Jaronwoj Blog Warszawa Polska


Technologie paliw z CO2 – opisy rozwiązań i badań

Technologie paliw z CO2 – opisy rozwiązań i badań

Cd. Sprawy Paliwo z CO2 w Lublinie w technologii MTG  Kilka dni temu opublikowałem w Salonie 24 post http://www.jaron.salon24.pl/115301,paliwo-z-co2-w-lublinie-w-technologii-mtg

 
 WSTĘP
Do rozwinięcia tematu wezwał mnie blogierzy z Salonu24.pl
 
Metoda I
Proces  fazowej konwersji CO2 dla katalitycznego  elektropneumatycznego  wytwarzania jako innowacyjną metodę co do zasad procesu Fischera-Tropscha (FT) i uzyskania węglowodorów i alkoholi  (C1-C10)
·        Sposób wytwarzania z elektrokatalitycznego poprzez łączenia katalizatorów oraz membran ( protony w reakcji membranowej  i reakcja CO2 na metalu w nanorurkach)
·        Sposób wytwarzania oparty o funkcyjne nanorurki znanej w rozwiązaniach  ogniw paliwowych jako technologia elektrooptyczna przy użyciu anionu (O2-)
Opis wg. prof. Siglinda Perathoner z Uniwersytetu w Messynie Włochy w ramach pracy koordynowanej przez  MAX PLANCK GESELLSCHAFT ZUR FOERDERUNG DER WISSENSCHAFTEN EV o budżecie €875.246 EURO
OPINIA
W  American Chemical Society w San Francisco w dniu 13 września 2006,  profesor Centi powiedziała, że opłacalna produkcja  węglowodorów z CO2 mogą być osiągnięte w ciągu dekady. Po pierwsze, światło słoneczne zostało wykorzystane  aby z katalizatora tytanowego podzielić cząsteczki  wody, uwalniając wolne „protony (jony wodoru), elektrony i tlen.
W drugim etapie, te wolne elektrony są używane do zmniejszenia emisji CO2 i wiązania atomów węgla wraz z wykorzystaniem katalizatorów platyny i palladu wewnątrz nanorurek węglowych.
 
Metoda II
Amerykańscy  naukowcy z Los Alamos National Laboratory F. Jeffrey Martin oraz William L. Kubic Jr, w ramach projektu Green Freedom (Zielona Wolność) Pomysł polega na   przepuszczeniu powietrza przez ciecz roztwór węglanu potasu, które pochłaniają dwutlenek węgla CO2 . Dwutlenek węgla będzie wyodrębniony i poddany reakcji chemicznej, które przekształcają go w paliwa: metanol, benzyny i paliwa lotniczego.
 
Link do filmu edukacyjnego
http://www.youtube.com/watch?v=_ST7oCLUCw4
 
Link do filmu edukacyjnego pt. Ocean Ethanol – CO2 to Ethanol Methanol and Butanol – 2004
http://www.youtube.com/watch?v=0WZ9BzPCmv0
 
Link do filmu edukacyjnego pt. Lewis structures: CO2 and CH3OH wyjaśniającego proces
http://www.youtube.com/watch?v=GXQnJu_7epg
 
Faktem jest, że koncepcja uczonych z Los Alamos Na­tional Laboratory nie narusza żadnych praw fizyki. Zresztą już wcześniej inni naukowcy, tacy jak choćby noblista z chemii George A. Olah z University of Southern California oraz fizyk Klaus Lackner z Columbia Uni­versity, niezależnie od siebie sugerowali podobne idee. Roz­wiązanie proponowane przez Martina i Kubi­ca Jr. jest jednak dopracowane w każdym szczególe i znacznie bardziej zaawansowane technologicznie.
 Pomysł uczonych ma także wadę. Aby odzyskać CO2 z węglanu potasu potrzeba ogromnych ilości energii elektrycznej. Dlatego badacze z Los Alamos National Laboratory obecnie pracują nad udoskonaleniem tego procesu elektrochemicznego. Aby „rafineria” nowego pomysłu mogła wytwarzać dziennie 750 tys. galonów benzyny, trzeba by ją połączyć z elektrownią , najlepiej atomową. Na budowę całej instalacji potrzeba ok. 5 mld dol. Taką samą ilość energii mogą dostarczyć panele słoneczne, choć wtedy cena litra paliwa jednak znacznie wzrośnie.
Link : Motofakty pt. Tania benzyna ze spalin
 
Metoda III
Natura wykorzystuje chlorofil który pod działaniem światła jako absorbera i elektronu nośnika transferowego dokonuje reakcji . Jednak chlorofil nie może bezpośrednio reagować z CO2
Aby naśladować fotosyntezę okazały się  przydatne sztuczne katalizatory wykonane z metali przejściowych, takich renu. Te katalizatory dokonują absorpcji energii słonecznej i przekazywania elektronów CO2. Opracowania w tej sprawie dokonała   Etsuko Fujita, chemik na Wydziale Energetyki  Brookhaven National Laboratory.
 
Jądrowe metody wspomagania produkcji paliw
 
Produkcja wodoru z wykorzystaniem energii jądrowej, wymaganego gazu syntezowego można uzyskać z jądrowych reakcji opartych na wodorze  i recyklingu CO2 z elektrowni węglowych. Dla nowych technologii w ramach rozwoju mogą również uzyskać na bezpośredniej produkcji gazu syntezowego łączone za pomocą wysokiej temperatury wody i CO2 elektrolizy.
 
Podsumowanie
Szczególnie zażne jest podsumowanie zawarte w opracowaniu „The Case for Carbon Dioxide Extraction from Air” autorstwa Klaus S. Lackner, Hans-Joachim Ziock & Patrick Grimes
http://www.americanenergyindependence.com/library/pdf/Reddy8.pdf
 
Pomysł i realizacja badań prof. Nazimka z lubelskiego UMCS zasługuje na pochwałe i wsparcie ze strony rządu dysponenta dotacji.
 
LITERATURA
 
Lista Publikacji  Etsuko Fujita

 

1. Carbon Dioxide Reduction by Pincer Rhodium η2-Dihydrogen Complexes: Hydrogen
Binding Modes and Mechanistic Studies by Density Functional Theory Calculations.
K.-W. Huang, J. H. Han, C. B. Musgrave, and E. Fujita, Organometallics, accepted.
2. Reaction of NH3 with Titania: N-doping of the Oxide and TiN formation. H. Chen, A.
Nambu, W. Wen, J. Graciani, Z. Zhong, J. C. Hanson, E. Fujita, and J. A. Rodríguez, J.
Phys. Chem. B, accepted.
3. Direct Measurements of Rate Constants and Activation Volumes for the Binding of
H2, D2, N2, C2H4 and CH3CN to W(CO)3(PCy3)2: Theoretical and Experimental
Studies with Time-Resolved Step-Scan FTIR and UV-vis Spectroscopy. D. C. Grills,
R. van Eldik, J. T. Muckerman, and E. Fujita, J. Am. Chem. Soc., 2006, 128, 15728-
15741.
4. N-doping of TiO2(110): Photoemission and Density Functional Studies, A. Nambu, J.
Graciani, J.A. Rodriguez, Q. Wu, E. Fujita, and J. Fernandez-Sanz, J. Chem.Phys.
2006, 125, 094706.
5. Kinetic Studies of the Photoinduced Formation of Transition Metal-Dinitrogen
Complexes Using Time-Resolved Infrared and UV-vis Spectroscopy. D. C. Grills, K.-
W. Huang, J. T. Muckerman, and E. Fujita, Coord. Chem. Rev.2006, 250, 1681-1695.
6. Transition State Characterization for the Reversible Binding of Dihydrogen to
Bis(2,2′-bipyridine)rhodium(I) from Temperature- and Pressure-Dependent
Experimental and Theoretical Studies. E. Fujita, B. S. Brunschwig, C. Creutz, J. T.
Muckerman, N. Sutin, D. J. Szalda, R. van Eldik, Inorg. Chem.2006, 45, 1595 – 1603.
7. Carbon-to-Metal Hydrogen Atom Transfer: Direct Observation Using Time-Resolved
Infrared Spectroscopy. J. Zhang, D. C. Grills, K.-W. Huang, E. Fujita, R. M. Bullock,
J. Am. Chem. Soc.2005, 127, 15684-15685.
8. Reaction of Hydroxylmethyl and Hydride Complexes in Water: Synthesis, Structure
and Reactivity of a Hydroxymethyl-Cobalt Complex, C. Creutz, M. H. Chou, E. Fujita,
and D. J. Szalda, Coord. Chem, Rev.2005, 249, 375-390
9. Why is Re-Re Bond Formation/Cleavage of [Re(bpy)(CO)3]2 Different from that of
[Re(CO)5]2? Experimental and Theoretical Studies on the Dimers and Fragments, E.
Fujita and J.T. Muckerman, Inorg. Chem.,2004, 43, 7636-7647
10. Spectroscopic Characterization of Intermediates in CO2 Reduction with Rhenium
Photocatalysts, E. Fujita, Y. Hayashi, S. Kita and B. S. Brunschwig, In Studies in
Surface Science and Catalysis, Vol. 153, pp 271-276, Elsevier, Amsterdam, 2004.
Created on 12/18/2006 2:12 PM
11. Characterization of Transit Species and Products in Photochemical Reactions of
Re(dmb)(CO)3Et with and without CO2, K. Shinozaki, Y. Hayashi, B. S. Brunschwig,
and E. Fujita, Res. Chem. Intermed., in press.
12. Involvement of a Binuclear Species with the Re-C(O)O-Re Moiety in CO2 Reduction
Catalyzed by Tricarbonyl Rhenium(I) Complexes with Diimine Ligands: Strikingly Slow
Formation of the Re-Re and Re-C(O)O-Re Species from Re(dmb)(CO)3S (dmb = 4,4′-
dimethyl-2,2′-bipyridine, S = Solvent), Y. Hayashi, S. Kita, B. S. Brunschwig, and E.
Fujita, J. Am. Chem. Soc. 2003, 125, 11976-11987.
13. Mechanistic Information from Pressure Acceleration of Hydride Formation via Proton
Binding to a Cobalt(I) Macrocycle, E. Fujita, J. F. Wishart and R. van Eldik, Inorg. Chem.
2002, 41, 1579-1583.
14. Reduction of Cobalt and Iron Corroles and Catalyzed Reduction of CO2, J. Grodkowski,
P. Neta, E, Fujita, A. Mahammed, L. Simkhovich and Z. Gross, J. Phys. Chem. A, 2002,
106, 4772-4778.
15. Carbon Dioxide as a Feedstock, C. Creutz and E. Fujita, In Carbon Management:
Implication for R&D in the Chemical Science and Technology, A Workshop Report to the
Chemical Sciences Roundtable, National Research Council, National Academy Science,
Washington, DC, pp 83-92, 2001.
16. Opportunities for Catalysis Research in Carbon Management, H. Arakawa, M. Aresta, J.
N. Armor, M. A. Barteau, E. J. Beckman, A. T. Bell, J. E. Bercaw, C. Creutz, E. Dinjus,
D. A. Dixon, K. Domen, D. L. Dubois, J. Eckert, E. Fujita, D. H. Gibson, W. A. Goddard,
D. W. Goodman, J. Keller, G. J. Kubas, H. H. Kung, J. E. Lyons, L. E. Manzer, T. J.
Marks, K. Morokuma, K. M. Nicholas, R. Periana, L. Que, J. Rostrup-Nielson, W. M. H.
Sachtler, L. D. Schmidt, A. Sen, G. A. Somorjai, P. C. Stair, B. R. Stults and W. Tumas,
Chem. Rev.2001, 101, 953-996.
17. Homogeneous Redox Catalysis in CO2 Fixation, E. Fujita and B. S. Brunschwig, In
Catalysis, Heterogeneous Systems, Gas Phase Systems, Vol.4, Electron Transfer in
Chemistry, Edited by Balzani, et al.; WILEY-VCH: pp 88-126, 2001
18. Reduction of Cobalt and Iron Phthalocyanines and the Role of the Reduced Species in
Catalyzed Photoreduction of CO2, J. Grodkowski, T. Dhanasekaran, P. Neta, P.
Hambright, B. S. Brunschwig, K. Shinozaki and E. Fujita, J. Phys. Chem. A,2000, 104,
11332-11339.
19. Carbon Dioxide Fixation (Chapter 11), E. Fujita and D. L. DuBois, In Photoconversion
of Solar Energy Photochemical and Photoelectrochemical Approaches to Solar Energy
Conversion, Edited by Archer, M. D. and Nozik, A. J.; Imperial College Press: in press
20. Carbon Dioxide Reduction, E. Fujita, In The 2001 McGraw-Hill Yearbook of Science &
Technology, Licker, M. D.; McGraw-Hill Book Co, New York, NY, pp 71-74, 2000
Created on 12/18/2006 2:12 PM
21. Characterization of Ru(bpy)2(CO)(COO) Prepared by CO2 Addition to Ru(bpy)2(CO) in
Acetonitrile, E. Fujita, M. Chou and K. Tanaka, Appl. Organometal. Chem.2000, 14,
844-846.
22. p-Terphenyl Sensitized Photoreduction of CO2 with Cobalt- and Iron-Porphyrins.
Interaction Between CO and Reduced Metalloporphyrins, T. Dhanasekaran, J.
Grodkowski, P. Neta, P. Hambright and E. Fujita, J. Phys. Chem. A,1999, 103, 7742-
7748.
23. Crystallization and Structure of a Binuclear Species Containing the Co-C(OH)-O-Co
Moiety, E. Fujita and D. J. Szalda, Inorg. Chim. Acta2000, 297, 139-144.
24. Enantioselectivities in Electron-Transfer and Excited State Quenching Reactions of a
Chiral Ruthenium Complex Possessing a Helical Structure, T. Hamada, B. S. Brunschwig,
K. Eifuku, E. Fujita, M. Körner, S. Sakaki, R. van Eldik and J. F. Wishart, J. Phys. Chem.
A.1999, 103. 5645-5654.
25. The Apparent One-Electron Oxidation of an Azazirconacylcobutene in the Presence of
B(C6F5)3, C. J. Harlan, T. Hascall, E. Fujita and J. R. Norton, J. Am. Chem. Soc.1999,
121, 7274-7275.
26. Photochemical Carbon Dioxide Reduction with Metal Complexes, E. Fujita, Coord.
Chem. Rev.1999, 185-186, 373-384.
27. Effect of Pressure on the Reversible Binding of Acetonitrile to the „Co(I)-CO2” Adduct
to Form Cobalt(III) Carboxylate, E. Fujita and R. van Eldik, Inorg. Chem.1998, 37, 360-
362.
28. Cobalt-Porphyrin Catalyzed Reduction of CO2. Radiation Chemical, Photochemical,
and Electrochemical Studies, D. Behar, T. Dhanasekaran, P. Neta, C. M. Hosten, D. Ejeh,
P. Hambright and E. Fujita, J. Phys. Chem. A. 1998, 102, 2870-2879.
29. Towards the Photoreduction of CO2 with Ni(2,2′-bipyridine)n
2+ Complexes, Y. Mori, D. J.
Szalda, B. S. Brunschwig, H. A. Schwarz and E. Fujita, In Photochemistry and Radiation
Chemistry: Complementary Methods for the Study of Electron Transfer,J. F. Wishart and
D. G. Nocera, Eds.; Adv. Chem. Ser.; American Chemical Society: Washington, DC,
1998; Vol. 254; pp 279-292.
30. Photochemical Carbon Dioxide Reduction with Metal Complexes: Differences Between
Cobalt and Nickel Macrocycles, E. Fujita, B. S. Brunschwig, D. Cabelli, M. W. Renner,
L. R. Furenlid, T. Ogata, Y. Wada and S. Yanagida, In Studies in Surface Science and
Catalysis: Advances in Chemical Conversions for Mitigating Carbon Dioxide,; T. Inui, M.
Anpo, S. Yanagida and T. Yamaguci, Eds.; Adv. Chem. Conver. for Mitigating Carbon
Dioxide; Elsevier, Amsterdam: Kyoto, Japan, 1998; Vol. 114; pp 97-106. Elsevier,
Amsterdam.
Created on 12/18/2006 2:12 PM
31. Reversible Formation of Bis(2,2′-bipyridine)rhodium(III) Dihydride from Bis(2,2′-
bipyridine)rhodium(I) and Dihydrogen. Direct Transfer of Dihydrogen from
Rhodium(III) Dihydride to Rhodium(I), S. G. Yan, B. S. Brunschwig, C. Creutz, E. Fujita
and N. Sutin, J. Am. Chem. Soc.1998, 120, 10553-10554.
32. High Enantioselectivity in the Electron Transfer Reaction between a Ru(II) Complex of
Menbpy Anion Radical, [Ru(menbpy)3]+. [menbpy = 4,4′-di{(1R,2S,5R)-(-)-
menthoxycarbonyl}-2,2′- bipyridine] and [Co(acac)3]: A Pulse Radiolysis Study, T.
Hamada, S. Sakaki, B. S. Brunschwig, E. Fujita and J. F. Wishart, Chem. Lett.1998,
1259-1260.
33. Direct XANES Evidence for Charge Transfer in Co-CO2 Complexes. E. Fujita, L. R.
Furenlid and M. W. Renner, J. Am. Chem. Soc.1997, 119, 4549-4550.
34. Photo-Induced Generation of Dihydrogen and Reduction of Carbon Dioxide Using
Transition Metal Complexes. N. Sutin, C. Creutz and E. Fujita, Comments Inorg. Chem.
1997, 19, 67-92.
35. Photoreduction of CO2 Using Metal Complexes. E. Fujita, In DOE Workshop on
Research Opportunities in Photochemical Science; Nozik, A. J., Ed.; Department of
Energy, 1996
36. XAS Studies of Ni(I), Ni(II), and Ni(III) Complexes. L. R. Furenlid, M. W. Renner and E.
Fujita, Physica B1995, 208&209, 739-742.
37. Mechanistic and Kinetic Studies of Cobalt Macrocycles in a Photochemical CO2
Reduction System: Evidence of Co-CO2 Adducts as Intermediates. T. Ogata, S. Yanagida,
B. S. Brunschwig and E. Fujita, J. Am. Chem. Soc.1995, 117, 6708-6716.
38. Mechanistic and Kinetic Studies of Cobalt Macrocycles in a Photochemical CO2
Reduction System. T. Ogata, S. Yanagida, B. S. Brunschwig and E. Fujita, Energy
Conversion and Management1995, 36, 669-672.
39. High Electrocatalytic Activity of RRSS-[NiIIHTIM](ClO4)2 and [NiIIDMC](ClO4)2 for
Carbon Dioxide Reduction (HTIM = 2,3,9,10-tetramethyl-1,4,8,11-
tetraazacyclotetradecane, DMC = Cmeso-5,12-dimethyl-1,4,8,11-
tetraazacyclotetradecane). E. Fujita, J. Haff, R. Sanzenbacher and H. Elias, Inorg. Chem.
1994, 33, 4627-4628.
40. Syntheses and Properties of Nickel(I) and Nickel(II) Complexes of a Series of
Macrocyclic N4 Ligands: Crystal Structures of C-RSSR-[NiIHTIM](ClO4), C-RSSR
[NiIIHTIM](ClO4)2, C-RRSS-[NiIIHTIM](ClO4)2, and [NiIITIM](ClO4)2 (HTIM =
2,3,9,10-Tetramethyl-1,4,8,11-tetraazacyclotetradecane, TIM = 2,3,9,10-Tetramethyl-
1,4,8,11-tetraazacyclotetradeca-1,3,8, 10-tetraene. D. J. Szalda, E. Fujita, R.
Sanzenbacher, H. Paulus and H. Elias, Inorg. Chem.1994, 33, 5855-5863.
Created on 12/18/2006 2:12 PM
41. New Catalytic Properties of Metal Macrocycles. S. Yanagida and E. Fujita, In Modern
Coordination Chemistry; Kiso-sakutaikagaku-kenkyukai, ed., Ed.; Kodansha Co.: Tokyo,
Japan, 1994.
42. Toward Photochemical Carbon Dioxide Activation by Transition Metal Complexes. E.
Fujita, B. B. Brunschwig, T. Ogata and S. Yanagida, Coord. Chem. Rev.1994, 132, 195-
200
43. C-H Bond Activation by Cobalt(I) Macrocycles: Rapid H/D Exchange between
Macrocycle and Acetonitrile Solvent. E. Fujita and C. Creutz, Inorg. Chem.1994, 33,
1729-1730.
44. Binding of Carbon Dioxide to Metal Macrocycles: Toward a Mechanistic Understanding
of Electrochemical and Photochemical Carbon Dioxide Reduction. E. Fujita, Proceedings
of the International Conference on Carbon Dioxide Utilisation, pp. 231-240, Bari, Italy,
September 26-30, 1993.
45. Carbon Dioxide Activation by Cobalt Macrocycles. Evidence of Hydrogen Bonding
between Bound CO2 and the Macrocycle in Solution. E. Fujita, C. Creutz, N. Sutin and B.
S. Brunschwig, Inorg. Chem.1993, 32, 2657-2662.
46. Efficient and Selective Electron Mediation of Cobalt Complexes with Cyclam and
Related Macrocycles in p-Terphenyl-Catalyzed Photoreduction of CO2. S. Matsuoka, K.
Yamamoto, T. Ogata, M. Kusaba, N. Nakashima, E. Fujita and S. Yanagida, J. Am.Chem.
Soc.1993, 115, 601-609.
47. Properties and Reactivity of Metallocarboxylates. Crystal and Molecular Structure of the
-CO2
2-Bridged „Polymer” {[CoIII(en)2(CO2)] (ClO4)•H2O}n. D. J. Szalda, M. H. Chou, E.
Fujita and C. Creutz, Inorg. Chem.1992, 31, 4712-4714.
48. Brookhaven National Laboratory — An Introduction to the Chemistry Department. E.
Fujita, Kagaku to Kogyo, The Chemical Society of Japan1992, 45, 1424-1425.
49. Structures of racemicand meso5,7,7,12,14,14-Hexamethyl-1,4,8,11-
tetraazacyclotetradeca-4, 11-diene)nickel(II) Perchlorate. D. J. Szalda and E. Fujita, Acta
Cryst.1992, C48, 1767-1771.
50. Photophysical Properties of Covalently Attached Ru(bpy)3
2+ and Mcyclam2+ (M = Ni,H2)
Complexes. E. Fujita, S. J. Milder and B. S. Brunschwig, Inorg. Chem.1992, 31, 2079-
2085.
51. Unusual Spin Density Localization in a Porphyrin π Radical. The π Anion Radical of
Octaethylisobacteriochlorin. M. W. Renner, E. Fujita, I. Fujita, A. D. Procyk, D. F.
Bocian and J. Fajer, J. Phys. Chem.1992, 96, 9597-9600.
Created on 12/18/2006 2:12 PM
52. Thermodynamics and Kinetics of Carbon Dioxide Binding to Two Stereoisomers of a
Cobalt(I) Macrocycle in Aqueous Solution. C. Creutz, H. A. Schwarz, J. F. Wishart, E.
Fujita and N. Sutin, J. Am. Chem. Soc.1991, 113, 3361-3371.
53. EXAFS Studies of NiII, NiI and NiI-CO Tetraazamacrocycles and the Crystal Structure of
(5,7,7,12,14,14-Hexamethyl-1,4,8,11-tetraazacyclotetradeca-4,11-diene) Nickel(I)
Perchlorate. L. R. Furenlid, M. W. Renner, D. J. Szalda and E. Fujita, J. Am. Chem. Soc.
1991, 113, 883-892.
54. Carbon Dioxide Activation by Cobalt(I) Macrocycles: Factors Affecting CO2 and CO
Binding. E. Fujita, C. Creutz, N. Sutin and D. J. Szalda, J. Am. Chem. Soc.1991, 113,
343-353.
55. Solution Studies of the Cobalt(II) N-rac– and N-meso-CoL2+ Isomers and Molecular and
Crystal Structures of the Low-Spin, Five-Coordinate Cobalt(II) Macrocyclic Complexes
N-rac-[CoL(H2O)](ClO4)2 0.6H2O (1) and N-rac-[CoL(OClO3)]ClO4 (2); (L =
5,7,7,12,14,14-Hexamethyl-1,4,8,11-Tetraazacyclotetradeca-4, 11-Diene). D. J. Szalda, C.
L. Schwarz, J. F. Endicott, E. Fujita and C. Creutz, Inorg. Chem.1989, 28, 3214-3219.
56. ESR and ENDOR Probes of Skeletal Conformations. Implications for Conformations and
Orientations of Chlorophylls in vivo. A. Forman, M. W. Renner, E. Fujita, K. M. Barkigia,
M. C. W. Evans, K. M. Smith and J. Fajer, Israel J. Chem.1989, 29, 57-64.
57. A Dissociative Pathway for Equilibration of a Hydrido CoL(H)2+ Complex with CO2 and
CO: Ligand Binding Constants in the Macrocyclic [14]Dienecobalt(I) System. C. Creutz,
H. A. Schwarz, J. F. Wishart, E. Fujita and N. Sutin, J. Am. Chem. Soc.1989, 111, 1153-
1154.
58. Cobalt(I), -(II), and -(III) Complexes of a Tetraaza 14-Membered Macrocycle,
5,7,7,12,14,14-Hexamethyl-1,4,8,11-Tetraazacyclotetradeca-4, 11-Diene (L). Crystal and
Molecular Structures of [CoL(CO)]ClO4, trans-CoLCl2, cis-[CoL(CO3)]ClO4. D. J.
Szalda, E. Fujita and C. Creutz, Inorg. Chem.1989, 28, 1446-1450.
59. Carbon Dioxide Activation: Thermodynamics of CO2 Binding and the Involvement of
Two Cobalt Centers in the Reduction of CO2 by a Cobalt(I) Macrocycle. E. Fujita, D. J.
Szalda, C. Creutz and N. Sutin, J. Am. Chem. Soc.1988, 110, 4870-4871.
60. Are Chlorinated Chlorophylls Components of Photosystem I Reaction Centers? J. Fajer,
E. Fujita, H. A. Frank, B. Chadwick, D. Simpson and K. M. Smith, In Progress in
Photosynthesis Research; Biggins, J., Ed., Ed.; Martinus Nijhoff Publ.: Dordrecht,
Germany, 1987; Vol.; pp. 307-310.
61. Chlorinated Chlorophylls: Components of Green Plant Reaction Centers? E. Fujita, J.
Fajer, B. Chadwick, H. Frank, D. Simpson and K. M. Smith, Biophys. J.1986, 49, 483a.
Created on 12/18/2006 2:12 PM
62. ESR and ENDOR of Bacteriopheophytin and Radicals. Implications for
Bacteriochlorophylls in vivo. T. L. Horning, E. Fujita and J. Fajer, J. Am. Chem. Soc.
1986, 108, 323-325.
63. Experimental, Structural and Theoretical Models of Bacteriochlorophylls a, d, and g. J.
Fajer, K. M. Barkigia, E. Fujita, D. A. Goff, L. K. Hanson, J. D. Head, T. Horning, K. M.
Smith and M. C. Zerner, In Antennas and Reaction Centers of Photosynthetic Bacteria:
Structure, Interactions and Dynamics; Michel-Beyerle, M., Ed.; Springer Verlag: New
York, NY, 1985.
64. Cobalt(II) Nitrosyl Cation Radicals of Porphyrins, Chlorins, and Isobacteriochlorins.
Models for Nitrite and Sulfite Reductases and Implications for A1u Heme Radicals. E.
Fujita, C. K. Chang and J. Fajer, J. Am. Chem. Soc.1985, 107, 7665-7669.
65. Bridged Ferrocenes. 10. Structural Phenomena. M. Hillman, E. Fujita, H. Dauplaise, Å.
Kvick and R. C. Kerber, Organometallics1984, 3, 1170-1177.
66. Models for Nitrite Reductases. Redox Chemistry of Iron Nitrosyl Porphyrins, Chlorins
and Isobacteriochlorins and Cation Radicals of Cobalt Nitrosyl Isobacteriochlorins. E.
Fujita and J. Fajer, J. Am. Chem. Soc.1983, 105, 6743-6745.
67. Bridged Ferrocenes IX. Lithiation and Subsequent Reactions of 1,1′ –
Trimethyleneferrocene. M. Hillman, L. Matyevich, E. Fujita, U. Jagwani and J.
McGowan, Organometallics1982, 1, 1226-1229.
68. Bridged Ferrocenes VIII. Correlation of Redox Potentials with Structure. E. Fujita, B.
Gordon, M. Hillman and A. G. Nagy, J. Organomet. Chem.1981, 218, 105-114.
69. Bridged Ferrocenes VI. Hydrogenation with Pd/C Catalyst. M. Hillman, B. Gordon, N.
Dudek, R. Fajer, E. Fujita, J. Gaffney, P. Jones, A. J. Weiss and S. Takagi, J. Organomet.
Chem.1980, 194, 229-256.
70. Polynuclear Complexes with Hydrogen-Bonded Bridges. 4. Structure and Magnetic
Properties of Dinuclear Copper(II) Complexes of Amino Alcohols. J. A. Bertrand, E.
Fujita and D. G. VanDerveer, Inorg. Chem.1980, 19, 2022-2028.
71. Polynuclear Complexes with Hydrogen-Bonded Bridges. 3. Oxygen-Oxygen Hydrogen
Bonding Between Tris Chelates of 2-Aminoethanol. J. A. Bertrand, P. G. Eller, E. Fujita,
M. O. Lively and D. G. VanDerveer, Inorg. Chem.1979, 18, 2419-2423.
72. Structure of a Tetranuclear Cobalt(II)-Cobalt(III) Complex of Bis(2-
Hydroxyethyl)Amine [Co4(NH(C2H4OH)2)2 (NH(C2H4O)2)4] (ClO4)2. J. A. Bertrand, E.
Fujita and D. G. VanDerveer, Inorg. Chem.1979, 18, 230-233.
Created on 12/18/2006 2:12 PM
73. Bridged Ferrocenes III. The Crystal and Molecular Structure of 1,1′,2,2′,3,4,4′,5′-
Tetrakis(Trimethylene)Ferrocene. M. Hillman and E. Fujita, J. Organomet. Chem.1978,
155, 99-108.
74. Bridged Ferrocenes II. The Crystal and Molecular Structure of 1,1′,2,2′,4,4′-
Tris(Trimethylene)Ferrocene. M. Hillman and E. Fujita, J. Organomet. Chem.1978, 155,
87-89.
75. Preparation, Properties, and Crystal Structure of Dichloro (1,3-Dibenzoyl-2-
Azapropenato)(Ethanol)Iron(III). J. A. Bertrand, E. Fujita, P. G. Eller and D. G.
VanDerveer, Inorg. Chem.1978, 17, 3571-3574.
76. Crystal and Molecular Structure of Bis[N-(Picolinoyl)-3-Amino-1-Propoxido-
Aquocopper(II)] Dihydrate. A Copper(II) Dimer Containing a Bent Four-Membered Ring.
J. A. Bertrand, E. Fujita and P. G. Eller, Inorg. Chem.1974, 13, 2067-2071.
77. Studies on Mixed Chelates III. Mixed Copper(II) Chelates with N,N,N’,N’-
Tetramethylethylenediamine and β-Diketones. Y. Fukuda, A. Shimura, M. Mukaida, E.
Fujita and K. Sone, J. Inorg.Nucl. Chem.1974, 36, 1265-1270.
Reklamy

3 Komentarze so far
Dodaj komentarz

Everyone loves what you guys are up too. This type of clever work and reporting keeps me reading!

Keep up the excellent work. I’ve added you guys to my own blogroll.

Komentarz - autor: Home Page

Article writing is also a fun, if you know then you can write
if not it is complicated to write.

Komentarz - autor: simply put garden

This is very fascinating, You are an excessively skilled blogger.
I’ve joined your feed and stay up for in search of extra of your
magnificent post. Additionally, I’ve shared your website in my social networks

Komentarz - autor: affiliate marketing
Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s%d blogerów lubi to: