GasTrading, firma specjalizująca się w handlu gazem, rozpoczął inwestycje w biogazownie. Zgodnie zdecydowali o tym trzej akcjonariusze przedsiębiorstwa: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, Gazprom Export i Bartimpex Aleksandra Gudzowatego. Na inwestycje w 11 biogazowni GasTrading zamierza przeznaczyć 50 mln euro .

CZY TO SIĘ OPŁACA – PRODUKCJA BIOGAZU

Prawo energetyczne biogaz tłoczony do sieci byłby traktowany jako zielona energia i nagradzany za to certyfikatami, które można sprzedawać na rynku. Na sprzedaży energii i certyfikatach biogazownia miałaby zarabiać ok. 550 zł za MWh, tymczasem przychód elektrowni węglowej wynosi w tym przypadku ok. 200 zł.

Rzeczpospolita

Gas Trading, który ma 4 proc. akcji w EuRoPol Gazie eksploatującym gazociąg jamalski, otwiera nową kartę. Firma, której udziałowcami są Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG, 43,41 proc.), Bartimpex Aleksandra Gudzowatego (36,17 proc.), rosyjski Gazprom Export (15,88), Węglokoks i niemiecki Wintershall, chce inwestować w biogazownie w Polsce. Ma zgodę rady nadzorczej. Powołała nawet spółkę Biogaz Trading Dunaj .

[R]EWOLUCJA ENERGETYCZNA POLSKI

Dokument opracowany Greenpace Posla i IEO BREC

Link  http://www.ieo.pl/downloads/raporty/greenpeace/Raport_Greenpeace.pdf

Teza GRZEGORZA WISNIEWSKIEGO

Dane za 2005 r. (rok bazowy do liczenia wg nowej dyrektywy celu OZE na 2020 r.) wskazywały, że w postaci ciepła zużyliśmy wtedy ok. 1400 PJ (po doliczeniu zużycia ciepła w przemyśle, gdzie trudno o szerokie wykorzystania OZE i tak pozostaje 800 PJ), czyli 57% całkowitego zużycia energii finalnej. Czyli teoretycznie (pomijając niektóre aspekty dyrektywy związane ze sztucznym wymuszaniem rozwoju biopaliw i zakładając podobną jak obecnie strukturę rynków końcowych: ciepła, energii elektrycznej i paliw transportowych), aby wypełnić 15% cel dla Polski w 2020 r., wystarczyłoby aby w zużyciu ciepła (pomijając chłód), jego zielony składnik stawił ok. 26% i sprawa wdrożenia dyrektywy byłaby załatwiona.

W przypadku energii i paliw OZE, relacje cenowe tych trzech nośników energii przemawiają jeszcze bardziej na korzyść (tu zielonego) ciepła, gdyż wszystkie rynki są wspierana dotacjami, na wszystkie docelowo podobnie będą działać koszty nabycia uprawnień do emisji CO2, ale zielona energia elektryczna i biopaliwa są wspierane poprzez kary za niewypełnienie obowiązków i zachęty eksploatacyjne w postaci cielonych certyfikatów i ulg podatku akcyzowym.

GRZEGORZ WIŚNIEWSKI

Inwestorzy

Jest wśród nich Kopex, który do końca tego roku wybuduje dwie biogazownie, każdą o mocy 1 megawata – w okolicach Gliwic i na Opolszczyźnie. Koszt każdej to ok. 20 mln zł.  Według ocen Instytutu Energetyki Odnawialnej w kraju jest rozwijanych ok. 200 projektów biogazowych. Do tej pory w Polsce uruchomiono tylko kilka biogazowni rolniczych, z czego cztery należą do duńskiego koncernu rolnego Poldanor, który chce w najbliższych trzech latach zostać właścicielem 15 takich obiektów.
 

konkluzja

BĘDZIE CIEPLEJ, ZIELONO , EKOLOGICZNIE .