Jaronwoj Blog Warszawa Polska


Zimowy skandal paliwo z PKN ORLEN wadliwe

DLACZEGO TAK DUŻO  SAMOCHODÓW Z SILNIKAMI WYSOKOPRĘŻNYMI NIE WYJECHAŁO W TRASĘ W CZASIE MROZÓW W GRUDNIU 2009 R.

 

S K A N D A L 

  

Na przełomie roku 2009 / 20010 zacząłem otrzymywać od przedstawicieli firm paliwowych w tym członków PIPP następujące pytania:

 1. ON zakupiony w naszej stacji którego producentem był PKN ORLEN spowodował u naszych odbiorców, że nie można było uruchomić samochodów z silnikami wysokoprężnymi ?
 2. PKN ORLEN jest jedynym dostawcą paliw do naszej firmy – na zgłoszone reklamacje przedstawione zgodnie z umową nie otrzymaliśmy
 3. żadnej odpowiedzi ?
 4. Dlaczego  na  wymuszone pobranie próbek ON z naszej stacji nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi dotyczących jego jakości ?
 5. Firmy transportowe poszkodowane zaczynają nas obciążać kosztami powstałymi w wyniku poniesionych kosztów na naprawę oraz utraconych korzyści ?
 6. Zaczynamy tracić klientów – kto zwróci nam faktyczne poniesione koszty oraz utracone korzyści ?
 7. Nasi  klienci mają do nas pretensje o złą jakość ON. Liczne telefony brzmią przykładowo następująco „K.. j.. m.. już więcej nie będę kupował u was paliw i znajomym przekażę to samo”. Uważamy, że adresatem tych życzeń powinien być ktoś inny.
 8. Czy osoby odpowiedzialne za tę sytuację poniosą  konsekwencje ?
 9. Jesteśmy zawiedzeni współpracą z PKN ORLEN. Od kogo mamy kupować paliwa z właściwą jakością ?

 

Właściciel firmy paliwowej (Członek PIPP) otrzymał to zdjęcie od firmy transportowej z zapisem:

Filtr paliwa ON grudzień 2009 Paliwo PKN Orlen

Filtr paliwa ON grudzień 2009 Paliwo PKN Orlen

„ Oto filtr po Waszym paliwie” – dotyczy mrozów z grudnia 2009 r.

Przykład – Świadectwa jakości do dostaw ON w 2009 r.

Producent / baza data Nazwa Temperatura Zablokowania Zimnego Filtru CFPP 0C Temperatura mętnienia  

 

Tm  

0C

Różnica  

en

1 2 3 4 5 6
PKN ORLEN
PKN ORLENOstrów Wlkp zb 9 28.11 Olej napędowy EKODIESEL ULTRA  F 4,8 – 21 – 4 17
PKN ORLENOstrów Wlkp zb 11 30.11 Olej napędowy EKODIESEL ULTRA  F 4,8 – 22 – 6 16
PKN ORLENOstrów Wlkp zb 12 01.12 Olej napędowy EKODIESEL ULTRA  F 4,8 – 23 – 5 18
PKN ORLEN  Terminal  Lublin zb 1 03.12 Olej napędowy EKODIESEL ULTRA  F 4,8 – 27 – 6 21
PKN ORLEN  Terminal  Lublin zb 1 03.12 Olej napędowy EKODIESEL VERVA  F 4,8 – 27 – 6 21
PKN ORLENOstrów Wlkp zb 9 09.12 Olej napędowy EKODIESEL ULTRA  F 4,8 – 28 – 7 21
PKN ORLEN Ostrów Wlkp zb 11 11.12 Olej napędowy EKODIESEL ULTRA  F 4,8 – 24 – 6 18
PKN ORLEN Terminal Płock 14.12 Olej napędowy EKODIESEL ULTRA  F 4,8 – 26 – 6 20
PKN ORLEN Terminal Płock 15.12 Olej napędowy EKODIESEL ULTRA  F 4,8 – 27 – 6 21
PKN ORLENOstrów Wlkp zb 8 16.12 Olej napędowy EKODIESEL ULTRA  F 4,8 – 28 – 9 19
PKN ORLEN Terminal Płock 17.12 Olej napędowy EKODIESEL ULTRA  F 4,8 – 26 – 7 19
PKN ORLEN Ostrów Wlkp zb 12 23.12 Olej napędowy EKODIESEL ULTRA  F 4,8 – 28 – 6 22
PKN ORLEN Ostrów Wlkp zb 8 30.12 Olej napędowy EKODIESEL ULTRA  F 4,8 – 29 – 7 22
import
OLPP Małasze-wicze   zb.03 27.12.2009 Olej napędowy – 30 – 7 23
LOTOS
LOTOSzb 415055 29..12 EURODIESEL – 20 – 8,1 11,9

 

 

Definicje:

 

            Temperatura mętnienia jest to najwyższa temperatura, w której ON ochładzany w sposób znormalizowany mętnieje wskutek wydzielania drobnych kryształków odrębnej fazy, np. parafiny.

            Temperatura zablokowania zimnego filtru ( CFPP) jest to najwyższa temperatura, w której czas przepływu określonej objętości  (20 cm3) badanego paliwa przez filtr siatkowy o wymiarach oczek 45 μm, przy ustalonym ciśnieniu (2 kPa) jest dłuższy niż 60 s lub przepływ jest całkowicie zablokowany.

            TM ——————————————————— CFPP

           -10 0C                                                                                                  -20 0C

            Zarówno temperatura mętnienia paliwa, jak i temperatura jego krzepnięcia są zasadniczymi wskaźnikami określającymi zdolność przepływu paliwa w niskiej temperaturze.

            Paliwo mętnieje wskutek wydzielania się z niego drobnych i twardych kryształków węglowodorów parafinowych. Temperaturę, w której występuje to zjawisko, nazywamy temperaturą mętnienia (krystalizacji).

            Jeżeli silnik zasilany jest olejem napędowym, którego temperatura mętnienia jest wyższa niż temperatura otoczenia, to kryształki węglowodorów parafinowych zaczynają wypadać z paliwa i osadzać się na siatce filtru, co może stać się przyczyną przerw w dopływie paliwa do cylindrów. Doświadczalnie stwierdzono, że warstwa węglowodorów parafinowych o grubości 3 mm osadzona na siatce filtru, uniemożliwia już przepływ paliwa przez filtr.

            Przypadki przerwania dopływu paliwa wywołana zatkaniem filtru kryształkami węglowodorów parafinowych zdarzają się najczęściej podczas uruchamiania i podgrzewania silnika, gdy temperatura powietrza pod osłoną silnika jest jeszcze stosunkowo niska. Po nagrzaniu silnika niebezpieczeństwo zatkania siatek filtru znacznie się zmniejsza.

            W celu zapewnienia w okresie mrozów normalnego dopływu paliwa do cylindrów, należy stosować taki olej napędowy, którego temperatura mętnienia jest tylko o 3-5 0C niższa niż temperatura otoczenia.

           

          CFPP ON nie powinna być niższa od temperatury mętnienia więcej

          niż o 100C.

          Podając wartość CFPP należy także podać wartość temperatury

          mętnienia ON.

 

WNIOSKI KOŃCOWE:

 

 1. Wszyscy odbiorcy takiego ON, który spowodował, że nie można było uruchomić silnika  i firma poniosła z tego powodu określone straty finansowe powinna domagać się od dostawcy (producenta) zadośćuczynienia za utracone korzyści.
 2. Poszkodowani powinni poinformować o tych przypadkach z prośbą o odpowiedź:

 

Jednostkę certyfikującą:                   Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.                                                                      ul. Kłobucka 23 A , 02-699 Warszawa,                                                                                           

Zagraniczną jednostkę certyfikującą 

 1.        Międzynarodowa Sieć Jednostek  Certyfikujących (IQNet) PCBC (subsidiary) Gdansk Building Materials and Petroleum Product Division ul. Jaśkowa Dolina 81, 80-286 Gdańsk   

  2.         Germanischer Lloyd Industrial Services Polska Sp. z o.o.
ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa                                                                 

Jednostkę akredytującą:                   Małgorzata Tworek – Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Polskie Centrum Akredytacji
ul. Szczotkarska 42 ,  01-382 Warszawa

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOiKOK) 

                                                          Plac Powstańców Warszawy 1  00-950 Warszawa 

Opracował:

Władysław Maciejowski

biegły sądowy ekspert

501 67 64 64 

Wyjaśnienie do specjalistycznego artykułu

Ciężki zimowy rozruch silnika – analiza i proste rady post zawierający popularne informacje o problemach z rozruchem w okresie zimowym silników z zapłonem samoczynnym

http://jaron.salon24.pl/145276,ciezki-zimowy-rozruch-silnika-analiza-i-proste-rady

POJĘCIA I NORMY DLA TEMATYKI OLEJU NAPĘDOWEGO

 1. WYMAGANIA NORMY NA OLEJ NAPĘDOWY „DIESEL”

 

Właściwości Jednostki Zakres

Min. Max.

 

Metoda badań
Temperatura zablokowania zimnego filtru (CFPP)
CFPP gatunek A
CFPP gatunek B
CFPP gatunek C
CFPP gatunek D
CFPP gatunek E
CFPP gatunek F
o C +5
0
-5
-10
-15
-20
EN 116
Gęstość w 15 o C kg/m3
820 860

 

ISO 3675 / ASTM D 4052
Lepkość w 40 o C mm2/s
2,00 4,50

 

ISO 3104
Liczba cetanowa   49 ISO 5165
Indeks cetanowy   46 ISO 4264
Skład frakcyjny 1´2*
do 250 o C destyluje
do 350 o C destyluje
do 370 o C destyluje

 

 
% (V/V)
% (V/V)
% (V/V)

 

 
  65
85  
95  

 

ISO 3405

 

WYMAGANIA KLIMATYCZNE i METODY BADAŃ
KLIMAT ARKTYCZNY
Właściwości Jednostki Zakres Metoda badań
Klasa
0
Klasa
1
Klasa
2
Klasa
3
Klasa
4
CFPP o C max -20 -26 -32 -38 -44 EN 116
Temperatura mętnienia o C max -10 -16 -22 -28 -34 ISO 3015
Gęstość w 15 o C kg/m3, min.
kg/m3, max.
800
845
800
845
800
840
800
840
800
840
ISO 3675
/ASTM D 4052
Lepkość w 40 o C mm2/s, min.
mm2/s, max.
1,50
4,00
1,50
4,00
1,50
4,00
1,40
4,00
1,20
4,00
ISO 3104
Liczba cetanowa min. 47 47 46 45 45 ISO 5165
Indeks cetanowy min. 46 46 46 43 43 ISO 4264
Skład frakcyjny 1´2*
do 180 o C destyluje
do 340 o C destyluje
% (V/V)
% (V/V)
10
95
10
95
10
95
10
95
10
95
ISO 3405
1 Wymagania dotyczące składu frakcyjnego (do 250 ° C i do 350 ° C destyluje, % V/V) dla olejsów napędowych w klimacie umiarkowanym określone są zgodnie z Wspólną Taryfą Celną EWG. Wspólna Taryfa Celna EWG nie definiuje gatunków przeznaczonych dla klimatu arktycznego
2 W celu obliczenia indeksu cetanowego konieczne jest oznaczenie temperatury oddestylowania 10% (V/V), 50% (V/V) i 90% (V/V)

 

 

Parafiny krystalizujące się w układzie paliwowym zatrzymywane są na filtrach, przez co powodują ich zablokowanie. Zjawisko takie może wystąpić podczas uruchamiania  zimnego silnika w ujemnych  temperaturach otoczenia.

Silniki o zapłonie samoczynnym (ZS) znajdują zastosowanie niemalże we wszystkich ciągnikach rolniczych i innych maszynach samobieżnych użytkowanych w rolnictwie oraz w powszechny użytkowaniu. Olej napędowy (ON) jako produkt  przerobu ropy naftowej jest powszechnie stosowanym paliwem do zasilania silników ZS.

Przydatność eksploatacyjną ON w niskich temperaturach determinują jego parametry  reologiczne, z których istotną role odgrywa temperatura mętnienia (Cloud Point-CP) [CFPP].

Wraz z obniżaniem się temperatury następuje mętnienie paliwa spowodowane wydzielaniem się ze stanu ciekłego w stan stały kryształów odrębnej fazy. W ON wydzielają się drobne i twarde kryształy węglowodorów parafinowych przy czym obecność zanieczyszczeń mechanicznych i lodu sprzyja mętnieniu.

Kryształy parafiny osadzają się na elementach układu zasilania, a w czasie przetłaczania gromadzą się na elementach filtrów. Powoduje to ograniczenie lub przerwanie dopływu paliwa do pompy wtryskowej.

Reklamy

Dodaj komentarz so far
Dodaj komentarzSkomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s%d blogerów lubi to: