Jaronwoj Blog Warszawa Polska


Polska eksporterem ropy naftowej do kraju UE

Polska eksporterem ropy naftowej do kraju UE

Spółka Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) podpisała umowę sprzedaży ropy naftowej z Total Totsa Oil Trading (Total Totsa) z siedzibą w Genewie, poinformowała spółka w komunikacie. Szacunkowa wartość umowy wynosi ok. 900 mln USD (ok. 2,6 mld zł).
Umowa została zawarta na czas nieokreślony począwszy od 1 stycznia 2010 roku.

„Przedmiotem umowy jest sprzedaż ropy naftowej za pośrednictwem rurociągu należącego do Przedsiębiorstwa Eksploatacji Rurociągów Naftowych “Przyjaźń” SA (PERN) do punktu odbiorczego na terenie Niemiec. Warunki transportu ropy naftowej do TOTAL TOTSA nie są objęte zakresem niniejszej Umowy i podlegają odrębnej umowie zawartej pomiędzy TOTAL TOTSA a PERN” – podano w komunikacie.

 

PGNiG podał, że cena surowca ustalana będzie na bazie notowań ropy Brent Dated, a płatności za dostarczoną ropę naftową będą rozliczane w dolarach amerykańskich.
 

PAP/WNP Link http://nafta.wnp.pl/pgnig-ma-umowe-sprzedazy-ropy-za-ok-2-6-mld-zl,97914_1_0_0.html

DANE  O POLSKIM ZŁOŻY ROPY BMB   Z WIKIPEDII

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA w Warszawie. Kopalnia ropy naftowej i gazu ziemnego Dębno – aktualnie uważane za największe w Polsce złoże ropno-gazowe, znane jako BMB (Barnówko – Mostno – Buszewo); zasoby wydobywalne ropy 7 963,93 mln ton, zasoby przemysłowe ropy 7 960,47 mln ton, wydobycie w 2005 – 455,25 mln tonoraz zasoby 7,65 mld m³ gazu ziemnego; wg innych danych geologiczne zasoby sięgają 60 mln ton ropy naftowej i 30 mld m³ gazu ziemnego. W 1994 uzyskano przypływ gazu i ropy w otworach Barnówko-1 i Buszewo-1. Pierwotnie sądzono, że odkryto 3 niewielkie złoża położone obok siebie, jednak po wykonaniu zdjęcia 3D oraz odwierceniu kolejnych otworów potwierdziło się przypuszczenie, że jest to jedno złoże ropy naftowej z czapą gazową. Eksploatacja od 2000, obecnie ze złoża BMB pochodzi ok. 80% krajowego wydobycia ropy naftowej na lądzie. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA w Warszawie. Kopalnia ropy naftowej i gazu ziemnego Dębno – aktualnie uważane za największe w Polsce złoże ropno-gazowe, znane jako BMB (Barnówko – Mostno – Buszewo); zasoby wydobywalne ropy 7 963,93 mln ton, zasoby przemysłowe ropy 7 960,47 mln ton, wydobycie w 2005 – 455,25 mln tonoraz zasoby 7,65 mld m³ gazu ziemnego; wg innych danych geologiczne zasoby sięgają 60 mln ton ropy naftowej i 30 mld m³ gazu ziemnego[16]. W 1994 uzyskano przypływ gazu i ropy w otworach Barnówko-1 i Buszewo-1. Pierwotnie sądzono, że odkryto 3 niewielkie złoża położone obok siebie, jednak po wykonaniu zdjęcia 3D oraz odwierceniu kolejnych otworów potwierdziło się przypuszczenie, że jest to jedno złoże ropy naftowej z czapą gazową. Eksploatacja od 2000, obecnie ze złoża BMB pochodzi ok. 80% krajowego wydobycia ropy naftowej na lądzie.

LINK  http://pl.wikipedia.org/wiki/Barn%C3%B3wko

POSZUKIWANIA ROPY NAFTOWEJ W POLSCE TRWAJĄ

W ostatnim okresie doszło do kolejnego dużego odkrycia w rejonie Międzychodu – złóż ropy naftowej gazu ziemnego Lubiatów oraz Międzychód – Grotów. Te nowe odkrycia pozwalają nam na zwiększenie wydobycia ropy naftowej w Polsce z wielkości 160-180 tys. ton rocznie osiąganej pod koniec ubiegłego wieku, do blisko 600 tys. ton w latach 2004-2005, aż po 1,1 mln ton w 2008 roku

http://www.pgnig.pl/pgnig/com/8387?r%2Cnews%2CfromCtx=588&r%2Cnews%2CnewsId=14394

   W 2008 roku stan bilansowych zasobów wydobywalnych ropy naftowej i kondensatu wyniósł 23,42 mln ton i w porównaniu do roku poprzedniego zwiększył się o 0,29 mln ton. Wzrost zasobów nastąpił w wyniku udokumentowania nowego złoża oraz przeliczenia zasobów w złożach udokumentowanych. Największy przyrost zasobów wydobywalnych nastąpił w złożu Wańkowa  (74,75 tys. ton), Węglówka (59,06 tys. ton) i Pławowice (118,31 tys. ton) oraz na Niżu w złożu Radoszyn (608,50 tys.ton). Na Niżu Polskim udokumentowano i udostępniono nowe złoże Ołobok, o zasobach wydobywalnych 30,88 tys. ton.
  Wydobycie ropy naftowej i kondensatu w 2008 r. ze złóż na lądowym obszarze kraju oraz z polskiej strefy ekonomicznej Bałtyku (off shore), wynosiło 740,14 tys. ton. W stosunku do roku poprzedniego wydobycie wzrosło o 39,65 tys. ton. Wydobycie w podziale na poszczególne regiony kraju przedstawiono w tabeli 2.
Tabela 2
Wydobycie ropy naftowej i kondensatu (w tys. t)
 
Razem 
ropa naftowa
kondensat
 
 
z udokumentowanych zasobów
z
Wyszczególnienie
Ogółem
bilansowych
pozabilan-
zasobów
 
 
Razem
A+B
C
sowych
szacun-kowych
OGÓŁEM
  740.14
  739.31
    0.83
  734.60
  733.77
    0.83
  584.02
  584.02
    –
  150.58
  149.75
    0.83
    5.54
    5.54
    –
    –
    –
    –
    w tym :
 
 
 
 
 
 
KARPATY  
   25.78
   25.78
    –
   20.50
   20.50
    –
   19.38
   19.38
    –
    1.12
    1.12
    –
    5.28
    5.28
    –
    –
    –
    –
PRZEDGÓRZE
   18.87
   18.87
    –
   18.87
   18.87
    –
   18.87
   18.87
    –
    –
    –
    –
    –
    –
    –
    –
    –
    –
NIŻ      
  437.33
  436.50
    0.83
  437.07
  436.24
    0.83
  421.92
  421.92
    –
   15.15
   14.32
    0.83
    0.26
    0.26
    –
    –
    –
    –
BAŁTYK   
  258.16
  258.16
    –
  258.16
  258.16
    –
  123.85
  123.85
  134.31
  134.31
    –
    –
    –
    –
    –
    –
    –
 
 
 
 
 
 
 
 
Na poniższej figurze przedstawiono wielkość zasobów i wydobycia gazu ziemnego w Polsce w latach 1989-2008.
W 2008 r. import ropy naftowej wyniósł 20,92 mln ton i był wyższy od importu w roku poprzednim o 0,23 mln ton. Wielkości importu i eksportu ropy naftowej i produktów pochodnych oraz główne jego kierunki przedstawiono w tabeli 3.
Tabela 3
Kierunki polskiego importu i eksportu ropy naftowej i produktów pochodnych 
IMPORT
EKSPORT
Lp.
Kraj
Ilość
Wartość
Lp.
Kraj
Ilość
Wartość
 
 
tys. ton
 tys. PLN
 
 
tys. ton
 tys. PLN
Ropa naftowa
 
Świat (ogółem)
20 917,85
                   34 540 151  34 540 151           34 540 151  34 540 151                  34 540 151  34 540 151           34 540 151  34 540 151                    34 540 151  34 540 151           34 540 151  34 540 151                  34 540 151  34 540 151           34 540 151  34 540 151
 
Świat (ogółem)
34,87
27 018
1
Rosja
19 287,15
31 849 466
1
Holandia
34,86
27 007
2
Norwegia
1 193,59
1 927 761
2
Składy i zapasy
0,01
8
3
Azerbejdżan
211,75
389 070
3
Niemcy
0,00
1
4
Białoruś
108,97
164 073
 
Rosja
0,00
1
5
Wielka Brytania
82,87
143 502
 
 
 
 
6
Kazachstan
24,09
44 541
 
 
 
 
7
Ukraina
8,64
15 858
 
 
 
 
8
Francja
0,59
4 292
 
 
 
 
9
Niemcy
0,22
1 585
 
 
 
 
Produkty naftowe
 
Świat (ogółem)
7 146,22
                 15 443 027  15 443 027           15 443 027  15 443 027                  15 443 027  15 443 027           15 443 027  15 443 027                    15 443 027  15 443 027           15 443 027  15 443 027                  15 443 027  15 443 027           15 443 027  15 443 027
 
Świat (ogółem)
3 179,22
5 695 324
1
Niemcy
1 687,23
3 849 056
1
Szwecja
429,21
839 863
2
Finlandia
984,13
2 208 904
2
Dania
536,71
703 058
3
Rosja
800,08
1 627 883
3
Niemcy
267,28
410 939
4
Białoruś
715,65
1 488 075
4
Czechy
207,24
399 257
5
Słowacja
566,23
1 215 687
5
Estonia
148,28
296 874
6
Szwecja
391,51
826 565
6
Holandia
202,97
259 956
7
Kazachstan
442,74
781 654
7
Wielka Brytania
97,24
231 910
8
Czechy
326,50
722 936
8
Finlandia
94,37
208 969
9
Litwa
304,84
574 419
9
Norwegia
144,44
191 823
10
Wielka Brytania
240,86
503 319
10
Rumunia
139,46
188 396
11
Węgry
117,57
261 626
11
Słowacja
96,87
176 595
12
Holandia
81,14
206 092
12
Węgry
69,13
170 415
13
Belgia
56,57
195 377
13
Belgia
65,85
156 326
14
Dania
101,82
178 300
14
Ukraina
70,23
153 886
15
Francja
60,87
167 580
15
Austria
65,07
128 476
16
Norwegia
84,21
149 884
16
Francja
47,10
124 756
17
Włochy
45,60
144 238
17
Islandia
51,29
116 777
18
Austria
20,96
98 667
18
Litwa
71,91
107 336
19
Chiny
17,90
60 487
19
Irlandia
37,53
103 389
20
Ukraina
20,36
39 555
20
Chiny
69,85
94 221
21
Łotwa
9,94
24 466
21
Egipt
20,64
68 160
22
Uzbekistan
9,32
20 996
22
Rosja
33,58
62 981
23
Stany Zjednoczone
32,70
18 124
23
Stany Zjednoczone
37,07
51 868
24
Szwajcaria
6,69
17 230
24
Składy i zapasy
26,78
47 087
25
Hiszpania
4,62
14 626
25
Turcja
15,23
42 274
26
Chorwacja
3,34
7 205
26
Szwajcaria
16,78
39 479
27
Luksemburg
0,60
7 005
27
Hiszpania
9,60
29 501
28
Japonia
2,23
5 870
28
Tunezja
7,86
26 564
29
Kanada
0,79
4 192
29
Łotwa
13,33
25 372
30
Słowenia
0,33
3 644
30
Wyb. Kości. Słon.
9,30
24 344
31
Antyle Holenderskie
1,02
3 588
31
Brazylia
9,13
22 987
32
Rumunia
1,89
3 352
32
Włochy
6,64
19 051
33
Grecja
1,08
2 898
33
Togo
7,21
17 430
34
Turcja
0,44
1 461
34
Słowenia
4,60
16 302
35
Azerbejdżan
1,97
1 382
35
Indie
4,18
12 792
36
Rep. Połudn. Afryki
1,04
1 350
36
Białoruś
1,73
10 397
37
Izrael
0,28
1 144
37
Nigeria
4,80
10 394
38
Korea Płd.
0,15
999
38
Chorwacja
2,96
9 282
39
Portugalia
0,07
539
39
Cypr
2,64
8 336
40
Kraj nieznany
0,08
524
40
Kraj nieznany
3,38
8 040
41
Indie
0,14
425
41
Maroko
3,91
7 693
42
Lesoto
0,18
382
42
Izrael
2,42
7 636
43
Irlandia
0,02
315
43
Bułgaria
2,67
7 599
44
Iran
0,09
310
44
Grecja
1,85
6 428
45
Malezja
0,07
292
45
Kanada
3,48
5 325
46
Tajwan
0,02
104
46
Jordania
1,20
5 043
47
Egipt
0,30
76
47
Serbia
1,96
4 542
48
Australia
0,00
75
48
Azerbejdżan
1,10
4 445
49
Argentyna
0,02
70
49
Bośnia i Hercegowina
0,90
2 879
50
Ekwador
0,02
50
50
Wenezuela
2,27
2 713
51
Kuwejt
0,00
11
51
Sri Lanka (Cejlon)
0,22
2 667
52
Kirgistan
0,00
6
52
Gabon
0,74
2 191
53
Dem. Rep. Kongo
0,00
5
53
Kazachstan
0,31
2 045
54
Lichtenstein
0,00
4
54
Portugalia
0,58
1 808
55
Bułgaria
0,00
2
55
Zjedn. Emir. Arab.
0,51
1 789
56
Brazylia
0,00
2
56
Kamerun
0,63
1 775
57
Arabia Saudyjska
0,00
2
57
Afganistan
0,46
1 454
 
 
 
 
58
Rep. Ziel. Przylądka
0,45
1 370
 
 
 
 
59
Algieria
0,63
1 264
 
 
 
 
60
Irak
0,26
820
 
 
 
 
61
Kolumbia
0,82
698
 
 
 
 
62
Gruzja
0,18
675
 
 
 
 
63
Gwinea
0,62
629
 
 
 
 
64
Mołdawia
0,09
550
 
 
 
 
65
Kirgistan
0,13
525
Bituminy naturalne
 
Świat (ogółem)
30,18
51 545
 
Świat (ogółem)
12,90
16 889
1
Niemcy
15,15
24 604
1
Niemcy
6,49
8 277
2
Węgry
9,31
12 045
2
Ukraina
0,94
1 819
3
Francja
1,07
3 745
3
Austria
1,48
1 356
4
Holandia
0,48
2 486
4
Czechy
2,32
1 248
5
Słowacja
1,28
1 658
5
Litwa
0,40
743
6
Stany Zjednoczone
0,46
1 445
6
Słowacja
0,17
680
7
Czechy
0,77
1 356
7
Rosja
0,26
629
8
Estonia
0,90
996
8
Francja
0,35
559
9
Austria
0,14
694
9
Łotwa
0,15
368
 
Wykaz złóż ropy naftowej i kondensatu ropnego (pdf)
Skróty literowe stanu zagospodarowania zasobów w wykazach złóż oznaczają:
B – dla kopalin stałych – kopalnia w budowie, a dla ropy i gazu – przygotowanie do wydobycia lub eksploatacja próbna
E – złoże eksploatowane
G – podziemny magazyn gazu (PMG)
M – złoże skreślone z bilansu zasobów w roku sprawozdawczym
P – złoże o zasobach rozpoznanych wstępnie (kategoria C2)
R – złoże o zasobach rozpoznanych szczegółowo (kategorie A+B+C1)
Z – złoże zaniechane
T – złoże zagospodarowane, eksploatowane okresowo
 
Link do strony Państwowego Instytutu Geologicznego http://www.pgi.gov.pl/surowce_mineralne/ropa.htm
 
 
Do eksporterów ropy Polska przystąpiła z uwagi na logistyczne połaczenie złożą BMB i Rurociągu Przyjażń
Ropa na polskim szelfie Bałtyckim – Platformy PETROBALTIC
==========================================

Wydobycie jest , rozwoju brak – niedoinwestowane.
Widać gosporskie oko prezesa Olechnowicza z Lotosu – właściciela akcji PETROBALTIC.

INFO NIK
Petrobaltic” S.A. powinna rozpocząć projekt inwestycyjny związany z eksploatacją kolejnych złóż. W przeciwnym wypadku około roku 2009 – 2011 firma stanie przed problemem wyczerpywania się złoża B3. Podjęcie takiej inwestycji przekracza możliwości finansowe tej Spółki i wymaga rozszerzenia jej bazy kapitałowej. Zagadnienie to było znane Zarządowi Rafinerii Gdańskiej S.A.. jednak Rafineria, w ramach Grupy LOTOS, może nie być w stanie zapewnić finansowania takiego projektu. rok 2005

w 2008
– W nowej strategii nie będzie już mowy o zakupie nowej platformy wiertniczej – ujawnił dziennikarzom Paweł Olechnowicz, prezes Grupy Lotos. Jego zdaniem nie została jeszcze podjęta decyzja w sprawie sposobu realizacji wierceń na nowych złożach, zlokalizowanych na Bałtyku.

Według niego, w nowej strategii powinny także znaleźć się szczegółowe projekcie wydobycia ropy ze złoża B23.

Według wstępnych szacunków, w 2007 roku Petrobaltic wydobył ponad 192 tys. ton ropy naftowej, czyli ponad 22 proc. mniej niż rok wcześniej (niemal 248 tys. ton). Jednakże Grupa Lotos zapowiada, że do 2012 roku wydobycie tej spółki powinno wzrosnąć co najmniej do 1 mln ton ropy rocznie.

Marzec 2009
Produkcja ropy naftowej ze zlokalizowanych na Bałtyku złóż B3 i B8, realizowana przez spółkę Petrobaltic, zwiększyła się w 2008 roku o niemal 40 proc., powracając do poziomu wydobycia z 2006 roku.
Wydobycie ropy przez zależny od Grupy Lotos Petrobaltic wyniosło w 2008 r. ok. 260 tys. ton, w porównaniu do 186 tys. ton w roku 2007. To więcej o 39,8 proc. i niemal tyle samo co w roku 2006 (ok. 265 tys. ton).

W efekcie wynik operacyjny segmentu wydobywczego Lotosu wyniósł w całym 2008 r. 194 mln zł i był wyższy o niemal 45 proc. w stosunku do analogicznych danych opublikowanych za rok 2007.

Pytanie tylko, czy ten wynik uda się powtórzyć w tym roku. Zarząd Grupy Lotos uważa, że to możliwe. – W tym roku, mimo programu antykryzysowego, nie oszczędzamy na inwestycjach realizowanych na złożach B8 i B23 – zapewnia prezes koncernu Paweł Olechnowicz. Wartość tych nakładów ma wynieść ok. 300 mln zł.

Ponadto w okolicach października ma rozpocząć się wydobycie ropy z norweskiego złoża Yme na Morzu Północnym, w którym Lotos posiada 20 proc. udziałów.

Zupełnie odmiennego zdania są związki zawodowe działające w Petrobaltiku. – Inwestycje na Bałtyku są odwlekane, między innymi przez finansowanie prac na złożu Yme, a bez nowej platformy zwiększenie wydobycia na Morzu Bałtyckim nie wchodzi w grę – zapewnia Cezary Komor, wiceprzewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego Petrobaltiku.

Jego zdaniem jest niemal przesądzone, że wydobycie Petrobaltiku w 2009 roku będzie znacząco niższe niż w roku 2008

Wczoraj, tj. 19 maja, Petrobaltic podpisał z Nordea Bank Polska dwie umowy kredytowe na łączną kwotę 150 mln zł.
Pierwsza z nich to umowa ramowa o udzielenie kredytu obrotowego odnawialnego, gwarancji bankowych i akredytyw, z limitem do 100 mln zł. Kredyt obrotowy odnawialny może zostać wykorzystany w złotych, w euro lub w dolarach amerykańskich. Limit udzielony jest na okres od dnia zawarcia umowy do 18 listopada 2010 roku. Kredyt zostanie wykorzystany przez Petrobaltic na finansowanie potrzeb bieżących związanych z działalnością operacyjną i inwestycyjną.
Druga umowa dotyczy udzielenia kredytu obrotowego w rachunku bieżącym, z limitem do 50 mln zł. Limit udzielony jest na okres od dnia zawarcia umowy do 18 listopada 2010 roku. Kredyt zostanie wykorzystany przez Petrobaltic na finansowanie potrzeb bieżących związanych z działalnością operacyjną i inwestycyjną.

 
Pozdrawiam noworocznie w 2010
Reklamy

Dodaj komentarz so far
Dodaj komentarzSkomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s%d blogerów lubi to: