Jaronwoj Blog Warszawa Polska


Sprostowanie-MG Pawlak vs. red.J. Mielnik POLSKA The Times w sprawie umowy gazowej

Sprostowanie-MG Pawlak vs. red.J. Mielnik POLSKA The Times

SPROSTOWANIE MINISTERSTWA GOSPODARKI I WYJASNIENIE DOTYCZACE KONTRAKTU GAZOWEGO

Nieprawdą jest również, jakoby rząd polski zwlekał z podpisaniem umowy. Strona polska poinformowała stronę rosyjską o gotowości do podpisania umowy międzyrządowej w dniu 1 marca 2010 r. bezpośrednio po otrzymaniu pełnomocnictwa dla wicepremiera Waldemara Pawlaka od Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska. Obecnie oczekujemy na propozycję strony rosyjskiej ws. terminu i miejsca podpisania umowy.

Odnosząc się do rzekomej niezgodności z regulacjami UEnależy podkreślić, że w dniu 5 marca br., Komitet do Spraw Europejskich przyjął projekt odpowiedzi do KE bez uwag.Treść odpowiedzi jest dostępna na stronach internetowych MG.
http://www.mg.gov.pl/

Zgodne z prawem Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej są także treści porozumienia międzyrządowego dotyczące taryf. Stawka taryfowa dla EuRoPol Gaz S.A. ustalana będzie na zasadach określonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 Nr 89, poz. 625. z późn. zm.), rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 6 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi(Dz. U. Nr 28, poz. 165). Elementy brane pod uwagę przy określaniu stawki taryfowej, wskazane w przytoczonym wyżej postanowieniu umowy międzynarodowej, są zgodne z tymi, które wynikają z prawa krajowego i prawa Unii Europejskiej. Porozumienie w sprawie dostaw gazu nie narusza tym samym kompetencji Prezesa URE ani zasad wynikających z prawa Unii Europejskiej.

Zaznaczyć należy, że Prezes URE pozytywnie rozpatrzył wniosek taryfowy, który został opracowany na zasadach określonych w umowie międzyrządowej i w dniu 1 marca 2010 r. zatwierdził taryfę dla EuRoPol Gaz S.A.

Nieprawdą jest także stwierdzenie dot. przejęcia przez Gazprom kontroli nad tą spółką (EuRoPolGaz), a więc nad tranzytem gazu przez Polskę. Zapisy porozumienia międzyrządowego, a zwłaszcza uregulowanie kwestii taryfowych i operatorstwa gazociągu jamalskiego można uważać za solidne podstawy do efektywnego zarządzania tą spółką.

W celu rzetelnego przedstawienia opinii, że ta umowa ma obowiązywać za długo jak na nasze potrzeby, redakcja Polski powinna przytoczyć terminy obowiązywania kontraktów gazowych Gazpromu z wybranymi przedsiębiorstwami UE. Przykładowo włoski ENI zawarł go do 2035 roku, niemieckie: WIEH do 2043 r., E.ON do 2035, VNG do 2031 roku, czy też RWE AG – Czechy – 2035.

Odnosząc się do poziomu uzależnienia Polski od rosyjskiego gazu ziemnego warto przedstawić następujące fakty.

Tabela 1.Zależność od importu paliw w wybranych krajach UE

Państwo Gaz ziemny
[%]
Całkowita zależność importu surowców energetycznych
[%]
Polska 73,0 31,9
Czechy 98,6 27,4
Niemcy 84,1 63,2
Włochy 93,2 90,0
Hiszpania 101 89,3
Francja 97,9 52,7
Wielka Brytania 26,1 27,4
Słowacja 96,3 65,9
Dania -120,6 -26,6
Portugalia 100 87,9

Biorąc pod uwagę wielkość importu gazu w wybranych państwach UE w 2008 r. widać jednoznacznie, że w przypadku Polski ta zależność (73%) jest niższa niż w przypadku np. Niemiec, Włoch, Czech, Francji czy Hiszpanii.

Opinii o wysokim stopniu uzależnienia nie potwierdzają także dane dotyczące udziału importowanego gazu rosyjskiego w ogólnym zużyciu tego surowca w wybranych państwach UE. 2.

Tabela 2. Wysokość udziału importu gazu ziemnego z Federacji Rosyjskiej w stosunku do zużycia gazu w wybranych państwach UE

Państwo Zużycie gazu w 2008 roku [mld m3] Dostawy z Rosji Udział dostaw z Rosji w zużyciu rocznym
Austria 9,5 5,80 61,2%
Bułgaria 3,3 3,10 95,1%
Czechy 8,7 6,60 76,0%
Finlandia 4,0 4,50 113,8%
Francja 44,2 8,80 19,9%
Niemcy 82,0 36,20 44,1%
Węgry 12,0 8,90 74,1%
Włochy 77,7 24,50 31,5%
Litwa 3,2 3,09 95,3%
Polska 13,9 7,20 51,8%
Rumunia 14,5 3,50 24,1%
Słowacja 5,7 5,60 97,7%

Strona polska podczas negocjacji w sprawie dostaw gazu ziemnego podnosiła problem zakazu reeksportu ustalony w 1993 r. (art. 8 Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o budowie systemu gazociągów dla tranzytu rosyjskiego gazu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i dostawach rosyjskiego gazu do Rzeczypospolitej Polskiej, z dnia 25 sierpnia 1993 r.).Warto podkreślić, że obecnie klauzula ta obowiązuje w większości kontraktów na dostawy gazu ziemnego z Federacji Rosyjskiej do państw europejskich.

Link

Ministerstwo Gospodarki

Co było w artykule red. Mielnika w Dziennik Polska the Times z 18 marca

Unijnego komisarza zainteresowały w umowie na dostawy gazu z Rosji dwie rzeczy: przede wszystkim potwierdzenie monopolu Gazpromu na tranzyt gazu przez Polskę aż do 2045 r. To poważny zarzut wobec krystalizujących się właśnie planów stworzenia wspólnego rynku obrotu gazem w UE, któremu może zaszkodzić zbyt silna pozycja Gazpromu w Polsce.

Druga kwestia interesująca Komisję Europejską to niejasny tryb naliczania stawek tranzytowych, które są za niskie w stosunku do wymogów nakładanych przez UE. Zgoda na stawki naliczane z naruszeniem przepisów Unii jest tym bardziej zaskakująca, że jeszcze przed rozpoczęciem negocjacji w sprawie przedłużania kontraktu jamalskiego Polska toczyła w tej sprawie spór z Gazpromem.
 
Konluzja
Pawlak dał się wciągnąć Rosjanom w negocjacyjną pułapkę. Punktem wyjścia był krótkoterminowy kontrakt z szemranym pośrednikiem RosUkrEnergo, którego Rosjanie celowo usunęli z rynku w czasie wojny gazowej z Ukrainą. Zamiast krótkoterminowej umowy, która zastąpiłaby kontrakt na 2 mld m sześc. gazu z RosUkrEnergo, resort gospodarki skończył z kontraktem na ponad 10 mld m sześc. gazu, który ma do Polski płynąć aż do roku 2037.

Doradca premiera Tuska poległ w starciu z Pawlakiem, który przy próbie zastopowania niekorzystnych dla Polski negocjacji został oskarżony o sabotaż i w efekcie odsunięty od wpływu na rozmowy z Rosjanami.

http://www.polskatimes.pl/fakty/kraj/234260,unia-ma-zastrzezenia-do-umowy-z-rosja,id,t.html

Tym razem nie komentuję czekam na ujawnienie umowy gazowej PGNiG a Gazprom

Kejow

Reklamy

Dodaj komentarz so far
Dodaj komentarzSkomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s%d blogerów lubi to: