Jaronwoj Blog Warszawa Polska


Ukraińska szansa na gaz łupkowy i metan z węgla
17 czerwca, 2010, 7:07 am
Filed under: Gaz łupkowy Shale gas, Gazprom, Geopolityka, nowe technologie | Tagi: , , ,

Ukraińska szansa na gaz łupkowy i metan z węgla

Niektóre firmy amerykańskie  już wcześniej interesowały się produkcją metanu węgla kamiennego i gazu łupków na Ukrainie.

 
„Jestem pewien, że będziemy sformalizujemy porozumienia z firmami amerykańskimi do końca tego roku. Mamy bardzo dobre perspektywy dla produkcji łupków gazu, ale lepsze perspektywy dla produkcji metanu węgla kamiennego” Jurij Bojko powiedział w wywiadzie dla kanału telewizyjnego Ukrainy Inter .
 
 
http://geology.com/articles/marcellus-shale.shtml
 
Tymczasem na Ukrainie
 
W kwietniu działająca w Polsce amerykańska firma Eurogas postanowiła wraz z francuskim Totalem poszukać go na Ukrainie, przy polskiej granicy. Na Ukrainie gazu łupkowego szuka także Stell podała Gazeta Wyborcza .
 
ZASADA BIT?
 
Zagranicznych inwestorów chronią konwencje dwustronne o wzajemnej ochronie inwestycji (tzw. umowy BIT). Wymówienie koncesji, podniesienie opłat lub podatków czy jakiekolwiek pogorszenie warunków traktowane będzie, w myśl prawa międzynarodowego, jako „wywłaszczenie” i narazi budżet państwa na niewyobrażalne kwoty odszkodowań przed międzynarodowymi trybunałami arbitrażowymi BIT.
 
 
SZACUNKI UKRAIŃSKIE W GAZIE ŁUPKOWYM
 
Ukraińskiej News Agency przekazała , iż  Pierwszy Zastępca Prezesa Rady Ministrów Andrii Kliuev ogłosił plany zwiększenia krajowej produkcji gazu ziemnego, o 100% lub 20 mld metrów sześciennych do 40 miliardów metrów sześciennych rocznie, w ciągu najbliższych dziesięciu lat.
Minister stwierdził, że złoża łupków Ukrainy wydaje się być jednym z najbardziej perspektywicznych w Europie.
 
Agencja RIA NOVOSTI ogłosiła;  Minister Paliw i Energii Jurij Bojko  powiedział, że według wstępnych prognoz, Ukraina będzie w stanie wytworzyć ponad 7 miliardów metrów sześciennych tych alternatywnych źródeł energii w roku począwszy od trzech do czterech lat.
 
PODSUMOWANIE
Ukraina jest uzależniona od dostaw gazu z rosyjskiego Gazpromu, oświadczenia rządu Ukrainy w sprawie gazu łupkowego są czytelne.
 
Kejow


Fotozagadka Wielkopolska hasło „Alga”
17 grudnia, 2009, 10:27 pm
Filed under: autostrady, Stacja paliw | Tagi: , ,
Szkoła dzieci pędzące do busu szkolnego - pierwszy śnieg

Szkoła dzieci pędzące do busu szkolnego - pierwszy śnieg

W czasie moich peregrynacji po kraju ojczystym zawitałem do Wielkopolski kraju mlekiem i miodem płynącym , znanym z gospodarności.

Oznakowanie dróg w mieście - istona podpowiedź

Oznakowanie dróg w mieście - istona podpowiedź

Strategiczne obiekty przemysłowe - ukryta kamera

Strategiczne obiekty przemysłowe - ukryta kamera

Potężni krajowi monopoliści branży paliwowej inwestują w tej miejscowości strategicznej dla transportu tranzytowego bez opłat autostradowych a’ 11,00 PLN za gate  (bramka)
Nowa inwestycja w czasach kryzysu paliwowego

Nowa inwestycja w czasach kryzysu paliwowego

 Inwestycje kolejowe na 2012
1 sierpnia, 2009, 9:19 am
Filed under: polityka, Transport | Tagi: , , ,

Zwiększenie japońskich inwestycji w sektorze kolejowym

Japoński rząd, wykorzystując coraz większe zaangażowanie wielu krajów w przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym, planuje szereg zagranicznych inwestycji w zakresie budowy energooszczędnych  linii superszybkiej kolei.
 
