrumPrasowe/Strony/Oswiadczenie26042010.aspx

Przyczyna błedu celu – czy spisek biznesowy

W lipcu 2006 roku rosyjski Transnieft zawiesił dostawy ropy do rafinerii w Możejkach, tłumacząc to awarią na odcinku ropociągu Przyjaźń, którym rosyjska ropa płynęła do przejętej 15 grudnia 2006 roku przez polski PKN Orlen rafinerii. Ropa do rafinerii Orlen Lietuva, czyli dawnej Mażeikiu Nafta, jest dostarczana obecnie tankowcami i koleją. Taka sytuacja pogorszyła kondycję finansową rafinerii.
 

OPINIA ANDRZEJA SZCZESNIAKA – EKSPERTA RYNKU PALIW

….. tu mamy dwa poziomy: biznesowy i polityczny. Orlen ma problem na obu, gdyż na poziomie biznesowym widać po wstępnych wynikach Orlenu z 1 kwartał 2010, że Możejki są segmentem grupy najbardziej wrażliwym na złą koniunkturę. O ile zmniejszono w Płocku produkcję o 2%, to na Litwie o 21% (uwaga tu się pomyliłem w wypowiedzi mówiąc o 17% – to był spadek wykorzystania mocy produkcyjnych w pp).I to jest problem biznesowy, do którego dochodzi jeszcze fakt, że żadna duża europejska czy światowa firma nie wejdzie w tę rafinerię, bo dzisiaj te zintegrowane koncerny wychodzą z rafinacji w Europie, bo tu panują trudne warunki. Jedynym, który może wejść jest rosyjski koncern, gdyż ma ropę, ma infrastrukturalne połączenie, które można uruchomić… i tu się zaczyna problem drugi, czyli poziom polityczny.

http://szczesniak.pl/1653

UWARUNKOWANIA ZEWNETRZNE MOŻEJEK POLITYKA

Możejki: wielka pomyłka Orlenu?

Dziś w stosunkach Orlen–rząd litewski znów zgrzyta. Skończyło się polityczne wsparcie?

Wyglądało, że Możejki będą katalizatorem współpracy w dziedzinie gospodarczej. To za sprawą transakcji Orlenu w agendzie rozmów pojawiło się wiele innych projektów polsko-litewskich. Wydawało się, że wszystko ruszy z kopyta: elektrownia atomowa Ignalina, most energetyczny, infrastruktura drogowa Via Baltica. I gdzieś to się wszystko załamało. Dlatego trzeba narysować umowną grubą kreskę i zacząć rozmowy od początku.

Wydał pan niedawno razem z Cezarym Filipowiczem książkę „Rosja, ropa, polityka, czyli o największej inwestycji PKN Orlen”, w której wyjaśnia pan, że jednym z ważnych argumentów przemawiających za zakupem Możejek była obawa, że inaczej kupi ją któryś z rosyjskich koncernów. Dysponując własną tanią ropą zaleje północno-wschodnią Polskę swoim tanim paliwem, podkopując ekonomiczną pozycję Orlenu i monopolizując rynek. Czy to nie nazbyt fantastyczny scenariusz?

To wbrew pozorom możliwy scenariusz. Z punktu widzenia biznesowego obecność w Możejkach poważnego rosyjskiego koncernu dysponującego własnymi złożami ropy jest potencjalnie bardzo niebezpieczna dla Orlenu. Kto może zapewnić, że w pewnym momencie nie zostałby zbudowany rurociąg paliwowy ułatwiający dostawy paliw na polski rynek? Przecież już dziś mówi się o takim rurociągu z Białorusi, przeciw czemu obecny zarząd Orlenu gorąco protestuje. A co przeszkadzałoby, aby Możejki połączyć przez Litwę i Białoruś rurociągiem z nową bazą w Polsce?

Adam Grzeszak POLITYKA

http://www.polityka.pl/rynek/gospodarka/1500417,1,mozejki-wielka-pomylka-orlenu.read?backTo=http://www.polityka.pl/rynek/gospodarka/1504022,1,problemy-orlenu-na-litwie.read

PODSUMOWANIE

Analiza i ocena działaności ORLENU w pryzmacie oceny ryzyka biznesowego na rynku paliw poprzez inwestycję w rafinerię Możejski na Litwie nie osiągneła celów.

– objecie segmentu rynku  paliw i dystrybucji  ( ocenia jako udane)

– oplacalność inwestycji w rozumieniu nakładów do  zysku w odniesieniu do rafinerii europejskich (słaba)

– brak własnych źródęł surowcowych  i transport morski ( pogarsza wynik ekonomiczny Możejek  widoczne na wprost – cena ropy naftowej)

– czy otwarta polityka Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w zakresie oceny  że Możejki będą katalizatorem współpracy w dziedzinie gospodarczej z Litwa ( poprostu sie nie sprawdziły błąd polityczny)

KejowKulczyk, Libia,ropa naftowa cel Tamoilu-Rafineria Lotos Gdańsk
7 lutego, 2010, 11:39 am
Filed under: Rafineria, ropa, rurociągi | Tagi: , , , ,

Kulczyk, Libia,ropa naftowa cel Tamoilu-Rafineria Lotos Gdańsk

 

Libijski koncern Tamoil, który działa razem z biznesmenem Janem Kulczykiem, chciałby zostać inwestorem strategicznym w grupie Lotos

PARKIET

Tamoil jest przede wszystkim firmą rafineryjną, ale Libia jest dziewiątym krajem na świecie pod względem zasobów ropy. Spółki Kulczyka mają koncesje na wydobycie.
 
 
Źródło: Rzeczpospolita

Tamoil jest przede wszystkim firmą rafineryjną, ale Libia jest dziewiątym krajem na świecie pod względem zasobów ropy. Spółki Kulczyka mają koncesje na wydobycie.

Libijczycy i polski Łącznik

Tamoil to spółka rafineryjna należąca w 100 proc. do libijskich akcjonariuszy. Ma trzy rafinerie: w Niemczech, Szwajcarii i we Włoszech. Prowadzi pod własną marką prawie 3 tys. stacji benzynowych w Europie. Ma również kilkadziesiąt stacji w Afryce. Natomiast holding Oilinvest, którego jest częścią, zajmuje się głównie logistyką ropy i paliw. Potwierdzone zasoby ropy naftowej na terytorium Libii to 43,66 mld baryłek. To daje jej dziewiąte miejsce na świecie. Jan Kulczyk przed prawie czterema laty próbował wejść do akcjonariatu Tamoilu. Nawiązane wtedy kontakty zaowocowały dzisiejszą współpracą.

To Kulczyk Investments dysponuje aktywami wydobywczymi: Aurelian Oil & Gas poszukuje i wydobywa ropę oraz gaz w krajach Europy Środkowej, w tym w Polsce, a Kulczyk Oil Ventures ma udziały w koncesjach poszukiwawczo-wydobywczych w Brunei, Mauretanii i Syrii. Pytanie, czy zainteresowanie Jana Kulczyka gdańskim Lotosem nie ma związku z zapowiedzianą na ten rok ofertą publiczną KOV na giełdzie w Warszawie

http://www.rp.pl/artykul/430044_Transakcja_warta_miliard_zlotych.html

KULCZYK W 2006 wchodził w układ z TAMOIL

„Puls Biznesu” pisze, że inwestorzy rywalizują o zakup libijskiego koncernu naftowego Tamoil. Według nieoficjalnych informacji, szala przechyla się ostatnio na stronę Jana Kulczyka.

Przedstawiciele Kulczyk Holding potwierdzają, że firma jest w grze, ale odmawiają komentarzy, dotyczących szans na wygranie przetargu, wartego 3 miliardy dolarów. Jednak dobrze poinformowane osoby twierdzą, że Kulczyk intensywnie zabiega między innymi o poparcie libijskich władz i jest poważnie brany pod uwagę jako inwestor Tamoilu.Zdaniem byłego prezesa Nafty Polskiej, Adama Sęka, ewentualny sukces Kulczyka będzie zależał od umiejętnie skonstruowanego konsorcjum. Najlepiej, gdyby jego partnerem została silna miejscowa firma. „Inaczej będzie bardzo trudno rywalizować z agresywnym kapitałem amerykańskim. Gra na pewno jest warta świeczki. Także Polska mogłaby na tym skorzystać, gdyby okazało się, że opłaca się wysyłać stamtąd ropę do naszego kraju” – uważa Adam Sęk

http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/kulczyk;coraz;blizej;libijskiej;ropy,163,0,207011.html

KOMENTARZ

Holding Kulczyka to wytrawni gracze na rynku kapitałowym, brak komentarzy tylko powierzchowne analizy sa moim zdaniem dobrą prognoza dla tej inwestycji w Lotosie.

Pozycja TAMOIL i rodzina Muamara Kadafiego w zarządzie to gwarancja pewnej transakcji kapitałowej.

KejowMonopolowa zagrywka LOTOSu i ORLENu przy 30% braku mocy produkcyjnych

Monopolowa zagrywka LOTOSu i ORLENu przy 30% braku mocy produkcy

Orlen i Lotos chcą zablokować projekt budowy rurociągu transportującego do Polski dwa razy tańszy niż krajowy olej napędowy z Białorusi – informuje „Gazeta Prawna”. Jak dowiedziała się „GP”, Operator Logistyczny Paliw Płynnych może wycofać się z korzystnego dla spółki projektu budowy rurociągu produktowego łączącego bazę w Małaszewiczach z systemem rurociągów białoruskich. Jak tłumaczy dziennik projekt okazał się zbyt dużym zagrożeniem dla Orlenu i Lotosu.  Z informacji „GP” wynika, że Ministerstwo Gospodarki, większościowy akcjonariusz we wszystkich trzech spółkach, uległo presji rodzimych rafinerii i wycofuje swoje poparcie dla projektu.

LINK GP/WNP.PL

KTO ZAPEWNI BRAKI DIESLA NA POLSKIM RYNKU

Popyt na olej napędowy czyli diesel na polskim rynku jest tak duży, ze krajowi producenci nie nastarczają z jego produkcją.

Niedobory trzeba uzupełniać poprzez import. Ten w ostatnich latach był coraz większy. Według danych Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego (POPiHN), w roku 2006 udział importowanego diesla w zaopatrzeniu rynku oleju napędowego wyniósł 34 proc. (2,9 mln ton). Rok 2007 to już udział 37 proc. i 3,9 mln ton. Import w roku 2008 po 9 miesiącach wyniósł 2,6 mln ton, POPIHN szacuje więc, że import na koniec br. wyniesie około 3,5 mln ton. To będzie nadal stanowiło 30 procentowy udział importu w zaopatrzeniu rynku w diesla.

Warto tu przypomnieć kryzysowy przypadek na krajowym rynku paliwowym z jesieni 2006 r. Wtedy to oleju napędowego zaczęło dosłownie brakować. I nie pomagał nawet import. Na szczęście sytuacja ta była tylko przejściowa i więcej się nie powtórzyła.
PETROEXPRESS- Paweł Janas

Teraz dokładnie widać jak krajowi monopoliści niszczą konkurencję.

Pytanie prawnie czy bezprawnie – wersja korupcji politycznej nieodgadniona prawzór Standard Oil z USA (metoda Rockefellera).Jak ludzie Orlenu chcą przejąć LOTOS – metoda kadrowa
16 czerwca, 2009, 8:06 am
Filed under: polityka, Uncategorized | Tagi:

Jak ludzie Orlenu chcą przejąć LOTOS – metoda kadrowa

Administracyjnymi decyzjami i poprzez „czapkę” Polską Naftę ( Spólka Skarbu Państwa) nie udało się Orlenowi przejąć i inkorporować lub dokonać fuzji gdańskiego LOTOSA.

NOWY SPOSÓB POPRZEZ WYBORY ZARZĄDU

Rozpisany konkurs KANDYDACI

 • Maciej Srebro, były ministr łączności
 • obecnie kierujący Lotosem prezes Paweł Olechnowicz
 • Mirosław Bieliński, prezes Grupy Energa
 • Dariusz Formela,  ORLEN
 • Tomasz Grzela , ORLEN
 • Maciej Szozda, ORLEN
 • Ireneusz Łazor, wiceprezes Towarowej Giełdy Energii.
 • Igor Pawela, były prezes firmy Lotos Partner, znajomy Donalda Tuska
 • wiceprezes Mariusz Machajewski LOTOS
 • wicepreses  Marek Sokołowski LOTOS
 • Wiceprezes Jacek Neska LOTOS

PRZESŁUCHANIA BEZ NIEOBECNEGO

Na liście kandydatów nie ma  – Marka Karabuły, obecnego szefa państwowej Nafty Polskiej.

Gazeta Prawna

Chyba po raz pierwszy będzie prawdziwa walka o stanowiska a nie rozdawnictwo stołków.