Jaronwoj Blog Warszawa Polska


Orlen i Lotos przegrały w sądzie – wyrok za benzynę U-95 – kara a tu zmowa obnizkowa cen paliw

Orlen i Lotos przegrały w sądzie – wyrok za benzynę U-95 – kara a tu zmowa obnizkowa cen paliw

Urząd antymonopolowy wszczął postępowanie w sprawie polityki cenowej Orlenu nie po raz pierwszy zmowy , obniżki na wniosek TuskaPKN Orlen i Grupa Lotos zawarły niedozwolone porozumienie polegające na wspólnym zakończeniu produkcji i sprzedaży benzyny uniwersalnej U-95. Decyzję UOKiK potwierdził Sąd Apelacyjny.

Wyrok sądu dotyczy decyzji UOKiK z grudnia 2007 roku. Ustalono wówczas, że dwie największe spółki paliwowe w Polsce wspólnie ustaliły zakończenie produkcji i sprzedaży benzyny uniwersalnej U-95

Wyrok sądu dotyczy decyzji UOKiK z grudnia 2007 roku. Ustalono wówczas, że dwie największe spółki paliwowe w Polsce wspólnie ustaliły zakończenie produkcji i sprzedaży benzyny uniwersalnej U-95, przeznaczonej do samochodów wyposażonych w silniki starszej generacji. Z inicjatywą porozumienia wystąpił PKN Orlen, który przygotowując plan zakończenia sprzedaży tego paliwa za niezbędne uznał przeprowadzenie go wspólnie z Grupą Lotos.

Urząd w swoim rozstrzygnięciu nie kwestionował wycofania paliwa z obrotu, a jedynie wspólne uzgodnienie pomiędzy konkurentami. UOKiK uznał, że celem zawartego porozumienia było niedopuszczenie do sytuacji, w której jeden z przedsiębiorców wycofa się z produkcji i sprzedaży U-95, a drugi zdominuje sektor. Działając w ten sposób spółki ustaliły sposób zachowania i wyeliminowały wszelkąco do poczynań konkurenta. Za praktyki naruszające konkurencję na przedsiębiorców zostały nałożone kary pieniężne: 4,5 mln zł na PKN Orlen oraz milion złotych na Grupę Lotos.

Paliwa

Zgodnie z prawem przedsiębiorca, wobec którego została wydana decyzja przez Prezesa UOKiK, może się odwołać do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Od wyroku SOKiK przysługuje możliwość złożenia apelacji w Sądzie Apelacyjnym.

Spółki skorzystały z przysługującego im prawa i odwołały się od decyzji. Sądy kolejnych instancji podzielały jednak argumentację Urzędu. 11 lutego 2011 roku Sąd Apelacyjny potwierdził, że doszło do niedozwolonego porozumienia. Utrzymane zostały również sankcje finansowe nałożone na PKN Orlen oraz Grupę Lotos.

Finał

Kara 4,5 mln zł na PKN Orlen oraz milion złotych na Grupę Lotos.

Kejow

Ps. Nowy kamyczek antymonopolowy Tuska

Nakazy cenowe idą od góry władzy.

Państwowe koncerny obniżając ceny paliw uszczęśliwiły kierowców. Przy okazji nadepnęły na odcisk mniejszym konkurentom. Urząd antymonopolowy wszczął postępowanie w sprawie polityki cenowej Orlenu.

Joanna Puskar z PKN Orlen, ostatnie miesiące pokazały, że po przekroczeniu 5 zł za litr paliwa jego konsumpcja wyraźnie spadła. „PKN Orlen konsekwentnie stara się prowadzić politykę cenową, która pobudza popyt na paliwa. Strategia ta przynosi oczekiwane przez koncern rezultaty.Częściowa abolicja podatkowa przedsiębiorców – pomysł MG
3 stycznia, 2010, 9:22 am
Filed under: bezprawie, polityka | Tagi: , , , , ,

Wśród propozycji MG na pierwszy plan wybija się cięcie kar za przestępstwa skarbowe, czyli wymierzone w budżet państwa. Kto uch… Wśród propozycji MG na pierwszy plan wybija się cięcie kar za przestępstwa skarbowe, czyli wymierzone w budżet państwa. Kto uchyla się od podatków (nie ujawnia podstawy opodatkowania, nie składa deklaracji podatkowych lub podaje w nich nieprawdę, zataja działalność gospodarczą, podstawiając tzw. słupy) podlega obecnie grzywnie maksymalnie do 720 stawek dziennych. Dziś to około 12,2 mln zł. Resort gospodarki chce obniżyć karę o połowę, jeśli uszczuplenie podatkowe będzie mniejszej wartości. Co na to Ministerstwo Finansów?

OPINIE O PROJEKCIE

Prof. Witold Modzelewski, były wiceminister finansów, popiera ten pomysł.

— Dziś kary są horrendalnie wysokie, jednak rzadko są orzekane w najwyższym wymiarze. Osobiście nie spotkałem się z przypadkiem ich nałożenia w maksymalnej wysokości. Podatnicy i tak unikają najwyższych grzywien dzięki dobrowolnemu poddaniu się karze. Propozycję resortu oceniam pozytywnie — mówi prof. Modzelewski.

— To słuszna propozycja. Takie kary obowiązują od kilku lat, a do tej pory ukarano tylko około 100 firm. Najwyższa kara wyniosła kilkanaście tysięcy złotych. Nie ma sensu utrzymywać tak gigantycznych zagrożeń, skoro nie są w praktyce stosowane — uważa Grzegorz Wlazło, społeczny rzecznik przedsiębiorców przy PKPP Lewiatan.

— To chyba jakiś żart. Oczywiście że należy usuwać bariery dla gospodarki, lecz zmniejszanie kar dla przestępców jest absurdem. Wysokie kary są po to, aby odstraszać od łamania prawa. Platforma Obywatelska powinna myśleć o uczciwych przedsiębiorcach, a nie ułatwiać życie przestępcom. Będę namawiał kolegów z klubu PiS, aby sprzeciwili się tym pomysłom — mówi „PB” Zbigniew Ziobro. Link do publikaci Pulsu Biznesu Resort gospodarki zamierza ulżyć m.in. przestępcom skarbowym i łapówkarzom.

http://www.pb.pl/a/2009/12/30/Resort_chce_nizszych_kar_dla_biznesu Jak okazać skruchę?

Uniknąć kary?

Na bezkarność mogą liczyć ci sprawcy przestępstw lub wykroczeń skarbowych, którzy po popełnieniu czynu zabronionego okażą tzw. „czynny żal”. Jak go okazać? Zawiadamiając urząd skarbowy o popełnieniu czynu zabronionego, ujawniając przy tym istotne okoliczności tego czynu, w szczególności wskazując osoby współdziałające w jego popełnieniu. Nie zaszkodzi dodać, że dołoży się wszelkich starań, aby podobna sytuacja nie powtórzyła się w przyszłości. Zawiadomienie to z reguły składane jest na piśmie, chociaż istnieje możliwość przekazania go ustnie do protokołu. Sama skrucha nie wystarczy jednak, aby „czynny żal” odniósł pożądany skutek. Trzeba jeszcze wyrównać straty poniesione przez fiskusa. W wyznaczonym terminie należy uiścić w całości należność uszczuploną lub narażoną na uszczuplenie. Jak widać, warunkiem skorzystania z instytucji „czynnego żalu” nie jest zapłata tej należności w momencie składania zawiadomienia, chociaż w praktyce tak właśnie na ogół jest. Trzeba to zrobić w terminie wskazanym przez urząd. To dobra wiadomość dla tych, którzy chcą uniknąć kary za popełnienie przestępstwa lub wykroczenia skarbowego, ale nie dysponują odpowiednimi środkami na zapłatę uszczuplonej należności. Mogą bowiem wynegocjować – a przynajmniej spróbować wynegocjować – dogodny termin zapłaty.

PORADA PRAKTYCZNA

Kary za popełnienie czynu godzącego w interesy finansowe państwa można uniknąć. Szansą na bezkarność jest „czynny żal”. Aby jednak szansa ta nie została zmarnowana, skruchę trzeba wyrazić w odpowiedniej formie i we właściwym czasie.

Przykład zawiadomienia o popełnieniu czynu zabronionego

Marek W ………….. ————————-                           Dnia ………….. 2010.

00-000 ………………. ……………….       

NIP:000-000-00-00            

Naczelnik Urzędu    Skarbowego w ……………..

