Jaronwoj Blog Warszawa Polska


Luka w przepisach o finansowaniu biopaliw

Luka w przepisach o finansowaniu biopaliw

 Decyzja Komisji Europejskiej z września 2009 roku  na obniżone stawki akcyzy, lecz autorzy projektu nie biorą pod uwagę zapowiedzi Ministerstwa Finansów, że nie wystąpi o ich przedłużenie poza kwiecień 2011 roku.

Problem w tym, że na wydłużenie programu wsparcia biopaliw nie zgadza się Unia Europejska. Koniecznym warunkiem zatwierdzenia rozwiązań wspierających rynek biopaliw i biokomponentów było bowiem zobowiązanie polskiego rządu, iż nie będą one obowiązywały dłużej niż do 30 kwietnia 2011 r. Komisja Europejska poinformowała o tym w trybie roboczym Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który koordynuje konsultacje z KE.
Okres obowiązywania notyfikowanego programu mógłby zostać przedłużony jedynie w sytuacji, gdy dane dotyczące m.in. cen paliw i biopaliw, wskazałyby, że udzielane wsparcie jest w całości przenoszone na konsumentów w formie obniżenia cen, lub że udzielana pomoc jest zgodna z postanowieniami Wytycznych Wspólnotowych w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska.  

WNP.pl

SPADŁA PRODUKCJA BIOPALIW W I KW 2010

Według URE w I kwartale roku miejsce na polskim rynku znalazło nieco ponad 84 tys. ton biokomponentów. W analogicznym okresie ubiegłego roku wielkość ta wyniosła aż 111 tys. ton. Szczególnie widoczny jest spadek sprzedaży estrów, które stanowią największy segment rynku biokomponentów. W pierwszym kwartale ubiegłego roku sprzedano ich 73,8 tys. ton a w tym roku tylko 56,8 tys. ton. Warto też zauważyć, że wzrosła – choć nieznacznie – sprzedaż bioetanolu, z 13,9 do 16 tys. ton. Pozostałą część sprzedaży biokomponentów stanowiły oleje roślinne – 11,5 tys. ton w I kwartale tego roku.

Pomimo kiepskich warunków pogodowych URE odnotowało jednak wzrost krajowej produkcji biokomponentów. Wyniosła ona 127,7 tys. ton podczas, gdy rok temu było to 125,5 tys. ton. Wzrost ten zawdzięczamy głównie produkcji bioetanolu, która w I kwartale ubiegłego roku wyniosła 25,5 tys. ton by w tym roku zwiększyć się do 49,4 tys. ton. Wzrost ten wziął się jednak nie z większego zapotrzebowania krajowego rynku, ale z postępującego wzrostu eksportu polskiego bioetanolu. Poza granicami nabywców znalazło 16,6 tys. ton. Warto podkreślić przy tym, że rok temu URE w ogóle nie odnotowało eksportu tego surowca a w IV kwartale 2009 wyniósł on 14,8 tys. ton.
WNP.pl

DRAKOŃSKIE KARY

Paliwowe koncerny dopłacą w tym roku do biopaliw 700 mln zł. Wolą je sprzedawać ze stratą niż płacić wysokie kary. Eksperci szacują, że B100 może być jeszcze tańsze. W tym roku biopaliwa muszą stanowić co najmniej 5,75 proc. w ogólnej liczbie paliw wprowadzonych na rynek – czytamy w Rzeczpospolitej.

Za każdy litr biokomponentu, którego brakuje do zrealizowania obowiązku, koncerny musiałyby zapłacić ok. 17 zł kary. Jak informuje Rzeczpospolita to największa kara w całej Unii, dlatego koncernom będzie się opłacało sprzedawać B100 za każdą cenę.

Portal Spozywczy

 Stracą kierowcy, gdyż ceny paliw mogą wzrosnąć – informuje „Parkiet”.

Biopaliwa uderzą po kieszeni

Wynika to z założeń zmian do ustawy o biopaliwach, które przedstawiło Ministerstwo Gospodarki. Znoszą one ulgi na paliwa konwencjonalne, które zawierają tylko niewielki dodatek biokomponentów. Zwolnienia w akcyzie mają przysługiwać dopiero za dodawanie ponad 7 proc. estrów do oleju napędowego i ponad 5 proc. etanolu do benzyn. Od tego progu stacje benzynowe maja obowiązek informowania kierowców, że jest to biopaliwo.

Polecam moje poprzednie posty

http://jaron.salon24.pl/114456,drakonskie-kary-za-biopaliwa-wsk-ncw-dla-koncernow

http://jaron.salon24.pl/174507,narodowy-cel-wskaznikowy-biopaliwa-czyli-import

POLITYKA UE

Certyfikacja biokomponentów w paliwach podniesie ceny na stacjach

KejowNarodowy Cel Wskaźnikowy – kolejna pułapka UE dla paliwowców
30 września, 2009, 7:17 am
Filed under: biopaliwa, ekologia, Paliwa | Tagi: , , , ,

Narodowy Cel Wskaźnikowy – kolejna pułapka UE dla paliwowców

Firmy naftowe nie informują już tak chętnie o tym, ile zarabiają na blendowaniu bioetanolu z benzyną, czy produkcji paliw ETBE –  koszt zakupu jednego litra biokomponentu przez producenta paliw oscylował w minionym roku na poziomie 1,88-1,95 zł, podczas gdy ulga akcyzowa pozwala na odzyskanie z tej kwoty ok. 1,5 zł. To oznacza, że w rzeczywistości dla producentów paliw koszt biokomponentu dodawanego do tradycyjnych paliw (przepisy normalizacyjne PN-EN-228 oraz krajowe wymagania jakości paliw dopuszczają obecnie do 5 proc. takich dodatków pod względem objętościowym) wynosi zaledwie 38-45 groszy na litrze

WNP/Apanowicz

OPLACALNOŚĆ BIODIESLA

Sprzedaż paliwa B100, czyli estrów rzepakowych po prostu nie opłaca się.

                    …….. * * * ……………..

Polskie przepisy są najbardziej restrykcyjne w całej Unii Europejskiej, jeśli chodzi o sankcje za niespełnienie Narodowego Celu Wskaźnikowego (NCW) w dziedzinie biopaliw.

Tylko w pierwszym półroczu 2009 roku PKN Orlen wprowadził na rynek ok. 3 mln ton oleju napędowego i 1,5 mln ton benzyn zawierających biokomponenty.

ZMIENIEJSZYĆ NCW

Ministerstwo Gospodarki powinno jak najszybciej zainicjować zmianę rozporządzenia zmniejszając poziom NCW na 2009 r. z 4,60 do poziomu 4,05 proc., czyli poziomu, w którym bez zbędnych nakładów można wykonać NCW. Przepisy dopuszczają taką możliwość w warunkach nadzwyczajnych. Naszym zadaniem takie warunki obecnie istnieją. I aby uzyskać pożądany skutek, takie rozporządzenie powinno wejść w życie do końca I kwartału 2009 r. Możliwa jest także szybka zmiana ustawy biopaliwowej wprowadzającej jako paliwo normatywne B7 i E10.

CEL WSKAŹNIKOWY
Obligatoryjny udział procentowy biokomponentów w rynku paliw ciekłych.
Harmonogram dochodzenia do NCW, liczonego według wartości opałowej paliw:

2008 r. – 3,46 proc.
2009 r. – 4,60 proc.
2010 r. – 5,75 proc.
2013 r. – 7,10 proc.
2020 r. – 10 proc.
 

UE wyraźnie stwierdza, że jedynym parametrem, które winny spełnić kraje członkowskie, jest osiągnięcie udziału biopaliw na poziomie 5,75 proc. w 2010 r. Jak kraje chcą dojść do tego poziomu, to ich sprawa. Teoretycznie dany kraj może mieć poziom zerowy w 2009 r., natomiast w 2010 r. musi osiągnąć wymagany poziom. I wiele państw wcale nie spieszy się tak jak my. Dla przykładu w 2009 r. Dania zakłada osiągnięcie poziomu 3 proc., Finlandia – 4 proc., Hiszpania – 3,40 proc., Wielka Brytania – 2,80 proc., Włochy – 2,50 proc. Polska w tym rankingu jest w ścisłej czołówce, jednak z tą różnicą, że w innych krajach zaleca się osiągnięcie wyższego poziomu, a u nas istnieje obowiązek jego wykonania. Niewykonanie w tych krajach zaleconego poziomu nie skutkuje sankcjami. W Polsce karami, najsroższymi w całej Unii.

Gazeta Prawna / e-petrol.pl

KONKLUZJA

Jest sprytny sposób na obejście NCW – firma produkujaca biopaliwa oraz dokonująca importu klasycznych paliw działa poniżej 1 roku poczym kończy działalność.  Nie obejmują ja przepisy o NCW ani o obowiazkowych zapasach. „Dziurka” legislacyjna dla biednych. Nadal jest brak wystarczającej produkcji ON ( oleju napędowego) , może aktywność Lotosu zmiejszy ten deficyt – na razie cała nadzieja w importerach.

KEJOW