Do jednej z pierwszych inwestycji w tym zakresie można zaliczyć kontrakt między Hitachi Ltd. a Go- Ahead Group PLC, na mocy którego uruchomiony został w Wlk. Brytanii nowy odcinek superszybkiej kolei High Speed 1 (225km/h). Hitachi producentem dostarczy również pociągi, które zostaną wykorzystane na trasie szybkiej kolei High Speed 2, łączącej Londyn z miastami położonymi na północy Wlk. Brytanii.
 
Oczekuje się, iż japońskie inwestycje w sektorze kolejowym w Wlk. Brytanii będą miały znaczący wkład w obsługę ruchu pasażerskiego podczas olimpiady letniej w Londynie w 2012 r. Japonia zamierza dokonać również inwestycji w sektorze kolejowym również w St. Zjednoczonych oraz w Brazylii, gdzie w związku z organizacją Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej, linie superszybkiej kolei mają zostać wybudowane do 2014 r. Szacuje się, iż ogólna wartość projektu wyniesie 2 bln jenów.
 
 
Na podstawie:
1.     The Japan Times, Hitachi dostarcza szybką kolej w Wlk. Brytanii,3 lipiec 2009 r.
2.     The Japan Times, Rząd japoński planuje zwiększyć ilość zagranicznych inwestycji,3 lipiec 2009 r.
 
Kosztem ok. 240 mln euro do połowy 2012 r. w Katowicach powstanie nowy dworzec kolejowy.
 
 Przestrzeń wokół niego będzie zagospodarowana m.in. na potrzeby handlu, usług i biur.

PKP zawarło umowę w tej sprawie z hiszpańską firmą Neinver, która zapewni finansowanie i zrealizuje projekt.

„Inwestycja w Katowicach jest pierwszym tego typu projektem o tak dużej skali w Polsce. Kolejnymi dworcami, które przejdą dużą modernizację, będą obiekty w Krakowie, Wrocławiu, Gdyni, Poznaniu i Warszawie” – zapowiedział prezes PKP Andrzej Wach.
Uczestniczący w podpisaniu umowy minister infrastruktury Cezary Grabarczyk przypomniał, że modernizacja dworców to jeden z elementów strategii dla kolei. Jak mówił, od niedawna możliwe jest dofinansowanie niektórych tego typu projektów z budżetu. Przedsięwzięcie w Katowicach opiera się jednak na środkach prywatnych.
 

PAP – 23-07-2009 16:26, aktualizacja: 23-07-2009 18:05

MODERNIZACJE DWORCÓW KOLEJOWYCH PKP

Modernizacja dworca Warszawa Centralna etap I obejmie m.in.: wymianę instalacji elektrycznej, oświetlenia, wentylacyjnej i klimatyzacyjnej oraz monitoringu wizualnego. Zakres prac obejmie również remont peronów i modernizację hali głównej. Inwestycja będzie realizowana w latach 2009 – 2012 r. Całkowity koszt inwestycji realizowanej w latach 2009 – 2012 r.  wyniesie 138,25 mln zł, a kwota dofinansowania z UE – 96,78 mln zł.

W ramach rewitalizacji zabytkowego historycznego kompleksu dworca Wrocław Główny zostaną wykonane m.in. takie prace jak: wymiana konstrukcji dachu wraz z pokryciem; wymiana całkowita wszystkich instalacji oraz monitoringu wizyjnego. Wykonana zostanie także elewacja z odtworzeniem detali architektonicznych. Przebudowane zostaną perony oraz na nowo zaaranżowane wnętrza, tak by przystosować obiekt do współczesnych potrzeb podróżnych. Realizacja inwestycji przypadnie na lata 2009-2012 r. Całkowity koszt rewitalizacji wyniesie 112,33 mln zł, z czego 78,63 mln zł będzie pochodzić ze środków UE.

Modernizacja dworca Kraków Główny Podziemny obejmie m.in.: remont konstrukcji żelbetowej z wymianą izolacji układu torowo-peronowego; wykonanie odwodnienia i izolacji hali dworca kolejowego; wykonanie instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej, teletechnicznej i monitoringu wizyjnego oraz budowę schodów ruchomych. Inwestycja będzie realizowana w latach 2008 – 2011 r. Całkowity koszt prac wyniesie 86,41 mln zł, a dofinansowanie z UE – 60,49 mln zł.

Wymienione modernizacje dworców kolejowych, które zostaną dofinansowane ze środków Unii Europejskiej, to nie jedyne inwestycje, które prowadzone są na kolei w ramach przygotowań do mistrzostw EURO 2012. Przez PKP S.A. zostaną wyremontowane również takie dworce jak: Gdańsk Główny, Gdynia Główna Osobowa, Warszawa Wschodnia, Warszawa Zachodnia, Warszawa Gdańska, Katowice Główne, Poznań Główny, Sopot Główny, Łódź Fabryczna oraz Szczecin Główny.

Euroactiv

17 projektów kolejowych:

 
 1. Pomoc techniczna dla przygotowania projektu modernizacji korytarza kolejowego II  E20/CE-20);
 2. Modernizacja linii kolejowej E-20, odcinek Rzepin – (granica państwa);
 3. Modernizacja kolejowego Węzła na linii E-20 w Poznaniu;
 4. Modernizacja linii kolejowej E-20,odcinek Mińsk Mazowiecki – Siedlce;
 5. Modernizacja linii kol. E 20, odc. Siedlce-Terespol, etap I;
 6. Modernizacja linii kolejowej E-30, odcinek Węgliniec – Legnica;
 7. Modernizacja linii kolejowej E-30 na odcinku: Węgliniec-Zgorzelec, Węgliniec-Bielawa Dolna;
 8. Pomoc techniczna dla przygotowania projektu modernizacji linii kolejowej E30/CE30 na odcinku Opole – Katowice – Kraków;
 9. Przygotowanie projektu modernizacji linii kolejowej E-65, odc. Warszawa-Działdowo – Gdynia;
 10.  Przygotowanie dokumentacji przedprojektowej dla Modernizacji linii kolejowej                          CE59 Międzylesie – Wrocław – Głogów – Kostrzyn – Szczecin, Etap I;
 11. Modernizacja linii kolejowej E59 na odcinku Wrocław – Poznań (etap I);
 12. Pomoc Techniczna dla przygotowania modernizacji linii kolejowej E 65 Grodzisk             Mazowiecki -Katowice-Zebrzydowice/Zwardoń – granica państwa, Etap I;
 13. Przygotowanie modernizacji linii kolejowej E-65, odc. Warszawa-Gdynia (etap I);
 14.  Modernizacja linii kolejowej E-65, odc. Warszawa-Gdynia (etap II);
 15.  Przygotowanie projektu modernizacji linii kolejowej E 75, odc. Warszawa-      Sokółka – Suwałki – Trakiszki;
 16.  Poprawa infrastruktury kolejowej w Polsce;
 17. Pomoc w zakresie przygotowania i wdrażania projektów kolejowych ; współfinansowanych z Funduszu Spójności;

NIK o monitorowaniu inwestycji kolejowych w PKP PLK SA

NIK zgodnie z sugestią Prezesa Rady Ministrów zbadała, jak instytucje państwowe (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Infrastruktury, Centrum Unijnych Projektów Transportowych) monitorują realizację inwestycji mających dostosować infrastrukturę kolejową do standardów unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013. Sprawny monitoring umożliwia korygowanie błędów zarówno na etapie planowania inwestycji, jak i podczas jej realizacji. Przyczynia się do optymalnego wykorzystania funduszy europejskich. W tym przypadku chodzi o dofinansowanie kwotą prawie 4,9 mld euro z Funduszu Spójności UE inwestycji kolejowych wartych ponad 7 mld euro.
 

 

Do tej pory nie powstał Lokalny System Informatyczny – ma być gotowy w III kwartale 2009 roku. Powinien być istotnym narzędziem kontroli i nadzoru nad wykonaniem inwestycji oraz ich finansowaniem. Kierownictwo Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) usiłuje go stworzyć od stycznia 2008 roku. Sposób budowy systemu budzi wiele wątpliwości kontrolerów. Początkowo usiłowano go nabyć w drodze przetargu. Zrezygnowano po trzech miesiącach i zdecydowano o zatrudnieniu firmy Omega Software. Wybór ten nie był poprzedzony analizą możliwości firmy i okazał się nietrafiony, zatem w lipcu 2008 roku zdecydowano, że system opracują informatycy zatrudnieni przez CUPT.

NIK uważa, że opracowywanie podstawowych dokumentów, które zawierają procedury działania poszczególnych instytucji, trwa zbyt długo. CUPT opracowywało „Instrukcję Wykonawczą” z opóźnieniem 15 miesięcy (określa ona procedury kontroli, monitorowania nadzoru przygotowania i realizacji projektów). Z kolei ”Instrukcja Wykonawcza” Ministra Transportu zatwierdzona została z opóźnieniem 14 miesięcy (już po zakończeniu kontroli).
 

WNP