 

Zawiadomienie o popełnieniu wykroczenia skarbowego

W trybie art. 16 ustawy z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz. U. nr 83, poz. 930 ze zm.) składam zawiadomienie o popełnieniu wykroczenia skarbowego określonego w art. 81 § 1 pkt 1 Kodeksu karnego skarbowego. Po złożeniu przeze mnie zgłoszenia identyfikacyjnego na formularzu NIP-3 został mi nadany numer identyfikacji podatkowej na podstawie decyzji Urzędu Skarbowego w Kaliszu z dnia 29 lipca 2000 r. Do tej pory nie musiałem aktualizować danych zawartych w zgłoszeniu identyfikacyjnym. Obowiązek ten powstał dopiero w związku z przeprowadzką i zmianą miejsca zameldowania w kwietniu 2005 r. Zmienił się wówczas urząd skarbowy właściwy w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zapomniałem jednak złożyć zgłoszenie aktualizacyjne NIP w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana danych objętych zgłoszeniem identyfikacyjnym. Uczyniłem to w dniu 30 czerwca 2005 r. Nie działałem z zamiarem popełnienia czynu zabronionego. Informuję jednocześnie, że przy popełnianiu powyżej opisanego czynu nie współdziałałem z innymi osobami.

                                                                                                   …………………………….. podpis

Link http://www.bankier.pl/wiadomosc/Jak-nie-dac-sie-ukarac-za-przestepstwo-s…

Środkami karnymi są:

  • dobrowolne poddanie się odpowiedzialności
  • przepadek przedmiotów
  • przepadek osiągniętych korzyści majątkowych
  • zakaz prowadzenia określonej działalności gospodarczej,
  • wykonywania określonego zawodu bądź zajmowania stanowiska
  • podanie wyroków do publicznej wiadomości pozbawienie praw publicznych
  • środki związane z poddaniem sprawcy próbie poprzez warunkow umorzenie postępowania karnego zawieszenie wykonania kary

 

KOMENTARZ

Analizując statystykę Ministerstwa finansów w zakresie nalożonych mandatów i grzywien nie oceniam sytuacji krytycznie lecz na korzyć zmian w legislacji , strach przed fiskusem czynii większe szkody dla gospodarki, przedsiebiorcy uciekają poza granicę RP. Kwota łączne kary to 47.157.000 zł z czego zaleglości to kwota 37.243.000 jako dane z Izb Skarbowych i Celnych w skali kraju to mała – koszty poboru podatku sa znacznie wyższe jako koszt aparatu podatkowego. Link http://www.mf.gov.pl/_files_/podatki/statystyki/za_2008/zaleglosci_12_20…

Element programu przyjazne państwo jest do zaakceptowaniaKara 450 mln zwrócona J&S – nikt nie zawinił

Agencja Rezerw Materiałowych zwróciła kwotę 450 mln zł, bez odsetek, J&S Energy.

Straciły obie strony :

*ARM odsetki jako agencja rzadowa pdoległa Ministerstwu Gospodarki
*Państwo Polskie koszty procesów zagranicznych
*J&S koszty przewalutowania i straty kursowe za dofinansowanie od akcjonariuszy

Czy w związku ze stratami jakie poniósł Skarb Państwa powinno zostać wszczęte śledztwo prokuratorskie.

Za błędną decyzję sprzed dwóch lat odpowiada ówczesny wiceminister gospodarki Piotr Naimski, osoba ściśle związana z polityką opcji PiS.

W ciągu minionych trzech lat państwo przegrało jednak ponad 160 procesów i państwo musiało wypłacić 100 mln zł odszkodowań. To stosunkowo niewielka suma biorąc pod uwagę wysokość pierwotnie żądanych odszkodowań.

źródło: Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa

Kejow

Ps. Podziwiam spokój Ministra Gospodarki Waldemara Pawlaka PSL

Linki

http://biznes.interia.pl/news/zle-wiesci-dla-budzetu-polska-zaplaci-530-mln-zl,1385264

http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/rzad;musi;oddac;js;pol;miliarda;zlotych,162,0,548770.html

http://www.rmf.fm/fakty,152691,Skarb,Panstwa,kontra,JS,Energy,Stawka,sa,miliardy.html

http://marazm.salon24.pl/137046,glowy-na-talerzu