Jaronwoj Blog Warszawa Polska


Foto konferencja-30 lat Tygodnika Solidarność

PROGRAM UROCZYSTEJ SESJI POWSTANIA TYGODNIKA SOLIDARNOŚC

30 ROCZNICA w siedzibie IPN w Warszawie 13.05.2011r.

Logo konferencji 30 lata Tygodnika Solidarność

Logo konferencji 30 lat Tygodnika Solidarność

Sesja I
Prowadzący: dr Krzysztof Persak
• prof. Andrzej Friszke – Powstanie „Tygodnika
Solidarność”
• Grzegorz Majchrzak – Służba Bezpieczeństwa wobec
„Tygodnika Solidarność” w latach 1980–1982
• Jan Olaszek – Ludzie „Tygodnika Solidarność”
w podziemiu (1981–1989)
• prof. Antoni Dudek – Rola „Tygodnika Solidarność”
w sporze wewnątrz obozu solidarnościowego w 1990 r.

Dyskusja panelowa:
„Tygodnik Solidarność” od powstania do stanu wojennego – Krzysztof Czabański, prof. Andrzej Friszke (prowadzący), Waldemar Kuczyński, Jolanta Strzelecka, dr Kazimierz Wóycicki
Dyskusja panelowa:
„Tygodnik Solidarność” a przełom polityczny w kraju (1989–1991)
– dr Czesław Bielecki, prof. Antoni Dudek (prowadzący), Jan Dworak, dr Józef Orzeł
Dyskusja panelowa:
„Tygodnik Solidarność” a transformacja społeczno-gospodarcza (1991–2011) – Lech Dymarski, Andrzej Gelberg, Mieczysław Gil, Jerzy Kłosiński, Jacek Rybicki (prowadzący), Jan Strękowski

Przemawia Jan Dworak w dyskusji panelowej 30 letcia Tygodnika Solidarność

Przemawia Jan Dworak w dyskusji panelowej 30 letcia Tygodnika Solidarność 13.05.2011

 

Jan Dworak po dyskusji panelowej - 30 lat Tygodnika Solidarność

Jan Dworak po dyskusji panelowej - 30 lat Tygodnika Solidarność

 

Leszek Moczulski przesłuchuje się dyskusji palnelowej 13.05.2011

Leszek Moczulski przesłuchuje się dyskusji palnelowej 13.05.2011

 Kejow

Ps. Padały slowa hasła „Lech Wałęsa” ” Cenzura w mediach”