Jaronwoj Blog Warszawa Polska


Morskie elektrownie wiatrowe- Bałtyk Południowy

Morskie elektrownie wiatrowe- Bałtyk Południowy

Po raz pierwszy szerzej spotkałem sie z tematem morskich elektrowni wiatrowych na konferencji w Gdańsku poświeconej Skarbom Ziemi Kaszubskiej  zorganizowana przez Grupę radnych Miasta Gdańska oraz Stowarzyszenie „Skarby Ziemi Kaszubskiej” w Wejherowie 20 maja 2010r. Polska próbuje w nowej dziedzinie energetyki wiatrowej a świat ma już osiagniecia

 

 

Producencie polscy elektrowni wiatrowych
 
3 zakłady, które już teraz gotowe są do realizacji zamówień na potrzeby morskich farm wiatrowych: Spomasz SA (Żary), producent konstrukcji przeznaczonych do zastosowań morskich. Obecnie firma produkuje elementy wież morskich elektrowni wiatrowych i zatrudnia około 450 osób. Spółka KK-Electronic (Szczecin) zajmuje się produkcją systemów sterujących morskimi farmami wiatrowymi, a LM Glassfieber (Goleniów) jest jednym z najważniejszych producentów skrzydeł do turbin wiatrowych.
 
KONCEPCJA System Polskich Sieci Morskich® – Założenia koncepcyjne listopad 2009 r.
 
Link
http://www.ptew.pl/html2006/doc/koncepcja-psm.pdf

http://www.ptew.pl/documents/Gospod_Spol_Asp_Rozw_Offshore_w%20Polsce_OK.pdf

Planowany przebieg przyłączy farm morskich i linii przesyłowych do Szwecji – wizja do 2030.

Przyłącza Farm Morskich

System Polskich Sieci Morskich® – wizja do 2050 r.

Polskie Sieci Morskie

 Realizacja celów na rok 2020 rodzi konieczność wybudowania 12 statków do instalacji turbin na głębokościach 30-40 m. Koszt wybudowania jednej jednostki to ok. 200 mln EUR.

 http://www.biznespolska.pl/komunikaty/?contentid=197680

– Polskie stocznie stanowią potencjalne miejsce budowy takich jednostek – mówi Bogdan Gutkowski, Prezes Polskiego Towarzystwa Energetyki Wiatrowej – Trójmiejskie stocznie wykonały już jedną platformę do stawiania turbin na morzu (Thor)- Budowa statków wiąże się także z zamówieniami w branży hutniczej. Pomimo słabego rozwoju wewnętrznego rynku lądowej energetyki wiatrowej, od dziesięciu lat wzrasta liczba podmiotów, które zajmują się produkcją mniej skomplikowanych podzespołów. W ostatnich kilku latach widoczna jest coraz większa aktywność firm w tym obszarze. Nowe zlecenia dla polskich stoczni, zamówienia w branży hutniczej, powstanie nowych zakładów przemysłowych, to tylko niektóre perspektywy związane z rozwojem morskiej energetyki wiatrowej w Polsce. Rozwój sektora wiąże się ze wzrostem bezpieczeństwa energetycznego, ochroną klimatu i tworzeniem nowych miejsc pracy. Wczesny etap kształtowania morskiej energetyki wiatrowej w UE stwarza okazję dla polskich przedsiębiorstw do poszerzenia lub całkowitej zmiany profilu działalności. Na to, czy ten potencjał zostanie odpowiednio wykorzystany będzie miała również wpływ polityka państwa w tym zakresie. Z uwagi na dostępność infrastruktury transportowej preferowanym obszarem do tego rodzaju inwestycji jest nadmorski obszar Polski, jednak rozwój sektora może mieć pozytywny wpływ również na pozostałe części kraju.

 PODSUMOWANIE

Jest nowy nie zagospodarowany segment styku gospodarki morskiej i energetyki.. Warto pochylić sie na tematem po przeczytaniu założeń i koncepcji – jestem optymisją reszta w UE i polskim rzadzie.

Kejow