Jaronwoj Blog Warszawa Polska


Paliwa alternatywne a ekologia odpadów w emisji CO2
Paliwa alternatywne węglowodorowe  przynoszą wymierne  korzyści w postaci eliminacji odpadów stałych  ze środowiska, odzysku energii, mniejszej skali emisji czy też ochrony nieodnawialnych paliw naturalnych i wreszcie obniżenia kosztów produkcji zwłaszcza w procesach energetyczno chłonnych.

Definicja  paliw alternatywnych funkcjonuje już od dobrych kilkunastu lat, a ich udział w krajowym  rynku energii ciągle rośnie, chociaż była zapaść po cofnięciu ulgi w podatku akcyzowym .

 

 Technologie w cementowniach  

Takie paliwa  np.  z odpadów plastiku PP , PE, odpady komunalne i komunalno podobne  są z powodzeniem wykorzystywane np. w cementowniach. Paliwa alternatywne to odpady palne, które nie mogą być poddane recyklingowi, a właśnie piece cementowe (procesy spalania przebiegają tam w temperaturach sięgających 2000 st. C) są jednymi z nielicznych instalacji przemysłowych, zapewniających bezpieczne dla środowiska i efektywne współspalanie paliw alternatywnych z paliwami kopalnymi.

  

W piecach cementowniczych panują temperatury gazów 1550 – 1800°C, materiału wsadowego ok. 1400°C, co powoduje bezpieczne wykorzystanie odpadów palnych w procesie odzysku energii. Poziom temperatur, długie przebywanie w komorze pieca, turbulencje, alkaliczne środowisko, duża bezwładność cieplna pieca, konieczność utrzymywania nadmiaru tlenu w piecu, brak produktów spalania, powodują, że współspalanie paliw zastępczych w piecach obrotowych najbardziej efektywne wykorzystanie energii zawartej w odpadach i ich zgodne z przepisami prawa zagospodarowanie.

   

Według prawodawstwa polskiego i hierarchii postępowania z odpadami zawartej w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/12/WE z dnia 5 kwietnia 2006 r. o odpadach (Dz. Urz. WE L 114 z 27.04.2006, str. 9) składowanie odpadów jest ostatnim i najmniej pożądanym sposobem postępowania z odpadami.

   

Wykorzystanie paliw alternatywnych w latach 1997 do 2005 w Polsce zaczęło rosnąć i ma stałą tendencję wzrostową, w roku 2005 zużyto prawie 330 tys. Mg paliw zastępczych, co dało prawie 14% wszystkich paliw zużytych w produkcji cementu.

 

 

PROTOKÓŁ Z KIOTOWspólnota międzynarodowa (w tym Polska) przyjęła zapisy Protokołu z Kioto, który zobowiązuje do redukcji emisji gazów cieplarnianych (GC) w latach 2008-2012 o 5,2 proc. w stosunku do poziomu z 1990 r. Każdy kraj, który podpisał ten Protokół, otrzymał zobowiązanie lub określony poziom emisji docelowej (AAUs) na ten okres. Międzynarodowy handel emisjami wprowadzony przez ten dokument umożliwi uczestnikom (rządom i pojedynczym firmom) handel swoimi Gaus. Ma to na celu zmniejszenie całkowitego kosztu wypełniania zobowiązań Protokołu.

W handlu emisjami weźmie udział pięć głównych sektorów: elektroenergetyka i ciepłownictwo, rafinerie ropy naftowej, hutnictwo żelaza i stali, sektor papierniczy oraz sektor produkcji materiałów budowlanych. Pierwsza faza przedsięwzięcia planowana jest na lata 2005-2007. Do końca 2007 r. kraje członkowskie mogą wnioskować o wyłączenie określonych zakładów z listy zobowiązanych protokołem. Może się to odbyć jedynie za zgodą Komisji Europejskiej i będzie uwarunkowane poddaniem wyłączonych podmiotów równie rygorystycznym regulacjom, co pozostałych emitentów. Kraje członkowskie mogą oczywiście również dołączać niektóre zakłady do tej listy.

 

FORMY HANDLU EMISJAMI:Mechanizm klosza (ang. Bubbles): maksymalny poziom emisji zanieczyszczeń (pułap emisyjny) jest przydzielany grupie zakładów tak, iż mogą one łącznie dokonywać najbardziej efektywnych kosztowo redukcji emisji (zakłady te mogą działać w ramach jednego przedsiębiorstwa).

Mechanizm kompensat (ang. Offsets): zakłady chcące rozszerzyć skalę swojej działalności, mogą dokonać inwestycji redukcyjnych w innych zakładach.

Kredyty redukcji emisji (ang. Emission Reduction Credits): zakłady o emisjach poniżej określonego progu (standardu) mogą otrzymywać kredyty redukcji i następnie sprzedawać je zakładom o emisjach powyżej progu.

Ograniczenie-handel (ang. Cap-and-Trade): całkowity limit emisji (tzw. czapka, czyli cap) ustalany jest dla grupy zakładów i/lub sektorów, a następnie uprawnienia do emisji odpowiadające całkowitemu limitowi rozdzielane są pomiędzy te zakłady – emitentów zanieczyszczeń. Zakłady mogą wykorzystać uprawnienia do wypełnienia swych celów redukcyjnych, sprzedać je lub zachować na przyszłe okresy rozliczeniowe.
Cap-and-Trade to najbardziej zaawansowana, skuteczna i efektywna ekonomicznie forma handlu emisjami mająca najszersze zastosowania praktyczne. Broszura niniejsza poświęcona będzie zatem handlowi cap-and-trade.

Link http://www.ekoinfo.pl/art.php?action=more&id=122&idg=5

 Podstawy prawne 

1. Odpady z udziałem materiałów wysokiego i szczególnego ryzyka w rozumieniu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 czerwca 2003 r. w sprawie wykazu materiałów niskiego, wysokiego i szczególnego ryzyka (Dz. U. Nr 106, poz. 1001) mogą być przekształcane termicznie w piecach obrotowych lub fluidalnych w instalacjach wymienionych w lp. 1, 2 i 4 załącznika nr 2 do rozporządzenia.    

2. Odpady z pozostałości płyt wiórowych i forniru mogą być przekształcane termicznie w piecach obrotowych, fluidalnych lub rusztowych w instalacjach wymienionych w lp. 1, 2 i 4 załącznika nr 2 do rozporządzenia.    

3. Odpady mogą być przekształcane termicznie w piecach cementowych obrotowych, piecach wapienniczych obrotowych lub w kotłach energetycznych i przemysłowych o mocy powyżej 50 MW.    

4.  Odpady palne, rozdrobnione, o jednorodnym stopniu wymieszania, powstałe w wyniku zmieszania odpadów innych niż niebezpieczne, z udziałem lub bez udziału paliwa stałego, ciekłego lub biomasy, które w wyniku przekształcenia termicznego nie powodują przekroczenia standardów emisyjnych z instalacji współspalania odpadów, określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 4 sierpnia 2003 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz. U. Nr 163, poz. 1584).  

 

  

  Kwestia ograniczeń emisyjnych CO2 

 

Według  Europejskiego Systemu Handlu Emisjami (ETS) polskie  elektrownie i elektrociepłownie dostały zezwolenia na emisję 116 mln ton CO2 rocznie. Huty miały dostać 14,4 mln ton, firmy chemiczne – 6,8 mln ton, a np. cementownie – 12,5 mln ton.

 

 

Szachowa gra emisjami w przemysle

 

Gra

Foto Amsterdam

 

W obronie energetyki stanęli wicepremier i minister gospodarki Waldemar Pawlak oraz minister skarbu Aleksander Grad. Ten drugi twierdził, że tak mały przydział limitów CO2 utrudni prywatyzację energetyki, bo spadnie wartość spółek. Za Gazetą Wyborczą

 

  Podsumowanie  

 

Wielką zaletą alternatywnych źródeł energii jest to, że zapewniają zerową emisję szkodliwych gazów i spalin jako proces ekologiczny. Problem jednak w tym, że są to nadal technologie rozwojowe i zbyt kosztowne, dlatego wymagają dalszych prac badawczo-rozwojowych, zanim będą mogły być wprowadzone na polski rynek. Bat reglamentacji emisji powoli dotyka polskie cementownie i elektrownie


1 komentarz so far
Dodaj komentarz

Hi there, I read your blogs regularly. Your story-telling style is awesome, keep it up!

Komentarz - autor: jocuri online masini
Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s%d blogerów lubi to: