Jaronwoj Blog Warszawa Polska


Legislacyjne błędy w paliwach płynnych w tym zagadki dla fizyków
Grudzień 14, 2008, 6:38 am
Filed under: bezprawie, biopaliwa, legislacja

 

Zmiany przed wejściem w życie są jawnym skandalem , co świadczy o  złym przygotowaniu legislacyjnym . Szczególnym przykładem jest ustawa z 10 stycznia 2003 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw ciekłych (potocznie: ustawa o biopaliwach). Miała zacząć obowiązywać 1.01.2004 r., ale już w grudniu 2003 r. uchwalono projekt rządowy, prowadzący do jej uchylenia.

 

Dyskusja o błędach w ustawie o biopaliwie w Sejmie Komisja Europejska /nr 109/z dnia 07-01-2003

 

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Marek Kossowski : Pięć spośród 7 poprawek ma charakter legislacyjny lub redakcyjny i nie ma poważnego znaczenia merytorycznego. Poprawki nr 3 i 7 są dla nas trudne do zaakceptowania. Poprawka nr 3 dotyczy art. 11 ust. 2. Jest ona niezgodna z dyrektywą Unii Europejskiej. W ustawie nie zaleca się kontrolowania paliw wprowadzonych do obrotu. Paliwa w zbiornikach pojazdów są już wprowadzone do obrotu. Chodzi o kontrolowanie stacji sprzedających paliwo, a nie kontrolę użytkowników. W zaproponowanej przez Senat redakcji poprawka nie jest możliwa do przyjęcia. Poprawka nr 7 zakłada, że termin wejścia w życie regulacji zmienia się z 1 stycznia 2004 roku na 1 lipca 2003 roku. Jednak środki na realizację zapisów tej ustawy zostaną zabezpieczone dopiero w budżecie na 2004 rok. W tym roku nie przewidziano funduszy na prowadzenie działań zapisanych w omawianej ustawie. Zapis byłby więc martwy.

 

 

Bubel legislacyjny „mafijny”

 

Zgodnie z ustawą o monitorowaniu jakości paliw wprowadzenie na rynek produktu niespełniającego norm określonych w ustawie jest przestępstwem.

Ku swojemu zdziwieniu sędziowie żadnych norm w ustawie nie znaleźli. Okazało się bowiem, że są one zapisane, ale w rozporządzeniu, czyli akcie prawnym niższej rangi.

– Prowadzący proces nabrali wątpliwości, czy w takiej sytuacji osoby te mogą być w ogóle oskarżone o popełnienie przestępstwa – mówi sędzia Elżbieta Zywar, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Szczecinie.

 

Inspekcja Handlowa nakłada na ajentów stacji paliw i drobnych właścicieli horrendalne kary , a winni za jakość paliwa byli  głownie producenci (rafinerie) czego URE i IH w ogóle nie dochodziło.

 

Rzeczpospolita

 

Radosna działalność  legislacyjna Ministerstwa Finansów

 

Najwyższa Izba  Kontroli w informacji „  o wynikach kontroli realizacji dochodów budżetu państwa z podatku akcyzowego KBF-41021-2002 nr. ewidencyjny  137/2003/P02/016/KBF podała: Przepisy wykonawcze regulujące zasady poboru podatku akcyzowego zostały wydane z naruszenie zasad  dotyczących przygotowania i uzgadniania aktów prawnych przepisy Uchwały nr. 13 z dnia 25 lutego 1997r. Regulamin Zarządzenia Ministra Finansów nr.7 z 2 czerwca 1999r. – czyli działanie organu MF było bezprawne i niekonstytucyjne. W latach 1999 – 30 czerwca 2002 r. rozporządzenia w sprawie podatku akcyzowego oraz ich zmiany, w 11 przypadkach nie zostały poprzedzone uzgodnieniami wewnątrzresortowymi, a w 2 przypadkach (z dnia 1 oraz 22 marca 2002 r.) międzyresortowymi. Ponadto w wielu przypadkach wyznaczony termin zgłoszenia opinii uniemożliwiał przeprowadzenie nawet niezbędnej analizy przedłożonych do zaopiniowania projektów,  przypadku 6 projektów przesłanych do uzgodnień międzyresortowych, wyznaczony termin do zajęcia stanowiska był krótszy niż 7 dni. Dla dwóch projektów termin zgłoszenia opinii wyznaczono w tym samym dniu, dla innych dwóch projektów wyznaczono 1 dzień, a dla projektu z 15 grudnia 2000 r. – 2 dni.

 

Historyczny bubel prawny – zagadka dla fizyków

 

Zadanie z fizyki jak zabarwić ciecz ropopochodną koloru czarnego na kolor czerwony.

 

Zabawna wpadka legislacyjna M.F. dotycząca barwienie mazutu na czerwono (przyp. własn. jak zabarwić na czerwono kolor czarny?)

ROK 1999 styczeń – kolejny projekt zawierający luki prawne- blokada importu mazutu Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 1998r. Dz.U. 157,poz. 1035. Odpowiedni zapis w załączniku nr. 1 pozycja 1, pkt.5 stanowi: „oleje opałowe, z których 85%  C, w°i więcej objętościowo destyluje przy 350 przypadku gdy sprzedaż oleju zabarwionego na czerwono, przeznaczonego na cele opałowe – wolna od podatku”. Powstał problem technologiczny jak zabarwić mazut o kolorze czarnym lub brunatnym na kolor czerwony. Obowiązek barwienia zgodnie poz.15 pkt.4 zał. nr.3 wskazuje grupę 2710 00
o końcówkach kodu PCN 669,679,689,710,720,740,760,770,780.

 

 

 


Dodaj komentarz so far
Dodaj komentarzSkomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Connecting to %s%d blogerów lubi to: