Jaronwoj Blog Warszawa Polska


Analiza dot. procesu budowy autostrad i dróg krajowych a rynek asfaltów
Grudzień 28, 2007, 7:21 am
Filed under: autostrady, Uncategorized

Dzięki funduszom unijnym Polska już w tym roku może stać się jednym z największych placów budowy dróg w Europie. Aż 11 mld euro z programu „Infrastruktura i środowisko” zostanie przeznaczone na drogi.

  • Za te pieniądze do 2013 roku ma powstać ponad 600 km autostrad i ok. 2250 km dróg ekspresowych.
  • Rząd ze środków budżetowych powiększy tę kwotę o 30 proc. Od niedawna w Ministerstwie Transportu funkcjonuje Departament Rządowego Programu Dróg i Autostrad.
  • Drogi samorządowe stanowią 95 proc. dróg publicznych w kraju. Ich permanentne niedofinansowanie w końcu spowoduje, że nawet przy imponująco wielkich inwestycjach zrealizowanych na sieci dróg krajowych, polskie drogownictwo na tle Europy nadal będzie wypadać miernie.

PIERWSZY ODCINEK AUTOSTRADY A1 JUŻ OTWARTY

W sobotę, 22 grudnia 2007 roku, Gdańsk Transport Company otworzył 25-kilometrowy odcinek autostrady A1 z Rusocina do Swarożyna. Dwie pierwsze sekcje autostrady zostały oddane do użytku rok przed planowanym terminem. Przez pierwsze tygodnie przejazd nowo otwartym fragmentem Bursztynowej Autostrady będzie bezpłatny.

  

Rynek asfaltów
Budownictwo drogowe w Polsce bazuje głównie na produktach bitumicznych (asfalty drogowe i modyfikowane) produkowanych przez polskie rafinerie należące do Grupy ORLEN S.A. w Płocku i Trzebini oraz do Grupy LOTOS S.A. (rafineria Gdańska).
   Dostawcą asfaltów jest także koncern NYNAS, mający w Szczecinie jedyne w Polsce, ponad regionalne centrum dystrybucyjno- logistyczne. Polskie rafinerie sprzedają swoje produkty bitumiczne do Niemiec i państw skandynawskich, natomiast produkty NYNAS ze Szczecina trafiają do państw Europy środkowej.

   W 2002 r. wyprodukowano w Polsce około 776 tys. ton asfaltów, z czego dla odbiorców krajowych sprzedano 667 tys. ton.

   Grupa LOTOS S.A., której udział w rynku krajowym wynosi 32 %, sprzedała 262 tys. ton asfaltów. Wszyscy dostawcy dostosowali swoją produkcję asfaltów do nowych wymagań określonych w polskiej normie PN-EN 12 591:2002.
   Rafinerie w Płocku i Trzebini wytwarzają asfalty drogowe i asfalty dla przemysłu przy użyciu instalacji utleniania pozostałości próżniowej.
   Rynek asfaltów modyfikowanych w Polsce intensywnie się rozwija. Produkty modyfikowane znajdowały się w ofercie handlowej Grupy LOTOS, Grupy ORLEN SA, BP, Nynas i PL-Bitunova.

Wg. Performance Magazyn  INFORMACJE ŻRÓDŁOWE

Czy na ten boom AUTOSTRADOWY  przygotowani są najwięksi nasi krajowi producenci ?

Lotos Asfalt oraz Orlen Asfalt ich łączne zdolności produkcyjne wynoszą około 1,8-1,9 mln ton (z tego 850-900 tys. ton Orlen Asfalt)

 Analiza produktów w budownictwie drogowym 

GRUPA LOTOS  ASFALT Spółka wyprodukowała w tym czasie prawie 800 tys. ton asfaltów i stała się liderem rynku krajowego z udziałem w sprzedaży na poziomie 47%. 

W Gdańsku produkowana jest

szeroka gama asfaltów drogowych zgodnych z PN-EN 12591, m.in. asfalt drogowy typu: 35/50, 50/70, 70/100, 100/150, 160/220 oraz najpopularniejsze typy asfaltów modyfikowanych stosowanych w Polsce, tj.: MODBIT 30 B, MODBIT 80 B, MODBIT 80 C

.

W Jaśle produkowane są

asfalty przemysłowe PS-y, masy asfaltowe oraz pełna gama emulsji asfaltowych: szybko, średnio i wolnorozpadowych oraz nadstabilnych. Rozwijana jest również technologia produkcji emulsji do związań międzywarstwowych (na bazie twardszych asfaltów). Istnieje także możliwość produkcji emulsji na specjalne żądanie klienta. W Jaśle także ulokowana jest produkcja asfaltów drogowych specjalnych np. asfalty drogowe 20/30 i asfalty typu multigrade UNIBIT 35/50.

W Czechowicach produkowane są

 asfalty modyfikowane MODBIT 30 B, 80 B i 80 C. Znajduje się tam również nowoczesna baza redystrybucji asfaltów drogowych. 

ORLEN Asfalt Sp. z o.o. jest liderem w produkcji asfaltów drogowych o znakomitej jakości, produkowanych zgodnie z nową normą PN-EN 12591, na nowoczesnej instalacji utleniania pozostałości próżniowej BITUROX.

Ustalone wewnętrznie zakresy docelowej produkcji wynoszą (penetracja w 25°C):

  • dla asfaltu drogowego 35/50 45±2 x 0,1 mm zakres normowy: 35÷50;
  • dla asfaltu drogowego 50/70 65±2 x 0,1 mm zakres normowy: 50÷70.

Polecam linki

 LOTOS Asfalt – asfalty z klasą.
www.lotosasfalt.pl
ORLEN Asfalt – standard jakości i jednorodności.
www.orlen-asfalt.pl

 

 

MINISTERSTWO INFRASTRUKTRY

 Departament Rządowego Programu Budowy Dróg i Autostrad

Do zadań Departamentu należy prowadzenie spraw dotyczących rządowych programów
budowy dróg krajowych, a w szczególności:


1) przygotowanie i aktualizacja programów wieloletnich i planów rocznych w
zakresie dróg krajowych;
2) koordynowanie i monitorowanie realizacji programów wieloletnich i planów
rocznych w zakresie dróg krajowych;
3) podejmowanie działań w celu pozyskiwania źródeł finansowania projektów
ujętych w planach rocznych oraz programach wieloletnich w zakresie dróg
krajowych oraz koordynacja działań podejmowanych w tym zakresie przez inne
komórki organizacyjne Ministerstwa;
4) przygotowywanie i aktualizacja Programów rzeczowo- finansowych dla
inwestycji drogowych realizowanych z wykorzystaniem środków Krajowego
Funduszu Drogowego;
5) nadzór nad realizacja Programu rzeczowo-finansowego przez Generalna Dyrekcje
Dróg Krajowych i Autostrad oraz Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK);
6) przygotowanie i aktualizacja porozumienia w sprawie obsługi Krajowego
Funduszu Drogowego, zawieranego z BGK, oraz wykonywanie postanowień
zawartych w tym porozumieniu;
7) współpraca z Rada do Spraw Autostrad oraz obsługa jej prac;
8) przygotowywanie dokumentów rządowych upoważniających do podpisania umów
kredytowych w sprawach finansowania dróg krajowych oraz wykonywanie
postanowień wynikających z tych dokumentów;
9) opracowywanie koncepcji opłat za korzystanie z dróg krajowych, w tym
opracowywanie aktów normatywnych w tym zakresie;
10) opracowywanie projektów aktów wykonawczych do ustawy o autostradach
płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym;
11) opracowywanie koncepcji kryteriów wyboru projektu do realizacji w trybie
przepisów ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu
Drogowym, ustawy o partnerstwie publiczno prywatnym oraz w innych
systemach finansowania;
12) opracowywanie koncepcji kryteriów oceny poszczególnych etapów postępowania
przetargowego w zakresie autostrad płatnych;
13) opiniowanie projektów instrukcji negocjacyjnych, założeń prac zespołu
negocjacyjnego oraz projektów umów o budowę i eksploatacje albo wyłącznie
eksploatacje autostrady płatnej;
14) współpraca z Międzynarodowymi Instytucjami Finansowymi oraz bankami
komercyjnymi w zakresie finansowania zadań drogowych i innych zadań
realizowanych przez resort;
15) opracowywanie koncepcji zmian instytucjonalnych w sektorze drogowym;
16) wykonywanie zadań Ministra w zakresie nadzoru nad Generalnym Dyrektorem
Dróg Krajowych i Autostrad, w tym w zakresie:
a) przygotowania i koordynacji budowy i eksploatacji albo wyłącznie eksploatacji
autostrad płatnych,
b) tworzenia mechanizmów optymalizacji systemów i mechanizmów pobierania
opłat za przejazd autostrada,
c) wprowadzenia systemów elektronicznego poboru opłat,
d) opracowywania planów i programów rozwoju dróg krajowych,
e) opracowywania planów i programów finansowania inwestycji drogowych,
f) wypracowywania i wdrożenia skutecznych procedur bieżącego współdziałania
pomiędzy GDDKiA a Ministerstwem oraz innymi jednostkami w ramach
resortu;
17) współpraca z Departamentem Planowania Strategicznego i Polityki Transportowej
w zakresie realizacji polityki transportowej w wieloletnich i rocznych planach i
programach rozwoju dróg krajowych;
18) współpraca z Departamentem Funduszu Spójności oraz Departamentem Funduszy
Strukturalnych w zakresie planowania i alokacji środków pochodzących z
funduszy UE na programy i projekty inwestycyjne w części dotyczącej sieci dróg
krajowych;
19) współpraca z Departamentem Budżetu i Finansowania w zakresie planowania
środków budżetowych na drogi krajowe;
20) współpraca z Departamentem Dróg i Transportu Drogowego w zakresie kart
opłaty drogowej oraz zmiany kategorii dróg.
 

PODSUMOWANIE ANALIZY

Strona rządowa za okres PIS przygotowała organizacyjnie projekt budowy autostrad.

Zaplecze surowcowe w zakresie asfaltów jest wystarczające na potrzeby inwestycji krajowych dróg i autostrad.

Reklamy

Dodaj komentarz so far
Dodaj komentarzSkomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s%d blogerów lubi to: