Jaronwoj Blog Warszawa Polska


Opis systemu radiolatarni NDB (ПРС) lotniskowej
2 stycznia, 2011, 3:46 pm
Filed under: legislacja | Tagi: , ,

Приводная радиостанция (ПРС) Nadajnik radiolatarni bezkierunkowej NDB

Radiostacja NDB naziemna

Radiostacja NDB naziemna

 

Radiokompas RMI na samolocie TU-154M

Radiokompas RMI na samolocie TU-154M

Radiokompas RMI na pokładzie TU-154M

Radiokompas RMI na pokładzie TU-154M

Rysunek lotniskowy dla radiolatarnii WPP klasy I-II-III

Rysunek lotniskowy dla radiolatarnii WPP klasy I-II-III

Plan horyzontalny radiolatarni WPP wymiary na lotnisku

Plan horyzontalny radiolatarni WPP wymiary na lotnisku

Zakres obszaru dla radiolatarni WPP klasy I-II-III

Zakres obszaru dla radiolatarni WPP klasy I-II-III

Tabela klas radiolatarni WPP

Dane dotyczace rozwiazań techniki rosyjskiej w zakresie wyposazenia lotnisk i przyrzadów pokładowych TU-154M .
Analiza pobieżna dokonana według dokumentu normtaywnego władz rosyjskich.
Приказ Министерства промышленности и торговли РФ от 30 декабря 2009 г. № 1215
„Об утверждении нормативных методических документов, регулирующих функционирование и эксплуатацию аэродромов экспериментальной авиации”
В соответствии с Положением о Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 438 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 24, ст. 2868; № 42, ст. 4825; № 46, ст. 5337; 2009, № 3, ст. 378; № 6, ст. 738; № 11, ст. 1316; № 33, ст. 4088), поручением Правительства Российской Федерации от 8 июля 2008 г. № СИ-П7-4100 и в целях государственного регулирования деятельности аэродромов экспериментальной авиации приказываю.

Nieniejsze opracowanie jest dla oceny ustaleń według opisu z Wikipedii.

Radiolatarnia bezkierunkowa, NDB (ang. Non-Directional Beacon) – naziemny nadajnik radiowy o charakterystyce bezkierunkowej, pracujący na w zakresie częstotliwości 190-1750 kHz, zwykle z rastrem 1 kHz (fale od długich do średnich), wykorzystywany w systemie radionawigacji lotniczej.

Radiolatarnie umieszcza się najczęściej na osi pasa lotniska, kilka kilometrów przed jego progiem. Radiokompas ADF (ang. Automatic Direction Finder) zainstalowany na pokładzie statku powietrznego, po dostrojeniu do częstotliwości wybranej radiolatarni, wskazuje na nią kąt kursowy. Kierunkowa antena ramowa radiokompasu ustawiana jest na najsłabszy sygnał, co wynika z ostrzejszego minimum niż maksimum charakterystyki kierunkowej anteny, w stosunku do anteny dookólnej.

Żródło Wikipedia

 KejowTrzebinia porażka ABW contra UKS – kto kogo?! czy jak zrobić aferę po polsku
15 grudnia, 2010, 3:28 pm
Filed under: bezprawie, legislacja, Paliwa, polityka, Rafineria | Tagi: , ,

Trzebinia porażka ABW contra UKS – kto kogo?! czy jak zrobić aferę po polsku

 • Co było i jest 

15.12. Kraków (PAP) – Ośmiu oskarżonych odpowie przed krakowskim sądem za wprowadzenie do obrotu 17 tys. ton podrobionego oleju napędowego o wartości ponad 30 mln zł i pranie brudnych pieniędzy. Według ustaleń prokuratury, grupą kierował były pracownik Rafinerii Trzebinia Józef D.

„Prokuratura Apelacyjna w Krakowie skierowała w tej sprawie akt oskarżenia do sądu” – powiedział w środę PAP rzecznik prasowy Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie prok. Józef Radzięta

16 listopada 2009 do Sądu Okręgowego w Krakowie trafiło pismo  prawników b. Prezesa Rafinerii Trzebinia Grzegorza Ślaka. Odrzucają zarzuty o uszczuplenia podatkowe i oszustwa, sformułowane w akcie oskarżenia przez prokuraturę apelacyjną. Wnioskują o umorzenie postępowania bez rozpatrywania sprawy. Wniosek przygotowała m.in. kancelaria prawna byłego ministra sprawiedliwości, Zbigniewa Ćwiąkalskiego.

– Z punktu widzenia prawa nie można oskarżać o uszczuplenie podatkowe w sytuacji, gdy uszczuplenia nie wykazały żadne organy kontroli skarbowej ani sąd. Nie ma też podstaw prawnych, by oskarżać mnie o oszustwa – twierdzi Grzegorz Ślak.

Jak prokurator Wełna mieszał w paliwach

To niejedyna sprawa, z którą boryka się prezes Ślak. Od ponad dwóch lat w krakowskiej prokuraturze toczy się przeciw niemu śledztwo w sprawie rzekomego uszczuplenia należności podatkowej o gigantyczną kwotę 764 mln zł. Miało do tego dojść w latach 2002-04, a więc w okresie, kiedy stał na czele Rafinerii Trzebinia. Dotąd jednak ani nie umorzono sprawy, ani nie sformułowano aktu oskarżenia. Na początku maja w rozmowie z „PB” prokurator Łukasz Gramza sugerował, że decyzja może zapaść w ciągu trzech miesięcy. Tak się jednak nie stało.

Miesiąc temu prokurator Marek Wełna z biura ds. przestępczości zorganizowanej prokuratury krajowej twierdził, że w ciągu najbliższych dni prokuratura uzupełni i zmieni zarzuty dotyczące udziału Grzegorza Ślaka w nielegalnym obrocie paliwami. Nadal ich jednak nie sformułowano, a prokurator Wełna tłumaczy zwłokę m.in. koniecznością prze- prowadzenia dodatkowych czynności.

Polityczny areszt wydobywczy

 Chciałbym, aby takie sytuacje już nigdy nie spotykały menedżerów, którzy chcą faktycznie coś zrobić w przedsiębiorstwach z udziałem skarbu państwa. Dlatego postaram się, by osoby, które naruszyły prawo przy stawianiu mi zarzutów, poniosły odpowiedzialność. Rozważam złożenie doniesienia do prokuratury przeciwko prokuratorowi prowadzącemu sprawę. Nie może być tak, że w kraju w środku Europy można człowieka pozbawić wolności i oczerniać go w oczach opinii publicznej. I to tylko dlatego, że jest to w interesie politycznym władzy wykonawczej – zaznacza.

Gdy Grzegorz Ślak wyszedł w 2006 r. z aresztu (za kilkusettysięczną kaucją i zakazem opuszczania kraju), postanowił działać i bronić swojego dobrego imienia.

– Zleciłem ekspertyzy prawne, które miały wykazać, czy można było postawić mi zarzuty w sytuacji, gdy żaden organ podatkowy uszczuplenia nie stwierdził, a ponadto istniała wiążąca interpretacja podatkowa. Ta z mocy prawa wyłącza odpowiedzialność karną. Ekspertyzy wykazały jednoznacznie, że zarzutów takich nie można było postawić. Nastąpiło więc naruszenie prawa – podkreśla Grzegorz Ślak

KejowGronkiewicz Waltz o podatku „janosikowym”50% Prof.Kuleszy
29 czerwca, 2010, 7:42 pm
Filed under: Historia, legislacja | Tagi: , ,

Gronkiewicz Waltz o podatku „janosikowym”50% Prof.Kuleszy

Rozmawiamy z ministrem finansów, który zaproponował sześć możliwości modyfikacji mechanizmu naliczania „janosikowego”. Nie wykluczam jednak, iż w pewnym momencie skierujemy skargę do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie naliczania „janosikowego”. – powiedziała w rozmowie z wnp.pl Hanna Gronkiewicz-Waltz prezydent m.st. Warszawy.

http://finanse.wnp.pl/hanna-gronkiewicz-waltz-o-mozliwosci-modyfikacji-janosikowego,113622_1_0_0.html

INTERPELACJA SEJMOWA 

Szanowny Panie Marszałku! W związku z przesłaną, przy piśmie z dnia 14 marca 2008 r. nr SPS-023-1848/08, interpelacją posła Andrzeja Halickiego w sprawie możliwości zawieszenia tzw. podatku janosikowego wpłacanego do budżetu państwa przez miasto stołeczne Warszawa, uprzejmie wyjaśniam:

   Zgodnie z art. 29 ust. 1 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 203, poz. 1966 z, późn. zm.) – gminy, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie (wskaźnik G) jest większy od 150% wskaźnika dochodów podatkowych wszystkich gmin (wskaźnika Gg), oraz powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie (wskaźnik P) jest większy od 110% wskaźnika dochodów podatkowych wszystkich powiatów (wskaźnika Pp), dokonują wpłat do budżetu państwa, odpowiednio z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin i część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów.

http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/main/0993C1B6

Istota podatku

W ramach „janosikowego” bogate miasta, powiaty czy gminy muszą łożyć na utrzymanie biedniejszych jednostek samorządowych. Według danych „Rzeczpospolitej”, w tym roku suma kwot, jakie zasobniejsze samorządy będą musiały oddać tym dysponującym mniejszymi wpływami to 1,9 mld zł.

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wszystkie gminy, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca jest większy niż 150 proc. wskaźnika dochodów podatkowych wszystkich gmin, zobowiązane są do odprowadzania nadwyżki do budżetu państwa.

Tym razem protestuje Warszawa

W tym roku głos w sprawie podatku „janosikowego” zabrały władze Warszawy. Z 1,9 mld zł, jakie w tym roku oddadzą w ramach subwencji wyrównawczej najbogatsze samorządy, 600 mln zł pochodzić będzie z Warszawy. – W przeliczeniu na jednego mieszkańca Warszawa płaci aż 375 zł, Poznań 100 zł, a Wrocław 48 zł – mówi cytowany przez „Rzeczpospolitą” Mirosław Czekaj, skarbnik stolicy.

Oprócz wspomnianych już Warszawy i Poznania, znaczne kwoty (po kilkadziesiąt milionów złotych) „janosikowego” płacą Wrocław, Kraków, Katowice i Gdańsk. Z danych zebranych przez „Rz” wynika, że w przyszłym roku tylko duże miasta zapłacą ponad 1 mld zł podatku.

http://samorzady.polska.pl/goracytemat/article,Powrot_dyskusji_o_janosikowym,id,303588.htm

Ministerstwo Finansów odrzuciło prośbę 75 gmin i powiatów, aby odstąpić od obowiązku zapłaty janosikowego przez Mazowsze.

Ministerstwo Finansów przyznało, że obecna ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego nie przewiduje możliwości umarzania, odraczania lub rozkładania na raty wpłat na subwencję regionalną dla województw oraz subwencję równoważącą dla powiatów, miast i gmin. Jak wyjaśnił resort, w 2010 roku wpłat będzie dokonywało 87 gmin, 55 powiatów i 2 województwa. Najwięcej na ten cel przeznaczy Mazowsze.

Ministerstwo Finansów podkreśla, że modyfikacja sposobu naliczania wpłat na janosikowe wymagałaby zmian prawnych. Uzgodnienia w tej sprawie rząd przeprowadza z udziałem strony samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Stosowne propozycje zmian MF zgłosiło stronie samorządowej w marcu tego roku, ale przedstawiciele samorządów jeszcze się do nich nie odnieśli. Swoje propozycje zmiany konstrukcji janosikowego może do Komisji Wspólnej zgłosić również województwo mazowieckie. 

 Gazeta Prawna

PODSUMOWWANIE 

Przekazanie 50% dochodu m.st. Warszawy to nieporozumienie.

Kejow

Ps. Trawestacja hasła ” Cały naród buduje swoją stolicę” – „Pomożecie?- Pomożemy” . Dochód budżetu m.st Warszawy wynosi ponad 12 mld zł.Plany emisji spalin pojazdów i paliw EURO5-auta droższe
24 czerwca, 2010, 7:52 am
Filed under: ekologia, emisja, emisja CO2, legislacja, Transport | Tagi: , , , , ,

Plany emisji spalin pojazdów i paliw EURO5-auta droższe

Euro IV i Euro V to normy ustanowione przez Unię Europejską dla pojazdów powyżej 3,5 tony umożliwiające kontrolę emitowanych przez nie spalin, w szczególności tlenku azotu (Nox), cząsteczek stałych (PM), węglowodoru (HC) oraz tlenku węgla (CO).

Tabela 1
Normy emisji UE dla samochodów osobowych (kategorii M 1 *), g / km
NORMA
Data
CO CO
HC HC
HC+NOx
NOx
PM
Zapłonie samoczynnym (Diesel)
Euro 1†
1992.07
2.72 (3.16)
– –
0.97 (1.13)
– –
0.14 (0.18)  
Euro 2, IDI
1996.01
1.0 1,0
– –
0.7 0,7
– –
0.08 0,08
Euro 2, DI
1996.01 a
1.0 1,0
– –
0.9 0,9
– –
0.10 0,10
Euro 3
2000.01
0.64 0,64
– –
0.56 0,56
0.50
0.05 0,05
Euro 4
2005.01  
0.50
– –
0.30
0.25
0.025
Euro 5
2009.09 b
0.50
– –
0.23
0.18
0.005 e
Euro 6
2014.09
0.50
– –
0.17 
0.08
0.005 e
Zapłonem iskrowym (benzynowe)
Euro 1†
1992.07
2.72 (3.16)
– –
0.97 (1.13)
– –
– –
Euro 2
1996.01
2.2 2,2
– –
0.5 0,5
– –
– –
Euro 3
2000.01
2.30
0.20
– –
0.15
– –
Euro 4
2005.01
1.0  
0.10
– –
0.08
– –
Euro 5
2009.09 b
1.0 1,0
0.10 c
– –
0.06
0.005 d,e
Euro 6
2014.09
1.0
0.10 c
– –
0.06 
0.005 d,e
* Na Euro 1 .. 4 etapów, samochody osobowe> 2.500 kilogramów były homologację jako pojazdy kategorii N 1
† Wartości w nawiasach są zgodności produkcji (COP) ogranicza
a – do dnia 30.09.1999 (po tej dacie DI silniki muszą spełniać ograniczenia IDI)
b – 2011,01 dla wszystkich modeli
c – NMHC = 0.068 g/km c – i NMHC = 0,068 g / km
d –  – wyłącznie w odniesieniu do pojazdów napędzanych silnikami DI
e –  – 0,0045 g / km przy użyciu procedury pomiaru PMP
 
Po akcesji Polski do Unii Europejskiej nie można rejestrować w Polsce samochodów sprowadzonych z innych państw Unii, jeżeli nie spełniają one normy EURO 2 (dotyczącej emisji spalin). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów jest w tej kwestii jednoznaczne (Dz.U. 2004 nr 110, poz. 1169). Mówi ono, iż w przypadku zgłoszenia do pierwszej rejestracji pojazdu sprowadzonego z zagranicy jego właściciel dołącza do wniosku o rejestrację wyciąg ze świadectwa homologacji lub odpowiadający mu dokument wystawiony przez producenta bądź upoważnionego przedstawiciela producenta, potwierdzający homologację pojazdu lub silnika pojazdu w zakresie emisji zanieczyszczeń zawartych w spalinach zgodnie z wymaganiami określonymi przynajmniej w 03 serii poprawek do Regulaminu nr 83 EKG ONZ lub w 02B serii poprawek do Regulaminu nr 49 EKG ONZ (w zależności od zakresu stosowania tych regulaminów) albo równoważnych dyrektyw WE, o których mowa w przepisach o homologacji pojazdów.
Konieczność spełniania powyższej normy emisji spalin (posiadania fabrycznego katalizatora) dotyczy wszystkich importowanych pojazdów, również tych sprowadzanych w ramach mienia przesiedleńczego. Wyjątek stanowią pojazdy wolnobieżne (prędkość poniżej 25 km/h) oraz ciągniki rolnicze.
 
OLEJE SAPS DLA SILNIKÓW WEDŁUG  NORMY EURO 5
 
Oleje low SAPS
Dla nowych formulacji olejów wprowadzono określenie „low SAPS” – oznaczające niski poziom popiołu siarczonego (SA), fosforu (P) i siarki (S). Poziom ograniczeń zależy od klasy jakości ACEA: dla klasy E6 (ciężarówki) – SA ( popiół siarczanowy (sulphated ash-S.A.) [poniżej 1, 0%, S (siarka) 0, 3%, P (fosfor) 0, 08%, natomiast dla samochodów osobowych ACEA C2/C3 – SA poniżej 0, 8%; ACEA C1/C4 – SA poniżej 0,5%]
 
Seria Shell Rimula
Przykładem olejów wyprodukowanych w technologii „low SAPS” dla samochodów ciężarowych są oleje Shell Rimula. Firma Shell posiada w swojej ofercie oleje syntetyczne Rimula R6 LME 5W-30 i Rimula R6 LM 10W-40, które spełniają wymagania klasy jakości ACEA E6.
Najnowocześniejsze oleje umożliwiają zabezpieczenie filtrów cząstek stałych DPF przed zablokowaniem przy maksymalnie wydłużonych przebiegach. Oleje te spełniają również normy takich firm jak MAN czy Mercedes Benz, które stosują ich do fabrycznego zalania silników. Olejem spełniającym wymagania najnowszej klasy jakości ACEA E9 jest Rimula R4 L 15W-40, który spełnia również nową normę Mercedes Benz (228.31). Natomiast oleje dla samochodów osobowych wyprodukowane w technologii „low SAPS” to oleje z rodziny Shell Helix.
 
Euro 5 – konieczny filtr DPF
Zgodnie z rozporządzeniem Unii Europejskiej wprowadzona od października 2009 roku norma Euro 5 wymusza, aby wszystkie nowe samochody osobowe i dostawcze wyposażone w silnik Diesla miały zamontowany filtr DPF. W konsekwencji auta wymagają stosowania odpowiednio dobranych środków smarnych.
 
AUTO FLESZ
 
Co to jest AdBlue
 
AdBlue – nazwa handlowa; należący do VDA zarejestrowany znak towarowy – AdBlue jest to farmaceutycznej czystości 32,5% roztwór mocznika, bez dodatków obcych i zdemineralizowanej wody. Reduktor wynaleziony specjalnie dla zastosowania w branży motoryzacyjnej w celu dopalenia w katalizatorze SCR szkodliwych dla środowiska tlenków azotu i cząsteczek stałych. Wyprodukowany zgodnie z normami DIN 70 070. AdBlue nie jest substancją zaliczaną do niebezpiecznych ani groźnych dla środowiska. Nie jest palny ani wybuchowy, ani szkodliwy dla zdrowia. Wadą jest jego łatwość zanieczyszczenia, co doprowadza do niezdatności do użytku. AdBlue jest także korozyjny, łatwo krystalizuje się i od -11°C zamarza. Dlatego też do jego dystrybucji konieczne są specjalne zbiorniki, pompy, węże, pistolety. Zużycie AdBlue waha się ok. 4-5% na litr oleju napędowego. Zbiorniki na AdBlue są wielkości od 8 do 95 litrów w zależności od modelu pojazdu. Na pełnym zbiorniku AdBlue samochód przejedzie powyżej 6.000 km. AdBlue jest nietoksyczny, bezwonny, bezbarwny, bezpieczny dla otoczenia i przyjazny dla środowiska. Wysoka jakość roztworu wymagana jest nie tylko na etapie produkcji, ale także podczas transportu i przechowywania.
Link:  http://pl.wikipedia.org/wiki/AdBlue
 
AdBlue to nietoksyczny roztwór mocznika, stosowany do chemicznej redukcji tlenku azotu (NOx) w samochodach ciężarowych.   AdBlue jest sklasyfikowany jako produkt o minimalnym ryzyku podczas transportu. AdBlue spełnia wymagania normy  DIN V 70070  oraz regulacji ISO  i CEFIC co gwarantuje bezpieczne i bezawaryjne funkcjonowanie systemm SCR w Państwa pojazdach.
 
Euro 5 – co to jest?
Euro 5 to najnowsza europejska norma prawna, regulująca wymagania dotyczące emisji spalin samochodów ciężarowych.
 • Od 1 października 2009 wszyscy użytkownicy mają obowiązek dostosowania się do wymogów Euro 5
 • Konstruktorzy silników Euro 5 opracowali dwie metody wtórnej obróbki spalin pozwalające zmniejszyć emisję gazów tlenku azotu (NOx) i cząstek stałych (PM):
  EGR – Exhaust Gas Recirculation (recyrkulacja gazów spalinowych) – redukcja NOx
  SCR – Selective Catalyst Reduction (selektywna redukcja katalityczna) – redukcja NOx
 
 • Producenci OEM postanowili zastosować co najmniej jedną z powyższych metod w projektowaniu nowych silników Euro 5.
 • Nowe systemy wtórnej obróbki spalin wymagają stosowania nowych olejów silnikowych o udoskonalonej formule.
 • Nowe rozwiązania technologiczne wymagają specyficznych parametrów od oleju silnikowego.
 • Trudności do pokonania:
 • wyższa zawartość sadzy jako rezultat niższych temperatur spalania przy stosowaniu metody EGR, co wpływa na gęstnienie oleju,
 • większe utlenianie oleju jako rezultat niskiej temperatury zapłonu (wyższe temperatury spalania) przy stosowaniu metody SCR,
 • pojawienie się osadu z oleju przy stosowaniu metody DPF oznacza konieczność jego wymiany,
 • konieczność sprostania innym, trudnym wymogom ze względu na dłuższe przerwy między wymianami oleju

 

 
Porównanie norm emisyjnych USA – EUROPA
 
http://www.autofirmowe.pl/cms/content/repository/images/inne/AF-31/63-tabela-normy-emisji-zanieczyszczen_d.jpg
 
 
 
PODSUMOWANIE
 
Tradycyjny silnik samochodowy powoli zbliża się do kresu możliwości udoskonalania. Nie jest możliwy dalszy znaczny wzrost jego sprawności, bo maksymalna sprawność silnika cieplnego, którego odmianą jest silnik spalinowy, wynika z czysto fizycznych ograniczeń, z samej zasady jego działania. Już teraz ponosi się coraz większe nakłady na coraz mniejsze rezultaty. Prawodawcy liczą, że ostre normy zmuszą konstruktorów do większego wysiłku, a konstruktorzy dobrze wiedzą, że jeśli nie będzie technicznych możliwości spełnienia norm, to te ostatnie się poluzuje.
 
Kejow


Blockouty energetyczne w Polsce według prof. Żmijewski a polityka energetyczna rządu RP

Blockouty energetyczne-prof. Żmijewski a polityka

 Jedyna szansa aby światło nam nie zgasło jest zwrot inwestycji w stronę energetyki odnawialnej i oszczędności energetycznej. Stan OZE w Polsce jest podobny do stanu wałów przeciwpowodziowych. Kiedy zwiększy się zapotrzebowanie na energię elektryczną grożą nam blackout’y – powiedział prof. Żmijewski, Sekretarz Generalny  Społecznej Rady Narodowego Programu Redukcji Emisji, jednego z panelistów w dyskusji na temat odnawialnych źródeł energii podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Mamy kilkadziesiąt tysięcy wniosków o przyłączenie nowych mocy, kilka tysięcy zgód na przyłączenie i kilkaset rzeczywistych przyłączeń. Nieprawdziwi inwestorzy w OZE zdominowali rynek i ten kto chce zainwestować musi najpierw odkupić pozwolenie

WNP.PL

PRZYCZYNY OSTRZEŻENIA O BLACKOUCIE 

Energetyka łączyła się, dzieliła, konsolidowała, konferowała – profesor Żmijewski, podówczas szef Polskich Sieci Elektroenergetycznych był częstym prelegentem – a sieci jak czekały na modernizację, tak czekają. Dziś chmary czarnowidzących ekspertów podsumowują lokalne blackouty dramatycznymi apelami, przypominając, że polskie elektrownie mają po 30-40 lat, że sieć jest jeszcze starsza i że potrzeba kilkadziesiąt miliardów złotych na modernizację.

Antypressblog

ANALIZA BLACKOUTu z 2006

Żmijewskiego nie przekonuje tłumaczenie spółki PSE Sieci „Operator”, że przyczyną awarii mogło być również zwiększone zapotrzebowanie w regionie warszawskim „w związku z użytkowaniem urządzeń chłodzących” – jak napisał w komunikacie PSE „Operator”.

– Polska to nie Kalifornia i nie sądzę, by istniało tak wielkie zapotrzebowanie na prąd w związku z działaniem klimatyzatorów i lodówek – powiedział Żmijewski.

Podobnego zdania o stanie polskich sieci przesyłowych jest Witold Zdunek ze Stowarzyszenia Polskich Energetyków (SPE).

– Stan tych sieci jest tragiczny, wiele z nich, w tym również najwyższego napięcia, ma po trzydzieści lat, a ich konserwacja polega na malowaniu słupów – powiedział Zdunek. Jego zdaniem to nie utrata mocy była przyczyną awarii. – Mocy mamy nadmiar – twierdzi ekspert SPE.

PAP/CENTRALNE OGRZEWANIE
 

OPINIA I PROGRAM MINISTERSTWA GOSPODARKI W 2009

„Polski sektor energetyczny stoi obecnie przed istotnymi problemami: sytuacja gospodarcza nie sprzyja działaniom rozwojowym, do tego nakłada się wysokie zapotrzebowanie na energię elektryczną, nieadekwatny rozwój systemu przesyłu prądu i gazu czy wahania cen na światowych rynkach. To wszystko wymusza opracowanie nowego podejścia” – oceniła Strzelec-Łobodzińska.

Zgodnie z „Polityką energetyczną Polski do 2030 roku” udział odnawialnych źródeł energii w całkowitym zużyciu w Polsce ma wzrosnąć do 15 proc. w 2020 roku i 20 proc. w roku 2030. Planowane jest także osiągnięcie w 2020 roku 10 proc. udziału biopaliw w rynku paliw. Zdaniem Strzelec-Łobodzińskiej, ważnym elementem systemu odnawialnych źródeł energii będzie budowa farm wiatrowych na morzu, które są bardziej efektywne od działających na lądzie.

pap/wprost

ELEKTROWNIE GAZOWE W POLSCE WZMOCNIENIE ROLI GAZPROMU

Żródło GW

Eksperci Ernst & Young twierdzą, że wybudowanie terminalu oraz łączników zwiększy konkurencję. „Na krajowym rynku praktycznie niepodzielnie króluje monopolista PGNiG. Jesteśmy przekonani, iż tylko realizacja kosztownych inwestycji w połączenia transgraniczne połączona z rozbudową krajowej sieci przesyłowej oraz budową podziemnych magazynów gazu może zmienić monopolistyczną strukturę rynku gazu ziemnego” – stwierdzają eksperci. Wszystko to przyczyni się bowiem do wejścia na rynek alternatywnych dostawców.

Zapewnienie dostaw gazu będzie miało kluczowe znaczenie także dla energetyki. Coraz więcej firm energetycznych zastanawia się nad budowaniem elektrowni na gaz. Wprawdzie jest on jako paliwo droższy niż węgiel, który daje nam dziś 94 proc. prądu, ale emituje o połowę mniej CO2. A po 2020 r., kiedy zgodnie z unijną dyrektywą wszystkie polskie elektrownie będą kupować prawa do emisji dwutlenku węgla na aukcjach, może się okazać, że prąd z gazu będzie tańszy niż z węgla. W tej chwili kilka koncernów energetycznych przymierza się do budowy bloków na gaz (patrz mapka). W sumie ich moc wyniesie od 2 do 3 tys. megawatów. Jeśli powstaną, będą zużywać rocznie 4 mld m sześc. gazu. Dziś zużywamy 14,5 mld m sześc., więc eksperci Ernst & Young szacują, że w 2020 r. konsumpcja gazu wzrośnie do 22 mld m sześc.

„Przeprowadzone przez nas analizy potwierdzają sens i konieczność przeprowadzenia działań dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego w Polsce” – czytamy w konkluzji raportu.

GW

ELEKTROWNIE W POLSCE

MINISTERSTWO GOSPODARKI O ENERGETYCE ATOMOWEJ

Inwestycje w nowe moce wytwórcze, sieci przesyłowe i dystrybucyjne w sektorze elektroenergetycznym i paliwowym oraz koszty wdrożenia energetyki jądrowej w Polsce to główne tematy poruszane podczas panelu dyskusyjnego „Inwestycje zapewniające bezpieczeństwo energetyczne”. W dyskusji, która odbyła się 2 czerwca 2010 r. w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego, udział wzięła wiceminister gospodarki Hanna Trojanowska.

Budowa pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce to ogromna inwestycja. Obecnie nakłady na 1 MW zainstalowanej mocy szacuje się na 3-3,5 mln euro – powiedziała Pełnomocnik Rządu ds. Polskiej Energetyki Jądrowej. – Inwestor musi brać pod uwagę także koszty związane z tworzeniem całej infrastruktury prawnej i instytucjonalnej dla sektora jądrowego – dodała.

Zdaniem wiceminister wysokie koszty nie odstraszają jednak potencjalnych inwestorów. – Od samego początku staramy się o jak największe zaangażowanie krajowego przemysłu w proces wdrażania energetyki jądrowej w Polsce – powiedziała wiceminister Trojanowska. – Zainteresowanie firm energią atomową zwiastuje wręcz pewien boom inwestycyjny w sektorze – zauważyła. Zwróciła jednak uwagę, że do realizacji tego typu przedsięwzięć konieczny jest wysoki poziom kompetencji i doświadczenia oraz wielka doza odpowiedzialności. 

Ministerstwo Gospodarki

PODSUMOWANIE

Zdaniem Najwyżej Izby Kontroli budowaniu nowych sieci oraz remontom istniejących przeszkadzają biurokratyczne procedury. – Brak rozwiązań legislacyjnych tworzących pozafinansowe instrumenty wsparcia inwestycji w odbudowę i rozwój mocy wytwórczych oraz sieci przesyłowych i dystrybucyjnych, a także niezrealizowanie istotnych elementów polityki energetycznej stwarzają wzrastające ryzyko niezdolności spółek energetycznych do zapewnienia ciągłości i niezawodności dostaw energii elektrycznej .

Polityka taryfowa cen energi prowadzona przez URE jest hamulcem w zakresie inwestycji i faktycznie zwiększa ryzyko pułapki dla bazowych elektrowni wegłowych w zakresie emisji CO2.

Zły stanu energetyki odnawialnej w Polsce jest, według Cylwika i innych , brak kapitału na m.in. zakładanie upraw energetycznych do pozyskania biomasy do produkcji energii cieplnej, elektrycznej oraz biogazu oraz wydanie niezwykłej ilości zezwoleń na elektrownie wiatrowe osobom nię dędącym inwestorem.

Pomysł z energetyką jądrową i blokowanie  inwestycji dla energii geotermalnych (głębokich) i umacnianie pozycji Gazpromu dla elektrowni gazowych to wyrażne sprzeczności w celach kierunkach polskiej energetyki. Czyste Emisje Weglowe to tylko przyczynek do uzyskania pozycji w limitach emisyjnych ale technologia CCS w zakresie skladowania podziemnego CO2 to zagrożenie dla środowiska naturalnego Polski.

KejowPolskie podatki „model grecki” złe prawo podatkow
27 Maj, 2010, 7:20 am
Filed under: legislacja, polityka, Uncategorized | Tagi: , , ,

Polskie podatki „model grecki” złe prawo podatkow

MARCIN BARAN z Ernst & Young – Podatnicy nie oczekują pobłażliwości, ale większej fachowości i obiektywizmu ze strony administracji. Za błędne decyzje winią raczej niejasne przepisy, ale jednocześnie chcą odpowiedzialności materialnej urzędników. Posłowie żądają – za decyzję wydaną z rażącym naruszeniem prawa urzędnik zapłaci nawet 12-krotność swojej pensji – tak wynika z projektu ustawy, nad którym pracuje sejmowa podkomisja.

Gazeta Prawna PL.

Do kasy państwa trafia coraz mniej pieniędzy z PIT, CIT i VAT. To efekt m.in. psucia systemu fiskalnego przez lobbystów – mówi „Polsce The Times” prof. Witold Modzelewski z Instytutu Studiów Podatkowych.
Podaje on, że wpływy z podatku CIT w 2009 r. spadły o 11 proc., z PIT o 7,7 proc., z VAT o 2,5proc. Rozmówca gazety nie ma złudzeń: „po wyborach, niezależnie od tego, kto je wygra, rząd będzie zmuszony podnieść podatki, aby uniknąć podobnego scenariusza jak w Grecji”. Jego zdaniem najbardziej realna jest podwyżka akcyzy. Przede wszystkim na papierosy, paliwa, energię elektryczną.

Zdaniem profesora od kilku lat politycy przestali się interesować podatkami jako tematem mało wdzięcznym, niewygodnym, a przeważający głos mają lobbyści. To oni referują na komisjach sejmowych ustawy, w różnych przebraniach ekspertów wpływają na posłów, żerując na ich niewiedzy.

WNP.PL

Jedną z najgorszych i najbardziej szkodliwych społecznie praktyk aparatu skarbowego w Polsce są żądania zwrotu podatku, VAT czy innych danin publicznych sięgające często lata wstecz. Działania takie w ostatnich latach przyczyniły się do upadku setek przedsiębiorstw i utraty tysięcy miejsc pracy. Należy wyraźnie zaznaczyć, że w przytłaczającej większości przypadków dotyczyły one przedsiębiorców działających w dobrej wierze na podstawie przyjętej interpretacji istniejącego prawa – podkreślił Andrzej Krzemiński, przewodniczący Komitetu Wykonawczego Związku Polskiego Leasingu.W związku z obezwładnieniem sądownictwa w Polsce, ciągnących się latami procesów i realną możliwością uzyskania wyroku sądowego w terminie kilkuletnim – co w przypadku sporu – najczęściej prowadzi to do upadku danego przedsiębiorcy, likwidacji miejsc pracy oraz poczynionych inwestycji – stwierdził Andrzej Sadowski.

Niestety, w Polsce w lepszej sytuacji od przedsiębiorców są przestępcy kryminalni. Nie są nam znane przypadki ścigania wykroczeń czy przestępstw karnych wstecz, które w momencie popełniania nie były przestępstwami powiedział Ireneusz Jabłoński, członek zarządu Centrum im. Adama Smitha.

Rzeczpospolita

BUBLE PRAWNE U FISKUSA

Kryzys może wymusić podwyżkę podatków. Minister finansów nie wyklucza, że może chcieć sięgnąć do kieszeni Polaków, by zwiększyć wpływy do kasy państwa Tymczasem to on sam i jego urzędnicy stoją za miliardowymi ubytkami w budżecie. Nie dostosowali bowiem na czas polskich przepisów do prawa unijnego albo zrobili to źle.

Seria porażek przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości rozpoczęła się przed trzema laty. Od tego czasu zapadło pięć niekorzystnych dla Polski wyroków. Tylko trzy z nich, jak oszacowała „Rz”, mogą uszczuplić budżet o 16 mld zŁ Skutki dwóch pozostałych (dotyczących składek na ubezpieczenie zdrowotne zapłacone za granicą i kaucji w VAT) trudno nawet oszacować.

Zdecydowanie najwięcej będzie nas kosztowała przegrana z lutego 2009 r. w sprawie akcyzy na energię elektryczną. Polska przez ponad trzy lata kazała płacić ten podatek producentom energii, czyli elektrowniom, nie zaś – jak nakazuje unijne prawo – dystrybutorom. Rząd do końca miał nadzieję, że mu się upiecze dzięki zmianie przepisów w ostatniej chwili. Tak się jednak nie stało i budżet będzie musiał oddać 7-10 mld zł.

Bardzo kosztowny jest też wyrok z grudnia 2008 r. kwestionujący ograniczenia w odliczaniu VAT od samochodów osobowych kupowanych przez firmy i paliwa do nich. Może pochłonąć nawet 4 mld zł.

Budżet państwa płaci już za zawyżoną akcyzę na sprowadzane auta. W 2007 roku ETS orzekł, że Polska dyskryminuje towary z innych krajów UE. Zwrot nadpłaconej akcyzy może kosztować 1-2 mld zł.

Zdaniem ekspertów to koszty urzędniczej lekkomyślności. – Szczególnie jaskrawym przykładem jest sprawa VAT od samochodów i paliwa. Mimo że przez wiele lat było wiadomo, iż nasze regulacje są niezgodne z dyrektywą UE, Ministerstwo Finansów nie dokonało zmian, choć było jasne, że prędzej czy później będzie to zakwestionowane przez ETS – mówi Tomasz Michalik, doradca podatkowy z MDDP.

– Zmiana przepisów, nawet wymuszana przez prawo wspólnotowe, wciąż przegrywa z polityką – dodaje Zbigniew Liptak, doradca podatkowy z Baker & McKenzie.

ERNEST YOUNG

Jako praktyk zycia codziennego w zakresie podatków niewiem co dodać wobec bezsilności wobec złego prawa

 KejowSkładowanie odpadów promieniotwórczych w Polsce

Składowanie odpadów promieniotwórczych w Polsce

Problem unieszkodliwiania odpadów promieniotwórczych powstał w 1958 roku, z chwilą uruchomienia w Instytucie Fizyki Jądrowej w Świerku pierwszego badawczego reaktora atomowego Ewa. Rozwiązaniem problemu była budowa krajowego składowiska tych odpadów w Różanie i jego otwarcie w 1961 roku. Mieści się ono na terenie dawnego fortu, wybudowanego przez armię rosyjską w latach 1905-1908, który zajmuje ponad 3 ha. KSPO w Różanie jest ujęte w klasyfikacji Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej jako składowisko powierzchniowe. Według założeń, gromadzi się w nim tzw. krótkożyciowe odpady nisko- i średnioaktywne oraz okresowo – odpady długożyciowe (o okresie rozpadu liczone w tysiącach lat).
Ministerstwo Gospodarki analizuje potencjalne jego lokalizacje, jednak „na tym etapie nie można wskazywać żadnego miejsca” – wyjaśnia wiceminister. Wiadomo jedynie, że w tym roku wybrana zostanie firma, która oceni możliwości lokalizacji w kraju składowiska nisko- i średnioaktywnych odpadów promieniotwórczych, w tym wskazane przez MG. Firma ta wytypuje trzy miejsca, spośród których do końca 2012 roku resort wybierze jedno.

http://energetyka.wnp.pl/bedzie-drugie-skladowisko-nisko-i-srednioaktywnych-odpadow-promieniotworczych,105722_1_0_0.html

NOWE PRAWO ATOMOWE

Na mocy porozumienia Pełnomocnik Rządu ds. Polskiej Energetyki Jądrowej oraz PAA będą współpracować przy nowelizacji ustawy Prawo atomowe. Nowe przepisy będą regulować kwestie bezpieczeństwa jądrowego, ochrony radiologicznej, ochrony fizycznej i zabezpieczeń materiałów jądrowych. Ich opracowanie umożliwi realizację Programu Polskiej Energetyki Jądrowej. Zgodnie z ustaleniami, prezes PAA podejmie działania, które pozwolą wdrożyć do Prawa atomowego Dyrektywę Rady 2009/71/Euratom, ustanawiającą wspólnotowe ramy bezpieczeństwa jądrowego.

http://www.mg.gov.pl/Wiadomosci/Strona+glowna/MG+i+PAA+przygotuja+nowe+Prawo+atomowe.htm

TRANSPORT RADIOAKTYWNYCH

Znakowanie środków transportu i przesyłek zawierających materiały promieniotwórcze.
Pojazdy przewożące materiały promieniotwórcze powinny być oznakowane nalepką ostrzegawczą z charakterystyczną czarną „koniczynką”.Umieszczona na nalepce cyfra jest międzynarodowym oznaczeniem materiałów promieniotwórczych przyjętym przez ONZ.

Na pojeździe powinien znajdować się również znak ostrzegawczy w postaci pomarańczowej tablicy. Podczas transportu niektórych materiałów promieniotwórczych na tablicy tej są umieszczane liczby określające numer rozpoznawczy materiału i numer rozpoznawczy zagrożenia wg klasyfikacji ONZ.

Transport materiałów promieniotwórczych.
Materiały promieniotwórcze transportowane są: samolotami, koleją, samochodami, statkami. Większość transportowanych przesyłek zawiera bardzo małe ilości substancji promieniotwórczych. Zawsze jednak należy brać pod uwagę możliwość narażenia ludzi na zetknięcie się z nimi. Aby ryzyko tego narażenia maksymalnie zmniejszyć Rada Społeczno-Ekonomiczna ONZ upoważniła Międzynarodową Agencję Energii Atomowej (MAEA) do przygotowania, a także zarekomendowania przepisów i standardów dotyczących bezpiecznego transportowania materiałów promieniotwórczych.
Materiały promieniotwórcze przewożone są w różnych opakowaniach, gwarantujących integralność przesyłki w czasie transportu i określoną w przepisach osłonność przed promieniowaniem. Typ opakowania w jakim przewozi się materiał promieniotwórczy zależy od rodzaju materiału, jego objętości, ilości, postaci fizycznej i aktywności. Dlatego też poszczególne typy opakowań muszą być inaczej skonstruowane i muszą posiadać inne parametry wytrzymałościowe.

Opakowania typu B-

charakteryzują się podwyższoną wytrzymałością mechaniczną i termiczną, gdyż muszą zapewnić szczelność i osłonność ładunku nawet w razie poważnych wypadków transportowych. Używane są do przewozu najbardziej radioaktywnych materiałów / wypalone paliwo jądrowe, źródła promieniotwórcze o bardzo dużej aktywności / Opakowania typu B podawane są szczególnie surowym testom mechanicznym, termicznym i zanurzeniowym. Poza tym muszą być autoryzowane przez właściwe organa dozoru jądrowego i ochrony radiologicznej danego kraju.

Opakowania typu A-

zapewniają szczelność i osłonność ładunku, jednak charakteryzują się mniejszą wytrzymałością na uszkodzenia niż opakowania typu B. Zakłada się również, że opakowanie może zostać uszkodzone w czasie transportu, a jego zawartość wydostać się na zewnątrz. Przepisy określają maksymalną ilość substancji promieniotwórczych, które mogą być przewożone w tego typu opakowaniach. Ryzyko napromieniowania lub skażenia- nawet w przypadku uwolnienia substancji promieniotwórczej do środowiska jest niewielkie.

Opakowania przemysłowe / IP / –

służą do transportu materiałów o niskiej aktywności lub przedmiotów skażonych powierzchniowo. Zawarta w nich mała ilość substancji promieniotwórczych stanowi w sytuacjach awaryjnych niewielkie zagrożenie dla ludzi i środowiska.
 

http://www.sciaga.pl/tekst/11376-12-odpady_promieniotworcze

OPRACOWANIE STRUPCZEWSKIEGO O MATERIAŁACH RADIOAKTYWNYCH

http://www.pptn.pl/multimedia/as/Czy_mamy_bac_sie_odpadow_radioakt.pdf

  Klasyfikacja odpadów promieniotwórczych
 
Klasyfikację odpadów promieniotwórczych można przeprowadzić na bardzo wiele sposobów, a mianowicie:
 • ze względu na stan skupienia (odpady promieniotwórcze gazowe, ciekłe i stałe);
 • ze względu na aktywność właściwą (niskoaktywne, średnioaktywne i wysokoaktywne);
 • ze względu na rodzaj emitowanego promieniowania (α-, β-, γ-, neutrono-promieniotwórcze i zawierające materiały rozszczepialne);
 • ze względu  30 lat i długożyciowe £na wielkość okresu półrozpadu T1/2 (krótkożyciowe – T1/2  – T1/2 > 30 lat);
 • ze względu na grupę radioizotopów (niskoradiotoksyczne – III lub IV klasa radiotoksyczności i wysokoradiotoksyczne – I lub II klasa radiotoksyczności).
 
Kwalifikację odpadów promieniotwórczych dokonuje się zgodnie z załącznikiem nr.1 do rozporządzeniem RM z dnia 3 grudnia 2002 (poz.nr.1925), a mianowicie ze względu na aktywność dzieli się je na nisko-, średnio- i wysokoaktywne.:
 

 

Aktywność
1 izotop stężenie promieniotwórcze [kBq\kg]
Kilka izotopów
Suma stosunków stężeń
Aktywność [Bq] lub suma stosunków aktywnośći [/]
Niskoaktywne
(1-10.000>
wartości z załącznika
(1-10.000>
 
 
Ciekłe
 
< od wartości z załącznika
 
<1
> 1000 (aktywność lub suma stosunków aktyw) x wartość z załącznika dla 30 dniowych odpadów
Średnioaktywne
(10.000-10.000.000>
wartości z załącznika
(10.000-10.000.000>
 
wartości z załącznika
 
Wysokoaktywne
> 10.000.000
wartości z załącznika
> 10.000.000
wartości z załącznika
 
 
Odpady na nisko-, średnio- i wysokoaktywne można podzielić na podkategorie, a mianowicie :
 

 

Podkategorie odpadów
Przejściowe
Krótkożyciowe
Długożyciowe
Stężenie promieniotwórcze odpadów takie, że za 3 lata obiży się po poziomu niskoaktywnech.
Zawierają głównie izotopy krótkożyciowe, średnie stężenie promieniotwórcze izotopów długożyciowych£ 400 [kBq/kg] a maksymalne£ 4000 [kBq/kg].
Zawiera głównie izotopy długożyciowe; średnie stężenie promieniotwórcze izotopów długożyciowych³ 400 [kBq/kg].
 

Przekrój jednej z fos fortu Różan

Teren składowiska jest szczelnie otoczony płotem i pilnowany, a na jego terenie i w najbliższej okolicy prowadzi się stały monitoring dozymetryczny.

Kontrola radiologiczna KSOP w Różanie polega na

http://www.sior.pl/web/index.php?view=article&catid=63:warsztaty-szkoleniowe&id=269:odpady-promieniotworcze&option=com_content&Itemid=133

Bilans odpadów odebranych do unieszkodliwiania w latach 2000-2008. Z danych przytoczonych w tablicy wynika, że systematycznie maleje ilość odbieranych odpadów stałych i ciekłych. Jest to spowodowane wprowadzeniem nowych, udoskonalonych technologii produkcji izotopów, właściwą eksploatacją urządzeń techniki jądrowej, a także spadkiem zainteresowania stosowaniem izotopów promieniotwórczych.
Wyszczególnienie
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
stałe
ciekłe
stałe
ciekłe
stałe
ciekłe
stałe
ciekłe
stałe
ciekłe
stałe
ciekłe
stałe
ciekłe
stałe
ciekłe
stałe
ciekłe
Źródła odpadów promieniotwórczych
Reaktor MARIA (m3)
16,55
265,00
14,60
110,00
8,00
95,00
6,00
30,00
6,00
98,21
5,03
21,0
12,92
152,09
5,50
84,00
6,76
29,00
Reaktor EWA (m3)
4,65
1,20
OR POLATOM IEA (m3)
11,85
0,41
10,75
0,34
7,20
0,26
7,80
0,23
8,03
0,13
8,60
0,02
7,75
0,03
6,20
0,02
0,05
ZUOP
5,89
8,50
76,95
8,00
3,10
4,00
18,95
8,00
7,06
2,56
4,00
0,33
0,00
1,51
0,00
3,35
6,00
Instytucje spoza Ośrodka Świerk (medycyna, przemysł, nauka) (m3)
45,83
1,30
41,98
1,39
29,73
1,59
26,79
1,45
31,39
2,88
26,13
1,66
21,17
0,96
17,27
0,48
12,68
2,59
Ogółem
84,76
275,20
145,48
119,73
48,03
100,85
59,54
39,68
52,48
101,22
42,32
26,68
42,17
153,08
30,48
84,50
22,79
37,64
Kategorie odpadów promieniotwórczych
niskoaktywne (m3)
63,22
274,81
128,14
119,40
39,77
100,64
47,62
39,66
40,17
28,19
31,26
26,68
41,57
153,08
29,92
84,48
22,38
37,63
średnioaktywne (m3)
0,40
0,33
0,21
1,88
0,02
1,35
73,03
0,65
0,60
0,02
0,60
0,02
0,40
0,01
alfa-promieniotwórcze (m3)
3,74
1,66
5,07
2,16
0,79
1,90
2,46
0,45
0,08
czujki dymu (szt.)
24 367
20 490
10 148
9 995
12 211
14 101
19 394
16 425
25 053
źródła zamknięte (szt.)
898
875
1235
1195
619
825
1397
1508
2675
Odpady przekazane do składowania w KSOP Różan
objętość
44,87
137,16
40,72
40,99
33,03
36,30
67,95
48,88
73,41
aktywność (rozpad na 31.12 w danym roku) (TBq)
1,40
1,57
2,41
1,24
0,52
1,87
1,74
1,37
1,26
 

 

http://www.atom.edu.pl/index.php/ej-w-polsce/300-odpady-promieniotworcze-w-polsce.html

 

Pomiary od 1 maja 2006 r.- po modernizacji stacji.

Stacje* Miejscowość (lokalizacja) Zakres średnich dobowych (nGy/h) Średnia roczna (nGy/h)
PMS Białystok 53-101 70
Gdynia 93-114 99
Koszalin 62-117 77
Kraków 84-147 101
Łódź 60-86 68
Lublin 82-112 98
Olsztyn 80-111 92
 
Sanok 79-116 92
Szczecin 64-99 78
Toruń 76-102 85
Warszawa 80-100 86
Wrocław 45-109 59
Zielona Góra 66-88 73
IMiGW Gdynia 82-95 86
Gorzów 93-109 99
Legnica 94-122 109
Lesko 98-134 114
Mikołajki 65-115 91
Świnoujście 85-101 91
Warszawa 68-102 84
Włodawa 67-87 76
Zakopane 96-142 119

Źródło: Biuletyn Działalność Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki oraz ocena stanu bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w Polsce w 2007 roku

http://www.atom.edu.pl/index.php/ej-w-polsce/300-odpady-promieniotworcze-w-polsce.html

KOMENTARZ

Zmiany zapowiadane z budową elektrowni jądrowej i technik zwiazanych z nią  związane są z koniecznością dostosowania tych technologii do coraz wyższych wymagań dotyczących jakości przetwarzanych odpadów przeznaczonych do okresowego przechowywania bądź ostatecznego składowania, a także rosnącymi wymaganiami w zakresie ochrony środowiska , w Polsce ten temat jest zaniedbadny. Od czasu Czernobyla prawie się o tym nie wspomina.

Kejow