Jaronwoj Blog Warszawa Polska


100 lat Stowarzyszenia Penitencjarnego PATRONAT – nie tylko pomoc

Uroczysta jubileuszowa konferencja w budynku IPSIR UW ul. Podchorążych w Warszawie Stowarzyszenia Penitencjarnego Patronat działajacego od 1909 jeszcze w zaborze rosyskim reaktywowany po II wojnie światowej działal do 1948 roku , ponownie reaktywowany 1956 i 1976 .

Historię pomocy więżniom politycznym przedstawił senator RP Zbigniew Romaszewski opowiedział o protescie w 1976 robotników w Radomiu w tym roli KSS KOR i Kościoła Katolickiego w tym ruchu społecznym i trauma stanu wojennego.

Głos zabrali :

* Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości – Krzysztof Kwiatkowski ( kandydat na ministra po dymisji min. Czumy)

* Generał Służby Więziennej Paweł Nasiłowski

* prof. UW dr hab. Krystyna Ostrowska
* Działacze PATRONAT z Białegostoku i Warszawy

Cele PATRONATU jako organizacji pożytku publicznego:

1. Udzielanie osobom pozbawionym wolności i ich rodzinom pomocy moralnej, materialneji prawnej.
2. Uczestniczenie w działalności wychowawczej, prowadzonej w zakładach,
w których przebywają osoby pozbawione wolności, a zwłaszcza w dziedzinie kultury i oświaty;
3. Odwiedzanie osób pozbawionych wolności w miejscach ich przebywania;
4. Zwracanie się do kompetentnych organów w indywidualnych sprawach osób pozbawionych wolności;
5. Przedkładanie właściwym organom państwowym memoriałów, wystąpień
i wniosków w sprawie zakładów, w których przebywają osoby pozbawione wolności, ich potrzeb i funkcjonowania oraz opiniowanie aktów prawnych, związanych z materią objęta zakresem działania patronatu;
6. Sprawowanie dozoru nad skazanymi i sprawowanie opieki nad osobami zwolnionymi z zakładów;
7.Indywidualne przygotowywanie poszczególnych skazanych do readaptacji
w społeczeństwie po zwolnieniu z zakładu;
8. przeciwdziałanie bezrobociu, promowanie zatrudnienia i aktywizacji zawodowej skazanych;
9.prowadzenie działalności edukacyjnej, kulturalno – oświatowej i sportowej;
10. organizowanie wypoczynku letniego (lub zimowego);
11. organizowanie konferencji, szkoleń, warsztatów;
12. prowadzenie działalności terapeutycznej;
13.promowanie wolontariatu, działań na rzecz społeczności lokalnych a także zasadrównouprawnienia wszystkich obywateli;
14.prowadzenie lub współdziałanie w utrzymywaniu schronisk dla bezdomnych,zwolnionych z zakładów, placówek wsparcia dziennego, domów readaptacji, socjalizacji;
15. inicjowanie i wspieranie szczególnie ważnych dla praktyki penitencjarnej badań naukowych;
16. zgłaszanie członka „Patronatu” w charakterze społecznego przedstawiciela w postępowaniu sądowym i przedstawiciela skazanego w postępowaniu wykonawczym;
17. delegowanie swoich przedstawicieli do wykonywania zadań kontrolnych w zakładach, wktórych przebywają osoby pozbawione wolności, zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie społecznej kontroli;
18. współdziałanie z kuratorami sądowymi;
19. uczestnictwo w działaniach wspierających postępowanie mediacyjne.
Jako członek Stowarzyszenia PATRONAT zwróciłem uwagę na wskazywanie elementów dostrzegania czlowieka w wszystkich wypowiedziach .

Moja praca społeczna w PATRONACIE to głównie organizacja darowizn książek do bibliotek w zakładach karnych i aresztach , sprzęt komputerowy do edukacji , organizacja występów artystów z ZK oraz wizyty oraz odwiedziny w ZK i AŚ sadzony niezbyt częste.

MOTTO

Człowieczenstwo nie jest stanem, w którym przychodzimy na świat. To godność, którą trzeba zdobyć.

Jean Bruller

Kejow

Reklamy

Dodaj komentarz so far
Dodaj komentarzSkomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s%d blogerów lubi to: