W przypadku gazu zaazotowanego taryfa zakłada średnie obniżenie ceny gazu od 5,6 proc. (podgrupy Lw – dawniej GZ-41,5) do 7,1 proc. (podgrupy Ls – dawniej GZ-35) w zależności od rodzaju gazu. Podobnie jak w przypadku gazu wysokometanowego, taryfa zakłada wzrost stawek sieciowych średnio o 10,6 proc. dla gazu Lw oraz 11,2 proc. dla gazu Ls. W efekcie, średnia wysokość całkowitych opłat związanych z dostarczaniem gazu zaazotowanego dla odbiorców ulegnie obniżeniu o 1,4 proc. dla gazu Lw oraz 1,3 proc. dla gazu Ls.
NOWA TARYFA  GAZU ZATWIERDZONA PRZEZ URE
Taryfa zawiera m.in. ceny paliw gazowych, stawki opłat sieciowych oraz stawki opłat abonamentowych i dotyczy dostarczania paliw gazowych do miejsca odbioru gazu przez odbiorców w oparciu o umowę kompleksową lub umowę sprzedaży paliwa gazowego, zawartą przed dniem wejścia w życie Taryfy, których realizacja wymaga zlecenia przez PGNiG SA transportu paliwa gazowego siecią przesyłową lub dystrybucyjną, lub korzystania z magazynów
 
Ceny gazu dla polskiego przemysłu chemicznego
Jerzy Majchrzak z Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, podnosi  skoro poziom cen gazu związany jest z cenami ropy naftowej, a ta potaniała o ponad połowę, to cena gazu powinna też stopniowo zmniejszyć się o połowę w stosunku do poziomu z początku 2009 r. Przedstawiciel  PGNiG w dzienniku tłumaczy, ze efekt spadku cen ropy został zniwelowany przez wysoki kurs dolara, w jakim jest liczony kontrakt z Gazpromem.
Tymczasem chemia żąda od URE stanowczości w starciu z PGNiG i oskarża Urząd o opieszałość, co generuje kolosalne koszty.
 
Co daje nowa decyzja URE o zatwierdzeniu taryf gazu
W wyniku decyzji podjętych przez Prezesa URE w kieszeniach Polaków i u odbiorców przemysłowych gazu zostanie 1 mld 795 mln złotych – o tyle więcej zapłacilibyśmy, gdyby Regulator zaaprobował pierwsze, niosące podwyżki, wnioski przedsiębiorstw.To dotąd największa obniżka cen gazu w ciągu 11 lat funkcjonowania Urzędu Regulacji Energetyki.
 
PODSUMOWANIE
Na pewno w okresie kryzysu ekonomicznego obniżenie cen podstawowego nośnika energii w gospodarstwach domowych wobec realnego spadku cena światowych ropy i gazu jest optymistycznym sygnałem dla końcowych odbiorców gazu ziemnego.