Jaronwoj Blog Warszawa Polska


Opinie o trwałości EURO a kryzys walutowy w UE – parytet złota mit czy abstrakcja
Maj 23, 2010, 5:05 pm
Filed under: Historia, Uncategorized

Opinie o trwałości EURO a kryzys walutowy w UE

Grecki kryzys jest szkodliwy dla gospodarki strefy euro, ale wspólna europejska waluta przetrwa, choćby bez Grecji – powiedział amerykański laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii Edmund Phelps, Analiza Phelpsa stoi w sprzeczności z tezami innego amerykańskiego noblisty Josepha Stiglitza, który we wtorek ocenił, że grecki kryzys może oznaczać koniec strefy euro, „jeśli Europa nie ureguluje swoich problemów instytucjonalnych”.

Kryzysowi walutowemu EURO, niezależnie przyczyn, zawsze towarzyszy

  • silna dewaluacja waluty krajowej
  • obniżenie rezerw walutowych
  • gwałtownie rosnące stopy procentowe
  • Analiza modelowego kryzysu

Główną przyczyną kryzysów walutowych jest brak spójności pomiędzy nadmiernie ekspansywną polityką fiskalną i pieniężną, a polityką stałego kursu walutowego. Powstały deficyt budżetowy przyczynia się do powstania inflacji, wzrostu deficytu handlowego, pogorszenia stanu rachunku obrotów bieżących i bilansu płatniczego kraju. Rezerwy walutowe maleją, aż dewaluacja waluty jest nieunikniona. Jeśli inwestorzy dojdą do wniosku, że rezerwy są zbyt małe, dochodzi do masowej wyprzedaży danej waluty i niezamierzona dewaluacja pieniądza staje się faktem. Następuje atak spekulacyjny, który przyspiesza załamanie waluty. Ustalono trzy modele kryzysu walutowego.

Wskaźniki kryzysu walutowego

Ekonomiści zalecają obserwację kilku wskaźników, które powinny dawać informację o zagrożeniach lub ich braku:
· wzrost eksportu;
· saldo rachunku obrotów bieżących do PKB;
· odchylenie kursu od trendu;
· wzrost kredytów krajowych do PKB;
· stan rezerw walutowych;
· różnice w stopie inflacji;
· odchylenie stopy procentowej z międzynarodowym poziomem stopy procentowej (mierzonego głównie przez stopę procentową USA).

Historyczne kryzysy walutowe

W historii zdarzyło się wiele kryzysów walutowych; ostatnio przeżyły go ;

  • Turcja (2000)
  • Argentyna (2001),
  • potężne skutki miały kryzysy w Azji (1997),
  • Rosji (1998) ,
  • Brazylii (1999),
  • głośny był też kryzys funta brytyjskiego w 1992 r.

W latach 1970-1995 na świecie miało miejsce 87 kryzysów walutowych i 29 bankowych. Koniec wieku XX przyniósł światowej gospodarce kolejne kryzysy walutowe – w Azji, Rosji, Ameryce Południowej. Ekonomiści od lat badają przyczyny występowania kryzysów walutowych, powstało na ten temat kilka teorii oraz modeli, jednak większość z nich kończy się na konkluzji iż zawsze chodzi o utratę zaufania do danej waluty przez inwestorów instytucjonalnych co przekłada się także na zachowanie inwestorów spekulacyjnych

Lekarstwo – jedna waluta światowa

W przeszłości Nazarbajew krytykował nadmierną zależność świata od dolara i twierdził, że obecna polityka monetarna służy tylko indywidualnym interesom emitentów dominujących światowych walut. Propozycja Nazarbajewa wywołała zdumienie niektórych specjalistów, ale poparł ją Ronbert Mundell, który w 1999 r. otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie ekonomii za opracowanie systemu teoretycznego stanowiącego fundament wprowadzenia euro. Byłoby bardzo dobrze, gdyby G20 zajęła się tym pomysłem w Londynie – oświadczył Mundell

System waluty złotej, w porównaniu z innymi systemami pieniężnymi, charakteryzuje duża stabilność w obiegu wewnętrznym i międzynarodowym, wyrażająca się w stosunkowo niewielkich wahaniach cen, powodowanych głównie odpływem dużych ilości kruszcu lub odkryciem nowych złóż. Duża stabilność stwarzała poczucie pewności działania podmiotom gospodarczym. Ogólnie mówiąc, doskonale ułatwiał on wymianę międzynarodową, wyrównywanie bilansów i stosunki kredytowe.

Zasady systemu waluty złotej:

1. Złoto pełni funkcję pieniądza narodowego i światowego. Jest miernikiem porównawczym walut.

2. Jednostka pieniężna każdego kraju ma ściśle ustalony parytet złota, który określa jej wartość w jednostkach wagowych czystego kruszcu.

3. Kursy walutowe oznaczają relację parytetu złota jednostki pieniężnej jednego kraju do parytetu złota jednostki pieniężnej drugiego kraju. Jest to tzw. system per values, czyli system stałych kursów parytetowych

4. Granice dopuszczalnych odchyleń rynkowych kursów walutowych wynoszą ± 1%. Wyznaczają je koszty przywozu lub wywozu złota związane z płatnościami zagranicznymi. Są to tzw. punkty złote.

5. Istnieje wolność bicia monet z kruszcu i przetapiania monet złotych na kruszec. Nie ma żadnych ograniczeń w zakresie wywozu lub przywozu kruszcu do kraju.

6. Substytutem pieniądza kruszcowego w obiegu krajowym są banknoty. Są one wymienialne na złote zgodnie z parytetem. Nie są one jednak tzw. pieniądzem ostatecznym.

Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii z 2006. Edmund Phelps powiedział natomiast: Nie ma sensu, by na świecie istniało więcej niż 90 walut i ten pomysł (utworzenia światowej waluty) wygląda bardzo dobrze. Ale chyba nie popieram całkowicie idei utworzenia jedynej wspólnej waluty, która będzie służyć nam wszystkim. To nie przyczyni się do rozwiązania problemów.

Kejow

Linki

http://mfiles.pl/pl/index.php/Kryzys_walutowy

http://waluty.onet.pl/amerykanski-noblista-euro-przetrwa-kryzys,18892,3220912,1,news-detal

http://waluty.wp.pl/kat,50010,title,Jedna-waluta-swiatowa-remedium-na-kryzys,wid,10931898,wiadomosc.html?ticaid=1a370

http://www.finanseosobiste.pl/artykuly/istota-kryzysow-walutowych.html

http://www.forum.polityka.org.pl/viewtopic.php?t=3267

Reklamy

Dodaj komentarz so far
Dodaj komentarzSkomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s%d blogerów lubi to: