Jaronwoj Blog Warszawa Polska


Biomasa spalana w kotłach – OZE Analiza

Biomasa spalana w kotłach – OZE Analiza

Główni gracze na rynku biomasy energetycznej

 
 • 2000 ha plantacji roślin energetycznych,  Dalkia Polska prowadzi od kilku lat w okolicach Poznania i Elbląga
 • W Elektrowni Jaworzno III Południowego Koncernu Energetycznego należącego do Grupy Tauron. Jednostka spalać będzie biomasę leśną (zrębki drzewne, pelety z drewna) oraz pochodzenia rolniczego (pelety m.in rzepakowe, ze słomy rzepakowej, z otrąb zbożowych, śrutę zbożową oraz z nasion i łusek słonecznika, makuchę rzepakową itp.). Szacuje się, że kocioł w Jaworznie zużywać będzie rocznie ok. 300 tys. ton biomasy.
 • PGE Zespół Elektrowni Dolna Odra także zainwestował w kocioł do spalania biomasy. Instalacja ma zastąpić przestarzałe jednostki węglowe w Elektrowni Szczecin. Rocznie spalane tam będzie około 550 tys. ton biomasy
 • Vattenfall Heat Poland ocenia, że plantacje wierzby energetycznej na powierzchni 10 tys. ha w praktyce oznaczają roczny zbiór około 200 tys. ton biomasy.
 • Spółka Biomasa Energetyczna dostarczać będzie do podmiotów z grupy EdF w Polsce, zaopatrywanych przez Energokrak, pellety ze słomy w ilości nie mniejszej niż 40 tys. ton rocznie (15 tys. ton w okresie od 1 września 2009 roku do 31 sierpnia 2010 roku). Umowa zawarta została na czas od 1 września 2009 roku do 31 sierpnia 2016 roku. Podstawą umowy są wymagania prawne dotyczące obowiązku nałożonego na producentów energii, którzy współspalają biomasę i paliwa kopalne, używania określonej ilości tzw. biomasy rolniczej.

   

BIOMASA I PRZEPISY UNIJNE
W Polsce największy potencjał, jeżeli chodzi o wykorzystanie źródeł odnawialnej energii, leży w biomasie. Zgodnie z definicją zawartą w Dyrektywie 2001/77/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 roku w sprawie wspierania produkcji a rynku wewnętrznym energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych (Dz.U.UE.L.01.283.33) biomasa oznacza podatne na rozkład biologiczny frakcje produktów, odpady i pozostałości z przemysłu rolniczego (łącznie z substancjami roślinnymi i zwierzęcymi), leśnictwa i związanych z nimi gałęzi gospodarki, jak również podatne na rozkład biologiczny frakcje odpadów przemysłowych i miejskich.
 
Wilgotność względna drewna to stosunek masy wody, zawartej w drewnie do masy drewna w stanie mokrym, wyrażony w procentach.
Biopaliwo
Wilgotność
%
Wartość energetyczna
MJ/kg
Gęstość
kg/m3
Zawartość popiołu
 % s. m.
zrębki
20-60
6-16
150-400
0,6-1,5
pelety
7-12
16,5-17,5
650-700
0,4-1,0
słoma żółta
10-20
14,3
90-165
4,0
słoma szara
10-20
15,2
90-165
3,0
drewno kawałkowe
20-30
11-22
380-640
0,6-1,5
kora
55-65
18,5-20
250-350
1-3
Właściwości biopaliw stałych
http://www.biomasa.org/index.php?d=artykul&kat=51&art=47
 
Rośliny energetyczne uprawiane w Polsce:
 • wierzba wiciowa (Salix viminalis)
 • ślazowiec pensylwański , zwany również malwą pensylwańską (Sida hermaphrodita)
 • słonecznik bulwiasty , zwany powszechnie topinamburem (Helianthus tuberosus)
 • róża wielokwiatowa (Rosa multiflora)
 • rdest sachaliński (Polygonum sachalinense)
 • trawy wieloletnie , m. in. miskant olbrzymi (Miscanthus sinensis gigantea), miskant cukrowy (Miscanthus sacchariflorus), spartina preriowa (Spartina pectinata), palczatka Gerarda (Andropogon gerardi )
 
Potencjał  biomasy w Polsce
W Polsce potencjał techniczny biopaliw szacuje się na około 684,6 PJ w skali roku, z czego najwięcej – 407,5 PJ  – przypada na biopaliwa stałe. Ich zasoby składają się z nadwyżek biomasy pozyskiwanych w:
 • rolnictwie – 195 PJ
 • leśnictwie – 101 PJ
 • sadownictwie – 57,6 PJ oraz z
 • odpadów przemysłu drzewnego – 53,9 PJ.
Północna i zachodnia Polska dysponuje dużym potencjałem biomasy stałej ze względu na nadwyżki słomy w gospodarstwach rolnych, również północne, lecz także północno-wschodnie i północno-zachodnie rejony kraju posiadają największe możliwości wykorzystania biogazu z odpadów zwierzęcych.
 
Prognoza produkcji energii elektrycznej według paliw
Wyszczególnienie
2010
2015
2020
 
TWh
Węgiel kamienny
68,2
62,9
62,7
Wębiel brunatny
44,7
51,1
40,0
Gaz ziemny
4,4
5,0
8,4
Produkty naftowe
1,9
2,5
2,8
Paliwo jądrowe
0,00
0,00
10,5
Energia odnawialna
8,0
17,0
30,1
Elektrownie wodne pompowe
1,0
1,0
1,0
Odpady
0,6
0,6
0,6
RAZEM
128,7
140,1
156,1
Udział energii z OZE (%)
6,2
12,2
19,3
Źródło: Gazeta Prawna na podstawie założeń polityki energetycznej Polski do 2030 roku
 
 
 
 
Instalacje OZE na podstawie ważnych na 31 grudnia 2009 r. koncesji
Rodzaj źródła
Sumaryczna moc zainstalowana [MW]
Liczba instalacji
Elektrownie na biogaz
70,888
125
Elektrownie na biomasę
252,490
15
Elektrownie wytwarzające energię elektryczną z promieniowania słonecznego
0,001
1
Elektrownie wiatrowe
724,657
301
Elektrownie wodne
945,210
724
Współspalanie *
38
Łącznie
1993,246
1204
* W przypadku instalacji wykorzystujących technologię współspalania w elektrowniach konwencjonalnych dokonywana jest zmiana warunków koncesji. Ze względu na różne przedziały procentowego udziału biomasy (w całkowitym strumieniu paliwa), w odniesieniu do tych instalacji, nie podano całkowitej mocy zainstalowanej
Źródło: URE
 
Świadectwa pochodzenia wydane w 2009 r. (za produkcję w 2008 r.* i 2009 r.) w rozbiciu na poszczególne technologie wytwarzania wraz z wolumenem energii
Rodzaj OZE
Okres wytwarzania 1.01.2008 – 31.12.2008
Okres wytwarzania 1.101.2009 – 31.12.2009
ilość energii
[MWh]
liczba SP
ilość energii
[MWh]
liczba SP
Elektrownie na biogaz
45207,310
104
241341,889
724
Elektrownie na biomasę
128468,237
13
426817,199
75
Elektrownie wiatrowe
105421,157
246
836215,386
1716
Elektrownie wodne
258352,821
759
1985910,289
4355
Współspalanie
786855,661
50
2899372,497
187
Łącznie
1324305,186
1172
6389657,260
7057
* Zgodnie z art. 9e ust. 4b ustawy – Prawo energetyczne wniosek należy przedłożyć w terminie 45 dni od dnia zakończenia okresu wytworzenia danej ilości energii elektrycznej objętej tym wnioskiem, co powoduje że wnioski o wydanie SP OZE mogą być składane do 14 lutego 2009 r.
Źródło: URE
 
 
Schemat ideowy procesu ubiegania się o wydanie koncesji na produkcję energii elektrycznej w obiektach energetycznych (elektrowniach, elektrociepłowniach) stanowiących źródła energii odnawialnej przedstawiono na rysunku 1
 
 
http://www.ogrzewnictwo.pl/index.php?akt_cms=1219&cms=295 
 
 
 
 
Analiza do studiowania w czasie sobotnio – niedzielnej ciszy
 
Kejow
Reklamy

Dodaj komentarz so far
Dodaj komentarzSkomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s%d blogerów lubi to: