Jaronwoj Blog Warszawa Polska


Geotermia po polsku [cz1]
Luty 14, 2010, 5:59 pm
Filed under: Energia odnawialna | Tagi: , ,

Geotermia po polsku [cz1]

 

Znaczne zasoby energii geotermalnej zakumulowane są w wodach zbiorników: górnojurajskiego, środkowojurajskiego, górnotriasowego i dolnotriasowego (Górecki W. i in. 2000). Wielkość obliczonych zasobów dyspozycyjnych energii geotermalnej dla wymienionych zbiorników mezozoicznych na Niżu Polskim wynosi 6,6 x 1018 J, co stanowi równowartość około 1,5 x 108 TOE/rok.

 
Wody geotermalne czystym ekologicznie źródłem energii
Energia pozyskania z wód geotermalnych jest energią przyjazną dla środowiska. Woda gorąca wydobywana otworem eksploatacyjnym z warstwy wodonośnej po przejściu przez wymiennik ciepła jest zatłaczana w ten sam horyzont otworem chłonnym. Przykładem ograniczenia emisji zanieczyszczeń z tytułu funkcjonowania ciepłowni geotermalnej w odniesieniu do emisji z ciepłowni węglowej o analogicznej co geotermalna produkcji ciepła . Zbudowanie ciepłowni geotermalnej o nominalnej mocy 12 MW pozwoli na wyeliminowanie zanieczyszczeń gazami i pyłami, co przedstawia poniższa tabela.
 

 

 
Składnik
Emisja zanieczyszczeń ciepł. węglowej
E1 [kg/rok]
Emisja zanieczyszczeń ciepł. geotermalnej
E2 [kg/rok]
Procentowe ograniczenie emisji 100%·(E1-E2)/E1
[%]
Benzo(a)piren
18,85
100,00
Sadza
848,25
100,00
Pył
530 156,36
17,01
100,00
CO2
24 740 630,05
2 303 639,10
90,69
CO
117 812,52
316,69
99,73
NOx*
47 125,01
2 252,03
95,22
SO2
188 500,04
100,00
Węglow. alifatyczne
23 562,50
105,09
99,55
Węglow. aromatyczne
23 562,50
45,04
99,81
* emisja tlenków azotu w przeliczeniu na NO2
 
Decentralizacja gospodarki energią i wprowadzenie tam gdzie jest to możliwe z ekonomicznego i środowiskowego punktu widzenia, małych i ekologicznie bezpiecznych systemów opartych o odnawialne źródła energii, w tym energii geotermalnej jest celem Unii Europejskiej i Polski.
 
Źródło:
WOJCIECH GÓRECKI Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Akademia Górniczo-Hutnicza, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
http://www.pgi.gov.pl/pdf/hydro_wojciech_gorecki.doc
 
 Co to jest energia geotermalna.

Energia geotermalna jest wewnętrznym ciepłem Ziemi nagromadzonym w skałach oraz w wodach wypełniających pory i szczeliny skalne. Gdyby spojrzeć na przekrój naszej planety (rysunek), to ogromna ilość ciepła zgromadzona jest w jądrze i w skorupie ziemskiej.

Geotermia struktura ziemi

Geotermia struktura ziemi

W jądrze Ziemi zachodzi rozpad pierwiastków promieniotwórczych, którego efektem jest wysoka temperatura dochodząca do ok. 4500°C. Temperatura ta maleje w miarę zbliżania się do powierzchni Ziemi o 15-80°C /km, w zależności od rodzaju skał i warunków geologicznych.
Przeciętnie przyjmuje się, że gradient temperatury skorupy ziemskiej wynosi 30°C/km. Z punktu widzenia możliwości praktycznego wykorzystania tego gradientu rozróżnia się następujące rejony geotermalne:
– hipertermiczny z gradientem temperatury większym niż 80°C/km;
– semitermiczny od 40 do 80°C/km;
– normalny z gradientem do 40°C/km.
 

Temperatura pod skorupą ziemską osiąga wartość do 1000°C. Zachodzi nieustający przepływ ciepła od wnętrza Ziemi do górnych warstw skorupy i na powierzchnię Ziemi. Rozróżniamy dwa rodzaje zasobów energii geotermalnej: hydrotermiczne i petrotermiczne. Zasoby hydrotermiczne odnoszą się do wody, pary lub mieszaniny parowo-wodnej, które to czynniki występują w szczelinach skalnych, żyłach wodnych lub w warstwach wodonośnych i są wykorzystywane obecnie.
Zasoby petrotermiczne to energia cieplna zgromadzona w suchych, ogrzanych i porowatych skałach, ma ona znaczenie perspektywiczne. Istnieją bowiem możliwości wykonania odwiertów i wykorzystania energii petrotermicznej zgromadzonej na głębokości 5000 m, jednak obecnie opłacalne jest dokonywanie odwiertów jedynie do głębokości 3000 metrów.
Głębokość zalegania złóż wody geotermalnej jest mocno zróżnicowana w poszczególnych miejscach globu, ale najczęściej zawiera się w granicach 1000-4500 metrów, i więcej. Wody te wydobywa się na powierzchnię ziemi przy pomocy specjalnych odwiertów. Wody geotermalne najszersze zastosowanie znajdują w energetyce cieplnej, ale duże możliwości jej wykorzystania istnieją również w innych gałęziach przemysłu. Natomiast wody geotermalne osiągające temperaturę rzędu 120°C i wyższą opłaca się wykorzystać do produkcji energii elektrycznej. Jednostkowy koszt geotermalnej energii cieplnej jest szacunkowo ok. 20% niższy od kosztu energii cieplnej wytwarzanej w ciepłowni konwencjonalnej.
W produkcji energii cieplnej wody geotermalne wykorzystywane są jako samodzielne źródła ciepła lub źródła kojarzone z innymi nośnikami energii, takimi jak konwencjonalne lub alternatywne.
http://www.dobroojczyzny.org.pl/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=4&Itemid=8
Reklamy

2 Komentarze so far
Dodaj komentarz

hej, nie mogłem znaleźć kontaktu na stronie więc piszę w komentarzu. Czy jest możliwość wymienienia się linkami z twoją stroną?

Komentarz - autor: jarek

Oczywiście pełna akceptacja będa dalsze odcinki

Komentarz - autor: jaronwoj
Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s%d blogerów lubi to: