Jaronwoj Blog Warszawa Polska


Climatgate – Kopenhaga oszustwa w handlu emisjami

1.Zawarte w materiałach przygotowanych do podpisana w formie traktatu – deklaracje poszczególnych krajów zmniejszenia emisji o co najmniej 80 do 95 procent do 2050 roku – implikują albo destrukcję cywilizacji przemysłowej do roku 2050 albo dramatyczne zmniejszenie liczby ludności do roku 2050 albo jedno i drugie. Przez lata dyskusji nad ,,ociepleniem” wymieniano cyfrę 50% do 2050 która była dostatecznie nierealna i trwały ciągłe spory . Nagle, w ostatniej chwili propaguje się 80-95 % zamiast 50% i to w sytuacji kryzysu?

2.Przyjęcie pakietu klimatycznego w rzeczywistości ma służyć zwiększeniu dominacji USA i silniejszych krajów G20 nad słabszymi krajami (które nie mają środków żeby się przestawić na najnowocześniejsze technologie) , obciążenie ich gigantycznymi kosztami i upadkiem. Silny opór wobec traktatu klimatycznego istnieje też w USA, gdyż pomimo ograniczenia swobód obywatelskich ( w wyniku wprowadzanych drakońskich ograniczeń –  nastąpi racjonowanie energii – każdy człowiek dostanie jakiś niewielki przydział energii  – energia na kartki) osłabi też pozycję rządu USA w stosunku do pozostającego w cieniu rządu cieni ,,grupy trzymającej władzę nad klimatem” – powiązanej głównie z sektorem bankowym.

3.Przygotowane na Konferencję są deklaracje proklamujące Rząd Światowy. Spodziewane powołanie Rządu Światowego ma służyć dominacji silniejszych nad słabszymi – dokładnie tak jak się to dzieje w mechanizmie Unii Europejskiej. O ile istnieją problemy związane z niszczeniem środowiska, to sposób ich ,,rozwiązania” proponowany przez Konferencję – służy jedynie przejęciu władzy nad światem przez silną grupę ,,trzymającą władzę nad klimatem” a powiązaną z sektorem bankowym – który to sektor bankowy będzie zainteresowany przejmowaniem za bezcen wybranych przedsiębiorstw przemysłowych upadających z powodu podatku klimatycznego.

4.Polska będzie w grupie państw ,,bogatych i rozwiniętych” dlatego nie będzie dotyczyła Polski pomoc zaoferowana przez Rząd Światowy dla krajów najbiedniejszych ( Least Developed Countries ) , natomiast Polska prawdopodobnie będzie zobowiązana do przekazania do 2% dochodu narodowego GDP na pomoc dla krajów najbiedniejszych.

5.Grożące bankructwo USA jak i groźba destabilizacji systemu finansowego m.in. przez ogłoszenie niewypłacalności różnych krajów i wielkich banków – powoduje że ,miękka gra” się skończyła, nastąpił okres , wolnej amerykanki”. Okres taki, gdzie w ,,materiałach na konferencje” podaje się ordynarne i oczywiste kłamstwa.

6.Afera ,,climategate” z wykradzeniem przez ,,hackera” tysięcy stron dokumentacji z największego instytutu naukowego Climate Research Institute zajmującego się klimatem ( koordynującego też ,,pracę” wielu mniejszych instytutów ,,pracujących” nad klimatem ) – obnażyła ogromne manipulowanie danymi w kierunku udowodnienia ,,na siłę”, iż ,,ocieplenie” jest spowodowane emisjami powodowanymi przez cywilizację przemysłową. Jest uznawana przez media aktualnie za ,,najgłośniejszą aferę w historii nauki”.

7.Obiegł cały świat wykład Lorda Moncktona (byłego doradcy Margater Thatcher) na temat fałszu konferencji klimatycznej – z dnia 14 października 2009r. obalający w sposób naukowy mity i kłamstwa związane z ociepleniem klimatu, oraz wskazujący na ukryty cel powołania Rządu Światowego ( na samym Youtube ponad 3.5 miliona odtworzeń).

8. ONZ nagłaśniając sprawę ,,emisji Co2” całkowicie pomija znacznie poważniejsze aspekty ochrony środowiska, takie jak zatrucie środowiska pestycydami i środkami ochrony roślin, zatrucie środowiska metalami ciężkimi, zatrucie środowiska substancjami chemicznymi, zatrucie środowiska przez GMO i masę innych itd. Dzieje się to jedynie dlatego, że ograniczenie emisji Co2 to jedyny z istniejących aspektów ochrony środowiska który:

pozwoli rzucić na kolana gospodarki wielu krajów

-pozwoli zarobić fortuny na handlu emisjami ( Al Gore już zarobił pierwszy miliard na handlu emisjami …)

pozwoli wprowadzić Rząd Światowy

9. Główny doradca Obamy ds. klimatu ( media nazywają ,,carem klimatu” ) , była szefowa EPA ( Agencja Ochrony Środowiska ) Carol Browner to socjalistka. Poprzednie miejsce pracy – Międzynarodówka Socjalistyczna. Powrót Polski do komunizmu ? My w Polsce wiemy co to jest komunizm w praktyce!

Główny minister ds. klimatu w Anglii  Ed Miliband – jest synem wielkiego teoretyka marksizmu Raplha Millibanda (spoczywa na cmentarzu niedaleko swojego idola Karla Marksa) , a jego dziadek Sam Miliband walczył w Armii Czerwonej – m.in. w  Bitwie Warszawskiej 1920 – pod wodzą Lwa Trockiego. W 1920 Polska sama powstrzymała komunizm. A może to jest znowu możliwe w 2009 ?

10.Krótki kurs historii ONZ, zawierający ściśle utajnione, szokujące fakty.

ROZWINIĘCIE PORUSZONYCH WYŻEJ ZAGADNIEŃ NA PODSTAWIE WYŁĄCZNIE OFICJALNYCH LUB WIARYGODNYCH ŻRÓDEŁ

 

( ważna uwaga formalna : sprawa nie dotyczy już walki ,,z globalnym ociepleniem”. W tej chwili przez ONZ jest wprowadzana jedynie ,,walka ze zmianami klimatu” a nie ,,z globalnym ociepleniem”. W ten sposób, niezależnie od tego czy klimat będzie się ocieplał czy oziębiał- walka prowadzona przez ONZ będzie mogła trwać )

ad1. Z opublikowanych na oficjalnej stronie Konferencji materiałów przygotowanych na Konferencję przez Grupę Roboczą, gotowych do podpisania po wyborze opcji : http://unfccc.int/resource/docs/2009/awglca7/eng/inf02.pdf wynika między innymi:

a) punkt 31b strona 16 : alternatywne warianty do podpisania, w każdym z nich następuje zobowiązanie do ograniczenia emisji o co najmniej 75 do 95 % do roku 2050

podobne zapisy o narzucanej redukcji emisji dochodzącej do 95 % znajdują się w innych miejscach tego dokumentu:

str. 14

-str 59

-str 69

-str 70

-str 72

podobne zapisy ( narzucana redukcja emisji o 80 a nawet do 95 % ) znajdują się w dokumencie nazwanym , propozycją Climate Treaty ze strony organizacji pozarządowych :  http://unfccc.int/resource/docs/2009/smsn/ngo/157.pdf

-str 6

-str 7

-str 18

-str 64

-str 125

b)istotne wyjaśnienie co do obowiązującej aktualnie doktryny maltuzjanizmu ( zmniejszenia liczby ludności ) w rządzie USA:

 John Holdren, szef doradców naukowych Obamy ( http://en.wikipedia.org/wiki/John_Holdren ) , jest zwolennikiem teorii Malthusa ( redukcji ludności ). Opublikował w 1977 książkę ,,Ecoscience” ( dostępna łatwo w internecie np. zombietime.com/john_holdren ) w któej między innymi proponował drastyczne metody zmniejszenia liczby ludności takie jak:

-dobrowolne lub przymusowe aborcje

-dobrowolne lub przymusowe sterylizacje

dodawanie do żywności i wody substancji powodujących bezpłodność. Współautorem ,,Ecoscience” był wysoki urzędnik administracji USA w tym czasie.

Realizacja postulatów Holdrena w zawartych w ,,Ecoscience” na dzień dzisiejszy :

– masowo realizowany jest tylko trzeci – około plus-minus połowa młodzieży w krajach Zachodu jest bezpłodna w wyniku otrzymywanych zanieczyszczeń ( GMO, pozostałości pestycydów, pozostałości substancji chemicznych zwłaszcza plastyków, dodatków do żywności – konserwantów itd, trucizn zawartych w kosmetykach itd ). To zatrucie środowiska nie jest  jest to przypadkiem, lecz efektem przyzwolenia zawartego w świadomej polityce USA od lat 70 XX wieku.

– Sterylizacja jest oferowana dobrowolnie za niewielką dopłatą w szeregu krajach 3 świata.

– od czasów ,,Ecoscience” nastąpił znaczny postęp naukowy w sprawie sterylizacji, a zwłaszcza podstępnej sterylizacji poprzez szczepienia na inne choroby co było stosowane m.in. na Filipinach ( 3 mln sterylizacji kobiet za pomocą szczepionki na tężca ) i w Afryce Subsaharyjskiej ( 150 mln sterylizacji – bezpłatne szczepionki na HBV polio ) .

,,cywilizacja śmierci” przed która często ostrzegał  papież Jan Paweł II – to nie przypadek ale efekt świadomego wpływu wpływowych maltuzjanistów na kulturę masową od lat 70 XX wieku.

d) artykuł organizacji chrześcijańskiej podsumowujący wielowymiarową politykę depopulacji po 100 dniach Obamy:

http://www.lifesitenews.com/ldn/2009/may/09050808.html

Obama’s First 100 Days_ The anti-life plan is now established

ad2.a)  Celem polityki USA jest coś, co można nazwać afrykanizacją całych krajów i regionów a następnym terenem do destrukcji jest Europa.

  Większość krajów Afryki jeszcze w latach 70 XX wieku było krajami gdzie sprawnie funkcjonowała cywilizacja mimo biedy – np. dobrze funkcjonowała służba zdrowia, szkolnictwo itd. W wyniku przyjęcia doktryny maltuzjanizmu przez rząd USA ( opublikowanie memorandum Kissingera NSSM 200 w 1974  roku, http://www.population-security.org ) nastąpiła szybka destabilizacja kontynentu przez sponsorowanie lokalnych wojen, liczne akcje szczepień zatrutymi szczepionkami i inne.

   Aktualnie Europa jest najsłabszym kontynentem, najbardziej narażonym na ,,Afrykanizację”. W kontekście wzmacniania Euro z którym Europa nie umie sobie poradzić-

podupadną przemysły eksportowe Europy – ostatni silny bastion Europy.

b) na tą chwilę nie można sobie wyobrazić zgody Chin i Indii na taką formę traktatu – gdyż te kraje doskonale wiedzą że to byłby ich szybki koniec – w sytuacji kryzysu światowego i przegrzania ich własnych gospodarek. Na tą chwilę Chiny i Indie żądają ograniczenia emisji do 2020 przez wszystkie kraje rozwinięte o 40 % – gdyż wiedzą, że to jest niemożliwe do przyjęcia:

http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601130&sid=a_I_pO3NPvwU 

dokument senatu USA : India nie zgodzi się na zmniejszenie emisji: 9 lipca 2008:

http://epw.senate.gov/public/index.cfm?FuseAction=PressRoom.Facts&ContentRecord_id=09DF614E-802A-23AD-46C9-8A90FCB5569A

raport rządu Indii na temat klimatu : w rozdziale 1.4 stwierdza : ,,nie ma żadnego udowodnionego związku działalności człowieka z ociepleniem klimatu” :http://pmindia.nic.in/Pg01-52.pdf

w tym miejscu możnaby też dodać, że Polska Akademia Nauk też kwestionuje teorię ,,ocieplenia spowodowanego przez człowieka” :http://www.washingtonexaminer.com/opinion/blogs/Examiner-Opinion-Zone/Polish-Academy-of-Sciences-Questions-Gores-Man-Made-Global-Warming-Theory-43618922.html

http://www.kngeol.pan.pl/images/stories/pliki/pdf/2.Stanowisko_KNG_w_sprawie_zmian_klimatu.pdf

Profesor Zbigniew Jaworowski który zorganizował dziewięć wypraw na lodowce obu półkul w

celu zbadania globalnych skutków przemysłowego zapylenia atmosfery, uważa, że

przeznaczanie milionów dolarów na badania ludzkiego wpływu na „globalne ocieplenie”

jest „zbrodniczym marnotrawstwem”. W obszernym raporcie opublikowanym na stronach

internetowych „Polityki” napisał: „To, co się teraz dzieje, czyli handel emisjami

CO2 i całe zamieszanie związane z redukcją emisji dwutlenku węgla, przypomina

średniowieczne polowanie na czarownice. Rządy państw zachodnich oczywiście

popierają takie inicjatywy, ponieważ to się im po prostu opłaca. Redukcja CO2 ma

zbawić klimat, a w rzeczywistości nie ma na niego żadnego wpływu”.http://www.polityka.pl/nauka/251186,1,idzie-zimno.read

Profesor Zbigniew Jaworowski : artykuł ( po angielsku ) z 2007″ :,,Co2-największy skandal naukowy naszych czasów” : http://www.larouchepub.com/eiw/public/2007/2007_10-19/2007-11/pdf/38_711_science.pdf

c) wątpliwa także jest zgoda na proponowany traktat ze strony Brazylii i Rosji.

  Doradca Prezydenta Rosji A.Illarionov :,,Protokół Kyoto – to zamach na rozwój, środowisko (!)bezpieczeństwo, naukę, i samą cywilizację” :http://www.iccfglobal.org/ppt/Illarionov-01-10-04.ppt

d) Europa Zachodnia po wielu latach inwestowania w energię odnawialną, stała się sceptyczna:w RFN planuje się budowę nowej generacji elektrowni węglowych:

http://www.guardian.co.uk/environment/2009/jan/13/climate-change-united-states-eu

e) RFN jest liderem nowych energii ( nr 2 na świecie w elektrowniach wiatrowych i nr 1 w słonecznych). Teraz odchodzą od tego gdyż jest to kosztowna utopia : średni koszt kWh z elektrowni słonecznych 59 centów, podczas gdy z elektrowni atomowych 2.5 centa, inne źródła do 10 centów; elektrownie słoneczne w RFN produkują 0.6% energii a koszt ich subsydiowania – 12.4 mlrd USD w 2008. Subsydia w RFN do elektrowni słonecznych : w przeliczeniu na 1 miejsce pracy: USD 240.000 rocznie ! : http://network.nationalpost.com/np/blogs/fpcomment/archive/2009/10/21/germany-s-renewable-myth.aspx

f) USA jest gotowe do natychmiastowego uruchomienia inwestycji w 400 kilometrów kwadratowych elektrowni słonecznych ( o ile będą oczywiście odpowiednie sute dotacje ) – w wypadku przymusu stosowania nowych technologii, uzyskają dodatkową wielką przewagę nad Europą ( opisane w tym samym artykule Guardian powyżej )

f) dotychczasowa realizacja protokołu z Kyoto stała się całkowitą farsą  i paranoją :

http://www.guardian.co.uk/environment/2007/jun/02/india.greenpolitics

( artykuł ,,Prawda o Kyoto- wielkie profity, mała redukcja emisji” )

– w Korei i Indiach powstały wielkie fabryki produkujące ekonomiczną fikcję , których jedynym sensem ekonomicznym  jest spalanie gazu ( niepotrzebnie wytwarzanego ) o nazwie HFC-23 którego spalenie 1 tony w specjalnym piecu daje tyle ,,kredytów dwutlenku węgla” co uniknięcie spalenia 11.700 ton węgla. Te fabryki otrzymują ogromne premie z tytułu ,, ratowania środowiska” pomimo że zatruwają środowisko innymi toksycznymi substancjami ( ignorowanymi przez protokół z Kyoto )

następuje szalona spekulacja ,prawami do emisji na której zarabiają spekulanci ( główny orędownik ocieplenia w USA Al Gore :ponad miliard USD ) i wielkie koncerny, na szkodę małych podmiotów nawet takich jak szkoły czy szpitale : np. Uniwersytet Birmingham został zmuszony

do zakupienia , praw do emisji” za 92.500GBP – gdyby chciał je dzisiaj sprzedać to uzyskałby

może 1000GBP

g) realizacja projektów ograniczających emisję zgodnie z Kyoto przerodziła się w całkowitą paranoję – gdyż niszczą one warstwę ozonową co jest jeszcze grożniejsze dla środowiska   http://www.reuters.com/article/environmentNews/idUSL137011320070813

g) szczegółowy opis przygotowań do wprowadzenia ,energii na kartki, :

http://wattsupwiththat.com/2009/10/20/revealed-the-uk-government-strategy-for-personal-carbon-rations/

h) o tym, że angielski minister środowiska Milliband jest zwolennikiem ,,energii na kartki” jest

nawet w wikipedii : http://en.wikipedia.org/wiki/David_Miliband

i) w czasie wyborów prezydenckich 2008, znana z niedyskrecji Sarah Palin, udzieliła informacji co do długoterminowych planów USA co do Europy Środkowej:,,Dlaczego możemy być zmuszeni do zaatakowania Rosji”

http://www.dailymail.co.uk/news/worldnews/article-1054808/Sarah-Palin-breaks-silence-TV-interview-tells-America-Why-to-war-Russia.html

ad3. Wprowadzenie Rządu Światowego  :

ONZ przez cały czas systematycznie dąży do wprowadzenia Rządu Światowego

Dokument opublikowany przez  organizację pozarządową NGO

http://www.sovereignty.net/p/gov/timeline.html

pokazuje historię tego ukierunkowanego działania ONZ pomiędzy 1945 i 2001, a także

historię zdarzeń pomiędzy 1891 a 1945 które też – zdaniem tej organizacji – były zamierzonym ciagiem działań ukierunkowanych na stworzenie Rządu Światowego.

Na stronie tej samej NGO http://www.sovereignty.net/p/gov/rise/risetoc.htm

opisany szczegółowo jest mechanizm dążenia ONZ do przejęcia władzy.

  Ta sama NGO cytuje przemówienie dyrektora UNDP na konferencji w Rio 1997 pt.

 ,,globalny rząd w celu zrównoważonego rozwoju” http://www.sovereignty.net/p/gov/ggspeth.htm

a) punkt 38 strona 18 i 19 – opisuje zasadę działania Rządu Światowego bez użycia tej nazwy wprost:

  – Uprawnienia tego Rządu Światowego są ogromne,

  –  Nie jest on wybierany ( w całym tekście proponowanym 181 stron nie jest użyte ani razu

    słowo odnoszące się do wyborów )

  – poszczególne kraje które zgadzają się w wyniku podpisania Traktatu na utratę/ograniczenie

    suwerenności wobec Rządu Światowego nawet nie wiedzą jakie ten rząd ma uprawnienia.

  – nie jest jasne w jaki sposób będzie funkcjonowało opodatkowanie bogatych krajów, jedynie

   przymiarki na stronie 181.

b) na stronach 50, 51, 52, 53, 85, 137, 139, 140, 141, 142, 153, 159, 163, 164, 166, 167, 169, 170, 171 i  173 są opisane detale działania nowo powoływanego Rządu Światowego ( przy czym ani nie używa się tej nazwy ani nie ustala ostatecznie jaką będzie miał nazwę Rząd Światowy )

c) nie jest to wyjaśnione czarno na biały, ale należy przyjąć, że  Rząd Światowy będzie czerpał ogromne zyski z proponowanego handlu emisjami Co2 ? Dodatkowo, za pomocą ,,przydziałów Co2” będzie podejmował decyzje o życiu i śmierci narodów?

d) Proponowanie przyjęcie Rządu Światowego ( na wzór Unii Europejskiej )  ustanowi redystrybucję w postaci wprowadzenie globalnego podatku.  na rzecz Rządu Światowego ( czego nawet EU jeszcze w pełni nie wprowadziła). Mówi się o podatku obrotowym w wysokości 2% GDP płaconym przez kraje bogate na rzecz Rządu Światowego i przeznaczonego ,,do redystrybucji wśród krajów najmniej rozwiniętych”. W sytuacji kryzysu – nawet 2% podatku obrotowego będzie zabójcze dla wielu krajów.

e) kilka linków ze znanych  gazet mainstream jak i znanych mediów alternatywnych na temat powołania Rządu Światowego w Kopenhadze:

http://www.prisonplanet.com/chuck-norris-copenhagen-talks-to-forge-one-world-order.html

   ,,Kopenhaga ma zapoczątkować Nowy Porządek Świata ( New World Order -NWO)”

http://blogs.theaustralian.news.com.au/janetalbrechtsen/index.php/theaustralian/comments/beware_the_uns_copenhagen_plot/

  blog redakcyjny gazety z koncernu ,,News” Murdocha,,uwaga na podstęp ONZ w  Kopenhadze”

http://blogs.telegraph.co.uk/news/jamesdelingpole/100014325/copenhagen-a-step-closer-to-one-world-government/

   blog redakcyjny wielkiej gazety ,,Telegraph”: ,,Kopenhaga – krok do Rządu Światowego”

http://online.wsj.com/article/SB10001424052748703574604574500580285679074.html 

 Wall Street Journal : ,,Traktat Kopenhaski i groźny atak na władzę ze strony ONZ”

ad4. Lista krajów ,,bogatych” – czyli tzw. ,,Annex 1” – dawców funduszy :  http://unfccc.int/parties_and_observers/parties/annex_i/2774

( na tej liście jest 41 pozycji : cała Europa z Rosją, Białorusią, Ukrainą i Turcją, poza tym Australia,

Kanada, USA, Japonia, Nowa Zelandia, . Brak na liście krajów ,,bogatych” takich krajów jak Chiny, Indie, Korea, Taiwan, Brazylia i wielu innych itd. ) . Chiny, Taiwan , Korea itd. są na liście nazwanej ,Non-Annex’ ,,biednych krajów” : http://unfccc.int/parties_and_observers/parties/non_annex_i/items/2833.php 

 ( razem z Burkina Faso, Kiribati itd. ) .

ONZ wskazuje jeszcze listę najbogatszych krajów mających być największymi dawacami kapitału na potrzeby ONZ : ,,Annex II” mającej 24 pozycje. http://unfccc.int/essential_background/convention/background/items/1348.php

Nie ma tam wymienionej Polski – ale jest wymieniona pozycja,,European Economic Community” – czyli należy rozumieć, że Polska też należy do krajów mających najwięcej bulić ?

W tym miejscu – można tylko powiedzieć dwie rzeczy:

a) najbardziej uderzona w wyniku ,Traktatu’ będzie Europa ( USA i Japonia zawsze sobie poradzą – zawsze miały dużą bazę produkcyjną w ,,biednych” krajach ) –  natomiast koncerny europejskie mają dużo filii w Europie Wschodniej, która będzie uderzona , Traktatem’ jako , ,kraje bogate”.

b) nie można inaczej nazwać jak nieprawdopodobną bezczelnością ze strony ONZ umieszczenie Ukrainy Białorusi Rumunii  – w ,,grupie krajów bogatych” a Chin Indii Brazylii Korei w grupie krajów biednych !

c) przykładowa ( niepełna ) lista podpunktów traktatu wskazujących na grożące ogromne obciążenia budżetowe dla Polski w wyniku przyjęcia Traktatu:

str 125 punkt4:   kraje z ,,Annex II” mają zabezpieczyć trwałe i pewne finansowanie

na rzecz rozwoju krajów rozwijających się

-str 126 cześć 2 punkt 6 : dostarczanie kapitałów dla krajów rozwijających powinno zależeć od

ich potrzeb ( tu jest jakiś komunizm w tym stwierdzeniu – i jak zawsze w komunizmie- kto będzie decydował o tym podziale według potrzeb)

-str 134 ,,alternatywa 1”: podatek 2 USD od każdej tony emitowanego Co2 ( !!! )

-str 134 ,,alternatywa2”: podatek od każdego towaru ( na rzecz Rządu Światowego ) wyprodukowanego w krajach ,,Annex I””

-str 135 ,,opcja7” : podatek 2% od każdej transakcji na rynku finansowym w krajach ,,Annex I” ( tu by się ONZ obłowiło ! )

-str 135 opcja8 : kary za zbyt małe ograniczenie emisji

-str 145 punkt 71: nowo powstający ( w wyniku traktatu ) Światowy Fundusz Zmiany Klimatu będzie docelowo powiązany z mechanizmami wynikającymi z traktatu Kyoto. Szczerze mówiąc, w tym śmierdzi jakimś grubym wałkiem.

-str 145 punkt 76 podpunkt d) : ,,narzucić finansowe kary w wysokości co najmniej 10-krotnej wartości rynkowej (..) z powodu każdej emisji przekraczającej uzgodnione zobowiązanie do redukcji ”

 

d) wypowiedź Prezydenta Klausa na konferencji w Waszyngtonie 04.11.2009

traktat klimatyczny ,,to największy w historii  wzrost podatku”

http://www.klaus.cz/Klaus2/asp/clanek.asp?id=G2mBVPC6Q3ik

e) wypowiedz dr Bolesława Jankowskiego, wiceprezesa firmy doradczej Badania Systemowe Energ-Sys.,,Polska należeć będzie do największych płatników nowej polityki”

http://energetyka.wnp.pl/jankowski-energ-sys-swiatowe-porozumienie-ws-redukcji-co2-szkodliwe-dla-polski,94433_1_0_0.html

– Sukces rokowań klimatycznych w Kopenhadze lub w kolejnych rundach negocjacyjnych oznacza wejście w fazę aktywnej polityki redukcji emisji CO2, której podstawy naukowe są słabo udokumentowane, która prowadzić będzie do ogromnych zmian w światowej gospodarce – zauważa Jankowski..Przekonuje, że po raz pierwszy działania polityczne w tak wielkim stopniu wpłyną na relacje ekonomiczne na całym świecie. Pojawią się nowe rodzaje podatków i quasi podatków węglowych i ogromne przepływy finansowe z tym związane. Kluczowe dla rozwoju gospodarczego zasoby (uprawnienia do emisji CO2) zostaną poddane kontroli na szczeblu międzynarodowym, a poszczególne państwa nie będą w stanie wpłynąć na jego kształt tego systemu ani zrezygnować z uczestnictwa w nim.- Z perspektywy Polski trudno dostrzec jakiekolwiek pozytywy polityki głębokiej redukcji emisji gazów cieplarnianych. Polska należeć będzie do największych płatników nowej polityki, zarówno poprzez ponoszenie ogromnych kosztów transformacji energetyki jak i poprzez bezpośrednie wpłaty na rzecz państw rozwijających się w ramach składki UE. Skończą się dotychczasowe możliwości zarobku na sprzedaży praw emisyjnych przez rząd Polski. Po roku 2020 prawie pewna jest też utrata przychodów ze sprzedaży uprawnień emisyjnych na rzecz centralnego funduszu unijnego – prognozuje Bolesław Jankowski.- Już te kwestie wskazują, że sukces Kopenhagi oznaczać będzie energetyczne trzęsienie ziemi w Polsce. I nie wiadomo, czy na wstrząsach energetyki się skończy – zastanawia się wiceprezes Energ-Sys. (19.11.2009)

Ad5) Pomijam analizy zadłużenia USA, wklejam kilka świeżych linków na temat możliwego bankructwa różnych krajów:

http://www.thedailycrux.com/content/3455/Porter_Stansberry/eml :

 ,,bankructwo USA jest teraz pewne”

-http://www.marketoracle.co.uk/Article15360.html ,,silne spadki na giełdzie giełdy w Londynie przez obawę o bankructwo Dubai”

-Jako ilustracja sposobu działania środowiska bankowego ( w  USA od 2009 jest szeroko używane słowo ,,banksters” na określenie środowiska bankowego )   : debata w Kongresie USA nad wprowadzeniem pakietu ratującego banki tzw ,,bailout” 2 października 2008 : kongresman Brad Sherman mówi w filmie, kilku z nas powiedziano że wkrótce będzie stan wojenny jak zagłosujemy na nie” : http://www.youtube.com/watch?v=p6KRXnYgu5I

 Na pewno – w Kopenhadze ( gdzie idzie o jeszcze większą stawkę niż  700 miliardów ,,bailout”) będzie to użyte wszystko razem : prośby, groźby, szantaże, oszustwo, fałszywe obietnice, fałszywa nauka, branie delegatów na zmęczenie ( podpisywanie czegoś o 3 w nocy po wielu dniach dyskusji nad dokumentami mającymi tysiące stron), i inne.

ad6) a) wykradzione przez ,,hakera” zbiory dokumentów największego instytutu zajmującego się klimatem CRU w Anglii – dowodzą naciągania naukowych faktów przez zwolenników teorii

globalnego ocieplenia. Też są dyskusje ,,jak uciszyć” naukowców o odmiennych poglądach. Pełna lista dokumentów jeszcze nie jest opublikowana, są one stopniowo udostępniane. Pełny zbiór dokumentów liczy prawdopodobnie ca najmniej 169 MB. Duży zbiór dokumentów ( 164.7 MB  Megabajtów po rozpakowaniu  ) jest na znanym serwerze wikileaks:

http://www.wikileaks.com/wiki/Climatic_Research_Unit_emails%2C_data%2C_models%2C_1996-2009

duży zbiór emaili w formie tekstowej – możliwej do przeszukiwania – jest zamieszczony między innymi:

http://www.eastangliaemails.com/index.php

24 listopada: Senator Imhofe rozpoczął śledztwo : http://epw.senate.gov/public/index.cfm?FuseAction=Minority.PressReleases&ContentRecord_id=27fe9184-802a-23ad-45e5-8feb948b7bb3

opinia w wielkiej gazecie angielskiej:

http://blogs.telegraph.co.uk/news/jamesdelingpole/100017393/climategate-the-final-nail-in-the-coffin-of-anthropogenic-global-warming

  ( climategate to gwóżdż do trumny ocieplenia spowodowanego przez człowieka )

podsumowanie w wielkiej gazecie angielskiej http://www.telegraph.co.uk/comment/columnists/christopherbooker/6679082/Climate-

change-this-is-the-worst-scientific-scandal-of-our-generation.htm

 ( 28.11.2009 : słowo ,,climategate” już występuje według google na 9.000.000 stron internetowych – po 10 dniach )

   Climategate to największy skandal naukowy naszych czasów. Naukowcy objęci skandalem to nie ,,jakaś-tam grupa”. To był instytut, który miał największy wpływ na ideologię ,,globalnego ocieplenia”.Oprócz fałszowania danych, dyskutowali w mailach sposoby niszczenia naukowców

mających inne zdanie)

b) Natomiast, szefowa administracji Obamy ds. ekologii stwierdziła, ,,że te dokumenty nie zmieniają jej przekonania i determinacji podpisania Traktatu : oświadczyła, że za ,naukową wiedzą na temat ocieplenia stoi 2500 naukowców którzy się pod tym podpisali”. Natomiast, ta liczba 2500 może aktualnie dość szybko topnieć, gdyż reputacja naukowców z tej grupy ucierpiała dramatycznie w wyniku ,,climategate”, i może nie być już tak dobrze z grantami na badania.

http://www.washingtontimes.com/news/2009/nov/25/climate-czar-says-e-mails-dont-change-anything/

-natomiast, na stronie www.petitionproject.org   już 31.486 naukowców w tym 9.029 ze stopniem doktora – i to tylko z jednego kraju USA – podpisało petycje przeciwko uznawaniu globalnego ocieplenia jako dowiedziony naukowo fakt .

dokument Senatu USA z 11.12.2008 : Ponad 700 znanych międzynarodowych naukowców JEST PRZECIWNYCH teorii ocieplenia spowodowanego przez człowieka

http://epw.senate.gov/public/index.cfm?FuseAction=Minority.Blogs&ContentRecord_id=2674e64f-802a-23ad-490b-bd9faf4dcdb7

dokument Senatu USA : ,,Horror prześladowań przeciwników teorii ocieplenia”

http://epw.senate.gov/public/index.cfm?FuseAction=Minority.Blogs&ContentRecord_id=865DBE39-802A-23AD-4949-EE9098538277 

 

dokument Senatu USA ,,rok 2008 końcem teorii (antropogenicznego ocieplenia klimatu)”

http://epw.senate.gov/public/index.cfm?FuseAction=Minority.Blogs&ContentRecord_id=37AE6E96-802A-23AD-4C8A-EDF6D8150789

c) Po ujawnieniu ,,climategate” zaczęły się wylewać brudy z innych krajów – okazało się, że instytuty większości krajów naciągały dane klimatyczne, gdyż przewidywały, że kraje z ,większym ociepleniem” dostaną w przyszłości różne bonusy. Masę odnośników na temat fałszowania danych w różnych krajach  jest w artykule i 355 komentarzach do niego :http://wattsupwiththat.com/2009/11/25/uh-oh-raw-data-in-new-zealand-tells-a-different-story-than-the-official-one/#more-13215

Setki stron internetowych prześcigają się w analizowaniu tysięcy stron wykradzionych przez ,,hackera”. Przykłady:

-znany publicysta George Monbiot opublikował wycinek z emaila dotyczący manifestu powołania rządu światowego. Ten email nie znajduje się w zbiorze opublikowanym w Wikileaks ani też nazwisko profesora Kattweizela nie jest znane. Mimo tych poważnych wątpliwości i znaków zapytania, podaję linki do tej publikacji jako ilustrację do nieraz chaotycznych dyskusji:

– w emailu znalazł się tekst, Do Kawalerów Węglowych. Panowie, kulminacja naszego wielkiego planu zbliża się szybko. (,,,) Komunistyczny Rząd Światowy, zbliża się do punktu kulminacyjnego w Kopenhadze. Przez 185 lat od kiedy nasz wielki mistrz znany laikom jako Joseph Fourier ( wynalazca efektu cieplarnianego, ważna figura w Rewolucji Francuskiej ), cała społeczność naukowców pracowała na ten dzień.( dalej uczony się rozwodzi, cytując jako rzekomych wielkich mistrzów swojego zakonu Kawalerów Węglowych naukowców takich jak między innymi Svante Arrhenius i Max Planck itd.):

http://www.guardian.co.uk/commentisfree/cif-green/2009/nov/23/global-warming-leaked-email-climate-scientists  

to samo w : http://www.smh.com.au/opinion/politics/at-last-proof-the-science-of-global-warming-is-a-scam-20091124-jga0.html?comments=54 

też w

http://www.globaldashboard.org/2009/11/24/more-leaked-climate-email/.

Inny email , #1048799107, z kolei zawiera przygotowywane expose Rządu Światowego

http://www.infowars.com/hacked-climate-emails-include-calls-for-earth-government-as-foundation-of-new-world-order-splitting-of-america/ 

 

Inny email zawierał ,,Manifest Rządu Ziemskiego z dnia 27.03.2003””:

http://www.whatreallyhappened.org/ru/content/hacked-climate-emails-include-calls-‘earth-government’-foundation-new-world-order-splitting-

 

też

http://socioecohistory.wordpress.com/2009/11/26/hacked-climate-emails-include-calls-for-%E2%80%98earth-government%E2%80%99-as-foundation-of-new-world-order-splitting-of-america 

 

kilka wybranych plików spośród tysięcy opisujących m.in. naginanie wyników naukowych:

http://www.eastangliaemails.com/emails.php?eid=419&filename=1089318616.txt

http://www.eastangliaemails.com/emails.php?eid=484&filename=1106322460.txt

http://www.eastangliaemails.com/emails.php?eid=307&filename=1051190249.txt

http://www.eastangliaemails.com/emails.php?eid=891&filename=1212063122.txt

http://www.eastangliaemails.com/emails.php?eid=490&filename=1107454306.txt

http://www.eastangliaemails.com/emails.php?eid=914&filename=1219239172.txt

http://junkscience.com/FOIA/documents/HARRY_READ_ME.txt

 

b) dla ilustracji na czym polega ,,debata naukowa” na temat globalnego ocieplenia

przytoczę artykuł wielkiej angielskiej gazety pt. ,,Naukowcy Otrzymali Groźby Za Negowanie Zmian Klimatu’‚- ( dwóch profesorów otrzymało groźby śmierci i zostali całkowicie wyizolowani ze społeczności naukowej oraz pozbawieni funduszy) :http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/1545134/Scientists-threatened-for-climate-denial.html 

 

c) inny przykład na ,,debatę naukową” w zakresie klimatu : dokument Senatu USA który

potwierdza poważne pogróżki kryminalne jakie otrzymał krytyk ocieplenia:

http://epw.senate.gov/public/index.cfm?FuseAction=Minority.Blogs&ContentRecord_id=04373015-802a-23ad-4bf9-c3f02278f4cf 

 

 

d) dla ilustracji, na czym polega ,,debata naukowa” na temat globalnego ocieplenia przytoczę fakt, iż po wyemitowaniu w angielskiej telewizji filmu ,,Wielkie Oszustwo Globalnego Ocieplenia” ( 76 minut, http://video.google.com/videoplay?docid=-5576670191369613647#

http://www.filmweb.pl/f464967/Globalne+ocieplenie+-+wielkie+oszustwo,2007

http://www.greatglobalwarmingswindle.co.uk

 stacja telewizyjna otrzymała jawne i oficjalne żądanie jego ocenzurowania

– artykuł ,,Gang Naukowców Chciał Ocenzurować Film” http://www.rightpundits.com/?p=674 

W filmie, między innymi, podane są proste i oczywiste fakty:

-Co2 nie jest zanieczyszczeniem, ale naturalną substancją która jest głównym pożywieniem

 wszystkich roślin, a zwiększenie stężenia Co2 przyspiesza wzrost roślin i upraw

-Co2 występuje w minimalnym stężeniu około 0.05% w atmosferze

-wulkany produkują więcej Co2 niż ludzie

-zwierzęta produkują więcej Co2 niż wulkany

-procesy gnicia i kompostowania w naturze produkują więcej Co2 niż zwierzęta

-oceany wydzielają więcej Co2 niż wszystkie powyższe źródła Co2 razem wzięte

 

e) obiektywną ocenę ,,climategate” można przeczytać na stronie globalwarming.org prowadzonej przez Instytut Wolnej Przedsiębiorczości cei.org nazwany przez Wall Street Journal ,,najlepszym instututem w zakresie środowiska”

Establishment Globalnego Ocieplenia Jest Nagi:http://www.globalwarming.org/2009/11/20/the-global-warming-alarmist-establishment-bare-naked/ 

 

-ocena ,,climategate” na stronie wielkiej gazety ,,Telegraph” : http://blogs.telegraph.co.uk/news/geraldwarner/100018034/climategate-%20%20e-mails-sweep-america-may-scuttle-barack-obamas-cap-and-trade-laws/

 (,,może nawet doprowadzić do upadku rządu USA, w niektórych krajach mogą być postępowania karne wobec wyłudzających granty za pomocą fałszowania danych i wyników”)

http://www.washingtontimes.com/news/2009/nov/27/the-global-cooling-cover-up/?feat=home_editorials

,,sami naukowcy CRU mówią że ich dane to śmieci”

 

Zaczął już powracać globalny rozsądek w sprawie ,,globalnego ocieplenia” : Parlament Australii odrzucił 01 grudnia ustawę o handlu emisjami (cap&trade) która to ustawa jest kluczowa dla ,,walki z klimatem”: http://news.yahoo.com/s/ap/20091202/ap_on_re_as/climate_australia

http://jamesdelingpole.com/2009/12/02/climategate-claims-its-first-big-political-scalp/ 

( z powodu popierania ,,walki ze zmianami klimatu” został usunięty ze stanowiska szefa partii konserwatywnej w Australii i zastąpiony przeciwnikiem ,,walki ze zmianami klimatu”)

http://blogs.telegraph.co.uk/news/jamesdelingpole/100018056/climategate-this-is-our-berlin-wall-moment/

    ,,mur berliński upadł …nie będzie fortun na wiatrakach za pieniądze podatników … to koniec upadłych komunistów którzy nienawidzą gospodarki rynkowej”

ad7) Lord Monckton jest słynną postacią w Anglii – jego dziadek doprowadził do

porażki faszyzmu w Anglii w 1936 – abdykacji sympatyzującego z Hitlerem króla

Edwarda 8.

-Pełny wykład Lorda Moncktona  http://www.youtube.com/v/stij8sUybx0 (1 godz. 35 min). Lord Monckton m.in. przedstawił dowody, że ocieplenie nie jest wynikiem działania człowieka. Przedstawił prezentację faktów naukowych obalających mit o ociepleniu spowodowanym przez człowieka. 

-Na Youtube są setki skrótów i kompilacji wykładu Lorda Moncktona – na przykład http://www.youtube.com/v/PMe5dOgbu40 ( 4.13 min ) zatytułowany ,,Obama zrzecze się suwerenności USA” . Łącznie wykład Lorda Moncktona był oglądany 3.5 miliona razy w ciągu kilku tygodni.

-nowe wykłady Lorda Moncktona na zlecenie organizacji wyborców ,,Minnesota Majority”

-http://www.youtube.com/watch?v=avgYKMvfnfk     część 4 – 21.11.2009

-http://www.youtube.com/watch?v=s7knN8RLW5g   część 3 –

-http://www.youtube.com/watch?v=iyVX3vl4a5M    część 2 – 20.10.2009

filmy z polskimi napisami :

-http://www.youtube.com/watch?v=LkKVX8hiu08  ,,Uwaga uwaga nadchodzi” (4 min.)

-Wyciąg z prezentacji Lorda Moncktona którą użył w trakcie słynnego wykładu ilustrując kłamstwa zwolenników ,,ocieplenia klimatu” w załączeniu ( plik monckton_2009.pdf dostępny m.in. w internecie  http://www.friendsofscience.org/assets/documents/monckton_2009.pdf ). W tej prezentacji obala szereg mitów i kłamstw propagowanych przez zwolenników ,,ocieplenia klimatu” . W szczególności:

-w latach 1100-1300 było znacznie cieplej niż obecnie pomimo braku ,,emisji”.

-najbardziej widoczny reprezentant ,,ocieplenia klimatu;; Al Gore sam nie wierzy w podniesienie poziomu morza- w 2005 roku kupił posiadłość w San Francisco nad samą zatoką .

-już w dwa tygodnie po publikacji w internecie naukowego wykładu Lorda Moncktona, ONZ oświadczył, że podpisanie traktatu w Kopenhadze prawdopodobnie się nie uda : http://news.yahoo.com/s/ap/20091027/ap_on_re_us/un_un_climate_change_7

wywiad Lorda Moncktona 07 lipca 2009 :,,Prawdziwym celem Oszustwa Klimatycznego Jest  Powołanie Rządu Światowego a Następnie Genocyd”

http://www.21stcenturysciencetech.com/Articles_2009/Genocide_GW.pdf

-artykuł polskiej katolickiej organizacji Pro-Life : założyciel CNN i miliarder, środowiskowy ekstremista Ted Turner powiedział w wywiadzie dla programu PBS o rzeczywistym celu ONZ i ekstremistów zmian klimatu – jakim jest wyludnienie: http://www.pro-life.org.pl/2008/04/ted-turner-o-prawdziwej-istocie.html 

co oznacza ,,zrównoważony rozwój” propagowany przez ONZ : Podczas Światowego Spotkania UN na temat zrównoważonego rozwoju Veon zauważyła, że: „zrównoważony rozwój mówi zasadniczo, że jest zbyt wielu ludzi na planecie i że należy redukować liczbę ludności.”

oryginalny wywiad z wideo: http://www.charlierose.com/shows/2008/04/01/1/a-conversation-with-ted-turner 

komentarz po angielsku organizacji chrześcijańskiej : http://www.lifesitenews.com/ldn/2008/apr/08040306.html

dokumenty organizacji chrześcijańskiej ,,UNICEF – przeciwko życiu, przeciwko rodzinie” :

http://www.lifesitenews.com/waronfamily/unicef/index.html 

artykuł: anty-katolicki Ted Turner, kto wyśmiewał Papieża Jana Pawła II , otrzymał nagrodę

pokojową ONZ :http://www.lifesitenews.com/ldn/2005/apr/05042107.htm

artykuł ,,naczelny rabin Anglii ostrzega przed demograficzną zapaścią Europy” :,, Europa umiera. Tak jak starożytna Grecja” : http://www.lifesitenews.com/ldn/2009/nov/09112513.html 

artykuł katolickiego portalu ,,fronda.pl- portal poświęcony” : ,,76 milionów dzieci na celowniku ideologów globalnego ocieplenia” : http://fronda.pl/news/czytaj/eksperci_duza_liczba_rodzacych_sie_dzieci_jest_przyczyna_ocieple 

 

JAKA LICZBA LUDNOŚCI ŚWIATA JEST OPTYMALNA  WEDŁUG ZWOLENNINKÓW WYLUDNIENIA , ,,EKOLOGÓW” I AKTYWISTÓW ONZ ?

-artykuł b. kandydata na prezydenta USA Larouche podaje jako liczbę propagowaną przez ,,ekologów” jako   dwa  miliardyhttp://www.larouchepub.com/other/2009/3626philip_flu_on_march.html

-artykuł Wikipedii : liczby optymalnej populacji planety cytowane przez ,,ekologów” – zwolenników wyludnienia są pomiędzy 500 milionów (! ) a 2 miliardy, metody wyludnienia to polityka jednego dziecka, genocyd, rozpowszechnianie chorób wirusowych i specjalnie sprowokowane wojny :http://en.wikipedia.org/wiki/Population_reduction

-sam Ted Turner, kto chce ograniczyć liczbę ludności świata, ma pięcioro dzieci: http://en.wikipedia.org/wiki/Ted_Turner

Więcej prawdy o zamierzeniach ,,ekologów” jest w mediach alternatywnych – ( cytowane niżej media alternatywne są firmami posiadającymi status prawny, i nie są nękane procesami o zniesławienie z powodu cytowanych niżej publikacji ) : Naukowiec Eric R. Pianka, odznaczony odznaką ,wyróżniający naukowiec Teksasu 2006′ odbywał w 2006 cykle wykładów w USA przy audytoriach po kilkaset osób, propagując wyludnienie 90% ludności planety jako najbardziej właściwe. Ten pogląd ( redukcja ludności o 90 % jako konieczne ) poparty został przez prezesa Wydziału Ochrony Środowiska  Akademii Nauk Teksasu p. Mims – który oświadczył, wojny i głód nie wystarczą, potrzebny jest wirus. AIDS uśmierca zbyt powoli, natomiast Ebola niestety ( jak na razie ) nie przenosi się niestety drogą powietrzną. Kilkusetosobowa audiencja nagrodziła ten wykład długim aplauzem : http://prisonplanet.com/articles/april2006/040406cheer.htm

słynny ,,ekolog” Jacques Cousteau ( uważany za kogoś w rodzaju ,,świętego” w ekologii )powiedział w wywiadzie dla pisma ONZ ,,UNESCO Courier” listopad 1991 : ,,musimy eliminować 350.000 ludzi dziennie . Jest to straszna rzecz to powiedzieć, ale równie straszną rzeczą jest tego nie powiedzieć”
                               

-na fotografii  po lewej – ”Święty” ekologów – Jacques Cousteau

-Po środku Sekretarz Generalny KP Kambodży,  maoista, b. członek KP Francji, w latach 1975 -1979 realizował  pierwszy Plan Pięcioletni Kambodży – nauczyciel Saloth Sar (znany też jako Pol Pot) dokonał też ekologicznej redukcji ludności Kambodży o co najmniej 20 %

po prawej : król ekologów Maurice Strong

http://www.prisonplanet.com/articles/april2006/030406massculling.htm

Margaret Sanger, prezes sponsorowanej przez ONZ organizacji ,,planowanie rodziny” ( Planned Parenthood ) powiedziała ,,Najlepszą rzeczą jaką rodzina może zrobić wobec swoich dzieci – to zabić je” http://farmwars.info/?p=1355

Ted Turner , słynny ekolog hodujący 50.000 bizonów na swoich ekologicznych ranczach o łącznej powierzchni około 1.000.000 hektarów, wywiadzie w 1996 dla czasopisma ,,ekologów” Audubon oświadczył: ,,idealna liczba ludności świata to 250-300 milionów”

http://www.infowars.com/beyond-golden-rice-the-rockefeller-foundation’s-long-term-agenda-behind-genetically-modified-food/

 

ad8. Po co jest afera ,,walki z globalnym ociepleniem” ( przepraszam: teraz jest już ,,walka ze zmianami klimatu”)

 

-Rafał A. Ziemkiewicz pisał  jeszcze w czerwcu : ,,Przekręt wszech czasów” : Ja się nie posiadam z podziwu. Co pomyślę, to łapię się za głowę i myślę, że takiego numeru jeszcze nikt nigdy nie wyciął, iż najwięksi cwaniacy historii mogą się schować. Myślę oczywiście o rozpętaniu histerii wokół rzekomego globalnego ocieplenia. Dotąd, żeby zrobić gigantyczne pieniądze na handlu, trzeba było czymś handlować. Ale zrobić miliardy na niczym – bo przecież “limity emisji gazów cieplarnianych” to w istocie nic? Wykreować dosłownie z powietrza przedmiot spekulacji i naciąć na niewiarygodne pieniądze rządy niemal wszystkich światowych państw, nie tylko za zgodą podatników, ale wręcz pod ich naciskiem? Coś niewiarygodnego i ze względu na skalę, i ze względu na stopień opętania ofiar, które same pchają spryciarzom miliardy do kieszeni. http://blog.rp.pl/ziemkiewicz/2009/06/16/przekret-wszech-czasow/ 

 

– Bronisław Wildstein pisze na blogu http://blog.rp.pl/wildstein/2009/11/23/wnioski-z-przyszlosci/

,,Parę dni wcześniej hakerzy wrzucili do Internetu dokumenty klimatologicznego instytutu Uniwersytetu Wschodniej Anglii, który stanowi ważny element naukowego zaplecza ONZ w kwestii wpływu człowieka na globalne ocieplenie. Odsłaniają manipulacje, naciski na media, traktowanie inaczej myślących naukowców jak wrogów, których należy zniszczyć.

O tym Bendyk nie pisze [ dotyczy to artykułu w dzienniku Polska] , natomiast zauważa finalnie: “Klimat nie jest [w tej grze] stawką, ale dobrym pretekstem, by na nowo poustawiać świat”. Święte słowa. Nowa generacja zbawców świata zaczyna go ustawiać ponad naszymi głowami. Oczywiście dla naszego dobra.”

ad9.

-Carol Browner bezpośrednio przed objęciem stanowiska w rządzie pracowała w Międzynarodówce Socjalistycznej, poprzednio była wiele lat asystentką Ala Gore ( największego krzykacza na temat ,,ocieplenia”, który już zarobił na ociepleniu swój pierwszy miliard )

http://www.washingtonexaminer.com/opinion/Browner_is_an_environmental_radical__and_a_socialist_seriously_010809.html

( oprócz stanowiska szefa DEA ma też stanowisko nazwane ,,Asystent Prezydenta ds. Energii i Zmiany Klimatu ) . Carol Browner była wymieniana ( razem z Aleksandrem Kwaśniewskim ) w składzie ,,Commission For A Sustainable World Society” – organu Międzynarodówki Socjalistycznej . Kopia strony internetowej CSWS z pierwszych dni 2009 – http://24ahead.com/images/si-csws-cache-as-of-011009.jpg

http://spectator.org/blog/2009/01/12/carol-browner-a-socialist

http://www.washingtontimes.com/news/2009/jan/12/obama-climate-czar-has-socialist-ties

W pierwszych dniach stycznia 2009 – nazwisko Browner zostało wykreślone ze strony Międzynarodówki Socjalistycznej, oraz ze wszystkich organizacji ,,ekologów” powiązanych z Al Gore w tym : National Audubon Society, the League of Conservation Voters, the Center for American Progress , Alliance for Climate Protection.. Informacja, że pracowała w Międzynarodówce Socjalistycznej została też wykreślona z Wikipedii.

Z tym, że Międzynarodówka Socjalistyczna źle wykresliła jej nazwisko i jest ciągle widoczne pod:

http://www.socialistinternational.org/print.cfm?ArticleID=1915

Pani Browner powiedziała, że nie zmieni zdania na temat ,,globalnego ocieplenia”pod wpływem ,,climategate”

-Ed Miliband jest szefem DECC – Ministerstwa Energii i Zmiany Klimatu od początku istnienia

tego ministerstwa – od 03.10.2008

O dziadku Ed Milibanda – komuniście – walczącym w Czerwonej Armii przeciwko Polsce – pisze m in gazeta angielska :

http://www.dailymail.co.uk/news/article-1054850/Who-f–lecture–Russian-ministers-extraordinary-rant-David-Miliband.html

o ojcu Ed Milibanda – wybitnym teoretyku marksizmu  i dziadku też :

http://en.wikipedia.org/wiki/Ralph_Miliband.

10.Krótki kurs historii ONZ. ONZ dokonał najgenialniejszej operacji Public Relations

w historii : większość ludności uważa ONZ niemal za dobroczynną organizację, która

chce  pomóc ,,zwykłemu człowiekowi” – podczas gdy w rzeczywistości ONZ reprezentuje interesy największego kapitału i największych koncernów . Podaję garść faktów z historii ONZ :

a)Organizatorem ONZ z ramienia USA był bliski współpracownik umierającego Roosevelta Alger Hiss

b)Alger Hiss był pierwszym sekretarzem generalnym ONZ. Alger Hiss opracowywał Statut ONZ.

c)emblemat ONZ jest podobny do emblematu ZSSR. Na emblemacie ONZ Ziemia jest podzielona

   na 33 sekcje (liczba okultystyczna, jak 33 stopnie wtajemniczenia masonów)
  

d)Alger Hiss nie mógł być więcej Sekretarzem ONZ bo okazało się, że jest szpiegiem na rzecz ZSSR i w 1949 został oficjalnie skazany. Fakt podejrzenia o szpiegostwo już w 1945  potwierdziły wiele lat później przejęte w 1945 telegramy z ZSSR odtajnione przez NSA. Po tym fakcie , nazwisko Hiss zostało wykreślone z listy Sekretarzy Generalnych ONZ i oficjalnie pierwszym sekretarzem jest ,,socjalista,, Trygve Lie ( od       1946 )  .http://en.wikipedia.org/wiki/Trygve_Lieartykuł Wikipedii potwierdza, że Trygve Lie znał m.in. Lenina, a także załatwił dla Lwa Trockiego azyl w Norwegii.

   http://whqlibdoc.who.int/publications/1991/9290211407_(chp2).pdf 

Czyli – konstytucja ONZ napisana jest przez rosyjskiego szpiega Algera Hissa !

e)Każdy Sekretarz Generalny ONZ był znanym ,,socjalistą”, za wyjątkiem Sekretarza Nr 3 – U Thanta, który był oficjalnie marksistą.

f) Szefem Sił Wojskowych ONZ ( ,,undersecretary general for political and security council affairs,,) zawsze od 1946 był komunista z Rosji ( od 1992 do ? -Vladimir Petrowsky). Funkcja ta jest nazywana ,,Podsekretarz Generalny ds. Polityki i Rady Bezpieczeństwa ”. Oprócz  kontroli funkcji militarnej i policyjnej ONZ to stanowisko kontroluje energię atomową i rozbrojenie. Dowodzi to, że istnieją tajne umowy co do ONZ. Funkcja ta była i jest  utajniana – nie istnieje

strona wikipedii dotycząca tej funkcji, natomiast poszczególni agenci ZSRR są wymieniani z nazwiska na stronach ONZ ( m.in. Zinchenko, Ustinov, inni ) jako pełniący wskazaną wyżej funkcję.

 

g) prawdopodobnie około 1992 roku  wraz z rozpadem ZSSR kontrolę nad ONZ przejęło USA

– ONZ zmienił styl i kierunek działania ( 1992 szczyt w Rio ) w kierunku pożądanym przez największy kapitał i największe koncerny.

h)Konferencja Założeniowa ONZ rozpoczęła się 25.04.1945 w pełni księżyca i w okresie okultystycznego wielkiego święta Wesak

http://www.lucistrust.org/en/arcane_school/twelve_spiritual_festivals/taurus

http://www.lucistrust.org/en/meetings_and_events/three_major_spiritual_festivals

i) Wewnątrz struktury ONZ znajdują się jedynie dwie organizacje mające charakter religijny. Żadna inna światowa religia nie prowadzi tam działalności. Są to:

i1)Lucis Trust     lucistrust.org

i2)Społeczność Ery Wodnika http://www.aquaac.org/un/spiritun.html

    ad i1)co do Lucis Trust, współpracującego z ONZ w wielu zagadnieniach, nie chciałbym się wiele zagłębiać, jedynie dodam, że na ile rozumiem Lucis Trust jest administratorem jedynego ,,pokoju do medytacji” na terenie ONZ . http://www.un.org/apps/sg/sgstats.asp?nid=3102

(sekretarz generalny mówi do Papieża :,mamy 6 języków oficjalnych ale nie mamy oficjalnej religii, lecz mamy pokój do medytacji”)

Lucis Trust zaczęła szeroką działalność edukacyjną i wydawniczą w zakresie hardkorowych wydawnictw ezoterycznych  w XX wieku pod nazwą ,,Lucifer Trust”. Prawdopodobnie przez jakiś czas adresem tej organizacji był : 666 United Nations Plaza.

  Dementi Lucis Trust :,,Nie istniał Lucifer Trust, istniała tylko Lucifer Publishing Co”

http://www.lucistrust.org/en/arcane_school/talks_and_articles/the_esoteric_meaning_of_lucifer 

   Lucis Trust jest członkiem Rady Ekonomiczno-Społecznej ECOSOC do której należą 54 kraje. Była przyjęta do ECOSOC jako jedna z pierwszych organizacji NGO w 1968:

http://en.wikipedia.org/wiki/Lucis_Trust

   Ad i2) co do Społeczności Ery Wodnika, jest to oparte na maksymalnie uproszczonej religii okultystycznej łatwej do zrozumienia w języku popkultury i przeciętnego zjadacza chleba.

W centrum ,,pokoju do medytacji” znajduje się 6.5 tonowy blok rudy żelaza (?)
Natomiast ,,Ołtarz” w ,,pokoju do medytacji” – jeżeli coś ma wyobrażać to chyba tylko

,,mistrza chaosu” – szatana?

 Krótki opis działań prowadzących do ,,globalnej religii” znajduje się między innymi na stronie organizacji pozarządowej Freedom 21 : http://freedom.org/reports/ggreligion.htm

  ,,Powstawanie globalnej religii”

j) żaden program ONZ nie osiągnął celu jaki ( przynajmniej oficjalnie – dla publiczności ) miał.

  Wystarczy, że wspomnę w tym miejscu, przykładowe ,,sukcesy”  ONZ  od 1945 roku w następujących zagadnieniach: i1) nierozprzestrzeniania broni jądrowej, chemicznej i biologicznej

  i2)Korea i3) Wietnam i4) Rwanda  i4)Kambodża (Pol Pot)  i5) Darfur  i6) Bośnia i7) East Timor Nawet małe konflikty ( Rwanda, Darfur, Kambodża ( Pol Pot) ,Bośnia )– ONZ był bezsilny, nie umiał nic zaradzić na postępujący genocyd ( chyba, że uznamy, że ONZ nie ma nic przeciwko genocydowi ? ) .

konwencja ONZ z 1948 dotycząca genocydu nie uznaje za genocyd zabójstw z przyczyn politycznych . W szczególności – ONZ nie uznał zabójstw w Kambodży (Pol Pot)

jako ,,genocyd” gdyż Pol Pot twierdził zawsze że eliminacja co najmniej  1.7 milionów

obywateli nastąpiło z przyczyn politycznych. Konwencja ONZ z 1948 dotycząca genocydu

uznaje za genocyd jedynie eksterminację grupy z przyczyn narodowościowych, etnicznych, rasowych lub religijnych ( nie politycznych ) http://www.un.org/millennium/law/iv-1.htm

-konwencja ONZ z 1948 była martwym przepisem prawa, nigdy ONZ nie ścigało sprawców genocydu, ściganie genocydu Rwanda i Srebrenica odbywało się nie w strukturze ONZ lecz poprzez niezależnie powołane ciałą międzynarodowe lub na podstawie prawa krajowego:   http://en.wikipedia.org/wiki/Genocide

k)Od powstania ONZ w 1945 było więcej wojen niż kiedykolwiek w historii ,

l) Jednym z dominujących programów ONZ aktualnie jest Agenda 21 – program związany głównie ze zmniejszeniem liczby ludności świata.

http://www.un.org/esa/dsd/agenda21/res_agenda21_00.shtml

Styl i język tego opracowania podobny jest do stylu w jakim były pisane dokumenty KPSS lub PZPR ale je przerasta o głowę. Kto ze zwykłych ludzi słyszał o ,,Agenda21” – czyli ONZ realizuje swoje kluczowe programy w sposób utajony i podstępny.

ł) konstytucja ONZ napisana jest w stylu, językiem oraz w duchu Konstytucji ZSSR, jak też kopiuje myśli zawarte w Konstytucji ZSSR :

http://www.yale.edu/lawweb/avalon/un/unchart.htm

http://www.rosja.osman.livenet.pl/zrodla/konstytucja_zsrr.pdf

Nie dziwi to, jeśli wiemy, że konstytucja ONZ została napisana przez rosyjskiego szpiega Algera Hissa.

m) Uniwersalna Deklaracja Praw Człowieka – jak wiemy – szeroko mówi o prawach człowieka.

Ale Art 29 tej Deklaracji mówi, że nie są dopuszczalne żadne prawa i wolności, które nie są zgodne ,,z celami i zasadami ONZ”.

 

n) wiele akcji szczepień organizowanych przez ONZ WHO i UNICEF kończyło się aferami ( Brazylia, Filipiny,Nigeria, Tajlandia, inne ) – szczegółowy opis naukowy na stronie http://www.whale.to/m/sterile.html           oraz

 http://loveforlife.com.au/node/6741

http://www.thinktwice.com/birthcon.htm 

Największą jednak i najlepiej udokumentowaną aferą z zatruciem szczepionek wprowadzonych i propagowanych przez ONZ/WHO było zatrucie setek milionów ludzi wirusem tzw ,,małpiego HIV” SV40 który znajdował się praktycznie we wszystkich partiach szcepionek polio rozprowadzanych przez agendę ONZ – WHO przez wszystkie lata aż do 1962. Jest to udokumentowane m.in na stronach fundacji  www.sv40foundation.org 

jak też :

– opis wirusa ,,małpiego HIV” na wikipedii:

http://pl.wikipedia.org/wiki/SV40 – „dowiedziono, że jest on odporny na działanie formaliny, która była używana dawniej do produkcji szczepionek przeciwko polio”

„około 100 milionów Amerykanów zarażonych SV40 przez szczepionkę polio”, „wirus SV40 znaleziony w 60 % przypadkach ludzkiego raka płuc”:

http://vaclib.org/basic/polio.htm

  • jako skutek 33.300 przypadków polio i 33 przypadków paraliżu w 1950 odnotowano 9 zgonów – lecz po wprowadzeniu szczepionki Salk w 1960 przypadki paraliżu polio wzrosły do 2.525:

http://christianparty.net/polio

 

Szereg stron internetowych dowodzi, że rozprzeztrzenienie choroby AIDS wynikło w wyniku

zatrucia bezpłatnych szczepionek na wirusowe zapalenie wątroby typu B rozprowadzanych

przez WHO ( Światową Organizację Zdrowia) na przełomie lat 79 i 80 XX w. Nie jest to ściśle naukowo udowodnione tak jak przypadek zainfekowania setek milionów wirusem SV40

i pozostaje to w sferze ( bardzo wiarygodnych ) hipotez, tym niemniej podaję kilka stron internetowych opisujących rozprzestrzenianie AIDS poprzez szczepionki ONZ/WHO :

http://originofaids.com

http://aidsbiowar.com

http://www.boydgraves.com/flowchart/        http://www.boydgraves.com/timeline/

http://tetrahedron.org/articles/aids-coverups/aids_coverups.html 

film ,,Strecker Memorandum” ( znajduje się na wielu stronach w internecie)

 Strona tetrahedron ( dowodząca m.in. rozpowszechnienia AIDS w szczepionkach rozprowadzanych przez ONZ/WHO ) prowadzona jest przez Dr Len Horowitza. Sam fakt, że Dr Len Horowitz żyje, cieszy się dobrym zdrowiem, organizuje nieustannie konferencje i nie ma procesów o zniesławienie wytoczonych przez ONZ czy WHO znaczy, że jego argumenty są tak silne, że ONZ/WHO nie opłaca się robic z tego publicznego prania brudów.

 

o) przykładem ,,dobroczynnego działania ONZ dla ludzi” jest wchodzący w życie od

1.1.2010 globalny pakiet ustaw okołomedycznych nazywany w mediach ,,Codex Alimentarius”. Co do Codex Alimentarius wchodzącego w życie z inicjatywyONZ można powiedzieć co następuje:

o1) mimo opracowywania go w strukturach ONZ od ponad 20 lat – prawie nikt z publiczności nikt o nim nie wie ( ,,brawo” ONZ )

 

o2) http://www.naturalnews.com/026663_CODEX_food_health.html

             (miliardy umrą po wejściu w życie ,,Codex Alimentarius”

   też: http://www.infowars.com/billions-of-people-expected-to-die-under-current-codex-alimentarius-guidelines/ 

    (zgodnie z symulacjami WHO i FAO co najmniej 3 miliardy umrą z powodu ograniczeń w dostępie do leków, ziół i witamin wprowadzonych przez Codex.

o3) najlepsza informacja alternatywna o ,,Codex Alimentarius” jest dostępna na stronie

prowadzonej przez znanego emerytowanego generała wywiadu USA Alberta Stubblebine

(m.in b. szefa akademii wywiadu armii USA )

 http://www.healthfreedomusa.org

http://www.healthfreedomusa.org/?page_id=165

(jak Codex jest formułowany i narzucany krajom )

http://www.healthfreedomusa.org/?page_id=219

 ( Generał Bert komunikuje: możemy zwyciężyć )

http://www.healthfreedomusa.org/?page_id=161

 ( szczegółowe informacje o Codex Alimentarius )

http://www.healthfreedomusa.org/index.php?page_id=162 

 ( Codex Alimentarius szybki kurs )

o4)http://bi.gazeta.pl/im/6/6610/m6610126.mp3 

   audycja radia TOK FM o Codex Alimentarius 46 minut

o5)http://codex2010.weebly.com/czym-jest-kodeks.html

o6)http://ww6.tvp.pl/19827,20091120943861.strona 

Fakty TVP o upadku sklepów zielarskich po 1.1.2010 ( od 6 min. 35 sek. )

 o7) http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/103920,prawie_6800_lekow_nie_zniknie_z_aptek.html 

 ale pozostałe 2700 tanich leków jednak zniknie z aptek

o8)http://www.mmlublin.pl/12190/2009/10/27/za-dwa-lata-nie-kupisz-juz-ziol-w-aptece?category=depesze 

  za dwa lata znikną też zioła z aptek

o9)http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/341900,wiele_witamin_zniknie_z_aptek_1_stycznia_2010_r.html

p)krótki kurs historii ,,ekologii” w strukturze ONZ -jak doszło do szczytu w Kopenhadze’ :

 -ze skryptu dla studentów ekologii  Uniwersytetu San Diego w Teksasie: http://history.sandiego.edu/gen/nature/environ6.html 

  ,,szczyt ONZ uchwalił Agendę 21, rekomendując przekazanie władzy Rządowi Światowemu,(…) urywki z przemówienia dla delegatów wygłoszonego przez szefa szczytu ONZ Maurice Stronga ( króla ekologów ) ( Canada ) ,,czy nie jest jedyną nadzieją dla planety żeby cywilizacja przemysłowa upadła? Czy nie jest naszym obowiązkiem do tego doprowadzić? Według Worldwatch Institute, Maurice Strong stwierdził, że lodówka, paliwa kopalne, klimatyzacja, urządzenia AGD, jedzenie mięsa, mieszkanie w domkach jednorodzinnych poza miastem – wszystko to nie jest zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju’‚ ( lansowaną przez ONZ )

 

 – zbliżone w wymowie cytaty z wypowiedzi Maurice Stronga mówiące o zaplanowanym od 1992 zniszczeniu cywilizacji przemysłowej przez ,,ekologów” z ONZ przytoczone są na tysiącach stron internetowych , chociażby na stronie Nowozelandzkiego Centrum Badań Politycznych http://www.nzcpr.com/guest116.htm 

( autorem jest profesor, b.dyrektor różnych komisji i agend ONZ )  ,,Maurice Strong był w 1972 ,,sekretarzem generalnym” Konferencji ONZ ds. Środowiska(…) w 1992 był ,,sekretarzem generalnym” szczytu ONZ w Rio, gdzie z jego inicjatywy powstał zalążek dla Protokołu Kyoto (…) Strong ujawnił swoje myśli ,,jeśli wąska grupa liderów świata uzna, że ryzyko dla świata jest spowodowane zachowaniem bogatych krajów? Jeżeli dla przeżycia świata konieczne będzie porozumienie redukujące wpływ na środowisko przez bogate kraje : czy je podpiszą? (…) oczywiście nie. Więc, aby uratować planetę, grupa zdecyduje: jedyną nadzieją dla świata jest upadek cywilizacji przemysłowej. Czy nie jest naszym obowiązkiem doprowadzić do tego? Wtedy -grupa liderów świata zorganizuje tajne stowarzyszenie mające doprowadzić do ekonomicznego upadku”(…) Uchwalenie traktatu klimatycznego nie przyniesie żadnego skutku dla klimatu, lecz katastrofalne ekonomiczne i społeczne skutki (…) rozwali to system energetyczny, główną siłę naszej cywilizacji. Właśnie to Maurice Strong i inni ekolodzy chcą zrobić”

 

-te same cytaty z Maurice Stronga są na stronie kongregacji chrześcijańskiej

http://contenderministries.org/UN/globalismquotes.php 

 

podobne cytaty z Maurice Stronga są w wypowiedzi amerykańskiego senatora :

http://senaterepublicans.wa.gov/news/2009/Delvin/Delvin2009SessionPreview.pdf 

 ( senator krytykuje też ,,walkę z ociepleniem” )

 

-na stronie Fundacji Amerykańskiej Polityki są te same cytaty z Maurice Stronga jak też inne klasyczne cytaty z ,,ekologów”:http://www.americanpolicy.org/more/conspiracy.htm 

 ,,odrzucamy ideę własności prywatnej” – prezydent Audubon Society

 ,,kapitalizm niszczy ziemię” ( znaczy  – konieczny komunizm  )

 ,,jedyna dobra technologia to brak technologii”

 ,,wymarcie ludzi byłoby dobrą rzeczą…”

 

-król ekologów Strong ( ,,socjalista” ,,ekolog” ) chciał oszukać całą okolicę i sprzedać wodę z podziemnego zbiornika  pod swoją posiadłością Baca Ranch ( 100.000 ha ) http://rlch.org/index.php?option=com_content&task=view&id=195&Itemid=36

-król ekologów Maurice Strong ukrywa się w Chinach od 2005 po wybuchu skandalu ONZ ,,Oil for Food”. Jego kuzynka Louise była osobistą przyjaciółką Mao Tse Tunga:

http://www.canadafreepress.com/maurice-strong.htm

król ekologów Strong w Radzie Nadzorczej Giełdy Klimatu w Chicago

http://www.chicagoclimatex.com/content.jsf?id=67

 

-Oszustwo z handlem ,prawami do emisji” na stronie b. kandydata na prezydenta USA

Larouche : http://www.larouchepub.com/other/2007/3413carbon_swindle.html

 

-Ted Turner ( wielki ,,ekolog”, jeden z założycieli Klubu Rzymskiego )  ratuje ekologię przez zakup posiadłości około miliona hektarów w USA, inni ,,ekolodzy” ratują ekologię przez zakupy milionów hektarów w Ameryce Południowej, z tego jeden tylko ekolog Douglas Tompkins uratował ( drogą kupna ) kilka milionów hektarów w Ameryce Południowej :http://www.guardian.co.uk/environment/2008/feb/13/conservation

 ( czyli już wiadomo w jaki sposób ,,ekolodzy” i ,,socjaliści” będą ratować świat ! )

 

książka której autorem jest Izba Handlu USA (uschamber.com – organizacja zrzeszająca 3 miliony przedsiębiorców) ,, małą zielona książeczka ekologa”

http://www.amazon.com/Environmentalists-Little-Green-Book/dp/0615116280

,,czy wiecie że założyciel Sierra Club ( wielkiej organizacji ekologów) mówił ,,człowiek

jest zarazą dla krajobrazu”? Dyrektor PETA ( wielkiej organizacji ,,praw zwierząt”) powiedział ,,nie wierzę że istota ludzka ma prawo do życia – wolałbym widzieć eksperymenty medyczne na naszych dzieciach niż na zwierzętach”. W ankietach – Amerykanie są za ekologią. To zrozumiałe, że chcą czyste powietrze, wodę itd. Ale Amerykanie byliby zszokowani jeśliby poznali poglądy wielkich ,,ekologów”. Po to jest ta książeczka”

 

                                                           Zakończenie

Nie wszystkie satanistyczne spiski i kombinacje się udają możnym tego świata. Na przykład – Michael Rockefeller, absolwent Harvard, który jako swoje zadanie nr 1 ( w celu zdobycia wtajemniczenia w świecie okultystycznym) postawił sobie zdobyć największą na świecie kolekcję ,,spreparowanych czaszek” – sam został zjedzony przez tubylców-kanibali ,,łowców głów” w Nowej Gwinei, a jego czaszka była spreparowana w 1961

http://en.wikipedia.org/wiki/Headhunting

http://en.wikipedia.org/wiki/Michael_Rockefeller

http://www.bookpage.com/0403bp/samantha_gillison.html

  ( książka ,,Król Ameryki”)

            Zalecana lektura, dotycząca osób zaangażowanych w Climategate

1.http://www.jewcy.com/userblog/barack_obamas_friend_bill_ayers_envisioned_genocide_reeducation_camps_america

   Polityczny sponsor Obamy Ayers przewidywał eliminację 25 milionów Amerykanów, którzy nie nadawali się do reedukacji. Informacja jest w renomowanym czasopiśmie kulturalnym, które nie jest nękane pozwami o zniesławienie ze strony mieszkającego niedaleko Obamy ( dzieci w tej samej szkole) Profesora Ayersa z Chicago.

2.http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/northamerica/usa/barackobama/2601914/Frank-Marshall-Davis-alleged-Communist-was-early-influence-on-Barack-Obama.html

  ( komunista  Frank Marshall Davis zastępował ojca Barackowi Obamie )

3.  http://en.wikipedia.org/wiki/Dreams_from_My_Father

  ( książka Obamy 1995 – występuje ,,wujek Frank” zastępujący ojca)

4.http://www.infowars.com/the-clinton-body-count/

   ( tajemnicze niewyjaśnione śmierci około 80 osób w otoczeniu Hillary Clinton ) . Al Capone może się schować .

5.http://www.isgp.eu/organisations/introduction/PEHI_Maurice_F_Strong_bio.htm

  życiorys Maurice Strong na stronie Instytutu Badań nad Globalizacją ( ciotka mieszkała dwa lata z Mao Tse Tungiem, została pozbawiona paszportu USA )

6.http://www.amazon.com/Lords-Poverty-Prestige-Corruption-International/dp/0871134691

  książka ,,Lordowie Nędzy” opisuje katastrofalne rezultaty wszystkich kampanii ONZ, korupcję, wydawanie wielkich kwot bez żadnego skutku.

7.http://www.cooperativeindividualism.org/aier_on_conspiracy_11.html

  recenzja książki ,,Lordowie Nędzy” w Amerykańskim Instytucie Badań Ekonomicznych:

 8.http://www.foreignaffairs.com/articles/45165/andrew-j-pierre/lords-of-poverty-the-power-prestige-and-corruption-of-the-intern

  recenzja książki ,,Lordowie Nędzy” w prestiżowym wydawnictwie ,,Sprawy Zagraniczne”

  wydawanym przez CFR który sam jest powiązany z ONZ : ,,krytyka ONZ jest niepokojąco trafna. Lecz autor poza krytyką nie wskazuje nic w jaki sposób naprawić tą sytuację”

9. http://www.prisonplanet.com/al-gore-set-to-become-first-carbon-billionaire.html

   -Al Gore zarobi wiele miliardów na handlu emisjami jak tylko wejdą w życie.(…)

   -Rezydencja Al Gore ( wielki zwolennik oszczędzania energii, chce wprowadzić energię na

    kartki ) zużyła 225.000 kWh  w 2006 roku ( w Polsce by zapłacił 112.000 rocznie za prąd )

10. http://green-agenda.com/globalrevolution.html

  analiza działalności Klubu Rzymskiego i dokumentu ,,Pierwsza Globalna Rewolucja ”(1974)

  urywki z tego manifestu:

   – ,,Demokracja już nie spełnia zadania” (str. 82)

   – ,,będziemy mieli problemy z usunięciem demokracji”(str 83)

  – ,,w poszukiwaniu wspólnego wroga który mógłby zjednoczyć ludzkość ( prawdziwego lub  

     wyimaginowanego ) doszliśmy do wniosku, że zanieczyszczenie środowiska, brak wody,

     głód itd. najlepiej nadają się do tego celu ”(str 81)

  -,,realnym przeciwnikiem jest sama ludzkość”(str 86)

11.

http://www.archive.org/details/TheFirstGlobalRevolution

  tekst manifestu Klubu Rzymskiego ,Pierwsza Globalna Rewolucja”(1974)

12.http://www.prisonplanet.com/articles/march2008/031008_new_proposals.htm

  Renomowany Think-Tank Carnegie rekomenduje ograniczenie emisji Co2 do ZERO

  ( wprowadzając ludzkość z powrotem do epoki kamiennej )

13.http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2008/03/09/AR2008030901867.html

  artykuł renomowanej gazety Washington Post : emisje muszą zejść do około zero.  Redukcja 80 % proponowana przez Obamę i Clinton jest niewystarczająca

Ostatnie newsy

 Francja ostrzega przed nadużyciami w handlu zezwoleniami na emisję .. ============================

(nizej ten sam plik co w zalaczniku) http://www.climatedepot.com/a/3943/Read-All-About-it-Climate-Depot-Exclusive–Continuously-Updated-ClimateGate-News-Round-Up dobry serwis z newsami http://www.climatedepot.com/

———- http://www.copenhagenscandal.org/ serwis z newsami uruchomiony przezkontrowersyjny instytut schillera ( lyndon la rouche ) ———– 091203 –http://online.wsj.com/article/SB10001424052748704107104574572091993737848.html?mod=rss_opinion_main

science is dying ( cala nauka umiera przez ten skandal nie tylko klimatologia -juz kazdy wie że klamia )

Reklamy

Dodaj komentarz so far
Dodaj komentarzSkomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s%d blogerów lubi to: